Zapojenie elektrického vrátnika EV GUARD a 4 domácich telefónov
DT pre 2 vchody
7
7
Bloková schéma
DT “C”
DT “A”
7
7
DT “A”
4FP 211 02
7
DT “D”
7
11
TESLA
7
7
10
EV
DT “C”
4FP 211 02
8
8
DT “B”
7
6
4
3
2
1
A
T
7
6
4
3
2
1
A
T
EV
11
TESLA
DT “B”
4FP 211 02
7
6
4
3
2
1
A
T
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “D”
4FP 211 02
10
2
EZ
2
11
EZ
11
SN
2
TESLA
EV GUARD
11
6
2
3
6
2
3
+4
+4
_
_
7
7
OH
OH
G
D
C
B
A
G
D
C
B
A
2
2
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
11
A
Zábrana odpočúvania:
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 56
4FP 672 41 (vyradené z produkcie)
A
0
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
N
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
EV GUARD
Vedľajší vchod
Hlavný vchod
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
TESLA
L
SN 4 FP 672 56
230V/50Hz
A
Použitý elektrický vrátnik: EV GUARD
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
N
_
L
SN 4 FP 672 41
Schéma zobrazuje zapojenie pre dva vchody, t.j. komunikáciu
domácich telefónov (DT) s dvoma elektrickými vrátnikmi (EV).
Podľa toho, od ktorého vchodu bol účastník vyzvonený, sieťový
napájač (SN) prepojí napájanie na príslušný EV. Elektrický
zámok (EZ) pre hlavný vchod sa spína tlačidlom označeným
symbolom kľúča 0 . EZ vo vedľajšom vchode sa spína tlačidlom
DT s označením A. Modul EV obsahuje blok, ktorý za pomoci
piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT. Modul EV neobsahuje
tlačidlo podsvetlenia, menovky sú podsvetlené trvalo.
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
dvoma DT. Obsadenie hovorovej cesty signalizuje LED dióda v
EV. Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora SN (G alebo T).
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-10
audio systém:
4xDT, 2xEV GUARD, SN56
generátor
www.rys.sk
Popis zapojenia
Dátum: 16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-10_2xEV+4xDT_SN56
Download

DDZ-10_2xEV+4xDT_SN56