Plánovanie rodičovstva a antikoncepcia - medicínske a etické aspekty
Eva Grey
Rodina – základná bunka ľudskej spoločnosti, nutná pre stabilitu spoločnosti
- plnenie biologickej, psychologickej, vzdelávacej, sociálnej i ekonomickej funkcie
Štát – by mal podporovať rodinu - vytvára určité materiálne podmienky:
vyrovnávací príspevok v gravidite a materstve, peňažná pomoc v materstve, peňažná
pomoc počas materskej dovolenky, podpora pri narodení dieťaťa, prídavky na deti ...
Plánovanie rodičovstva je dôležité pre každého človeka. Malo by byť spoločnou záležitosťou
manželského páru. Zodpovedné rodičovstvo si vyžaduje určitú mieru osobnej zrelosti, stabilitu
vzťahu, pripravenosť prijať dieťa ako dar, ako aj splnenie základných materiálnych podmienok.
Existujú prirodzené metódy plánovania rodičovstva a umelé metódy (antikoncepcia).
Spoľahlivosť jednotlivých metód sa určuje podľa Pearlovho indexu (PI - tehotenské číslo).
Určuje koľko zo 100 žien, ktoré by používali danú metódu počas 1 roka, otehotnie. Čím je číslo
nižšie, tým je spoľahlivosť metódy vyššia.
1. PRIRODZENÉ METÓDY PLÁNOVANIA RODIČOVSTVA
umožňujú zvýšiť šancu otehotnenia ako aj možnosť vyhnúť sa tehotenstvu. Tieto metódy sú
založené na rozpoznaní a využívaní plodných a neplodných dní (neabortívne metódy).
Vychádzajú z vedeckého poznania, že vajíčko ženy je schopné oplodnenia iba 6-19 hodín po
ovulácii, pričom spermie prežívajú v maternicovom hrdle maximálne 24-48 hodín.
Medzi prirodzené metódy plánovania rodičovstva patria:
1.1 Ogino-Knausova metóda (kalendárna) historická
1.2 Meranie bazálnej teploty (termálna metóda)
1.3 Billingsova metóda (hlienová)
1.4 Symptotermálna metóda (Rottzerova)
1
1. PRIRODZENÉ METÓDY
1.1 Ogino-Knausova metóda (kalendárna)
Táto metóda má len historickú hodnotu – prvýkrát upozornila na to, že u ženy sa periodicky
striedajú krátke plodné obdobia s dlhšími neplodnými. Platí len pre ženy s pravidelnými
menštruačnými cyklami. U väčšiny žien dochádza k výkyvom cyklu pri ochorení, strese, počas
laktácie, preto je táto metóda málo spoľahlivá (PI = 24).
1.2 Meranie bazálnej teploty (termálna metóda)
Táto metóda je založená na meraní bazálnej teploty po 6 hodinovom nočnom pokoji a po
vylúčení horúčkovitého ochorenia. Vzostup teploty o 0,4-0,7 °C svedčí o prítomnosti
progesterónu v krvi a o tom, že deň predtým prebehla ovulácia. Po 3 dňoch nastáva neplodné
obdobie, ktoré trvá až do ďalšieho menštruačného krvácania (cca 2 týždne) (PI = 1-3)
1.3 Billingsova ovulačná metóda (hlienová)
Jo to najmodernejšia metóda prirodzeného plánovania rodičovstva. Je podložená rozsiahlou
endokrinologickou a biochemickou štúdiou. Zakladá sa na pozorovaní vylučovania cervikálneho
sekrétu (hlienu), ktorý sa periodicky mení v priebehu cyklu. (PI = 1-2)
Hladiny hormónov a hlien

po skončení menštruačného krvácania sa na vyústení pošvy neobjavuje žiaden hlien alebo
hustý, nepriehľadný hlien neplodného typu, žena má pocit sucha

hlien v neplodnom období sa popisuje ako skalený, lepkavý, hrudkovitý, nevyvoláva
pocit klzkosti

krátko pred ovuláciou má hlien plodnú charakteristiku, t.j. je číry, priehľadný, sklovitý, s
konzistenciou ako surový vajcový bielok, na vyústení pošvy vyvoláva pocit vlhkého až
mazľavého mokra

úloha plodného hlienu – optimalizovať inak kyslé prostredie pošvy a vyživovať spermie
na ich ceste k vajíčku; spermie môžu prežívať v plodnom hliene niekoľko dní (a počkať
na uvoľnenie vajíčka)

k ovulácii najčastejšie (až v 90%) dochádza prvý deň po vrchole hlienu – t.j. poslednom
dni, kedy má hlien plodné znaky, v 10% prebieha v deň vrcholu, prípadne i dva dni po
2
vrchole

nakoľko vajíčko môže prežívať až 24 h, plodné obdobie trvá od začiatku zmeny hlienu po
tretí deň od vrcholu hlienu
Obdobie ovulácie (plodné obdobie) sa využíva na dosiahnutie tehotenstva, v prípade, že
otehotnenie nie je žiadúce, treba dodržiavať v tomto období abstinenciu.
Neplodné obdobia sú počas cyklu dve:
o predovulačné (menej spoľahlivé obdobie po skončení menštruácie až do začiatku vývoja
hlienu s plodnými charakteristikami)
o poovulačné (spoľahlivé neplodné obdobie, trvá od 3 dňa po vrchole hlienu cca 2 týždne
až do ďalšej menštruácie)
1.4 Symptotermálna metóda (Rottzerova)
Je založená na princípe viacnásobnej kontroly - kombinácia termálnej, hlienovej metódy, a stavu
krčka maternice (PI = 1)
Výhody a nevýhody prirodzených metód plánovania rodičovstva:

Prirodzené metódy plánovania rodičovstva sú vedecky podložené, dostupné, finančne
nenáročné, a pri správnom pochopení a používaní spoľahlivé a najmä neškodné.
Rešpektujú prirodzené hormonálne zmeny v ženskom tele a nezasahujú do ich priebehu.

Pre ich používanie je potrebná spolupráca a rešpekt oboch partnerov voči sebe
navzájom, ako aj schopnosť sebaovládania, čo je považované za výhodu i nevýhodu
týchto metód.
2. ANTIKONCEPCIA
Je definovaná ako umelé zneplodnenie pohlavného aktu: dočasné alebo trvalé
(sterilizácia). Pre potreby etického diskurzu nebudeme používať klasické medicínske
rozdelenie antikoncepčných metód, ale rozdelenie metód podľa toho, či zabránia
oplodneniu vajíčka spermiou, teda počatiu, alebo spôsobujú potrat už oplodneného vajíčka
v rôznom štádiu vývoja ľudskej bytosti.
3
Antikoncepčné metódy z etického hľadiska:
A) kontraceptívne (neabortívne)
B) kombinované: kontraceptívne aj abortívne (potratové),
C) abortívne (potratové)
Pearlov index (PI) znamená, ak 100 žien používa danú antikoncepciu počas 1 roka, koľko
z nich otehotnie. Čím je PI nižší, tým je metóda spoľahlivejšia.
A) Kontraceptívna (neabortívna) antikoncepcia
Jej cieľom je zabrániť oplodneniu vajíčka – počatiu. Patria sem metódy, ktoré zabraňujú
stretnutiu spermií s vajíčkom.
AA) BARIÉROVÁ (MECHANICKÁ) ANTIKONCEPCIA

Kondóm

Coitus interruptus (Prerušovaná súlož)

Krčkový pesar

Diafragma
AB) CHEMICKÁ ANTIKONCEPCIA

spermicídy
AA) BARIÉROVÁ (MECHANICKÁ) ANTIKONCEPCIA
Kondóm
Výhody: - čiastočná ochrana i proti pohlavne prenosným chorobám
- zdravotne neškodný (zriedkavo alergia na latex)
Nevýhody: narušenie sexuálneho aktu
Spoľahlivosť:PITP: Pearlov index pre typické používanie=12
PISP: Pearlov index pre správne používanie = 3
Etické aspekty: oddelenie aktu spojenia a plodenia, otvára možnosť konzumnej sexualite
4
Coitus interruptus (Prerušovaná súlož)
Výhody: zdravotne neškodný
Nevýhody: narušenie sexuálneho aktu, nespoľahlivý
Spoľahlivosť:PITP: Pearlov index pre typické používanie= 21
PISP: Pearlov index pre správne používanie= 6
Etické aspekty: oddelenie aktu spojenia a plodenia
Diafragma a krčkový pesar
Diafragma - vkladá sa pred prvým koitom a vykladá sa 8 hodín po poslednom koite
Pesar – zavádza ho lekár po menštruácii a vyberá pred menštruáciou
Výhody: zdravotne neškodné; zriedkavo v prípade, že sa krčkový pesar ponechá dlhodobo na
mieste syndróm toxického šoku (1:1 000 000)
Nevýhody: narušenie sexuálneho aktu, nutnosť zavádzania lekárom
Spoľahlivosť: PITP:Pearlov index pre typické používanie=18
PISP:Pearlov index pre správne používanie= 6
Etické aspekty: oddelenie aktu spojenia a plodenia
AB) CHEMICKÁ ANTIKONCEPCIA
zavádzanie spermicídnych látok (peny, čípky, krémy, želé, vaginálne tablety) do pošvy
pred pohlavným stykom (nonoxynol 9: imobilizuje alebo zničí spermie)
Výhody: jednoduchá aplikácia
Nevýhody: narušenie pošvového prostredia, nespoľahlivé
Spoľahlivosť: PITP: Pearlov index pre typické používanie=21
PISP: Pearlov index pre správne používanie= 6
Etické aspekty: oddelenie aktu spojenia a plodenia, malá spoľahlivosť, porušenie sliznice
pohlavných orgánov, zvýšené riziko prenosu infekčných chorôb
B) KOMBINÁCIA KONTRACEPTÍVNEJ A ABORTÍVNEJ ZLOŽKY
HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA (HAK)
5
BA) Kombinované preparáty – obsahujú syntetický estrogén E a syntetický gestagén G

Tabletky

Náplasť

Vaginálny krúžok
BB) Jednozložkové preparáty obsahujú syntetický gestagén G

Minipilulka

Podkožný implantát

Depotné injekčné prípravky
BA) Kombinované preparáty
Obsahujú syntetický estrogén a syntetický gestagén.
Pôvodným cieľom HAK bolo zabránenie ovulácie steroidnými hormónmi (estrogénmi,
gestagénmi), a tým aj predĺženie neplodného obdobia na celý cyklus. V dôsledku pôsobenia
hormónov sa vajíčko neuvoľní do vajcovodu, edometrium (výstelka maternice) atrofuje, krčkový
hlien je hustý a nepriechodný pre spermie. Pri rôznych spôsoboch podávania hormónov sú
žiadúce i nežiadúce účinky rovnaké. Podanie netabletkovej formy iba obchádza tráviaci trakt.
Tabletky s hormónmi sa užívajú denne po dobu 3 týždňov, potom nasleduje 7-dňová pauza.
Výhody: vysoká spoľahlivosť pri správnom použití, menej benígnych (nezhubných) procesov na
prsníkoch, mierne znížený výskyt ovariálneho karcinómu
Nevýhody: negatívne zdravotné účinky:

Krvácanie v priebehu cyklu, horšie u fajčiarok

Amenorrhea – vynechanie krvácania (5-10%) – strach z tehotnosti

Retencia tekutín – opuchy, zvýšenie hmotnosti, bolesti hlavy, nevoľnosť, napätie
v prsníkoch,

Náladovosť, nespavosť, depresia E

Zníženie libida (možnosť počatia zvyšuje libido)

metabolické zmeny: zvýšenie hladiny cholesterolu, obezita, zmena glukózovej tolerancie
G

tromboembólia – zvýšenie hladín faktorov zrážanlivosti VII a X – hyperkoagulačný stav
(zvýšenie adhézie krvných doštičiek)  trombóza hlbokých žíl dolných končatín, pľúcna
6
embólia, mozgová príhoda, srdcový infarkt, oslepnutie E

hypertenzia (zvýšený krvný tlak) – zvýšená produkcia angiotenzínu E

karcinóm prsníka – riziko je vyššie u žien, ktoré začali užívať hormonálnu antikoncepciu
pred svojím 20-tym rokom – zvýšený je výskyt rakoviny prsníka, tiež sú častejšie väčšie
tumory s horšou prognózou E

karcinóm krčku maternice – 1,5 – 4x častejší (zvlášť u tých, ktoré začali v skorom veku) aktivácia HPV-Human Papilloma Virus, ktorý sa podieľa na iniciácii karcinómu krčku

hepatocelulárny karcinóm

melasma – „tehotenské škvrny“, akné G
Kontraindikácie: fajčenie, tehotenstvo, ochorenia pečene, hyperlipidémia, vysoký krvný tlak,
tromboflebitída, tromboembolické riziko, dlhodobá imobilizácia dolných končatín, cukrovka
s cievnymi zmenami, tehotenská žltačka, rakovina závislá od estrogénov
Spoľahlivosť:PITP:Pearlov index pre typické používanie = 3
PISP:Pearlov index pre správne používanie= 0,2
Etické aspekty: v súčasnosti používané nízkodávkované preparáty asi v 7% nezablokujú
ovuláciu, ale zmenou prostredia maternice zabránia oplodnenému vajíčku usadiť sa v nej
(nidácia) = abortívny účinok!
Zdravým ženám podávame lieky, ktoré môžu vyvolať i veľmi závažné ochornie až smrť–
iatrogénne poškodenie (porušenie etického princípu neškodenia)
BB) (čisto gestagénové preparáty) Minipilulka
Ovplyvnenie krčkového hlienu (nepustí spermie k vajíčku) a výstelky maternice (stenčenie) –
oplodnené vajíčko sa nemôže uhniezdiť v maternici – potratí sa
Výhody: možno používať i počas dojčenia
Nevýhody: negatívne zdravotné účinky:
krvácanie v priebehu cyklu, amenorrhea (5-10%) – strach z tehotnosti,
zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hmotnosti (anaboliká), bolesti hlavy, nevoľnosť, napätie
v prsníkoch, metabolické zmeny: zvýšenie hladiny cholesterolu, obezita, zmena glukózovej
tolerancie, akné, zvýšenie ochlpenia na tele a tvári, ovariálne cysty
Spoľahlivosť: PITP: Pearlov index pre typické používanie = 8
7
PISP: Pearlov index pre správne používanie = 2
Etické aspekty: často abortívny účinok!
Zdravým ženám podávame lieky, ktoré môžu vyvolať i veľmi závažné ochorenie –
iatrogénne poškodenie (porušenie etického princípu neškodenia)
Podkožný implantát
Polysiloxónové kapsuly (6) s obsahom levonorgestrelu sa implantujú do podkožia na ramene
Výhody: dlhodobý efekt (5r)
Nevýhody:

dlhodobý efekt, často neplodnosť pretrváva mesiace po vybratí

zavádza i odstraňuje lekár – fibróza;

negatívne zdravotné účinky – ako u minipilulky:
krvácanie v priebehu cyklu, amenorrhea (5-10%) – strach z tehotnosti,
zvýšená chuť do jedla, zvýšenie hmotnosti, bolesti hlavy, nevoľnosť, napätie v prsníkoch,
metabolické zmeny: zvýšenie hladiny cholesterolu, obezita, zmena glukózovej tolerancie, akné,
zvýšenie ochlpenia na tele a tvári, ovariálne cysty
Spoľahlivosť: PITP:Pearlov index pre typické používanie= 0,1
PISP: Pearlov index pre správne používanie= 0,1
Etické aspekty: často abortívny účinok!
Zdravým ženám podávame lieky, ktoré môžu vyvolať i veľmi závažné ochorenie – iatrogénne
poškodenie (porušenie etického princípu neškodenia), možná dlhodobá neplodnosť
C) ABORTÍVNE METÓDY (vyvolávajú potrat oplodneného vajíčka)

Vnútromaternicové teliesko (DANA)

Tzv. „núdzová antikoncepcia“ – po nechránenom pohlavnom styk

Chemický potrat
Vnútromaternicové teliesko (DANA)
– vyvoláva aseptický zápal a kontrakcie maternice, pri počatí zabraňuje uhniezdiť sa plodu
v sliznici maternice, t.j. ženy môžu i niekoľkokrát za rok podstúpiť potrat (nevedome)
8
Nevýhody: zdravotné komplikácie: perforácia maternice, krvácanie, infekcie, bolestivosť
- (v prvom roku si ho dá vybrať 15% žien, v druhom 7%),
- vypudenie z maternice (10%),
- 3x viac salpingitíd (zápal vajcovodov), 10x vyšší výskyt mimomaternicového
tehotenstva
- v prípade otehotnenia – 1,5x vyššie riziko spontánneho potratu, riziko sepsy
Spoľahlivosť:
PITP: Pearlov index pre typické používanie = 5
PISP: Pearlov index pre správne používanie = 2
Kontraindikácie: zápalové ochorenie panvy v minulosti, promiskuitný spôsob života, nedáva sa
ženám, ktoré ešte nemajú dieťa
Etické aspekty: abortívny účinok, iatrogénne poškodenie (porušenie etického princípu
neškodenia), možná permanentná neplodnosť i po vybratí
„Núdzová antikoncepcia“
Sú to preparáty, ktoré sa používajú po nechránenom pohlavnom styku, ak tehotenstvo nie je
žiaduce. Ak ešte nedošlo k ovulácii, môžu ju oddialiť. Ak došlo k ovulácii, rôznymi
mechanizmami účinku spôsobujú potrat oplodneného vajíčka – majú abortívny účinok!

Vysoké dávky klasickej hormonálnej antikoncepcie

Levonorgestrel – zabráni uhniezdeniu embrya (do 72 hodín po nechránenom pohlavnom
styku)
Chemický potrat
vykonáva sa do 63. dňa tehotenstva (7. týždňa od počatia)
Chemický potrat sa vykonáva kombináciou dvoch látok.
 Prvá látka – mifepristone (RU 486) - blokuje pôsobenie progesterónu → odumretie
vyvýjajúceho sa ľudského plodu v maternici.
 Druhá látka – prostaglandín misoprostol - podaný 36-48 hodín po podaní mifepristonu spôsobuje sťahy maternice, ktoré mŕtvy plod vypudia von z tela ženy.
9
Účinky na zdravie ženy (bežná súčasť procedúry)

žena prežíva pri plnom vedomí potrat svojho nenarodeného dieťaťa niekoľko hodín
až dní

počas potratu - bolestivé kŕče a krvácanie 12 i viac dní

ďalšie sprievodné účinky: nevoľnosť, vracanie, hnačky, bolesti hlavy

14-21 dní od užitia mifepristonu – kontrola u lekára, či bol plod úplne odstránený
Komplikácie chemického potratu (nežiaduce)

nezvládnuteľné krvácanie - 15,6% žien - vyžaduje podanie liekov, transfúzií krvi alebo
chirurgický výškrab maternice - 2,9% prípadov

v 6,7% prípadov nedošlo k úplnemu potrateniu plodu a jeho obalov - ženy museli
podstúpiť ešte aj chirurgický potrat.(1)

ruptúra mimomaternicového tehotenstva

alergické reakcie – opuch tváre, vyrážky

infekcie – Escherichia colli

niekoľko prípadov smrti žien - v dôsledku infekcie a toxického šoku vyvolaného
baktériou Clostridium sordellii – nebezpečné - bez teploty, ktorá by upozornila na takúto
závažnú komplikáciu.(2)
Psychické a psychiatrické problémy

Psychiatrické výskumy - u viacerých žien po takomto potrate sa rozvinula úzkosť,
depresia a zníženie sebaúcty, s rizikom samovraždy.(3)

Do 63. dňa tehotenstva má plod založené všetky dôležité orgány, bije mu srdce
a vyzerá ako malý človek.

žena môže potratiť doma, na ulici, v autobuse...
Etické aspekty: cielene abortívny účinok, nežiaduce účinky rôzne závažného charakteru, ktoré
nie sú pod kontrolou zdravotníkov, rodičov
10
STERILIZÁCIA
Je to chirurgický zákrok, ktorým sa vyvolá u muža (vazektómia – odstránenie časti semenovodu)
alebo u ženy (prerušenie alebo podviazanie vajcovodov) ireverzibilá neplodnosť. Každá
sterilizácia musí byť schválená sterilizačnou komisiou.
Indikácie ku sterilizácii
◊ gynekologicko-pôrodnícke hľadisko
po opakovanom cisárskom reze, pri opakovaných komplikáciách gravidity, pôrodu,
šestonedelia, pri viacerých deťoch: do 35 rokov po 4 deťoch, po 35.roku po 3 deťoch
◊ genetické indikácie
- ak žena alebo muž trpí vážnou chorobou alebo chybou, ktorej genetický podklad je
dostatočne známy
- ak určitý rodičovský pár už splodil geneticky chybné dieťa
Výhody: permanentná neplodnosť v prípade, že je indikovaná
Nevýhody: permanentná neplodnosť, mimomaternicové tehotenstvo, krvácanie, poškodenie
čreva, zrasty, psychické problémy
Spoľahlivosť:
PITP: Pearlov index pre typické používanie = 0,1- 0,3
PISP: Pearlov index pre správne používanie = 0,1- 0,3
Zlyháva častejšie pri elektrokoagulácii (1:1000)
Etické aspekty: závisia od toho, s akým cieľom sa sterilizácia vykonáva, a aké sú alternatívy
Odkazy:
1) Maarit Niinimäki, Anneli Pouta, Aini Bloigu, Mika Gissler, Elina Hemminki, Satu Suhonen, and Oskari
Heikinheimo. Immediate Complications After Medical Compared With Surgical Termination of Pregnancy. Obstet
Gynecol 2009;114:795–804
2) Christian Sinave, Genevieve Le Templier, Daniel Blouin, Francois Léveillé, and Éric Deland. Toxic Shock
Syndrome Due to Clostridium sordellii: A Dramatic Postpartum and Postabortion Disease. Clinical Infectious
Diseases 2002; 35:1441–3
3) Gissler M, Berg C, Bouvier-Colle MH, Buekens P. Injury deaths, suicides and homicides associated with
pregnancy, Finland 1987-2000. Eur J Public Health 2005;15:459–63.
11
Download

Plánovanie rodičovstva a antikoncepcia