2014
Dokument è.: SCH11-03072014SK
RYS®, Martinčekova 3, 821 09 BRATISLAVA 2, tel.: 02-53412923, fax: 02-53417096, e-mail: [email protected], www.rys.sk
Zapojenie domácich telefónov
DT 85, vyzvonenie bzučiakom
Bloková schéma
DT “B” 4 FP 210 36
4
1
3
7
A
T
2
6
Typové označenie zapojených technických prvkov
Domáci telefón: 4FP 210 36 (DT85)
Sieťový napájač: 4FP 672 54
Elektrický vrátnik: 4FP 111 05
DT “A” 4 FP 210 36
4
1
3
7
A
T
2
6
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV)
a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie domáceho telefónu je
realizované prostredníctvom bzučiaka.
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu
domácimi telefónmi.
.
_
Zapojenie DDZ-1
N
0
+41
audio systém:
L
DT85, SN54
bzučiak
www.rys.sk
SN 4 FP 672 54
Bloková schéma
23
1
4
1
3
7
A
T
2
6
4+n
5
TT + EV
4+n
4+n
EV
4 FP 111 05
5
Schéma č:
DDZ-1_EV-DT85_SN54
Domáci telefón: 4FP 210 37 (DT85)
Sieťový napájač: 4FP 672 55
Elektrický vrátnik: 4FP 111 05
4
1
3
7
A
T
2
6
4+n
17.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Typové označenie zapojených technických prvkov
DT ”A” 4 FP 210 37
DT "A"
Dátum:
Zapojenie domácich telefónov
DT 85, vyzvonenie generátorom
6
DT “B” 4 FP 210 37
DT "B"
medzi
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie domáceho telefónu je
realizované prostredníctvom slúchadlového meniča signálom z
generátora, ktorý je súčasťou sieťového napájača (SN) 4FP672 55.
1
2
3
+4
5
6
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
domácimi telefónmi.
k "C"
C
B
2
A
4
G
EZ
TT
EZ
_
+41
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
Zapojenie DDZ-2
audio systém:
DT85, SN55
generátor
230V/50Hz
www.rys.sk
0
N
SN 2
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-2_EV-DT85_SN55
Zapojenie domácich telefónov DT - interkom,
bez elektrického vrátnika
7
6
4
Bloková schéma
DT "A"
3
2
DT "B”
5
5
1
DT “A”
4 FP 211 02
A
T
5
4
2
7
6
SN
4
3
2
1
Typové označenie zapojených technických prvkov
DT “A”
4 FP 211 02
A
T
5
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT85)
(DT93)
4
A
A
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 55 (SN)
Náhrada za SN:
4FP 672 39, 40 (SN93 - vyradené z produkcie)
0
_
+41
N
Použitý domáci telefón: 4FP 211 02
Možná náhrada DT:
4FP 211 22
4FP 210 37
4FP 210 52
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
230V/50Hz
Popis zapojenia
A
_
+41
G
2
6
N
L
SN 4 FP 672 39 (40)
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-3
audio systém:
DT - interkom, SN55
generátor
www.rys.sk
Jednoduché zapojenie pre vzájomnú komunikáciu dvoch
domácich telefónov (DT). Vyzvonenie protistanice sa vykonáva
pri zodvihnutom mikrotelefóne zatlačením tlačidla A. Vyzvonenie
domáceho telefónu je realizované
prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora, ktorý je súčasťou
sieťového napájača (SN).
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-3_DT-int_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT 85 a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie bzučiakom
6
3 2 1 4
4+n-2
Bloková schéma
5
7
6
4
DT “A”
3
4+n-2
5
2
1
DT “A”
4 FP 211 01
A
T
4+n-1
4+n-1
DT “B”
7
5
5
6
4
3
2
4+n
1
DT “B”
4 FP 211 01
EV+TT
A
4+n
T
6+n
6+n
k “C”
6
1
+4
2
2
EZ
3
3
4
2
5
_
6
4
7
2
OH
8
SN
Svorka 4 DT
9
G
10
+
_
B
A
XC1 XC2
XC3
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
4FP 211 01
4FP 211 21
4FP 210 51
4FP 210 36
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 54 (SN 4DIN)
4FP 672 38 (SN93 - vyradené z produkcie)
Náhrada za SN:
TT85
Použité tlačidlové tablo: TT 85
EZ
Vysvetlivky
4
n-počet DT
A
A
0
_
+41
N
Napájanie pre osvetlenie menoviek musí byť
realizované vždy na príslušnom bloku, kde je
tlačidlo pre podsvetlenie.
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
Popis zapojenia
_
+41
L
SN 4 FP 672 38
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-4
audio systém:
DT, TT85
bzučiak
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu
medzi DT.
A
N
Zapojenie pre signalizáciu bzučiakom s domácimi telefónmi (DT)
4FP21101 alebo 4FP21121, 4FP21051 a 4FP21036.
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a DT a ovládanie elektrického zámku (EZ).
Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom bzučiaka.
Tlačidlové tablo (TT) obsahuje v module EV blok, ktorý za
pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-4_TT85+DT_SN54
Zapojenie tlačidlového tabla TT 85 a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie generátorom
6
3 2 1 4
Bloková schéma
4+n-2
DT "B”
7
4+n-2
5
6
5
4
3
2
1
DT “A”
4 FP 211 02
4+n-1
DT "A"
A
T
5
4+n-1
7
4+n
TT + EV
5
6
4
6+n
3
2
1
DT “B”
4 FP 211 02
A
EZ
4+n
T
2
6+n
k “C”
2
6
1
SN
+4
2
3
3
4
2
5
_
6
7
OH
8
Svorka 4 DT
9
G
10
+
_
B
A
Typové označenie zapojených technických prvkov
XC1 XC2
Použitý domáci telefón: 4FP 211 02
Možná náhrada DT:
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
DT so zábranou
odpočúvania
XC3
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
4FP 110 73 (DT93)
4FP 210 38 (DT85)
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 55 (SN 4DIN)
Náhrada za SN:
4FP 672 39,40 (SN93 - vyradené z produkcie)
TT85
EZ
Použité tlačidlové tablo: TT 85
A
A
5
n-počet DT
Napájanie pre osvetlenie menoviek musí byť
realizované vždy na príslušnom bloku, kde je
tlačidlo pre podsvetlenie.
0
_
+41
N
Vysvetlivky
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
230V/50Hz
Popis zapojenia
Tlačidlové tablo ( TT) obsahuje v module EV blok, ktorý za
pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
_
+41
G
2
6
L
SN 4 FP 672 39 (40)
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-5
audio systém:
DT, TT85, SN55
generátor
www.rys.sk
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a DT a ovládanie elektrického zámku (EZ). Toto
zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.
Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom slúchadlového
meniča signálom z generátora, ktorý je súčasťou sieťového
napájača (SN).
A
N
Zapojenie pre elektroakustickú signalizáciu s domácim
telefónom (DT) 4FP21102 alebo 4FP21122, 4FP21052. V
systéme môžu byť zapojené aj DT so zábranou odpočúvania
4FP 110 73 a 4FP 210 38.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-5_TT85+DT_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT 85 a domácich telefónov
DT pre 2 vchody, vyzváňanie generátorom
3
6
7 21A4
Bloková schéma
6+n-2
7
6+n-2
DT “A”
7
Vysvetlivky
6
n-počet DT
4
Napájanie pre osvetlenie
menoviek musí byť
realizované vždy
na príslušnom bloku
kde je tlačidlo
pre podsvetlenie.
3
7
2
1
DT “A”
4 FP 211 02
A
T
6+n-1
6+n-1
DT “B”
7
7
7
6
4
3
2
6+n
TT + EV
7+n
2
EZ
1
DT “B”
4 FP 211 02
TT + EV
A
6+n
T
2
1
6
2
+4
+4
2
3
3
3
3
4
2
2
4
5
_
_
8
OH
OH
9
G
G
9
10
+
+
10
B
B
_
A
A
1
5
6
7
SN
2
Svorka 4 DT
7
XC3
XC3
EZ
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
4FP 110 73 (DT93)
4FP 210 38 (DT85)
11
A
A
0
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 56 (SN 4DIN)
Náhrada za SN:
4FP 672 41 (SN93 - vyradené
z produkcie)
_
+41 +42
M1 M2
N
Použitý domáci telefón: 4FP 211 02
Možná náhrada DT:
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
XC1 XC2
TT85
TT85
Typové označenie zapojených technických prvkov
8
Svorka 4 DT
_
XC1 XC2
DT so zábranou
odpočúvania
Vedľajší vchod
6
6
11
7+n
7+n
Hlavný vchod
7+n
2 6 S2 G T
L
SN 4 FP 672 56
230V/50Hz
Použité tlačidlové tablo: TT 85
Popis zapojenia
A
_
+41
G 2 6 S2 S1 T
N
Schéma zobrazuje zapojenie pre dva vchody, t.j. komunikáciu
domácich telefónov s dvoma elektrickými vrátnikmi. Podľa toho,
od ktorého vchodu bol účastník vyzvonený, sieťový napájač
prepojí napájanie na príslušný elektrický vrátnik. Elektrický
zámok pre hlavný vchod sa spína tlačidlom označeným
symbolom kľúča 0 . Elektrický zámok vo vedľajšom vchode sa
spína tlačidlom domáceho telefónu s označením A. TT obsahuje
v module EV blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje
vyzvonenie DT.
M1 M2 +42
L
SN 4 FP 672 41
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.
Obsadenie hovorovej cesty
OH je možné signalizovať
zapojením vhodného signalizačného zariadenia (LED,
žiarovka...).
Zapojenie DDZ-6
audio systém:
DT, 2xTT85, SN55
generátor
www.rys.sk
Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom slúchadlového
meniča signálom z generátora sieťového napájača (G alebo T).
Do systému môžu byť zapojené aj DT so zábranou odpočúvania.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-6_2xTT85+DT_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT 85 a 3 domácich telefónov DT 93
pre 1 vchod, interkom medzi domácimi telefónmi
9
1
7
Bloková schéma
6
4
3
DT “C”
2
B
DT “C”
4 FP 210 53
A
T
9
9
9
DT “B”
1
7
6
9
4
3
2
(C)
DT “B”
4 FP 210 53
9
DT “A”
B
A
T
9
9
9
1
7
6
9
TT + EV
4
3
2
9
DT “A”
4 FP 210 53
B
(C)
A
T
9
9
2
10
EZ
1
2
SN
3
2
6
+4
3
4
2
5
_
Svorka 4 DT
OH
G
+
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón: 4FP 210 53 (DT93)
_
B
A
XC1 XC2
XC3
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 56 (SN 4DIN)
Náhrada za SN:
4FP 672 41 (SN93 - vyradené
z produkcie)
Použité tlačidlové tablo: TT 85
TT85/S1
Vysvetlivky
Napájanie pre osvetlenie menoviek musí byť
realizované vždy na príslušnom bloku kde je
tlačidlo pre podsvetlenie.
EZ
10
A
A
M1 M2
2 6 S2 G T
L
230V/50Hz
A
_
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
N
L
SN 4 FP 672 41
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-7
audio systém:
3xDT - interkom, TT85, SN56
generátor
www.rys.sk
Vyzvonenie domáceho telefónu je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora sieťového
napájača (G alebo T).
+41 +42
SN 4 FP 672 56
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie pre vzájomnú komunikáciu medzi
tromi domácimi telefónmi (DT) 4FP 210 53 a elektrickým
vrátnikom (EV). Pri komunikácii medzi DT je napájanie EV
odpojené, čo zabezpečuje sieťový napájač (SN) v závislosti od
vyzváňacieho signálu. V prípade, ak jeden účastník komunikuje
s EV , nie je možná komunikácia ostatných DT navzájom.
Tlačidlové tablo (TT) obsahuje v module EV blok, ktorý za pomoci
piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
_
N
0
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-7_TT85+3xDT93_SN56
Zapojenie elektrického vrátnika EV GUARD a 4 domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie bzučiakom
Bloková schéma
DT “A”
DT “A”
4FP 211 01
DT “C”
8
DT “D”
5
5
DT “B”
4FP 211 01
8
EV
TESLA
5
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “C”
4FP 211 01
8
5
5
DT “B”
5
7
6
4
3
2
1
A
T
5
7
6
4
3
2
1
A
T
5
7
6
4
3
2
1
A
T
8
DT “D”
4FP 211 01
9
9
6
2
3
2
+4
4
EZ
2
_
TESLA
SN
7
OH
EV GUARD
G
D
C
B
A
2
EZ
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
4FP 211 01
4FP 211 21
4FP 210 51
4FP 210 36
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 54 (SN 4DIN)
4FP 672 38 (SN 93 - vyradené
z produkcie)
4
A
0
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT 93)
(DT 85)
_
A
N
Typové označenie zapojených technických prvkov
+41
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
A
Použitý elektrický vrátnik: EV GUARD
_
+41
N
Schéma zapojenia je vhodná aj
pre elektrické vrátniky rady EV 94.
L
SN 4 FP 672 38
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom(EV) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované
prostredníctvom bzučiaka. Modul EV obsahuje blok, ktorý za
pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT. Modul EV
neobsahuje tlačidlo podsvetlenia, menovky sú trvalo
podsvetlené.
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
DT.
Zapojenie DDZ-8
audio systém:
4xDT, EV GUARD, SN54
www.rys.sk
bzučiak
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-8_EV+4xDT_SN54
Zapojenie elektrického vrátnika EV GUARD a 4 domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie generátorom
7
6
4
3
2
1
A
T
Bloková schéma
DT “C”
DT “A”
5
5
6
DT “B”
5
TESLA
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “C”
4FP 211 02
6
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “D”
5
DT “B”
4FP 211 02
8
EV
DT “A”
4FP 211 02
5
5
5
5
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “D”
4FP 211 02
8
9
6
2
3
2
+4
TESLA
5
EZ
_
SN
7
2
OH
EV GUARD
G
D
C
B
A
9
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
EZ
2
A
A
5
0
_
+41
N
Typové označenie zapojených technických prvkov
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
Zábrana odpočúvania:
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 37
4FP 210 52
4FP 110 73
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT85)
(DT93)
(DT93)
Použitý sieťový napájač:
Možná náhrada SN:
4FP 672 55 (SN 4DIN)
4FP 672 39, 40 (SN93)
230V/50Hz
A
Použitý elektrický vrátnik: EV GUARD
_
+41
G
2
6
N
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
L
SN 4 FP 672 39 (40)
Popis zapojenia
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom(EV) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované
prostredníctvom slúchadlového meniča signálom z generátora,
ktorý je súčasťou sieťového napájača (SN). Modul EV obsahuje
blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
Modul EV neobsahuje tlačidlo podsvetlenia, menovky sú
podsvetlené trvalo.
Zapojenie DDZ-9
audio systém:
4xDT, EV GUARD, SN55
generátor
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-9_EV+4xDT_SN55
Zapojenie elektrického vrátnika EV GUARD a 4 domácich telefónov
DT pre 2 vchody
7
7
Bloková schéma
DT “C”
DT “A”
7
7
DT “A”
4FP 211 02
7
DT “D”
7
TESLA
11
7
7
10
EV
DT “C”
4FP 211 02
8
8
DT “B”
7
6
4
3
2
1
A
T
7
6
4
3
2
1
A
T
EV
TESLA
11
DT “B”
4FP 211 02
7
6
4
3
2
1
A
T
7
6
4
3
2
1
A
T
DT “D”
4FP 211 02
10
2
EZ
2
11
EZ
11
SN
2
TESLA
EV GUARD
11
6
2
3
6
2
3
+4
+4
_
_
7
7
OH
OH
G
D
C
B
A
G
D
C
B
A
2
2
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
11
A
Zábrana odpočúvania:
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 56
4FP 672 41 (vyradené z produkcie)
A
0
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
N
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
EV GUARD
Vedľajší vchod
Hlavný vchod
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
TESLA
L
SN 4 FP 672 56
230V/50Hz
A
Použitý elektrický vrátnik: EV GUARD
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
N
_
L
SN 4 FP 672 41
Schéma zobrazuje zapojenie pre dva vchody, t.j. komunikáciu
domácich telefónov (DT) s dvoma elektrickými vrátnikmi (EV).
Podľa toho, od ktorého vchodu bol účastník vyzvonený, sieťový
napájač (SN) prepojí napájanie na príslušný EV. Elektrický
zámok (EZ) pre hlavný vchod sa spína tlačidlom označeným
symbolom kľúča 0 . EZ vo vedľajšom vchode sa spína tlačidlom
DT s označením A. Modul EV obsahuje blok, ktorý za pomoci
piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT. Modul EV neobsahuje
tlačidlo podsvetlenia, menovky sú podsvetlené trvalo.
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
dvoma DT. Obsadenie hovorovej cesty signalizuje LED dióda v
EV. Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora SN (G alebo T).
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-10
audio systém:
4xDT, 2xEV GUARD, SN56
generátor
www.rys.sk
Popis zapojenia
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-10_2xEV+4xDT_SN56
Zapojenie elektrického vrátnika EV GUARD a 4 domácich
telefónov DT pre 1 vchod, interkom medzi domácimi telefónmi
10
10
Bloková schéma
DT “C”
DT “A”
DT “A”
4FP 210 54
10
10
7
6
4
3
2
1
T
A
B
C
D
7
6
4
3
2
1
T
A
B
C
D
DT “C”
4FP 210 54
10
10
10
10
DT “B”
DT “D”
10
10
DT “B”
4FP 110 54
10
EV
TESLA
11
7
6
4
3
2
1
T
A
B
C
D
7
6
4
3
2
1
T
A
B
C
D
DT “D”
4FP 210 54
10
11
6
2
3
TESLA
2
+4
11
EZ
_
SN
2
EV GUARD
7
OH
G
D
C
B
A
2
11
A
A
0
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
N
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
L
SN 4 FP 672 56
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FP 210 54 (DT93)
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 56 (SN 4DIN)
4FP 672 41 (SN93 - vyradené
z produkcie)
Použitý elektrický vrátnik: EV GUARD
230V/50Hz
A
_
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
N
Použitý domáci telefón:
L
SN 4 FP 672 41
Popis zapojenia
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Schéma zobrazuje zapojenie pre vzájomnú komunikáciu medzi
viacerými domácimi telefónmi (DT) a elektrickým vrátnikom (EV).
Pri komunikácii medzi DT je napájanie EV odpojené, čo
zabezpečuje sieťový napájač (SN) v závislosti od vyzváňacieho
signálu. V prípade, ak jeden účastník komunikuje s EV, nie je
možná komunikácia ostatných DT navzájom.
Modul EV
obsahuje
blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje
vyzvonenie DT. Modul EV neobsahuje tlačidlo podsvetlenia,
menovky sú podsvetlené trvalo.
.
Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom slúchadlového
meniča signálom z generátora SN (G alebo T).
Zapojenie DDZ-11
audio systém:
www.rys.sk
4xDT - interkom, generátor
2xEV GUARD, SN56
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-11_1xEV+4xDT_SN56
Zapojenie tlačidlového tabla TT GUARD a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie bzučiakom
6 1 2 4 3
4+n-2
Bloková schéma
DT “A”
5
4+n-2
DT “A”
4FP 211 01
4+n-1
DT “B”
5
DT “B”
4FP 211 01
4+n
EV+TT
5
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n-1
5
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n
5+n
TESLA
5+n
k “C”
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2
4
SN
2
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
6
2
3
+4
_
7
OH
G
+
Svorka 4 DT
_
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
4FP 211 01
4FP 211 21
4FP 210 51
4FP 210 36
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 54 (SN 4DIN)
4FP 672 38 (SN93 - vyradené
z produkcie)
G1
B
A
XC1 XC2
XC4 XC3
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
Použitý elektrický vrátnik: TT GUARD
TESLA
2
TT GUARD
EZ
4
A
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a domácimi telefónmi (EZ) a
ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované
prostredníctvom bzučiaka. Tlačidlové tablo (TT) obsahuje v
module EV blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje
vyzvonenie DT.
0
_
A
N
EZ
+41
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
A
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.
+41
N
_
L
SN 4 FP 672 38
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-12
audio systém:
DT, TT GUARD, SN54
www.rys.sk
bzučiak
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-12_TT+DT_SN54
Zapojenie tlačidlového tabla TT GUARD a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzváňanie generátorom
6
1
4
3 2
4+n-2
Bloková schéma
DT “A”
5
4+n-2
DT “A”
4FP 211 02
5
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n-1
4+n-1
DT “B”
5
4+n
EV+TT
TESLA
DT “B”
4FP 211 02
6+n
5
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n
6+n
2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
5
EZ
SN
2
6
2
3
+4
_
7
OH
G
+
Svorka 4 DT
_
G1
B
A
XC1 XC2
XC4 XC3
TESLA
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
EZ
Typové označenie zapojených technických prvkov
TT GUARD
2
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
A
A
5
0
_
+41
N
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
4FP 672 55 (SN 4DIN)
4FP 672 39,40 (SN93 - vyradené z produkcie)
230V/50Hz
Použitý elektrický vrátnik: TT GUARD
A
Popis zapojenia
_
+41
G
2
6
N
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované
prostredníctvom slúchadlového meniča signálom z generátora,
ktorý je súčasťou sieťového napájača (SN). Modul EV obsahuje
blok, ktorý za pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
L
SN 4 FP 672 39 (40)
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
DT.
Zapojenie DDZ-13
audio systém:
DT, TT GUARD, SN55
www.rys.sk
generátor
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-13_TT+DT_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT GUARD a
domácich telefónov DT pre 2 vchody
2
3
4
1 6 7 A
Bloková schéma
6+n-2
7
DT “A”
7
6
4
3
2
1
A
T
6+n-2
7
6+n-1
DT “A”
4FP 211 02
DT “B”
7
6+n-1
7
6+n
EV+TT
TESLA
8+n
7
6
4
3
2
1
A
T
EV+TT
8+n
TESLA
DT “B”
4FP 211 02
2
EZ
11
2
2
6+n
EZ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
8+n
8+n
Hlavný vchod
SN
Vedľajší vchod
6
2
3
6
2
3
7
7
OH
OH
G
G
+
+
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
+4
+4
_
_
G1
B
A
B
A
G1
XC1 XC2
XC4 XC3
Svorka 4 DT
Svorka 4 DT
_
XC4 XC3
TESLA
_
XC1 XC2
TESLA
TT GUARD
TT GUARD
Schéma zapojenia je vhodná aj pre
elektrické vrátniky rady EV 94.
EZ
EZ
2
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 56 (SN 4DIN)
4FP 672 41 (SN93 - vyradené z produkcie)
A
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
(DT93)
Použitý elektrický vrátnik: TT GUARD
Popis zapojenia
A
0
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
L
SN 4 FP 672 56
230V/50Hz
A
_
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
N
Zábrana odpočúvania:
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
N
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
2
11
L
SN 4 FP 672 41
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
dvoma DT. Obsadenie hovorovej cesty signalizuje LED dióda v
EV. Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora sieťového
napájača (G alebo T).
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
Zapojenie DDZ-14
audio systém:
DT, 2xTT GUARD, SN56
generátor
www.rys.sk
Schéma zobrazuje zapojenie pre dva vchody, t.j. komunikáciu
domácich telefónov (DT) s dvoma elektrickými vrátnikmi (EV).
Podľa toho, od ktorého vchodu bol účastník vyzvonený, sieťový
napájač (SN) prepojí napájanie na príslušný EV. Elektrický
zámok (EZ) pre hlavný vchod sa spína tlačidlom označeným
symbolom kľúča 0 . EZ vo vedľajšom vchode sa spína tlačidlom
DT s označením A. TT obsahuje v module EV blok, ktorý za
pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-14_2xTT+DT_SN56
Zapojenie tlačidlového tabla TT GUARD a domácich telefónov DT
pre 1 vchod, interkom medzi domácimi telefónmi
A B C
3 1
2 6 7
T
6+n
1
7
6
4
3
2
T
A
B
C
D
Bloková schéma
DT “C”
6+n
DT “C”
4 FP 210 54
DT “B”
6+n
1
7
6
4
3
2
T
A
B
C
D
6+n
DT “A”
DT “B”
4 FP 210 54
6+n
6+n
1
7
6
4
3
2
T
A
B
C
D
EV+TT
8+n
TESLA
DT “A”
4 FP 210 54
2
11
EZ
2
SN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
6
2
3
+4
_
7
OH
G
+
Svorka 4 DT
_
Typové označenie zapojených technických prvkov
G1
B
A
XC1 XC2
XC4 XC3
Použitý domáci telefón: 4FP 210 53 (DT93)
8+n
TESLA
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 56 (SN 4DIN)
Možná náhrada SN:
4FP 672 41 (SN93 - vyradené
z produkcie)
TT GUARD
EZ
Vysvetlivky
11
Napájanie pre osvetlenie menoviek musí byť
realizované vždy na príslušnom bloku, kde je
tlačidlo pre podsvetlenie.
A
A
0
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
N
Použité tlačidlové tablo: TT GUARD
L
SN 4 FP 672 56
230V/50Hz
Popis zapojenia
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
_
+41
G 2 6 S2 S1 T
M1 M2 +42
L
SN 4 FP 672 41
Zapojenie DDZ-15
audio systém:
DT - interkom, generátor
TT GUARD, SN56
www.rys.sk
Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom slúchadlového
meniča signálom z generátora SN (G alebo T).
.
A
N
Schéma zobrazuje zapojenie pre vzájomnú komunikáciu medzi
viacerými domácimi telefónmi (DT) a elektrickým vrátnikom (EV).
Pri komunikácii medzi DT je napájanie EV odpojené, čo
zabezpečuje sieťový napájač (SN) v závislosti od vyzváňacieho
signálu. V prípade, ak jeden účastník komunikuje s EV, nie je
možná komunikácia ostatných DT navzájom. Tlačidlové tablo
(TT) obsahuje v module EV blok, ktorý za pomoci piezomeniča
signalizuje vyzvonenie DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-15_TT+DT-int_SN56
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a domácich telefónov
DT pre 2 účastníkov, vyzvonenie bzučiakom
Bloková schéma
DT 2
DT2
4 FP 211 01
5
5
7
6
4
3
2
1
A
T
5
5
DT 1
5
DT1
4 FP 211 01
7
6
4
3
2
1
A
T
5
6
6
4
A
SN
A
SN 4 FP 672 38
2
SN 4 FP 672 54
EZ
9
4
N
L
L
N
TT
230V/50Hz
0
_
_
+41
+41
2
A
9
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
2
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
4FP 211 01
4FP 211 21
4FP 210 51
4FP 210 36
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 54 (SN 4DIN)
4FP 672 38 (SN93 - vyradené z produkcie)
7
OH
_
A
B
GT
Z
XC2
TT - KARAT
XC3
2
3
6
+4
XC1
EZ
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi tlačidlovým
tablom (TT) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie elektrického
zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
bzučiaka.
Schéma znázorňuje zapojenie dvoch účastníkov (2xDT). Podľa
tejto schémy je možné realizovať aj zapojenie pre jedného
účastníka, pričom počet vodičov medzi TT a DT sa zníži o jeden nepripája sa vodič zo svorky "B" v TT.
Zapojenie DDZ-16
audio systém:
2xDT, TT KARAT, SN54
bzučiak
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-16_TT+2xDT_SN54
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a domácich telefónov
DT pre 2 účastníkov, vyzvonenie generátorom
Bloková schéma
DT 2
DT2
4 FP 211 02
5
7
6
4
3
2
1
A
T
5
5
5
DT 1
5
DT1
4 FP 211 02
5
7
6
4
3
2
1
A
T
6
6
A
5
SN
G
2
2
+41
10
+41
EZ
5
2 6 G
SN 4 FP 672 55
6
2
A
SN 4 FP 672 39 (40)
L
N
L
N
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
230V/50Hz
0
_
_
TT
A
10
2
Zábrana odpočúvania:
Použitý sieťový napájač:
Možná náhrada SN:
TT - KARAT
_
7
OH
XC3
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
(DT93)
(DT85)
A
B
GT
Z
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
4FP 210 38
XC2
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
2
3
6
+4
Typové označenie zapojených technických prvkov
XC1
EZ
4FP 672 55 (SN 4DIN)
4FP 672 39, 40 (SN93 - vyradené z produkcie)
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi tlačidlovým
tablom (TT) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie elektrického
zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora, ktorý je súčasťou
sieťového napájača (SN).
Schéma znázorňuje zapojenie dvoch účastníkov (2xDT). Podľa
tejto schémy je možné realizovať aj zapojenie pre jedného
účastníka, pričom počet vodičov medzi TT a DT sa zníži o jeden nepripája sa vodič zo svorky "B" v TT. Toto zapojenie
neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.
Zapojenie DDZ-17
audio systém:
2xDT, TT KARAT, SN55
generátor
www.rys.sk
Pri použití DT so zábranou odpočúvania, ak jeden s účastníkov
komunikuje s TT, druhý účastník má svoj DT zablokovaný a
nemôže hovor odpočúvať.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-17_TT+2xDT_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie bzučiakom
1
2 3 6
4
Bloková schéma
4+n-3
DT 3
4+n-3
5
DT3
4 FP 211 01
7
6
4
3
2
1
A
T
5
4+n-2
4+n-2
DT 2
5
DT2
4 FP 211 01
4+n-1
7
6
4
3
2
1
A
T
5
DT 1
4+n-1
5
4+n
DT1
4 FP 211 01
4
2
7
6
4
3
2
1
A
T
5
SN
4+n
A
2
A
SN 4 FP 672 38
EZ
7+n
4
0
_
_
+41
+41
SN 4 FP 672 54
L
N
230V/50Hz
L
N
TT - KARAT
počet vodičov
A
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
7+n
n - počet DT
2
EZ
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
4FP 211 01
4FP 211 21
4FP 210 51
4FP 210 36
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
4FP 672 54 (SN 4DIN)
4FP 672 38 (SN93 - vyradené z produkcie)
E
F
G
H
A
B
C
D
XC5
XC4
7
OH
_
A
B
GT
Z
XC2
XC3
2
3
6
+4
XC1
...
TT - KARAT
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi tlačidlovým
tablom (TT) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie elektrického
zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
bzučiaka.
Zapojenie DDZ-18
audio systém:
DT, TT KARAT, SN54
bzučiak
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-18_TT+DT_SN54
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a domácich telefónov
DT pre 1 vchod, vyzvonenie generátorom
1
2 3 6
4
4+n-3
Bloková schéma
DT 3
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n-3
DT3
4 FP 211 02
5
5
4+n-2
7
6
4
3
2
1
A
T
4+n-2
DT 2
5
DT2
4 FP 211 02
5
4+n-1
4+n-1
DT 1
7
6
4
3
2
1
A
T
5
DT1
4 FP 211 02
4+n
5
4
2
4+n
SN
A
A
SN 4 FP 672 39 (40)
2
SN 4 FP 672 55
L
N
L
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
230V/50Hz
N
0
_
_
TT
5
+41
+41
G
2
6
8+n
2 6 G
EZ
A
n-počet DT
8+n
2
Typové označenie zapojených technických prvkov
EZ
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
(DT93)
(DT85)
4FP 672 55 (SN 4DIN)
4FP 672 39,40 (SN93 - vyradené
z produkcie)
E
F
G
H
A
B
C
D
XC5
XC4
7
OH
_
XC3
A
B
GT
Z
XC2
...
2
3
6
+4
Zábrana odpočúvania:
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
4FP 210 38
XC1
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
TT - KARAT
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi tlačidlovým
tablom (TT) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie elektrického
zámku (EZ). Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom
slúchadlového meniča signálom z generátora, ktorý je súčasťou
sieťového napájača (SN). Modul EV obsahuje blok, ktorý za
pomoci piezomeniča signalizuje vyzvonenie DT.
Zapojenie DDZ-19
audio systém:
DT, TT KARAT, SN55
generátor
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi DT.
Pri použití DT so zábranou odpočúvania, ak jeden s účastníkov
komunikuje s TT, druhý účastník má svoj DT zablokovaný a
nemôže hovor odpočúvať.Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú
komunikáciu medzi DT.
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-19_TT+DT_SN55
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a
domácich telefónov DT pre 2 vchody
Bloková schéma
6+n-2
DT 2
7
6+n-1
1
6 2 3
DT 1
A 43
7
7
6+n-2
7
6+n
11
10+n
DT1
4 FP 211 02
SN
TT
2
2
EZ
EZ
10+n
6+n-1
7
TT
DT1
4 FP 211 02
7
6
4
3
2
1
A
T
...
2
7
6
4
3
2
1
A
T
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
6+n
SN 4 FP 672 41
11
+41 +42
_
+41
+4
6
3 XC1
2
"Vedľajší vchod"
0
2
L
230V/50Hz
10+n
N
N
L
XC3
Z
GT XC2
B
A
M1 M2
G 2 6 S2 S1 T
_
_
230V/50Hz
XC4
OH
7
2 6 S2 G T
M1 M2 +42
SN 4 FP 672 56
XC5
D
C
B
A
A
A
H
G
F
E
EZ
A
n - počet DT
10+n
TT - KARAT
EZ
Zábrana odpočúvania:
Použitý sieťový napájač:
Možná náhrada SN:
E
F
G
H
XC5
"Hlavný vchod"
A
B
C
D
XC4
_
7
OH
XC3
A
B
GT
Z
(DT ELEGANT)
(DT ESO)
(DT93)
(DT85)
(DT93)
(DT85)
XC2
4FP 211 02
4FP 211 22
4FP 210 52
4FP 210 37
4FP 110 73
4FP 210 38
2
3
6
+4
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
...
2
XC1
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FP 672 56 (SN 4DIN)
4FP 672 41 (SN93)
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie pre dva vchody, t.j. komunikáciu domácich telefónov (DT) s dvomi
tlačidlovými tablami (TT). Podľa toho, od ktorého vchodu bol účastník vyzvonený, sieťový napájač (SN)
prepojí napájanie na príslušné TT. Elektrický zámok (EZ) pre hlavný vchod sa spína tlačidlom označeným
symbolom kľúča 0 . EZ vo vedľajšom vchode sa spína tlačidlom DT s označením A. Vyzvonenie od
vedľajšieho vchodu má iný tón ako vyzvonenie od hlavného vchodu.
Zapojenie DDZ-20
audio systém:
DT, 2xTT KARAT, SN56
generátor
www.rys.sk
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi dvoma DT. Obsadenie hovorovej cesty
signalizuje LED dióda v EV. Vyzvonenie DT je realizované prostredníctvom slúchadlového meniča
signálom z generátora sieťového napájača (G alebo T).
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-20_2xTT+DT_SN56
Zapojenie tlačidlového tabla TT KARAT a domácich telefónov DT
pre 8 účastníkov, interkom medzi domácimi telefónmi
Bloková schéma
DT 8
6+n
DT8
4 FP 210 55
...
DT 2
7+n-1
7
6
4
3
2
1
H
...
7+n-1
B
A
T
7+n-1
6+n
DT 1
7+n-1
DT2
4 FP 210 55
6+n
B
A
T
11
7+n-1
SN
10+n
DT1
4 FP 210 55
zapojenie sieťového
napájača rady SN93
TT
B
A
T
A
SN 4 FP 672 56
7+n-1
6+n
_
+41 +42
M1 M2
2 6 S2 G T
A
L
230V/50Hz
G 2 6 S2 S1 T
+41
L
N
_
N
230V/50Hz
M1 M2 +42
SN 4 FP 672 41
...
2
EZ
6+n
7
6
4
3
2
1
H
0
2
7
6
4
3
2
1
H
...
6+n
11
A
n - počet DT
10+n (pre n=8 18 vodičov)
E
F
G
H
XC5
A
B
C
D
XC4
7
OH
_
XC3
4FP 672 56 (SN 4DIN)
4FP 672 41 (SN93 - vyradené z produkcie)
A
B
GT
Z
Použitý sieťový napájač:
Náhrada za SN:
XC2
4FP 210 55 (DT 93)
4FP 210 39 (DT85)
...
2
2
3
6
+4
Použitý domáci telefón:
Možná náhrada DT:
EZ
XC1
Typové označenie zapojených technických prvkov
TT - KARAT
Použitý elektrický vrátnik: TT KARAT
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre osem ( maximálný počet ) domácich telefónov (DT) s
elektroakustickou signalizáciou vyzvonenia ( DT 4 FP 210 55 alebo 4 FP 210 39 - 8 vyzváňacích
tlačidiel ) vhodné najmä tam, kde je potrebná aj komunikácia medzi DT navzájom. V tomto zapojení
má elektroakustická signalizácia vyzvonenia od DT iný tón, ako od tlačidlového tabla (TT) a pri
komunikácii medzi DT navzájom je elektrický vrátnik v TT odpojený
(zabezpečuje to SN ), to
znamená, že vnútorný hovor medzi DT nie je vonku počuť.
Keďže v tomto zapojení je jedno vyzváňacie tlačidlo v DT nezapojené ( v DT1 tlačidlo „A“, v DT2 tl.
„B“,..., v DT8 tl. „H“), je možné ho využiť na vyzvonenie príslušného vedľajšieho DT, s ktorým je potom
možná interná komunikácia.
Zapojenie DDZ-21
audio systém:
8xDT - interkom, generátor
TT KARAT, SN56
www.rys.sk
Toto zapojenie sa dá použiť aj pre nižší počet účastníkov ako 8, pričom počet prepojovacích vodičov
sa zredukuje v závislosti od počtu DT ( n – počet DT ). Pre 3 účastníkov môžeme použiť DT 4 FP 210
53 ( 2 vyzváňacie tlačidla ), pre 4 a 5 účastníkov môžeme použiť DT 4 FP 210 54 (5 vyzváňacích
tlačidiel).
Dátum:
16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-21_TT+8xDT-int_SN56
Zapojenie dvojvodičového dorozumievacieho audiosystému KARAT DDS
s hlavným a vedľajším vrátnikom a monitorom DDS
(spolu max. 120ks DT)
Prídavný zvonček
6
DTH2
XC2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
DTH1
Zvončekové tlačidlo
XC2
2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
6
6
KZKZ+
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
EZ_IN
Elektrický
zámok
KZKZ+
Elektrický vrátnik
US KARAT DDS
max.15 m
Pozn.: EVH - adresa "1"
Monitor DDS RS232
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
BUS1
BUS2
6-24 V
EVH - adresa "1"
Elektrický vrátnik
US KARAT DDS
(spolu max. 8ks EV)
2
Pozn.:
EVV - adresa "2"
Odstránená
prepojka JP1
EZ_IN
Elektrický
zámok
RS232 kábel
2 x zásuvka
9 PIN Cannon
4
4
_ +41
N
0
Sieťový napájač
4 FP 672 57
L
PC
0
_ +41
N
Sieťový napájač
4 FP 672 57
L
Sieťový napájač
230V/50Hz
230V/50Hz
Schéma znázorňuje zapojenie dvojvodičového dorozumievacieho
systému KARAT 2 BUS s hlavným a vedľajším vrátnikom. Vodiče
pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie
správnej polarity vodičov na svorkách EV „+24“ a „-“. Elektrický
odpor slučky vodičov napájania EV a pripojenia elektrického zámku
nesmie prekročiť 4 W. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte
skrútený pár vodičov 2x0,5 mm s odporúčanou maximálnou dĺžkou
300m (napr. UTP, SYKY 2x0,5 mm alebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm).
V systéme DDS môže byť zapojených maximálne 8 ks EV. Výrobca
ďalej odporúča do systému zapájať maximálne 120 ks DT. V prípade
zapojenia väčšieho počtu DT sa odporúča použitie sieťového
napájača 4FP 672 49 alebo zapojenie paralelného zdroja napájania.
Monitor DDS - RS232 umožňuje off-line/on-line monitorovanie so
záznamníkov, pri ktorom je možné prevádzkovať monitor DDS aj bez
pripojenia k PC a udalosti sa v tomto prípade ukladajú do vnútornej
pamäte monitora. Spolupracuje so softwarom BBIQ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
4FP 211 42 (HANDSFREE)
4FP 211 23 (DT DDS ESO)
4FP 211 03 (DT DDS ELEGANT)
4FP 110 83 (DT DDS 93)
4FP 110 83.1 (DT DDS 93)
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 57
4FP 672 49 - pri väčšom počte DT v systéme
Použitý elektrický vrátnik:
Možná náhrada EV :
EV a TT DDS KARAT
Monitor DDS-RS232
EV a TT DDS GUARD
max. počet DT v systéme DDS:
max. počet EV v systéme DDS:
max. dĺžka vodičov: 200 m
120
8
Zapojenie DDS-1
audio systém:
KARAT DDS, SN57,
monitor DDS
www.rys.sk
Popis zapojenia
Dátum:
28.6.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDS-1_KARAT_SN57
(spolu max. 120ks DT)
Prídavný zvonček
6
DTH2
XC2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
6-24 V
BUS2
BUS1
DTH1
Zvončekové
tlačidlo
XC2
2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
Monitor
DDS
RS232
PC
RS232 kábel
2 x zásuvka
9 PIN Cannon
2
max.15 m
2
EVH - adresa "1"
BUS2
BUS1
6
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
Spínací modul 2BUS
ovládané
zariadenie
~ 230 V
NC
IN
NO
BUS1
BUS2
NC
IN
NO
BUS1
KZKZ+
BUS2
Elektrický vrátnik
US KARAT DDS
priama alebo
kódová voľba
Spínací modul 2BUS
EZ_IN
elektromagnetický
stykač
max. ~/= 24V
Elektrický
zámok
4
L
230V/50Hz
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie Spínacích modulov DDS ku komunikačnému
systému 2-BUS.
Vedenie od zbernice 2-BUS pripojte do svorkovnice XC1(BUS1,BUS2)
spínacieho modulu 2-BUS. Dodržte pritom polaritu vedenia. Na pripojenie
spínacieho modulu k zbernici 2-BUS použite 1 pár stočenej dvojlinky
komunikačného kábla. Dostupné káble s priemerom jednotlivých vodičov 0,5
mm (napr. SYKY, J-Y(St)Y, UTP) dovoľujú pripojiť spínací moduly až do
vzdialenosti 600 m od hlavného elektrického vrátnika EVH 2-BUS systému.
Pri aktívnej zbernici 2-BUS (prítomné napätie zbernice) po pripojení spínacieho
modulu k tejto zbernici spínací modul krátko pípne, a indikačná LED (HL1)
modulu začne blikať v intervale cca 2s. Ak k tomu nedôjde vzájomne vymeňte
prívodne vodiče zbernice 2-BUS pripojené ku svorkovnici XC1.
Ovládané zariadenie pripojte ku svorkovnici XC2.
Ak chcete aby bolo zariadenie v pokoji vypnuté a po aktivácii bolo zopnuté
pripojte ho k svorkám IN-NO. Počas takejto aktivácie modulu - zopnutia
kontaktov IN-NO indikačná LED modulu bliká vyššou frekvenciou oproti
pohotovostnému stavu.
Ak chcete aby bolo zariadenie v pokoji zapnuté a po aktivácii nastalo rozpojenie
pripojte ho k svorkám IN-NC. Do komunikačného systému 2-BUS pri aktivácií
spínacich modulov pomocou 1-miestného čísla/adresy z DT (pozri ďalej)
odporúčame pripojiť maximálne 6 spínacích modulov.
0
_ +41
L
Sieťový napájač
4 FP 672 57 230V/50Hz
0
_ +41
L
Sieťový napájač
230V/50Hz
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
4FP211 42 (HANDSFREE)
4FP 211 23 (DT DDS ESO)
4FP 211 03 (DT DDS ELEGANT)
4FP 110 83 (DT DDS 93)
4FP 110 83.1 (DT DDS 93)
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 57
4FP 672 49 (pri väčšom počte DT v systéme)
Použitý elektrický vrátnik: EV a TT DDS KARAT
Možná náhrada EV :
EV a TT DDS GUARD
Monitor DDS-RS232
Spínací modul DDS
max. počet DT v systéme DDS: 120
max. počet EV v systéme DDS: 8
max. dĺžka vodičov: 200 m
(600m medzi Spínacím modulm 2-BUS a EVH)
Zapojenie DDS-2
audio systém:
KARAT DDS, SN57, monitor DDS
spínací modul 2BUS
www.rys.sk
_ +41
N
0
N
Sieťový napájač
4 FP 672 57
zdroj
~ 230 V
N
Elektrický
zámok
Dátum:
28.6.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDS-1_KARAT_SM2BUS
Zapojenie interkomu dvojvodičových domácich telefónov DT DDS
s riadiacou doskou plošného spoja EV KARAT
(bez komunikácie s EV a bez elektrického zámku)
(spolu max. 120ks DT)
Prídavný zvonček
6
XC2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
DTH1
DTH2
Zvončekové tlačidlo
XC2
2
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
EVH - adresa "1"
RIADIACA
DOSKA
EV KARAT
4
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
2
0
_ +41
N
Sieťový napájač
4 FP 672 57
L
Sieťový napájač
230V/50Hz
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje interkomové zapojenie dvojvodičových
telefónov s riadiacou doskou plošného spoja EV KARAT. Systém
umožňuje len interkomové volania medzi domácimi telefónmi
bez možnosti komunikácie s elektrickým vrátnikom (nakoľko nie je
pripojená komunikačná časť elektrického vrátnika).
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci telefón:
4FP 211 42 (HANDSFREE)
4FP 211 23 (DT DDS ESO)
4FP 211 03 (DT DDS ELEGANT)
4FP 110 83 (DT DDS 93)
4FP 110 83.1 (DT DDS 93)
Použitý sieťový napájač: 4FP 672 57
Výrobca ďalej odporúča do systému zapájať maximálne 120 ks DT.
V prípade zapojenia väčšieho počtu DT sa odporúča použitie
sieťového napájača 4FP 672 49 alebo zapojenie paralelného zdroja
napájania.
Použitý elektrický vrátnik: riadiaca doska plošného spoja
4FN ...
4FN ...
max. počet DT v systéme DDS: 120
max. dĺžka vodičov: 200 m
Zapojenie DDS-3
audio systém:
Interkom DT DDS
DPS EV-KARAT, SN57
www.rys.sk
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie
správnej polarity vodičov na svorkách EV „+24“ a „-“. Elektrický
odpor slučky vodičov napájania EV a pripojenia elektrického zámku
nesmie prekročiť 4 W. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte
skrútený pár vodičov 2x0,5 mm s odporúčanou maximálnou dĺžkou
300m (napr. UTP, SYKY 2x0,5 mm alebo J-Y(St)Y 2x0,5 mm).
Dátum:
15.10.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDS-3_DPS-KARAT_SN57
GND
max. 3 vedľajší
video telefón
DVTH 2
2
6
DVTH 1
8
2
4+n
DVTV1 4FP 211 04
DVTH2 4FP 211 45
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
ďalší VDTV
VD out
2
(priama voľba) (kódová voľba)
VD in
+18
GND
BUS1
BUS2
Prídavný zvonček k DVT
4 FN 605 22 (26)
2
Do systému môže byť zapojených
až 8 videovrátnikov. V systéme
môžu byť kombinované
audio a videovrátniky (max.8).
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci videotelefón:
4FP 211 05, 4FP 211 45 (s pamäťou obrazu)
4FP 211 04, 4FP 211 44
Zvončekové tlačidlo
2
DVTH1 4FP 211 44
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
Použitý videovrátnik:
4FN 231 06 (4FN 231 06/N) - modul EV
4FN 231 08 - modul kamery)
4FN 230 91/P - modul kódovej voľby
Prípojné miesto
EZ
8
Napájanie videovrátnika:
4FP 672 59
XC8
z modulu
kamery
OUT2
IN
Popis zapojenia
Zapojenie digitálneho videosystému pre komunikáciu a prenos
obrazu medzi videotelefónmi (DVT) a videovrátnikom (VEV) a
ovládanie elektrického zámku(EZ). Pokiaľ je použitý pre
napájanie videosystému sieťový napájač 4FP 672 59, v systéme
môžu byť zapojené len videotelefóny. V prípade doplnenia
audiotelefónov do systému je nevyhnutne zmeniť aj typ zdroja. K
videotelefónu 4 FP 211 04, -44, -05, -45 je možné pripojiť prídavnú
kameru. DVT, na ktorý sa pripája prídavnú kameru musí byť napájaný
zo zdroja 15VAC/650mA, ktorý je súčasťou 4 FP 211 05 a štandardne
sa využíva na napájanie pamäte obrazu. Kameru s odberom vyšším
ako 12V/100mA, musíte napájať z vlastného zdroja doporučeného
výrobcom kamery.
Elektrický odpor slučky vodičov napájania a elektrického zámku
nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú (BUS) a video (VD) zbernicu
sa používa skrútený pár s maximálnou dĺžkou 200m. Pre prepojenie
BUS1-2 a video signálu výrobca odporúča použiť netienený UTP
kábel. Ak je vedenie umiestnené vedľa zdrojov rušenia, je potrebné
použiť točené páry s tienením, ktoré je nutné na oboch koncoch
kvalitne uzemniť.
OUT1
6
BUS1
BUS2
+ Un
GND
VDI VDI +
inverzný EZ
VDO VDO +
VEVH - modul
video hlavný
VDO+ VDO-
4
+
_
12V
ss. EZ
0
L
Sieťový zdroj
4FP 672 59
230V/50Hz
Zapojenie DDV-1
video systém:
KARAT DDV, EZ, SN59
Dátum:
28.06.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
www.rys.sk
max. počet DVT: 45DVT
max. počet EV: 8 (1xVEV+ 7xVEV)
max. dĺžka vodičov: 200 m (netienený UTP kábel)
UTP Cat.5E *
N
Napájanie videotelefónu 4FP211 05, -45:
alebo napájanie prídavnej kamery:
adaptér 15VAC/650mA
BUS2
2
BUS1
8
TESLA
6
GND
TESLA
GND
VEVH
+18
zvončekové
tlačidlo
UTP Cat.5E *
VD +
VD -
prídavný
zvonček
+12V(max.100mA)
UTP Cat.5E
DVTH 2
Adaptér
15VDC/1A
Prípojné miesto
6
+18
Video(75Ohm/1Vpp)
BUS1
*
Prídavná kamera
BUS2
max. 45 videotelefonov
8
GND
8
+ 18V
2
VD +
VD -
adaptér
Zapojenie dvojvodičového dorozumievacieho videosystému KARAT DDV
prídavná
(v systéme len videotelefóny napájané 4FP67259)
3 kamera
DDV-1_KARAT+EZ_SN59
Zapojenie digitálneho dorozumievacieho video systému KARAT DDV
s prístupovým systémom RAK s OPJ RAK BES, s elektromechanickým
zámkom výstup kľučkou, pre jeden vchod
(v systéme zapojené len videotelefóny napájané sieťovým napájačom 4FP67259)
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho videosystému pre komunikáciu a prenos obrazu medzi videotelefónmi (DVT) a videovrátnikom (VEV),
prepojenie s prístupovým systémom RAK BES a ovládanie elektrického zámku(EZ). V systéme je znázornené aj zapojenie audiotelefónov (DT) ,
prídavného zvončeka a prídavnej kamery. Pokiaľ je použitý pre napájanie videosystému sieťový napájač 4FP67259, v systéme môžu byť zapojené
len videotelefóny. Elektrický zámok musí mať samostatný zdroj napájania. K videotelefónu je možné pripojiť prídavnú kameru. DVT, na ktorý sa pripája
prídavnú kameru musí byť napájaný zo zdroja 15VAC/650mA, ktorý je súčasťou 4 FP 211 05 /4FP21145/ a štandardne sa využíva na napájanie pamäte
obrazu. Kameru s odberom vyšším ako 12V/100mA, musíte napájať z vlastného zdroja doporučeného výrobcom kamery.
Elektrický odpor slučky vodičov napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú (BUS) a video (VD) zbernicu sa používa skrútený
pár s maximálnou dĺžkou 200m. Pre prepojenie BUS1-2 a video signálu výrobca odporúča použiť netienený UTP kábel. Ak je vedenie umiestnené vedľa
zdrojov rušenia, je potrebné použiť točené páry s tienením, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne uzemniť.
Striedavý elektrický zámok je pripojený k OPJ RAK BES. V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK BES, ktorá ovláda elektromechanický
zámok. Na pripojenie striedavého zámku sa využívajú svorka R2 a R3. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ.
Výstup z objektu je realizovaný pomocou dverovej kľučky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť
na odblokovanie dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o
vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
Napájacie zdroje
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia (4FP67254). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových
výstupov pre elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci videotelefón:
4FP 211 05, 4FP 211 45 (s pamäťou obrazu)
4FP 211 04, 4FP 211 44
Použitý videovrátnik:
Bloková schéma zapojenia
4FN 231 06, 4FN 231 06/N (modul EV)
4FN 231 08, 4FN 231 07/N (modul kamery)
4FN 230 91/P (modul kódovej voľby)
prídavná
kamera
DVTH 2
3
8
Napájanie videovrátnika: 4FP 672 59
Napájanie videotelefónu 4FP211 05, -45
alebo napájanie prídavnej kamery: adaptér 15VAC/650mA
Napájanie elektrického zámku a OPJ RAKBES:
6
adaptér
2
4FP 672 54
2
prídavný
zvonček
DVTH 1
6
8
0042010002
BZW 06-10B
ABK-800A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES
s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- transil 12 V AC
- odblokovacie tlačidlo, 1 x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
DVTH 2
zvončekové
tlačidlo
2
10
2
EZ
OT
VEVH
max. počet DVT: 45DVT
max. počet EV: 8 (1xVEV+ 7xVEV)
TESLA
8
2
6
OPJ
RAK BES
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
SN
(OPJ, elektrický zámok)
(kódová voľba)
2
4
2
2
SN
(videovrátnik)
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- BUS1-2 a video signál: netienený UTP kábel
- max. dĺžka vodičov DDV: 200 m
TESLA
Do systému môže byť zapojených
až 8 videovrátnikov. V systéme
môžu byť kombinované
audio a videovrátniky (max.8).
(priama voľba)
Zapojenie DDV-2
video systém:
KARAT DDV, RAK BES, SN59
Dátum:
28.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
Schéma č:
DDV-2_KARAT+RAKBES_SN59
Zapojenie digitálneho dorozumievacieho video systému KARAT DDV s prístupovým systémom
RAK s OPJ RAK BES, s elektromechanickým zámkom výstup kľučkou, pre jeden vchod
(v systéme zapojené len videotelefóny napájané sieťovým napájačom 4FP67259)
prídavná kamera
+12V (max.100mA)
GND
VD-
VD+
BUS1
BUS2
BUS2
VD-
GND
BUS1
VD+
+18
BUZ
+KAM
VKAM
VOUT
VDinVDoutVDin+
VDout+
GND
videotelefón
GND
BZV
AC1
AC2
BUS2
BUS1
GND
+18
+18
Video
(1Vpp/75Ohm)
adaptér
15VAC/650mA
DVTH
4FP 211 05
prídavný
zvonček
zvončekové
tlačidlo
videotelefón
GND
BZV
AC1
AC2
BUS2
BUS1
GND
+18
BUZ
+KAM
VKAM
VOUT
VDinVDoutVDin+
VDout+
DVTH
4FP 211 04
odblokovacie
tlačidlo
12 V~
12 V~
GND
TL1
transil
EZ
OUT2
IN
OUT1
0
_
N
PRG DEL
+41
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
VDOVDO+
VDOVDO+
+12V
ss. EZ
0
+18V
GND
R1 R2 R3
(max. 7 EVV)
+
konektor
USB
pripojenie
k EV 2BUS KARAT
BUS1
BUS2
+18
GND
VDIVDI+
_
spínacie relé
videovrátnik
VEVH
N L
SN 4 FP 672 59
230V/50Hz
Zapojenie DDV-2
video systém:
KARAT DDV, RAK BES, SN59
Dátum:
28.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
Schéma č:
www.rys.sk
OPJ RAK BES
DDV-2_KARAT+RAKBES_SN59
Zapojenie digitálneho dorozumievacieho video systému KARAT DDV
s monitorom DDS a prístupovým systémom DEK SIEŤ,
s elektromechanickým zámkom, výstup kľúčkou
(v systéme zapojené len videotelefóny napájané sieťovým napájačom 4FP67259)
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho videosystému pre komunikáciu a prenos obrazu medzi videotelefónmi (DVT) a videovrátnikom (VEV),
prepojenie s prístupovým systémom DEK SIEŤ a ovládanie elektrického zámku (EZ). Pokiaľ je použitý pre napájanie videosystému sieťový napájač
4FP67259, v systéme môžu byť zapojené len videotelefóny. K videotelefónu je možné pripojiť prídavnú kameru. DVT, na ktorý sa pripája prídavnú
kameru musí byť napájaný zo zdroja 15VAC/650mA, ktorý je súčasťou 4 FP 211 05 a štandardne sa využíva na napájanie pamäte obrazu. Kameru s
odberom vyšším ako 12V/100mA, musíte napájať z vlastného zdroja doporučeného výrobcom kamery.
Elektrický odpor slučky vodičov napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú (BUS) a video (VD) zbernicu sa používa skrútený
pár s maximálnou dĺžkou 200m. Pre prepojenie BUS1-2 a video signálu výrobca odporúča použiť netienený UTP kábel. Ak je vedenie umiestnené vedľa
zdrojov rušenia, je potrebné použiť točené páry s tienením, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne uzemniť.
Striedavý elektrický zámok je pripojený k OPJ UNI SIEŤ. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha, výstup z objektu je realizovaný
pomocou dverovej kľučky. Schéma znázorňuje prepojenie prístupového systému na digitálny dorozumievací systém DDS pomocou monitora DDS, ktorý
adresne zaznamenáva operácie vykonávané z domáceho telefónu (otvorenie z DT, interkomové volania apod.).
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu podľa, ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
zopnutie funkcie ČSD
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
3. Napájací zdroj
Pri inštalácii prístupového systému UNI SIEŤ sa odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový
napájač je možné použiť pre tieto dve zariadenia len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia napr. (4FP67254). Pri použití jedného zdroja
bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú
stabilitu funkcie OPJ.
Bloková schéma zapojenia
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci videotelefón:
4FP 211 05, 4FP 211 45 (s pamäťou obrazu)
4FP 211 04, 4FP 211 44
Použitý videovrátnik:
4FN 231 06 (modul EV)
4FN 231 08 (modul kamery)
4FN 230 91/P (modul kódovej voľby)
prídavná
kamera
Do systému môže byť zapojených
až 8 videovrátnikov. V systéme
môžu byť kombinované
audio a videovrátniky (max.8).
6
adaptér
zvončekové
tlačidlo
BZW 06-10B
0012008003
BBIQ
2
2
prídavný
zvonček
6
monitor
DDS RS232
4FP 672 59
2
8
adaptér
DVTH 1
2
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová
operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED
diódou (môže byť nahradená typom CZ-2-S)
- transil 12 V AC
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
10
VEVH
(priama voľba)
DP
TESLA
RS232
DM9092-L
2
(kódová voľba)
Napájanie videotelefónu 4FP211 05, -45
alebo napájanie prídavnej kamery: adaptér 15VAC/650mA
0012012006
8
TESLA
Napájanie videovrátnika: 4FP 672 59
Napájanie OPJ UNI SIEŤ RS485:
DVTH 2
3
OPJ
UNISIEŤ RS485
8
2
max. počet DVT: 45DVT
max. počet EV: 8 (1xVEV+ 7xVEV)
2
2
EZ
adaptér
SN
(videovrátnik, EZ)
Zapojenie DDV-3
Dátum:
PC
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
- od dotykovej plochy k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
- BUS1-2 a video signál: netienený UTP kábel
- max. dĺžka vodičov DDV: 200 m
programátor DEK
s prevodníkom
USB-RS485
video systém:
KARAT DDV, SN59, UNISIEŤ,
Monitor DDS
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
28.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
Schéma č:
DDV-3_KARAT+UNI_SN59
Zapojenie digitálneho dorozumievacieho video systému KARAT DDV s monitorom DDS a prístupovým
systémom DEK SIEŤ, s elektromechanickým zámkom, výstup kľúčkou
(v systéme zapojené len videotelefóny napájané sieťovým napájačom 4FP67259)
prídavná kamera
+12V (max.100mA)
GND
VD-
VD+
BUS1
BUS2
BUS2
VD-
GND
BUS1
VD+
+18
BUZ
+KAM
VKAM
VOUT
VDinVDoutVDin+
VDout+
GND
videotelefón
GND
BZV
AC1
AC2
BUS2
BUS1
GND
+18
+18
Video
(1Vpp/75Ohm)
adaptér
15VAC/650mA
DVTH
4FP 211 05
prídavný
zvonček
GND
BZV
AC1
AC2
BUS2
BUS1
GND
+18
videotelefón
zvončekové
tlačidlo
BUZ
+KAM
VKAM
VOUT
VDinVDoutVDin+
VDout+
D2
hnedý
Monitor DDS RS232
BUS1
BUS2
RXD
B
A
videovrátnik
RS485
OUT2
IN
OUT1
červený
VEVV
BUS1
BUS2
+18
GND
VDIVDI+
OUT2
IN
OUT1
VDOVDO+
BUS1
BUS2
+18
GND
VDIVDI+
VDOVDO+
_
+12V
ss. EZ
SN 4 FP 672 59
N L
SN 4 FP 672 59
230V/50Hz
230V/50Hz
Zapojenie DDV-3
programátor - prevodník
USB-RS485
PC
video systém:
KARAT DDV, SN59, UNISIEŤ,
Monitor DDS
www.rys.sk
USB
0
+18V
GND
N L
0
+18V
GND
priame pripojenie
k PC cez RS232
12 VDC
adaptér
+12V
ss. EZ
+
transil
RS485
B A
kancelária domu
_ +
+
_
čierny
piezobzučiak
EZ
pripojenie k VEV
2-BUS KARAT
žijem
W1
TXD
(vysielam)
OPJ UNISIEŤ RS485
relé2
W0
BES
Vstup Výstup
adaptér
(zdroj)
VEVH
READY
BES
DEK
W1
W0
DEK
GND
12V~
12V~
8 7 6 5 4 3 2 1
relé1
napájanie
monitora DDS
6-24 V AC/DC
(príjem)
GND
ON OFF
DVER.KONTAKT
+12V
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
GND
šedá
biela
dotyková plocha
DM9092-L
videovrátnik
žltý
zelený
D1
PRÍCHOD
R=2k7
R=1k5
DVTH
4FP 211 04
Dátum:
28.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
Schéma č:
DDV-3_KARAT+UNI_SN59
Zapojenie dvojvodičového dorozumievacieho videosystému KARAT DDV
(v systéme zapojené audio a video telefóny napájané 4FP67258)
Popis zapojenia
Zapojenie digitálneho videosystému pre komunikáciu a prenos obrazu medzi videotelefónmi (DVT) a videovrátnikom (VEV) a ovládanie elektrického zámku(EZ).
Pokiaľ je použitý pre napájanie videosystému sieťový napájač 4FP67258, v systéme môžu byť zapojené videotelefóny aj audiotelefóny. V prípade
doplnenia audiotelefónov do systému je nevyhnutne zmeniť aj typ zdroja. K videotelefónu 4 FP 211 04, 05 je možné pripojiť prídavnú kameru. DVT, na ktorý sa
pripája prídavnú kameru musí byť napájaný zo zdroja 15VAC/650mA, ktorý je súčasťou 4 FP 211 05 a štandardne sa využíva na napájanie pamäte obrazu.
Kameru s odberom vyšším ako 12V/100mA, musíte napájať z vlastného zdroja doporučeného výrobcom kamery.
Elektrický odpor slučky vodičov napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú (BUS) a video (VD) zbernicu sa používa skrútený pár s
maximálnou dĺžkou 200m. Pre prepojenie BUS1-2 a video signálu výrobca odporúča použiť netienený UTP kábel. Ak je vedenie umiestnené vedľa zdrojov
rušenia, je potrebné použiť točené páry s tienením, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne uzemniť.
Typové označenie zapojených technických prvkov
Použitý domáci videotelefón:
4FP 211 05, 4FP 211 45 (s pamäťou obrazu)
4FP 211 04, 4FP 211 44
Použitý videovrátnik:
4FN 231 06 (4FN 231 06/N) - modul EV
4FN 231 08 - modul kamery)
4FN 230 91/P - modul kódovej voľby
Použitý domáci audiotelefón:
4FP 211 42 (HANDSFREE)
4FP 211 23 (DT DDS ESO)
4FP 211 03 (DT DDS ELEGANT)
4FP 110 83 (DT DDS 93)
4FP 110 83/1 (DT DDS 93)
Napájanie videovrátnika:
4FP 672 58
max. počet DT: 100 ks (45DVT+ 55DT)
max. počet EV: 8 (1xVEV+ 7xVEV/EV)
max. dĺžka vodičov: 200 m (netienený UTP kábel)
Zapojenie DDV-4
video systém:
KARAT DDV, SN58
Dátum:
27.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
Schéma č:
www.rys.sk
Napájanie videotelefónu 4FP211 05, -45:
alebo napájanie prídavnej kamery:
adaptér 15VAC/650mA
DDV-4_KARAT_SN58
max. 3 vedľajší
video (audio) DT
Adaptér
15VDC/1A
+12V(max.100mA)
+18
VD +
VD -
Video(75Ohm/1Vpp)
GND
*
Prídavná kamera
GND
BUS1
max. 45 videotelefónov
BUS2
Zapojenie dvojvodičového dorozumievacieho videosystému KARAT DDV
(v systéme zapojené audio a video telefóny napájané 4FP67258)
UTP Cat.5E *
DVTH2 4FP 211 45
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
6
DVTELEGANT
4FP 211 04 (05)
Prípojné miesto
DVTV1 4FP 211 44
ďalší VDTV
VD out
VD in
+18
GND
BUS1
BUS2
DTHn
DTH1
2
BUS1
BUS2
BZV- XC2
BZV (XC3)
Prídavný zvonček k DVT
4 FN 605 22 (26)
max. 3
vedľajší DT
2(+)
1(-)
DTV1 až DTV3
DTH1
DVTH1 4FP 211 44
2
GND VOUT
BUS2 VD in BUS1 VDout GND
VD in +
VDout+
+18
BUS2
2
2
_
+
DT Elegant
DT ESO
UTP Cat.5E
DTV1
Prídavný zvonček k DT
Prípojné miesto
BUS1
BUS2
XC2 BZV(XC3) BZV+
BUS1
VD +
VD -
DT HANDSFREE
4FP 211 42
GND
2
BUZ
GND
+KAM
BZV
+ 15V VKAM
+18
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
DVT HANDSFREE
4FP 211 44 (45)
max. 3 vedľajší
audio (video) DT
8
UTP Cat.5E *
Hlavný video EV resp. TT (audio)
XC8
z modulu
kamery
BUS VIDEO KARAT
s priamou alebo
kódovou voľbou
inverzný EZ
OUT2
IN
OUT1
6
+ max. 7 vedľajších EV resp. TT
2
Vedľajší EV resp. TT
BUS1
BUS2
+ Un
GND
VDI VDI +
NAPNAP+
VDO VDO +
KZKZ+
EZ_OUT
EZ_IN
modul video EV
hlavný
z modulu
kamery
XC8
inverzný EZ
OUT2
IN
OUT1
2-BUS KARAT
s kódovu alebo
priamou voľbou
BUS1
BUS2
+ Un
modul audio EV
GND
VDI VDI +
VDO VDO +
Elektrický
zámok
modul video EV
vedľajší
Elektrický
zámok
4
Sieťový zdroj
4FP 672 58
GND
+ 18V
L
0 +
L
Sieťový zdroj
4 FP 672 57
230V/50Hz
Zapojenie DDV-4
video systém:
KARAT DDV, SN59, UNISIEŤ,
Monitor DDS
www.rys.sk
230V/50Hz
GND
+ 24V
N
Sieťový zdroj
4 FP 672 54
N
_
4
_
N
0 +
L
6
BUS1
BUS2
230V/50Hz
Dátum:
27.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
Schéma č:
DDV-3_KARAT_SN58
Zapojenie systému DEK s OPJ 4FN17024/2, s SMČIP-om,
elektromagnetickým zámkom a elektrickým dverným
ovládačom pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľučkou,
prepojenie na dorozumievací systém DDZ
Popis zapojenia
Základné zapojenie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ), ktorá zabezpečuje odblokovanie elektromagnetického zámku (EMZ), prípadne inverzného
elektrického zámku (EZ). Na vstup (PRÍCHOD) sa využíva dotyková plocha, na výstup (ODCHOD) sa používa dverová kľučka. Pri výstupe sa EMZ odblokuje
elektrickým dverovým ovládačom (EDO), ktorý pri stlačení kľučky alebo použití mechanického kľúča, preruší prívod prúdu k EMZ a dvere sa uvoľnia. Pri
odblokovaní sa kontakt relé R3 využíva na signalizáciu stavu otvorených dverí. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania
elektromagnetického zámku. Pri inštalácii odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s
galvanicky oddelenými výstupnými napätiami.
V schéme je aj spínací modul s čipom (SMČIP), ktorý zabezpečuje odblokovanie EZ z domáceho telefónu (DT). Zaradenie SMČIP-u v procese
odblokovania zabezpečí informáciu o tom, kedy boli dvere odblokované z DT (len v prípade, ak je použitá OPJ 02 so záznamníkom). Po aktivovaní SMČIPu zabezpečí OPJ konštantné odblokovanie dverí cca. 7 sekúnd.
+ _
1 vchod
16ADR
napájací
zdroj
R2
12 VDC
N Z
R1
ČIP
OPJ 4FN17024/2
výstup
z relé
SMČIP
R3
R2
R1
konektor
RS232
dotyková
plocha
DP
napájanie
GND
12V
+
EDO
_ +
adaptér
12 VDC
transil
elektromagnetický
zámok
analógový dorozumievací
systém 4+n
čierny
ME 201
červený
čierny
šedý
DT “A”
4FP 211 02
červený
žltý
D1
R=1k5
D2
R=2k7
zelený
hnedý
0
_
N
PRÍCHOD
piezobzučiak
biely
7
6
4
3
2
1
A
T
+41
L
SN 4 FP 672 54
dotyková plocha
DM9092-L
230V/50Hz
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FN17024/2
RYS009
EDO
DM9092-L
ME201
BZW 06-15
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
MODUL DEK
- operačno-pamäťová jednotka verzia 02, so záznamníkom
- spínací modul s čipom SMČIP
- elektrický dverový ovládač
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená typom CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom Modul DEK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie MODUL DEK-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
4FN17024/2
1xOPJ,
1xSMČIP, 1xEMZ, 1xDP, 1xEDO DDZ
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DEK-1_1xEMZ-EDO
Zapojenie systému DEK s OPJ 4FN17024/2, s SMČIP-om,
elektromagnetickým zámkom a výstupným tlačidlom pre jeden
vchod (jedny dvere) a prepojenie na dorozumievací systém DDZ
Popis zapojenia
Základné zapojenie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ), ktorá zabezpečuje odblokovanie elektromagnetického zámku (EMZ). Na vstup (PRÍCHOD) sa
využíva dotyková plocha, na výstup (ODCHOD) sa používa výstupné tlačidlo.Zaradenie čipu v okruhu zabezpečí odblokovanie dverí rovnako, ako po
priložení dotykového elektronického kľúča (DEK) k dotykovej ploche (DP), t.j. stlačením tlačidla zostanú dvere odblokované na cca 7 sekúnd v závislosti od
možnosti OPJ. Pri verzii OPJ 02 bude vykonaný záznam o použití (stlačení) výstupného tlačidla. Pri odblokovaní sa kontakt relé R3 využíva na
signalizáciu stavu otvorených dverí. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku. Pri inštalácii
odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky oddelenými výstupnými
napätiami.
V schéme je aj spínací modul s čipom (SMČIP), ktorý zabezpečuje odblokovanie EMZ z domáceho telefónu (DT). Zaradenie SMČIP-u v procese
odblokovania zabezpečí informáciu o tom, kedy boli dvere odblokované z DT (len v prípade, ak je použitá OPJ 02 so záznamníkom). Po aktivovaní SMČIPu zabezpečí OPJ konštantné odblokovanie dverí cca. 7 sekúnd.
SMČIP
+ _
R2
12 VDC
N Z
1 vchod
16ADR
napájací
zdroj
V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové
výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo
umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v
strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere
trvalo.
R1
ČIP
OPJ 4FN17024/2
výstup
z relé
R3
R2
R1
konektor
RS232
núdzové výstupné
tlačidlo
dotyková
plocha
DP
napájanie
GND
12V
+
_ +
adaptér
12 VDC
výstupné tlačidlo
s čipom
transil
elektromagnetický
zámok
analógový dorozumievací
systém 4+n
čierny
ME 201
červený
čierny
šedý
DT “A”
4FP 211 02
červený
žltý
D1
R=1k5
D2
R=2k7
zelený
hnedý
0
_
N
PRÍCHOD
piezobzučiak
biely
7
6
4
3
2
1
A
T
+41
L
SN 4 FP 672 54
dotyková plocha
DM9092-L
230V/50Hz
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FN17024/2
RYS009
DM9092-L
ABK-900A
DEK 2211
DS1990R-F5
ME201
BZW 06-15
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
MODUL DEK
- operačno-pamäťová jednotka verzia 02, so záznamníkom
- spínací modul s čipom SMČIP
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená typom CZ-2-S)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- iButton čip 8bit
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom Modul DEK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie MODUL DEK-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
4FN17024/2 1xOPJ, 1xSMČIP,
1xEMZ, 1xDP, 1xVT, 1x NVT, DDZ
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DEK-2_1xEMZ-VT
Zapojenie systému DEK s OPJ 4FN17024/2, s SMČIP-om, relé, sieťovým
napájačom (galvanicky oddelené výstupy) a s elektromechanickým
zámkom s AC napájaním pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľučkou,
prepojenie na dorozumievací systém DDZ
Popis zapojenia
Základné zapojenie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ), ktorá zabezpečuje odblokovanie elektromechanického zámku (EZ) so striedavým napájaním
AC. Na vstup (PRÍCHOD) sa využíva dotyková plocha, pri výstupe (ODCHOD) sa EZ odblokuje stlačením dverovej kľučky. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu štandardného odblokovania elektromechanického zámku. V schéme je aj spínací modul s čipom (SMČIP), ktorý zabezpečuje odblokovanie
EZ z domáceho telefónu (DT). Zaradenie SMČIP-u v procese odblokovania zabezpečí informáciu o tom, kedy boli dvere odblokované z DT (len v prípade
ak je použitá OPJ 02 so záznamníkom). Po aktivovaní SMČIP-u zabezpečí OPJ konštantné odblokovanie dverí cca. 7 sekúnd.
Pri inštalácii odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky oddelenými
výstupnými napätiami (napr. 4FN67254, viď. schéma zapojenia). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre elektrický zámok aj
napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ. Pri použití EZ so striedavým napájaním sa odporúča
zapojenie transilu paralelne na svorky EZ.
OPJ ovláda EZ so striedavým napájaním, preto je v systéme použité relé na signalizáciu zopnutia EZ (signalizácia piezobzučiakom a LED na DP).
_
+41
SMČIP
N
0
L
R2
N Z
1 vchod
230V/50Hz
SN 4 FP 672 54
R1
ČIP
OPJ 4FN17024/2
výstup
z relé
R3
R2
R1
konektor
RS232
dotyková
plocha
DP
napájanie
GND
12V
+
elektromechanický
zámok s AC napájaním
30.1.00.J
RELÉ 9 V AC
analógový dorozumievací
systém 4+n
7
6
4
3
2
1
A
T
transil
čierny
šedý
DT “A”
4FP 211 02
červený
žltý
D1
R=1k5
D2
R=2k7
zelený
hnedý
dotyková plocha
DM9092-L
0
_
N
PRÍCHOD
piezobzučiak
biely
+41
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FN17024/2
RYS009
DM9092-L
30.1.00.J
BZW 06-10B
E002871
4FP67254
MODUL DEK
- operačno-pamäťová jednotka verzia 02, so záznamníkom
- spínací modul s čipom SMČIP
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená typom CZ-2-S)
- relé 9 V AC
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- PC so softwarom Modul DEK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie MODUL DEK-3
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
typ operačno-pamäťovej jednotky:
www.rys.sk
4FN17024/2 1xOPJ, 1xSN,
1xSMČIP, 1xEZ, 1xDP, 1xRELÉ, DDZ
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DEK-3_EZ-AC+RELE
Zapojenie systému DEK s OPJ 4FN17024/2, s SMČIP-om, sieťovým
napájačom (galvanicky oddelené výstupy) a s elektromechanickým
zámkom s DC napájaním pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľučkou,
prepojenie na dorozumievací systém DDZ
Popis zapojenia
Základné zapojenie operačno-pamäťovej jednotky (OPJ), ktorá zabezpečuje odblokovanie elektromechanického zámku (EZ) s jednosmerným napájaním
DC. Na vstup (PRÍCHOD) sa využíva dotyková plocha, pri výstupe (ODCHOD) sa EZ odblokuje stlačením dverovej kľučky. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu štandardného odblokovania elektromechanického zámku. V schéme je aj spínací modul s čipom (SMČIP), ktorý zabezpečuje odblokovanie
EZ z domáceho telefónu (DT). Zaradenie SMČIP-u v procese odblokovania zabezpečí informáciu o tom, kedy boli dvere odblokované z DT (len v prípade,
ak je použitá OPJ 02 so záznamníkom). Po aktivovaní SMČIP-u zabezpečí OPJ konštantné odblokovanie dverí cca. 7 sekúnd.
Pri inštalácii je použité samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ. Pri použití EZ s jednosmerným napájaním sa odporúča zapojenie
transilu paralelne na svorky EZ.
_
+41
SMČIP
N
0
L
R2
N Z
1 vchod
230V/50Hz
SN 4 FP 672 54
R1
ČIP
OPJ 4FN17024/2
R3
R2
R1
výstup
z relé
konektor
RS232
dotyková
plocha
DP
napájanie
GND
12V
+
+ _
adaptér
12 V DC
elektromechanický
zámok s DC napájaním
30.1.00.E
analógový dorozumievací
systém 4+n
7
6
4
3
2
1
A
T
transil
čierny
šedý
DT “A”
4FP 211 02
červený
žltý
D1
R=1k5
D2
R=2k7
zelený
hnedý
dotyková plocha
DM9092-L
0
_
N
PRÍCHOD
piezobzučiak
biely
+41
L
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
Typové označenie zapojených technických prvkov
4FN17024/2
RYS009
DM9092-L
30.1.00.E
BZW 06-15
E002871
4FP67254
MW3K10GS
MODUL DEK
- operačno-pamäťová jednotka verzia 02, so záznamníkom
- spínací modul s čipom SMČIP
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená typom CZ-2-S)
- relé 12 V
- elektromechanický zámok (EZ) 12 V DC
- transil 12 V DC
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom Modul DEK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie MODUL DEK-4
typ operačno-pamäťovej jednotky:
4FN17024/2
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 1xSN, 1xSMČIP, 1xEZ, 1xDP, DDZ Schéma č:
www.rys.sk
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
DEK-4_EZ-DC
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK
so elektromechanickým zámkom s AC napájaním,
výstup kľučkou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre elektrický zámok so striedavým napájaním. Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. OPJ slúži aj na
zvukovú signalizáciu odblokovania zámku. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha (DP) pripojená k OPJ (komplet OPJ sa dodáva
spolu s DP). Výstup z objektu je realizovaný pomocou dverovej kľúčky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a
môže sa použiť na odblokovanie dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník
udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež
odblokovanie dverí.
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky
oddelenými výstupnými napätiami (napr. 4FN67254, viď. schéma zapojenia). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
1 vchod
elektrický zámok
s AC napájaním
30.1.00.J
transil
230V/50Hz
SN 4FN67254
+41
odblokovacie
tlačidlo
GND
TL1
OPJ RAK DEK
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
1 2 3 4
L
12 V~
12 V~
spínacie relé
USB
konektor
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
R1 R2 R3
_
N
0
DEL PRG
1 2 3 4
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
biely
zelený
šedý
žltý
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
30.1.00.J
BZW 06-10B
4FP67254
ABK-800A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK s dotykovou plochou CZ-2-S s LED
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie RAK-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK DEK
1xOPJ, 1xEZ, 1xDP, 2xSN, 1xOT
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
Dátum:
14.2.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-1_EZ-AC_2xSN
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES so sieťovým
napájačom (galvanicky oddelené výstupy), s elektromechanickým
zámkom s AC napájaním, výstup kľučkou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre elektrický zámok so striedavým napájaním. Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. OPJ slúži aj na
zvukovú signalizáciu odblokovania zámku. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Výstup z objektu je
realizovaný pomocou dverovej kľúčky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť na odblokovanie
dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe
nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky
oddelenými výstupnými napätiami (napr. 4FN67254, viď. schéma zapojenia). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
1 vchod
elektrický zámok
s AC napájaním
30.1.00.J
transil
230V/50Hz
SN 4FN67254
_
+41
N
0
spínacie relé
USB
konektor
L
odblokovacie
tlačidlo
R1 R2 R3
PRG
DEL
12 V~
12 V~
GND
TL1
OPJ RAK BES
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
30.1.00.J
BZW 06-10B
4FP67254
ABK-800A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie RAK-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK BES
1xOPJ, 1xEZ, 1xSN, 1xOT
www.rys.sk
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-2_EZ-AC_1xSN
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES so sieťovým
napájačom (galvanicky oddelené výstupy), s elektromechanickým
zámkom s DC napájaním, výstup kľučkou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre elektrický zámok s jednosmerným napájaním. Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. OPJ slúži aj na
zvukovú signalizáciu odblokovania zámku. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Výstup z objektu je
realizovaný pomocou dverovej kľúčky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť na odblokovanie
dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe
nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky
oddelenými výstupnými napätiami (napr. 4FN67254, viď. schéma zapojenia). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
1 vchod
elektrický zámok
s DC napájaním
30.1.00.E
transil
230V/50Hz
SN 4FN67254
_
+41
N
0
spínacie relé
USB
konektor
L
odblokovacie
tlačidlo
R1 R2 R3
PRG
DEL
12 V~
12 V~
GND
TL1
OPJ RAK BES
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
30.1.00.E
BZW 06-15
4FP67254
ABK-800A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- elektromechanický zámok (EZ) 12 V DC
- transil 12 V DC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie RAK-3
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK BES
www.rys.sk
1xOPJ, 1xEZ, 1xSN, 1xOT
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-3_EZ-DC_1xSN
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK a RAK BES,
s elektromechanickými zámkami s AC napájaním pre dva vchody,
výstup kľučkou, prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS v spojení s prístupovým systémom RAK.V dvojvodičovom systéme
DDS sú zapojené dva vrátniky - hlavný a vedľajší, audiotelefóny (DT) a prídavný zvonček. Hlavný a vedľajší vrátnik môže byť inštalovaný, napr. na prednom
a zadnom vchode do objektu.
V systéme sú zapojené dve operačné jednotky RAK DEK a RAK BES. Každá z nich ovláda jeden elektromechanický zámok so striedavým napájaním
(svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov). Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva podľa typu OPJ buď dotyková plocha alebo čítacia
jednotka (podľa potreby je možné zapojenie modifikovať a použiť v ňom dve OPJ RAK DEK alebo dve OPJ RAK BES). Výstup z objektu je realizovaný
pomocou dverovej kľúčky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť na odblokovanie dverí so
vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú
vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.
2. Napájací zdroj
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia. Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
3. Dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie správnej polarity vodičov na svorkách „+24“ a „-“. Elektrický odpor slučky vodičov
napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte skrútený pár vodičov 2x0,5 s odporúčanou maximálnou
dĺžkou 200m (napr. UTP, J-Y(St)Y 2x0,5 alebo SYKY 2x0,5). Pre väčšie vzdialenosti použijte skrútený pár s vodičmi s väčším priemerom/prierezom.
Celkový elektrický odpor jednotlivých vodičov zbernice 2-BUS od elektrického vrátnika k DT by nemal byť väčší ako 17Ω, čo pri medených vodičoch
zodpovedá nasledovným dĺžkam: 0,5 mm - 191 m, 0,6 mm - 275 m, 0,8 mm - 488 m).
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010004
0042010002
30.1.00.J
BZW 06-10B
4FP67254
ABK-800A
MW3K10GS
RAK
DDS
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK s dotykovou plochou CZ-2-S s LED
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom RAK
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
DTH 2
DTH 1
adaptér
adaptér
OPJ
RAK DEK
OPJ
RAK BES
EVV DDS
napájací
zdroj
OT
EZ
napájací
zdroj
OT
EZ
Zapojenie RAK-4
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
14.2.2013
RAK DEK, RAK BES
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ, 2xEZ, 2xSN, 2xOT
Schéma č:
www.rys.sk
EVH DDS
RAK-4_2xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK a RAK BES, s elektromechanickými zámkami s AC napájaním pre dva vchody,
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
(spolu max. 100ks DT)
Prídavný zvonček
4 FN 605 22, 26
6
XC2
DTH2
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
XC2
2
DTH1
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
(spolu max. 8ks EV)
2
6
TESLA
TESLA
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
(priama voľba)
Modul elektrického
vrátnika KARAT
DEL PRG
_
N
0 +
TL1 GND
L
SN 4 FP 672 49
230V/50Hz
OPJ RAK BES
1 2 3 4
konektor
USB
R1 R2 R3
4
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
EZ
transil
spínacie relé
transil
EZ
Pozn.: EVV - adresa "2"
Odstránená prepojka JP1
OUT1
IN
OUT2
PRG
DEL
4
12 V~
12 V~
GND
TL1
0 +
_
N
OUT1
IN
OUT2
12 V~
12 V~
L
SN 4 FP 672 49
230V/50Hz
1 2 3 4
zelený
šedý
biely
žltý
7 - 15 V AC
9 - 24 V DC
7 - 15 V AC
9 - 24 V DC
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
odblokovacie
tlačidlo
odblokovacie
tlačidlo
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
Zapojenie RAK-4
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
14.2.2013
RAK DEK, RAK BES
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ, 2xEZ, 2xSN, 2xOT, DDS
Schéma č:
www.rys.sk
OPJ RAK DEK
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
R1 R2 R3
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
(kódová voľba)
Pozn.: EVH - adresa "1"
spínacie relé
TESLA
(priama voľba)
(kódová voľba)
Modul elektrického
vrátnika KARAT
konektor USB
zadný vchod
predný vchod
6
TESLA
RAK-4_2xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES, s elektromagnetickým
zámkom pre jeden vchod, výstupné tlačidlo,
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS v spojení s prístupovým systémom RAK.V dvojvodičovom systéme
DDS je zapojený hlavný elektrický vrátnik, audiotelefóny (DT) a prídavný zvonček.
V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK BES, ktorá ovláda elektromagnetický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného inverzného
zámku) sa využíva svorka R1. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Výstup z objektu je realizovaný pomocou
výstupného tlačidla. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku. V prípade ohrozenia života je
možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede
tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne
záznamy.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.
2. Napájací zdroj
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia. Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
3. Dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie správnej polarity vodičov na svorkách „+24“ a „-“. Elektrický odpor slučky vodičov
napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte skrútený pár vodičov 2x0,5 s odporúčanou maximálnou
dĺžkou 200m (napr. UTP, J-Y(St)Y 2x0,5 alebo SYKY 2x0,5). Pre väčšie vzdialenosti použijte skrútený pár s vodičmi s väčším priemerom/prierezom.
Celkový elektrický odpor jednotlivých vodičov zbernice 2-BUS od elektrického vrátnika k DT by nemal byť väčší ako 17Ω, čo pri medených vodičoch
zodpovedá nasledovným dĺžkam: 0,5 mm - 191 m, 0,6 mm - 275 m, 0,8 mm - 488 m).
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
ME201
BZW 06-15
ABK-900A
DEK2211
16ADR 120/14
RAK
DDS
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 KHz
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- stabilizovaný napájací zdroj
- PC so softwarom RAK
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
DTH 2
DTH 1
adaptér
OPJ
RAK BES
EVH DDS
napájací
zdroj
NVT
VT
EMZ
EMZ
Zapojenie RAK-5
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK BES
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 1xEMZ, 2xSN, 1xVT, 1xNVT, DDS Schéma č:
www.rys.sk
napájací
zdroj
RAK-5_1xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES, s elektromagnetickým zámkom pre jeden vchod, výstupné tlačidlo,
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
(spolu max. 100ks DT)
Prídavný zvonček
4 FN 605 22, 26
6
XC2
DTH2
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
XC2
2
DTH1
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
6
TESLA
TESLA
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
(kódová voľba)
2
Modul elektrického
vrátnika KARAT
OUT1
IN
OUT2
Pozn.: EVH - adresa "1"
0 +
_
N
(priama voľba)
L
SN 4 FP 672 49
230V/50Hz
núdzové výstupné
tlačidlo
elektromagnetický
zámok
transil
čierny
červený
ME 201
transil
čierny
spínacie relé
červený
žltý
konektor
USB
zelený červený
(nezapájajú sa)
ME 211
R1 R2 R3
DEL
12 V~
12 V~
GND
TL1
+ _
7 - 15 V AC
9 - 24 V DC
zdroj
12 VDC
výstupné
tlačidlo
Zapojenie RAK-5
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
13.3.2012
RAK BES
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 1xEMZ, 2xSN, 1xVT, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
PRG
RAK-5_1xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK, s elektromechanickým
zámkom s AC napájaním pre jeden vchod, výstup kľučkou,
prepojenie na analógový dorozumievací systém DDZ KARAT
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie analógového dorozumievacieho systému KARAT v spojení s prístupovým systémom RAK.V dorozumievacom systéme
DDZ je zapojený elektrický vrátnik a audiotelefóny.
V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK DEK, ktorá ovláda elektromechanický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného
inverzného zámku) sa využíva svorka R1. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť na odblokovanie
dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe
nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.
2. Napájací zdroj
V systéme sú zapojené dva napájacie zdroje. Prvý napája dorozumievací systém DDZ a alektromechanický zámok. Druhý napája OPJ RAK . Pri inštalácii
OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ, čím sa výrazne znížuje riziko prepäťových špičiek,
ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
- operačno-pamäťová jednotka RAKDEK - doska bez dotykovej plochy
- dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou, šróbovacia
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom RAK
- analógový dorozumievací systém DDZ KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
0032010001
CZ-2-S
30.1.00.J
4FP67254
ABK-800A
MW3K10GS
RAK
DDZ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- doska OPJ k DP: max. 5m
Bloková schéma zapojenia
DT 2
adaptér
DT 1
OPJ
RAK DEK
DOSKA
EV
DP
EZ
Zapojenie RAK-6
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
14.2.2013
RAK DEK
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 1xEZ, 2xSN, 1xOT, DDZ
Schéma č:
www.rys.sk
OT
napájací
zdroj
RAK-6_1xOPJ-EZ+DDZ
...
n - počet DT
7+n
4+n
4+n-1
A
B
C
D
XC4
4+n-2
E
F
G
H
XC5
počet vodičov
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK, s elektromechanickým zámkom s AC napájaním pre jeden vchod,
výstup kľučkou, prepojenie na analógový dorozumievací systém DDZ KARAT
4
7
OH
2
3
6
+4
XC1
EZ
5
hnedý
(nezapája sa)
žltý
1 2 3 4
1 2 3 4
biely
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
šedý
DEL PRG
OPJ RAK DEK
Zapojenie RAK-6
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
14.2.2013
RAK DEK
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 1xEZ, 2xSN, 1xOT, DDZ
Schéma č:
www.rys.sk
R1 R2 R3
spínacie relé
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
zelený
dotyková
plocha CZ-2-S
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
GND
TL1
USB
konektor
zdroj
(adaptér)
odblokovacie
tlačidlo
SN 4 FP 672 54
230V/50Hz
DT1
4 FP 211 01
+41
7
6
4
3
2
1
A
T
_
DT2
4 FP 211 01
0
N
7
6
4
3
2
1
A
T
L
5
4
A
A
2
TT - KARAT
A
B
GT
Z
XC2
1
_
2 3 6
XC3
12 V~
12 V~
RAK-6_1xOPJ-EZ+DDZ
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK,
s elektromagnetickým zámkom a výstupným tlačidlom pre jeden vchod,
prepojenie na analógový dorozumievací systém DDZ KARAT
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie analógového dorozumievacieho systému KARAT v spojení s prístupovým systémom RAK.V dorozumievacom systéme
DDZ je zapojený elektrický vrátnik a audiotelefóny.
V systéme je zapojena jedna operačná jednotka RAK DEK, ktorá ovláda elektromechanický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného
inverzného zámku) sa využíva svorka R1. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Výstup z objektu je realizovaný
pomocou výstupného tlačidla. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku. V prípade ohrozenia
života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v
strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané
žiadne záznamy.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pokiaľ je dotyková plocha na
OPJ RAK DEK zapájaná dodatočne, musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov.
2. Napájací zdroj
V systéme sú zapojené dva napájacie zdroje. Prvý napája dorozumievací systém DDZ a alektromechanický zámok. Druhý napája OPJ RAK . Pri inštalácii
OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ, čím sa výrazne znížuje riziko prepäťových špičiek,
ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010004
ME201
BZW 06-15
2211
RYS009
ABK-900A
16ADR
MW3K10GS
RAK
DDZ
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK s dotykovou plochou CZ-2-S s LED
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- výstupné tlačidlo
- spínací modul s čipom SMČIP
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- stabilizovaný napájací zdroj 16ADR 120/14
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- PC so softwarom RAK
- analógový dorozumievací systém DDZ KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
DT 2
DT 1
napájací
zdroj
adaptér
SMČIP
OPJ
RAK DEK
EV
napájací
zdroj
PIEZO
NVT
VT
EMZ
Zapojenie RAK-7
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK DEK
Dátum:
14.2.2012
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
1xOPJ, 1xEZ, 2xSN, 1xVT, 1xSMČIP, DDZ Schéma č:
RAK-7_1xOPJ-EMZ+DDZ
www.rys.sk
ME 201
elektromagnetický
zámok
červený
čierny
transil
+ _
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Zapojenie RAK-7
žltý
1 2 3 4
1 2 3 4
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
USB
konektor
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
šedý
DEL PRG
spínacie relé
R1 R2 R3
núdzové výstupné
tlačidlo
výstupné
tlačidlo
N Z
R1
R2
ČIP
7
6
4
3
2
1
A
T
7
6
4
3
2
1
A
T
5
5
SN 4 FP 672 54
DT1
4 FP 211 01
DT2
4 FP 211 01
230V/50Hz
SMČIP
+41
_
0
N
L
zdroj
(adaptér)
A
2
TT - KARAT
4
A
2
3
6
+4
XC1
1
A
B
GT
Z
RAK DEK
XC2
16 ADR
zdroj
12 VDC
biely
_
XC3
OPJ RAK DEK
4
4+n
...
n - počet DT
7+n
počet vodičov
4+n-1
4+n-2
A
B
C
D
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
zelený
XC4
GND
TL1
E
F
G
H
12 V~
12 V~
XC5
2 3 6
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK, s elektromagnetickým zámkom, s SMČIP-om pre jeden vchod,
prepojenie na analógový dorozumievací systém DDZ KARAT
Dátum:
Strana: 2/2
2xA4
14.2.2012
1xOPJ, 1xEZ, 2xSN, 1xVT, 1xSMČIP, DDZ Schéma č:
RAK-7_1xOPJ-EMZ+DDZ
7
OH
Zapojenie systému EKO RAK s akumulátorom, impulzným
elektromechanickým zámkom a výstupným tlačidlom
pre jedno kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie OPJ EKO RAK s napájaním pomocou akumulátora. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha. Výstup
z objektu je realizovaný pomocou výstupného tlačidla, ktoré sa pripája na svorky TL1 / GND. OPJ EKO RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o
vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. Dotyková plocha sa pripája k svorkovnici na plošnej doske OPJ EKO RAK. Pokiaľ nie je dotyková
plocha osadená spolu s plošnou doskou do rámu KARAT (komplet OPJ), tak dĺžka prepojovacieho kábla dotykovej plochy nesmie presiahnuť 5 m. LED na
dotykovej ploche zabezpečuje dvojfarebnú signalizáciu stavu akumulátora (zelená LED bliká - akumulátor OK, červená LED svieti - slabý akumulátor).
Odporúčaným typom zámku pre pripojenie k OPJ EKO RAK DEK je nízkoodberový impulzný zámok, t.j. nízkoodberový elektromechanický zámok s
automatickým odblokovacím mechanizmom (12 VDC, 0,17 A), ktorý sa pripája na svorky Z- a Z+. Vzdialenosť medzi elektrickým zámkom a OPJ EKO RAK
môže byť max. 5m. Pri tomto type zámku je mechanizmus navrhnutý tak, aby sa jazýček zámku odblokoval krátkym elektrickým impulzom - čas otvorenia,
napr. 0,2 sekundy a zostal odblokovaný do doby, kým nie sú dvere otvorené. Impulzný spôsob odblokovania chráni batérie pred predčasným vybitím!
Ďalším typom elektromechanických zámkov, ktoré je možné pripojiť k OPJ EKO RAK, sú nízkoodberové zámky (12 V DC, 0,25 A), kde je potrebné
nastaviť čas otvorenia na čo najnižšiu možnú hranicu (odporúčané max. do 5 sek). Pri tomto type odblokovania je k zámku privádzaný prúd po dobu
nastavenú ako čas otvorenia. Čím dlhší čas otvorenia je nastavený, tým rýchlejšie dochádza k vybitiu batérie. Čas otvorenia je možné meniť len pomocou
softvéru RAK.
1 vchod
dotyková
plocha
CZ-2-S
(max. 5m od OPJ)
hnedý
DEL
GND
+
biely
šedý
žltý
zelený
hnedý
olovenný
akumulátor
12 V
napájanie
PRG
zapojenie
dotykovej
plochy
12345
+
-
OPJ EKO RAK
Z- Z+
TL1 GND
elektrický
zámok
výstupné
tlačidlo
impulzný elektrický
zámok 7L.2A.4.00.M
+
konektor
RS232
odblokovacie
tlačidlo
max. 5m
transil
Typové označenie zapojených technických prvkov
0032009007
7L2A.4.00.M
BZW 06-15
CZ-2-S
qAKUCP1272F1
ABK-800A
RAK
- plošná doska EKO RAK DEK - výrez pre uzamykanie
- elektromechanický impulzný, ľavý (7R2A.4.00.M - pravý)
- transil 12 V DC
- dotyková plocha s LED diódou
- olovený akumulátor Vision 12V / 7,2 A
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ:
Zapojenie RAK-8
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EKO RAK
1xOPJ, 1xEZ, 1xOT, 1xAKU,
www.rys.sk
- od OPJ k DP: max. 5 m
- od OPJ k PC:RS232
- EZ k OPJ: SYKFY a párovaný kábel, max. 5 m
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-8_EKORAK-AKU
Zapojenie systému EKO RAK s akumulátorom a solárnym panelom,
impulzným elektromechanickým zámkom a výstupným tlačidlom
pre jedno kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie OPJ EKO RAK s napájaním pomocou akumulátora a solárneho panelu.Základným prvkom zostavy je solárny panel, ktorý
mení slnečnú energiu na elektrickú. Ďalej je potrebný regulátor, ktorý kontroluje proces nabíjania akumulátora, ak je akumulátor vybitý - aktivuje jeho
nabíjanie a ak je nabitý, preruší nabíjanie. Predíde sa tak "prebíjaniu" akumulátora a tým sa zabezpečí jeho dlhšia životnosť. Zároveň umožnuje pripojiť
operačno-pamäťovú jednotku.
Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha. Výstup z objektu je realizovaný pomocou výstupného tlačidla, ktoré sa pripája na svorky TL1
/ GND. OPJ EKO RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. Dotyková plocha sa pripája k
svorkovnici na plošnej doske OPJ EKO RAK. Pokiaľ nie je dotyková plocha osadená spolu s plošnou doskou do rámu KARAT (komplet OPJ), tak dĺžka
prepojovacieho kábla dotykovej plochy nesmie presiahnuť 5 m. LED na dotykovej ploche zabezpečuje dvojfarebnú signalizáciu stavu akumulátora (zelená
LED bliká - akumulátor OK, červená LED svieti - slabý akumulátor).
Odporúčaným typom zámku pre pripojenie k OPJ EKO RAK DEK je nízkoodberový impulzný zámok, t.j. nízkoodberový elektromechanický zámok s
automatickým odblokovacím mechanizmom (12 VDC, 0,17 A), ktorý sa pripája na svorky Z- a Z+. Vzdialenosť medzi elektrickým zámkom a OPJ EKO RAK
môže byť max. 5m. Pri tomto type zámku je mechanizmus navrhnutý tak, aby sa jazýček zámku odblokoval krátkym elektrickým impulzom - čas otvorenia
napr. 0,2 sekundy a zostal odblokovaný do doby, kým nie sú dvere otvorené. Impulzný spôsob odblokovania chráni batérie pred predčasným vybitím!
1 vchod
solárny
panel
+
Ďalším typom elektromechanických
zámkov, ktoré je možné pripojiť k OPJ EKO
RAK, sú nízkoodberové zámky (12 V DC,
0,25 A), kde je potrebné nastaviť čas
otvorenia na čo najnižšiu možnú hranicu
(odporúčané max. do 5 sek). Pri tomto type
odblokovania je k zámku privádzaný prúd po
dobu nastavenú ako čas otvorenia. Čím
dlhší čas otvorenia je nastavený, tým
rýchlejšie dochádza k vybitiu batérie. Čas
otvorenia je možné meniť len pomocou
softvéru RAK.
dotyková
plocha
CZ-2-S
(max. 5m od OPJ)
+
UPOZORNENIE!
Ako prvý pripojte akumulátor /batériu
na regulátor a až potom pripojte
solárny panel.
+
+
DEL
GND
+
biely
šedý
žltý
zelený
hnedý
solárny
regulátor
napájanie
+
-
PRG
zapojenie
dotykovej
plochy
12345
solar batéria OPJ
hnedý
OPJ EKO RAK
olovenný
akumulátor
konektor
RS232
Z- Z+
TL1 GND
elektrický
zámok
výstupné
tlačidlo
impulzný elektrický
zámok 7L2A.4.00.M
+
odblokovacie
tlačidlo
max. 5m
transil
- plošná doska EKO RAK DEK - výrez pre uzamykanie
- elektromechanický impulzný, ľavý (7R2A.4.00.M - pravý)
- transil 12 V DC
- dotyková plocha s LED diódou
- polykrištalický modul - solárny panel
- regulátor
- olovený akumulátor Vision 12V / 7,2 A
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ:
- od OPJ k DP: max. 5 m
- od OPJ k PC: RS232
- EZ k OPJ: SYKFY a párovaný kábel, max. 5 m
Zapojenie RAK-9
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EKO RAK
1xOPJ, 1xEZ, 1xOT, 1xAKU, 1xSOLAR
www.rys.sk
Typové označenie zapojených technických prvkov
0032009007
7L2A.4.00.M
BZW 06-15
CZ-2-S
qAKUCP1272F1
ABK-800A
RAK
Dátum:
13.3.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-9_EKORAK-SOLAR
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou ACCESS 7AH
so sieťovým napájačom (galvanicky oddelené výstupy), s elektromechanickým
zámkom s AC napájaním, výstup cez bezkontkaknú čítačku
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre elektrický zámok so striedavým napájaním. Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. OPJ slúži aj na
zvukovú signalizáciu odblokovania zámku. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Na odblokovanie dverí pri
výstupe sa využíva bezkontaktná čítačka Access 7AH, ktorá je pripojená na 3-pinový konektor na DPS. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie
tlačidlo na svorky TL1 / GND a môže sa použiť na odblokovanie dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy. OPJ
RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie
identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky
oddelenými výstupnými napätiami (napr. 4FN67254). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre elektrický zámok aj napájanie
OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
1 vchod
elektrický zámok
s AC napájaním
30.1.00.J
transil
230V/50Hz
SN 4FN67254
_
+41
N
0
L
VSTUP
spínacie relé
OPJ RAK BES IDESCO
USB
konektor
R1 R2 R3
PRG
DEL
12 V~
12 V~
GND
TL1
VÝSTUP
ACCESS 7AH
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
TxD (ružový)
RxD (šedý)
GND (čierny)
12V (červený)
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
DAA10111B
30.1.00.J
BZW 06-10B
4FP67254
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 Khz
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie RAK-10
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK BES IDESCO
1xOPJ, 1xAccess 7AH, 1xEZ, 1xSN,
www.rys.sk
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
Dátum:
30.9.2013
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-10_IDS_EZ-AC
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou ACCESS 7AH
so sieťovým napájačom (galvanicky oddelené výstupy), s elektromechanickým
zámkom s AC napájaním, výstup pomocou odblokovacieho tlačidla
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie pre elektrický zámok so striedavým napájaním. Schéma je určená pre inštalácie, kde nie je možné alebo vhodné využívať
integrovanú čítačku v samotnej OPJ (dôvodom môže byť, napr. nedostatok miesta pre osadenie OPJ v tlačidlovom table KARAT ).
Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. OPJ slúži aj na zvukovú signalizáciu odblokovania zámku. Na odblokovanie dverí sa pre vstup
využíva bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH, ktorá je pripojená na 3-pinový konektor na DPS. Na výstup sa používa odblokovacie tlačidlo pripojené na
svorky TL1 / GND. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak,
ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatný zdroj pre EZ, alebo použiť jeden zdroj s galvanicky
oddelenými výstupnými napätiami (napr. 4FN67254). Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia výstupov pre elektrický zámok aj napájanie
OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
1 vchod
elektrický zámok
s AC napájaním
30.1.00.J
transil
230V/50Hz
SN 4FN67254
+41
N
0
_
L
odblokovacie
tlačidlo
pre výstup
VÝSTUP
spínacie relé
OPJ RAK BES IDESCO
USB
konektor
R1 R2 R3
PRG
DEL
12 V~
12 V~
GND
TL1
VSTUP
ACCESS 7AH
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
TxD (ružový)
RxD (šedý)
GND (čierny)
12V (červený)
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
DAA10111B
30.1.00.J
BZW 06-10B
4FP67254
ABK-800A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 Khz
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH
- elektromechanický zámok (EZ) 5-12 V AC/DC
- transil 12 V AC
- sieťový napájač, galvanicky oddelené výstupné napätia
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie RAK-11
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK BES IDESCO
Dátum:
30.9.2013
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 1xAccess 7AH, 1xEZ, 1xSN, 1xOT Schéma č:
www.rys.sk
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
RAK-11_IDS_EZ-AC+OT
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou
ACCESS 7AH pre vstup, s elektromagnetickým zámkom pre jeden vchod,
výstupné tlačidlo, prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS v spojení s prístupovým systémom RAK. V dvojvodičovom systéme
DDS je zapojený hlavný elektrický vrátnik, audiotelefóny (DT) a prídavný zvonček. Schéma je určená pre inštalácie, kde nie je možné alebo vhodné využívať
integrovanú čítačku v samotnej OPJ (dôvodom môže byť, napr. nedostatok miesta pre osadenie OPJ v tlačidlovom table KARAT ).
V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK BES, ktorá ovláda elektromagnetický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného inverzného
zámku) sa využíva svorka R1. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka ACCESS 7AH, ktorá je pripojená na 3-pinový konektor na DPS.
Výstup z objektu je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania
elektromagnetického zámku. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje
rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo. OPJ RAK neobsahuje záznamník
udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Napájací zdroj
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia. Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
2. Dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie správnej polarity vodičov na svorkách „+24“ a „-“. Elektrický odpor slučky vodičov
napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte skrútený pár vodičov 2x0,5 s odporúčanou maximálnou
dĺžkou 200m (napr. UTP, J-Y(St)Y 2x0,5 alebo SYKY 2x0,5). Pre väčšie vzdialenosti použijte skrútený pár s vodičmi s väčším priemerom/prierezom.
Celkový elektrický odpor jednotlivých vodičov zbernice 2-BUS od elektrického vrátnika k DT by nemal byť väčší ako 17Ω, čo pri medených vodičoch
zodpovedá nasledovným dĺžkam: 0,5 mm - 191 m, 0,6 mm - 275 m, 0,8 mm - 488 m).
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
DAA10111B
ME201
BZW 06-15
ABK-900A
DEK2211
16ADR 120/14
RAK
DDS
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 Khz
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- stabilizovaný napájací zdroj
- PC so softwarom RAK
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
DTH 2
DTH 1
adaptér
ACCESS 7AH
OPJ
RAK BES
EVH DDS
napájací
zdroj
NVT
VT
EMZ
EMZ
Zapojenie RAK-12
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
30.9.2013
Strana: 1/2
2xA4
RAK BES IDESCO 1xOPJ
1xAccess,1xEMZ,2xSN,1xVT,1xNVT, DDS Schéma č:
www.rys.sk
napájací
zdroj
RAK-12_IDS_1xOPJ+VT-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou ACCESS 7AH pre vstup, s elektromagnetickým zámkom pre jeden vchod,
výstupné tlačidlo, prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
(spolu max. 100ks DT)
Prídavný zvonček
4 FN 605 22, 26
6
XC2
DTH2
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
XC2
2
DTH1
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
6
TESLA
TESLA
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
(kódová voľba)
2
Modul elektrického
vrátnika KARAT
OUT1
IN
OUT2
Pozn.: EVH - adresa "1"
0 +
_
N
(priama voľba)
L
SN 4 FP 672 49
230V/50Hz
núdzové výstupné
tlačidlo
elektromagnetický
zámok
transil
čierny
červený
ME 201
transil
čierny
spínacie relé
žltý
konektor
USB
zelený červený
(nezapájajú sa)
ME 211
R1 R2 R3
12 V~
12 V~
GND
TL1
PRG
DEL
VSTUP
ACCESS 7AH
+ _
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
TxD (ružový)
RxD (šedý)
GND (čierny)
12V (červený)
7 - 15 V AC
9 - 24 V DC
zdroj
12 VDC
výstupné
tlačidlo
Zapojenie RAK-12
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
30.9.2013
Strana: 2/2
2xA4
RAK BES IDESCO 1xOPJ
1xAccess,1xEMZ,2xSN,1xVT,1xNVT, DDS Schéma č:
www.rys.sk
OPJ RAK BES IDESCO
červený
RAK-12_IDS_1xOPJ+VT-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou
ACCESS 7AH pre výstup, s elektromagnetickým zámkom pre jeden
vchod, prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie digitálneho dorozumievacieho systému KARAT 2-BUS v spojení s prístupovým systémom RAK. V dvojvodičovom systéme
DDS je zapojený hlavný elektrický vrátnik, audiotelefóny (DT) a prídavný zvonček.
V systéme je zapojená jedna operačná jednotka RAK BES, ktorá ovláda elektromagnetický zámok. Na pripojenie elektromagnetu (alebo iného inverzného
zámku) sa využíva svorka R1. Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva čítacia jednotka integrovaná v OPJ. Na odblokovanie dverí pri výstupe sa
využíva bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH, ktorá je pripojená na 3-pinový konektor na DPS. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného
odblokovania elektromagnetického zámku. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové
tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo. OPJ RAK neobsahuje
záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Napájací zdroj
Pri inštalácii OPJ RAK odporúčame použiť vždy samostatné napájanie pre OPJ a samostatné napájanie pre EZ. Jeden sieťový napájač je možné
použiť len v prípade, ak má galvanicky oddelené výstupné napätia. Pri použití jedného zdroja bez galvanického oddelenia napäťových výstupov pre
elektrický zámok aj napájanie OPJ sa výrazne zvyšuje riziko prepäťových špičiek, ktoré ovplyvňujú stabilitu funkcie OPJ.
2. Dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy, dbajte na dodržanie správnej polarity vodičov na svorkách „+24“ a „-“. Elektrický odpor slučky vodičov
napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú zbernicu (BUS) použijte skrútený pár vodičov 2x0,5 s odporúčanou maximálnou
dĺžkou 200m (napr. UTP, J-Y(St)Y 2x0,5 alebo SYKY 2x0,5). Pre väčšie vzdialenosti použijte skrútený pár s vodičmi s väčším priemerom/prierezom.
Celkový elektrický odpor jednotlivých vodičov zbernice 2-BUS od elektrického vrátnika k DT by nemal byť väčší ako 17Ω, čo pri medených vodičoch
zodpovedá nasledovným dĺžkam: 0,5 mm - 191 m, 0,6 mm - 275 m, 0,8 mm - 488 m).
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010002
DAA10111B
ME201
BZW 06-15
ABK-900A
16ADR 120/14
RAK
DDS
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s integrovanou čítačkou RFID 125 Khz
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- stabilizovaný napájací zdroj
- PC so softwarom RAK
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
DTH 2
DTH 1
adaptér
ACCESS 7AH
OPJ
RAK BES
EVH DDS
napájací
zdroj
NVT
EMZ
EMZ
Zapojenie RAK-13
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
30.9.2013
Strana: 1/2
2xA4
RAK BES IDESCO 1xOPJ
1xAccess,1xEMZ,2xSN,1xNVT, DDS
Schéma č:
www.rys.sk
napájací
zdroj
RAK-13_IDS_1xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK BES s čítačkou ACCESS 7AH pre vstup, s elektromagnetickým zámkom pre jeden vchod,
výstupné tlačidlo, prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
(spolu max. 100ks DT)
Prídavný zvonček
4 FN 605 22, 26
6
XC2
DTH2
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
(max. 3 DTV)
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
XC2
2
DTH1
4 FP 211 03
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
6
TESLA
TESLA
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
(kódová voľba)
2
Modul elektrického
vrátnika KARAT
OUT1
IN
OUT2
Pozn.: EVH - adresa "1"
0 +
_
N
(priama voľba)
L
SN 4 FP 672 49
230V/50Hz
núdzové výstupné
tlačidlo
elektromagnetický
zámok
transil
čierny
červený
ME 201
transil
VSTUP
čierny
žltý
konektor
USB
zelený červený
(nezapájajú sa)
ME 211
R1 R2 R3
12 V~
12 V~
GND
TL1
PRG
DEL
VÝSTUP
ACCESS 7AH
+ _
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
TxD (ružový)
RxD (šedý)
GND (čierny)
12V (červený)
7 - 15 V AC
9 - 24 V DC
zdroj
12 VDC
Zapojenie RAK-13
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
30.9.2013
Strana: 2/2
2xA4
RAK BES IDESCO 1xOPJ
1xAccess,1xEMZ,2xSN,1xNVT, DDS
Schéma č:
www.rys.sk
OPJ RAK BES IDESCO
spínacie relé
červený
RAK-13_IDS_1xOPJ-DDS
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK, s inverzným elektromechanickým
zámkom (DC), zálohovým zdrojom a DC meničom
pre jedny dvere, výstup tlačidlom
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie systému RAK DEK s inverzným elektromechanickým zámkov a zálohovým drojom. Svorka R1 sa využíva pri zapojení
inverzných zámkov . Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha (DP) pripojená k operačno pamäťovej jednotke (OPJ). Komplet OPJ sa
dodáva spolu s DP. Výstup z objektu je realizovaný pomocou odlokovacieho tlačidla zapojeného na svorky TL1 / GND. OPJ RAK neobsahuje záznamník
udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ slúži aj na zvukovú signalizáciu odblokovania, obsahuje piezobzučiak, ktorý
signalizuje priloženie identifikátora a tiež samotné odblokovanie dverí.
Pre napájanie je využívaný zdroj 75PS 138/5A s odpojovačom AKU, ktorý je doplnený o olovený akumulátor. Napájací zdroj a akumulátor vytvárajú
zálohový systém pre napájanie jednej brány - prístupového systému s inverzným zámkom. Napájací zdroj zároveň dobíja akumulátor a v prípade výpadku
prúdu prepne napájanie systému na akumulátor.
DC menič slúži ako ochranný prvok. Galvanicky
oddeľuje napájanie OPJ a napájanie inverzného
zámku, čím chráni elektroniku a procesor OPJ pred
prepäťovými špičkami.
75PS 13V8/5A
V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové
výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové
tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím
krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod odblokuje dvere trvalo.
BAT
+
+
N L
N
L
1 vchod - brána
X
+
+
-
vstup 10-20 VDC
12 DCR
olovený
akumulátor
12 V
+
výstup 13,8 VDC
+
spínacie relé
USB
konektor
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
1 2 3 4
odblokovacie
tlačidlo
GND
TL1
OPJ RAK DEK
núdzové
výstupné
tlačidlo
R1 R2 R3
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
transil
12 V~
12 V~
inverzný
elektrický
zámok
34.1.00.E
DC menič
DEL PRG
1 2 3 4
žltý
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010003
34.1.00.E
BZW 06-15
75PS13V8/5A.4
qAKUCP1272F1
12DCR120138/04
ABK-800A
ABK-900A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK BES s dotykovou plochou
- elektromechanický zámok (EZ) 12 VDC
inverzný, nízkoodberový
- transil 12 V DC
- napájací zdroj z odpojovačom AKU
- olovený akumulátor 12V/7.2 Ah
- Menič DC/DC 13 V na 13.8 V, 0.4 A
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel),
max. 15 m
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie RAK-14
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
2.5.2014
RAK DEK + 12DCR
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 1xEZ, 1x75PS, 1xBAT, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
biely
zelený
šedý
RAK-14_EZ-BAT+12DCR
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK, s elektromagnetickými
zámkami, zálohovým zdrojom a DC meničom
pre jedny dvere, výstup tlačidlom
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie systému RAK DEK s elektromagnetickými zámkami (EMZ) v a zálohovým drojom. Na pripojenie elektromagnetu (alebo
iného inverzného zámku) sa využíva svorka R1.Na odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha (DP) pripojená k operačno pamäťovej
jednotke (OPJ). Komplet OPJ sa dodáva spolu s DP. Výstup z objektu je realizovaný pomocou odlokovacieho tlačidla zapojeného na svorky TL1 / GND.
OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ slúži aj na zvukovú signalizáciu odblokovania,
obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež samotné odblokovanie dverí.
Pre napájanie je využívaný zdroj 75PS 138/5A s odpojovačom AKU, ktorý je doplnený o olovený akumulátor. Napájací zdroj a akumulátor vytvárajú
zálohový systém pre napájanie jednej brány - prístupového systému s elektromagnetickým zámkom. Napájací zdroj zároveň dobíja akumulátor a v
prípade výpadku prúdu prepne napájanie systému na akumulátor.
DC menič slúži ako ochranný prvok. Galvanicky
oddeľuje napájanie OPJ a napájanie elektromagnetického zámku, čím chráni elektroniku a procesor
OPJ pred prepäťovými špičkami.
V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové
výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové
tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím
krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod odblokuje dvere trvalo.
75PS 13V8/5A
BAT
+
+
N L
N
L
1 vchod - brána
X
+
+
-
vstup 10-20 VDC
12 DCR
olovenný
akumulátor
12 V
+
výstup 13,8 VDC
čierny
spínacie relé
červený
žltý
ME 211
červený zelený
(nezapájajú sa)
USB
konektor
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
1 2 3 4
odblokovacie
tlačidlo
GND
TL1
OPJ RAK DEK
transil
ME 201
R1 R2 R3
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
červený
12 V~
12 V~
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
DC menič
DEL PRG
1 2 3 4
núdzové
výstupné
tlačidlo
žltý
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
Typové označenie zapojených technických prvkov
0042010003
ME201
ME211
BZW 06-15
75PS13V8/5A.4
qAKUCP1272F1
12DCR120138/04
ABK-800A
ABK-900A
RAK
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK s dotykovou plochou
- elektromagnetický zámok bez signalizácie
- elektromagnetický zámok so signalizáciou
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- napájací zdroj z odpojovačom AKU
- olovený akumulátor 12V/7.2 Ah
- Menič DC/DC 13 V na 13.8 V, 0.4 A
- odblokovacie tlačidlo, 1x prepínací kontakt
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel),
max. 15 m
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie RAK-15
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
1.7.2014
RAK DEK + 12DCR
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1x75PS, 1xBAT, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
biely
zelený
šedý
RAK-15_EMZ-BAT+12DCR
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK s adaptérom a
DC-DC meničom, s elektromagnetickým zámkom a výstupným
tlačidlom pre kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie operačnej jednotky RAK DEK s elektromagnetickým zámok. Svorka R1 sa využíva pri zapojení inverzných zámkov. Na
odblokovanie dverí sa pre vstup využíva dotyková plocha s LED. Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1 LED zelenej (hnedý vodič sa nezapája). Pri zapojení dotykovej plochy musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov. Výstup z objektu je realizovaný pomocou
výstupného tlačidla zapojeného na svorky TL1 / GND. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne
záznamy. Elektromagnetický zámok ME510 má jeden pripojovací kábel, so štyrmi napájacími vodičmi (12/24VDC) a s tromi vodičmi signalizácie. Pre
pripojenie piezobzučiaka sa využívajú len dva z troch vodičov signalizácie a to hnedý a čierny. Modrý vodič signalizácie sa nezapája.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu
odblokovania elektromagnetického zámku a je
zapojený tak, že pískaním signalizuje celú dobu
otvorenia brány. Týmto spôsobom sa kontroluje
správne zatvorenie brány pri odchode zo stojiska.
Ako alternatívu je možné
namiesto elektromagnetického vodotesného zámku zapojiť do
systému zámok inverzný s mikrospínačom.
16 ADR
zdroj
12 VDC
V systéme je pre elektromagnet a operačnú jednotku
zapojený len jeden zdroj napájania, ktorý musí byť
doplnený o DC-DC menič s galvanicky oddeleným
výstupom. Takto sa zabráni možnému riziku
prepäťových špičiek, ktoré by mohli ovplyvňovať
stabilitu OPJ.
+ _
X
+
transil
vstup 10-20 VDC
DC menič
12 DCR
výstup 13,8 VDC
+
biely
elektromagnetický
zámok
zelený
červený
žltý
modrý
(nezapája sa)
ME 510
hnedý
čierny
čierny
1 2 3 4
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
GND
TL1
OPJ RAK DEK
piezobzučiak
DEL PRG
Označenie vodičov vodotesného
elektromagnetického zámku ME 510
12 V~
12 V~
R1 R2 R3
spínacie relé
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
červený
USB
konektor
1 2 3 4
žltý
biely
šedý
12 VDC
bez polarity
zelený
zelený
biely
červený
žltý
mod
rý
čie
rny
hn
ed
ý
NO
C
vodiče
signalizácie
NC
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
výstupné
tlačidlo
Typové označenie zapojených technických prvkov
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK - doska plošného spoja
- dotyková plocha CZ-2-SS s LED, nehrdzavejúca oceľ
- elektromagnetický zámok vodotesný so signalizáciou
- transil 12 V AC
- stabilizovaný napájací zdroj 16ADR 120/14
- DC/DC menič
- výstupné tlačidlo, 1x spínací kontakt, 1 x rozopínací kontakt
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- PC so softwarom RAK
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie RAK-16
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAK DEK
1xOPJ, 1xEMZ
1xSN, 1xVT, 1xDC-DC menič
www.rys.sk
0032010001
012008014
ME 510
BZW 06-10B
16 ADR
12DCR120138/04
2211
E002871
RAK
Dátum:
1.7.2014
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-16_1xOPJ-EMZ+DCR
Zapojenie systému RAK s OPJ RAK DEK s akumulátorom
a solárnym panelom, elektromechanickým zámkom, výstup kľučkou
pre kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie OPJ RAK DEK s napájaním pomocou akumulátora a solárneho panelu. Základným prvkom zostavy je solárny panel, ktorý
mení slnečnú energiu na elektrickú. Ďalej je potrebný regulátor, ktorý kontroluje proces nabíjania akumulátora, ak je akumulátor vybitý - aktivuje jeho
nabíjanie a ak je nabitý, preruší nabíjanie. Predíde sa tak "prebíjaniu" akumulátora a tým sa zabezpečí jeho dlhšia životnosť. Zároveň umožnuje pripojiť
operačno-pamäťovú jednotku. Vzdialenosť solárneho panelu od regulátora ovplyvňuje dobíjanie akumulátora, preto odporúčame umiestniť regulátor v čo
najkratšej vzdialenosti od solárneho panelu.
Pri zapojení dotykovej plochy musí byť dodržané farebné zapojenie vodičov. OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú
vytvárané žiadne záznamy. Na VSTUP sa využíva dotyková plocha. Pri zapojení dotykovej plochy so 4 vodičmi je možná signalizácia len za pomoci 1
LED - zelenej (hnedý vodič sa nezapája). VÝSTUP je realizovaný stlačením kľučky, ako alternatíva pre výstup môže byť zapojené na svorky TL1 / GND
výstupné tlačidlo. V systéme je zapojení elektromechanický zámok. Z dôvodu šetrenia kapacity akumulátora je zámok spínaný krátkym impulzom napr. 3
sekundy - nastavuje sa softvérovo.
1 kontajnerové stojisko
solárny
panel
elektrický zámok
s DC napájaním
30.1.00.E
transil
+
+
+
spínacie relé
DEL PRG
1 2 3 4
UPOZORNENIE!
Ako prvý pripojte akumulátor /batériu
na regulátor a až potom pripojte
solárny panel.
zelený
šedý
šedý - (1)
biely - (2)
žltý - (3)
zelený - (4)
Typové označenie zapojených technických prvkov
0032010001
30.1.00.E
BZW 06-15
CZ-2-S
BlueSolar 50W
5A12V/24V
CP12120
ABK-800A
RAK
odblokovacie
tlačidlo
GND
TL1
OPJ RAK DEK
olovenný
akumulátor
konektor
pre zapojenie
dotykovej
plochy
1 2 3 4
- operačno-pamäťová jednotka RAK DEK
doska plošného spoja
- elektromechanický zámk s DC napájaním
- transil
- dotyková plocha s LED diódou
- polykrištalický modul - solárny panel 12V/50Wp
- regulátor 5A
- olovený akumulátor Vision 12V / 24Ah
- odblokovacie tlačidlo so prepínacím kontaktom
- software RAK
biely
+
-
USB
konektor
LED (zelený)
LED (žltý)
stred DP (biely)
kraj DP (šedý)
R1 R2 R3
12 V~
12 V~
solárny
regulátor
žltý
hnedý
(nezapája sa)
dotyková
plocha CZ-2-S
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ:
- od OPJ k DP: max. 5 m
- od OPJ k PC: RS485, max. 1000 m
- EZ k OPJ: SYKFY a párovaný kábel, max. 5 m
Zapojenie RAK-17
typ operačno-pamäťovej jednotky:
RAk DEK
1xOPJ, 1xEZ, 1xAKU, 1xSOLAR
www.rys.sk
solar batéria OPJ
+
Dátum:
1.7.2014
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
RAK-17_EZ-SOLAR
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS232,
s elektromagnetickými zámkami pre jeden vchod (jedny dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS232, ktorá sa pripája priamo k PC cez kábel RS232. V
systéme môže byť zapojená len jedna takáto OPJ. OPJ ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí
pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania
elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily.
Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve dotykové plochy. V
prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí
rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Zapojenie uvedené v schéme je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu 31 pre programovanie DEK kľúčov. Po naprogramovaní je potrebné adresu 31
zmeniť na "prevádzkovú" adresu, napr. 1. Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov. Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte
podľa tabuľky, ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
Nastavenie adresy pre programovanie
1 2 3 4 5 6 7 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
ON OFF
ON OFF
nastavenie sieťovej
adresy 31 - prepínače
1 a 5 sú v polohe ON
Nastavenie adresy pre prevádzku
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
nastavenie sieťovej
adresy 1 - prepínač
1 je v polohe ON
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012005
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
S087577
BBIQ
- UNISIEŤ RS232 - BES/DEK-121205 sieťová operačno-pamäťová jednotka s konektorom RS232 (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- prepojovací kábel RS232
- PC so softwarom BBIQ
Bloková schéma zapojenia
adaptér
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
napájací
zdroj
DP
DP
PC
OPJ
NVT
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
UNISIEŤ
RS232
PIEZO
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-1
EMZ
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS232
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xDP, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-DS-1_1xOPJ_232
Zapojenie systému DEK SIEŤ s elektromagnetickými zámkami pre jeden vchod (jedny dvere) s OPJ UNISIEŤ RS232
1 vchod
16ADR
+ _
napájací
zdroj
ME 201
R=2k7
D1
D2
W1
R=1k5
šedý
W0
hnedý
max. 15 m
dotyková plocha
DM9092-L
kancelária domu
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS232
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xDP, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
PC
biely
zelený
žltý
OPJ UNISIEŤ RS232
VÝSTUP
READY
siréna
VSTUP
W1
W0
DEK
BES
červený
DEK
BES
Vstup Výstup
RS232
čierny
biely
hnedý
piezobzučiak
+12V
GND
GND
zelený
červený
D2
čierny
šedý
ON OFF
žltý
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
R=2k7
zelený
žltý
D1
červený
(nezapája sa)
dotyková
plocha
DM9092-L
R=1k5
relé2
transil
červený
ME 211
adaptér
12 VDC
12V~
12V~
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
červený
čierny
_ +
núdzové výstupné
tlačidlo
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
12 VDC
UNI-DS-1_1xOPJ_232
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485,
s elektromagnetickými zámkami pre jeden vchod (jedny dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ)
a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu odblokovania elektromagnetického zámku. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy
EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve dotykové plochy. V prípade ohrozenia
života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v
strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
nastavenie sieťovej
adresy 1, prepínač
1 v polohe ON
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Bloková schéma zapojenia
adaptér
DP
napájací
zdroj
DP
programátor DEK
s prevodníkom
USB-RS485
OPJ
UNISIEŤ RS485
NVT
PIEZO
PC
SIRÉNA
EMZ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xDP, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 10 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
UNI-DS-2_1xOPJ_485
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485 s elektromagnetickými zámkami a núdzovým tlačidlom
pre jeden vchod (jedny dvere)
1 vchod
16ADR
+ _
napájací
zdroj
1 2 3 4 5 6 7 8
VSTUP
GND
W1
W1
W0
VÝSTUP
biely
hnedý
žltý
žijem
OPJ UNISIEŤ RS485
zelený
READY
D2
D1
RXD
(príjem)
siréna
R=2k7
R=1k5
šedý
W0
DEK
BES
TXD
(vysielam)
DEK
BES
červený
Vstup Výstup
B
A
RS485
čierny
žltý
piezobzučiak
biely
hnedý
červený
D2
čierny
šedý
zelený
GND
ON OFF
DVER.KONTAKT
+12V
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
GND
D1
zelený
žltý
R=2k7
červený
(nezapája sa)
dotyková
plocha
DM9092-L
R=1k5
relé2
transil
červený
ME 211
adaptér
12 VDC
12V~
12V~
relé1
červený
ME 201
čierny
_ +
núdzové výstupné
tlačidlo
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
12 VDC
dotyková plocha
DM9092-L
USB
RS485
B A
kancelária domu
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xDP, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
PC
UNI-DS-2_1xOPJ_485
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485,
s elektromagnetickými zámkami pre dva vchody (dvoje dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485. Každá z nich ovláda dva elektromagnetické zámky
(EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na
zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na každých dverách
sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie
dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve dotykové plochy pre každé dvere. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre
odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod trvalo zopne odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu podľa, ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- PC so softwarom BBIQ
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Bloková schéma zapojenia
adaptér
DP
OPJ
NVT
DP
SIRÉNA
DP
OPJ
UNISIEŤ RS485
PIEZO
EMZ
DP
UNISIEŤ RS485
NVT
PIEZO
EMZ
programátor DEK
s prevodníkom
USB-RS485
PC
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-3
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 4xDP, 2xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
napájací
zdroj
UNI-DS-3_2xOPJ_485
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými zámkami pre dva vchody (dvoje dvere)
+ _
12 VDC
adaptér
_ +
1 vchod
75PS12V
napájací
zdroj
núdzové výstupné
tlačidlo
12 VDC
elektromagnetický
zámok
transil
čierny
červený
(nezapája sa)
VSTUP
R=2k7
W1
hnedý
žltý
zelený
biely
VÝSTUP
D1
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
D2
W0
READY
siréna
šedý
R=1k5
(príjem)
W1
W0
DEK
BES
TXD
(vysielam)
RXD
DEK
BES
Vstup Výstup
červený
RS485
čierny
B
A
žltý
piezobzučiak
biely
+12V
GND
GND
hnedý
červený
ON OFF
zelený
čierny
šedý
D2
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
D1
zelený
žltý
dotyková
plocha
DM9092-L
R=2k7
ME 211
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
R=1k5
relé2
transil
čierny
12V~
12V~
relé1
červený
ME 201
dotyková plocha
DM9092-L
núdzové
výstupné
tlačidlo
2 vchod
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
červený
(nezapája sa)
VSTUP
hnedý
šedý
W1
R=2k7
R=1k5
VÝSTUP
hnedý
žltý
biely
zelený
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
D2
W0
READY
D1
siréna
(vysielam)
W1
W0
DEK
BES
TXD
RXD
(príjem)
DEK
BES
Vstup Výstup
červený
RS485
dotyková plocha
DM9092-L
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-3
programátor - prevodník
USB-RS485
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 4xDP, 2xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
čierny
žltý
piezobzučiak
B
A
biely
+12V
GND
GND
D2
červený
šedý
ON OFF
zelený
čierny
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
D1
zelený
žltý
dotyková
plocha
DM9092-L
R=2k7
ME 211
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
R=1k5
relé2
transil
čierny
12V~
12V~
relé1
červený
ME 201
UNI-DS-3_2xOPJ_485
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými
zámkami pre dva vchody (dvoje dvere), prepojenie na digitálny
dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485. Každá z nich ovláda dva elektromagnetické zámky
(EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na
zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na každých dverách
sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie
dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve dotykové plochy pre každé dvere. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre
odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod trvalo zopne odblokovanie dverí. Schéma znázorňuje prepojenie dvojvodičových elektrických vrátnikov DDS s operačno-pamäťovými jednotkami.
Toto zapojenie umožňuje vytvárať záznam o otvorení dverí z domáceho telefónu, no tento záznam nie je adresný voči užívateľovi.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu podľa, ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
0012008003
BBIQ
DDS
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
- digitálny dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA STROPKOV a.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Bloková schéma zapojenia
adaptér
OPJ
EV DDS
NVT
UNISIEŤ RS485
PIEZO
EV DDS
DP
DP
programátor DEK
s prevodníkom
USB/RS485
PC
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-4
Dátum:
OPJ
UNISIEŤ RS485
EV DDS
NVT
SIRÉNA
PIEZO
EV DDS
EMZ
DP
SIRÉNA
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EMZ
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 4xDP, 2xNVT, DDS
Schéma č:
www.rys.sk
DP
napájací
zdroj
UNI-DS-4_2xOPJ+DDS
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými zámkami
pre dva vchody (dvoje dvere), prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
75PS12V
napájací
zdroj
TESLA
12 VDC
adaptér
núdzové výstupné
tlačidlo
12 VDC
relé1
červený
čierny
červený
žltý
W1
W1
R=2k7
R=1k5
šedý
W0
DEK
D1
hnedý
biely
OPJ UNISIEŤ RS485
zelený
(žijem)
žltý
READY
D2
W0
VÝSTUP
BES
(vysielam)
RXD
(príjem)
DEK
BES
TXD
siréna
OUT2
IN
OUT1
Vstup Výstup
+_
červený
RS485
elektrický vrátnik - príchod
čierny
B
A
biely
+12V
GND
GND
piezobzučiak
BUS1
BUS2
zelený
čierny
šedý
ON OFF
hnedý
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
VSTUP
zelený
žltý
TESLA
D2
červený
(nezapája sa)
D1
(priama voľba)
(kódová voľba)
ME 211
dotyková
plocha
DM9092-L
R=2k7
červený
R=1k5
relé2
transil
ME 201
VEDĽAJŠÍ EV
12V~
12V~
1 2 3 4 5 6 7 8
čierny
OUT2
IN
OUT1
TESLA
_ +
elektromagnetický
zámok
+_
transil
elektrický vrátnik - odchod
BUS1
BUS2
+ _
1 vchod
(priama voľba)
(kódová voľba)
TESLA
HLAVNÝ EV
dotyková plocha
DM9092-L
núdzové výstupné
tlačidlo
TESLA
piezobzučiak
VÝSTUP
hnedý
biely
OPJ UNISIEŤ RS485
OUT2
IN
OUT1
zelený
(žijem)
D2
žltý
READY
R=2k7
W1
W0
D1
(príjem)
siréna
šedý
R=1k5
+_
(vysielam)
RXD
W1
W0
DEK
BES
TXD
BUS1
BUS2
DEK
BES
červený
Vstup Výstup
dotyková plocha
DM9092-L
HLAVNÝ EV
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-4
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 4xDP, 2xNVT, DDS
Schéma č:
www.rys.sk
elektrický vrátnik - príchod
čierny
B
A
biely
+12V
GND
GND
hnedý
TESLA
červený
zelený
čierny
RS485
(priama voľba)
(kódová voľba)
TESLA
šedý
ON OFF
žltý
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
VSTUP
zelený
žltý
D2
červený
(nezapája sa)
R=2k7
ME 211
dotyková
plocha
DM9092-L
D1
červený
VEDĽAJŠÍ EV
R=1k5
relé2
čierny
transil
ME 201
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
OUT2
IN
OUT1
12V~
12V~
relé1
+_
transil
elektrický vrátnik - odchod
elektromagnetický
zámok
čierny
BUS1
BUS2
UNI-DS-4_2xOPJ+DDS
2 vchod
(priama voľba)
(kódová voľba)
TESLA
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS232 a
elektromagnetickými zámkami a výstupným tlačidlom
pre jeden vchod (jedny dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre jednosmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so signalizáciou
stavu dverí. Na VSTUPE sa využíva dotyková plocha, VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa zaznamenáva, ale tento
záznam nie je adresný voči užívateľovi. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS232, ktorá sa pripája priamo k PC cez
kábel RS232. V systéme môže byť zapojená len jedna takáto OPJ. OPJ ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu
stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania
elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily.
Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre
odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod trvalo zopne odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Zapojenie uvedené v schéme je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu 31 pre pregramovanie. Po naprogramovaní je potrebné adresu 31 zmeniť na
"prevádzkovú" adresu, napr. 1. Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov. Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa
tabuľky, ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
Nastavenie adresy pre programovanie
1 2 3 4 5 6 7 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
ON OFF
ON OFF
nastavenie sieťovej
adresy 31 - prepínače
1 a 5 sú v polohe ON
Nastavenie adresy pre prevádzku
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
nastavenie sieťovej
adresy 1 - prepínač
1 je v polohe ON
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012005
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
DEK 2211
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
S087577
BBIQ
- UNISIEŤ RS232 - BES/DEK-121205 sieťová operačno-pamäťová jednotka s konektorom RS232 (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- prepojovací kábel RS232
- PC so softwarom BBIQ
Bloková schéma zapojenia
adaptér
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
DP
napájací
zdroj
PC
OPJ
VT
UNISIEŤ
RS232
PIEZO
SIRÉNA
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k PC: RS232, 15 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 5
EMZ
NVT
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS232
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xDP, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-DS-5_1xOPJ_232-VT
1 vchod
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS232 a elektromagnetickými zámkami a
výstupným tlačidlom pre jeden vchod (jedny dvere)
16ADR
napájací
zdroj
relé1
červený
ME 201
červený
ME 211
červený
(nezapája sa)
zelený
červený
R=2k7
D2
W1
hnedý
biely
zelený
žltý
W1
VSTUP
W0
DEK
BES
červený
šedý
DEK
BES
Vstup Výstup
RS232
čierny
ON OFF
+12V
GND
GND
D1
piezobzučiak
výstupné
tlačidlo
R=1k5
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
núdzové výstupné
tlačidlo
12V~
12V~
relé2
transil
čierny
adaptér
12 VDC
transil
čierny
_ +
12 VDC
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
+ _
W0
READY
siréna
dotyková plocha
DM9092-L
RS232
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 5
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS232
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xDP, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
PC
kancelária domu
max. 15 m
OPJ UNISIEŤ RS232
UNI-DS-5_1xOPJ_232-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485,
elektromagnetickými zámkami a výstupným tlačidlom
pre jeden vchod (jedny dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre jednosmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. Na VSTUP sa využíva dotyková plocha, VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa
zaznamenáva, ale tento záznam nie je adresný voči užívateľovi. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá
ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a
pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo
dlhé otvorenie dverí. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre
signalizáciu stavu dverí. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu
manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo zopne odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
nastavenie sieťovej
adresy 1, prepínač
1 v polohe ON
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD,
prepínač 6 v polohe ON
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
DEK 2211
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- PC so softwarom BBIQ
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Bloková schéma zapojenia
adaptér
DP
napájací
zdroj
programátor DEK
s prevodníkom
USB/RS485
OPJ
UNISIEŤ RS485
VT
PIEZO
PC
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 6
EMZ
NVT
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xDP, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-DS-6_1xOPJ_485-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485, elektromagnetickými zámkami
a výstupným tlačidlom pre jeden vchod (jedny dvere)
1 vchod
16ADR
napájací
zdroj
ME 201
relé2
transil
červený
červený
(nezapája sa)
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
červený
ON OFF
hnedý
žltý
zelený
biely
W1
VSTUP
D2
W0
W0
READY
(žijem)
dotyková plocha
DM9092-L
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
R=2k7
D1
(príjem)
siréna
(vysielam)
W1
DEK
BES
TXD
RXD
BES
Vstup Výstup
RS485
B
A
červený
šedý
DEK
R=1k5
+12V
GND
GND
piezobzučiak
čierny
výstupné
tlačidlo
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 6
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xDP, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
ME 211
núdzové výstupné
tlačidlo
12V~
12V~
relé1
červený
čierny
adaptér
12 VDC
1 2 3 4 5 6 7 8
čierny
_ +
12 VDC
transil
elektromagnetický
zámok
+ _
UNI-DS-6_1xOPJ_485-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISEŤ RS485 a
elektromagnetickými zámkami a výstupným tlačidlom
pre dva vchody (dvoje dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre jednosmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so signalizáciou
stavu dverí. Na VSTUPE sa využíva dotyková plocha, VÝSTUPE je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa zaznamenáva, ale tento
záznam nie je adresný voči užívateľovi. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485. Každá z nich ovláda dva
elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie
dverí. Na každých dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu
stavu dverí. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu
aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo zopne odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Dotykové plochy (DP)
LED diódy sú integrované v dotykových plochách. Uvedené zapojenie je štandardné pre dvojfarebnú signalizáciu LED.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou (môže byť nahradená dotykovými plochami CZ-2-SS, CZ-2-S)
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- výstupné tlačidlo
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
DEK 2211
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
0012008003
BBIQ
adaptér
napájací
zdroj
DP
DP
OPJ
VT
OPJ
UNISIEŤ RS485
PIEZO
UNISIEŤ RS485
VT
SIRÉNA
PIEZO
programátor DEK
s prevodníkom
USB-RS485
PC
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 7
EMZ
NVT
EMZ
NVT
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 2xDP, 2xVT
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-DS-7_2xOPJ_485-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNISIEŤ RS485 a elektromagnetickými zámkami a
výstupným tlačidlom pre dva vchody (dvoje dvere)
12 VDC
adaptér
červený
(nezapája sa)
zelený
červený
hnedý
zelený
žltý
biely
W1
VSTUP
D2
W0
R=2k7
W1
DEK
BES
(príjem)
siréna
šedý
DEK
BES
TXD
(vysielam)
RXD
Vstup Výstup
B
A
červený
RS485
čierny
ON OFF
+12V
GND
GND
D1
piezobzučiak
výstupné
tlačidlo
R=1k5
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
ME 211
núdzové výstupné
tlačidlo
12 VDC
12V~
12V~
relé2
transil
čierny
relé1
červený
ME 201
_ +
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
+ _
1 vchod
75PS12V
napájací
zdroj
W0
READY
(žijem)
dotyková plocha
DM9092-L
OPJ UNISIEŤ RS485
transil
relé2
transil
čierny
červený
ME 211
červený
(nezapája sa)
zelený
červený
VSTUP
hnedý
W0
READY
(žijem)
dotyková plocha
DM9092-L
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
programátor - prevodník
USB-RS485
kancelária domu
PC
zelený
žltý
biely
W1
D2
W0
R=2k7
W1
DEK
BES
RXD
(príjem)
siréna
šedý
DEK
BES
TXD
(vysielam)
Vstup Výstup
B
A
červený
RS485
čierny
ON OFF
+12V
GND
GND
D1
piezobzučiak
výstupné
tlačidlo
R=1k5
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
12V~
12V~
Zapojenie UNISIEŤ/DEK - 7
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 2xDP, 2xVT
Schéma č:
www.rys.sk
relé1
červený
ME 201
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
čierny
2 vchod
núdzové výstupné
tlačidlo
UNI-DS-7_2xOPJ_485-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNI SIEŤ, s elektromagnetickým
zámkom a výstupným tlačidlom
pre kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému DEK SIEŤ pre jednosmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. Na VSTUP sa využíva dotyková plocha, VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa
zaznamenáva, ale tento záznam nie je adresný voči užívateľovi. Elektromagnetický zámok ME510 má jeden pripojovací kábel, so štyrmi napájacími
vodičmi (12/24VDC) a s tromi vodičmi signalizácie. Pre pripojenie piezobzučiaka sa využívajú len dva z troch vodičov signalizácie a to hnedý a čierny.
Modrý vodič signalizácie sa nezapája.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu odblokovania elektromagnetického zámku a je zapojený tak, že pískaním signalizuje celú dobu otvorenia
brány. Týmto spôsobom sa kontroluje správne zatvorenie brány pri odchode zo stojiska. Ako alternatívu je možné namiesto vodotesného
elektromagnetického zámku zapojiť do systému inverzný elektromechanický zámok s mikrospínačom.
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 230V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
kontajnerové stojisko
16ADR
napájací
zdroj
+ _
_ +
12 VDC
adaptér
12 VDC
transil
relé1
zelený
červený
relé2
žltý
modrý
ME 510
(nezapája sa)
hnedý
12V~
12V~
1 2 3 4 5 6 7 8
biely
elektromagnetický
zámok
čierny
W0
hnedý
žltý
zelený
biely
W1
VSTUP
D2
D1
W1
DEK
BES
RXD
(príjem)
BES
TXD
(vysielam)
Vstup Výstup
RS485
B
A
výstupné
tlačidlo
šedý
DEK
R=2k7
piezobzučiak
čierny
ON OFF
+12V
GND
GND
R=1k5
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
červený
W0
READY
(žijem)
dotyková plocha
DM9092-L
OPJ UNISIEŤ RS485
možnosť on-line prepojenia s PC
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012008014
ME 510
BZW 06-10B
16 ADR
MW3WK10GS
2211
E002871
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová
operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- dotyková plocha CZ-2-SS s LED, nehrdzavejúca oceľ
- elektromagnetický zámok vodotesný so signalizáciou
- transil 12 V AC
- stabilizovaný napájací zdroj 16ADR 120/14
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- výstupné tlačidlo, 1x spínací kontakt, 1 x rozopínací kontakt
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu
odblokovania EZ
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
RS485
B A
0012012006
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
kancelária domu
USB
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od OPJ k PC: USB, 2 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-9
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI SIEŤ
1xOPJ, 1xEMZ, 2xSN, 1xVT
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
Dátum:
1.7.2014
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
UNI-DS-9_1xOPJ-EMZ-VT
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNI SIEŤ, s akumulátorom
a solárnym panelom, elektromechanickým zámkom, výstup kľučkou
pre kontajnerové stojisko s jednou bránou
Popis zapojenia
Schéma znázorňuje zapojenie OPJ UNI SIEŤ s napájaním pomocou akumulátora a solárneho panelu. Základným prvkom zostavy je solárny panel, ktorý
mení slnečnú energiu na elektrickú. Ďalej je potrebný regulátor, ktorý kontroluje proces nabíjania akumulátora, ak je akumulátor vybitý - aktivuje jeho
nabíjanie a ak je nabitý, preruší nabíjanie. Predíde sa tak "prebíjaniu" akumulátora a tým sa zabezpečí jeho dlhšia životnosť. Zároveň umožnuje pripojiť
operačno-pamäťovú jednotku. Vzdialenosť solárneho panelu od regulátora ovplyvňuje dobíjanie akumulátora, preto odporúčame umiestniť regulátor v čo
najkratšej vzdialenosti od solárneho panelu.
OPJ UNI SIEŤ umožňuje v tomto zapojení jednosmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so signalizáciou stavu
dverí. Na VSTUP sa využíva dotyková plocha, VÝSTUP je realizovaný stlačením kľučky. V systéme je zapojení elektromechanický zámok s
mikrospínačom pre možnosť kontroly stavu brány. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu odblokovania elektromechanického zámku a je zapojený
tak, že pískaním signalizuje celú dobu otvorenia brány. Týmto spôsobom sa kontroluje správne zatvorenie brány pri odchode zo stojiska. Z dôvodu
šetrenia kapacity akumulátora je zámok spínaný krátkym impulzom napr. 3 sekundy.
1 kontajnerové stojisko
UPOZORNENIE!
Ako prvý pripojte akumulátor /batériu
na regulátor a až potom pripojte
solárny panel.
solárny
panel
+
R=2k7 D2
D1
dotyková
plocha
CZ-2-S
(max. 5m od OPJ)
R=1k5
solar batéria OPJ
+
hnedý
+
+
solárny
regulátor
relé1
12V~
12V~
relé2
piezobzučiak
čierny
červený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
elektrický zámok
s mikrospínačom
(príjem)
transil
A
B
0012012006
4R6.4.00.M
BZW 06-15
CZ-2-S
E002871
BlueSolar 80W
5A12V/24V
BAT-PB-6FM24
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová
operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- elektromechanický s mikrospínačom,
pravý 12 VDC (4L6.4.00.M - ľavý)
- transil 12 V DC
- dotyková plocha s LED diódou
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu
odblokovania EZ
- polykrištalický modul - solárny panel 12V/80Wp
- regulátor 5A
- olovený akumulátor Vision 12V / 24Ah
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
W1
W0
READY
RS485
Typové označenie zapojených technických prvkov
W1
W0
DEK
BES
TXD
(vysielam)
RXD
DEK
BES
max. 5m
Vstup Výstup
B
A
RS485
4R6.4.00.M
(4L6.4.00.M)
ON OFF
+12V
GND
GND
(žijem)
možnosť on-line prepojenia s PC
cez programátor- prevodník RS485
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ:
- od OPJ k DP: max. 5 m
- od OPJ k PC: RS485, max. 1000 m
- EZ k OPJ: SYKFY a párovaný kábel, max. 5 m
Zapojenie UNI SIEŤ/DEK-10
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI SIEŤ
1xOPJ, 1xEZ, 1xAKU, 1xSOLAR
www.rys.sk
olovenný
akumulátor
1 2 3 4 5 6 7 8
+
-
Dátum:
1.7.2014
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
UNI-DS-10_EZ-SOLAR
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNI SIEŤ, s elektromagnetickými
zámkami, zálohovým zdrojom a DC meničom
pre jedny dvere
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie operačno-pamäťovej jednotky UNI SIEŤ pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o
VSTUPE a VÝSTUPE a so signalizáciou stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu odblokovania elektromagnetického zámku, podobne ako integrované LED v dotykových plochách, ktoré umožňujú dvojfarebnú signalizáciu
stavu zámku - odblokovaný/zablokovaný. Pre správnu funkčnosť LED je dôležité zapojiť predradné rezistory. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre
vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie dverí sa pre vstup a výstup
využívajú dve dotykové plochy. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje
rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod odblokuje dvere trvalo.
Pre napájanie je využívaný zdroj 75PS 138/5A s odpojovačom AKU, ktorý je doplnený o
olovený akumulátor. Napájací zdroj a akumulátor vytvárajú zálohový systém pre napájanie
jednej brány - prístupového systému s elektromagnetickým zámkom. Napájací zdroj zároveň
dobíja akumulátor a v prípade výpadku prúdu prepne napájanie systému na akumulátor.EMZ
sú napájané priamo zo zálohového zdroja, OPJ je napájaná paralelne cez DC menič 12DCR.
DC menič slúži ako ochranný prvok, ktorý galvanicky oddeľuje napájanie OPJ a napájanie
elektromagnetického zámku, čím chráni elektroniku a procesor OPJ pred prepäťovými
špičkami.
75PS 13V8/5A
BAT
+
+
N L
1 vchod
N
L
X
+
+
olovenný
akumulátor
12 V
vstup 10-20 VDC
núdzové výstupné
tlačidlo
-
12 DCR
DC menič
+
výstup 13,8 VDC
transil
relé1
červený
ME 201
GND
W0
VÝSTUP
hnedý
žltý
biely
READY
D2
W1
W0
zelený
BES
D1
DEK
R=2k7
W1
RXD
(príjem)
siréna
R=1k5
šedý
DEK
BES
TXD
(vysielam)
Vstup Výstup
B
A
červený
RS485
čierny
VSTUP
piezobzučiak
hnedý
červený
žltý
čierny
biely
GND
ON OFF
DVER.KONTAKT
+12V
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
GND
žltý
D2
zelený
šedý
zelený
červený
(nezapája sa)
D1
ME 211
dotyková
plocha
DM9092-L
R=2k7
červený
R=1k5
relé2
transil
čierny
12V~
12V~
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
čierny
žijem
OPJ UNISIEŤ RS485
dotyková plocha DM9092-L
PC
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
0022004024
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS13V8/5A.4
qAKUCP1272F1
12DCR120138/04
0012008003
BBIQ
B A
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max. 15 m
- od OPJ k PC: RS485, max. 1000 m
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
programátor - prevodník
USB-RS485
možnosť on-line prepojenia s PC
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová
operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED
diódou
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- napájací zdroj z odpojovačom AKU
- olovený akumulátor 12V/7.2 Ah
- Menič DC/DC 13 V na 13.8 V, 0.4 A
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-11
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
1.7.2014
UNI SIEŤ + 12DCR
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1x75PS, 1xBAT, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
- od napájača k OPJ: SYKFY
RS485
kancelária domu
USB
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
UNI-DS-11_EMZ-BAT+12DCR
Zapojenie systému DEK SIEŤ s OPJ UNI SIEŤ, s inverzným
elektromechanickým zámkom, zálohovým zdrojom
a DC meničom pre jedny dvere
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie operačno-pamäťovej jednotky UNI SIEŤ pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o
VSTUPE a VÝSTUPE a so signalizáciou stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu odblokovania elektromechanického zámku, podobne ako integrované LED v dotykových plochách, ktoré umožňujú dvojfarebnú signalizáciu
stavu zámku - odblokovaný/zablokovaný. Pre správnu funkčnosť LED je dôležité zapojiť predradné rezistory. EZ je inverzný s mikrospínačom pre
signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve dotykové plochy. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové
výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchle odblokovanie dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod odblokuje dvere trvalo.
Pre napájanie je využívaný zdroj 75PS 138/5A s odpojovačom AKU, ktorý je doplnený o olovený
akumulátor. Napájací zdroj a akumulátor vytvárajú zálohový systém pre napájanie jednej brány
- prístupového systému s elektrickým zámkom. Napájací zdroj zároveň dobíja akumulátor a v
prípade výpadku prúdu prepne napájanie systému na akumulátor. EZ je napájaný priamo zo
zálohového zdroja, OPJ je napájaná paralelne cez DC menič 12DCR. DC menič slúži ako
ochranný prvok, ktorý galvanicky oddeľuje napájanie OPJ a napájanie elektromagnetického
zámku, čím chráni elektroniku a procesor OPJ pred prepäťovými špičkami.
75PS 13V8/5A
BAT
+
+
N L
1 vchod
N
L
X
+
+
olovenný
akumulátor
12 V
vstup 10-20 VDC
núdzové výstupné
tlačidlo
-
12 DCR
DC menič
+
výstup 13,8 VDC
inverzný elektromechanický
zámok s mikrospínačom
VÝSTUP
hnedý
žltý
biely
zelený
siréna
D2
D1
BES
W1
W0
READY
VSTUP
W0
DEK
R=2k7
W1
RXD
(príjem)
R=1k5
šedý
DEK
BES
TXD
(vysielam)
Vstup Výstup
RS485
B
A
hnedý
žltý
GND
červený
D2
zelený
piezobzučiak
R=2k7
D1
biely
GND
ON OFF
DVER.KONTAKT
+12V
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
GND
červený
čierny
šedý
R=1k5
relé2
transil
čierny
dotyková
plocha
DM9092-L
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
12V~
12V~
žijem
OPJ UNISIEŤ RS485
dotyková plocha DM9092-L
B A
- od napájača k OPJ: SYKFY
- od DP k OPJ: twisted pair (samostatný tienený kábel), max.15 m
- od OPJ k PC: RS485, max. 1000 m
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
PC
RS485
programátor - prevodník
USB-RS485
kancelária domu
USB
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
možnosť on-line prepojenia s PC
Typové označenie zapojených technických prvkov
0022004024
4L(R).64.00.M
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS13V8/5A.4
qAKUCP1272F1
12DCR120138/04
0012008003
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová
operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- DM9092-L dotyková plocha (DP) so signalizačnou LED diódou
- inverzný elektromechanický zámok inverný
- transil 12 V DC
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- napájací zdroj z odpojovačom AKU
- olovený akumulátor 12V/7.2 Ah
- Menič DC/DC 13 V na 13.8 V, 0.4 A
- DEK-2803 programátor- prevodník USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Zapojenie UNISIEŤ/DEK-12
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
1.7.2014
UNI SIEŤ + 12DCR
Strana: 1/1
1xA4
1xOPJ, 1xEZ, 1x75PS, 1xBAT, 1xNVT
Schéma č:
www.rys.sk
0012012006
UNI-DS-12_EZ-BAT+12DCR
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485,
čítačkou ACCESS, elektromechanickým zámkom
pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľučkou
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému BES pre jednosmernú kontrolu dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE bez kontroly
stavu dverí. Na VSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka, VÝSTUP je realizovaný pomocou dverovej kľučky. V systéme je zapojená jedna operačnopamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda elektrický zámok. Piezosignalizátor slúži na zvukovú signalizáciu odblokovania elektrického zámku. V
systéme je zapojený elektromechanický zámok (EZ) s miktospínačom. V tomto zapojení sa mikrosínač nevyužíva, ale tento typ zámku je odporúčaný pre
prípad ďalšieho rozširovania systému.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Pokiaľ by bola v blízkosti čítačky inštalovaná ďalšia čítačka,
ich vzdialenosť musí byť minimálne 10 cm. Ak by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne
ovplyvnovať.
2. Elektrický zámok s mikrospínačom
V uvedenej schéme nie je mikrospínač zapojený, pretože každý výstup pomocu kľúčky by bol registrovaný v systéme ako "násilné otvorenie". Funkcia
ČSD pre kontrolu stavu dverí sa nevyužíva. Zapojenie miktrospínača odporúčame len v prípade, že bude systém rozšírený aj o adresný výstup čítacia jednotka bude inštalovaná aj z vnútornej strany dverí a výstup bude realizovaný pomocou identifikátora.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje pomocou hardwarových DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD vypnutá
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre ČSD funkciu musí byť vypnutý v polohe OFF (vypnutý).
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
4L.64.00.M
BZW 06-15
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- elektromechanický zámok s mikrospínačom - ľavý (4R.64.00.M - pravý)
- transil 12 V DC
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7A
adaptér
OPJ
UNISIEŤ RS485
napájací
zdroj
programátor BES
s prevodníkom
USB-RS485
PC
PIEZO
Zapojenie UNISIEŤ/BES-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 1xEZ, 1xACCESS
Schéma č:
www.rys.sk
EZ
UNI-BES-1_1xOPJ_485-EZ
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou ACCESS,
elektromechanickým zámkom pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľúčkou
1 vchod
16ADR
+ _
napájací
zdroj
12 VDC
adaptér
_ +
12 VDC
4L6.4.00.M
(4R6.4.00.M)
relé2
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
čierny
červený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
piezobzuciak
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W1
VSTUP
W1
W0
DEK
BES
(príjem)
(vysielam)
ACCESS 7A
DEK
BES
TXD
RXD
Vstup Výstup
RS485
B
A
ON OFF
+12V
GND
GND
W0
READY
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/BES-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 1xEZ, 1xACCESS
Schéma č:
www.rys.sk
transil
elektromechanický
zámok
12V~
12V~
UNI-BES-1_1xOPJ_485-EZ
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485,
čítačkou ACCESS, elektromagnetickými zámkami a elektrickým dverovým
ovládačom pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľučkou
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému BES pre jednosmernú kontrolu dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE bez kontroly
stavu dverí. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ).
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu odblokovania elektromagnetického zámku. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť
zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí, vodiče signalizácie nie sú zapojené. Na VSTUP sa
využíva bezkontaktná čítačka, VÝSTUP je realizovaný pomocou dverovej kľučky. Odblokovanie EMZ stlačením kľúčky umožňuje elektrický dverový
ovládač (EDO), ktorý pri stlačení kľučky alebo použití mechanického kľúča preruší prívod prúdu k EMZ a dvere sa uvoľnia. V prípade ohrozenia života je
možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím
krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo zopne odblokovanie dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Pokiaľ by bola v blízkosti čítačky inštalovaná ďalšia čítačka,
ich vzdialenosť musí byť minimálne 10 cm. Ak by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne
ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
V uvedenej schéme nie sú signalizačné vodiče elektromagnetického zámku ME211 zapojené, pretože každý výstup pomocu kľúčky by bol registrovaný
v systéme ako "násilné otvorenie". Funkcia ČSD pre kontrolu stavu dverí sa v tomto zapojení nevyužíva. Zapojenie vodičov signalizácie odporúčame
len v prípade, že bude systém rozšírený aj o adresný výstup - čítacia jednotka bude inštalovaná aj z vnútornej strany dverí a výstup bude realizovaný
pomocou identifikátora a možnosť otvárania pomocu kľúčky bude zrušená. Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi
napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to
žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe OFF (vypnutý).
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD vypnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
46500M
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- EDO elektrický dverový ovládač
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7A
adaptér
OPJ
napájací
zdroj
UNISIEŤ RS485
programátor BES
s prevodníkom
USB-RS485
PC
PIEZO
Zapojenie UNISIEŤ/BES-2
EDO
typ operačno-pamäťovej jednotky:
NVT
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS, 1xEDO
Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
Dátum:
UNI-BES-2_1xOPJ_485-EDO
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou ACCESS, elektromagnetickými zámkami a elektrickým dverovým
ovládačom pre jeden vchod (jedny dvere), výstup kľúčkou
+ _
12 VDC
adaptér
_ +
1 vchod
16ADR
napájací
zdroj
12 VDC
núdzové výstupné
tlačidlo
EDO
elektromagnetický
zámok
transil
čierny
relé2
transil
červený
vodiče signalizácie
sa nezapájajú
ME 211
čierny
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
červený
piezobzučiak
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W1
VSTUP
W1
W0
DEK
BES
(príjem)
(vysielam)
ACCESS 7A
DEK
BES
TXD
RXD
Vstup Výstup
RS485
B
A
ON OFF
+12V
GND
GND
W0
READY
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNI/BES-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS, 1xEDO
Schéma č:
www.rys.sk
čierny
12V~
12V~
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
červený
ME 201
UNI-BES-2_1xOPJ_485-EDO
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485,
čítačkami ACCESS a BES KARAT a elektromagnetickými
zámkami pre dva vchody (dvoje dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie prístupového systému BES pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a
VÝSTUPE a so signalizáciou stavu dverí. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485. Každá z nich ovláda dva
elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie
dverí. Na každých dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu
stavu dverí. V systéme sú zapojené dva typy bezkontaktných čítačiek ACCESS 7A a BES KARAT. Na odblokovanie dverí sa pre vstup a výstup využívajú
dve bezkontaktné čítačky pre každé dvere. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové
tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať. Bezkontaktná čítačka BES KARAT je vstavaná
do samostatného modulu KARAT tak, aby nebola ovplyňovaná jej fukčnosť a čítacia schopnosť. Modul bezkontaktnej čítačky je možné osadiť samostatne
alebo ako súčasť vertikálnej alebo horizontálnej zostavy tlačidlového tabla US KARAT podľa typu (bez alebo so zámkom).
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky,
ktorá sa nachádza na OPJ. Hardwarové nastavenie
sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým
nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
zopnutie funkcie ČSD
DIP prepínač v polohe ON
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
0042009005
0042009004
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- modul bezkontaktnej čítačky KARAT bez uzamykania
- modul bezkontaktnej čítačky KARAT s uzamykaním
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- PC so softwarom BBIQ
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
napájací
zdroj
NVT
OPJ
0042009004
0042009005
ACCESS 7A
ACCESS 7A
adaptér
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
OPJ
UNISIEŤ RS485
PIEZO
UNISIEŤ RS485
SIRÉNA
NVT
PIEZO
PC
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/BES-3
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EMZ
UNISIEŤ RS485
Dátum:
24.9.2012
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ,4xEMZ,2xKARAT,2xACCESS,2xNVT Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
UNI-BES-3_2xOPJ_485
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkami ACCESS a BES KARAT
a elektromagnetickými zámkami pre dva vchody (dvoje dvere)
12 VDC
adaptér
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
červený
siréna
(príjem)
W1
min.10 cm
W0
ACCESS 7A
DEK
W1
W0
READY
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
VÝSTUP
RXD
DEK
BES
TXD
(vysielam)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
+12V
GND
GND
BES
červený
RS485
B
A
ACCESS 7A
ON OFF
Vstup Výstup
piezobzučiak
čierny
núdzové výstupné
tlačidlo
VSTUP
červený
(nezapája sa)
zelený
čierny
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
ME 211
12 VDC
12V~
12V~
relé2
transil
čierny
relé1
červený
ME 201
_ +
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
+ _
1 vchod
75PS12V
napájací
zdroj
núdzové
výstupné
tlačidlo
2 vchod
transil
relé2
červený
ME 211
červený
(nezapája sa)
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
červený
W1
min.10 cm
W0
0042009005
DEK
W1
W0
READY
W1
W0
GND
12V
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
VÝSTUP
RXD
(príjem)
siréna
DEK
BES
TXD
(vysielam)
W1
W0
GND
12V
+12V
GND
GND
BES
červený
RS485
čierny
B
A
0042009004
ON OFF
Vstup Výstup
piezobzučiak
VSTUP
zelený
žltý
čierny
12V~
12V~
Zapojenie UNI/BES-3
programátor - prevodník
USB-RS485
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
24.9.2012
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ,4xEMZ,2xKARAT,2xACCESS,2xNVT Schéma č:
www.rys.sk
čierny
transil
ME 201
relé1
červený
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
čierny
UNI-BES-3_2xOPJ_485
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, elektromagnetickými
zámkami a výstupným tlačidlom pre jeden vchod (jedny dvere),
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre jednosmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so signalizáciou
stavu dverí. Na VSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka, VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa zaznamenáva, ale
tento záznam nie je adresný voči užívateľovi. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda dva
elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie
dverí. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. V
prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu
odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere. Schéma znázorňuje aj prepojenie
dvojvodičového elektrického vrátnika DDS s operačno-pamäťovou jednotkou. Toto zapojenie umožňuje vytvárať záznam o otvorení dverí z domáceho
telefónu, no tento záznam nie je adresný voči užívateľovi.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Pokiaľ by bola v blízkosti čítačky inštalovaná ďalšia čítačka,
ich vzdialenosť musí byť minimálne 10 cm. Ak by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne
ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON (zapnutý).
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zapnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
DEK 2211
0022007002
BBIQ
DDS
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- výstupné tlačidlo
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
- digitalný dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA Stropkov, a,.s
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
Bloková schéma zapojenia
- od napájača k OPJ: SYKFY
ACCESS 7A
adaptér
napájací
zdroj
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
programátor BES
s prevodníkom
USB-RS485
OPJ
UNISIEŤ RS485
VT
NVT
PIEZO
SIRÉNA
PC
EMZ
Zapojenie UNISIEŤ/BES-4
EV DDS
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS, 1xEV, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-BES-4_1xOPJ-VT+DDS
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou ACCESS, elektromagnetickými zámkami pre 1 vchod,
otváranie výstupným tlačidlom a z domáceho telefónu (DDS - digitálny systém)
+ _
12 VDC
adaptér
_ +
12 VDC
1 vchod
16ADR
napájací
zdroj
núdzové výstupné
tlačidlo
elektromagnetický
zámok
transil
relé2
červený
ME 211
transil
čierny
červený
(nezapája sa)
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
TESLA
červený
červený
BUS1
BUS2
+_
RXD
siréna
(príjem)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
DEK
W1
W0
DEK
BES
W1
W0
READY
(žijem)
výstupné
tlačidlo
OPJ UNISIEŤ RS485
OUT2
IN
OUT1
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/BES-4
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
24.9.2012
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS, 1xEV, 1xVT
Schéma č:
www.rys.sk
elektrický vrátnik - príchod
TXD
(vysielam)
ON OFF
BES
čierny
B
A
VSTUP
ACCESS 7A
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
piezobzučiak
RS485
(priama voľba)
(kódová voľba)
TESLA
12V~
12V~
relé1
červený
ME 201
1 2 3 4 5 6 7 8
čierny
UNI-BES-4_1xOPJ-VT+DDS
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými
zámkami pre jeden vchod (jedny dvere),
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ)
a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú
signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na dverách sú zapojené dva
EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie dverí sa pre vstup
a výstup využívajú dve bezkontaktné čítačky. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové
tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere.
Schéma znázorňuje prepojenie prístupového systému na digitálny dorozumievací systém DDS pomocou monitora DDS, ktorý adresne zaznamenáva
operácie vykonávané z domáceho telefónu (otvorenie z DT, interkomové volania apod.).
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Pokiaľ by bola v blízkosti čítačky inštalovaná ďalšia čítačka,
ich vzdialenosť musí byť minimálne 10 cm. Ak by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne
ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON (zapnutý).
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie
sieťovej adresy
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
0022004090
DDS
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- piezosignalizátor pre signalizáciu odblokovania EMZ
- siréna pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
- DEK-2405 monitor DDS-RS232
- digitalný dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA Stropkov, a,.s.
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Bloková schéma zapojenia
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
DTH 2
napájací
zdroj
adaptér
DTH 1
ACCESS 7A
ACCESS 7A
adaptér
monitor
DDS RS232
PC
UNISIEŤ RS485
SN
programátor BES
s prevodníkom
USB-RS485
EV
NVT
PIEZO
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/BES-5
Dátum:
24.9.2012
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EMZ
Strana: 1/2
UNISIEŤ RS485 1xOPJ, 2xEMZ,
2xA4
2xACCESS, 1xNVT, Monitor DDS,DDS Schéma č:
www.rys.sk
EZ
UNI-BES-5_1xOPJ+DDS
www.rys.sk
(kódová voľba)
Pozn.: EVH - adresa "1"
0 +
_
4
Zapojenie UNISIEŤ/BES-5
napájanie
monitora DDS
6-24 V AC/DC
RS485
USB
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
READY
W0
W1
DEK
W0
W1
DEK
+12V
GND
GND
ON OFF
programátor - prevodník
USB-RS485
RS485
BUS2 (čierny)
Dátum:
230V/50Hz
L
adaptér
(zdroj)
PC
transil
priame pripojenie
k PC cez RS232
Monitor
DDS RS232
(príjem)
RXD
TXD
(vysielam)
B A
SN 4 FP 672 57
OUT2
IN
OUT1
dvojvodičový dorozumievací systém DDS
Modul elektrického
vrátnika KARAT
(priama voľba)
siréna
červený
B
A
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
adaptér
12V~
12V~
BES
BUS1
BUS2
(-) NAP(+24) NAP+
6
čierny
piezomenič
červený
žltý
zelený
12 VDC
BES
TESLA
2
čierny
červený
(nezapája sa)
čierny
červený
+ _
16ADR
Vstup Výstup
TESLA
BUS1
BUS2
BZVBZV+
2
ME 211
ME 201
elektromagnetický
zámok
čierny
transil
relé2
XC2
(max. 3 DTV)
BUS1
BUS2
BZVBZV+
napájací
zdroj
relé1
DTH1
4 FP 211 03
Zvončekové tlačidlo
4 FK 461 02
DTH2
4 FP 211 03
XC2
6
1 2 3 4 5 6 7 8
Prídavný zvonček
4 FN 605 22, 26
_ +
min.10 cm
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
ACCESS 7A
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
ACCESS 7A
núdzové výstupné
tlačidlo
12 VDC
VSTUP
N
(spolu max. 100ks DT)
Zapojenie systému BES s OPJ BES-01/485, s elektromagnetickými zámkami pre jeden vchod (jedny dvere),
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
prístupový systém
VÝSTUP
kancelária domu
červený
BUS1 (červeno-čierny)
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Strana: 2/2
UNISIEŤ RS485 1xOPJ, 2xEMZ,
2xA4
2xACCESS, 1xNVT, Monitor DDS,DDS Schéma č:
24.9.2012
UNI-BES-5_1xOPJ+DDS
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, elektromagnetickými
zámkami a výstupnými tlačidlami pre dva vchody (dvoje dvere)
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre jednosmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a so signalizáciou stavu
dverí. Na VÝSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka, VÝSTUP je realizovaný pomocou výstupného tlačidla. Použitie tlačidla sa zaznamenáva, ale tento
záznam nie je adresný voči užívateľovi. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485, každá z nich ovláda dva
elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény.
Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie
dverí. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí.
V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu
odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať. Bezkontaktná čítačka RFID KARAT je
vstavaná do samostatného modulu KARAT tak, aby nebola ovplyňovaná jej fukčnosť a čítacia schopnosť. Modul bezkontaktnej čítačky je možné osadiť
samostatne alebo ako súčasť vertikálnej alebo horizontálne zostavy tlačidlového tabla US KARAT podľa typu (bez alebo so zámkom).
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
0042009004
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
DEK 2211
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- modul bezkontaktnej čítačky KARAT s uzamykaním
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- výstupné tlačidlo
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7A
0042009004
adaptér
napájací
zdroj
OPJ
VT
PIEZO
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
OPJ
BES-01/485
BES-01/485
VT
SIRÉNA
PIEZO
PC
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/BES-6
NVT
EMZ
typ operačno-pamäťovej jednotky:
NVT
UNISIEŤ RS485
Dátum:
4.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 1xACCESS,1xKARAT, 2xVT Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
UNI-BES-6_2xOPJ_485-VT
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, elektromagnetickými zámkami a výstupnými tlačidlami pre dva vchody (dvoje dvere)
12 VDC
adaptér
zelený
červený
(nezapája sa)
žltý
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
červený
(príjem)
W1
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W0
DEK
BES
siréna
ACCESS 7A
DEK
BES
TXD
(vysielam)
RXD
Vstup Výstup
RS485
B
A
červený
ON OFF
+12V
GND
GND
W1
VSTUP
piezobzučiak
čierny
núdzové výstupné
tlačidlo
výstupné
tlačidlo
1 2 3 4 5 6 7 8
červený
čierny
12 VDC
12V~
12V~
relé2
transil
čierny
relé1
červený
ME 201
ME 211
_ +
transil
elektromagnetický
zámok
čierny
+ _
1 vchod
75PS12V
napájací
zdroj
W0
READY
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
núdzové výstupné
tlačidlo
2 vchod
transil
relé2
červený
ME 211
červený
(nezapája sa)
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
čierny
červený
(príjem)
siréna
W1
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W0
DEK
W1
VSTUP
(vysielam)
ACCESS 7A
DEK
BES
TXD
RXD
ON OFF
BES
RS485
B
A
červený
výstupné
tlačidlo
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
piezobzučiak
čierny
12V~
12V~
W0
READY
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
Zapojenie UNISIEŤ/BES-6
programátor - prevodník
USB-RS485
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
4.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
2xOPJ, 4xEMZ, 1xACCESS,1xKARAT, 2xVT Schéma č:
www.rys.sk
čierny
transil
ME 201
relé1
červený
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
čierny
UNI-BES-6_2xOPJ_485-VT
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými
zámkami pre dva vchody (dvoje dvere),
prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. V systéme sú zapojené dve operačno-pamäťové jednotky UNISIEŤ RS485. Každá z nich ovláda dva elektromagnetické zámky
(EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na
zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Na každých dverách
sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. Na odblokovanie
dverí sa pre vstup a výstup využívajú dve bezkontaktné čítačky pre každé dvere. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre
odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný
obvod trvalo odblokuje dvere. Schéma znázorňuje prepojenie dvojvodičových elektrických vrátnikov DDS s operačno-pamäťovými jednotkami. Toto
zapojenie umožňuje vytvárať záznam o otvorení dverí z domáceho telefónu, no tento záznam nie je adresný voči užívateľovi.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať. Bezkontaktná čítačka BES KARAT je
vstavaná do samostatného modulu KARAT tak, aby nebola ovplyňovaná jej fukčnosť a čítacia schopnosť. Modul bezkontaktnej čítačky je možné osadiť
samostatne alebo ako súčasť vertikálnej alebo horizontálne zostavy tlačidlového tabla US KARAT podľa typu (bez alebo so zámkom).
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1 a druhá OPJ adresu 2.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
0042009005
0042009004
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
E002871
KPE-1501
75PS12V6A.2
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
DDS
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- modul bezkontaktnej čítačky KARAT bez uzamykania
- modul bezkontaktnej čítačky KARAT s uzamykaním
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj 12V / 6A
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
- digitalný dvojvodičový systém DDS KARAT - TESLA Stropkov, a,.s
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
Bloková schéma zapojenia
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
OPJ
NVT
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
OPJ
UNISIEŤ RS485
EV DDS
0042009004
ACCESS 7A
ACCESS 7A
napájací
zdroj
0042009005
adaptér
PIEZO
UNISIEŤ RS485
EV DDS
NVT
SIRÉNA
PIEZO
SIRÉNA
Zapojenie UNISIEŤ/BES-7
EMZ
Dátum:
4.6.2013
typ operačno-pamäťovej jednotky:
EV DDS
EMZ
Strana: 1/2
UNISIEŤ RS485
2xA4
2xOPJ,
4xEMZ,2xACCESS, 2xKARAT, 2xNVT, DDS Schéma č:
www.rys.sk
EV DDS
PC
UNI-BES-7_2xOPJ+DDS
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, s elektromagnetickými zámkami a núdzovým výstupným tlačidlom
pre dva vchody (dvoje dvere), prepojenie na digitálny dorozumievací systém DDS
12 VDC
adaptér
červený
červený
(nezapája sa)
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
červený
B
A
TXD
(príjem)
W1
W0
READY
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
HLAVNÝ EV
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
červený
TXD
(príjem)
HLAVNÝ EV
W1
min.10 cm
W0
0042009004
0042009004
DEK
W1
W0
READY
W1
W0
GND
12V
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
USB
B A
RS485
programátor - prevodník
USB-RS485
kancelária domu
PC
VÝSTUP
RXD
(vysielam)
DEK
BES
siréna
OUT2
IN
OUT1
W1
W0
GND
12V
+12V
GND
GND
BES
B
A
červený
0042009005
ON OFF
Vstup Výstup
čierny
RS485
elektrický vrátnik - príchod
piezobzučiak
BUS1
BUS2
VSTUP
(priama voľba)
(kódová voľba)
červený
(nezapája sa)
TESLA
čierny
12V~
12V~
relé2
ME 211
červený
transil
čierny
VEDĽAJŠÍ EV
relé1
červený
ME 201
2 vchod
OUT2
IN
OUT1
núdzové
výstupné
tlačidlo
transil
elektrický vrátnik - odchod
elektromagnetický
zámok
čierny
+_
Zapojenie UNISIEŤ/BES-7
Dátum:
4.6.2013
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Strana: 2/2
UNISIEŤ RS485
2xA4
2xOPJ,
4xEMZ,2xACCESS, 2xKARAT, 2xNVT, DDS Schéma č:
www.rys.sk
(priama voľba)
(kódová voľba)
TESLA
BUS1
BUS2
+_
min.10 cm
ACCESS 7A
VÝSTUP
(vysielam)
RXD
W1
W0
DEK
BES
siréna
OUT2
IN
OUT1
DEK
BES
+_
červený
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
čierny
RS485
elektrický vrátnik - príchod
piezobzučiak
BUS1
BUS2
ACCESS 7A
ON OFF
VSTUP
(priama voľba)
(kódová voľba)
zelený
TESLA
čierny
núdzové výstupné
tlačidlo
12V~
12V~
relé2
ME 211
relé1
čierny
VEDĽAJŠÍ EV
červený
transil
ME 201
1 2 3 4 5 6 7 8
OUT2
IN
OUT1
TESLA
12 VDC
transil
elektrický vrátnik - odchod
elektromagnetický
zámok
čierny
+_
TESLA
_ +
TESLA
BUS1
BUS2
TESLA
+ _
1 2 3 4 5 6 7 8
(priama voľba)
(kódová voľba)
napájací
zdroj
1 vchod
75PS12V
TESLA
UNI-BES-7_2xOPJ+DDS
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ DUO, s čítačkami ACCESS,
elektromagnetickými zámkami a výstupnými tlačidlami pre jedno
kontajnerové stojisko s dvomi bránami
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES na kontajnerovom stojisku. Jedna brána slúži, napr. len na VSTUP osôb a druhá brána na manipuláciu s
kontajnermi. V systéme sa využíva operačno-pamäťová jednotka (OPJ) UNISIEŤ DUO pre jednosmernú nezávislú kontrolu dvoch dverí, tzn. že po
priložení identifikátora k čítačke č. 1 sa odblokuje len prvá brána a po priložení k čítačke č. 2 sa odblokuje len druhá brána. VÝSTUP je možné v prípade
zatvorenia brány pomocou výstupného tlačidla. OPJ UNISIEŤ DUO nepodporuje funkciu ČSD pre kontrolu stavu dveri. OPJ ovláda dva
elektromagnetické zámky (EMZ) vodotesné s IP67 a s výstupom pre pripojenie signalizácie. Piezobzučiak, ktorý slúži na zvukovú signalizáciu
odblokovania elektromagnetického zámku, sa pripája k EMZ na vodiče signalizácie, nie k svorkám OPJ . Piezobzučiak je zapojený tak, že pískaním
signalizuje celú dobu otvorenia brány. Týmto spôsobom sa kontroluje správne zatvorenie brány pri odchode zo stojiska.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 510(EMZ)
Elektromagnetický zámok ME510 má jeden pripojovací kábel, so štyrmi napájacími vodičmi (12/24VDC) a s tromi vodičmi signalizácie. Pre
pripojenie piezobzučiaka sa využívajú len dva z troch vodičov signalizácie a to hnedý a čierny. Modrý vodič signalizácie sa nezapája.
ON OFF
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ DUO je určená pre jednosmernú nezávislú kontrolu dvoch dverí/relé. Každé prepínacie relé je ovládateľné len
cez 1 konkrétnu čítaciu jednotku. Identifikátorom je možné ovládať relé kontakty, t.j. odblokovať dvere len jednotlivo – nezávisle podľa toho, na ktorú
čítaciu jednotku sa identifikátor priloží. OPJ nepodporuje funkciu ČSD, preto nie je možné kontrolovať stav dverí, ani pripojiť prídavné signalizačné
zariadenia, ako siréna apod.
nastavenie času
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabuľky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD vypnutá
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe OFF (vypnutý).
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými transilmi, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012007
9270ACC7A
ME510
BZW 06-15
DEK 2211
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ DUO - BES/DEK-121207 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- elektromagnetický zámok (EMZ) zo signalizáciou stavu dverí, vodotesný IP65
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME510)
- výstupné tlačidlo
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Bloková schéma zapojenia
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
napájací
zdroj
VT
PIEZO
OPJ
ACCESS 7A
ACCESS 7A
adaptér
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
UNISIEŤ DUO
PIEZO
PC
VT
Zapojenie UNISIEŤ/BES-8
EMZ
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ DUO
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xACCESS, 2xVT
Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
UNI-BES-8_1xOPJ_DUO-VT
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ DUO, čítačkami ACCESS, elektromagnetickými zámkami a výstupnými tlačidlami
pre jedno kontajnérové stojisko s dvomi bránami.
+ _
adaptér
_ +
12 VDC
BRÁNA 1
transil
biely
elektromagnetický
zámok
12 VDC
kontajnerové stojisko
16ADR
napájací
zdroj
zelený
červený
ACCESS 7A
žltý
relé2
čierny
červený
piezobzučiak
GND
OTVOR R1
GND
OTVOR R2
výstupné
tlačidlo 1
transil
biely
elektromagnetický
zámok
zelený
(príjem)
(vysielam)
W1
W0
DEK
BES
RXD
DEK
BES
TXD
ON OFF
+12V
GND
GND
RELÉ1 RELÉ2
RS485
B
A
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
1 2 3 4 5 6 7 8
modrý
čierny
W1
W0
READY
BRÁNA 2
(žijem)
OPJ UNISIEŤ DUO
červený
ACCESS 7A
žltý
hnedý
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
modrý
čierny
čierny
červený
RELÉ 2
ME 510
RELÉ 1
hnedý
relé1
ME 510
12V~
12V~
piezobzučiak
USB
RS485
B A
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/BES-8
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ DUO
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 2xACCESS, 2xVT
Schéma č:
www.rys.sk
PC
kancelária domu
výstupné
tlačidlo 2
UNI-BES-8_1xOPJ_DUO-VT
Zapojenie systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485 s čítačkou ACCESS v kombinácii
s dotykovou plochou, elektromagnetickým zámkom a výstupným tlačidlom
pre jedno kontajnerové stojisko s jednou bránou.
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES na kontajnerovom stojisku s jednou bránou, kde je možný VSTUP pomocou bezkontaktného prívesku a tiež
dotykového kľúča. Takéto zapojenie je vhodné pre stojisko, ktoré využívajú dva rozne vchody/domy používajúce rôzne typy systémov (BES a DEK SIEŤ).
VÝSTUP je v prípade zatvorenia brány stojiska realizovaný pomocou výstupného tlačidla . Použitie tlačidla sa zaznamenáva, ale tento záznam nie je
adresný voči užívateľovi. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda elektromagnetický zámkok (EMZ) a
zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD). Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu
odblokovania elektromagnetického zámku a je zapojený tak, že pískaním signalizuje celú dobu otvorenia brány. Týmto spôsobom sa kontroluje správne
zatvorenie brány pri odchode zo stojiska. Ako alternatívu je možné namiesto elektromagnetického zámku zapojiť do systému elektromechanický
vodotesný zámok s mikrospínačom.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia.Pokiaľ by bola v blízkosti čítačky inštalovaná ďalšia čítačka,
ich vzdialenosť musí byť minimálne 10 cm. Ak by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne
ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 510(EMZ)
Elektromagnetický zámok ME510 má jeden pripojovací kábel, so štyrmi napájacími vodičmi (12/24VDC) a s tromi vodičmi signalizácie. Pre
pripojenie piezobzučiaka sa využívajú len dva z troch vodičov signalizácie a to hnedý a čierny. Modrý vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
V uvedenom zapojení má OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON (zapnutý).
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zapnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými filtrami, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
0012008014
ME510
BZW 06-15
DEK 2211
E002871
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- CZ-2-SS dotyková plocha z nehrdzavejúcej ocele, s LED
- elektromagnetický zámok (EMZ) zo signalizáciou stavu dverí, vodotesný IP65
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME510)
- výstupné tlačidlo
- jednotónový piezobzučiak PK 21N30 WQ pre signalizáciu odblokovania EZ
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Alternatíva - náhrada elektromagnetického zámky ME510:
7L(R)6.4.00.M - elektromechanický zámok vodotesný IP54 s mikrospínačom
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od DP k OPJ: twisted pair, max. 15 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7A
adaptér
OPJ
UNISIEŤ RS485
napájací
zdroj
VT
DP
programátor BES
s prevodníkom
USB-RS485
PC
PIEZO
Zapojenie UNISIEŤ/BES-9
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
1xOPJ, 1xEMZ, 1xACCESS, 1xVT, 1xDP
www.rys.sk
EMZ
Dátum:
4.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
Schéma č:
UNI-BES-9_1xOPJ_485-VT+DP
kontajnerové stojisko
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou ACCESS, dotykovou plochou, elektromagnetickým
zámkom a výstupným tlačidlom pre jedno kontajnerové stojisko s jednou bránou.
(alternatívne zapojenie elektromechanického zámku namiesto elektromagnetu).
16ADR
biely
elektromagnetický
zámok
zelený
+ _
12 VDC
adaptér
_ +
12 VDC
transil
napájací
zdroj
červený
žltý
piezobzučiak
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
(príjem)
transil
W1
W0
DEK
BES
RXD
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
DEK
BES
TXD
(vysielam)
Vstup Výstup
RS485
B
A
+12V
GND
GND
W1
VSTUP
W0
READY
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
alternatíva - pripojenie
elektromechanického zámku
biely
7L6.4.00.M
(7R6.4.00.M)
VSTUP
ACCESS 7A
ON OFF
žltý
šedý
červený
výstupné
tlačidlo
1 2 3 4 5 6 7 8
čierny
relé2
D1
R=1k5
D2
R=2k7
zelený
hnedý
dotyková plocha
CZ-2-SS
USB
RS485
B A
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/BES-9
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
1xOPJ, 1xEMZ, 1xACCESS, 1xVT, 1xDP
www.rys.sk
PC
kancelária domu
čierny
hnedý
12V~
12V~
relé1
ME 510
modrý
Dátum:
4.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
Schéma č:
UNI-BES-9_1xOPJ_485-VT+DP
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ 485,
čítačkou ACCESS so zapojenou LED a bzučiakom,
s elektromagnetickými zámkami pre 1 vchod
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. Na VSTUP a VÝSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ
RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí
(ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak je súčasťou bezkontaktnej čítačky ACCESS a slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania
elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo dlhé otvorenie dverí. Čítačka ACCESS zabezpečuje aj optickú signalizáciu odblokovania
dverí pomocou dvojfarebnej LED. Na dverách sú zapojené dva EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy
pre signalizáciu stavu dverí. V prípade ohrozenia života je možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje
rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7A s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými filtrami, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ. Pre zabezpečenie všetkých funkčných vlastností bezkontaktných čítačiek (zvukovej aj optickej signalizácie) musí
byť prepojený záporný pól napájacieho zdroja EMZ (EZ) s GND pólom napájania čítačiek.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
9270ACC7A
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7A
napájací
zdroj
OPJ
ACCESS 7A
LED+PIEZO
súčasť čítačky
ACCESS 7A
adaptér
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
UNISIEŤ RS485
PC
SIRÉNA
NVT
Zapojenie UNISIEŤ/BES-10
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS+LED,PIEZO
Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
UNI-BES-10_1xOPJ-ACCESS
+LED
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou ACCESS so zapojenou LED a bzučiakom,
s elektromagnetickými zámkami pre 1 vchod.
16ADR
+ _
12 VDC
transil
relé2
čierny
červený
(nezapája sa)
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
RXD
(vysielam)
(príjem)
ACCESS 7A
W1
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W0
DEK
W1
W0
READY
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
DEK
BES
TXD
siréna
ACCESS 7A
ON OFF
BES
B
A
VSTUP
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
čierny
RS485
červený
12V~
12V~
relé1
transil
ME 211
núdzové výstupné
tlačidlo
čierny
červený
ME 201
12 VDC
_ +
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
adaptér
1 vchod
napájací
zdroj
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
VÝSTUP
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
USB-RS485
Poznámka: Piezobzučiak je súčasťou bezkontaktnej čítačky ACCESS.
V prípade, že zvuk piezobzučiaka je silný, odporúčame
prelepiť ho izolačnou páskou, ktorá zvuk stlmí.
Zapojenie UNISIEŤ/BES-10
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xACCESS+LED,PIEZO
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-BES-10_1xOPJ-ACCESS
+LED
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ 485,
čítačkami ACCESS 7C a UHF Idesco EPC so zapojenou LED
a bzučiakom, s elektromagnetickými zámkami pre 1 vchod
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernú kontrolu dvoch dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. Na VSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka UHF EPC s možnosťou čítania na väľké vzdialenosti (4,5m) a na VÝSTUP sa
využíva Mifare 13,56MHz čítačka 7C. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ RS485, ktorá ovláda dva elektromagnetické
zámky (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD) a pripojenej sirény. Piezobzučiak je
súčasťou bezkontaktných číta a slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo
dlhé otvorenie dverí. Čítačka ACCESS zabezpečuje aj optickú signalizáciu odblokovania dverí pomocou dvojfarebnej LED. Na dverách sú zapojené dva
EMZ pre vyváženosť zabezpečovacej sily. Inštalujú sa dva typy EMZ, ME211 má výstupy pre signalizáciu stavu dverí. V prípade ohrozenia života je
možné použiť núdzové výstupné tlačidlo pre odblokovanie dverí. Núdzové tlačidlo umožňuje rýchlu manuálnu aktiváciu odblokovania dverí rozbitím
krycieho skla v strede tlakom ruky. Zabudovaný obvod trvalo odblokuje dvere.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka MiFARA 13,56 MHz ACCESS 7C s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je
10 cm, pokiaľ by boli inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať.
Bezkontaktná čítačka UHF Idesco EPC s krytím IP67 je pasívna RFID čítačka na veľké vzdialenosti. Je vhodná pre identifikáciu vozidiel, logistické a
prístupové systémy .
2. Elektromagnetický zámok ME 211 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME211 má dva pripojovacie káble, jeden s dvomi napájacími vodičmi a druhý kábel s tromi vodičmi signalizácie. Pre kontrolu
stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to žltý a zelený. Červený vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
nastavenie
sieťovej adresy
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON.
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými filtrami, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ. Pre zabezpečenie všetkých funkčných vlastností bezkontaktných čítačiek (zvukovej aj optickej signalizácie) musí
byť prepojený záporný pól napájacieho zdroja EMZ (EZ) s GND pólom napájania čítačiek.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
933ACC7CB
ME201
ME211
BZW 06-15
ABK-900A
KPE-1501
16ADR 120/14
MW3K10GS
0012011006
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7C / MiFARE 13,56 MHz
- elektromagnetický zámok (EMZ)
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- transil 12 V DC (súčasť balenia ME201 a ME211)
- núdzové výstupné tlačidlo s ochranným krytom
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový adaptér spínaný 3-12 V
- BES-121106 programátor / prevodník MIFARE USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
UHF
napájací
zdroj
OPJ
LED+PIEZO
súčasť
čítačkiek
ACCESS 7C
adaptér
MIFARE programátor
s prevodníkom
USB/RS485
UNISIEŤ RS485
PC
SIRÉNA
NVT
Zapojenie UNISIEŤ/BES-11
typ operačno-pamäťovej jednotky:
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ RS485
Strana: 1/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xUHF/MiF7C+LED,PIEZO
Schéma č:
www.rys.sk
EMZ
UNI-BES-11_1xOPJ-UHF/
MiF7C+LED
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkou UHF (Idesco EPC) a
čítačkou ACCESS 7C so zapojenou LED a bzučiakom,
16ADR
+ _
12 VDC
transil
relé2
čierny
červený
(nezapája sa)
zelený
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
žltý
núdzové výstupné
tlačidlo
RXD
(vysielam)
(príjem)
ACCESS 7C
W1
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W0
DEK
W1
W0
READY
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
DEK
BES
TXD
siréna
UHF IDESCO
ON OFF
BES
B
A
VSTUP
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
čierny
RS485
červený
12V~
12V~
relé1
transil
ME 211
+ _
čierny
červený
ME 201
12 VDC
16ADR
1 2 3 4 5 6 7 8
elektromagnetický
zámok
napájací
zdroj
1 vchod
napájací
zdroj
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
VÝSTUP
USB
RS485
B A
kancelária domu
PC
programátor - prevodník
MiFARE USB-RS485
Poznámka: Piezobzučiak je súčasťou bezkontaktnej čítačky ACCESS a UHF.
V prípade, že zvuk piezobzučiaka je silný, odporúčame
prelepiť ho izolačnou páskou, ktorá zvuk stlmí.
Zapojenie UNISIEŤ/BES-11
Dátum:
4.6.2013
UNISIEŤ RS485
Strana: 2/2
2xA4
1xOPJ, 2xEMZ, 1xUHF/MiF7C+LED,PIEZO
Schéma č:
www.rys.sk
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI-BES-11_1xOPJ-UHF/
MiF7C+LED
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ 485,
čítačkami ACCESS 7AH so zapojenou LED,
s vodotesným elektromagnetickým zámkom pre 1 dvere
Popis zapojenia
Schéma zobrazuje zapojenie systému BES pre obojsmernú kontrolu jedných dverí s nezávislým adresným záznamom o VSTUPE a VÝSTUPE a so
signalizáciou stavu dverí. Na VSTUP a VÝSTUP sa využíva bezkontaktná čítačka. V systéme je zapojená jedna operačno-pamäťová jednotka UNISIEŤ
RS485, ktorá ovláda elektromagnetický zámok (EMZ) a zabezpečuje kontrolu a signalizáciu stavu dverí pomocou funkcie časového snímača dverí (ČSD)
a pripojenej sirény. Piezobzučiak slúži na zvukovú signalizáciu štandardného odblokovania elektromagnetického zámku, siréna signalizuje násilné alebo
dlhé otvorenie dverí. Čítačka ACCESS zabezpečuje optickú signalizáciu odblokovania dverí pomocou dvojfarebnej LED. Na dverách je inštalovaný jeden
vodotesný elektromaknetický zámok s výstupmi pre signalizáciu stavu dverí.
Poznámky k zapojeniu niektorých technických prvkov:
1. Bezkontaktné čítačky
Bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH s krytím IP67 je vhodná do vonkajšieho prostredia. Minimálna vzdialenosť medzi čítačkami je 10 cm, pokiaľ by boli
inštalované bližšie k sebe, nie je zaručená ich správna funkčnosť, nakoľko sa budú vzájomne ovplyvnovať.
2. Elektromagnetický zámok ME 510 (EMZ)
Elektromagnetický zámok ME510 s krytím IP65 má štyri pripojovacie vodiče a tri vodičmi signalizácie. Pre správnu funkčnosť zámku je potrebné správne
prepojenie pripojovacích vodičov podľa schémy zapojenia. Pre kontrolu stavu dverí je potrebné pripojiť len dva z troch vodičov signalizácie a to čierny a
modrý. Hnedý vodič signalizácie sa nezapája.
3. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
Každá operačno-pamäťová jednotka musí mať nastavenú sieťovú adresu, podľa ktorej bude v systéme rozpoznaná.
Sieťová adresa sa nastavuje hardwarovo pomocou DIP prepínačov.
ON OFF
Nastavenia DIP prepínačov vykonávajte podľa tabulky, ktorá sa nachádza na OPJ.
Hardwarové nastavenie sieťovej adresy musí byť zhodné so softwarovým nastavením.
V uvedenom zapojení má prvá OPJ nastavenú sieťovú adresu 1.
DIP prepínač 6 pre funkciu ČSD musí byť v polohe ON.
nastavenie
sieťovej adresy
1 2 3 4 5 6 7 8
nastavenie času
zopnutia relé,
prepínač 7 a 8
funkcia ČSD zopnutá
4. Napájací zdroj
V uvedenej schéme sú zariadenia napájané dvomi samostatnými zdrojmi - jeden pre EMZ a druhý (adaptér) pre OPJ. Takéto zapojenie je odporúčané.
V praxi sa stáva, že zariadenia sú napájané len jedným zdrojom, ale to je možné len v prípade, že inštalácia siete 220V spĺňa podmienky pre ochranu
elektroniky OPJ pred prípadnými prepäťovými špičkami. V každom prípade sa odporúča zabezpečiť ochranu OPJ vhodnými filtrami, ktoré zaručia
spoľahlivú činnosť procesora OPJ.
Typové označenie zapojených technických prvkov
0012012006
DAA10111B
ME510
KPE-1501
16ADR 120/14
4FP67254
0022007002
BBIQ
- UNISIEŤ RS485 - BES/DEK-121206 sieťová operačno-pamäťová jednotka (OPJ)
- bezkontaktná čítačka ACCESS 7AH
- elektromagnetický zámok so signalizáciou stavu dverí
- piezosirénka 6–14 V, 102 dB pre signalizáciu dlho otvorených dverí
- stabilizovaný napájací zdroj
- sieťový napájač
- BES-2702 programátor / prevodník RFID USB-RS485
- PC so softwarom BBIQ
Odporúčané prepojovacie káble a ich dĺžka
- od napájača k OPJ: SYKFY
- EMZ: SYKFY a párovaný kábel
- od čítačky k OPJ: twisted pair, max. 30 m
- od OPJ k prevodníku: SYKFY, max. 1000 m
Bloková schéma zapojenia
ACCESS 7AH
napájací
zdroj
OPJ
ACCESS 7AH
LED
súčasť čítačky
ACCESS 7AH
adaptér
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
UNISIEŤ RS485
PIEZO
PC
SIRÉNA
EMZ
Zapojenie UNISIEŤ/BES-12
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
www.rys.sk
1xOPJ, 1xEMZ, 2xACCESS
Dátum:
5.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
Schéma č:
UNI-BES-12_1xOPJ_485+ME510
Zapojenie bezkontaktného prístupového systému BES s OPJ UNISIEŤ RS485, čítačkami ACCESS a
vodotesným elektromagnetickým zámkom pre jednu bránu.
16ADR
napájací
zdroj
+ _
4FP67254
napájací
zdroj
12 VDC
_ +
biely
elektromagnetický
zámok
zelený
červený
žltý
čierny
relé2
čierny
siréna
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
čierny
piezobzučiak
W1
W1
W0
READY
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
W0
DEK
BES
RXD
(príjem)
ACCESS 7AH
DEK
BES
TXD
(vysielam)
ON OFF
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
RS485
B
A
piezobzučiak
PIEZO (žltý)
Zelená LED (modrý)
Červená LED (hnedý)
W1 (biely)
W0 (zelený)
GND (čierny)
12V (červený)
(žijem)
OPJ UNISIEŤ RS485
VÝSTUP
PC
USB
RS485
B A
programátor - prevodník
USB-RS485
Zapojenie UNISIEŤ/BES-12
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
1xOPJ, 1xEMZ, 2xACCESS
www.rys.sk
červený
ACCESS 7AH
kancelária domu
červený
VSTUP
1 2 3 4 5 6 7 8
hnedý
(nezapája sa)
12V~
12V~
relé1
ME 510
modrý
Dátum:
5.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
Schéma č:
UNI-BES-12_1xOPJ_485+ME510
Výťahový kontrolný systém - VKS 04
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ RS485, zapojenie
s doplnkovými prvkami - bezkontaktná čítačka ACCESS 7A
a VANDAL tlačidlo
Postup inštalácie
1. Odstráňte kryt VKS. V spodnej časti sa nachádza svorkovnica (X5). Tá je určená k pripojeniu jednotlivých vodičov.
2. Nainštalujte bezkontaktnú čítačku ACCESS do kabínového panelu (KP) umiestneného v kabíne výťahu. Pri tejto inštalácii je nutné dodržať
polaritu bezkontaktnej čítačky. Kladný pól predstavuje červený vodič. Na vyvedenie vodičov bezkontaktnej čítačky ACCESS do VKS použite
tienený vodič SYKFY. Tento vodič je súčasťou zariadenia a je pribalený ako príslušenstvo.
a) kladný pól (červený vodič) pripojte vo VKS na svorku č. 11
b) záporný pól (čierny vodič) pripojte na svorku č. 12.
3. Po nainštalovaní bezkontaktnej čítačky je nutné priviesť 3-žilový vodič do kabínového panelu (KP). Jeho druhý koniec bude vyvedený do VKS.
Tento vodič nie je súčasťou príslušenstva.
a) skôr než začnete vykonávať zásahy do kabínového panelu (KP), zapojte 3-žilový vodič do svorkovnice (X5) VKS nasledovne:
a-i) na svorku č. 4 vo VKS pripojte jednu žilu, napr. modrú
a-ii) na svorku č. 3 vo VKS pripojte druhú žilu, napr. hnedú
a-iii) na svorku č. 8 vo VKS pripojte tretiu žilu, napr. zelenú
b) prepnite prepínač (PR) na boku VKS do polohy MANUÁL, aby bolo možné s výťahom aj po vykonaných zásahoch naďalej manipulovať.
c) zapojte 3-žilový kábel do kabínového panelu (KP):
c-i) v kabínovom paneli (KP) odpojte vstupný vodič tlačidlovej tastatúry (76) a pripojte ho na žilu pripojenú k svorke č. 4 na VKS (modrá)
c-ii) na ten istý kontakt, kde bol predtým pripojený vstupný vodič tlačidiel kabínového panelu (KP) 76 pripojte druhú žilu vedúcu k svorke
č. 3 na VKS (hnedá)
c-iii) výstupný vodič z tlačidiel kabínového panelu (KP) 77 pripojte k tretej žile vedúcej k svorke č. 8 vo VKS (zelená)
4. Ďalej postupujte len v zapojení VKS. Na svorky č. 5 a 6 priveďte komunikačné vodiče rozhrania RS-485. Linku A pripojte na svorku č. 6 a
linku B na svorku č. 5. V prípade, že dôjde k zámene svoriek nebude možná komunikácia medzi PC a zariadením VKS. Komunikačné vodiče
vyveďte na určené miesto, napr. kancelária domu, kde bude možné pripojenie k PC.
5. Po vykonaní týchto prác je potrebné zariadenie oživiť. To vykonáte tak, že privediete striedavé napätie 24VAC!!! na svorky č. 9 a 10.
V prípade, že na kabíne výťahu nie je vyvedené striedavé napätie, je možné na tieto svorky priviesť aj napätie jednosmerné v rozsahu 12-18VDC.
Na polarite v tomto prípade nezáleží.
6. Do operačnej jednotky OPJ potom prenesiete databázu účastníkov oprávnených manipulovať s výťahom. Prenos vykonáte za pomoci PC a
prevodníka RS485
7. Prepnite prepínač voľby (PV) do polohy BES a výťah je pripravený k obsluhe pomocou bezkontaktných príveskov.
programátor BES
s prevodníkom
USB/RS485
Popis jednotlivých komponentov:
UNISIEŤ RS485
VKS 04
PC
ACCESS 7A
max. 10 m
napájací
zdroj
výťahovej
kabíny
MN a PR - menič napätia (24V striedavé na 15V jednosmerné) a prepínacie relé, ktoré
slúži na spínanie kontaktov z kontrolného panelu výťahu
OPJ - operačná jednotka UNISIEŤ RS485
KP - kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
SP - spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
SŠ - spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
ACCESS - bezkontaktná čítačka upevnená na kabínovom panely v kabíne výťahu
PV - prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom dotykového elektronického kľúča
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor-prevodník RS485-USB
PC - počítač
PI - piezosignalizátor
VT
- Vandal tlačidlo upevnené na kabínovom paneli v kabíne výťahu
stanicový
volič
výťahová kabína
Výťahový kontrolný systém využíva operačno-pamäťovú jednotku UNI SIEŤ RS485 na sledovanie pohybu osôb vo výťahu v reálnom čase.
Programovanie operačnej jednotky je možné aj na diaľku bez uskutočnenia zásahu do výťahu. Na to, aby bolo možné spomínané funkcie využiť,
je nevyhnutné do VKS 04 priviesť dva vodiče, ktoré budú pripojené cez prevodník (PE) k počítaču (PC).
Samotný výťah je možné ovládať dvomi spôsobmi a to buď prostredníctvom bezkontaktného prívesku alebo bežným manuálnym spôsobom.
Túto voľbu vykonáte prostredníctvom prepínača voľby (PV) BES/MANUÁL umiestneného na boku výťahovej kontrolnej sady.
Manuálne ovládanie
Ak bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy MANUÁL, zariadenie VKS 04 bude vyradené z činnosti a výťah bude fungovať bežným
nezmeneným spôsobom.
Ovládanie pomocou bezkontaktného prívesku
Pokiaľ bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy BES, vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu bude podmienené jeho
odblokovaním za pomoci bezkontaktného prívesku. V praxi to znamená, že v kabíne výťahu bude na kabínovom paneli (KP) inštalovaná ACCESS 7A
bezkontaktná čítačka. Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží bezkontaktný prívesok k čítačke. Ozve sa zvukový signál, počas ktorého stlačí tlačidlo
stanice poschodia (TK), výťah sa uvedie do pohybu.
Zapojenie VKS 04-UNI-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
12.7.2013
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
VKS, ACCESS čítačka, Vandal tlačid.
Schéma č:
VKS-04_UNI_VT
PC
SŠ
ROV
0
1.p
2.p
TK0
X5
BES
W1
W0
24 napájanie - zdroj
BES
W1
W0
READY
(žijem)
bez.čítačkas ACCESS
-
DEK
bez.čítačkas ACCESS
W1
W0
OPJ UNISIET RS485
vandal tlačidlo
+
A B C D G F E H
J
K
I
+
PV
vandal tlačidlo
rezerva
76
-
DEK
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
B
A
DEK (76)
(77)
24 napájanie - zdroj
ON OFF
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
RS485
RXD
(príjem)
+
relé2
TXD
(vysielam)
MANUÁL (76)
VSTUP (76)
+
relé1
12V~
12V~
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
B
A
TK1
TK2
TK12
KP
12.p
SP
PE
USB
B A
SŠ2
SŠ12
12.p
2.p
SŠ1
SŠ0
0
1.p
Výťahový kontrolný systém - VKS 04
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ RS485, zapojenie s doplnkovými prvkami - VANDAL tlačidlo
~~
ACCESS 7A
PI
+12V
GND
W0
W1
VT
MN+PR
+
Popis jednotlivých komponentov
Zapojenie VKS 04-UNI-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
12.7.2013
Strana: 2/2
2xA4
VKS, ACCESS čítačka, Vandal tlačid.
www.rys.sk
MN a PR - menič napätia (24V striedavé na 12V jednosmerné) a prepínacie relé, ktoré
slúži na spínanie kontaktov z kontrolného panelu výťahu
BES - operačná jednotka BES-01/485
ACCESS 7A - bezkontaktná čítačka
KP - kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
SP - spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
SŠ - spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
PV - prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom bezkontaktného prívesku
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor - prevodník USB-485
PC - počítač
PI - piezosignalizátor
VT - Vandal tlačidlo upevnené na kabínovom paneli v kabíne výťahu
Schéma č:
VKS-04_UNI_VT
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ RS485
zapojenie s doplnkovými prvkami - dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
Postup inštalácie
1. Odstráňte kryt VKS. V spodnej časti sa nachádza svorkovnica (X5). Tá je určená k pripojeniu jednotlivých vodičov.
2. Nainštalujte dotykovú plochu (DP) do kabínového panelu (KP) umiestneného v kabíne výťahu. Pri tejto inštalácii je nutné dodržať polaritu
dotykovej plochy. Kladný pól dotykovej plochy predstavuje šedý vodič. Na vyvedenie vodičov DP do VKS použite tienený vodič SYKFY. Tento
vodič je súčasťou zariadenia a je pribalený ako príslušenstvo.
a) kladný pól DP (šedý vodič) pripojte vo VKS na svorku č. 11
b) záporný pól (čierny vodič) pripojte na svorku č. 12.
3. Po nainštalovaní DP je nutné priviesť 3-žilový vodič do kabínového panelu (KP). Jeho druhý koniec bude vyvedený do VKS. Tento vodič nie je
súčasťou príslušenstva.
a) skôr než začnete vykonávať zásahy do kabínového panelu (KP), zapojte 3-žilový vodič do svorkovnice (X5) VKS nasledovne:
a-i) na svorku č. 4 vo VKS pripojte jednu žilu, napr. modrú
a-ii) na svorku č. 3 vo VKS pripojte druhú žilu, napr. hnedú
a-iii) na svorku č. 8 vo VKS pripojte tretiu žilu, napr. zelenú
b) prepnite prepínač (PR) na boku VKS do polohy MANUÁL, aby bolo možné s výťahom aj po vykonaných zásahoch naďalej manipulovať.
c) zapojte 3-žilový kábel do kabínového panelu (KP):
c-i) v kabínovom paneli (KP) odpojte vstupný vodič tlačidlovej tastatúry (76) a pripojte ho na žilu pripojenú k svorke č. 4 na VKS (modrá)
c-ii) na ten istý kontakt kde bol predtým pripojený vstupný vodič tlačidiel kabínového panelu (KP) 76, pripojte druhú žilu vedúcu k svorke
č. 3 na VKS (hnedá)
c-iii) výstupný vodič z tlačidiel kabínového panelu (KP) 77 pripojte k tretej žile vedúcej k svorke č. 8 vo VKS (zelená)
4. Ďalej postupujte len v zapojení VKS. Na svorky č. 5 a 6 priveďte komunikačné vodiče rozhrania RS-485. Linku A pripojte na svorku č. 6 a
linku B na svorku č. 5. V prípade, že dôjde k zámene svoriek, nebude možná komunikácia medzi PC a zariadením VKS. Komunikačné vodiče
vyveďte na určené miesto, napr. kancelária domu, kde bude možné pripojenie k PC.
5. Po vykonaní týchto prác je potrebné zariadenie oživiť. To vykonáte tak, že privediete striedavé napätie 24VAC!!! na svorky č. 9 a 10.
V prípade, že na kabíne výťahu nie je vyvedené striedavé napätie je možné na tieto svorky priviesť aj napätie jednosmerné v rozsahu 12-18VDC.
Na polarite v tomto prípade nezáleží.
6. Do operačnej jednotky OPJ potom prenesiete databázu účastníkov oprávnených manipulovať s výťahom. Prenos vykonáte za pomoci PC a
prevodníka RS485
7. Prepnite prepínač voľby (PV) do polohy DEK a výťah je pripravený k obsluhe pomocou dotykových elektronických kľúčov.
programátor DEK
s prevodníkom
USB/RS485
Popis jednotlivých komponentov:
UNISIEŤ RS485
PC
max. 10 m
napájací
zdroj
výťahovej
kabíny
MN a PR - menič napätia (24V striedavé na 15V jednosmerné) a prepínacie relé, ktoré
slúži na spínanie kontaktov z kontrolného panelu výťahu
OPJ - operačná jednotka UNISIEŤ RS485
KP - kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
SP - spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
SŠ - spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
DP - dotyková plocha upevnená na kabínovom paneli v kabíne výťahu
PV - prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom dotykového elektronického kľúča
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor-prevodník USB-RS485
PC - počítač
PI - piezosignalizátor
DP
DP s LED - dotyková plocha so signalizáčnou LED - upevnená na kabínovom paneli
v kabíne výťahu
VT - Vandal tlačidlo upevnené na kabínovom paneli v kabíne výťahu
stanicový
volič
výťahová kabína
Výťahový kontrolný systém využíva operačno-pamäťovú jednotku (OPJ) UNISIEŤ na sledovanie pohybu osôb vo výťahu v reálnom čase.
Programovanie operačnej jednotky je možné aj na diaľku bez uskutočnenia zásahu do výťahu. Na to, aby bolo možné spomínané funkcie využiť,
je nevyhnutné do VKS 03 priviesť dva vodiče, ktoré budú pripojené cez prevodník (PE) k počítaču (PC).
Samotný výťah je možné ovládať dvomi spôsobmi a to buď prostredníctvom dotykového elektronického kľúča (ďalej len DEK) alebo bežným
manuálnym spôsobom. Túto voľbu vykonáte prostredníctvom prepínača voľby (PV) DEK/MANUÁL umiestneného na boku výťahovej kontrolnej
sady.
Manuálne ovládanie
Ak bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy MANUÁL, zariadenie VKS 03 bude vyradené z činnosti a výťah bude fungovať bežným nezmeneným spôsobom.
Ovládanie pomocou DEK-u
Pokiaľ bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy DEK, vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu bude podmienené jeho
odblokovaním za pomoci DEK kľúča. V praxi to znamená, že v kabíne výťahu bude na kabínovom paneli (KP) inštalovaná dotyková plocha (ďalej
len DP). Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží DEK k DP, ozve sa zvukový signál, počas ktorého stlačí tlačidlo stanice poschodia (TK), výťah
sa uvedie do pohybu.
Zapojenie VKS 03-UNI-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
16.11.2012
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
Schéma č:
VKS-03_UNI_VT
PC
SŠ
ROV
0
1.p
2.p
TK0
X5
W1
W0
DEK
+
(žijem)
-
BES
W1
W0
READY
R
R
OPJ UNISIET RS485
24 napájanie - zdroj
DP
DP
signalizácia
DP
sign.- zelený
DP
DP sign. - červený
vandal tlačidlo
+
A B C D G F E H
J
K
I
+
PV
vandal tlačidlo
napájanie - hlas.modul
76
DEK
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
B
A
DEK (76)
(77)
24 napájanie - zdroj
+12V
GND
GND
BES
(vysielam)
MANUÁL (76)
VSTUP (76)
ON OFF
Vstup Výstup
RS485
TXD
RXD
(príjem)
+
relé2
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
12V~
12V~
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
B
A
TK1
TK2
TK12
KP
12.p
SP
PE
USB
B A
SŠ2
SŠ12
12.p
2.p
SŠ1
SŠ0
0
1.p
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ RS485, zapojenie s doplnkovými prvkami
- dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
s LED
DP
VT
PI
~~
MN+PR
+
Signalizácia ovládania výťahu
- zvuková a optická
Zapojenie VKS 03-UNI-1
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
16.11.2012
Strana: 2/2
2xA4
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
www.rys.sk
Po priložení DEK-u s oprávnením ovládať výťah sa ozve zvuková signalizácia prostredníctvom
piezosignalizátora. Počas zvukového signálu je možné voliť poschodie. Pokiaľ je inštalovaná
dotyková plocha s LED, zelená LED trvalo svieti, po priložení DEK-u s oprávnením ovládať
výťah sa rozsvieti červená LED a je možné voliť poschodie. Zvuková a optická signalizácia
môžu byť kombinované.
Schéma č:
VKS-03_UNI_VT
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ RS485 a RELÉ 12V
zapojenie s doplnkovými prvkami - dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
Postup inštalácie
1. Odstráňte kryt VKS. V spodnej časti sa nachádza svorkovnica (X5). Tá je určená k pripojeniu jednotlivých vodičov.
2. Nainštalujte dotykovú plochu (DP) do kabínového panelu (KP) umiestneného v kabíne výťahu. Pri tejto inštalácii je nutné dodržať polaritu
dotykovej plochy. Kladný pól dotykovej plochy predstavuje šedý vodič. Na vyvedenie vodičov DP do VKS použite tienený vodič SYKFY. Tento
vodič je súčasťou zariadenia a je pribalený ako príslušenstvo.
a) kladný pól DP (šedý vodič) pripojte vo VKS na svorku č. 11
b) záporný pól (čierny vodič) pripojte na svorku č. 12.
3. Po nainštalovaní DP je nutné priviesť 3-žilový vodič do kabínového panelu (KP). Jeho druhý koniec bude vyvedený do VKS. Tento vodič nie je
súčasťou príslušenstva.
a) skôr než začnete vykonávať zásahy do kabínového panelu (KP), zapojte 3-žilový vodič do svorkovnice (X5) VKS nasledovne:
a-i) na svorku č. 4 vo VKS pripojte jednu žilu, napr. modrú
a-ii) na svorku č. 3 vo VKS pripojte druhú žilu, napr. hnedú
a-iii) na svorku č. 8 vo VKS pripojte tretiu žilu, napr. zelenú
b) prepnite prepínač (PR) na boku VKS do polohy MANUÁL, aby bolo možné s výťahom aj po vykonaných zásahoch naďalej manipulovať.
c) zapojte 3-žilový kábel do kabínového panelu (KP):
c-i) v kabínovom paneli (KP) odpojte vstupný vodič tlačidlovej tastatúry (76) a pripojte ho na žilu pripojenú k svorke č. 4 na VKS (modrá)
c-ii) na ten istý kontakt, kde bol predtým pripojený vstupný vodič tlačidiel kabínového panelu (KP) 76, pripojte druhú žilu vedúcu k svorke
č. 3 na VKS (hnedá)
c-iii) výstupný vodič z tlačidiel kabínového panelu (KP) 77 pripojte k tretej žile vedúcej k svorke č. 8 vo VKS (zelená)
4. Ďalej postupujte len v zapojení VKS. Na svorky č. 5 a 6 priveďte komunikačné vodiče rozhrania RS-485. Linku A pripojte na svorku č. 6 a
linku B na svorku č. 5. V prípade, že dôjde k zámene svoriek, nebude možná komunikácia medzi PC a zariadením VKS. Komunikačné vodiče
vyveďte na určené miesto, napr. kancelária domu, kde bude možné pripojenie k PC.
5. Po vykonaní týchto prác je potrebné zariadenie oživiť. To vykonáte tak, že privediete jednosmerné napätie 12VDC!!! na svorky č. 1 a 2.
Je nutné dodržať správnu polaritu. Zdroj musí byť stabilizovaný a jednosmerný.
6. Do operačnej jednotky OPJ potom prenesiete databázu účastníkov oprávnených manipulovať s výťahom. Prenos vykonáte za pomoci PC a
prevodníka RS485
7. Prepnite prepínač voľby (PV) do polohy DEK a výťah je pripravený k obsluhe pomocou dotykových elektronických kľúčov.
programátor DEK
s prevodníkom
USB/RS485
Popis jednotlivých komponentov:
UNISIEŤ RS485
napájací
zdroj
12 VDC
max. 10 m
napájací
zdroj
výťahovej
kabíny
OPJ
KP
SP
SŠ
DP
PV
DP
PC
- operačná jednotka UNI SIEŤ RS485
- kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
- spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
- spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
- dotyková plocha upevnená na kabínovom paneli v kabíne výťahu
- prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom dotykového elektronického kľúča
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor-prevodník USB-RS485
PC - počítač
PI
- piezosignalizátor
DP s LED - dotyková plocha so signalizáčnou LED - upevnená na kabínovom paneli
v kabíne výťahu
VT - Vandal tlačidlo upevnené na kabínovom paneli v kabíne výťahu
stanicový
volič
výťahová kabína
Výťahový kontrolný systém využíva operačno-pamäťovú jednotku (OPJ) UNI SIEŤ RS485 na sledovanie pohybu osôb vo výťahu v reálnom čase.
Programovanie operačnej jednotky je možné aj na diaľku bez uskutočnenia zásahu do výťahu. Na to, aby bolo možné spomínané funkcie využiť,
je nevyhnutné do VKS 03 priviesť dva vodiče, ktoré budú pripojené cez prevodník (PE) k počítaču (PC).
Samotný výťah je možné ovládať dvomi spôsobmi a to buď prostredníctvom dotykového elektronického kľúča (ďalej len DEK) alebo bežným
manuálnym spôsobom. Túto voľbu vykonáte prostredníctvom prepínača voľby (PV) DEK/MANUÁL umiestneného na boku výťahovej kontrolnej
sady.
Manuálne ovládanie
Ak bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy MANUÁL, zariadenie VKS 03 bude vyradené z činnosti a výťah bude fungovať bežným nezmeneným spôsobom.
Ovládanie pomocou DEK-u
Pokiaľ bude prepínač voľby (PV) prepnutý do polohy DEK, vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu bude podmienené jeho
odblokovaním za pomoci DEK kľúča. V praxi to znamená, že v kabíne výťahu bude na kabínovom paneli (KP) inštalovaná dotyková plocha (ďalej
len DP). Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží DEK k DP, ozve sa zvukový signál, počas ktorého stlačí tlačidlo stanice poschodia (TK), výťah
sa uvedie do pohybu.
Zapojenie VKS 03-UNI-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
5.6.2013
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
Schéma č:
VKS-03_UNI-12V_VT
PC
SŠ
ROV
W0
+
-
(žijem)
PV
A B C
R
R
OPJ UNISIEŤ RS485
24 napájanie - zdroj
DP
DP
signalizácia
DP
sign.- zelený
DP
DP sign. - červený
76
24 napájanie - zdroj
W1
READY
12 VDC
X5
-
W1
W0
DEK
BES
(vysielam)
DEK
BES
RXD
(príjem)
B
A
DEK (76)
(77)
+12V
GND
GND
Vstup Výstup
RS485
TXD
MANUÁL (76)
VSTUP (76)
ON OFF
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8
relé2
B
A
TK0
12V~
12V~
+
relé1
GND
DV.KONT.
OTVOR Z DT
OTVOR Z DT
TK1
TK2
TK12
KP
napájací
zdroj
0
1.p
2.p
12.p
SP
PE
USB
B A
SŠ2
SŠ12
12.p
2.p
SŠ1
SŠ0
0
1.p
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNISIEŤ RS485 a RELÉ 12V zapojenie s doplnkovými prvkami
- dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
DP
s LED
PI
RELÉ FTR H1CAO12V
Popis jednotlivých komponentov:
Zapojenie VKS 03-UNI-2
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNISIEŤ RS485
Dátum:
5.6.2013
Strana: 2/2
2xA4
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
www.rys.sk
RELÉ - prepínacie relé, ktoré slúži na spínanie kontaktov z kontrolného panelu výťahu
OPJ - operačná jednotka UNI SIEŤ RS485
KP - kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
SP - spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
SŠ - spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
DP - dotyková plocha upevnená na kabínovom paneli v kabíne výťahu
PV - prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom dotykového elektronického kľúča
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor-prevodník USB-RS485
PC - počítač
PI - piezosignalizátor
DP s LED - dotyková plocha so signalizáčnou LED - upevnená na kabínovom paneli
v kabíne výťahu
Schéma č:
VKS-03_UNI-12V_VT
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ KLON
zapojenie s doplnkovými prvkami - dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
Postup inštalácie
1. Odstráňte kryt VKS. V spodnej časti sa nachádza svorkovnica (X5). Tá je určená k pripojeniu jednotlivých vodičov.
2. Nainštalujte dotykovú plochu (DP) do kabínového panelu (KP) umiestneného v kabíne výťahu. Pri tejto inštalácii je nutné dodržať polaritu
dotykovej plochy. Kladný pól dotykovej plochy predstavuje šedý vodič. Na vyvedenie vodičov DP do VKS použite tienený vodič SYKFY. Tento
vodič je súčasťou zariadenia a je pribalený ako príslušenstvo.
a) kladný pól DP (šedý vodič) pripojte vo VKS na svorku č. 11
b) záporný pól (čierny vodič) pripojte na svorku č. 12.
3. Po nainštalovaní DP je nutné priviesť 3-žilový vodič do kabínového panelu (KP). Jeho druhý koniec bude vyvedený do VKS. Tento vodič nie je
súčasťou príslušenstva.
a) skôr než začnete vykonávať zásahy do kabínového panelu (KP), zapojte 3-žilový vodič do svorkovnice (X5) VKS nasledovne:
a-i) na svorku č. 4 vo VKS pripojte jednu žilu, napr. modrú
a-ii) na svorku č. 3 vo VKS pripojte druhú žilu, napr. hnedú
a-iii) na svorku č. 8 vo VKS pripojte tretiu žilu, napr. zelenú
b) prepnite prepínače PV1 a PV2 na boku VKS do polohy MANUÁL , aby bolo možné s výťahom aj po vykonaných zásahoch naďalej manipulovať.
c) zapojte 3-žilový kábel do kabínového panelu (KP):
c-i) v kabínovom paneli (KP) odpojte vstupný vodič tlačidlovej tastatúry (76) a pripojte ho na žilu pripojenú k svorke č. 4 na VKS (modrá)
c-ii) na ten istý kontakt, kde bol predtým pripojený vstupný vodič tlačidiel kabínového panelu (KP) 76, pripojte druhú žilu vedúcu k svorke
č. 3 na VKS (hnedá)
c-iii) výstupný vodič z tlačidiel kabínového panelu (KP) 77 pripojte k tretej žile vedúcej k svorke č. 8 vo VKS (zelená)
4. Ďalej postupujte len v zapojení VKS. Na svorky č. 5 a 6 priveďte komunikačné vodiče rozhrania RS-485. Linku A pripojte na svorku č. 6 a
linku B na svorku č. 5. V prípade, že dôjde k zámene svoriek, nebude možná komunikácia medzi PC a zariadením VKS. Komunikačné vodiče
vyveďte na určené miesto, napr. kancelária domu, kde bude možné pripojenie k PC.
5. Po vykonaní týchto prác je potrebné zariadenie oživiť. To vykonáte tak, že privediete striedavé napätie 24VAC!!! na svorky č. 9 a 10.
V prípade, že na kabíne výťahu nie je vyvedené striedavé napätie je možné na tieto svorky priviesť aj napätie jednosmerné v rozsahu 12-18VDC.
Na polarite v tomto prípade nezáleží.
6. Do operačnej jednotky OPJ potom prenesiete databázu účastníkov oprávnených manipulovať s výťahom. Prenos vykonáte za pomoci PC a
prevodníka RS485
7. Prepnite prepínače PV1 a PV2 do polohy DEK a výťah je pripravený k obsluhe pomocou dotykových elektronických kľúčov.
programátor DEK
s prevodníkom
USB/RS485
Popis jednotlivých komponentov:
UNISIEŤ RS485
relé
klon
PC
max. 10 m
napájací
zdroj
výťahovej
kabíny
DP
MN a PR - menič napätia (24V striedavé na 15V jednosmerné) a prepínacie relé, ktoré
slúži na spínanie kontaktov z kontrolného panelu výťahu
RELÉ KLON - DPS ovládania spínania relé č. 2 z OPJ KLON a spínania LED na DP
OPJ - operačná jednotka UNI SIEŤ KLON
KP - kabínový panel umiestnený v kabíne výťahu
SP - spínač podlahový umiestnený na podlahe kabíny výťahu
SŠ - spínač šachtový umiestnený na jednotlivých poschodiach
DP - dotyková plocha upevnená na kabínovom paneli v kabíne výťahu
PV1, PV2 - prepínač voľby umožňuje ovládanie výťahu:
a) manuálne
b) prostredníctvom dotykového elektronického kľúča
X5 - svorkovnica vodičov umiestnená na streche výťahovej kabíny v sade VKS
ROV - relé osvetlenia výťahu umiestnené v strojovni výťahu.
PE - programátor-prevodník USB-RS485
PC - počítač
PI
- piezosignalizátor
DP s LED - dotyková plocha so signalizáčnou LED - upevnená na kabínovom paneli
v kabíne výťahu
VT - Vandal tlačidlo upevnené na kabínovom paneli v kabíne výťahu
stanicový
volič
výťahová kabína
Výťahový kontrolný systém využíva operačno-pamäťovú jednotku (OPJ) UNI SIEŤ KLON na sledovanie pohybu osôb vo výťahu v reálnom
čase. Programovania operačnej jednotky je možné aj na diaľku bez uskutočnenia zásahu do výťahu. Na to, aby bolo možné spomínané funkcie
využiť, je nevyhnutné do VKS 03 priviesť dva vodiče, ktoré budú pripojené cez prevodník (PE) k počítaču (PC).
Samotný výťah je možné ovládať dvomi spôsobmi a to buď prostredníctvom dotykového elektronického kľúča (ďalej len DEK) alebo bežným
manuálnym spôsobom. Túto voľbu vykonáte prostredníctvom prepínačov voľby (PV1/PV2) DEK/MANUÁL umiestneného na boku výťahovej
kontrolnej sady.
Manuálne ovládanie
Ak budú prepínače voľby (PV1 a PV2) prepnuté do polohy MANUÁL, zariadenie VKS 03 bude vyradené z činnosti a výťah bude fungovať
bežným nezmeneným spôsobom.
Ovládanie pomocou DEK-u
Pokiaľ bude prepínač voľby PV1 prepnutý do polohy DEK, vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu bude podmienené jeho
odblokovaním za pomoci DEK kľúča. V praxi to znamená, že v kabíne výťahu bude na kabínovom paneli (KP) inštalovaná dotyková plocha (ďalej
len DP). Osoba, ktorá vstúpi do výťahu, priloží DEK k DP, ozve sa zvukový signál, počas ktorého stlačí tlačidlo stanice poschodia (TK), výťah
sa uvedie do pohybu.
Pokiaľ bude prepínač voľby PV2 prepnutý do polohy DEK, vstup do výťahu bude bez obmedzenia, no použitie výťahu na oddelené poschodia
bude podmienené jeho odblokovaním za pomoci DEK kľúča.
Zapojenie VKS 03-UNI-3
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI SIEŤ KLON
Dátum:
11.7.2013
Strana: 1/2
2xA4
www.rys.sk
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
Schéma č:
VKS-03_UNI-KLON_VT
ROV
PC
SŠ
SŠ12
12.p
2.p
0
1.p
2.p
TK0
TK1
X5
BES
W1
W0
DEK
W1
24 napájanie - zdroj
W0
(žijem)
-
READY
+
BES
RELÉ1 RELÉ2
RS485
(vysielam)
DEK
R
R
OPJ UNISIEŤ DUO
DP
signalizácia
DP
sign.- zelený
DP
DP sign. - červený
vandal tlačidlo
vandal tlačidlo
napájanie - hlas.modul
IN
NC
NO
+
76
VSTUP (76)
B
A
DEK (76)
(77)
24 napájanie - zdroj
+12V
GND
GND
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
MANUÁL (76)
ON OFF
TXD
RXD
(príjem)
+
relé2
1 2 3 4 5 6 7 8
relé1
12V~
12V~
GND
OTVOR R1
GND
OTVOR R2
B
A
TK2
TK12
KP
12.p
SP
PE
USB
B A
SŠ2
SŠ1
SŠ0
0
1.p
Výťahový kontrolný systém - VKS 03
sieťová verzia s operačno-pamäťovou jednotkou UNI SIEŤ KLON zapojenie s doplnkovými prvkami
- dotyková plocha s LED a VANDAL tlačidlo
J
K
I
A B C D G F E H
+
s LED
VT
DP
PV1
PV2
12 1110 9 8 7
RELÉ KLON
6 5 4 3 2 1
PI
~~
MN+PR
+
Signalizácia ovládania výťahu
- zvuková a optická
Zapojenie VKS 03-UNI-3
typ operačno-pamäťovej jednotky:
UNI SIEŤ KLON
Dátum:
11.7.2013
Strana: 2/2
2xA4
VKS, DP s LED, Vandal tlačidlo
www.rys.sk
Po priložení DEK-u s oprávnením ovládať výťah sa ozve zvuková signalizácia prostredníctvom
piezosignalizátora. Počas zvukového signálu je možné voliť poschodie. Pokiaľ je inštalovaná
dotyková plocha s LED, červená LED trvalo svieti, po priložení DEK-u s oprávnením ovládať
výťah sa rozsvieti zelená LED a je možné voliť poschodie. Zvuková a optická signalizácia
môžu byť kombinované.
Schéma č:
VKS-03_UNI-KLON_VT
Download

Kompletný katalóg "SCHÉMY ZAPOJENIA"