Aquastop
elektroosmóza
ochrana
proti
vlhkosti
výrobky pre
a Rakúsku viac ako 40 rokov
AQUASTOP,
Továrenská 9,
956 33 Chynorany
-
né poradenstvo
pilat@aquastop.sk,
www.aquastop.sk
-
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
vzlínajúca pozrime
- príznaky ako to
funguje
v prírode
-
-
-
-
-
-
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
stien
elektroosmózou
elektroosmóza
- ako to funguje?
-
-
-
Popis systému
1. Riadiaca jednotka
-
2. Anóda (hlavný dirigent)
-
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
systém
Lectros
-
-
b) Elektrický prúd v systéme
-
-
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
Lectros
Lectros
dobe
-
-
-
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
Lectros príbeh
Lectros
-
-
-
-
-
-
AQUASTOP,
Továrenská 9,
956 33 Chynorany
ZÁRUKA
NA NAMI
pilat@aquastop.sk,
www.aquastop.sk
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
OCHRANA
BUDOV
VOČI
VLHKOSTI
Download

Leták Lectros