omítky tmely stavební chemie
fasády anhydritové podlahy
Sanace vlhkého zdiva
a renovace historických objektů
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Česká republika je stát s bohatou historií. Proto je na našem území velmi mnoho památek, jež nám neustále
připomínají naši bohatou kulturní minulost. Tyto objekty jsou svědky důležitých událostí v naší historii
a velice často z nich můžeme vyčíst, jak a s jakou intenzitou se o ně naši předci starali. Zájmem společnosti
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. je přispět k údržbě a obnově našich památek. Proto za přispění odborníků z řad památkové péče společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. vyvinula a dále bude rozšiřovat
a zdokonalovat řadu materiálů určenou právě pro záchranu našeho nemovitého kulturního dědictví.
Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. (dále jen KVK) je českou společností s dlouholetou tradicí v dodávkách stavebních materiálů. Nabízíme Vám velmi významné rozšíření portfolia právě v oblasti sanací vlhkého zdiva
a renovací historických budov a fasád. Na vývoji těchto vysoce sofistikovaných materiálů KVK úzce spolupracovalo
a nadále spolupracuje s řadou odborníků, jak z oblasti sanací vlhkého zdiva, tak i řad odborníků z oblastních
pracovišť Památkových ústavů. Jednoznačným zadáním při vývoji těchto materiálů bylo vyjít vstříc nejen objektu
a uživatelům, ale i zpracovatelům a v neposlední řadě také vyhovět současným požadavkům památkové péče. Proto i všechny materiály, určené pro renovace historických
objektů, vycházejí z tradičních českých receptur. Všechny materiály jsou stavěny na
vápenném základě z tradičních tuzemských surovin.
Kromě renovačních vápenných materiálů jsme rozšířili rovněž řadu sanačních a renovačních omítek na vápenocementové bázi a to tak, aby přirozeně doplnily a uzavřely jednotlivá
systémová řešení, sanací vlhkého zdiva, doporučovaná společností KVK. Všechna tato řešení vychází opět z našich zkušeností a na základě spolupráce s odborníky v tomto oboru.
Vše je podpořeno odborně technickým servisem poskytovaným zdarma na požádání
zákazníka. Naši odborně techničtí poradci jsou školení dle zásad směrnic WTA.
2
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Příčiny poruch
Při opravách a rekonstrukcích především historických objektů se potýkáme téměř pravidelně s vlhkostí
a zasolením zdiva těchto objektů. Bohužel tyto poruchy nejsou pouze záležitostí historických budov, ale
čím dál častěji se s nimi setkáváme i u budov nových či zánovních.
Pro vhodný výběr materiálů a metody oprav je nutno zpravidla velmi dobře zhodnotit budoucí užití objektu, historickou
hodnotu objektu, a kromě dalšího i příčinu vlhnutí. Právě určení příčiny bývá jednou z nejsložitěších podmínek. Doporučujeme proto zvážit vypracování projektu některou z nezávislých renomovaných projekčních kanceláří zabývajících
se právě touto problematikou. Všechna získaná data při průzkumu objektu včetně měření vlhkosti a zasolení zdiva
nám umožní rozhodnout se po dohodě s orgány památkové péče pro některou z nejvhodnějších metod vedoucích
k odstranění vlhkosti ze zdiva.
Mezi nejčastěji používané metody
vedoucí k částečnému či úplnému vysoušení zdiva patří:
Podřezání
Injektáž – Chemická clona
Elektroosmóza
Vzduchoizolační metody
Po kvalitně navržené a provedené sanaci lze přistoupit k opravám či provedení nových
povrchových úprav. Hlavní a nejčastěji používané systémové skladby Vám na následujících stránkách představuje společnost KVK.
www.kvk.cz
3
Renovační a sanační systémy KVK
Společnost KVK Vám přináší širokou nabídku sanačních a renovačních systémů vhodných jak do interiéru, tak do
exteriéru. Tyto systémy jsou dle svého složení vhodné na rozmanité využití a podklady. Níže jsou uvedeny nejdůležitější z nich, rozdělené podle nosných materiálů a zasolení podkladu.
výhody systémů kvk
KVK – P
WTA KVK – K
WTA KVK – J
KVK – T
KVK – V
Vápenocementový
sanační systém. Velmi
dobrý poměr mezi
kvalitou a cenou.
Vápenocementový
sanační systém WTA.
Jednovrstvý
vápenocementový
sanační systém.
Časová úspora při
zpracování. Použití
až do 4 cm tloušťky
v jednom kroku.
Vhodný při vytváření
bosáží.
Především vynikající
tepelně izolační
vlastnosti. Velmi
vhodný při přiteplení
zdiva, které je zároveň
vlhké. (např. kostely,
fary apod.). Omezuje
vznik plísní. Použití
až do 5 cm tloušťky
v jednom kroku.
Vhodný při vytváření
bosáží.
Čistě vápenný
renovační systém
pro použití i na vlhké
a zasolené zdivo.
Velmi vhodný pro
renovaci historických
objektů. Vyvíjeno podle
tradičních českých
receptur.
Sanační systém – s přísadou – KVK P
mírné zasolení
Skladba systému
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK P
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Jádrová omítka 0600 s přísadou STOPMIX
20/36
Sanační štuk 0200
2/3
Celkem
22/42
Sanační systém WTA – klasický – KVK K
mírné zasolení
Skladba systému
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Sanační omítka 0210
20/20
KVK K
Sanační štuk 0200
střední
až vysoké zasolení
Skladba systému
4
2/3
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Sanační omítka podkladní 0230
20/20
Sanační omítka 0210
10/10
Sanační štuk 0200
2/3
Aplikační průvodce
22/26
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK K2
Celkem
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Celkem
32/36
Renovační systém WTA – jednovrstvý – KVK J
mírné zasolení
Skladba systému
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK J
střední
až vysoké zasolení
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Renovační omítka jednovrstvá 0250
20/23
Skladba systému
KVK J2
20/26
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Celkem
Celkem
Postřik 50 % /(3 kg)
Renovační omítka jednovrstvá 0250
20/23
Renovační omítka jednovrstvá 0250
10/11,5
30/37,5
Sanační systém – tepelně izolační – KVK T
mírné zasolení
Skladba systému
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK T
střední
až vysoké zasolení
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Sanační tepelně izolační omítka 0245
20/7
Sanační štuk 0200
2/3
Skladba systému
KVK T2
22/13
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
Sanační postřik 0220 (pouze hladký nesavý podklad)
Celkem
Celkem
Postřik 50 % /(3 kg)
Sanační tepelně izolační omítka 0245
20/7
Sanační tepelně izolační omítka 0245
10/3,5
Sanační štuk 0200
2/3
32/16,5
Renovační systém čistě vápenný – KVK V
mírné zasolení
Skladba systému
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK V
střední
až vysoké zasolení
Vápenný postřik – Vápenná renovační malta 0261
(pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Renovační vápenná omítka 0260
20/24
Sanační štuk 0200
(vnější vápenný štuk – připravujeme)
2/3
Skladba systému
22/30
Min. tloušťka vrstvy (mm) / cca spotřeba (kg)
Jednotlivých vrstev
KVK V2
Celkem
Vápenný postřik – Vápenná renovační malta 0261
(pouze hladký nesavý podklad)
Postřik 50 % /(3 kg)
Renovační vápenná omítka 0260
20/24
Renovační vápenná omítka 0260
10/12
Sanační štuk 0200
(vnější vápenný štuk – připravujeme)
2/3
www.kvk.cz
Celkem
32/42
5
kamenné zdivo
Historické kamenné zdivo bývalo obvykle vystavěno z místních surovin. Proto i vlastnosti tohoto zdiva obvykle odpovídají vlastnostem kamene těženého v okolí. Rozdíl je především ve vlastnostech kamene. Byl-li použitý kámen
nasákavý více nebo méně, surový či opracovaný a do jaké formy. To určuje a ovlivňuje nejen podobu a rozsah poškození zdiva, ale i charakter opravy tohoto zdiva. Před vlastním rozhodnutím o druhu opravy je nutno zdivo zhodnotit jak z památkového hlediska, tak z hlediska jeho vlastností. A to především zjištěním druhu kamene, nasákavosti, pevnosti, zavlhnutí a zasolení, požadované povrchové úpravy, sklonu zdiva, lokalizace (les, centrum města
apod.). Doporučujeme vždy využít konzultace s renomovanými odborníky v této oblasti, případně využít bezplatný
poradenský servis KVK, který Vám pomůže vyhodnotit kvalitu zdiva a doporučí vhodnou skladbu materiálů.
Pokud je potřeba rozhodovat o metodě zamezení vnikání další vlhkosti do zdiva, je mezi jednotlivými hlavními sanačními metodami obvykle rozhodující jejich účinnost v daném druhu zdiva. Nejčastější metody
jsou následující (Je nutno zvažovat i památkové hledisko!):
Podřezání
V tomto druhu zdiva je podřezání velmi problematické, jelikož není vždy jasné, jak je zdivo homogenní. Může dojít
k vážnému statickému poškození zdiva. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva
se může pohybovat od 50 do 80 %.
Injektáže
Opět je potřeba vzít v úvahu homogennost, sílu a provlhčení zdiva, která ne vždy je známa a stejná. Nehrozí tolik
statické poškození. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva se podle homogennosti, síly a provlhčení může pohybovat od 50 do 70 %.
Elektroosmóza
Metoda s nejmenším zásahem do zdiva. Účinnost je velmi odvislá od kvalitního návrhu. Je velmi vhodné se obracet
na odborné firmy. Rovněž je odvislá od homogenity a síly zdiva. Její účinnost se pohybuje od 50 do 70 %.
Povrchová úprava
V závislosti na požadavku investora a navrženém omítkovém systému (varianty viz. strana 9), případně pouze
vyspárované zdivo.
Úprava podkladu
Příliš drolivý nebo pískující podklad lze před omítáním či po vyspárování zpevnit KVK Penetrací SK nebo KVK Zpevňovačem omítek (hloubkový účinek).
Konečná úprava
Barevná úprava: KVK Silikátová interiérová barva, KVK Vápenná interiérová barva, KVK Silikonová fasádní barva
nebo KVK Siloxanová fasádní barva. Jako finální krok, především v oblasti soklů nebo na skloněných plochách, lze
chránit přípravkem KVK BPS Hydrofob.
6
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Cihelné zdivo
Historické cihelné zdivo bývalo obvykle vystavěno z cihel z místních cihelen. Proto i vlastnosti tohoto zdiva obvykle
bývají rozdílné podle druhu použité hlíny a rozdílu v pálení. Rozdíl je jednak v nasákavosti, pálení a chemickém složení
cihel použitých pro dané zdivo. Vlastnosti cihel pak ovlivňují i samotné poškození zdiva vlivem zavlhnutí a zasolení.
Tyto jednotlivé vlastnosti je potřeba samozřejmě zohlednit při návrhu opatření pro odstranění vlhkosti a zasolení.
Především zjištěním nasákavosti, pevnosti, zavlhnutí a zasolení, požadované povrchové úpravy, sklonu zdiva, lokalizace (les, centrum města apod.). Doporučujeme vždy využít konzultace s renomovanými odborníky v této oblasti,
případně využít bezplatný poradenský servis KVK, který Vám zdarma pomůže vyhodnotit kvalitu zdiva a doporučí
vhodnou skladbu materiálů.
Pokud je potřeba rozhodovat o metodě zamezení vnikání další vlhkosti do zdiva, je mezi jednotlivými hlavními sanačními metodami obvykle rozhodující jejich účinnost v daném druhu zdiva. Nejčastější metody
jsou následující (Je nutno zvažovat i památkové hledisko!):
Podřezání
Vzhledem k vodorovným spárám je v tomto druhu zdiva podřezání vhodné, jelikož zdivo je pravděpodobně homogenní. Pozor - při neodborném provedení může dojít k vážnému statickému poškození zdiva. Samotná účinnost
v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva se může pohybovat od 80 do 95 %.
Injektáže
Velmi vhodná metoda pro použití, jelikož zdivo je obvykle homogenní. Je potřeba vzít v úvahu sílu a provlhčení
zdiva, kterou je potřeba určit. Metoda není tolik destruktivní jako podřezání a lze ji dodatečně doplnit. Samotná
účinnost v tomto druhu zdiva se obvykle pohybuje od 70 do 90 %.
Elektroosmóza
Metoda s nejmenším zásahem do zdiva. Účinnost je velmi odvislá od kvalitního návrhu. Je velmi vhodné se obracet
na odborné firmy. Rovněž je odvislá od homogenity a síly zdiva. Její účinnost se pohybuje od 70 do 80 %.
Povrchová úprava
V závislosti na požadavku investora a navrženém omítkovém systému (varianty viz. strana 9), případně pouze
vyspárované zdivo.
Úprava podkladu
Příliš drolivý nebo pískující podklad lze před omítáním či po vyspárování zpevnit KVK Penetrací SK nebo KVK Zpevňovačem omítek (hloubkový účinek).
Konečná úprava
Barevná úprava: KVK Silikátová interiérová barva, KVK Vápenná interiérová barva, KVK Silikonová fasádní barva
nebo KVK Siloxanová fasádní barva. Jako finální krok, především v oblasti soklů nebo na skloněných plochách, lze
chránit přípravkem KVK BPS Hydrofob.
www.kvk.cz
7
Smíšené zdivo
Smíšené zdivo svým charakterem spojuje vlastnosti jak kamenného tak cihelného zdiva. Neobvyklé není ani spojení všech tří druhů zdiva v jednom objektu vlivem různých přestaveb a dostaveb v minulosti. Takovéto zdivo je
z hlediska návrhu opatření proti vnikání vlhkosti nejkomplikovanější. Slučuje totiž ve svém profilu různé druhy
nasákavosti, pevnosti a homogennosti. Zároveň se střídá část zdiva s průběžnou a velmi nejasnou horizontální
spárou. Proto i jednotlivé oblasti zdiva mohou vykazovat rozdílné zasolení a zavlhnutí. Je nutno určit nasákavosti,
pevnosti, zavlhnutí a zasolení, požadovanou povrchovou úpravu, sklon zdiva, lokalizaci (les, centrum města apod.).
Doporučujeme vždy využít konzultace s renomovanými odborníky v této oblasti, případně využít bezplatný poradenský servis KVK, který Vám zdarma pomůže vyhodnotit kvalitu zdiva a doporučí vhodnou skladbu materiálů.
Pokud je potřeba rozhodovat o metodě zamezení vnikání další vlhkosti do zdiva je, mezi jednotlivými hlavními sanačními metodami obvykle rozhodující jejich účinnost v daném druhu zdiva. Nejčastější metody
jsou následující (Je nutno zvažovat i památkové hledisko!):
Podřezání
V tomto druhu zdiva velmi problematické, jelikož není vždy jasné jak je zdivo homogenní. Může dojít k vážnému
statickému poškození zdiva. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti a síly zdiva se může
pohybovat od 50 do 80%.
Injektáže
Opět je potřeba vzít v úvahu homogennost, sílu a provlhčení zdiva, která ne vždy je známa a stejná. Nehrozí tolik
statické poškození. Samotná účinnost v tomto druhu zdiva podle homogennosti, síly a provlhčení se může pohybovat od 50 do 70%.
Elektroosmóza
Metoda s nejmenším zásahem do zdiva. Účinnost je velmi odvislá od kvalitního návrhu. Je velmi vhodné se obracet
na odborné firmy. Rovněž je odvislá od homogenity a síly zdiva. Její účinnost se pohybuje od 50 do 70 %.
Povrchová úprava
V závislosti na požadavku investora a navrženém omítkovém systému (varianty viz. strana 9), případně pouze
vyspárované zdivo.
Úprava podkladu
Příliš drolivý nebo pískující podklad lze před omítáním či po vyspárování zpevnit KVK Penetrací SK nebo KVK Zpevňovačem omítek (hloubkový účinek).
Konečná úprava
Barevná úprava: KVK Silikátová interiérová barva, KVK Vápenná interiérová barva, KVK Silikonová fasádní barva
nebo KVK Siloxanová fasádní barva. Jako finální krok, především v oblasti soklů nebo na skloněných plochách, lze
chránit přípravkem KVK BPS Hydrofob.
8
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Opatření
Interiér i exteriér (zdivo kamenné, cihelné i smíšené)
Zasolení mírné
Zavlhnutí mírné až střední
Postřik 50 % plochy
hladký nesavý podklad
Jádro
20–30 mm
Varianta A – systém KVK P
0220 KVK Sanační postřik
0600 Jádrová omítka +
přísada 2220 KVK Stopmix
0200 KVK Sanační štuk
Varianta B – systém WTA KVK K
0220 KVK Sanační postřik
0210 KVK Sanační omítka
0200 KVK Sanační štuk
Varianta C – systém WTA KVK J
0220 KVK Sanační postřik
0250 KVK Renovační
jednovrstvá omítka
Varianta D – systém KVK T
0220 KVK Sanační postřik
0245 KVK Sanační tepelně
izolační omítka
0200 KVK Sanační štuk
Varianta E – systém KVK V
0261 KVK Renovační vápenná
zdicí a spárovací malta
0260 KVK Renovační vápenná
omítka
0200 KVK Sanační štuk
Varianta F – systém
Pouze pro vyspárování
Štuk 2–3 mm
0261 KVK Renovační vápenná
zdicí a spárovací malta
Zasolení střední až vysoké
Zavlhnutí střední až vysoké
Postřik 50 % plochy
hladký nesavý podklad
Vyrovnání
20–30 mm
Jádro
20–30 mm
Štuk 2–3 mm
Varianta A – systém WTA KVK K2
0220 KVK Sanační
postřik
0230 KVK Sanační
podkladní omítka
0210 KVK Sanační
omítka
0200 KVK
Sanační štuk
Varianta B – WTA
0220 KVK Sanační
postřik
0210 KVK Sanační
omítka
0210 KVK Sanační
omítka
0200 KVK
Sanační štuk
Varianta C – systém WTA KVK J2
0220 KVK Sanační
postřik
0250 KVK Renovační
jednovrstvá omítka
0250 KVK Renovační
jednovrstvá omítka
Varianta D – systém KVK T2
0220 KVK Sanační
postřik
0245 KVK Sanační
tepelně izolační
omítka
0245 KVK Sanační
tepelně izolační
omítka
0200 KVK
Sanační štuk
Varianta E – systém KVK V2
0261 KVK Renovační
vápenná zdicí
a spárovací malta
0260 KVK Renovační
vápenná omítka
0260 KVK Renovační
vápenná omítka
0200 KVK
Sanační štuk
Varianta F – systém
Pouze pro vyspárování
0260 KVK Renovační
vápenná omítka
www.kvk.cz
9
Technologický postup
Provedení povrchových úprav – zdivo kamenné, cihelné, smíšené
Příprava podkladu
V rámci provedení povrchové úpravy je zpravidla nezbytné u každého druhu zdiva
odstranit stávající poškozenou zavlhlou a zasolenou omítku a to až do výše 80–100 cm
nad viditelnou hranici poškození. U konstrukcí silnějších než 60 cm je vhodnější zvolit
pravidlo 2,5 násobek tloušťky nad viditelnou hranici poškození. Ložné i styčné spáry
vyškrábnout cca 2 cm do hloubky. Těmito kroky odstraníme podstatnou část solí naakumulovaných v minulých letech na povrchu konstrukce. Drolivý či pískující podklad
lze zpevnit přípravkem KVK Penetrace SK nebo KVK Zpevňovač omítek (hloubkový
účinek). Takto připravené zdivo lze opatřit postřikem 0220 KVK Sanační postřik nebo
u vápenného programu 0261 KVK Renovační vápenná zdicí a spárovací malta při pokrytí 50 % plochy.
Vyrovnání podkladu
Velmi nerovný podklad lze vyrovnat omítkou navrženou pro daný systém technickým
servisem KVK. Tento krok je vhodný i při středním a vysokém zasolení. Při velmi velkých
nerovnostech nad 3 cm lze omítku tzv. plentovat (vkládat pálený čistý materiál). Tímto
lze uspořit materiál i čas potřebný pro vyschnutí omítky před aplikací další vrstvy.
Jádro
Na vyrovnaný podklad lze nanášet vlastní systém dle návrhu pro mírné nebo střední až
vysoké zasolení. Přičemž předchozí vrstvu je nutné po zavadnutí vždy zdrsnit a před
nanášením systému vyschlý podklad vždy vlhčit. Po nanesení štuku případně provedení finální úpravy lze provést některý z ochranných nátěrů doporučených technickým
servisem KVK. Případně finálně upravit hydrofobizací.
Důležitá upozornění:
•Otlučenou suť a materiál ze spár je vhodné okamžitě odvážet, aby nedošlo případným deštěm k opětovnému
zanesení solí do konstrukce.
•U kleneb je vhodné konzultovat úpravy se statikem!
•Při otlučení původní omítky nebo provádění nové je vhodné v suterénních prostorech větrat a udržovat stabilní
teplotu 20 °C a vlhkost 65 % pro kvalitní vyzrání a vyschnutí omítek.
•Vápenné systémy nanášet v podzimních měsících a na sokly velmi omezeně, vždy konzultovat s technickým
servisem KVK!
•Konkrétní použití či návrh jednotlivých systémů nebo povrchových úprav doporučujeme konzultovat s technickým servisem KVK.
•Použití systémů na ostatní druhy zdiva jako např. nepálená cihla, beton, tepelně izolační cihelné bloky, pórobeton
konzultujte prosím s odborným servisem KVK.
10
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
Renovace Fasád
Velmi často jsou při renovacích řešeny problémy trhlin. Tato problematika je velmi komplikovaná s ohledem na návrh opravy. Je totiž složité zhodnotit příčinu
vzniku trhlin a s tím spojené hodnocení její aktivnosti. Touto problematikou se zabývá směrnice WTA 2-4-94 Hodnocení a sanace fasádních omítek s trhlinami.
Na počátku je proto potřeba rozlišovat podklad. Jedná-li se o podklad minerální
(nejčastěji vápenné či vápenocementové omítky) nebo jiný (nejčastěji zateplovací systém). U zateplovacího systému je nutno určit druh povrchové úpravy.
Rozhodující je pro návrh opravy síla trhliny, příčina jejího vzniku (vznikla-li
v omítce nebo v konstrukci či díky chybně provedené konstrukci), je-li aktivní nebo neaktivní. Společnost KVK
nabízí dva systémy pro neaktivní trhliny.
Neaktivní trhlina o síle do 0,1 mm na hladké štukové minerální omítce
1
2
3
4
Očištit suchý soudržný podklad a trhliny
Penetrace: KVK Penetrace hloubková případně zpevnění podkladu KVK Zpevňovač omítek
Celoplošná aplikace: KVK Renovační silikonová pasta (Sd = 0,05)
Celoplošná aplikace: KVK Siloxanová nebo silikonová barva.
Neaktivní trhlina o síle do 0,2 mm při strukturované povrchové úpravě na zateplovacím systému
1
2
3
4
Očištit suchý soudržný podklad a trhliny
Penetrace: KVK penetrace hloubková
Celoplošná aplikace: KVK Renovační silikonová pasta (Sd = 0,05) nebo KVK Renovační barva (obsah vláken)
Celoplošná aplikace: KVK Siloxanová nebo silikonová barva.
Doporučujeme vždy konzultovat návrhy jednotlivých systémů a případné další varianty či návrhy dalších systémů s technickým servisem KVK.
www.kvk.cz
11
PŘEHLED PRODUKTŮ
Sanace a renovace
0200 KVK Sanační štuk
0210 KVK Sanační omítka
• poslední vrstva sanačního systému na KVK
sanační omítku 0210, 0230 nebo 0240
• stavební konstrukce poškozené zvýšenou
vlhkostí
• sklepy, vlhké a prosolené zdivo
• zrnitost 0,6 mm
• aplikační tloušťka 2–3 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,0
bílá
šedá
35
30
kg
kg
0220 KVK Sanační postřik
0230 KVK Sanační omítka podkladní
• podkladní postřik před použitím sanačních
omítek
• stavební konstrukce poškozené zvýšenou
vlhkostí a solemi
• sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo
pod úrovní povrchu
• součást sanačního systému
• aplikace síťovým postřikem v max. pokrytí 50 %
plochy
• zrnitost 2,5 mm
• spotřeba Mj/m2: 2,5
• základní omítka sanačního systému
• stavební konstrukce poškozené zvýšenou
vlhkostí podkladní
• sklepy, vlhké a prosolené zdivo, zdivo
pod úrovní povrchu
• zrnitost 2,5 mm
• aplikační tloušťka 15–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,1
šedá
šedá
40
30
kg
kg
0240 KVK Sanační omítka soklová
• základní omítka sanačního systému
• stavební konstrukce poškozené zvýšenou
vlhkostí
• na velmi vlhké a prosolené zdivo, na sokly
• produkt na objednávku
• zrnitost 2,5 mm
• aplikační tloušťka 15–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,3
šedá
0245 KVK Sanační tepelně izolační omítka
• sanační omítka s vynikajícími tepelně
izolačními vlastnostmi
• po 28 dnech λ = 0,09 W.m-1.K-1
• vhodná především do historických budov,
které není možné zateplit
• vhodná na vlhké a zasolené zdivo
• třída hořlavosti A1 (neobsahuje polystyren)
• zrnitost 2 mm
• aplikační tloušťka 20–50 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 0,3
bílá
25
7
kg
12
• vylehčená jádrová omítka určená jako další
vrstva sanačního systému
• prodyšná, vodoodpudivá
• zrnitost 2,5 mm
• aplikační tloušťka 15–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,1
kg
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
0250 KVK Renovační jednovrstvá omítka
• renovační omítka s možností aplikace v jednom
kroku až do vrstvy 4 cm
• značně urychlí renovační práce
• velmi vhodná pro provádění bosáží a ozdobných
prvků na historických fasádách
• velmi vhodná na vlhké a zasolené zdivo
• součást sanačních a renovačních systémů KVK
• zrnitost 1,25 mm
• aplikační tloušťka 20–40 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,2
0255 KVK Renovační izolační omítka
• renovační omítka s izolačními vlastnostmi
• vhodná pro spodní stavbu jako podkladní
omítka pod stěrkové izolace
• velmi vhodná pro sokly a fabiony
• odolná proti vnikání vody
• součást sanačních, injektážních a renovačních
systémů KVK
• zrnitost 0,6 mm
• aplikační tloušťka 5–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,7
šedá
šedá
30
25
kg
kg
0260 KVK Renovační vápenná omítka
• tradiční čistě vápenná renovační omítka
• tradiční česká receptura
• velmi vhodná pro historické objekty
• vhodná pro spárování zdiva
• velmi vhodná na vlhké a zasolené zdivo
• součást renovačních systémů KVK
• zrnitost 1,25 mm
• aplikační tloušťka 20–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,2
šedobílá
0261 KVK Renovační vápenná zdicí
a spárovací malta
• tradiční čistě vápenná renovační malta pro
zdění
a spárování
• tradiční česká receptura
• velmi vhodná pro historické objekty
• vhodná pro spárování historického režného
zdiva
• součást renovačních systémů KVK
• zrnitost 2,5 mm
• aplikační tloušťka 10–40 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,6
šedobílá
30
30
kg
kg
0265 KVK Tradiční vápenná omítka
• tradiční čistě vápenná omítka
• tradiční česká receptura
• velmi vhodná pro historické objekty
• součást renovačních systémů KVK
• zrnitost 2,5 mm
• aplikační tloušťka 20–30 mm
• spotřeba Mj/mm/m2: 1,5
šedobílá
30
kg
pro strojní aplikaci
nutno objednávat
pod kódem 0266!
www.kvk.cz
13
PŘEHLED PRODUKTŮ
Sanace a renovace – související produkty
2500 KVK Duoinjekt
1150 KVK Penetrace hloubková
• injektážní prostředek pro dodatečnou
hydroizolaci zdiva
• tvorba infúzní clony, která utěsní zdivo proti
dalšímu vzlínání vlhkosti
• tvorba clony, která výrazně snižuje průnik radonu
stavebním materiálem
• vhodný do všech typů zdiva - cihly, kámen,
pórobeton, beton
• průměrná spotřeba na m2 průřezu zdiva: 20,00
modrá
10
l
bílá
25
l
200
10
kg
l
1151 KVK Zpevňovač omítek
1191 KVK Siloxanová fasádní barva – barevná
• zpevňující nátěr na bázi silikátů
• ke zpevnění minerálních podkladů a k vyrovnání
savosti podkladů
• neovlivňuje paropropustnost
• pro křídující a drolivé podklady
• lze použít i pro zpevnění cihel, pískovců či opuky
• spotřeba: dle savosti podkladu cca
0,16–0,2 l/m2 na 1 nátěr (při hrubém a savém
podkladu se může lišit)
transparentní
1
l
5
10
kg
l
• fasádní barva na bázi silikonové pryskyřice – pro
vysoce difuzní nátěry exteriérů i interiérů.
• hydrofobní, odpuzující vodu, odolná i proti silným
dešťům
• neposkytuje živnou půdu pro houbu, řasy nebo
mech
• snížená tvorba trhlin
• spotřeba l na m2 a jeden nátěr na hladký podklad:
0,12
dle vzorkovnice KVK
10
kg
• matná fasádní barva na bázi disperze
s vlastnostmi silikátů
• vhodná zejména k ochraně minerálních
omítek jako nátěr odolný proti vlivům
povětrnosti
• vhodná na nové i staré omítky, beton i eternit
• vynikající zejména k renovaci pevně držících
starých nátěrů
• vyniká pozitivními vlastnostmi disperzních,
silikonových a silikátových barev
• odpuzující vodu a velmi paropropustná
• spotřeba l na m2 a jeden nátěr na hladký
podklad: 0,12
dle vzorkovnice KVK
1167 KVK Silikonová fasádní barva – barevná
14
• sjednocení savosti podkladů, jejich
hloubkovému zpevnění a zajištění lepší
přilnavosti následně aplikovaných materiálů
(betonové podlahy, zdivo, jádrové omítky, atp.)
• na vnitřní i vnější povrchy stěn
• aplikace natíráním
• spotřeba l/nátěr/m2: 0,1
1220 KVK Vápenná interiérová barva – bílá
• čistě vápenná barva
• velmi vhodná pro historické objekty
• součást renovačních systémů KVK
• spotřeba l na m2 a jeden nátěr na hladký
podklad: 0,15
bílá
10
kg
Aplikační průvodce
Sanace vlhkého zdiva a renovace historických objektů
1200 KVK Silikátová interiérová barva – bílá
• velmi kvalitní minerální silikátová barva pro
interiéry
• na stěny a stropy, na plochy omítek, sádry, i na
beton
• speciálně vhodná pro dětské školky, školy
a památkovou péči
• spotřeba l na m2 a jeden nátěr na hladký podklad:
0,12
1170 KVK Renovační barva – bílá
• vhodná pro opravy fasád a zateplovacích
systémů
• fasádní barva s přísadou vlákniny
• součást renovačních systémů KVK
• překrývá rysky vlasové i vzniklé smrštěním
• na objednávku
• spotřeba l na m2 a jeden nátěr na hladký
podklad: 0,16
bílá
bílá
10
kg
10
kg
1175 KVK Renovační silikonová pasta – bílá
• vhodná pro opravy fasád a zateplovacích systémů
• fasádní hustá barva s plnivem
• součást renovačních systémů KVK
• překrývá a vyplňuje rysky vlasové i vzniklé
smrštěním
• na objednávku
• spotřeba na m2 a jeden nátěr na hladký podklad:
0,16
bílá
10
kg
www.kvk.cz
15
O ostatních materiálech KVK se dozvíte v následujících
informačních materiálech:
Leták
– Omítky
– Štuky a stěrky
– Tmely, spárovací hmoty a silikony
– Betony a samonivelační hmoty
– Stavební chemie
Aplikační průvodce
– Omítky
– Tmely, spárovací hmoty a silikony
– Stavební chemie
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
543 61 Kunčice nad Labem 150 e-mail: [email protected], [email protected]
telefon: +420 499 455 111 fax: +420 499 455 113
www.kvk.cz
Download

Sanace - Krkonošské vápenky Kunčice