RIEŠENIA PRE KAŽDÚ APLIKÁCIU
Bez ohľadu na aplikáciu, DE-STA-CO ponúka širokú škálu
upínacích a automatizačných riešení podľa požiadaviek
zákaznika.
Na požiadanie Vam radi pošleme katalógy na produkty
pre automatizáciu alebo na stavebnicové uchopovacie
a manipulačné systémy i podávače.
Naše produkty sú ideálne pre rôzne odvetvia priemyslu
a množstvo výrobných procesov.
2
UPÍNACIE RIEŠENIA
Od vynájdenia prvého upínača
na princípe kĺbového mechanizmu
v roku 1936, DE-STA-CO si udržiava
popredné miesto v upínacích
produktoch a riešeniach.
Vertikálne
upínače
• DE-STA-CO ponúka najširšiu škálu ručných, hydraulických
a pneumatických upínačov na trhu
• Spoľahlivé upínacie a uchopovacie systémy zaručia bezpečnosť
obrobku počas manipulácie
• Pestrosť produktového portfólia umožňuje uchopovať malé
a presné diely ako aj veľké a ťažké obrobky
• Možnosť návrhu a výroby upínacích produktov presne
podľa špecifických požiadaviek zákaznika
• Neustála podpora tímu DE-STA-CO je pripravená pomôcť zákaznikom
Upínacie kliešte
Uzáverové upínače
Upínače
z nehrdzavejúcej
ocele
Hydraulické a pneumatické
otočné upínače
Hydraulické
jednotky
DE-STA-CO
Upínače s bezpečnostnou
poistkou
Pneumatické hákové upínače
a upínače s výsuvným čapom
Vysokovýkonné
upínače - ľahký dizajn
Priamočiare
ojnicové upínače
Ojnicové upínače
s variabilným
zdvihom
Upínače
typu CARVER
Vysokovýkonné
upínače GDC
Elektrické
upínače
Vysokovýkonné
upínače - mini dizajn
Horizontálne
upínače
Štandardné
pneumatické
upínače
Uchopovače
pre vysoké teploty
Uchopovače pre
manipuláciu s plechmi
3
Lineárne jednotky
Lineárne jednotky
Lineárne vedenia
s kolajovým vedením
Otočné jednotky
Podávače
Angulárne uchopovače
Uchopovače
v miniatúrnom prevedení
Paralélne uchopovače
vysoko konfigurovateľný
Uchopovače pre čisté
prostredie
Paralélne uchopovače
ľahký dizajn
Paralélne uchopovače
s vysokou presnosťou
Paralélne uchopovače
3 - čeľusťové
Zvislé uchopovače
Paralélne uchopovače s dlhými zdvihmi
4
Lineárne jednotky
pre dlhé zdvihy
Automatické meniče nástrojov pre roboty
AUTOMATIZAČNÉ RIEŠENIA
So širokou škálou produktov, DE-STA-CO ponúka množstvo návrhov pre automatizačné riešenia.
• DE-STA-CO ponúka možnosť návrhu doplnkových produktov,
ktoré budú vyhovovať požiadavkám zákaznika
• Sortiment zahŕňa uchopovacie a podávacie systémy, komponenty
pre riadenie pohybu, dopravníkové systémy a ostatné automatizačné produkty
• Všetky DE-STA-CO značky ponúkajú maximálnú podporu tímu DE-STA-CO
• Flexibilita DE-STA-CO produktov zaisťuje maximalizáciu produktivity zákaznikov
Vyrovnávacie jednotky
Prísavky, vákuové zdroje
Geometrický uchopovací
a manipulačný systém
Spider Grip TM
Ručné meniče nástrojov
Modulárny uchopovací
a manipulačný systém
Bodybuilder TM
Indexovacie jednotky
(polohovacie stoly)
Med-Redi
indexovacie jednotky
Rúrkový uchopovací
a manipulačný systém CPI
Prsteňcové indexovacie
jednotky
Paralélne
indexovacie jednotky
5
Vertikálne upínače
Modely 2002-S,
2007-S, 2010-S
Uhol
otvorenia
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Prítlačná skrutka
[kg]
Držiak skrutky
(nieje súčasťou)
Uhol otvorenia
2002-S
2.700
75°
0,22
2002115-E
215208-M
2007-S
4.500
80°
0,54
2007115-E
2007208-M
2010-S
6.200
80°
1,16
2010115-E
240208-M
Masívne upínacie rameno s držiakom skrutky
Vodorovná pätka
Držiak skrutky je dodaný oddelene
Model
číslo
A
A1
A2
A3
B
B1
C
C1
C2
ØD
ØD1
F1
H
2002-S
12,7
34,5
22,9
5,8
26,9
38,6
24,1
12,7
3,0
5,6
6,6
6,6
2007-S
19,1
49,3
31,8
8,6
31,8
49,3
31,8
19,1
4,1
7,1
8,6
6,1
2010-S
-
64,3
31,8
16,3
45,2
66,5
43,2
28,7
5,3
8,6
8,4
Modely 2002-SB,
Sila
číslo
upnutia [N]
2002-SB
2.700
2007-SB
2010-SB
L1
119,4
83,6
48,5
182,1
122,4
72,4
10,4
230,6
153,4
89,2
2007-SB, 2010-SB
Uhol
otvorenia
Model
L
Prítlačná skrutka
[kg]
Držiak skrutky
(nieje súčasťou)
75°
0,22
2002115-E
215208-M
4.500
80°
0,54
2007115-E
2007208-M
6.200
80°
1,16
2010115-E
240208-M
Uhol otvorenia
Masívne upínacie rameno s držiakom skrutky
Zvislá pätka
Držiak skrutky je dodaný oddelene
6
Model číslo
A
A1
A2
A3
B2
C
C1
C2
ØD
ØD1
F1
H
L
L1
2002-SB
12,7
34,5
22,9
5,8
6,4
32,5
12,7
3,0
5,6
6,6
6,1
133,6
83,6
48,5
2007-SB
19,1
49,3
31,8
8,6
6,4
42,7
19,1
4,1
7,1
8,6
6,1
201,7
124,5
72,4
2010-SB
-
64,3
31,8
16,3
8,1
55,9
28,7
5,3
8,6
10,4
8,4
254,0
157,2
89,2
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Uhol
otvorenia
2.700
2002-U
Uhol otvorenia
2007-U, 2010-U
75°
[kg]
Štandardné
vybavenie
Podložky
0,22
215208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
2007-U-LS
4.500
2007-U
80°
0,54
2007-U-LS
6.200
2010-U
80°
1,16
2010-U-LS
2007208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
Vertikálne upínače
Modely 2002-U,
Upínacie rameno - tvarované do U
Vodorovná pätka
Model
číslo
A
A1
A2
2002-U
12,7
34,5
22,9
5,8
2007-U
19,1
49,3
31,8
8,6
2010-U
-
64,3
31,8
16,3
45,2
A3
B1
C
C1
C2
ØD
F
H
26,9
38,6
24,1
12,7
3,0
5,6
6,1
31,8
49,3
31,8
19,1
4,1
7,1
8,4
66,5
43,2
28,7
5,3
8,6
10,4
B
Modely 2002-UB,
Sila
číslo
upnutia [N]
[kg]
2.700
75°
0,22
2007-UB-LS
4.500
80°
0,54
2007-UB-LS
2010-UB
M
119,9
83,6
49,0
M6
182,1
112,4
73,2
M8
230,6
154,4
90,2
M10
2007-UB, 2010-UB
Uhol otvorenia
2007-UB
L1
Uhol
otvorenia
Model
2002-UB
L
6.200
80°
1,16
2010-UB-LS
Štandardné
vybavenie
Podložky
215208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
2007208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
Upínacie rameno - tvarované do U
Zvislá pätka
Model
číslo
A
A1
A2
A3
B2
C
C1
C2
C3
ØD
F
H
L
L1
M
2002-UB
12,7
34,5
22,9
5,8
6,4
32,5
12,7
3,0
5,8
5,6
6,1
134,1
85,6
49,0
M6
2007-UB
19,1
49,3
31,8
8,6
6,4
42,7
19,1
4,1
8,6
7,1
8,4
201,7
125,2
73,2
M8
2010-UB
-
64,3
31,8
16,3
8,1
55,9
28,7
5,3
10,7
8,6
10,7
254,0
158,2
90,2
M10
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
7
Vertikálne upínače
Modely 201-U,
202-U, 202-UL, 207-U, 207-UL, 210-U
247-U, 267-U
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Uhol
otvorenia
450
201-U
105°
[kg]
0,055
201-U-LS
1.100
202-U
105°
0,16
202-U-LS
202-UL
1.100
105°
0,18
207-U
1.700
100°
0,38
207-U-LS
207-UL
1.700
100°
0,4
210-U
2.800
105°
0,6
210-U-LS
3.600
247-U
120°
1,1
247-U-LS
5.400
267-U
140°
2,2
267-U-LS
Štandardné
vybavenie
Podložky
305208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
202208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
202208-M
215105-M
205208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
225208-M
507-107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
247208-M
247109-M
bez prítlačnej skrutky
247109-M
267203-M
267102-M
bez prítlačnej skrutky
267102-M
Uhol otvorenia
Upínacie rameno - tvarované do U
Vodorovná pätka
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 201-USS
Model 202-USS
Model 207-USS
Model 210-USS
V pneumatickom prevedení
Model 807-UE
Model 810-UE
Model 812-UM
Model 847-U
Model
číslo
A
A1
A3
A6
B
B1
C
C1
C2
ØD
F
H
L
L1
L2
L3
M
201-U
16,0
25,4
4,8
-
23,9
34,0
16,0
7,9
2,0
4,3
5,3
78,2
51,8
26,2
3,3
18,5
M5
202-U
12,4
25,4
6,6
2,8
26,7
39,1
23,4
9,7
3,0
5,6
6,6
110,0
69,6
43,9
13,0
24,9
M6
202-UL
12,4
25,4
6,6
2,8
26,7
39,1
23,4
9,7
3,0
5,6
5,8
110,0
93,6
58,2
13,2
38,9
M6
207-U
19,1
35,1
7,9
3,8
31,5
43,9
31,8
16,0
3,0
7,1
8,4
176,0
94,5
54,4
14,2
33,0
M8
207-UL
19,1
35,1
7,9
3,8
31,8
44,5
31,8
16,0
3,0
7,1
8,4
175,0
137,4
97,8
12,7
69,9
M8
210-U
31,8
45,5
7,9
10,7
45,2
64,3
42,4
20,1
3,0
8,4
10,2
207,0
140,7
92,2
23,9
61,0
M10
247-U
31,8
50,8
9,4
11,9
45,2
64,3
50,8
21,1
4,8
8,6
13,5
220,7
174,5
123,7
34,5
77,7
M12
267-U
50,8
76,2
12,4
-
69,9
95,3
78,2
32,0
4,8
12,2
16,5
301,8
226,6
150,4
36,6
101,6
M16
dostupný na požiadanie
8
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
202-UB, 207-UB, 207-ULB, 210-UB, 247-UB
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
450
201-UB
Uhol otvorenia
Uhol
otvorenia
[kg]
105°
0,055
201-UB-LS
1.100
202-UB
105°
0,16
202-UB-LS
1.700
207-UB
100°
0,38
207-UB-LS
207-ULB
1.700
100°
0,4
2.800
105°
0,6
207-ULB-LS
210-UB
210-UB-LS
3.600
247-UB
120°
1,1
247-UB-LS
Štandardné
vybavenie
Podložky
305208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
202208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
247208-M
247109-M
bez prítlačnej skrutky
247109-M
Vertikálne upínače
Modely 201-UB,
Upínacie rameno - tvarované do U
Zvislá pätka
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
S bezpečnostným uzamykaním
Model 207-UBR
Model 210-UBR
Model
číslo
A
A1
A3
A6
B2
C
C1
C2
C3
ØD
F
201-UB
16,0
25,4
4,8
-
4,1
22,4
7,9
2,0
2,0
4,3
202-UB
12,7
25,4
6,6
-
6,4
28,7
9,7
3,0
3,0
5,6
207-UB
19,1
35,1
7,9
3,8
6,4
39,4
16,0
2,8
2,8
7,1
207-ULB
19,1
35,1
7,9
3,8
6,4
39,4
16,0
2,8
2,8
210-UB
31,8
48,5
7,9
10,7
7,9
55,6
20,1
2,8
2,8
247-UB
31,8
50,8
9,4
11,9
9,7
57,2
21,1
4,8
4,8
H
L
L1
L2
L3
M
5,3
79,5
51,3
6,4
111,8
69,3
25,9
3,3
18,5
M5
43,9
13,0
24,9
M6
8,4
190,0
93,5
54,6
12,7
33,0
M8
7,1
8,4
8,4
10,2
190,0
137,4
97,8
12,7
69,9
M8
207,3
140,7
92,2
23,9
61,0
M10
8,6
13,5
227,1
174,5
123,7
34,5
77,7
M12
dostupný na požiadanie
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
9
Vertikálne upínače
Modely 207-UR,
210-UR
Uhol
otvorenia
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[kg]
Štandardné
vybavenie
Podložky
207-UR
1.700
100°
0,47
225208-M
507107-M
207-UR-LS
1.700
-
-
bez prítlačnej skrutky
507107-M
210-UR
2.800
105°
0,72
240208-M
235106-M
210-UR-LS
2.800
-
-
bez prítlačnej skrutky
235106-M
Uhol otvorenia
Upínacie rameno - tvarované do U
Vodorovná alebo zvislá pätka
Verzia s bezpečnostnou poistkou
Model
číslo
A6
B
B1
C
C1
C2
ØD
F
H
L
L1
L2
L3
7,9
3,8
31,8
43,2
31,8
16,0
3,0
7,1
8,4
175,3
116,3
53,1
12,7
33,0
M8
7,9
10,7
44,5
63,5
42,7
20,1
3,0
8,4
8,4
207,0
170,7
93,0
23,9
61,2
M10
A
A1
A3
207-UR
19,1
35,1
210-UR
31,8
48,0
Modely 548,
M
578, 588
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Uhol
otvorenia
[kg]
Štandardné
vybavenie
Uhol otvorenia
548
11.000
200°
2,3
bez prítlačnej skrutky
578
18.000
200°
4,1
bez prítlačnej skrutky
588
27.000
200°
6,7
bez prítlačnej skrutky
Model
číslo
A1
B
B1
B2
C
C1
C2
F1
H
L
L1
548
82,6
51,1
19,1
57,4
56,9
25,4
7,9
19,1
240,0
190,5
108,0
578
102,1
60,5
22,1
68,6
70,9
32,0
9,4
22,1
280,4
218,9
117,1
588
127,0
70,1
25,4
78,0
83,6
38,1
10,9
25,4
326,9
247,7
120,7
dostupný na požiadanie
10
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Rukoväť
Uhol
otvorenia
Upínacie
rameno
503, 505, 506
Uhol
otvorenia
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[kg]
501-LB
2.500
200°
0,2
503-MLB
7.000
192°
0,8
503-MLBLSC
7.000
140°
0,9
505-MLB
11.000
200°
1,5
505-MLBLSC
11.000
160°
1,6
506-MLB
22.500
200°
2,8
506-MLBLSC
22.500
200°
3,0
Vertikálne upínače
Modely 501,
Základná
doska
Model 503-MB
A
Model číslo
LSC verzia
A1
A3
A4
B
B1
B2
B3
Model 503-MBLSC
ØD
ØD1
H
H2
H3
R
501-LB
28,4 14,2 28,7 14,2 20,1
6,4
13,0 27,7
4,8
12,7 28,4 33,5
56,1
9,4
503-MLB
38,1 13,5 44,5 19,1 38,6
9,9
19,6 44,5
7,9
17,5 49,5 50,0
88,9
13,5
503-MLBLSC
37,8 13,5 44,5 19,1 38,6
9,9
19,6 44,5
7,9
17,5 49,5 50,0
88,9
13,5
505-MLB
54,9 29,0 53,1 27,4 48,0 12,2 21,6 55,9
9,4
22,1 70,9 63,5 110,0 18,3
505-MLBLSC
54,9 29,0 53,1 27,4 48,0 12,2 21,6 55,9
9,4
22,1 70,9 63,5 110,0 18,3
506-MLB
70,1 35,1 65,5 36,8 59,9 16,0 28,4 67,1 12,7 28,7 87,9 76,2 135,4 21,6
506-MLBLSC
71,6 35,1 65,5 36,8 59,9 16,0 28,4 67,1 12,7 28,7 87,9 76,2 135,1 21,6
dostupný na požiadanie
Príslušenstvo
(vyrobené z nízko-uhlíkovej ocele)
Rukoväť
Upínacie rameno
Základná doska
Model číslo
Hodiace sa k vertikálnym
upínačom ťažkého prevedenia
strany 2.45 a 2.46
Séria 501 (všetky modely)
ØD1
~H1
C1
F
L2
L3
A
A1
B
B1
ØD
S
Ø6x10
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
501503
-
-
15
15
40
10
-
-
-
-
-
-
501501
-
-
-
-
-
-
25
40
35
50
6,3
8
503502
Ø18
104,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
503503
Ø18
129,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
503503-L
-
-
25
20
50
8
-
-
-
-
-
-
503501
-
-
-
-
-
-
25
40
35
50
6,3
8
503502
Ø22
114
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
505503
Ø22
159
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
505503-L
-
-
30
25
60
12
-
-
-
-
-
-
505501
-
-
-
-
-
-
40
60
30
50
8,3
8
505502
Ø28
123
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506503
Ø28
188
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
506503-L
-
-
35
30
75
15
-
-
-
-
-
-
506501
-
-
-
-
-
-
50
70
45
65
8,3
8
506502
Model 501-B
Séria 503 (všetky modely)
Model 503-MB, 503-MBLSC
Séria 505 (všetky modely)
Model 505-MB, 505-MBLSC
Séria 506 (všetky modely)
Model 506-MB, 506-MBLSC
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
11
Uhol
otvorenia
Sila
číslo
upnutia [N]
317-U
1.700
185°
Štandardné
vybavenie
[kg]
0,75
317-U-LS
Uhol otvorenia
Podložky
507208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
Model
Vertikálne upínače
Model 317-U
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V pneumatickom prevedení
Model 817-U
Model číslo
317-U
12
A
A1
A3
B
B1
C
C1
ØD
F
H
L
L1
L2
L3
M
16,0
35,1
11,2
25,4
38,1
68,1
16,0
6,9
8,6
134,1
165,9
64,3
7,1
50,0
M8
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
2017-U, 2027-U, 2037-U
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
2013-U
1.300
2013-U-LS
1.300
2017-U
2.500
2017-U-LS
2.500
2027-U
3.700
2027-U-LS
3.700
2037-U
7.500
2037-U-LS
7.500
Uhol
otvorenia
Štandardné
vybavenie
[kg]
70°
0,17
75°
0,44
70°
0,61
75°
1,47
Podložky
2013208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
215208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
2007208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
410P1312
bez prítlačnej skrutky
410P1312
Horizontálne upínače
Modely 2013-U,
Vodorovná pätka
Model
číslo
2013-U
A
A1
A2
A3
B
B1
B3
C
C1
C2
F
H
L
L1
L2
L3
M
13,5
25,4
4,3
6,1
17,8
26,9
0,8
19,1
12,7
2,8
5,3
33,0
149,1
41,9
-
-
M5
2017-U
26,2
42,7
6,9
8,1
30,7
47,2
2,8
24,9
19,1
3,0
6,1
49,5
219,1
64,3
-
-
M6
2027-U
26,2
39,6
6,9
6,6
30,7
46,0
2,8
33,5
19,1
4,1
8,4
55,9
251,0
72,6
-
-
M8
2037-U
41,4
61,7
8,6
10,2
42,9
63,5
2,0
41,1
25,4
4,1
10,7
69,9
339,3
111,8
-
-
M10
Modely 2013-UR,
2017-UR, 2027-UR, 2037-UR
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Uhol
otvorenia
[kg]
Uhol otvorenia
2013-UR
1.300
2013-UR-LS
1.300
2017-UR
2.500
2017-UR-LS
2.500
2027-UR
3.700
2027-UR-LS
3.700
2037-UR
7.500
2037-UR-LS
7.500
70°
0,17
75°
0,44
70°
0,61
75°
1,47
Štandardné
vybavenie
Podložky
2013208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
215208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
2007208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
410P1312
bez prítlačnej skrutky
410P1312
Vodorovná pätka
DE-STA-CO verzia s bezpečnostným uzamykaním
Model
číslo
A
A1
A2
A3
B
B1
B3
C
C1
C2
F
H
L
L1
L2
L3
M
2013-UR
13,5
25,4
4,3
6,1
17,8
26,9
0,8
19,1
12,7
2,8
5,3
33,0
149,1
41,9
-
-
M5
2017-UR
26,2
42,7
6,9
8,1
30,7
47,2
2,8
24,9
19,1
3,0
6,1
49,5
219,1
64,3
-
-
M6
2027-UR
26,2
39,6
6,9
6,6
30,7
46,0
2,8
33,5
19,1
4,1
8,4
55,9
251,0
72,6
-
-
M8
2037-UR
41,4
61,7
8,6
10,2
42,9
63,5
2,0
41,1
25,4
4,1
10,7
69,9
339,3
111,8
-
-
M10
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
13
Horizontálne upínače
Modely 205-U,
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
205-UL, 205-UR, 215-U, 225-U, 235-U
Uhol
otvorenia
Štandardné
vybavenie
Podložky
0,03
205208-M
105106-M
bez prítlačnej skrutky
105106-M
205-U
250
205-U-LS
250
205-UL
250
90°
0,03
205208-M
105106-M
205-UR
250
90°
0,03
205208-M
105106-M
215-U
900
90°
0,11
215-U-LS
900
225-U
2.200
225-U-LS
2.200
235-U
3.200
235-U-LS
3.200
90°
[kg]
90°
90°
0,26
0,66
202208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
Uhol otvorenia
Upínacie rameno - tvarované do U
Vodorovná pätka
Model 215-U
Model
číslo
Model 205-UL
Model 205-UR
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B3
C
C1
C2
F
H
L
L1
L2
L3
M
205-U
11,4
23,9
6,6
4,1
2,3
5,8
15,7
24,1
4,3
8,1
6,4
1,5
4,6
17,8
67,3
18,8
5,6
9,4
M4
205-UL
11,4
23,9
6,6
4,1
2,3
5,8
-
-
4,3
8,1
6,4
3,0
4,6
17,8
67,3
18,8
5,6
9,4
M4
205-UR
11,4
23,9
6,6
4,1
2,3
5,8
-
-
4,3
8,1
6,4
3,0
4,6
17,8
67,3
18,8
5,6
9,4
M4
215-U
25,4
36,3
6,6
4,8
0,8
8,1
22,1
35,1
5,1
25,4
12,7
2,5
7,1
38,9
139,7
57,5
19,8
32,0
M6
225-U
25,4
38,1
6,6
6,4
1,0
17,5
22,1
35,1
7,6
33,3
12,7
3,0
8,4
46,7
173,0
68,3
27,4
35,1
M8
235-U
41,4
57,2
8,4
7,9
0,0
25,9
41,4
57,4
0,0
42,9
19,1
4,1
11,2
64,8
271,5 105,9
40,6
58,9
M10
dostupný na požiadanie
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 205-USS
Model 215-USS
Model 225-USS
14
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Uhol
otvorenia
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[kg]
Uhol otvorenia
225-UR
2.200
225-UR-LS
2.200
235-UR
3.400
235-UR-LS
3.400
235-UR
90°
0,28
90°
Štandardné
vybavenie
Podložky
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
0,71
Ostatné prítlačné skrutky od strany 10.1
Horizontálne upínače
Modely 225-UR,
Vodorovná pätka
Upínacie rameno - tvarované do U
DE-STA-CO verzia s bezpečnostným uzamykaním
Model číslo
A
A1
A3
A4
A5
B2
C
C1
C2
D
F
H
L
L1
L2
L3
M
225-UR
25,4
38,1
6,4
22,4
3,5
39,9
32,8
12,7
3,0
6,6
8,4
48,0
164,1
68,3
27,2
35,1
M8
235-UR
41,4
57,2
7,9
41,4
57,4
57,7
43,2
19,1
4,1
8,4
11,2
65,0
266,7 105,7
40,4
58,9
M10
Modely 213-U,
!
217-U, 227-U, 237-U, 245-U
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
Uhol
otvorenia
Uhol
otvorenia
¾FFNUNGS
700
213-U-LS
700
217-U
900
217-U-LS
900
90°
90°
Štandardné
vybavenie
Podložky
0,07
213208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
0,18
202208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
#
#
(
#
-
213-U
[kg]
,
,
!
227-U
2.200
227-U-LS
2.200
237-U
3.400
237-U-LS
3.400
245-U
4.500
245-U-LS
4.500
90°
0,3
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
!
!
,
"
"
"
&
$
!
!
90°
0,75
105°
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
247208-M
247109-M
bez prítlačnej skrutky
247109-M
1,4
Upínacie rameno - tvarované do U
,
Vodorovná pätka
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 213-USS
Model 217-USS
Model 227-USS
Model 237-USS
Model
číslo
A
A1
A2
A3
A5
A6
B
B1
B3
C
C1
C2
D1
F
H
L
L1
L2
L3
M
213-U
13,5
25,4
4,3
5,8
5,6
-
19,1
26,9
1,5
16,5
9,4
2,0
-
5,3
35,6
103,1
35,6
9,7
21,6
M5
217-U
26,2
37,1
5,6
5,3
7,6
18,5
28,4
39,4
3,0
23,4
12,4
2,5
4,8
6,4
49,5
177,8
58,7
14,2
39,1
M6
227-U
25,9
39,9
6,6
7,1
3,6
20,1
31,5
44,2
2,5
31,8
14,2
3,0
4,8
8,4
61,0
190,5
67,3
21,1
39,1
M8
237-U
40,9
56,9
8,9
7,9
15,2
28,4
42,9
57,9
2,0
42,4
19,1
4,1
5,8
10,7
80,8
279,4 101,6 24,6
70,1
M10
245-U
41,4
66,8
8,6
12,7
36,3
-
41,1
66,5
-
55,6
25,4
4,8
-
13,5 108,0 311,2 124,0 34,8
81,3
M12
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
15
upnutia [N]
213-UB
700
213-UB-LS
700
217-UB
900
217-UB-LS
900
!
90°
90°
227-UB
2.200
227-UB-LS
2.200
237-UB
3.400
237-UB-LS
3.400
[kg]
Štandardné
vybavenie
Podložky
0,07
213208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
0,18
90°
202208-M
215105-M
bez prítlačnej skrutky
215105-M
225208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
0,3
90°
Uhol ¾FFNUNGS
otvorenia
0,75
240208-M
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
-
(
číslo
Uhol
otvorenia
#
Sila
#
Model
217-UB, 227-UB, 237-UB
!
"
Horizontálne upínače
Modely 213-UB,
!
,
$
!
!
!
,
,
#
"
&
Upínacie rameno - tvarované do U
,
Zvislá pätka
Model
číslo
A
A1
A2
A3
A5
A6
B2
B3
C
C1
C2
D1
F
H
L
L1
L2
L3
M
213-UB
13,5
25,4
4,3
5,8
5,6
-
4,1
1,5
19,6
9,4
2,0
-
5,3
43,9
103,1
36,3
9,7
21,6
M5
217-UB
26,2
37,1
5,6
5,3
7,6
18,5
5,1
3,0
28,2
12,4
2,5
4,8
6,4
62,7
177,8
58,7
14,2
39,1
M6
227-UB
25,9
39,9
6,6
7,1
3,6
20,1
6,1
2,5
36,8
14,2
3,0
4,8
8,4
75,2
190,5
67,3
21,1
39,1
M8
237-UB
40,9
56,9
8,9
7,9
15,2
28,4
7,9
2,0
50,8
19,1
4,1
5,8
10,7
98,8
279,4 101,6
24,6
70,1
M10
dostupný na požiadanie
Modely 305-U,
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
650
305-U
307-U, 309-U
Uhol
otvorenia
90°
[kg]
Štandardné
vybavenie
Podložky
0,06
305208-M
102111-M
bez prítlačnej skrutky
102111-M
305-U-LS
1.500
307-U
90°
0,22
307-U-LS
3.400
309-U
90°
307208-M
507107-M
bez prítlačnej skrutky
507107-M
309208
235106-M
bez prítlačnej skrutky
235106-M
0,63
309-U-LS
Uhol otvorenia
Upínacie rameno - tvarované do U
Vodorovná pätka
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej
ocele
Model 305-USS
Model 307-USS
Model 309-USS
Model
číslo
A
A1
A3
B
B1
C
C1
C2
D
F
H
L
L1
L2
L3
M
305-U
13,5
25,9
6,4
16,0
25,4
12,2
7,9
2,0
4,6
5,3
36,3
56,1
30,2
13,0
12,7
M5
307-U
23,1
43,7
10,2
29,0
45,7
22,6
12,7
3,0
7,1
8,4
59,9
91,7
48,0
21,8
19,1
M8
309-U
35,1
64,0
14,7
38,1
62,7
33,3
19,1
3,0
8,4
10,4
89,7
131,8
68,1
32,5
26,9
-
dostupný na požiadanie
16
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Zdvih15.8
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[mm]
600
15,8
6001-M
Vnútorný
Zdvih
[kg]
Dop.
príslušenstvo
závit (M)
0,054
205208-M
M4
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Ojnicové upínače
Model 6001-M
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model
číslo
6001-M
A
A1
A3
16,0 39,1 13,2
A4
A5
A6
9,4
10,9
8,4
B
B1
B2
C1
16,0 31,2 18,0 12,7
C2
C3
ØD
3,0
21,6
4,8
Model 6001-MSS
ØD1 ØD2
7,1
4,8
Modely 602-MM,
Sila upnutia
[N]
Zdvih
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
602-MM
900
19
0,11
604-MM
1.300
38
624-MM
3.000
66
Model číslo
H
L
L2
L3
35,3 66,8 27,9 15,0
L4
M
4,1
M4
604-MM, 624-MM
Vnútorný závit
(M)
Pripevňovacia pätka
príslušenstvo
Upevňovacia matica
štandardné vybavenie
205203-M
M6
602106-M
602105-M
0,28
205203-M
M8
604106-M
606104-M
0,75
205203-M
M10
624106-M
624105-M
Aretácia v oboch koncových polohách
(použitie pre ťah a tlak)
Zdvih
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 602-SS
604-MMSS
624-SS
Model
číslo
ØD1
B2
C1
602-MM
26,2
11,9
9,4
604-MM
33,0
15,0
11,2
624-MM
46,0
20,6
15,7
138,4
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
H
L
L1
L2
L3
L4
M1
M2
SW
M
R
78,2
61,7
33,3
24,9
16,0
6,1
M16x1.5
19,1
24,0
M6
68
104,9
108,0
55,4
46,7
25,4
6,1
M20x1.5
22,4
30,3
M8
92
169,7
91,9
82,8
31,8
6,1
M27x2
31,8
41,0
M10
125
17
Ojnicové upínače
Model 6004-MM
Model číslo
Sila upnutia
[N]
Zdvih
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
2.600
38
0,3
207203-M
6004-MM
Vnútorný závit
(M)
Pripevňovacia pätka
príslušenstvo
Upevňovacia matica
štandardné vybavenie
M8
604106-M
604104-M
Aretácia v oboch koncových polohách
(použitie pre ťah a tlak)
Zdvih=38
Model číslo
6004-MM
18
B2
B3
C1
ØD1
H
L
L2
L3
L4
L5
L6
L7
M1
SW
M
25,4
22,4
11,2
12,7
106,9
140,2
40,4
25,4
6,1
71,4
3,6
19,1
M20x1,5
30
M8
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Zdvih
608
Model
Sila
Zdvih
Vnútorný
číslo
upnutia [N]
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
závit (M)
603-M
2.700
32
0,32
207203-M
M8
608-M
3.800
32
0,66
210203
M8
Ojnicové upínače
Modely 603-M,
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V pneumatickom prevedení
Model 803-ME
S bezpečnostným uzamykaním
Model 603-MR
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 603-SS
Príslušenstvo od strany
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Model
číslo
A
A1
A3
A5
A6
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
H
L
L2
L3
M
603-M
36,6
51,1
7,1
14,7
21,8
33,3
48,0
24,4
5,1
6,6
11,9
93,3
121,9
32,8
25,4
M8
608-M
41,4
57,2
7,9
19,1
35,6
41,4
57,2
31,8
4,8
8,4
15,7
104,6
152,4
40,6
31,8
-
dostupný na požiadanie
Model 605-M
Zdvih
Model
605-M
Vnútorný
Zdvih
upnutia [N]
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
1.300
32
0,31
207203-M
závit (M)
M8
číslo
Sila
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Model číslo
605-M
A
A1
A3
B
B1
C1
C2
C3
ØD
ØD1
ØD3
H
L
L2
L3
L6
M
35,1
86,6
7,1
41,4
55,6
24,6
3,0
37,3
5,6
11,2
19,1
83,6
138,9
49,3
25,4
2,5
M8
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
19
614-M
Sila
upnutia
[N]
Zdvih
[mm]
5.000
32
[kg]
Dop.
príslušenstvo
0,82
207203-M
Vnútorný
závit
(M)
Upevňovacia
matica
štandardné
vybavenie
M8
614-1-10
Zdvih
Model
číslo
Ojnicové upínače
Model 614-M
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Posuvná tyč odolná voči pootočeniu
Model vo vysoko-precíznom prevedení
Vhodný pre polohovanie
Vnútorné pred-zastavenie tyče
B
B1
C1
ØD
11,9 23,9 35,1 17,5 5,6
Modely 630-M,
Model
Sila
ØD1 ØD2
11,9
H
8,9
L2
160,0
L3
L4
L5
L7
L8
L9
32,8 16,0 20,1 93,0 3,0 19,1 14,0 4,1
M1
M2
SW
SW1
M
9,0
M8
M24x1.5 24,9 36,0
640-M
Vnútorný
Zdvih
upnutia [N]
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
630-M
11.000
51
0,9
210203-M
M10
640-M
30.000
101,5
3,2
220203-M
M12
závit (M)
Zdvih
číslo
L6
614-M
A3
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Model
číslo
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V pneumatickom prevedení
Model 830-ME
S bezpečnostným uzamykaním
Model 630-MR
Model
číslo
20
A
A1
A2
A3
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
H
L
L2
L3
M
630-M
35,1
128
75,9
12,7
41,1
57,9
20,6
4,1
8,6
16,0
87,6
152,9
49,8
31,8
M10
640-M
90,4
216,7
180,8
17,5
54,1
76,2
31,8
9,7
10,4
22,1
109,2
321,3
104,6
50,8
M12
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Zdvih
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[mm]
11.000
51
630-MR
Vnútorný
Zdvih
[kg]
Dop.
príslušenstvo
závit (M)
0,95
210203-M
M10
DE-STA-CO verzia s bezpečnostným uzamykaním modelu 630-M
Ojnicové upínače
Model 630-MR
Posuvná tyč s vnútorným závitom
Základná doska z odliatku
Model číslo
630-MR
A
A1
A3
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
H
L
L2
L3
M
35,1
127,8
76,2
12,7
41,4
57,2
20,6
8,6
15,7
77,5
179,3
51,6
31,8
M10
Model 605-M
Model
Sila
číslo
Vnútorný
Zdvih
upnutia [N]
[mm]
[kg]
Dop.
príslušenstvo
70.000
76
2,5
250203-M
závit (M)
M16
Zdvih
650-M
Aretácia v oboch koncových polohách (použitie pre ťah a tlak)
Model číslo
650-M
A
A1
A3
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
ØD3
H
L
L2
L3
R
M
69,9
198,4
73,2
57,2
82,6
57,2
6,4
10,4
25,1
35,1
122,9
283,5
85,1
50,8
12,7
M16
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
21
Ojnicové upínače s nastaviteľným zdvihom
Priamočiare upínače, RAKO systém
Model F0-161-60 použitý na fréze
Model FL-160 s posuvnou tyčou 16/100F na dierovaciom prípravku
Možnosti prevedenia
Upevnenie: závitové telo vpredu
Obsluha: dvojručné ovládanie
cez posuvnú tyč a ručnú páku
Upevnenie: pätka vpredu
Obsluha: jednoručné ovládanie
cez ručné koleso
Upevnenie: vodorovná základová doska
Obsluha: jednoručné ovládanie
cez ručnú páku
Technické údaje
Typ upevnenia
Dvojručné
ovládanie
Obsluha
jednoručné
ovládanie
posuvná tyč
a ručná páka
Vodorovná
zákl. doska
Jednoručné
ovládanie
ručné koleso
■
■
■
■
■
posuvná
tyč sa
objednáva
samostatne
strana 5.4
■
■
■
■
■
FS
[N]
[N]
400 a 500 mm
zdvih dostupný
na požiadanie
[mm]
Max.
zdvih
upnutia
S1
Váha
[mm]
[kg]
1.500
450
40
2,5
0,325
1.900
100, 200, 300
3
0,540
FO-121-45
3.000
1.900
45
3
0,665
FO-122-45
3.000
550
45
3
0,610
2)
FO-160
9.000
2.500
100, 200, 300
4
1,240
FO-161-60
9.000
2.500
60
4
1,540
FO-162-60
9.000
850
60
4
1,430
FO-220
18.000
3.000
100, 200, 300
4
2,655
FO-221-80
18.000
3.000
80
4
3,385
1.900
100, 200, 300
3
0,485
100
FL-120
3.000
FL-121-45
3.000
1.900
45
3
0,610
FL-122-45
3.000
550
45
3
0,550
1)
2)
FL-160
9.000
2.500
100, 200, 300
4
1,130
FL-161-60
9.000
2.500
60
4
1,430
■
FL-162-60
9.000
850
60
4
1,325
■
G-082-40
1.500
450
40
2,5
0,300
G-1201)
3.000
1.900
100, 200, 300
3
0,470
G-121-45
3.000
1.900
45
3
0,595
G-122-45
3.000
550
45
3
0,535
■
závitové telo
FB
[N]
Rýchly zdvih S
3.000
1)
■
Upínacia sila F
pri ovládacej sile
Fb
FO-1201)
1)
■
Max.
sila
upnutia
FO-082-40
1)
■
Pätka vpredu
Model č.
■
■
■
dostupný na požiadanie
22
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
331, 341
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
Napínací
pohyb
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 323-SS
Model 331-SS
Model 341-SS
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Uzáverové upínače
Modely 323,
0,07
0-12
30
3.200
0,25
0-20
45
7.000
0,75
0-22
75
číslo
upnutia [N]
323
331
341
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý
DE-STA-CO uzáverový upínač
štandartne vybavený
páčkou pre palcové
ovládanie.
Model
číslo
1.600
Sila
[mm]
Napínací pohyb S
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
Model
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B2
B3
B4
C
C2
ØD
ØD2
H
L
L1(max)
L2
M
323
16,0
25,9
9,9
5,1
6,1
20,1
19,1
27,9
13,2
19,1
27,9
11,9
2,0
4,3
4,3
30,2
99,3
57,2
8,9
M4
331
19,1
39,6
14,2
6,4
5,6
25,4
31,8
44,2
17,3
25,4
38,1
16,8
3,0
6,9
6,9
50,0 153,9
77,5
12,7
M5
341
41,4
60,5
19,1
9,7
9,7
38,1
38,1
53,8
30,2
44,5
60,5
23,9
4,1
8,4
8,4
73,4 208,3 116,6 19,1
M8
Modely 331-R,
341-R
Napínací pohyb
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
3.200
0,3
0-12
45
7.000
0,71
0-22
75
Sila
číslo
upnutia [N]
323-R
331-R
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý
DE-STA-CO uzáverový upínač
štandartne vybavený
páčkou pre palcové
ovládanie.
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Napínací pohyb S
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
Model
Model 323-RSS
[mm]
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model 331-RSS
Model 341-RSS
Model
číslo
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
DE-STA-CO verzia s bezpečnostným uzamykaním
B1
B2
B3
B4
C
C2
C3
ØD
ØD2
H
L
L1(max)
L2
M
77,5
331-R
19,1 39,6 14,2
6,4
5,6
25,4 31,8 44,2 17,3 25,4 38,1 16,8
6,1
3,0
6,9
6,9
50,0 153,9
12,7
M5
341-R
41,4 60,5 19,1
9,7
9,7
38,1 38,1 53,8 30,2 44,5 60,5 23,9
4,1
4,1
8,4
8,4
73,4 208,3 116,6 19,1
M8
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
23
Uzáverové upínače
Model 375
vé
re palco
Páčka p nie
a
ovlád
Protidržiak sa objednáva samostatne:
Model č. 385102
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
15.000
375
Protidržiak
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
1,7
0-16
385102
Napínací pohyb S
[mm]
90
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
375
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B2
B3
C
57,2 87,4 35,1 14,2 11,2 57,9 57,2 81,0 79,5 44,5 28,7
C2
C3
ØD ØD1
9,7
3,3
10,4 17,5 106,4 258,8 161,3 30,2 189,7 M10
H
L
L1
L2
L3
M
Model 375-B
vé
re palco
Páčka p nie
a
ovlád
Model 375
Protidržiak je štandardné vybavenie
Sila
číslo
upnutia [N]
375-B
15.000
[kg]
1,1
Rozsah
nastavenia
[mm]
Napínací pohyb S
Model
[mm]
0-19
90
Matica
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
375-B
24
A1
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
C
H
L
L2
L3
M
71,1
35,1
22,1
12,4
22,4
44,5
63,5
25,4
28,7
106,4
258,8
15,0
189,7
M10
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Protidržiak sa objednáva samostatne: Model č. 385102
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
375-R
15.000
Protidržiak
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
1,75
0-16
385102
Uzáverové upínače
Model 375-R
Napínací pohyb S
[mm]
90
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
375-R
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B2
B3
C
57,2 87,4 35,1 14,2 11,2 57,9 57,2 81,0 79,5 44,5 28,7
C2
C3
ØD ØD1
9,7
3,0
10,4 17,5 106,4 258,8 161,3 30,2 189,7 M10
H
L
L1
L2
L3
M
Model 385-R
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Protidržiak sa objednáva samostatne: Model č. 385102
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
385-R
27.000
Protidržiak
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
2
0-26,5
385102
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý
DE-STA-CO uzáverový upínač
štandartne vybavený
páčkou pre palcové
ovládanie.
[mm]
55
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B3
C
C2
C3
ØD
ØD1
375-R
57,2
87,4
35,1
14,2
11,2
57,9
57,2
81,0
53,8
28,7
9,7
3,3
10,4
17,5
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
Napínací pohyb S
H
L
L2
L3
M
93,7 244,9 29,2 164,1 M12
25
Uzáverové upínače
Model 385-L
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Protidržiak sa objednáva samostatne: Model č. 385102
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
385-L
27.000
Protidržiak
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
1,9
0-26,5
385102
Napínací pohyb S
[mm]
55
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
375
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B3
C
C2
C3
ØD
ØD1
H
57,2
87,4
35,1
14,2
11,2
57,9
57,2
81,0
53,8
28,7
9,7
3,3
10,4
17,5
69,3
H1
L
L2
L3
M
46,7 257,0 29,2 176,5 M12
dostupný na požiadanie
Model 385
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Protidržiak sa objednáva samostatne: Model č. 385102
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
27.000
385
Protidržiak
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
1,9
0-26,5
385102
Napínací pohyb S
[mm]
55
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model
číslo
385
26
A
A1
A2
A3
A4
A5
B
B1
B3
C
C2
C3
ØD
ØD1
57,2
87,4
35,1
14,2
11,2
57,9
57,2
81,0
53,8
28,7
9,7
3,3
10,4
17,5
H
L
93,7 244,9
L2
29,2
L3
M
164,1 M12
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
334, 344
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Napínací
pohyb
Uzáverové upínače
Modely 324,
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
Napínací pohyb S
[mm]
324
1.600
0,1
0-8
38
334
3.200
0,25
0-15
50
344
7.000
0,75
0-21
63
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 324-SS
Model 334-SS
Model 344-SS
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
Model číslo
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
324
12,7
25,4
14,2
334
19,1
33,3
20,6
6,4
7,1
25,4
4,8
7,1
10,4
38,1
7,4
344
31,8
49,3
26,9
8,9
17,5
54,1
9,1
B
B1
4,8
22,4
35,1
7,4
25,4
39,6
10,2
36,6
53,8
B2
B3
B4
C2
ØD
ØD2
E
F
H
H1
H2
H3(max)
L
L1(max)
M
324
13,5
20,6
30,2
2,3
5,1
4,3
4,8
5,3
47,2
27,9
50,3
23,1
88,9
65,0
M4
334
17,3
28,7
41,4
3,0
7,1
6,4
8,9
4,6
59,9
39,4
68,3
34,3
104,1
94,0
M6
344
30,2
44,5
60,5
4,1
8,6
7,9
12,7
7,4
86,1
47,2
78,7
49,0
146,6
127,0
M8
Model číslo
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
27
Uzáverové upínače
Modely 330,
351, 371, 381
vé
re palco
Páčka p nie
ovláda
Napínací pohyb S
[kg]
Rozsah
nastavenia
[mm]
900
0,11
0-3
58
351
2.200
0,28
0-9
100
371
3.400
0,7
0-23
140
381
4.500
1,13
0-19
155
Model
Sila
číslo
upnutia [N]
330
[mm]
Napínací pohyb
Patent #6,561,556
Pre zvýšenie funkčnosti je každý DE-STA-CO uzáverový upínač štandartne vybavený
páčkou pre palcové ovládanie.
Matica
Páčka
pre palcové
ovládanie
TAKTIEŽ DOSTUPNÉ
S bezpečnostným uzamykaním
Model 351-R
Model 371-R
V prevedení z nehrdzavejúcej ocele
Model 330-SS
Model 351-SS
Model 371-SS
A
A1
A3
B
B1
C
C2
ØD
ØD2
H
H1
L
L1(max)
M
330
12,7
25,4
6,4
31,0
42,9
14,2
3,0
5,6
8,1
36,3
22,6
153,2
45,0
M5
351
19,1
38,1
12,7
34,8
49,0
19,1
3,0
5,6
9,7
43,9
34,4
223,3
53,8
M8
Model číslo
28
371
31,8
49,3
8,6
49,3
66,8
36,1
4,1
8,6
12,7
60,5
57,2
301,2
71,4
M10
381
28,7
54,1
12,7
60,2
85,9
46,0
4,8
10,4
15,7
69,3
68,3
337,3
75,7
M12
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Modely 424,
Model číslo
441
Sila
upnutia [N]
[kg]
Štandardné vybavenie
424
900
0,2
424208-M (neoprénová hlavička)
441
1.500
0,25
441203-M (šesťhranná kov. hlavička)
Upínacie kliešte
Produktový rad - upínacie kliešte
Ostatné prítlačné skrutky od strany 10.1
Model 424
Model číslo
Model 441
B
K
K1
K4
L
L1
M
424
16,8
48,5
25,4
52,6
117,6
27,4
M6
441
12,7
50,8
31,8
71,1
153,2
45,0
M8
Modely 424-2,
Model číslo
441-2
Sila
upnutia [N]
[kg]
Štandardné vybavenie
424-2
900
0,2
2x431208-M (neoprénová hlavička)
441-2
1.500
0,25
2x461203-M (šesťhranná kov. hlavička)
Ostatné prítlačné skrutky od strany 10.1
Model 424 - 2
Model číslo
Model 441 - 2
B
K
K1
K4
L
L1
M
424-2
16,8
48,5
25,4
55,4
117,6
27,4
M6
441-2
12,7
50,8
38,1
71,1
153,2
45,0
M8
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
29
Upínacie kliešte
Model 463
Model číslo
Sila
upnutia [N]
[kg]
Štandardné vybavenie
3.200
0,65
210206-M (výklopná hlavička)
463
210203-M (šesťhranná kov. hlavička)
Ostatné prítlačné skrutky od strany 10.1
Rýchlouvolňovacia páka
Model číslo
463
B
K
K1
K2
K3
K4
L
L1
M
17,5
71,4
76,2
22,4
54,1
119,6
215,9
69,1
M10
Model 463
Model číslo
484
Sila
upnutia [N]
[kg]
5.400
1,05
Štandardné vybavenie
210206-M (výklopná hlavička)
210203-M (šesťhranná kov. hlavička)
Ostatné prítlačné skrutky od strany 10.1
Rýchlouvolňovacia páka
Model číslo
484
30
B
K
K1
K2
K3
K4
L
L1
M
17,5
76,2
98,6
22,4
76,2
151,9
232,4
65,0
M10
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
201208-M, 305208-M, 213208-M
307208-M
Závit [G]
Hlavička Ø D
Celková dĺžka L
Dĺžka závitu L1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
205208-M
M4
8
22
19,2
201208-M
M4
8
32
29,2
305208-M
M5
11
29
24
213208-M
M5
11
34
29
307208-M
M8
19
43
34
Model číslo
Modely 202208-M,
Príslušenstvo
Modely 205208-M,
215208-M, 225208-M, 507208-M
240208-M, 235208-M, 247208-M
Závit [G]
Hlavička Ø D
Celková dĺžka L
Dĺžka závitu L1
Prítlačný dotyk Ø D1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
202208-M
M6
16
44
30
12
215208-M
M6
16
54
40
12
225208-M
M8
21
53
35
14
2007208-M
M8
21
63
45
14
507208-M
M8
21
83
65
14
240208-M
M10
26
79
55
20
235208-M
M10
26
120
95
20
247208-M
M12
30
102
73
24
Model číslo
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
31
Upínače typu CARVER*
C-Prevedenie
Upínacia sila [N]
Hĺbka vyloženia B1
Śírka otvorenia S
Model číslo
Váha [kg]
60
150
300
500
750
T186-6
T186-12
T186-20
T186-30
1,4
1,8
2,5
3,2
120
250
T321-10
2
90
225
450
1000
T290-9
T290-18
T290-40
5,5
7
10,5
200
225
450
1000
T285-9
T285-18
T285-40
7,1
8,5
11,5
115
300
600
1350
T257-12
T257-24
T257-54
10,9
13,1
19,1
Model číslo
A
A1
A2
B
B2
B3
B4
L
L1
T186-6
T186-12
T186-20
T186-30
25
25
25
25
13
13
12
12
76
76
76
76
32
32
35
35
43
43
43
43
33
33
30
30
76
76
76
76
245
395
695
875
20
20
80
30
T321-10
25
13
76
32
102
33,5
76
360
25
T290-9
T290-18
T290-40
40
40
40
20
20
20
140
140
140
60
60
60
65
65
65
40
40
40
105
105
105
420
655
1205
65
65
65
T285-9
T285-18
T285-40
40
40
40
20
20
20
140
140
140
60
60
60
180
180
180
40
40
40
105
105
105
420
655
1205
65
65
65
T257-12
T257-24
T257-54
51
51
51
22
22
22
187
187
187
60
60
60
85
85
85
51
51
51
127
127
127
555
850
1615
100
100
100
dostupný na požiadanie
32
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
802-UE, 807-UE, 810-UE, 847-U
Znaky produktu:
Upínacie rameno tvarované do U
Valec v horizontálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model 807-U
Uhol otvorenia
Model 812-UM
Štandardné pneumatické upínače
Modely 812-UM,
Model 847-U
Model
Nahradzuje
číslo
modely
Max.
pridržiavacia
sila
Upínacia sila
pri 5 bar
vnútorná vonkajšia vnútorná vonkajšia
strana
strana
strana
strana
[N]
[N]
[N]
[N]
812-UM
Pracovný
tlak
Prípoj
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
0,1 (pri 4 bar)
M5
0,25
305208-M
202208-M
450
300
400
270
4,5
Váha
[kg]
Prítlačná skrutka
Štandardné
vybavenie
Voliteľný snímač
Voliteľná
Kábel
Konektor
802-UE
802-U, 802-UF, 802-UFA
1.100
600
1.200
600
6
0,3 (pri 4 bar)
G1/8
0,5
SME-8F-DE
SME-8F-S
807-UE
807-U, 807-UF, 807-UFA
1.700
750
1.700
750
6
0,55 (pri 5 bar)
G1/8
0,7
2007208-M
SME-8F-DE
SME-8F-S
810-UE
810-U, 810-UF, 810-UFA
2.800
1.550
2.700
1.550
6
0,8 (pri 5 bar)
G1/8
1,6
240208-M
SME-8F-DE
SME-8F-S
4.400
2.100
3.300
2.000
6
0,8 (pri 4 bar)
1/8 NPT
4
247208-M
SME-8F-DE
SME-8F-S
847-U
Model
číslo
C1
C2
ØD
F
H
H1
L
L1
L2
L3
M
Uhol
+/-5%
otvorenia
23,9 39,1 38,1 17,3
7,9
3,3
4,6
5,6
39,4
68,6
142,0
25,9
2,8
19,1
M5
100°
26,9 56,4 49,0 26,7
9,7
6,1
5,6
7,1
59,7
96,3
186,7
43,9
12,7 25,1
M6
90°
16,0 31,5 57,4 52,3 35,1 16,0
6,4
7,1
8,6
76,2
145,8 234,4
63,8
6,6
M8
100°
6,1
8,4
10,2
96,3
184,9 309,9
90,7
21,8 59,7 M10
105°
45,2 90,4 90,4 57,2 22,1 11,2
8,6
13,5 111,8 234,0 387,2 123,8 34,6 79,7 M12
95°
A
A1
A3
B
B1
B2
C
812-UM
16,0
25,4
4,6
802-UE
12,7
38,1
6,4
807-UE
19,1
50,8
810-UE
31,8 107,2
9,7
45,5 78,0 72,6 45,5 20,1
847-U
31,8 158,0
9,7
50,0
dostupný na požiadanie
Voliteľné príslušenstvo
Magnetické snímače
SME-8F-DE-S
SME-8F-DE
(s konektorom M8x1)
(s káblom)
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
33
Štandardné pneumatické upínače
Modely 8007-E,
8007-EHL, 8007-EHR
ý od
Dostupn
ka 2007
4. štvrťro
Voliteľné príslušenstvo
Magnetické snímače
Model 8007-E
SME-8F-DE
(s káblom)
SME-8F-DE-S
Model 8007-EHL
(s konektorom M8x1)
Max.
pridržiavacia
sila
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
8007-2F, 8007-2FA
3.700
1.800
2.700
1.800
6
0,6 (pri 5 bar)
G1/8
8007-EHL
8007-2FHL, 8007-2FAHL
3.700
1.800
2.700
1.800
6
0,6 (pri 5 bar)
8007-EHR
8007-2FHR, 8007-2FAHR
3.700
1.800
2.700
1.800
6
0,6 (pri 5 bar)
Model
Nahradzuje
číslo
modely
8007-E
Upínacia sila
pri 5 bar
Pracovný
tlak
Váha
Prípoj
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
1,6
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
G1/8
1,7
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
G1/8
1,7
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
H1
L
L1
Uhol otvorenia
+/-5%
68,0
98°
[kg]
Valec v horizontálnej polohe
Model číslo
8007-E
34
A
A1
A3
B
B1
B2
C
C1
C2
ØD
F
H
24,0
191,0
8,0
46,0
68,0
66,0
35,3
18,0
8,0
6,3
9,9
77,2
145,4 259,0
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Uhol otvorenia
Znaky produktu:
Upínacie rameno v ťažkom prevedení
Valec v horizontálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
Nahradzuje
číslo
modely
Max.
pridržiavacia
sila
858, 858-A
858-E
Model číslo
A
A1
108,0 142,2
858-E
Pracovný
tlak
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
15.000
10.500
6.600
3.700
6
3,4 (pri 5 bar)
Upínacia sila
pri 5 bar
A3
B
B1
B2
C
C1
C2
ØD
F
16,0
69,9
101,6
92,7
97,6
34,9
12,7
10,3
25,4
Váha
Prípoj
G1/4
6,6
H1
L
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
Štandardné pneumatické upínače
Model 858-E
[kg]
H
Uhol otvorenia
+/-5%
L1
180,9 310,4 444,7 122,2
97°
Modely 817-UE,
827-UE
Možnosti upevnenia
Uhol
otvorenia
Bočné
Vrchné
Znaky produktu:
Poznámka: v prípade montáže
Masívne upínacie rameno
z vrchu použite dve skrutky z boku pre
Valec vo vertikálnej polohe
zabezpečenie nosného držiaka
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
Nahradzuje
číslo
modely
Max.
pridržiavacia
sila
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
Upínacia sila
pri 5 bar
vonkajšia
strana
[N]
vnútorná
strana
[N]
Pracovný
tlak
Váha
Prípoj
Držiak
skrutky
štandardné
vybavenie
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
[kg]
817-UE
817-U, 817-UF, 817-UFA
1.700
750
1.700
750
6
0,55 (pri 5 bar)
G1/8
0,85
225208-M
SME-8F-DE SME-8F-DE-S
827-UE
827-U, 827-UF, 827-UFA
5.500
2.700
2.700
1.300
6
0,95 (pri 5 bar)
G1/8
1,95
240208-M
SME-8F-DE SME-8F-DE-S
Model číslo
A
A2
A3
A4
B
B2
B3
C
C1
C2
C3
C4
ØD
F
H
H1
L
L1
L3
M
Uhol otvorenia
+/-5%
817-UE
16,0 11,2 15,1 16,0 25,4 62,0 25,4
84,3
16,0
3,1
31,8 33,3
6,7
8,6
190,6
263,5
153,4 60,3 50,0 5/16 od. M8
95°
827-UE
31,8 12,7 16,8 31,8 44,7 74,7 44,7
118,8
19,1
3,1
50,8 44,8
8,4
10,2
229,5
320,9
218,7 83,1 59,7 3/8 od. M10
88°
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
35
Štandardné pneumatické upínače
Model 868-E
Uhol otvorenia
Znaky produktu:
Upínacie rameno v ťažkom prevedení
Valec vo vertikálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
Nahradzuje
číslo
modely
Max.
pridržiavacia
sila
868, 868-A
868-E
Model číslo
868-E
A
A2
B
41,4
22,5
57,2
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
vnútorná
strana
[N]
vonkajšia
strana
[N]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
16.000
10.500
6.600
3.700
6
3,4 (pri 5 bar)
B1
C
101,6 106,8
Pracovný
tlak
Upínacia sila
pri 5 bar
C1
C2
C3
C4
ØD
F
31,8
9,7
76,2
176,6
10,4
31,8
Váha
Prípoj
G1/4
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
[kg]
H
6,2
H1
L
Uhol otvorenia
+/-5%
L1
343,0 468,2 258,4 119,1
91°
Model 803-ME
Zdvih
Znaky produktu:
S posuvnou tyčou
Valec v horizontálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
číslo
803-ME
Nahradzuje
modely
803-M, 803-MF, 803-MFA
Model číslo
803-ME
36
[N]
[bar]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
2.700
1.900
6
0,3 (pri 5 bar)
Max.
pridržiavacia
sila
Upínacia sila Pracovný
pri 5 bar
tlak
Váha
Prípoj
G1/8
Držiak
skrutky
štandardné
vybavenie
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
225208-M
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
[kg]
0,8
A
A1
A2
A3
A6
B
B1
C1
C2
ØD
H
L
L3
M
Zdvih
36,6
50,8
54,6
7,1
24,1
33,3
60,2
27,7
7,9
6,9
74,4
250,4
25,4
M8
21,3
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Zdvih
Znaky produktu:
S posuvnou tyčou
Valec v horizontálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
číslo
830-ME
Nahradzuje
modely
830-M, 830-MF, 830-MFA
Model číslo
830-ME
[N]
[bar]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
11.000
3.600
6
1,4 (pri 5 bar)
Max.
pridržiavacia
sila
Upínacia sila Pracovný
pri 5 bar
tlak
Váha
Prípoj
G1/4
Držiak
skrutky
štandardné
vybavenie
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
210203-M
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
Štandardné pneumatické upínače
Model 830-ME
[kg]
3
A
A1
A2
A3
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
H
L
L3
M
Zdvih
35,1
196,9
41,1
12,7
41,4
76,2
26,9
10,9
8,6
15,7
83,8
341,1
31,8
M10
26,4
Model 850-ME
Zdvih
Znaky produktu:
S posuvnou tyčou
Valec v horizontálnej polohe
Možnosť signalizácie koncových polôh
Model
číslo
850-ME
Model číslo
830-ME
[N]
[bar]
[bar]
Spotreba
vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku
5 bar
[dm3]
70.000
5.000
6
3,4 (pri 5 bar)
Max.
pridržiavacia
sila
Nahradzuje
modely
850-M, 850-MA
Upínacia sila Pracovný
pri 5 bar
tlak
Váha
Prípoj
G1/4
Držiak
skrutky
štandardné
vybavenie
Voliteľný snímač
Kábel
Konektor
250203-M
SME-8F-DE
SME-8F-DE-S
[kg]
7
A
A1
A3
B
B1
C1
C2
ØD
ØD1
H
L
L1
L3
M
Zdvih
69,9
229,9
42,9
57,2
101,6
66,7
9,7
10,4
25,1
181,6
523,0
115,3
50,8
M10
50,3
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
37
Štandardné pneumatické upínače
Modely 870-2,
871-2
Vysokovýkonné upínače využívajúce princíp klinu.
Ľahké prevedenie pre širokú škálu použitia.
Pneumatické upínače, ktoré pracujú podľa klinového
upínacieho princípu, vyrovnávajú na základe svojej konštrukcie
automaticky tolerancie obrobku. Pri modeli 870-2 je upínacie
rameno v upnutej polohe vertikálne a pri modeli 871-2
horizontálne. Montážna doska je súčasťou dodávky.
Model číslo
Uhol otvorenia
Pridržiavací moment
[Nm]
Upínací moment
[Nm]
870-2
112°
260
60
871-2
118°
260
60
Magnetický piest vo valci umožňuje signalizáciu koncových
polôh. Senzory (BIM-IKE-AP) sa objednávajú samostatne,
2 ks pre valec.
Princíp modelov 870-2 a 871-2
Štandardné vybavenie:
1 montážna doska, objed. číslo 870116
2 redukčné trysky
Snímače
Objednávajú sa samostatne:
snímače (BIM-IKE-AP)
(2 ks požadované)
Pneumatické upínače modelov 871-2 a 803-MF na prípravku skúšky
tesnosti krytu prevodovky.
870-2
}
Upínacie rameno vertikálne
v polohe upnutia
871-2
38
}
Upínacie rameno horizontálne
v polohe upnutia
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
871-2
Vysokovýkonné upínače využívajúce princíp klinu.
S max.
max. tolerancia na konci
upínacieho ramena
[mm]
Max.
pracovný tlak
Spotreba vzduchu
pri 5 bar
[bar]
[bar]
870-2
4,5
10
0,95
G1/8
3
871-2
3,5
10
0,95
G1/8
3
Model číslo
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
Štandardné pneumatické upínače
Modely 870-2,
Váha
Prípoj
[kg]
39
Pneumatické otočné upínače
Znaky
Vaše požiadavky
Technické data
Kompaktný - ideálny pre použitie v obmedzenom priestore
Priemer valca:
Možnosť vloženia obrobku zhora
20 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm
Vysoká flexibilita použitia - množstvo “prídavných“ možností
Upínací pohyb: 10 mm, 25 mm, 50 mm
Upínacie sily sú dostatočné vo vzťahu k bezpečnému
(na požiadanie pre priemery 40, 50 a 63 mm)
upnutiu obrobku
Upínacie sily: od 130 N do 1.600 N (pri 8 bar)
Riešenie
Nové pneumatické otočné upínače od DE-STA-CO
Uživateľská príručka
Môžeme Vám poslať pdf súbor s uživateľskou príručkou
alebo si ju môžete stiahnuť zo stránky www.destaco.de.
Špecifické znaky
Praktické typy
Široká škála možností upevnenia upínača cez telovú montážnu
Otočný pohyb upínacieho ramena by nemal
prírubu, krajnú montážnu prírubu alebo montážne stopky
byť obmedzený
Voľne nastaviteľný zdvih - ľavotočivý, pravotočivý, lineárny
Samostatné upnutie by nemalo nastať počas
(lineárny zdvih nie je dostupný pre valec 20 mm)
otočného pohybu ramena
Dvojčinný valec
Upínacie rameno by nemalo byť oddelené
Možnosť signalizácie koncových polôh (príslušenstvo)
od piestnice otáčaním zdola a nie z bočnej strany
Ľahké hliníkové telo
Pochrómovaná piestnica
Tesniaca podložka a stierací krúžok - jeden komponent
Vysoká životnosť - niekoľko miliónov cyklov
Nastavenie pohybu otáčania
Pozri príručku
Možnosť použitia vzduchu neobsahujúceho olej
Nastavenie pohybu otáčania
1. Odskrutkovať vodiacu skrutku
Montáž upínacieho ramena
Pozri príručku
2. Nastaviť drážku na vodiacom púzdre podľa požadovaného pohybu
(vpravo, vľavo, lineárne) v súlade s otvorom na tele upínača
pre vodiacu skrutku
3. Priskrutkovať naspäť vodiacu skrutku a utiahnúť
4. Uistiť sa či je tesniaci krúžok umiestnený správne
40
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
!('+1:,+$3
/+;*:,+$3
&!'(
,8*8,+$3
)"(
$""(
Pneumatické otočné upínače
Technické údaje
5
)"%+
"&
+4.$+/6;*%5
'"%"&'
("
9/* - *7*./1!*%!
)%&'
$2!*'!-!%$
+4.$+/6;*%
5 5 +,-1
5-!$/.
-
-"0,8*!&.%(3
Celkový
pohyb
S
[mm]
Otočný
pohyb
S
[mm]
Upínací
pohyb
S
[mm]
Min.
[bar]
89R20-010-1
21,0
11,0
10
89R32-010-1
28,0
18,0
89R40-010-1
31,5
21,5
89R40-025-1
46,5
89R50-025-1
52,0
89R63-025-1
58,5
Model
číslo
Model číslo
Piemer
valca
S1
[mm]
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[I]
Váha
Max.
[bar]
Upínacia
sila
pri 6 bar
[N]
2
10
96
20
0,23
0,30
10
2
10
300
32
0,42
0,60
10
2
10
456
40
0,63
0,95
21,5
25
2
10
456
40
0,85
1,10
27,0
25
2
10
744
50
1,37
1,80
33,5
25
2
10
1.170
63
2,33
2,80
ØD1 ØD2
ØD3
[H9] [F7]
H1
Pracovný tlak
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
L1
L2
[kg]
L3
L4
L5
L6
M1
M2
M3
89R20-010-1
18
10
4,6
19,8
8
105,5
66,0
13,2
15
14
14
39,5 35,0
22
16,0
22
32
M5
M6
M5
89R32-010-1
22
12
5,5
23,7
11
125,0
83,0
17,5
17
16
16
60,0 54,0
36
24,0
32
45
M6
M8
G1/8
89R40-010-1
30
16
5,5
25,0
11
140,0
95,0
21,0
17
25
25
66,0 60,0
40
27,3
40
54,5
M8
M8
G1/8
89R40-025-1
30
16
5,5
25,0
11
170,0 125,0
21,0
17
25
25
66,0 60,0
40
27,3
40
54,5
M8
M8
G1/8
89R50-025-1
40
18
7,4
31,4
11
194,5 137,0
26,7
25
25
25
78,5 72,5
50
32,5
50
65
M10 M10 G1/8
89R63-025-1
45
20
9,3
33,0
15
211,5 154,5
26,5
25
25
25
95,0 88,0
62
40,0
62
80
M10 M12 G1/4
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
41
Pneumatické otočné upínače
Upínacie rameno
Znaky produktu
Pre štandardné použitie
360° voľne nastaviteľný
Prítlačná skrutka v časti pre príslušenstvo
(od strany 14.1)
Vyrobené z hliníku
Model číslo
Upínacie
rameno
I
I1
I2
H
H1
M1
B
Váha
[kg/pc.]
89R20-010-1
8JG-215-1
67
52
7
15
27,8
M6
15
0,035
89R32-010-1
8JG-217-1
80
60
10
20
35,7
M8
20
0,065
89R40-010-1
8JG-218-1
95
70
10
25
40,0
M8
25
0,125
89R40-025-1
8JG-218-1
95
70
10
25
40,0
M8
25
0,125
89R50-025-1
8JG-219-1
106
80
10
30
48,4
M8
30
0,190
89R63-025-1
8JG-220-1
120
90
12
35
53,0
M10
35
0,300
Adaptér
Znaky produktu
Pre prichytenie rôznych upínacích ramien
360° voľne nastaviteľný
Vyrobené z hliníku
Rada
Všeobecné pokyny v príručke
Model číslo
Adaptér
I
I1
I2
H
H1
H2
D1
±0,2
42
B
B1
Váha
[kg/pc.]
±0,2
89R20-010-1
8MA-084-1
40
28
16
27,8
7
15
5,5
15
-
0,014
89R32-010-1
8MA-086-1
50
35
20
35,7
9
20
5,5
20
-
0,035
89R40-010-1
8MA-087-1
50
38
25
40,0
12
25
5,5
25
14
0,050
89R40-025-1
8MA-087-1
50
38
25
40,0
12
25
5,5
25
14
0,050
89R50-025-1
8MA-088-1
60
45
30
48,4
15
30
7,0
30
15
0,085
89R63-025-1
8MA-089-1
65
48
32
53,0
18
35
9,0
35
18
0,125
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Telová montážna príruba
Znaky produktu
Pre upnutie za telo valca
Ľubovoľné výškové nastavenie
Môže byť použitá so snímačmi koncových polôh
Pneumatické otočné upínače
Technické údaje
Vyrobené z hliníku
Model číslo
Telová
Montážna
príruba
L1
L2
L3
L4
D1
B1
B2
H1
Váha
[kg/pc.]
89R20-010-1
8MA-092-1
57
55
47
24
5,5
15
-
-
0,100
89R32-010-1
8MA-094-1
81
75
70
40
6,6
20
12
25
0,200
89R40-010-1
8MA-095-1
81
80
70
45
6,6
25
17
28
0,250
89R40-025-1
8MA-095-1
81
80
70
45
6,6
25
17
28
0,250
89R50-025-1
8MA-096-1
101,5
100
85,5
50
9
25
17
37
0,400
89R63-025-1
8MA-097-1
122
120
104
68
11
30
20
38
0,650
Krajná montážna príruba
Znaky produktu
Pre upnutie za kraje valca
Môže byť namontovaná na spodnú alebo hornú stranu
Vyrobené z hliníku
Model číslo
Krajná
montážna
príruba
H
H1
D1
D2
L
89R20-010-1
8MA-061-1
10
7
11
6,6
65
50
89R32-010-1
8MA-063-1
12
7
11
6,6
80
64
89R40-010-1
8MA-064-1
12
7
11
6,6
100
89R40-025-1
8MA-064-1
12
7
11
6,6
89R50-025-1
8MA-065-1
15
9
15
8,5
89R63-025-1
8MA-066-1
15
9
15
8,5
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
L1
B1
±0,2
Váha
[kg/pc.]
32
18
0,030
50
32
0,090
80
55
40
0,130
100
80
55
40
0,130
120
100
65
45
0,210
130
110
80
60
0,300
±0,2
B
43
Pneumatické otočné upínače
Technické údaje
Montážna stopka
Znaky produktu
Môže byť namontovaná na spodnú alebo hornú stranu
Môže byť namontovaná na všetky 4 strany valca
Vyrobené z hliníku
Model číslo
Montážna
stopka
H
H1
D1
L
L1
B
B1
Váha
[kg/pc.]
89R20-010-1
8MW-018-1
137,5
22
7
4
16
22
35
0,035
89R32-010-1
8MW-020-1
166,0
28
7
4
18
35
50
0,070
89R40-010-1
8MW-021-1
181,0
28
7
5
24
40
55
0,100
89R40-025-1
8MW-021-1
211,0
28
7
5
24
40
55
0,100
89R50-025-1
8MW-022-1
238,5
32
9
6
24
50
67
0,150
89R63-025-1
8MW-023-1
263,5
40
11
6
27
62
85
0,235
Magnetické snímače
Znaky produktu
Možnosť namontovania snímačov na 3 stranách valca
Voľne posuvný na drážke valca
Možnosť použitia s montážnymi prírubami a stopkami
Snímač SME-3-LED - signalizácia založená na snímaní
magnetického poľa. Snímač s integrovanou ochranou
obvodu a svetelnou diódou (PNP výstup).
Technické údaje
Medium:
Druh dizajnu:
Magnetické pole a elektrický prúd
Vysielač elektrického signálu
pre bezdotykovú signalizáciu polohy
Upevnenie v pozdĺžnej drážke
3-drôtový kábel, 2,5 m, max. 10 W/500 mA/12-27 V AC/DC
IP 66
Druh prichytenia:
Prípoj:
Druh ochrany:
v zhode s DIN 40050
Teplotný rozsah:
Pevná káblová inštalácia -20 to +60°C,
pohyblivá káblová inštalácia -5 to +60°C
Materiál:
Obal GD-Mg, kábel PVC
44
Model číslo
Magnetické
snímače
B1
L4
Váha
[kg/pc.]
89R20-010-1
SME-3-LED
31,0
10,5
0,04
89R32-010-1
SME-3-LED
37,5
10,5
0,04
89R40-010-1
SME-3-LED
42,3
10,5
0,04
89R40-025-1
SME-3-LED
42,3
10,5
0,04
89R50-025-1
SME-3-LED
47,5
10,5
0,04
89R63-025-1
SME-3-LED
55,0
10,5
0,04
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Oblasti použitia
Znaky produktu
DE-STA-CO pneumatické otočné upínače sa používajú z dôvodu
Dvojčinný
kompaktného dizajnu a vysokej spoľahlivosti stále viac tam, kde
Lineárny upínací pohyb 10 mm a 25 mm
sa počíta s rýchlym vkladaním a vyberaním obrobku z prípravku.
Upínacia sila od 140 N do 1.700 N
Životnosť niekoľko miliónov cyklov
Príslušenstvo
- štandardné upínacie rameno
- adaptér pre prichytenie rôznych upínacích ramien
Prevedenie so závitovým telom
bez signalizácie koncových polôh
Prevedenie so závitovým telom
Pneumatické otočné upínače
Prevedenie so závitovým telom
Smer pohybu pri upínaní
Uhol otočenia vľavo 90°
bez signalizácie koncových polôh
Otvorená poloha
Poloha upnutia
Otočný zdvih
Upínací zdvih
Koncová poloha
Uhol otočenia vpravo 90°
Otočné upínacie prvky
Otočný vpravo
Príslušenstvo (objednáva sa samostatne)
Otočný vľavo
Upínacia
sila
pri
8 bar
Bez
So
Bez
So
[N]
signalizácie signalizáciou signalizácie signalizáciou
Prevedenie
so závitovým
telom
Upínacie
rameno
Adaptér
pre vlastné
upínacie
rameno
Príruba
Prítlačná
skrutka
Model číslo
Model číslo
Model číslo
Model číslo
89401-4
-
89411-4
-
140
8940-3-SP
8940-2-AD
8940-2-FL
89451-4
-
89461-4
-
350
8945-2-SP
8945-2-AD
8945-2-FL
89501-4
-
89511-4
-
620
8950-2-SP
8950-2-AD
8950-2-FL
89E50R25-4
-
89E50L25-4
1.100
89SP-50-2
89AD-50-2
89FL-50-2
89551-4
-
89561-4
1.700
8955-2-SP
8955-2-AD
8955-2-FL
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
-
viz.
strana
14.1
45
Pneumatické otočné upínače
Prevedenie so závitovým telom
S = Celkový zdvih
S1 = Otočný zdvih
S2 = Upínací zdvih
Symbol
Otvorená poloha
Diagram výkonu
Pracovný tlak [bar]
Uhol otočenia
vľavo 90° ± 5°
Upínacia sila [N]
Uhol otočenia
vpravo 90° ± 5°
A = Upnutie
B = Uvoľnenie
Príklady montáže
Možnosť použitia vzduchu neobsahujúceho olej
Model číslo
Uhol otočenia
vpravo
Uhol otočenia
vľavo
Celkový Otočný Upínací Pracovný tlak
Spotreba vzduchu
Priemer
pohyb pohyb pohyb
na dvojzdvih
Min. Max.
S
S
S
pri tlaku 5 bar
Ø
[mm]
[mm]
[mm] [bar] [bar]
[I]
A
B
□C
ØD1 ØD2 ØD4
□E
89401-4
89411-4
20
10
10
3
8
20
0,15
16
16
55
48
6,6
10
42
89451-4
89461-4
21
11
10
3
10
30
0,4
20
20
70
64
9
12
54
89501-4
89511-4
24
14
10
3
10
40
0,7
25
25
80
75
9
16
66
89E50L25-4
40
15
25
3
10
50
1,7
30
30
90
90
9
18
76
89561-4
26
18
8
3
10
63
1,8
35
35
110
105
11
20
90
89E50R25-4
89551-4
*Otočné upínacie prvky môžu byť zaťažené len počas upínacieho zdvihu S2
T
Váha
~
[kg]
Model číslo
Uhol otočenia
vpravo
F
G
H
H1
H3
H4
H6
~H10
I
I1
I2
M
M1
89401-4
89411-4
19
M5
18,5
38,5
28
2,5
60
126,5
67
52
7
M36x1,5
M6
8
0,28
89451-4
89461-4
22,5
G1/8
23
44
25
3
69
138
80
60
10
M42x1,5
M8
10
0,40
89501-4
89E50R25-4
89551-4
46
Uhol otočenia
vľavo
89511-4
27,5
G1/8
29
53
35
4
66
154
95
70
10
M55x1,5
M8
12
0,71
89E50L25-4
34,5
G1/8
34
74
38
4
104
216
106
80
10
M68x2
M8
15
1,32
89561-4
40
G1/4
39
65
38
4
77
180
120
90
12
M80x2
M10
15
2,10
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Oblasti použitia
Znaky produktu
DE-STA-CO pneumatické otočné upínače sa používajú z dôvodu
So signalizáciou koncových polôh
kompaktného dizajnu a vysokej spoľahlivosti stále viac tam, kde
Dvojčinný
sa počíta s rýchlym vkladaním a vyberaním obrobku z prípravku.
Lineárny upínací pohyb 10 mm a 25 mm
Upínacia sila od 140 N do 1.700 N
Životnosť niekoľko milónov cyklov
Príslušenstvo
- Štandardné upínacie rameno
- Adaptér pre prichytenie rôznych upínacích ramien
Prevedenie blok bez signalizácie
Smer pohybu pri upínaní
Pneumatické otočné upínače
Prevedenie blok
Uhol otočenia vľavo 90°
koncových polôh
Otvorená poloha
Otočný zdvih
Poloha upnutia
Upínací zdvih
Koncová poloha
Uhol otočenia vpravo 90°
Prevedenie blok so signalizáciou koncových polôh
Štandardné vybavenie:
2 snímače
(SME-3-LED)
Technické údaje strana 13.10
Dôležité:
Pre viac informácií týkajúcich sa signalizácie a použitia snímačov pozrite užívateľskú príručku MA89
Otočné upínacie prvky
Otočný vpravo
Prevedenie
blok
Príslušenstvo (objednáva sa samostatne)
Otočný vľavo
Upínacia
sila pri 8 bar
[N]
Upínacie
rameno
Adaptér
pre vlastné
upínacie
rameno
Prítlačná
skrutka
Model číslo
Bez
signalizácie
So
signalizáciou
Bez
signalizácie
So
signalizáciou
Model číslo
Model číslo
89402-4
89402-4A
89412-4
89412-4A
140
8940-3-SP
8940-2-AD
89452-4
89452-4A
89462-4
89462-4A
350
8945-2-SP
8945-2-AD
89502-4
89502-A4
89512-4
89512-4A
620
8950-2-SP
8950-2-AD
89B50R25-4
89B50R25-4A
89E50L25-4
89B50L25-4A
1.100
89SP-50-2
89AD-50-2
89552-4
89552-4A
89562-4
89562-4A
1.700
8955-2-SP
8955-2-AD
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
viz.
strana
14.1
47
Pneumatické otočné upínače
Prevedenie blok
S = Celkový zdvih
S1 = Otočný zdvih
S2 = Upínací zdvih
Symbol
A = Upnutie
B = Uvoľnenie
Otvorená poloha
Upínacia poloha
Diagram výkonu
Pracovný tlak [bar]
Uhol otočenia
vľavo 90° ± 5°
Upínacia sila [N]
Uhol otočenia
vpravo 90° ± 5°
Príklady montáže
Možnosť použitia vzduchu neobsahujúceho olej
Model číslo
Uhol otočenia
vpravo
Uhol otočenia
vľavo
Celkový Otočný Upínací Pracovný tlak
Spotreba vzduchu
Priemer
pohyb pohyb pohyb
na dvojzdvih
Min. Max.
S
S
S
pri tlaku 5 bar
Ø
[mm]
[mm]
[mm] [bar] [bar]
[I]
A
B
C
C1 ØD2 ØD3 ØD4
E
89402-4u.4A
89412-4u.4A
20
10
10
3
8
20
0,15
16 16
75
45
6,6
11
10
60
89452-4u.4A
89462-4u.4A
21
11
10
3
10
30
0,4
20 20
85
55
8,5
15
12
68
89502-4u.4A
89512-4u.4A
24
14
10
3
10
40
0,7
25 25
90
65
8,5
15
16
73
89B50L25-4/-4A
40
15
25
3
10
50
1,7
30 30 110 75 10,5
18
18
90
89562-4u.4A
26
18
8
3
10
63
1,8
35 35 120 90 10,5
18
20
100
89B50R25-4/-4A
89552-4u.4A
*Otočné upínacie prvky môžu byť zaťažené len počas upínacieho zdvihu S2
M2
Váha
~
[kg]
M6
M8
0,77
M8
M10
1,10
Model číslo
Uhol otočenia
vľavo
E1
89402-4u.4A
89412-4u.4A
30
89452-4u.4A
89462-4u.4A
38
22,5 G1/8
23
44
27,5 G1/8
Uhol otočenia
vpravo
89502-4u.4A
89B50R25-4/-4A
89552-4u.4A
48
F
G
19
M5
H
H1
18,5 38,5
H2
H3
H4
H6
H7
~H10
I
I1
I2
M1
7
20
2,5
88
40
126,5
67
9
25
3
94
45
138
80
52
7
60
10
89512-4u.4A
48
29
53
9
25
4
101
50
154
95
70
10
M8
M10
1,48
89B50L25-4/-4A
55
34
G1/8
34
74
11
30
4
140
70
214
106
80
10
M8
M12
2,60
89562-4u.4A
70
40
G1/4
39
65
11
30
4
115
55
180
120
90
12
M10
M12
2,83
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Technické data:
Bezdotykový snímač pre T-drážku
Odolnosť voči skratu
Nie
Merací princíp
Elektromagnetický
Polarita chránená
Nie
Čas vypnutia
0,03 ms
Čas zapnutia
< = 0.5 ms
Pracovné napätie AC/DC
10 - 30 V
Max. výstupný prúd
500 mA
Max. výstupné napätie AC/DC
30 V
Max. spínací výkon DC
10 W
Spínaný výstup
Kontaktný, bipolárny
Trieda ochrany
IP65 / IP67
Teplota okolia
-5 - 60°C / -20 - 60°C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty
+/- 0,1 mm
Elektrický prípoj
Kábel / 3-drôtový
Dĺžka kábla
2,50 m
Info o materiáli, teleso
PA
Info o materiáli, plášť kábla
PUR
Príslušenstvo pre pneumatiku
Model SME-8F-DE
Model SME-8F-DE
Technické data:
Bezdotykový snímač pre T-drážku
Odolnosť voči skratu
Nie
Merací princíp
Elektromagnetický
Polarita chránená
Nie
Čas vypnutia
0,03 ms
Čas zapnutia
< = 0.5 ms
Pracovné napätie AC/DC
10 - 30 V
Max. výstupný prúd
500 mA
Max. výstupné napätie AC/DC
30 V
Max. spínací výkon DC
10 W
Spínaný výstup
Kontaktný, bipolárny
Trieda ochrany
IP65 / IP67
Teplota okolia
-5 - 60°C / -20 - 60°C
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty
+/- 0,1 mm
Elektrický prípoj
M8x1
Dĺžka kábla
0,3 m
Info o materiáli, teleso
PA
Info o materiáli, plášť kábla
PUR
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
49
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Séria 81L12,
81L16, 81L20, 81L25
81L12-10100
81L16-10100
81L20-10100
81L25-10100
Kód objednania 81L..-2.......
81L20 – 1
Príklad objedn.čísla
01
Modely
81L12-10100
81L16-10100
81L20-10100
00
01 = upínacie rameno-horizontálne
00 =
(štandardný uhol otvorenia 120°)
Štandardný dizajn
81L25-10100
41 = upínacie rameno-vertikálne
(štandardný uhol otvorenia 90°)
81L12-14100
81L16-14100
81L20-14100
81L25-14100
Základný model
Snímače
Pridržiavací moment
max.
[Nm]
Upínací moment
max. pri 5 bar
[Nm]
Váha
~
[kg]
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[l]
Max. dodatočná
váha na ramene
v polohe “X“ [g]
81L12-101_ _
25,0
4,5
0,16
0,25
50
81L12-141_ _
20,0
4,5
0,17
0,25
50
81L16-101_ _
60,0
6,0
0,25
0,27
80
81L16-141_ _
40,0
6,5
0,27
0,26
80
81L20-101_ _
100,0
18,0
0,50
0,40
90
81L20-141_ _
80,0
17,0
0,52
0,35
90
81L25-101_ _
100,0
18,0
0,52
0,40
100
81L25-141_ _
80,0
17,0
0,54
0,35
100
Model číslo
50
Upínacie ramená
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Modulárny systém pre ľahké vysokovýkonné pneumatické systémy
Základné modely: 82L2G-2030000B
82L2G-20300H0B
82L3G-2030000B
82L3G-20300H0B
82L3G-2030000B
82L4G-20300H0B
82L3G-2, 82L4G-2
Postup
Vybrať základný model (s alebo bez ručnej páky)
základný model neobsahuje snímače
ani upínacie rameno
Vybrať požadovaný snímací systém
Vybrať požadované upínacie rameno
Skontrolovať vybrané komponenty podľa požiadaviek
82L... séria
Výhody
Rýchlejšie dodávky, pretože štandardné modely
sú na sklade
Menej objednávacích čísel pre náhradné diely
Zvyšuje flexibilitu montáže upínača pri zmenách
konfigurácie
Základný Model
Variant
Upínacie rameno
Variant
Snímací systém
Variant
Vymedzovač uhlu otvorenia
Veľkosť 25
+
8EA-097-1 (M8)
8EA-096-1 (M12)
8JG-075-3-01
U upínacie rameno
82L2G-2030000B
(bez ručnej páky)
+
+
82L2G-20300H0B
(s ručnou pákou)
2 snímače
3 LED
15°
30°
45°
60°
75°
90°
8CE-282-1
8CE-284-1
8CE-286-1
8CE-288-1
8CE-290-1
8CE-292-1
15°
30°
45°
60°
75°
90°
8CE-296-1
8CE-298-1
8CE-300-1
8CE-302-1
8CE-304-1
8CE-306-1
15°
30°
45°
60°
75°
90°
8CE-310-1
8CE-312-1
8CE-314-1
8CE-316-1
8CE-318-1
8CE-320-1
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Modely 82L2G-2,
8EA-100-1 (M12)
Veľkosť 24
8JG-065-2-01
U upínacie rameno
+
82L3G-2030000B
(bez ručnej páky)
8JG-363-1-01
H upínacie rameno
+
82L3G-20300H0B
(s ručnou pákou)
8EA-097-1 (M8)
8EA-096-1 (M12)
+
2 snímače
3 LED
8JG-066-1-01
Postranné upínacie rameno
8EA-100-1 (M12)
Veľkosť 40
8JG-067-2-01
U U upínacie rameno
+
82L4G-2030000B
(bez ručnej páky)
8JG-364-1-01
H upínacie rameno
82L4G-20300H0B
(s ručnou pákou)
8EA-097-1 (M8)
8EA-096-1 (M12)
2 snímače
3 LED
8JG-068-1-01
Postranné upínacie rameno
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
+
+
8EA-100-1 (M12)
51
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Vysokovýkonné pneumatické upínače, ľahký dizajn
Znaky
Vysokovýkonné pneumatické upínače, ľahký dizajn
zavretý model, bez ručnej páky
Uzavreté telo
Odolný voči znečisteniu
Modely: 82L2G-2, 82L3G-2, 82L4G-2
Kompaktný dizajn
Použitie:
Vysoké pridržiavacie momenty
Upnutie, držanie, uchopenie a umiestnenie plechov a ostatných dielov
Vysoká životnosť
v prípravkoch a podávacích systémoch. Najlepší výber pre pozorné
Nízka váha (hliníkové telo)
vkladanie a upnutie komponentov sú upínače s ručnou pákou.
Indukčný snímací systém (voliteľný)
Možnosti montáže zpredu, zozadu, čiastočne z boku
Hlavné oblasti použitia:
Princíp kĺbového mechanizmu
Automobilová výroba - plechy.
Manuálne odomknutie v prípade straty tlaku
82L3G-203B800
82L3G-203B8H0
bez ručnej páky
s ručnou pákou
horizontálna upínacia poloha
horizontálna upínacia poloha
Kód objednania pre 82L..-2.......
Príklad obj. kódu:
Séria
-2 = Verzia
82L3G – 2
03 = obj. bez upínacieho ramena
03
B8
H
0
B
0 = bez ručnej páky
00 =
0 = štandardný
03 = U-upínacie rameno
2G = pneumatický valec Ø (G1/8)
stredové 90°
3G = pneumatický valec Ø (G1/8)
11 = postranné upínacie
4G = pneumatický valec Ø (G1/4)
ramená lavé 90°
postranné upínacie
ramená, pravé 90°
12 =
3 = 90°
snímací
systém
8EA-097-1
Fabr.
Pepperl+Fuchs
(M8x1)
uhol otvorenia
4 = 75°
uhol otvorenia
5 = 60°
upínacie rameno 90°
82L**-2****H*
Základný
model
Upínač bez upínacieho ramena
musí byť označený dodatočne
„B”, iba s upínacím ramenom
„03”
H = s ručnou pákou
C8 =
23 = 2x postranné
=
uhol otvorenia
105°
bez snímacieho systému
uhol otvorenia
B7 =
38 = H-upínacie rameno
6 = 45°
snímací
systém
8EA-096-1
Fabr.
Pepperl+Fuchs
(M12x1)
90°
43 = U-upínacie rameno
stredové 180°
uhol otvorenia
7 = 30°
uhol otvorenia
8 = 15°
uhol otvorenia
51 = postranné upínacie rameno
lavé 180°
82L2*-2******
B8 =
52 = postranné upínacie rameno
snímací
systém
8EA-100-1
Fabr.
Pepperl+Fuchs
(M12x1)
pravé 180°
63 = 2x postranné
upínacie rameno 180°
82L3*-2******
82L4*-2******
78 = H-upínacie rameno
180°
Štandardný uhol otvorenia 105° pre všetky modely
Postranné a H upínacie ramená
nie su dostupné pre 82L2*
Základný model
Upínacie ramená
Snímací systém
Technické údaje
Pridržiavací
moment
max.
[Nm]
Upínací
moment
at 5 bar
[Nm]
82L2G-2_ _
75
25
25
1,0
82L3G-2_ _
180
55
32
82L4G-2_ _
380
120
40
Model číslo
52
Priemer
Spotreba vzduchu
Váha
valca
na dvojzdvih
~
Ø
pri tlaku 5 bar
[kg]
[mm]
[l]
Prípoj
B1a
B1b
B3
±
0,1
B5
B5a
B5b
B6
B6a
G
B1
±
0,1
B7
±
0,1
B7a
±
0,1
0,4
G1/8
32
34
-
3
4
4
4,5
7
-
25
-
1,3
0,8
G1/8
42
34
46
-
5
8
4,5
7
10
20
30
1,9
1,2
G1/4
45
40
-
-
6,5
6
4,5
10
10
25
35
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Technické data
Pridržiavací moment
max.
[Nm]
Upínací moment
pri 5 bar
[Nm]
Priemer
valca
Ø
Váha
~
[kg]
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[l]
GDC50-1_ _
800
270
50
3,4
2,2
GDC63-1_ _
1.000
420
63
3,6
3,8
Model číslo
Kód objednania pre GDC
Príkl. obj. kódu:
Séria:
-1 = verzia
Globálny DE-STA-CO
upínač
GDC50 – 1
00 =
63 = pneum. cylinder Ø63
0
0 = štandardný uhol
Neplatí pre upínacie rameno
typ U_S15 a U_S25
kde max. uhol otvorenia
je 105°
indukčné
snímanie
U M R
B = bez
upínacieho ramena
otvorenia 120°
bez indukčného snímača
C8 =
50 = pneum. cylinder Ø50
D8
M = stredové
R = 90°
U = U-upínacie
rameno,
stredové
2 = 105°
8EA-054-3
Fabr. Turck
15
„L5“ (v mm)
D = 2x postranné upínacie
Uhol otvorenia
15
rameno
25
45 (iba GDC63)
3 = 90°
D8 =
Uhol otvorenia
indukčné
snímanie
S = postranné
Uhol otvorenia
8EA-055-1
Fabr.
Pepperl & Fuchs
75 (iba GDC63)
upínacie
rameno
4 = 75°
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Séria GDC
S = 180°
L = ľavé
(iba GDC63)
R = pravé
(iba GDC63)
5 = 60°
Uhol otvorenia
6 = 45°
Uhol otvorenia
7 = 30°
Uhol otvorenia
8 = 15°
Uhol otvorenia
Základné modely
Indukčné snímače
Upínacie ramená
Séria 82M-6
Jednoduché nastavenie uhlu otvorenia (obrázky ukazujú snímač oddelený od upínača)
120° Uhol otvorenia
(pri dodávke)
Vybrať zo zarážky
Vložiť do novej polohy (60°)
(snímač pripravený na vloženie do upínača)
82M-623_ _C8 Modulárny vysokovýkonný pneumatický upínač, bez ručnej páky
Technické data
Model číslo
Bez ručnej
páky
S ručnou
pákou zvarená
82M-623050
82M-623K50
82M-623063
82M-623K63
Upínací
Štandardný Pridržiavací
Hriadeľ pre
moment
uhol
moment max.
upínacie ramená,
pri 5 bar
otvorenia
[Nm]
varianty
[Nm]
120°
120°
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
1.000
1.000
Upínacia
poloha
Priemer
valca
Ø
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[dm3]
Váha
~
[kg]
270
postranné, U-stredové
/postranné
horizontálna/vertikálna
50
2,2
4,2
420
postranné, U-stredové
/postranné
horizontálna/vertikálna
63
3,8
4,6
53
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Séria 82M-6
82M-6...KC8 Modulárny
vysokovýkonný pneumatický upínač,
s ručnou pákou (na ľavej strane)
Technické data U-typ upínacie rameno, stredové
Model číslo
82M-6...50..
82M-6...63..
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Objed. čísla
pre U-typ
upínacie ramená
Váha
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
8UM631-15-144
120°
105°
1,1
8UM631-25-144
120°
120°
1,1
8UM631-45-144
120°
120°
1,3
8UM631-75-204
120°
120°
1,7
Technické data (Postranné upínacie ramená)
Model číslo
U-typ upínacie rameno,
horizontálna poloha
82M-6...50..
82M-6...63..
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Objed. čísla
pre postranné
upínacie ramená
Váha
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
8JG-080-1-01
120°
120°
0,9
8S631-25-144
120°
120°
1
8S631-75-204
120°
120°
1,5
Technické data (U-typ upínacie rameno, vľavo a vpravo)
Objed. čísla pre postranné
upínacie ramená 82M-6...50/..63
Postranné upínacie rameno,
horizontálna poloha
Lavá
Pravá
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Váha
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
120°
105°
1,1
8UL631-15-144 8UR631-15-144
8UL631-25-144 8UR631-25-144
120°
120°
1,2
8UL631-45-144 8UR631-45-144
120°
120°
1,3
8UL631-75-204 8UR631-75-204
120°
120°
1,9
U-typ upínacie rameno, left,
horizontal clamping position
U-typ upínacie rameno, right,
horizontal clamping position
Kód objednania pre 82M-6...
Príklad obj. kódu:
82M - 6 = so štandardnými rozmermi
bez ručnej páky
bez cylindra,
bez snímačov
82M – 6
23 = hriadeľ pre postranné upínacie
23
K
50
C8
00 = bez ručnej páky
50 = pneum. cylinder Ø50
00 = bez snímacieho systému
ramená a U-ramená
K = s ručnou pákou, zvarená
C8 = indukčný snímač
8KB-053-1
82M-000000C8
Fabr. Turck
63 = pneum. cylinder Ø63
D8 = indukčný snímač
82M-000000D8
Fabr. Pepperl & Fuchs
Základný model
54
Hriadeľ
Ručná páka
Valec
Snímací systém
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Technické data U-typ upínacie rameno, stredové
Model číslo
82M-1...040..
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Objed. čísla
pre U-typ
upínacie ramená
Váha
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
8UM401-15-117
120°
120°
0,47
8UM401-25-117
120°
120°
0,46
8UM401-00-117
120°
105°
0,43
8UM401-45-107
120°
120°
0,50
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Váha
82M-123040C8
Modulárny vysokovýkonný
pneumatický upínač
Technické data (Postranné upínacie ramená)
Model číslo
82M-1...040..
Objed. čísla
pre postranné
upínacie ramená
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
8S401-15-117
120°
120°
0,5
Objed. čísla
pre postranné
upínacie ramená
B22
82M-1...040..
8S401-15-117
1
Bez ručnej páky
Číslo modelu s indukčným snímaním
Konektor M12x1, vyr.
82M-12304000
82M-123040C8 82M-123040D8
Model číslo
D2
H7
Ø
D3
6
7
Lateral clamping arm,
horizontal clamping position
Ø
Model číslo
Turck
Central clamping arm,
horizontal clamping position
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Séria 82M-1
Pridržiavací Upínací Hriadeľ pre
Priemer Spotreba vzduchu Váha
moment
moment upínacie Upínacia
na dvojzdvih
valca
~
max.
pri 5 bar ramená,
poloha
pri tlaku 5 bar
[kg]
3
Ø
[Nm]
[Nm]
varianty
[dm ]
Štandardný
uhol
otvorenia
Pepperl&Fuchs
120°
380
120
postranné,
U-stredové
horizontálna,
vertikálna
40
1,2
2
Technické data (U-typ upínacie rameno, vľavo a vpravo)
Objed. čísla pre postranné
upínacie ramená 82M-1
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Váha
Horizontálnu
Vertikálnu
[kg]
8UL401-15-117 8UR401-15-117
120°
120°
0,47
8UL401-45-107 8UR401-45-107
120°
120°
0,5
8UL401-00-117 8UR401-00-117
120°
105°
0,43
8UL401-25-117 8UR401-25-117
120°
120°
0,47
Ľavá
Pravá
U-upínacie
rameno,
ľavé
U-upínacie
rameno,
pravé
Kód objednania pre 82M-1...040..
Príklad obj. kódu:
82M - 1 = Základný model
23 = hriadeľ pre postranné
bez ručnej páky
bez cylindra
cez snímačov
82M – 1
23
0
40
C8
40 = pneum. cylinder Ø40
a U-upínacie ramená
00 = bez snímacieho systému
C8 = indukčný snímač
82M-000040C8
Fabr. Turck
Valec
D8 = indukčný snímač
82M-000040D8
Fabr. Pepperl & Fuchs
Snímací systém
00 = bez ručnej páky
Základný model
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
Hriadeľ
55
Vysokovýkonné pneumatické upínače (APC)
Séria 82G80-4
Postranné upínacie rameno
Ľavé, horizontálna poloha upínania
Model 82G80-423C800B
Vysokovýkonný pneumatický upínač,
v ťažkom prevedení
U-upínacie rameno, stredové
Horizontálna poloha upínania
Upínacia
poloha
Štandardný
uhol
otvorenia
Hriadeľ pre
upínacie ramená,
varianty
Pridržiavací
moment
max.
[Nm]
Upínací
moment
pri 5 bar
[Nm]
Priemer
valca
Ø
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[dm3]
Váha
~
[kg]
82G80-423C800B
horizontálna
135°
2.200
1.100
80
5,8
14
82G80-463C800B
vertikálna
96°
Postranné-obidve strany
Postranné - ľavé
Postranné - pravé
alebo U - stredové
Číslo modelu s indukčným
snímaním
Konektor M12x1, vyr.
Technické data U-typ upínacie rameno, stredové
Model číslo
82G80-4..C800B
Technické data Postranné upínacie ramená
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Objed. čísla
pre postranné
upínacie ramená
Horizontálnu
8UM801-45-204
135°
96°
3,6
8JG-169-2-01
135°
96°
3,35
Vertikálnu
Váha
~
[kg]
Model číslo
82G80-4..C800B
Max. uhol otvorenia
pre upínaciu polohu
Objed. čísla
pre postranné
upínacie ramená
Horizontálnu
Vertikálnu
Váha
~
[kg]
8S801-45-204
135°
105°
2,2
8JG-1179-1-01
135°
105°
2,1
Séria 86P30-1
86P30-105B8004
Základný model so signalizáciou
Model číslo
konektor
Indukčný
k indukčným
snímač
snímačom M12x1
Prítlačná
sila pri 5 bar
86P30-105B8002
Základný model so signalizáciou
Max.
Pracovný tlak
[bar]
Priemer
valca
Ø
Zdvih
[N]
Spätná
sťahovacia
sila pri 5 bar
[N]
[mm]
Váha
~
[kg]
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[dm3]
86P30-105L3004
86P30-105B8004
390
290
8
32
40
1,0
0,48
86P30-105L3002
86P30-105B8002
390
290
8
32
20
0,85
0,34
Príklad. obj. kód:
86P30 – 1
86P3 - 105 = Základný model,
86P30 - 105...2 = Základný model
bez signalizácie polôh,
bez príslušenstva, zdvih 40 mm
bez signalizácie polôh,
bez príslušenstva
zdvih 20 mm
0
5
B8
00
4
L3 = Bez signalizácie polôh, krycia
00 = Bez príslušenstva
4 = Hranica zdvihu 40 mm
doska 8AD-036-1 / 8AD-069-1
Príslušenstvo
2 = Hranica zdvihu 20 mm
B8 = So signalizáciou
8EA-033-2/ 8EA-091-1
výrobca Truck, konektor M12
Piestnica s úložnou dierou Ø 10mm a priečnou drážkou 11 mm
Základný model
56
Snímací systém
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
86P60-202L4H14
S medzikusom
86P6M-202L4004
S ručnou obsluhou
86P60-2
Strediace válce
Séria 86P40-2,
86P60-202L6006
Zdvih 60 mm
Objednávací kľúč pre 86P40/60-2; 86P6M-2 strediace válce
$, #-'
&
#&
(#()
! ,"' #
+,"
"1.",)60"!")%"
-"! %"-.)%
-9'*;)*/
!%",*/
((+,%"=)*/
!,4;&*/0)9.*,):(
240%.*( -!*+'
("!3%&/-*(
+,"
4
%"-.)% -:'*<)*/
!%",*/
((+,%">)*/
!,5<&*/ (!
/*" &$"/0"
('$3!#)."'*#
$,));&,2.
,"3!0%$ '*" &$"/0"',
)/-"!
)/-"!
),)#
$,));
&,2."!3%&/,"3!0%$ #!
#!
*%!
)(+
#!
*%!
)("# #0
(&
" $ $ /*&
"!3%&/
+,"
"1.",)60"!")%"
("!3%&/
'*" &$"/0"',
,"2!0%$
!0%$
(&
" $ $ /*&
(&
" $ $ /*&
* "/!# %&"'#"#(",!,%)%&+!$,% '."%&(##)")
Model číslo
konektor
Indukčný
k indukčným
snímač
snímačom M12x1
Prítlačná
sila pri 5 bar
Max.
pracovný tlak
[bar]
Priemer
Zdvih
[N]
Spätná
sťahovacia
sila pri 5 bar
[N]
Ø
[mm]
Váha
~
[kg]
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 5 bar
[dm3]
86P40-2...L4..
86P40-2...8..
0,62
0,52
6
40
20
1,6
0,5
86P40-2...L4..
86P40-2...8..
0,62
0,52
6
40
40
1,6
0,7
86P40-2...L6..
86P40-2...8..
0,62
0,52
6
40
60
2,2
1,2
86P40-2...L4..
86P60-2...8..
1,55
1,4
6
63
20
2,0
0,8
86P40-2...L4..
86P60-2...8..
1,55
1,4
6
63
40
2,0
1,4
86P40-2...L6..
86P60-2...8..
1,55
1,4
6
63
60
2,6
2,2
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
57
Špeciálne vysokovýkonné pneumatické upínače
Séria 82D40-2/82D63-5
82D40-223C900B
Základný model bez signalizácie
Štandardný
Číslo modelu
Upínacia
uhol
s indukčným snímaním
poloha
Konektor M12x1, vyr.
otvorenia
82D40-223C900B
vertikálna
180°
82D63-523C900B
vertikálna
180°
Hriadeľ pre
upínacie ramená,
varianty
Pridržiavací
moment
max.
[Nm]
Upínací
moment
pri 5 bar
[Nm]
55
55
40
1,2
2,5
120
120
63
3,8
4,5
Postranné-obidve
strany
U-Upínacie rameno
Postranné-obidve
strany
U-Upínacie rameno
Priemer Spotreba vzduchu Váha
na dvojzdvih
valca
~
pri tlaku 5 bar
[kg]
Ø
[dm3]
Objednávací kľúč pre 82D40/63
,3
-2
" +
!% ". / %"
# ! "
* /!
+/
&-
!-%1
&2/
2(
'
")
/
!$
) ! "
) ! "
) ! "
) ! "
) ! "
) ! "
) ! "
) ! "
-2.-
! "
0
"&+,%)'
#-
).(%"*)
$'%
(%)!)(
/%
Séria GR100/125/160/200
GR- Výklopná jednotka, horizontálna pracovná poloha s aretačným zariadením
Priemer
valca
Ø
GR100-135VPYGZ
GR100-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
100
100
GR125-135VPYGZ
GR125-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
125
125
GR160-135VPYGZ
GR160-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
160
160
GR200-135VPYGZ
GR200-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
200
200
Moment
Pridržiavací
moment
[Nm]
Váha
~
[kg]
2.000
36
36
3.500
80
80
3.500
95
95
3.500
103
103
Aretácia
S aretačným zariadením
Štandardný uhol
vyklopenia
V grafoch
Pracovná
poloha
Model číslo
Séria RC100/125/160/200
RC- Výklopná jednotka, horizontálna pracovná poloha
Priemer
valca
Ø
GR100-135VPYGZ
GR100-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
100
100
GR125-135VPYGZ
GR125-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
125
125
GR160-135VPYGZ
GR160-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
160
160
GR200-135VPYGZ
GR200-120OPYGZ
vertikálna
horizontálna
135°
120°
200
200
58
Moment
Pridržiavací
moment
[Nm]
Váha
~
[kg]
2.000
29
29
3.500
62
62
3.500
77
77
3.500
85
85
Aretácia
S aretačným zariadením
Štandardný uhol
vyklopenia
V grafoch
Pracovná
poloha
Model číslo
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
%"&!!
%"&!*!
%"&!+!
%"&!,!
%"&!! %"&!*! %"&!+! %"&!,! %"&!!!
%"&!*!!
%"&!+!!
%"&!,!!
%"&!!"
%"&!*!"
%"&!+!"
%"&!,!"
%"&!!
%"'!+!
%"'!,!
%"'!-!
%"'!!#
%"'!+!#
%"'!,!#
%"'!-!#
%"'!!$
%"'!+!$
%"'!,!$
%"'!-!$
%"'!!%
%"'!+!%
%"'!,!%
%"'!-!%
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
%"'!(!!
%"'!)!!
%"'!*!!
%"'!!!
(
(
(
(
%"'!!&
%"'!+!&
%"'!,!&
%"'!-!&
(
(
(
(
%"'!!
%"'!+!
%"'!,!
%"'!-!
(
(
(
(
Uchopovače
Séria 84A3-3
#&$ %)")'!-$*' ,"#+#!
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
59
Uchopovače
Séria 84A3-3
!#((#$*")*
!#((#$*")*(#
'*
'*
'*
'*%
'*
'*
(&(+*")
'*%
'*
'*
'*
'*
!#((#$()
('
('
('
)+ ,1/0
!#((#$'(#+ !#((#$*")#((#$()&(&(+*")
!#((#$*")*(#
(&(+*")
!#((#$*")*
'*
'*
'*
'*%
'*
'*
'*
'*
)+ ,1/0
!#((#$'(#+ !#((#$*")#((#$()&(&(+*")
(
*&
*&
*/-0
42
+2
+)(&%(+
(*)
" !
)3/0/
%
("%
,(
#+.1$
',
60
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
+
%"& %"& )
%"& *
%"& %"& ) %"& * %"& !
%"& )!
%"& *!
%"& '!
#! *#$"
%"' )!
)&"*)#! *#$"
%"' "
)&"*#$"
%"' *"
)&"*#$"
%"' +"
)&"*#$"
%"' #
)&"*#$"
%"' *#
)&"*#$"
%"' +#
)&"*#$"
%"' $
)&"*#$"
%"' *$
)&"*#$"
%"' +$
)&"*#$"
%"' %
)&"*#$"
%"' *%
)&"*#$"
%"' +%
)&"*#$"
%"' &
)&"*#$"
%"' *&
)&"*#$"
Uchopovače
Séria 84A2-1
$'% ! &+#+(".%,(!/ #$-$ "
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
61
Uchopovače
Uchopovače
!#((
#$*")*&
%(#
!#((
#$*")*'+&&%(#
!#((
#$*")*&
%(#
#
#
!#((
#$*")*&
%(#
!#((
#$*")*'+&&%(#
!#((
#$*")*&
%(#
#
#
#
#
(&(,*")*&
%(#
#
#
#
#
"21***
*/2,15
"(!#((
#$*")!#((
#$()
(&(,*")*&
%(#
#
"21****/2,15
(,!#((
#$*")!#((
#$()
,)&
%(,(
*)
!
'09),47,*1<//
!
$20)0,*123
%:.0*3)+04),*73(
(-*;91 '
(-*8411/122*
&7/*
66//
'
-
62
(
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Model číslo
K400-15-6-1
K400-30-6-1
K600-15-6-1
K600-30-6-1
K1000-50-7-1
K1000-70-7-1
K3000-30-6-1
K3000-50-6-1
K4500-15-6-1
K4500-30-6-1
Sila valca
pri predzdvihu
pri 6 bar
[kN]
0,68
1,06
1,75
Dĺžka
predzdvihu
[mm]
15
30
15
30
50
70
30
3
50
4,2
15
30
Sila valca
pri silovom zdvihu
pri 6 bar
[kN]
4
Dĺžka
silového
zdvihu
[mm]
6
6
Priemer
valca
[mm]
40
6
50
10
7*
63
30
6*
85
45
6*
100
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 6 bar
[dm3]
0,71
0,89
1,34
1,65
3,26
3,85
5,20
6,17
6,18
7,17
Zdvihová frekvencia
závislá na celkovom
zdvihu
[min-1]
Rozsah
teplôt
[°C]
Váha
[kg]
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 25
od -5 do +75
od 5 do 25
od -5 do +75
1,20
1,25
Pneumatické multisilové valce
Typ K
2,05
2,15
4,10
4,40
12,50
13,40
13,30
14,00
Typ WK
Model číslo
WK400-15-6-1
WK400-30-6-1
WK600-30-6-1
WK600-50-6-1
WK1000-50-7-1
WK1000-70-7-1
WK3000-30-6-1
WK3000-50-6-1
WK4500-15-6-1
WK4500-30-6-1
WK6000-70-6
Sila valca
pri predzdvihu
pri 6 bar
[kN]
0,68
1,06
1,75
3
4,2
6,0
Dĺžka
predzdvihu
[mm]
15
30
30
50
50
70
30
50
15
30
70
Sila valca
pri silovom zdvihu
pri 6 bar
[kN]
Dĺžka
silového
zdvihu
[mm]
Priemer
valca
[mm]
4
6
40
6
6
50
10
30
7*
6*
63
85
45
6*
100
60,0
6*
125,0
Spotreba vzduchu
na dvojzdvih
pri tlaku 6 bar
[dm3]
0,71
0,89
1,65
2,06
3,26
3,85
5,20
6,17
6,18
7,17
15,17
Zdvihová frekvencia
závislá na celkovom
zdvihu
[min-1]
Rozsah
teplôt
[°C]
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 30
od -5 do +75
od 5 do 25
od -5 do +75
od 5 do 25
od -5 do +75
od 5 do 25
od -5 do +75
Váha
[kg]
1,20
1,25
2,15
2,30
4,10
4,40
12,50
13,40
13,30
14,00
25,00
* Silové zdvihy nad 12 mm a ostatné predzdvihy dostupné na požiadanie
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
63
Hydraulické upínacie systémy
Tlakový prevodník, pneumatika-hydraulika, jednočinný
Tlak
vzduchu
Model číslo
Pomer
Pracovný Množstvo Objem oleja
tlak
oleja/zdvih
(nádrž)
Spotreba
vzduchu
pri 6 bar
min.
max.
[bar]
[bar]
[I/zdvih]
[bar]
[cm3]
Váha
Prípoje
[cm3]
Olejová
strana
G
Vzduchová
strana
G1
[kg]
70101-1
1:33
3
7
5
230
16
170
SAE 4
1/4NPT
4,5
70104-1
1:32
3
7
16
225
64
690
SAE 4
1/4NPT
11
Hydraulické ručné čerpadlo, jednočinné
Množstvo oleja
výstup/zdvih
Model číslo
Sila
na rukoväť
Max. tlak
LP
HP
LP
HP
[cm3]
[cm3]
[bar]
[bar]
711E35004-1
4,1
0,9
59
350
37
711E35012-1
12
2,6
59
350
44
Váha
Nádrž
Použité
množstvo oleja
[cm3]
[kg]
475
443
2,3
1.131
1.082
4,1
Množstvo oleja
[kg]
[cm3]
Symbol
Hydraulické ručné čerpadlo, jednočinné
Model číslo
Pomer
S nožným S diaľkovým
ovládaním ovládaním
70130
-
Tlak vzduchu Pracovný Spotreba Úroveň
Množstvo
Použiteľné na vstupe
oleja
tlak
vzduchu hluku
množstvo
pri 6 bar
čerpadlo
oleja
min. max.
[cm3]
[cm3]
[bar]
[m3/min] [dB (A)]
[bar] [bar]
1:30
1.720
1.600
3
7
210
0,5
Váha
S nožným S diaľkovým
ovládaním ovládaním
[kg]
[kg]
72
6,5
-
Vzduchovo-hydraulické čerpadlo, dvojčinné
Model číslo
70130-HW1DP
Riadiace
ventily
aktivácia
Druh
podnetu
1 okruh*
upínanie/
pneumatický* dierovanie
Množstvo Použiteľné
oleja
množstvo
čerpadlo
oleja
Tlak vzduchu
na vstupe
Spotreba
vzduchu
pri 6 bar
Úroveň
hluku
Váha
min.
max.
[cm3]
[cm3]
[bar]
[bar]
[m3/min]
[dB]
[kg]
2.500
2.100
3
6
0,5
79
6,4
* Čerpadlo s viac ako jedným okruhom alebo s elektricky riadenými ventilmi sú dostupné na požiadanie
64
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Riadiace
ventily
Druh
podnetu
1 okruh*
jedno-/dvojčinný*
upínanie/
dierovanie
Model číslo
718D3500501
Množstvo
oleja
čerpadlo
[cm3]
Použiteľné
množstvo
oleja
[cm3]
Prípoje
5.500
1.700
2xG1/4
Úroveň
hluku
Váha
[dB]
[kg]
70
20
Hydraulický valec so závitovým telom, jednočinný
Upínacia sila
Model číslo
pri 100 bar pri 350 bar
[kN]
[kN]
721E12101-1
106
721E16121-1
721E25161-1
Priemer
Ø
Sada
tesnení
Plocha
piesta
Spotreba
oleja/zdvih
[mm]
Zdvih
S
max.
[mm]
Prípoje
G
[cm3]
Sila vratnej
pružiny
min.
[daN]
[cm3]
12
10
1,13
1,13
2,5
G1/8
0,25
Hydraulické upínacie systémy
Elektro-hydraulické čerpadlo, dvojčinné
Váha
~
[kg]
371
720V12-0001
193
675
720V16-0002
16
12
2,01
2,41
6,0
G1/8
0,32
465
1.627
720V25-0003
25
16
4,91
7,85
11,7
G1/4
0,60
721E25401-1
156
1.596
720V25-0003
25
40
4,91
19,63
11,5
G1/4
0,90
721E32161-1
780
2.730
720V32-0003
32
16
8,04
12,87
9,8
G1/4
0,95
* Ostatné zdvihy na požiadanie
Hydraulický valec so závitovým telom, jednočinný
[mm]
721E25155-1
465
1.162
720V25-0006-1
25
15
4,91
7,37
721E25255-1
460
1.150
720V25-0006-1
25
20
4,91
721E25405-1
456
1.140
720V25-0006-1
25
40
4,91
Model číslo
Priemer
Ø
Plocha Spotreba Sila vratnej
piesta oleja/zdvih
pružiny
min.
[cm3]
[cm3]
[daN]
Zdvih
S
max.
[mm]
Upínacia sila
Sada
tesnení
pri 100 bar pri 250 bar
[daN]
[daN]
Váha
Prípoje
G
~
[kg]
6
G1/8
0,6
12,28
7
G1/8
0,7
19,63
11
G1/8
0,9
* Ostatné zdvihy na požiadanie
Hydraulický valec so závitovým telom, jednočinný
Model číslo
Upínacia sila pri 100 bar
zdvih
spätný
dopredu
zdvih
[daN]
[daN]
721D25501-1
480
284
721D32501-1
788
480
[mm]
Zdvih
S
max.
[mm]
720V25-0002
25
720V32-0002
32
Sada
tesnení
Priemer
Ø
Plocha piesta
zdvih
spätný
dopredu zdvih
Spotreba oleja/zdvih
zdvih
spätný
dopredu
zdvih
Váha
Prípoje
G
~
[kg]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
[cm3]
50
4,90
2,90
24,50
14,50
G1/4
2,5
50
8,04
4,90
40,20
24,50
G1/4
2,9
* Ostatné zdvihy na požiadanie
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
65
Hydraulické upínacie systémy
Hydraulický valec prevedenie blok, jednočinný
Upínacia sila
Model číslo
Sada
tesnení
Priemer
Ø
Zdvih
S
max.
[mm]
Plocha
piesta
Spotreba
oleja/zdvih
[cm3]
[cm3]
Sila vratnej
pružiny
min.
[daN]
Váha
Prípoje
G
~
pri 100 bar
[daN]
pri 250 bar
[daN]
722E25202-1
457
2.285
720V25-0005
25
20
4,91
9,82
10,4
G1/4
2,0
722E32202-1
767
3.835
720V32-0005
32
20
8,04
16,08
20,0
G1/4
3,0
[mm]
[kg]
* Ostatné zdvihy na požiadanie
Hydraulický valec, prevedenie blok, dvojčinný
Upínacia sila pri 100 bar
zdvih dopredu
spätný zdvih
[daN]
[daN]
722D25202-1
480
284
722D32252-1
788
480
Model číslo
[mm]
Zdvih
S
max.
[mm]
720V25-0002
25
720V32-0002
32
Sada
tesnení
Priemer
Ø
Plocha piesta
zdvih
spätný zdvih
dopredu
Spotreba oleja/zdvih
zdvih
spätný zdvih
dopredu
Váha
Prípoje
G
~
[kg]
[cm3]
[cm3]
20
4,91
2,90
9,82
5,80
G1/4
1,4
25
8,04
4,90
20,10
12,25
G1/4
2,0
[cm3]
[cm3]
* Ostatné zdvihy na požiadanie
Hydraulický valec s dutým priestorom, jednočinný
Model 70550-DG s priestorom s dierou typ B
Model 70550-D2 s priestorom s dierou typ B
Upínacia sila
pri 100 bar
[daN]
Sada
tesnení
Zdvih S
max.
[mm]
Plocha piesta
70537-DG
840
70537-D1-00
70550-D2
1.570
70550-DG
1.570
Model číslo
[cm3]
Spotreba
oleja/zdvih
[cm3/Hub]
Sila vratnej
pružiny min.
[daN]
Prípoje
G
2x
Váha
~
[kg]
9
8,8
7,9
12,5
G1/8
1,25
70550-D2-00
12,5
16,4
20,5
18,5
G1/4
2
70550-D2-00
12,5
16,4
20,5
18,5
G1/4
2
* Ostatné zdvihy na požiadanie
66
Technické zmeny vyhradené DE-STA-CO
Prevedenie so závitvým telom
Základný upínač
Model číslo
Otočný vpravo
Prevedenie so
závitovým telom
Prevedenie blok
Príslušenstvo (objednáva sa samostatne)
Upínacia sila
pri 100 bar
Objem
prietoku
max.
Sada
tesnení
[daN]
[l/min.]
[daN]
Otočný vľavo
Prevedenie blok
Upínacie
rameno
Adaptér
Príruba
Prítlačná
skrutka
Model číslo
Model číslo
Model číslo
Model číslo
726D25221-2
727D25221-2
190
0,26
720V25-0006
728Z25SP0-1
728Z25ADO-1
728Z25FLO-1
220203-M
726D32321-2
727D32321-2
340
0,53
720V32-0006
728Z32SP0-1
728Z32ADO-1
728Z32FLO-1
220203-M
726D40341-2
727D40341-2
500
0,87
720V40-0006
728Z40SP0-1
728Z40ADO-1
728Z40FLO-1
220203-M
726D25222-2
727D25222-2
190
0,26
720V25-0006
728Z25SP0-2
728Z25ADO-2
-
220203-M
726D32322-2
727D32322-2
340
0,53
720V32-0006
728Z32SP0-2
728Z32ADO-2
-
220203-M
726D40342-2
727D40342-2
500
0,87
720V40-0006
728Z40SP0-2
728Z40ADO-2
-
220203-M
Hydraulické upínacie systémy
Hydraulické otočné upínače, dvojčinné
Hydraulický krajový upínač, jednočinný
Upínacia sila pri 100 bar
Max.
pracovný tlak
Spotreba
oleja/zdvih
Váha
vertikálne
[mm]
[mm]
[mm]
[bar]
[cm]
[kg]
1.850
20
7
5
500
2,2
1
1.850
20
7
5
500
2,2
1
pri 500 bar
[daN]
[daN]
733E03701-1
370
733E03702-1
370
DE-STA-CO Technické zmeny vyhradené
Max. upínací rozsah
horizontálne
pri 100 bar
Model číslo
Priemer
Ø
~
67
Download

Katalóg DESTACO - Ručné, pneumatické a