Výhradný ditribútor WIDEX pre SR:
WIDEX­SLOVTON Slovakia s.r.o.
Revolučná 19, 821 04 Bratislava
Tel: 02/4329 4562, Tel/Fax: 02/4342 5992
E‐mail: [email protected]
www.widex‐slovton.sk | www.slovton.sk | www.widex.sk
Cenník načúvacích prístrojov I. (od 1.4.2013)
Zvukovodové modely ŠÚKL kód
Typ a označenie načúvacieho prístroja
N 1.3.1 Zvukovodový NP pre stredne ťažkú poruchu sluchu 70 dB
N 53 956 Bravo B2 CIC
80 dB
N 53 955 Bravo B2 X 70 dB
N 71 234 Bravissimo BV CIC 80 dB
N 71 235 Bravissimo BV X 80 dB
N 71 237 Bravissimo BV 9X 70 dB
N 85 271 Real RE CIC 70 dB
N 85 272 Real RE X 70 dB
N 80 731 Flash FL CIC
80 dB
N 80 732 Flash FL X
70 dB
N 86 415 Mind220 m2 CIC 80 dB
N 86 416 Mind220 m2 X 70 dB
N 85 281 Mind440 m4 CIC 80 dB
N 85 282 Mind440 m4 X Euro
Euro
317,70
251,33
251,33
251,33
290,49
251,33
251,33
251,33
262,51
251,33
250,80
250,80
250,80
250,80
308,33
251,33
276,70
251,33
288,47
251,33
290,81
251,33
691,76
251,33
697,69
251,33
(20% DPH)
Aktivácia programov ZEN v prístrojoch Widex Mind 220 ‐ všetky modely (20% DPH)
Doplatok Euro
66,37
0,00
39,16
0,00
11,18
0,00
0,00
57,00
25,37
37,14
39,48
440,43
446,36
135,00
45,00
284,02
254,54
302,39
254,54
29,48
47,85
382,80
0,00
13,09
13,09
0,00
396,00
337,93
58,07
Kombinovaný tinitus maskér
70 dB N 88195
N 3
Úhrada ZP
Diaľkové ovládanieRC4 ku prístrojom Mind 440 a Mind 220 N 1.3.2 Zvukovodový NP pre ťažkú a veľmi ťažkú poruchu sluchu
90 dB
N 71 236 Bravissimo BV XP
90 dB
N 80 733 Flash FL XP
N 4.2
Cena NP
Mind220 CIC TR (ZEN) Poznámka: Nutný je ovládač RC4!
382,80
Individuálna ušná koncovka
N 30718
Ind. ušná koncovka k zvukovodovému nač. prístroju
Okuliare s načúvacím prístrojom na kostné vedenie
N 2
80 dB
Okuliare s načúvacím prístrojom na kostné vedenie
N 83 754 AN­EVO1 BC2 (BHM) Poznámka: Okuliarový rám je súčasťou prístroja. Možnosť výberu typu rámu. AN‐EVO1, aktívne ramienko samostatne (pre binaural)
299,00
OTOVENT K 9.8.4 Terapeutická ORL pomôcka K 59 346
Otovent ­ autoinsuflačný set (20% DPH)
9,66
Poznámka: Plná úhrada ZP len pre deti do veku 6 rokov.
Poznámka: Plná úhrada ZP len pre deti do veku 6 rokov.
V tabuľkách sú uvádzané ceny a doplatky vrátane 10 % alebo 20% DPH podľa typu tovaru. Cenník je platný od 1.4.2013.
9,66
0,00
Cenník načúvacích prístrojov II. (od 1.4.2013)
Závesné modely ŠÚKL kód
Typ a označenie načúvacieho prístroja
Cena NP
Úhrada ZP
Euro
Euro
Doplatok Euro
N 1.2.1 Závesný prístroj pre stredne ťažkú poruchu sluchu
80 dB
N 53 952
Bravo B 1 177,76
177,76
80 dB
N 53 953
191,31
100 dB
N 60 463
195,77
191,31
80 dB
N 71 238
223,03
191,31
80 dB
N 71 239
233,16
191,31
80 dB
N 85 268
190,74
190,74
75 dB
N 85 270
190,66
190,66
80 dB
N 80 734
292,51
191,31
75 dB
N 80 736
304,00
191,31
75 dB
N 85 283
329,41
191,31
80 dB
N 86 412
303,44
191,31
75 dB
N 86 414
328,53
191,31
80 dB
N 85 278
697,69
191,31
75 dB
N 85 280
Bravo B 2
Bravo B 11 Bravissimo BV 8 Bravissimo BV 9 Real RE 9 (aj vo verzii Open Fit) Real RE m (mikro) (aj vo verzii Open Fit) Flash FL 9 (aj vo verzii Open Fit) Flash FL m (mikro) (aj vo verzii Open Fit)
Passion 105 (prevedenie prístroja: RIC)
Mind220: m2­9 (aj vo verzii Open Fit) Mind220: m2­m (mikro) (aj vo verzii Open Fit)
Mind440: m4­9 (aj vo verzii Open Fit)
Mind440: m4­m (mikro) (aj vo verzii Open Fit)
213,33
728,32
191,31
190,08
190,08
207 35
207,35
190 77
190,77
190,77
190,77
263,58
190,77
290,49
190,77
376,56
190,77
650,21
190,77
190,66
190,66
304,13
190,77
309,65
190,77
703,61
190,77
0,00
22,02
4,46
31,72
41,85
0,00
0,00
101,20
112,69
138,10
112,13
137,22
506,38
537,01
N 1.2.2 Závesný prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú poruchu sluchu
120 dB
N 83 752
100 dB
100 dB
N 60 464
N 60 464
120 dB
N 60 465
100 dB
N 71 240
100 dB
N 71 241
120 dB
N 71 242
120 dB
N 69 166
100 dB
N 85 269
100 dB
N 80 735
100 dB
N 86 413
100 dB
N 85 279
VIPPER 170 (klasický analógový prístroj, BHM) Bravo B 12 Bravo B 12 Bravo B 32 Bravissimo BV 18 Bravissimo BV 19 Bravissimo BV 38 Senso Vita SV 38
Real RE 19 Flash FL 19
Mind220: m2­19 Mind440: m4­19 100 dB
N 88 193
CLEAR 220 C2‐FS P (od 1.4.2013 preradený do tejto skupiny N1.2.2) 374,46
190,77
115 dB
N 88 194
CLEAR 220 C2‐FS HP
387,66
190,77
N 1.1.2
120 dB
N 3
Diaľkové ovládanie RC4 ku prístrojom Mind 440 a Mind 220 (20% DPH)
Aktivácia programov ZEN v prístrojoch Widex Mind 220 ‐ všetky modely (20% DPH)
0,00
16,58
16
58
0,00
72,81
99,72
185,79
459,44
0,00
113,36
118,88
512,84
183,69
196,89
135,00
45,00
Vreckový (krabičkový) prístroj 225,72
225,72
Apollon BW1 (so slúchadlom, BHM) Poznámka: Kostný vibrátor na kostné vedenie s čelenkou nie je hradený zdravotnou poisťovňou.
N 83 751
0,00
99,00
Individuálna ušná koncovka
N 87 941
Koncovka ušná k načúvaciemu prístroju BTE (tvrdá/mäkká)
24,99
13,09
N 30 715
Ind. ušná koncovka (k záves. prístr., odľahčená, tvrdá)
13,09
13,09
N 30 716
Ind. ušná koncovka (k záves. prístr., mäkká) ­ ťažké poruchy sluchu
13,09
13,09
N 30 717
Ind. ušná koncovka k vreckovému prístroju 13,09
13,09
N 30 719
Ind. ušná koncovka ‐ špeciálna (napr. pre verziu Open Fit)
13,09
13,09
Koncovka pre Open fit ‐ vyrobená 3D PC systémom CAMISHA
Koncovka pre Open fit ‐ vyrobená 3D PC systémom 35,00
0,00
V tabuľkách sú uvádzané ceny a doplatky vrátane 10 % alebo 20% DPH podľa typu tovaru. Cenník je platný od 1.4.2013.
11,90
0,00
0,00
0,00
0,00
24,99
Download

Cenník_NP k 1 4 2013.xlsx - widex