Výhradný distribútor WIDEX pre SR:
WIDEX ‐ SLOVTON Slovakia s.r.o.
Revolučná 19, 821 04 Bratislava
Tel: 02/43294562
E‐mail: [email protected]
www.widex‐slovton.sk I www.slovton.sk I www.widex‐sk
Cenník načúvacích prístrojov WIDEX MENU (od 1.5.2014)
ŠÚKL kód
Typ a označenie načúvacieho prístroja
N 1.2.1 Závesný prístroj pre stredne ťažkú poruchu sluchu
80 dB N 89396 Menu ME m
80 dB
N 89397 Menu ME 9
N 1.2.2 Závesný prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú poruchu sluchu
100 dB N 89398 Menu ME 19
N 1.3.1 Zvukovodový NP pre stredne ťažkú poruchu sluchu
80 dB N 89399 Menu ME X
75
dB
N
89400 Menu
ME CIC
75 dB
N 89400
Menu ME CIC
Cena NP Úhrada ZP
vrátane 10% DPH vrátane 10% DPH Doplatok 190,66 €
190,66 €
‐
€
190,66 €
190,66 €
‐
€
190,66 €
190,66 €
‐
€
250,80 €
250,80 €
‐
€
80 €
250
250,80 €
80 €
250
250,80 €
‐
€
Načúvací prístroj WIDEX MENU v štandardnej základnej verzii obsahuje: 3 kanálové Dual ISP digitálne spracovanie signálu (známe z prístrojov Mind220 a Mind440), smerová a všesmerová charakteristika mikrofónu, 2 nastaviteľné programy, WDRC/HLC kompresia zvuku , stabilizátor zvuku, základný + rozšírený Sensogram (14 frekvenčných pásiem), manažment spätnej väzby, manažér oklúzie.
Ponuka doplnkového rozšírenia vlastností základného prevedenia načúvacích prístrojov MENU:
UPGRADE na MENU 5
UPGRADE na MENU 10
Upgrade obsahuje rozšírenie na 5 kanálov + HD lokátor + 5 programov
Obsahuje rozšírenie až na 10 kanálov + HD lokátor + 5 programov zvýrazňovač reči + hlasové správy
Cena služby: 90,‐ €
s 20% DPH
Cena služby: 180,‐ €
s 20% DPH
Dalšie samostatne voliteľné doplnkové funkcie: hlasové správy: 20 €, zvýrazňovač reči: 60 €, rozšírenie počuteľnosti: 60 €, Zen: 60 €
Ponuka doplnkového príslušenstva:
Widex diaľkové ovládanie RC4 ‐ vhodné ku všetkým prístrojom Widex MENU. Cena: 129,‐ € vrátene 20% DPH
Widex DRY GO UV ‐ prístroj na sušenie a dezinfekciu načúvacích prístrojov a ušných koncoviek. Cena: 89,‐ € vrátane 20% DPH Widex T‐DEX ‐ špeciálne zariadenie na bezdrôtovú "bluetooth" komunikáciu s mobilným telefónom a bezdrôtový prenos zvuku do načúvacieho prístroja cez indukčnú slučku T. Výborná pomôcka, skutočne skvelé výsledky. Cena: 159,‐ € vrátane 20% DPH
Cenník je platný od 1. mája 2014, ceny sú uvedené vrátane 10% alebo 20% podľa typu tovaru alebo služby.
Download

Cenník načúvacích prístrojov WIDEX MENU (od 1.5 - widex