Cenník je platný od 22.4.2014
Aktualizovaný: 1.10.2014
Vážení zákazníci
Cenník obchodného tovaru obsahuje reprezentačnú časť výrobkov, ďalšie informácie si žiadajte na uvedených telefónnych a faxových
číslach. Cenník si môžete vyžiadať v elektronickej podobe, alebo si ho môžete vyhľadať na stránkach www.rys.sk !
ZNAČKY V CENNÍKU
Označenie výrobkov
¦
x
Î
zvýraznené zelenou farbou - novinka
výrobok len na písomnú objednávku - záväznú
orientačná cena / informujte sa telefonicky
cena výrobku bude doplnená dodatočne /informujte sa
novinka
výrobok určený pre sluchovo postihnutých
výrobok v predaji len do vypredania zásob
novinka
cena výrobku bola trvalo
znížená
OBJEDNÁVKY
Výrobky si môžete objednať faxom alebo e-mailom a tovar Vám bude zaslaný podľa Vašej požiadavky. Všetky výrobky uvedené v
cenníku si môžete zakúpiť aj priamo v našej predajni na uvedenej adrese.
UPOZORNENIE
!!!všetky výrobky na záväznú objednávku sú s dodacou lehotou min. 3 týždne!!!
Pre bezproblémové a skoré vybavenie Vašej objednávky nám zasielajte objednávku písomne - faxom
alebo e-mailom.
ZĽAVY
Na vybranú časť výrobkov sú povolené zľavy poskytované na základe všeobecných podmienok, o ktorých Vám radi dáme potrebné
informácie.
Označenie zliav
z
T
Xks / Y%
DDS
EIM
OST
ceny nepodliehajú žiadnej zľave
na ceny je povolená špeciálna zľava len pre registrovaných odberateľov
pri nákupe, ktorý bude obsahovať definované množstvo výrobkov je možné získať príslušnú zľavu
Štandardné zľavy pre registrovaných odberateľov
digitálny dvojvodičový systém
elektroinštalačný materiál
OSTATNÉ - dorozumievacie systémy, prístupové systémy, iné výrobky
Martinčekova 3, 821 09 BRATISLAVA
tel: 02-5341 2923, -5341 7104 fax: 02-5341 7096
e-mail: [email protected] http:\\ www.rys.sk
OTVÁRACIA DOBA
Po-Št: 8.00-16.45 Pia: 8.00-14.15
Obedňajšia prestávka: denne 12.15-13.00
IČO: 11657235
1
IČ DPH: SK1020169832
ÚČET: 2629021860 KÓD BANKY: 1100 Tatra Banka
DIGITÁLNY AUDIO/VIDEO SYSTÉM
DDS - digitálny dvojvodičový audiosystém
Objed.číslo
4FP21103
4FP21123
4FP11083
4FP11083.1
4FP21142
X 4FP21142.2
4FN21625/2
4FK17956
4FN23030
DDV - digitálny videosystém
Popis výrobku
EUR bez DPH
DOMÁCE AUDIOTELEFÓNY DDS 2-BUS
DDS DT - Domáci telefón , dvojvodič ELEGANT, s reguláciou hlasitosti
DDS DT - Domáci telefón dvojvodič ESO, regulácia hlasitosti
DDS DT - Domáci telefón, dvojvodič DT93
DDS DT - Domáci telefón dvojvodič DT93, regulácia hlasitosti
DDS DT - Domáci telefón dvojvodič HANDSFREE, biely
DDS DT - Domáci telefón dvojvodič HANDSFREE, strieborný
DDS - Spínacie zariadenie pre 2-BUS - spínač prídavnej signalizácie (napr. húkačka)
DDS - Spínač BZ pre DT 2-BUS - spínač bezdrôtového zvončeka (vyžaduje odbornú montáž)
DDS - Spínací modul 2-BUS - spínač prídavných zariadení (napr. ďalší elektrický zámok)
HANDSFREE
4FP 211 42
ELEGANT
4FP 211 03
ESO
4FP 211 23
23,25
27,90
DDS
23,25
27,90
DDS
22,50
27,00
DDS
23,25
27,90
DDS
32,00
38,40
DDS
48,00
57,60
DDS
25,25
30,30
OST
7,43
8,92
T
35,10
42,12
OST
Poznámka: Domáce
telefóny DDS je možné
inštalovať aj v rámci
videosystému DDV
KARAT.
DT93
4FP 110 83
NÁHRADNÉ DIELY PRE DOMÁCE AUDIOTELEFÓNY DDS 2-BUS
4FA18562
ND - Páka DT ELEGANT
THK-1AN-0001
ND - Prepínač vidlicový pre DT
4NK 4427
ND - Vyzváňač AL3509PT - WE5R pre DT - 2BUS
4FP67257
4FP67249
EUR s DPH Typ zľavy
SIEŤOVÉ NAPÁJAČE DDS - PRE AUDIO
DDS SN - Sieťový napájač - dvojvodič 4 DIN
DDS SN - Sieťový napájač - dvojvodič SN93, galvanicky oddelené
0,18
0,22
0,40
0,48
z
1,63
1,96
T
27,30
32,76
DDS
42,60
51,12
DDS
144,00
172,80
DDS
203,48
244,18
DDS
184,35
221,22
DDS
212,00
254,40
DDS
231,30
277,56
DDS
258,95
310,74
DDS
z
4 FP 672 57 - výstupné menovité napätie 9 V AC / 0,7 A, 24 V DC / 250 mA
(výstupné napätia 24 V DC a 9 V AC nie sú galvanicky oddelené!)
do 50 účastníkov priama voľba, do 100 učastníkov kódová voľba
4 FP 672 49 - výstupné menovité napätie: 24 V DC / 500 mA (stabilizované)
9 V AC / 1 A (alebo 12 V DC/ 0,5 A nestabilizované)
(výstupné napätia 24 V DC a 9 V AC sú galvanicky oddelené)
do 120 účastníkov pri priamej voľbe
4FP21104
4FP21105
4FP21144
4FP21144
4FP21145
4FP21145
DOMÁCE VIDEOTELEFÓNY DDV
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič ELEGANT, farebný
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič ELEGANT, farebný s pamäťou
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič HANDSFREE, farebný, (biela, slonová kosť)
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič HANDSFREE, farebný (strieborná)
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič HANDSFREE, farebný s pamäťou (biela, slon.kosť)
DVT - Domáci videotelefón, dvojvodič HANDSFREE, farebný s pamäťou (strieborná)
HandsFree
videotelefón
4FP21145
biela povrchová
úprava
Videotelefón
s pamäťou obrazu
4FP21105
Pri objednávaní definujte farbu povrchovej úpravy videotelefónu!
Farebné vyhotovenie slonová kosť a striebro sa dodáva len na záväznú objednávku (7-14 dní).
2
Objed.číslo
Popis výrobku
4FP67258
4FP67259
SIEŤOVÉ NAPÁJAČE DDV - PRE VIDEO
DDS SN - Sieťový napájač - 18 VDC/600 mA - pre digitálny videosystém / video+audio telefóny
DDS SN - Sieťový napájač - 18 VDC/600 mA - pre digitálny videosystém / len videotelefóny
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
42,23
50,68
DDS
32,78
39,34
DDS
145,30
174,36
DDS
338,30
405,96
DDS
361,35
433,62
DDS
162,65
195,18
OST
149,37
179,24
OST
7,14
8,57
OST
4 FP 672 58 - odporúčaný pre napájanie zariadení digitálneho videosystému, v ktorom sú okrem
videotelefónov aj audiotelefóny 2-BUS
4 FP 672 59 - odporúčaný pre napájanie zariadení digitálneho videosystému, v ktorom sú zapojené
výlučne len videotelefóny
4FY11027.5
SADA DDS TT US KARAT INOX
Sada 2-BUS AUDIO INOX KARAT pre 1 účastníka
4 FY 110 27.5
1ks - domáci telefón 4FP21103
1ks - audiovrátnik KARAT INOX - pod omietku, 2 tlačidlá
1ks - sieťový napájač 4FP67257
4FY11024
4FY11025
SADY DDV KARAT
Sada DDV KARAT pre 1 účastníka
Sada DDV HANDSFREE KARAT pre 1 účastníka
4FY 11024
1ks - videotelefón 4FP21104, farebný
1ks - videovrátnik - pod omietku, 2 tlačidlá
1ks - sieťový napájač 4FP67259
4FY 11025
1 ks - videotelefón 4FP21144, farebný
1 ks - videovrátnik - pod omietku, 2 tlačidlá
1 ks - sieťový napájač 4FP67259
ADRESNÉ OTVÁRANIE A MONITOROVANIE
Určené pre dvojvodičový dorozumievací systém DDS a systém DEK SIEŤ, BES
0022004090
0022006009
RYS014
DEK-2405 Monitor DDS - RS232 (spolupracuje s BBIQ)
DEK-2603 Monitor DDS - RS485 (spolupracuje s BBIQ 4G)
prepojovací kábel na Monitor DDS - RS232, 2 x zásuvka 9 PIN Cannon
Monitor DDS slúži na adresné otváranie, monitorovanie a podávanie informácii o aktuálnom stave DDS systému. Umožní identifikovať osoby, ktoré povolili vstup návšteve do objektu
cez domáci telefón a poskytuje informácie o prevádzke dorozumievacieho systému.
Monitor DDS - RS232 umožňuje off-line/on-line monitorovanie so
záznamníkom, kapacita záznamníka: 3276 udalostí. Pre pripojenie k PC je
potrebný špeciálny prepojovací kábel s 2 x zásuvkami 9 PIN Cannon.
Spolupracuje so softvérom BBIQ.
0042008002
Monitor DDS RS485 sa pripája priamo do prístupového systému ako jedno zo
sieťových zariadení (má vlastnú sieťovú adresu). Umožňuje off-line/on-line
monitorovanie. Kapacita záznamníka: 3276 udalostí. Spolupracuje so softvérom
BBIQ 4G.
PROGRAMÁTOR DDS
Sada programovacieho modulu DDS
120,29
144,35
Sada obsahuje: programátor DDS, vidlicový konektor, prepojovací kábel, inštalačné CD
Programátor DDS sa používa na programovanie komponentov digitálneho dorozumievacieho
systému DDS pomocou špeciálne vytvoreného softvéru cez PC. Týmto zariadením je možné
programovať elektrické vrátniky DDS GUARD a DDS KARAT s kódovou a priamou voľbou,
domáce telefóny DDS.
3
z
DIGITÁLNE ELEKTRICKÉ AUDIO A VIDEO VRÁTNIKY A TLAČIDLOVÉ TABLÁ DDS US KARAT A DDV KARAT
Tlačidlové tablo a elektrický vrátnik v digitálnom vyhotovení (2-BUS) DDS US KARAT a DDV KARAT je konštrukčne riešené ako univerzálna
skladačka, čo umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu tlačidlového tabla. Svojou veľkosťou, dizajnom a
povrchovou úpravou patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky.
Pri zostavení tlačidlového tabla je potrebné určiť:
- typ voľby účastníka - priama / kódová voľba
- počet účastníkov - počet modulov
- typ zostavy - horizontálna / vertikálna
- spôsob montáže - pod omietku (zápustná) / nad omietku (povrchová)
- so strieškou / bez striešky
Montáž pod omietku bez striešky
- montážna škatuľa
- montážny rám
- modul EV, modul TT
Montáž s doskou striešky nad omietku
- doska striešky
- montážny rám
- modul EV , modul TT
Montáž so strieškou pod omietku
Montáž so strieškou nad omietku
- montážna škatuľa
- montážny rám
- strieška pod omietku
- modul EV , modul TT
- montážny rám
- strieška nad omietku
- modul EV, modul TT
Aké moduly je možné zaradiť do zostavy audiovrátnika DDS US KARAT?
DDS US KARAT audiovrátniky
Elektrický vrátnik / tlačidlové tablo DDS US KARAT sa skladá z modulov:
1. z modulu elektrického vrátnika, ktorý slúži na komunikáciu
2. z modulu s číselnou klávesnicou, ktorý slúži pre kódovú voľbu
3. z tlačidlových modulov pre priamu voľbu
4. z modulu bezkontaktnej čítačky alebo modulu OPJ RAK (RAK BES/DEK)
5. z popisných modulov s podsvitom pre zverejnenie účastníckych mien a čísel
DDS US KARAT
kódová voľba
s popisným modulom
4FN23092
DDS US KARAT
kódová voľba, s popisným
modulom 4FN23109
DDS US KARAT
priama voľba,
vertikálna montáž
Aké moduly je možné zaradiť do zostavy videovrátnika DDV KARAT?
DDV KARAT videovrátniky
Elektrický videovrátnik / tlačidlové tablo DDV KARAT sa skladá z modulov:
1. z modulu elektrického videovrátnika, ktorý slúži na komunikáciu
2. z modulu kamery
3. z modulu s číselnou klávesnicou, ktorý slúži pre kódovú voľbu
4. z tlačidlových modulov pre priamu voľbu
5. z modulu bezkontaktnej čítačky alebo modulu OPJ RAK (RAK BES/DEK)
6. z popisných modulov s podsvitom pre zverejnenie účastníckych mien a čísel
DDV KARAT
kódová voľba s popisným modulom
4FN23092
DDV KARAT
priama voľba,
horizontálna montáž
Na ďalších stranách nájdete príklady zostáv aj so špecifikáciou jednotlivých dielov tlačidlových tabiel DDS a DDV KARAT.
4
DIGITÁLNE AUDIO A VIDEOVRÁTNIKY KARAT
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA DDS a DDV KARAT
Povrchová úprava tlačidlových tabiel US KARAT
US TT KARAT je vyrábaná vo farebných odtieňoch:
- ANTIKA MEDENÁ /značenie .1
- ANTIKA STRIEBORNÁ /značenie .2
- INOX /značenie .5
antika medená .1
antika strieborná .2
inox .5
Pri objednávaní uvádzajte kompletné objednávacie číslo s určením farebného vyhotovenia, napr. 4FN23097.1
Tlačidlové tablá sú v predaji ako skladačka pre vertikálnu alebo horizontálnu montáž, zostavy tlačidlových tabiel sú uvedené v tabuľkách.
Objed.číslo
4FN23097
X 4FN23097/N
4FN23098
X 4FN23098/N
4FN23106
X 4FN23106/N
4FN23107
X 4FN23107/N
4FN23108
Popis výrobku
EUR bez DPH
DDS KARAT - AUDIOVRÁTNIKY EV
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 0, digitál
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 0, digitál
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 2 s priamou voľbou, digitál
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 2 s priamou voľbou, digitál
DDV KARAT - VIDEOVRÁTNIKY EVV A MODUL KAMERY
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 0, digitál
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 0, digitál
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 2, digitál
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 2, digitál
DDV - Modul kamery
UPOZORNENIE: Video a audiovrátniky s označením /N odporúčame používať v
systéme vždy len s jedným typom domácich telefónov:
A) slúchadlový audio, B) handsfree audio,
C) slúchadlový video, D) handsfree video
V prípade kombinácie typov telefónov zapojených s vrátnikom /N je potrebné venovať
vysokú pozornosť ladeniu elektroniky vrátnika a zároveň aj pripojených telefónov.
Pokiaľ je v systéme potrebné kombinovať rôzne typy audio a video telefónov, je
vhodnejšie využiť štandardný vrátnik.
4FN23091/P
4FN23099/P
4FN23092
4FN23109
4FN23100
4FN23101
4FN23102
4FN23102/F
4FN23103
4FN23103/F
4FN23124
4FN23091/P
4FN23097 (/N)
4FN23106 (/N)
4FN23098 (/N)
4FN23107 (/N)
MODULY KARAT - KÓDOVÁ A PRIAMA VOĽBA
DDS MO - Modul TM13 - kódovací bez zámku, digitál, podsvit
DDS MO - Modul TM13+Z - kódovací so zámkom, digitál, podsvit
DDS MO - Modul popisný s podsvitom, digitál
DDS MO - Modul popisný s podsvitom 4B, digitál
DDS MO - Modul 4-tlačidlový TT4, digitál
DDS MO - Modul 6-tlačidlový TT6, digitál
DDS MO - Modul 7-tlačidlový TT7+Z so zámkom, digitál
DDS MO - Modul 4-tlačidlový + Z so zámkom, jednostranný
DDS MO - Modul 8-tlačidlový TT8, digitál
DDS MO - Modul 4-tlačidlový, jednostranný
DDS MO - Modul zaslepovací
4FN23099/P
4FN23100
4FN23101
4FN23102
EUR s DPH Typ zľavy
69,70
83,64
DDS
73,70
88,44
DDS
73,90
88,68
DDS
77,90
93,48
DDS
83,08
99,70
DDS
86,25
103,50
DDS
87,86
105,43
DDS
91,03
109,24
DDS
63,67
76,40
DDS
4FN23108
93,25
111,90
DDS
101,15
121,38
DDS
16,10
19,32
DDS
33,25
39,90
DDS
33,85
40,62
DDS
36,40
43,68
DDS
47,10
56,52
DDS
45,25
54,30
DDS
41,05
49,26
DDS
33,85
40,62
DDS
26,80
32,16
OST
4FN23103
jednostranné moduly sú
dodávané do 14 dní
od prijatia záväznej
objednávky
4FN23102/F
4FN23092
4FN23109
193 X 193 mm
4FN23103/F
veľkosť modulov: 97,5 x 97,5 mm
4FN23124
(okrem 4FN21309)
zostavy - TABUĽKA č. 1 ,2, 3
5
Objed.číslo
Popis výrobku
4FN23097.5
4FN23097.5/N
4FN23098.5
X 4FN23098.5/N
X
X
X
4FN23106.5
4FN23106.5/N
4FN23107.5
4FN23107.5/N
4FN23108.5
EUR bez DPH
DDS KARAT INOX - AUDIOVRÁTNIKY EV
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 0, digitál, INOX
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 0, digitál, INOX
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 2 s priamou voľbou, digitál, INOX
DDS EV - Modul elektrického vrátnika EV 2 s priamou voľbou, digitál, INOX
DDV KARAT INOX - VIDEOVRÁTNIKY EVV A MODUL KAMERY
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 0, digitál, INOX
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 0, digitál, INOX
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 2, digitál, INOX
DDV - Modul elektrického videovrátnika EVV 2, digitál, INOX
DDV - Modul kamery, INOX
UPOZORNENIE: Video a audiovrátniky s označením /N odporúčame používať vždy
len s jedným typom domácich telefónov:
A) slúchadlový audio, B) handsfree audio,
C) slúchadlový video, D) handsfree video
V prípade kombinácie typov telefónov zapojených s vrátnikom /N je potrebné
venovať vysokú pozornosť ladeniu elektroniky vrátnika a zároveň aj pripojených
telefónov. Pokiaľ je v systéme potrebné kombinovať rôzne typy audio a video
telefónov, je vhodnejšie využiť štandardný vrátnik.
4FN23091.5/P
4FN23099.5/P
4FN23092.5
4FN23109.5
4FN23100.5
4FN23101.5
4FN23102.5
4FN23102.5/F
4FN23103.5
4FN23103.5/F
4FN23092.5
4FN23091.5/P
4FN23097.5 (/N)
4FN23106.5 (/N)
4FN23098.5 (/N)
4FN23107.5 (/N)
DDS EV US KARAT INOX - KÓDOVÁ VOĽBA
DDS MO - Modul TM13 - kódovací bez zámku, digitál, podsvit, INOX
DDS MO - Modul TM13+Z - kódovací so zámkom, digitál, podsvit, INOX
DDS MO - Modul popisný s podsvitom, digitál, INOX
DDS MO - Modul popisný s podsvitom 4B, digitál, INOX
DDS MO - Modul 4-tlačidlový TT4, digitál, INOX
DDS MO - Modul 6-tlačidlový TT6, digitál, INOX
DDS MO - Modul 7-tlačidlový TT7+Z so zámkom, digitál, INOX
DDS MO - Modul 4-tlačidlový + Z so zámkom, jednostranný, INOX
DDS MO - Modul 8-tlačidlový TT8, digitál, INOX
DDS MO - Modul 4-tlačidlový, jednostranný, INOX
DDS MO - Modul popisný s podsvitom, digitál, INOX
4FN23099.5/P
4FN23092.5
4FN23109.5
193 X 193 mm
4FN23100.5
83,64
100,37
DDS
88,40
106,08
DDS
88,68
106,42
DDS
93,48
112,18
DDS
99,70
119,64
DDS
102,67
123,20
DDS
105,43
126,52
DDS
108,60
130,32
DDS
76,40
91,68
DDS
111,90
134,28
DDS
121,38
145,66
DDS
19,32
23,18
DDS
39,90
47,88
DDS
40,60
48,72
DDS
43,65
52,38
DDS
56,52
67,82
DDS
54,30
65,16
DDS
49,20
59,04
DDS
40,60
48,72
DDS
19,32
23,18
DDS
4FN23108.5
4FN23103.5
4FN23101.5
4FN23102.5
4FN23102.5/F
4FN23103.5/F
veľkosť modulov: 97,5 x 97,5 mm
EUR s DPH Typ zľavy
(okrem 4FN21309)
UPOZORNENIE: Tlačidlové tablá US KARAT INOX sa dodávajú len na
záväznú písomnú objednávku a dodacia lehota je min. 21 dní.
zostavy - TABUĽKA č. 4, 5
4FA24955
4FA24956
4FA24957
4FA69701
4FA69700
ŠKATULE POD OMIETKY - US TT KARAT
MO - Škatuľa 1B pre 1 rám
MO - Škatuľa 2B pre 2 rámy
MO - Škatuľa 3B pre 3 rámy
MO - Dištančná spona vertikálna
MO - Dištančná spona horizontálna
1,90
2,28
OST
2,10
2,52
OST
3,00
3,60
OST
0,10
0,12
OST
0,10
0,12
OST
6
Objed.číslo
Popis výrobku
4FF12711
4FF12712
4FF12713
4FF12714
4FF12715
4FF12716
4FF12717
MONTÁŽNÉ RÁMY - US TT KARAT
MO - Rám 1B pre 1 modul
MO - Rám 2B pre 2 moduly
MO - Rám 3B pre 3 moduly
MO - Rám 2 x 2B pre 4 moduly
MO - Rám 2x2B pre modul popisný 4B
MO - Rám 2 x 3B pre 6 modulov
DDS MO - Rám 2x3B pre moduly KZ + modul popisný 4B
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
12,30
14,76
OST
13,15
15,78
OST
15,50
18,60
OST
18,60
22,32
OST
18,90
22,68
DDS
20,50
24,60
OST
20,50
24,60
DDS
9,50
11,40
OST
10,00
12,00
OST
11,30
13,56
OST
29,95
35,94
OST
35,30
42,36
OST
45,85
55,02
OST
7,45
8,94
OST
9,95
11,94
OST
10,35
12,42
OST
10,60
12,72
OST
11,30
13,56
OST
24,80
29,76
OST
31,60
37,92
OST
38,65
46,38
OST
42,95
51,54
OST
51,40
61,68
OST
17,96
21,55
OST
20,70
24,84
OST
25,25
30,30
OST
27,55
33,06
OST
32,20
38,64
OST
20,15
24,18
OST
24,60
29,52
OST
32,40
38,88
OST
Montážne škatule pod omietku a montážne rámy sú vhodné pre vertikálnu aj horizontálnu montáž tlačidlových tabiel US KARAT.
Horizontálna a vertikálna montáž
Striešky a dosky striešok majú samostatné vyhotovenie pre každý spôsob montáže - horizontálna a vertikálna.
4FA69032 .1,.2,.5
4FA69033 .1,.2,.5
4FA69036 .1,.2,.5
STRIEŠKY HORIZONTÁLNE POD OMIETKU (HPO)
MO - Strieška HPO komplet 2 rám
MO - Strieška HPO komplet 3 rám
MO - Strieška HPO komplet 6 rám
4FF69262 .1,.2,.5
4FF69263 .1,.2,.5
4FF69266 .1,.2,.5
STRIEŠKY HORIZONTÁLNE NAD OMIETKU (HNO)
MO - Strieška HNO komplet 2 rám
MO - Strieška HNO komplet 3 rám
MO - Strieška HNO komplet 6 rám
4FA69021
4FA69022
4FA69023
4FA69024
4FA69026
.1,.2,.5
4FF69251
4FF69252
4FF69253
4FF69254
4FF69256
.1,.2,.5
4FF09081
4FF09082
4FF09083
4FF09084
4FF09086
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
.1,.2,.5
4FF09092 .1,.2,.5
4FF09093 .1,.2,.5
4FF09096 .1,.2,.5
STRIEŠKY VERTIKÁLNE POD OMIETKU (VPO)
MO - Strieška VPO komplet 1 rám
MO - Strieška VPO komplet 2 rám
MO - Strieška VPO komplet 3 rám
MO - Strieška VPO (HPO) komplet 4 rám
MO - Strieška VPO komplet 6 rám
STRIEŠKY VERTIKÁLNE NAD OMIETKU (VNO)
MO - Strieška VNO komplet 1 rám
MO - Strieška VNO komplet 2 rám
MO - Strieška VNO komplet 3 rám
MO - Strieška VNO (HNO) komplet 4 rám
MO - Strieška VNO komplet 6 rám
DOSKY STRIEŠOK VERTIKÁLNE NAD OMIETKU (VNO)
MO - Doska striešky 1 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 2 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 3 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 4 rám - vertikálna VNO (HNO)
MO - Doska striešky 6 rám - vertikálna VNO
DOSKY STRIEŠOK HORIZONTÁLNE NAD OMIETKU (HNO)
MO - Doska striešky 2 rám - horizontálna HNO
MO - Doska striešky 3 rám - horizontálna HNO
MO - Doska striešky 6 rám - horizontálna HNO
Pri objednávaní montážnych rámov a striešok KARAT
uvádzajte kompletné objednávacie číslo s určením
farebného vyhotovenia, napr. 4FF12711.5
4FA68001
4FF22213
4FA31138
4FA31139
4FA31150
4FK17856
4FK17857
4FK17968
4FK17969
7
- ANTIKA MEDENÁ /značenie .1
- ANTIKA STRIEBORNÁ /značenie .2
- INOX /značenie .5
NÁHRADNÉ DIELY EV A TT US KARAT
ND - Istiaca poistka pre modul KARAT
ND - Zámok do modulu KARAT kompletný
ND - Kryt menovky TT/KARAT
ND - Priezor - MALÝ POPISNÝ MODUL
ND - Priezor - VEĽKÝ POPISNÝ MODUL
ND - Doska zostavná EV0 DDS/spodná
ND - Doska zostavná EV2 DDS/spodná
ND - Doska riadiaca EV0 DDS/vrchná
ND - Doska riadiaca EV2 DDS/vrchná
0,05
0,06
z
10,90
13,08
z
0,28
0,34
z
1,48
1,78
z
1,50
1,80
z
17,10
20,52
T
18,29
21,95
T
40,00
48,00
T
40,10
48,12
T
TABUĽKA Č. 1
DDV KARAT - priama voľba, 2 tlačidlá
montáž: strieška vertikálna pod omietku (SVPO)
DDV KARAT - kódová voľba
montáž: rám horizontálny pod omietku (RHPO)
DDV KARAT - kódová voľba,
s bezkontaktnou čítačkou RFID
montáž: strieška nad omietku (SNO)
DDV KARAT - priama voľba, 34 tlačidiel
montáž: doska vertikálna nad omietku (DVNO)
DDV KARAT - priama (2 tlačidlá) + kódová voľba,
popisné moduly
montáž: rám horizontálny pod omietku (RHPO)
ďalšie možnosti zostáv DDV KARAT
8
TABUĽKA Č. 2
KARAT - kódová voľba,
montáž: rám pod omietku (RPO)
KARAT - kódová voľba s jedným popisným modulom
montáž: strieška horizontálna nad omietku (SHNO)
KARAT kódová voľba s popisným modulom a
OPJ RAK DEK
montáž: strieška vertikálna pod omietku (SVPO)
KARAT - kódová voľba s popisným modulom 4B,
montáž: rám pod omietku (RPO)
Zostavy uvedené v tabuľkách sú len príklady. Vlastnú zostavu si
môžete vytvoriť aj pomocou interaktívneho katalógu na
www.rys.sk
ďalšie možnosti zostáv DDS US KARAT
kódová voľba
9
TABUĽKA Č. 3
KARAT - priama voľba, 2 tlačidlá
montáž: strieška pod omietku (SVPO)
KARAT - priama voľba, 2 tlačidlá, popisný modul
montáž: strieška horizontálna pod omietku (SHPO)
KARAT - priama voľba, 20 tlačidiel
montáž: strieška vertikálna nad omietku (SVNO)
KARAT - priama voľba, 73 tlačidiel, popisný modul, OPJ
RAK BES
montáž: doska horizontálna nad omietku (DHNO)
Zostavy uvedené v tabuľkách sú len príklady. Vlastnú zostavu si môžete
vytvoriť aj pomocu interaktívneho katalógu na www.rys.sk
ďalšie možnosti zostáv DDS
US KARAT
priama voľba
10
TABUĽKA Č. 4
DDV KARAT - priama voľba,
2 tlačidlá
montáž: strieška vertikálna pod
omietku (SVPO)
DDV KARAT - kódová voľba, RFID čítačka BES
montáž: strieška vertikálna pod omietku (SVPO)
DDV KARAT - kódová voľba
montáž: rám horizontálny pod omietku (RHPO)
DDV KARAT - priama voľba, 34 tlačidiel
montáž: doska vertikálna nad omietku (DVNO)
DDV KARAT - priama (2 tlačidlá) + kódová voľba,
popisné moduly
montáž: rám horizontálny pod omietku (RHPO)
Zostavy uvedené v tabuľkách sú len príklady.
Vlastnú zostavu si môžete vytvoriť aj pomocou
interaktívneho katalógu na www.rys.sk
ďalšie možnosti zostáv DDV KARAT
11
TABUĽKA Č. 5
KARAT - priama voľba, 2 tlačidlá
montáž: strieška pod omietku (SVPO)
KARAT - priama voľba, 2 tlačidlá, modul OPJ
RAK DEK bez zámku
montáž: strieška horizontálna pod omietku (SHPO)
KARAT - priama voľba, 20 tlačidiel
montáž: strieška vertikálna nad omietku (SVNO)
KARAT - kódová voľba,
montáž: rám pod omietku (RPO)
KARAT - kódová voľba s jedným popisným modulom
montáž: strieška horizontálna nad omietku (SHNO)
Zostavy uvedené v tabuľkách sú len príklady. Vlastnú
zostavu si môžete vytvoriť aj pomocou interaktívneho
katalógu na www.rys.sk
ďalšie možnosti zostáv DDV KARAT
12
DIGITÁLNE AUDIO VRÁTNIKY A TLAČIDLOVÉ TABLÁ GUARD
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA EV a TT GUARD
Elektrické vrátniky a tlačidlové tablá v dizajne GUARD sú v predaji ako skladačka jednotlivých
dielov, zostavy tlačidlových tabiel sú uvedené v tabuľkách.
Objed.číslo
Popis výrobku
4FN23063
4FN23034
4FN23038/Z
4FN23035/Z
4FN23039/Z
4FN23036/Z
4FN23037/Z
DDS EV GUARD - KÓDOVÁ A PRIAMA VOĽBA
DDS EV - Modul elektrického vrátnika s kódovou voľbou, digitál
DDS MO - Modul menoviek
DDS EV - Modul elektrického vrátnika 1-tlačidlový, digitál
DDS EV - Modul elektrického vrátnika 2-tlačidlový, digitál
DDS EV - Modul elektrického vrátnika 3-tlačidlový, digitál
DDS MO - Modul 5-tlačidlový, digitál
DDS MO - Modul 10-tlačidlový, digitál
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
81,70
98,04
DDS
22,24
26,69
DDS
55,15
66,18
DDS
56,60
67,92
DDS
57,35
68,82
DDS
27,30
32,76
DDS
33,10
39,72
DDS
16,66
19,99
OST
19,57
23,48
OST
23,31
27,97
OST
25,44
30,53
OST
13,33
16,00
OST
15,14
18,17
OST
15,75
18,90
OST
16,10
19,32
OST
14,26
17,11
OST
17,71
21,25
OST
19,35
23,22
OST
19,90
23,88
OST
13,30
15,96
OST
5,52
6,62
T
1,62
1,94
z
1,63
1,96
z
1,29
1,55
z
1,44
1,73
z
RÁMY A STRIEŠKY PRE DDS GUARD
4FF06211
4FF06212
4FF06213
4FF06214
4FA69001
4FA69002
4FA69003
4FA69004
4FF69231
4FF69232
4FF69233
4FF69234
4FK20308
MO - Rám 1 x modul
MO - Rám 2 x modul
MO - Rám 3 x modul
MO - Rám 4 x modul
MO - Strieška pod omietku 1 x rám
MO - Strieška pod omietku 2 x rám
MO - Strieška pod omietku 3 x rám
MO - Strieška pod omietku 4 x rám
MO - Strieška nad omietku 1 x rám
MO - Strieška nad omietku 2 x rám
MO - Strieška nad omietku 3 x rám
MO - Strieška nad omietku 4 x rám
MO - Lišta zámková
NÁHRADNÉ DIELY PRE DDS GUARD
4FA69189
4FA19747
4FA19748
4FA19743
4FK46039
ND - Krycí plech GUARD
ND - Plastová doska pod EV GUARD
ND - Plastová doska pod tlačidlový modul GUARD
ND - Plastová doska GUARD - EV kódová voľba
ND - Tlačidlo do tabiel samočistiace (pre GUARD)
TABUĽKA Č. 6
GUARD - kódová voľba,
montáž: strieška nad
omietku
GUARD - kódová voľba, montáž: strieška pod omietku, s
dvomi modulmi menoviek
13
Vo vyobrazených zostavách tlačidlových tabiel DDS GUARD je možné meniť typ modulu
elektrického vrátnika (podla počtu vyzváňacích tlačidiel).
TABUĽKA Č. 7
14
DOMÁCE TELEFÓNY, SIEŤOVÉ NAPÁJAČE PRE SYSTÉM 4+n
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
DOMÁCE TELEFÓNY 4+n
DOMÁCE TELEFÓNY ESO
4FP21121
4FP21122
DT - Domáci telefón, vyzvonenie bzučiakom
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektroakustické
15,96
19,15
OST
14,00
16,80
OST
14,67
17,60
OST
12,85
15,42
OST
15,50
18,60
OST
13,58
16,30
OST
18,58
22,30
OST
22,90
27,48
OST
24,83
29,80
OST
13,54
16,25
OST
11,32
13,58
OST
17,48
20,98
OST
20,42
24,50
OST
DOMÁCE TELEFÓNY ELEGANT
4FP21101
4FP21102
DT - Domáci telefón, vyzvonenie bzučiakom
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektroakustické
DOMÁCE TELEFÓNY DT 93
4FP21051
4FP21052
4FP21053
4FP21054
4FP21055
DT - Domáci telefón, vyzváňanie bzučiakom
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 1 tlačidlo protistanice
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 2 tlačidlá protistanice
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 5 tlačidiel protistanice
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 8 tlačidiel protistanice
DOMÁCE TELEFÓNY DT 85
4FP21036
4FP21037
4FP21038
4FP21039
DT - Domáci telefón, vyzváňanie bzučiakom
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 1 tlačidlo protistanice
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, zábrana odpočúvania
DT - Domáci telefón, vyzváňanie elektronické, 8 tlačidiel protistanice
DT ESO
farba: biela, slonová kosť
DT ELEGANT
farba: biela, slonová kosť
DT 93
farba: biela, biela-hnedá len pre typ 4FP21051,
4FP21052
4FK53306
4FA48228
4FF46113
4FN61009
4FA18522
NÁHRADNÉ DIELY PRE DOMÁCE TELEFÓNY
ND - Prepínač vidlicový - rada DT93 - 4FP11051,... (náhrada za 4FK53302)
ND - Kontakt (náhrada 4FF22072)
ND - Tlačidlo zostavné (náhrada 4FF22072)
ND - Bzučiak do DT
ND - Páka DT 85 vyhotovenie 4FP 210...
4FA18523
4FA18562
4FA89803
4FA79121
4FA79132
4FK17774
4FK17775
THK-1AN-0001
DT 85
farba: biela, hnedá-béžová
2,17
2,60
z
0,12
0,14
z
0,64
0,77
z
3,24
3,89
z
0,27
0,32
z
ND - Páka DT 93
ND - Páka DT ELEGANT
0,21
0,25
z
0,18
0,22
z
ND - Koncovka SB
ND - Pružinka DT 85
ND - Pružinka DT 93
ND - Plošná doska DT ... 21036
ND - Plošná doska DT ... 21037
ND - Prepínač vidlicový pre DT
0,03
0,04
z
0,03
0,04
z
0,12
0,14
z
4,33
5,20
T
5,15
6,18
T
0,40
0,48
z
25,03
30,04
OST
27,98
33,58
OST
38,01
45,61
OST
25,03
30,04
OST
99,49
119,39
OST
SIEŤOVÉ NAPÁJAČE
4FP67254
4FP67255
4FP67256
4FP67260
SN - Sieťový napájač,
SN - Sieťový napájač,
SN - Sieťový napájač,
SN - Sieťový napájač,
4FP 672 54
X 4FY11026
9VAC/1A, 12 VDC/300mA, bzučiak
9VAC/1A, 12 VDC/250mA, dvojtón
9VAC/1A, 12 VDC/200mA, 2xdvojtón
12 VAC/1,2A
4FP 672 55
SADY DDZ US KARAT 4+n
Sada DDZ US KARAT
Pri objednávaní sady uvádzajte kompletné objednávacie číslo s
určením farebného vyhotovenia elektrického vrátnika:
4FY11026.1 - antika medená
4FY11026.2 - antika strieborná
15
4FP 672 56
4FP 672 60
4 FY 110 26
1ks - EV KARAT 2tlač., montáž pod omietku
1ks - DT ELEGANT 4FP 211 02/B (biely)
1ks - SN 4DIN 4FP 672 56
ANALÓGOVÉ ELEKTRICKÉ AUDIO VRÁTNIKY A TLAČIDLOVÉ TABLÁ DDZ US KARAT
Tlačidlové tablo a elektrický vrátnik v analógovom vyhotovení (4+n) DDZ US KARAT je konštrukčne riešené ako univerzálna skladačka, čo
umožňuje užívateľovi vytvárať rôzne kombinácie pri zostavovaní kompletu tlačidlového tabla. Svojou veľkosťou, dizajnom a povrchovou úpravou
patrí medzi moderné výrobky dorozumievacej techniky.
Pri zostavení tlačidlového tabla je potrebné určiť:
- typ voľby účastníka - priama
- počet účastníkov - počet modulov
- typ zostavy - horizontálna / vertikálna
- spôsob montáže - pod omietku (zápustná) / nad omietku (povrchová)
- so strieškou / bez striešky
Montáž pod omietku bez striešky
- montážna škatuľa
- montážny rám
- modul EV, modul TT
- zbernica
Montáž so strieškou pod omietku
- montážna škatuľa
- montážny rám
- strieška pod omietku
- modul EV , modul TT
- zbernica
Montáž s doskou striešky nad omietku
- doska striešky
- montážny rám
- modul EV , modul TT
- zbernica
Montáž so strieškou nad omietku
- montážny rám
- strieška nad omietku
- modul EV, modul TT
- zbernica
Aké moduly je možné zaradiť do zostavy analógového audiovrátnika DDZ US KARAT?
DDZ US KARAT audiovrátniky 4+n
Elektrický vrátnik / tlačidlové tablo DDZ US KARAT sa skladá z modulov:
1. z modulu elektrického vrátnika, ktorý slúži na komunikáciu
2. z tlačidlových modulov pre priamu voľbu
3. z modulu bezkontaktnej čítačky alebo modulu OPJ RAK (RAK BES/DEK)
4. z modulu kódového zámku
5. z popisných modulov s podsvitom alebo bez podsvitu pre zverejnenie napr.
adresy objektu
DDZ US KARAT
s kódovačom a
popisným modulom
DDZ US KARAT
priama voľba,
vertikálna montáž
DDZ US KARAT
s modulom operačno-pamäťovej
jednotky RAK BES
DDZ US KARAT
s modulom operačno-pamäťovej
jednotky RAK DEK
16
TLAČIDLOVÉ TABLÁ US KARAT 4+n
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA US TT KARAT
Povrchová úprava tlačidlových tabiel US KARAT
US TT KARAT je vyrábaná v dvoch farebných odtieňoch:
- antika medená /značenie .1
Tlačidlové tablá sú v predaji ako skladačka, zostavy tlačidlových tabiel sú uvedené v
tabuľkách, prípadne si môžete zakúpiť sadu DDZ - str.15.
- antika strieborná /značenie .2
Objed.číslo
Pri objednávaní uvádzajte kompletné objednávacie číslo s určením
farebného vyhotovenia, napr. 4FN23081.1
Popis výrobku
EUR bez DPH
MODULY ELEKTRICKÝCH VRÁTNIKOV US KARAT
Modul elektrického vrátnika EV0
Modul elektrického vrátnika EV2
4FN23081
4FN23082
4FN23081
4FN23083
4FN23084
4FN23085
4FN23086
4FN23087
4FN23088
4FN23089
4FK21290
4FN23124
4FN23084/F
4FN23087/F
4FN23093/P
4FN23094/P
45,80
54,96
OST
55,60
66,72
OST
30,90
37,08
OST
28,55
34,26
OST
34,40
41,28
OST
33,00
39,60
OST
37,95
45,54
OST
37,55
45,06
OST
15,95
19,14
OST
11,20
13,44
OST
26,80
32,16
OST
28,55
34,26
OST
36,10
43,32
OST
87,90
105,48
OST
95,65
114,78
OST
4FN23082
TLAČIDLOVÉ A POPISNÉ MODULY US KARAT
3-tlačidlový modul TT3 so zámkom (dodacia lehota 7-14 dní)
4-tlačidlový modul TT4
5-tlačidlový modul TT5 so zámkom (dodacia lehota 7-14 dní)
6-tlačidlový modul TT6
7-tlačidlový modul TT7 so zámkom
8-tlačidlový modul TT8
Modul popisný s podsvitom
Modul popisný bez podsvitu
Modul zaslepovací
Modul 4-tlačidlový, jednostranný
Modul 4-tlačidlový +Z so zámkom, jednostranný
Modul kódovača bez zámku, podsvit
Modul kódovača so zámkom, podsvit
EUR s DPH Typ zľavy
4FN23084
4FN23086
4FN23087
4FN23088
4FN23084/F
4FN23087/F
4FN23093/P
4FN23094/P
4FK21290
4FN23124
zostavy - TABUĽKA č. 8
jednostranné moduly sú dodávané do 7-14 dní od prijatia záväznej objednávky
4FA24955
4FA24956
4FA24957
4FA69701
4FA69700
ŠKATULE POD OMIETKY - US TT KARAT
MO - Škatuľa 1B pre 1 rám
MO - Škatuľa 2B pre 2 rámy
MO - Škatuľa 3B pre 3 rámy
MO - Dištančná spona vertikálna
MO - Dištančná spona horizontálna
4FF12711
4FF12712
4FF12713
4FF12714
4FF12716
MONTÁŽNE RÁMY - US TT KARAT
MO - Rám 1B pre 1 modul
MO - Rám 2B pre 2 moduly
MO - Rám 3B pre 3 moduly
MO - Rám 2 x 2B pre 4 moduly
MO - Rám 2 x 3B pre 6 modulov
Montážne škatule pod omietku a montážne rámy sú vhodné pre vertikálnu aj horizontálnu montáž tlačidlových tabiel US KARAT.
17
1,90
2,28
OST
2,10
2,52
OST
3,00
3,60
OST
0,10
0,12
OST
0,10
0,12
OST
12,30
14,76
OST
13,15
15,78
OST
15,50
18,60
OST
18,60
22,32
OST
20,50
24,60
OST
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ZBERNICE - US TT KARAT
4FK17830
4FK17831
4FK17832
4FK17833
4FK17834
4FK17877
MO - Zbernica pre modul EV2
MO - Zbernica pre modul EV + 1xTT
MO - Zbernica pre modul EV + 2xTT
MO - Zbernica pre 2xTT
MO - Zbernica pre 3xTT
MO - Zbernica pre 1xTT
9,80
11,76
OST
13,60
16,32
OST
19,20
23,04
OST
10,20
12,24
OST
16,90
20,28
OST
7,60
9,12
OST
Horizontálna a vertikálna montáž
Striešky a dosky striešok majú samostatné vyhotovenie pre každý spôsob montáže - horizontálna a vertikálna.
4FA69032
4FA69033
4FA69036
STRIEŠKY HORIZONTÁLNE POD OMIETKU (HPO)
MO - Strieška HPO komplet 2 rám
MO - Strieška HPO komplet 3 rám
MO - Strieška HPO komplet 6 rám
4FF69262
4FF69263
4FF69266
STRIEŠKY HORIZONTÁLNE NAD OMIETKU (HNO)
MO - Strieška HNO komplet 2 rám
MO - Strieška HNO komplet 3 rám
MO - Strieška HNO komplet 6 rám
4FA69021
4FA69022
4FA69023
4FA69024
4FA69026
STRIEŠKY VERTIKÁLNE POD OMIETKU (VPO)
MO - Strieška VPO komplet 1 rám
MO - Strieška VPO komplet 2 rám
MO - Strieška VPO komplet 3 rám
MO - Strieška VPO komplet 4 rám
MO - Strieška VPO komplet 6 rám
4FF69251
4FF69252
4FF69253
4FF69254
4FF69256
STRIEŠKY VERTIKÁLNE NAD OMIETKU (VNO)
MO - Strieška VNO komplet 1 rám
MO - Strieška VNO komplet 2 rám
MO - Strieška VNO komplet 3 rám
MO - Strieška VNO komplet 4 rám
MO - Strieška VNO komplet 6 rám
4FF09081
4FF09082
4FF09083
4FF09084
4FF09086
DOSKY STRIEŠOK VERTIKÁLNE NAD OMIETKU (VNO)
MO - Doska striešky 1 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 2 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 3 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 4 rám - vertikálna VNO
MO - Doska striešky 6 rám - vertikálna VNO
4FF09092
4FF09093
4FF09096
DOSKY STRIEŠOK HORIZONTÁLNE NAD OMIETKU (HNO)
MO - Doska striešky 2 rám - horizontálna HNO
MO - Doska striešky 3 rám - horizontálna HNO
MO - Doska striešky 6 rám - horizontálna HNO
4FA68001
4FF22213
4FA31138
4FA31139
39201116
NÁHRADNÉ DIELY TT US KARAT
ND - Istiaca poistka pre modul KARAT
ND - Zámok do modulu KARAT kompletný
ND - Kryt menovky TT/KARAT
ND - Priezor - MALÝ POPISNÝ MODUL
KÓDOVÝ ZÁMOK BARAN
BARAN - AS626M-200 kódový zámok, pre 200 užívateľov, piezotlačidlá
Kódovač Baran AS-626M-200 s piezoelektrickou klávesnicou je spoľahlivé,
bezpečné a praktické zariadenie pre kontrolu vstupu do objektu. Poskytuje
maximálnu odolnosť voči vonkajšiemu prostrediu a je vhodný do prostredia s
vysokým rizikom útokov a vysokou frekvenciou používania.
9,50
11,40
OST
10,00
12,00
OST
11,30
13,56
OST
29,95
35,94
OST
35,30
42,36
OST
45,85
55,02
OST
7,45
8,94
OST
9,95
11,94
OST
10,35
12,42
OST
10,60
12,72
OST
11,30
13,56
OST
24,80
29,76
OST
31,60
37,92
OST
38,65
46,38
OST
42,95
51,54
OST
51,40
61,68
OST
17,96
21,55
OST
20,70
24,84
OST
25,25
30,30
OST
27,55
33,06
OST
32,20
38,64
OST
20,15
24,18
OST
24,60
29,52
OST
32,40
38,88
OST
0,05
0,06
z
10,90
13,08
z
0,28
0,34
z
1,48
1,78
z
191,00
229,20
OST
kódový zámok
BARAN AS626-200
18
Zostavy uvedené v tabuľkách sú len
príklady. Vlastnú zostavu si môžete
vytvoriť aj pomocu interaktívneho
katalógu na www.rys.sk
TABUĽKA Č. 8
KARAT - 32 tlačidiel s
kódovačom
montáž: rám vertikálny pod
omietku (VPO)
KARAT - 2 tlačidlá,
montáž: strieška pod omietku
(PO)
19
KARAT - 42 tlačidiel,
montáž: strieška horizontálna nad omietku (SHNO)
TLAČIDLOVÉ TABLÁ GUARD 4+n
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA EV a TT GUARD
Elektrické vrátniky a tlačidlové tablá v dizajne GUARD sú v predaji ako skladačka
jednotlivých dielov, zostavy tlačidlových tabiel sú uvedené v tabuľkách.
Objed.číslo
Popis výrobku
4FN23011
4FN23012
4FN23013
4FN23014
MODULY ELEKTRICKÝCH VRÁTNIKOV GUARD
EV - Modul EV s 1 tlačidlom
EV - Modul EV s 2 tlačidlami
EV - Modul EV s 3 tlačidlami
EV - Modul EV so 4 tlačidlami, stály podsvit
EUR bez DPH
4FN23015
4FN23020
4FN23032
TLAČIDLOVÉ MODULY GUARD
MO - Modul 5-tlačidlový
MO - Modul 10-tlačidlový
MO - Modul kódového zámku
4FF06211
4FF06212
4FF06213
4FF06214
4FA69001
4FA69002
4FA69003
4FA69004
4FF69231
4FF69232
4FF69233
4FF69234
4FK20308
RÁMY A STRIEŠKY PRE EV A TT GUARD
MO - Rám 1 x modul
MO - Rám 2 x modul
MO - Rám 3 x modul
MO - Rám 4 x modul
MO - Strieška pod omietku 1 x rám
MO - Strieška pod omietku 2 x rám
MO - Strieška pod omietku 3 x rám
MO - Strieška pod omietku 4 x rám
MO - Strieška nad omietku 1 x rám
MO - Strieška nad omietku 2 x rám
MO - Strieška nad omietku 3 x rám
MO - Strieška nad omietku 4 x rám
MO - Lišta zámková
EUR s DPH Typ zľavy
45,55
54,66
OST
46,20
55,44
OST
47,20
56,64
OST
47,65
57,18
OST
27,00
32,40
OST
35,10
42,12
OST
80,30
96,36
OST
16,66
19,99
OST
19,57
23,48
OST
23,31
27,97
OST
25,44
30,53
OST
13,33
16,00
OST
15,14
18,17
OST
15,75
18,90
OST
16,10
19,32
OST
14,26
17,11
OST
17,71
21,25
OST
19,35
23,22
OST
19,90
23,88
OST
13,30
15,96
OST
5,52
6,62
T
1,62
1,94
z
1,63
1,96
z
20,38
24,46
T
28,78
34,54
T
18,40
22,08
T
18,60
22,32
T
19,90
23,88
T
11,85
14,22
T
1,44
1,73
z
zostavy - TABUĽKA č. 9
NÁHRADNÉ DIELY PRE EV A TT GUARD
RADA GUARD - KRYT A PLAST
4FA69189
4FA19747
4FA19748
ND - Krycí plech GUARD
ND - Plastová doska pod EV GUARD
ND - Plastová doska pod tlačidlový modul GUARD
RADA GUARD - PLOŠNÉ DOSKY
4FK17691
4FK17692
4FK17688
4FK17689
4FK17690
4FK17687
4FK46039
ND - Doska zostavená 5-tlačidlová
ND - Doska zostavená 10-tlačidlová
ND - Doska zostavená do EV, 1-tlačidlová
ND - Doska zostavená do EV, 2-tlačidlová
ND - Doska zostavená do EV, 4-tlačidlová
ND - Doska zosilňovacia pre všetky 3 typy EV
ND - Tlačidlo do tabiel samočistiace (pre GUARD)
Príklady zostáv tlačidlových tabiel GUARD
Vo vyobrazených zostavách tlačidlových tabiel GUARD je možné meniť typ modulu elektrického vrátnika (podla počtu vyzváňacích tlačidiel).
20
TABUĽKA Č. 9
21
TLAČIDLOVÉ TABLÁ TT85
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA TT 85
Tlačidlové tablá v dizajne TT85 sú v predaji ako skladačka jednotlivých dielov, zostavy tlačidlových
tabiel sú uvedené v tabuľkách.
Objed.číslo
Popis výrobku
4FN21458.1/S1
4FN21453.1/S1
MODULY ELEKTRICKÝCH VRÁTNIKOV TT85
EV - Modul EV s 2 tlačidlami + 1 bočný konektor
EV - Modul EV s 2 tlačidlami + 1 bočné tlačidlo
EUR bez DPH
4FN21464.1/S1
4FN21457.1/S1
4FN21456.1/S1
4FN21455.1/S1
TLAČIDLOVÉ MODULY TT85
MO - Modul 5-tlačidlový + 1 bočný konektor
MO - Modul 5-tlačidlový + 1 bočné tlačidlo
MO - Modul 10-tlačidlový + 1 bočný konektor
MO - Modul 10-tlačidlový + 1 bočné tlačidlo
4FF06018.1/S
4FF06019.1/S
4FF06020.1/S
4FF06021.1/S
4FF24910.1/K
4FF24911.1/K
4FF24912.1/K
4FF24913.1/K
4FK20059.1/K
4FK20059.1/S
MONTÁŽNE RÁMY A STRIEŠKY PRE TT85
MO - Rám 1 x modul
MO - Rám 2 x modul
MO - Rám 3 x modul
MO - Rám 4 x modul
MO - Strieška pre 1 x rám
MO - Strieška pre 2 x rám
MO - Strieška pre 3 x rám
MO - Strieška pre 4 x rám
MO - Lišta zámková
MO - Lišta zámková bez otvoru pre tlačidlo podsvetlenia
EUR s DPH Typ zľavy
38,28
45,94
OST
39,12
46,94
OST
27,20
32,64
OST
27,47
32,96
OST
31,90
38,28
OST
34,66
41,59
OST
17,45
20,94
OST
21,56
25,87
OST
24,07
28,88
OST
27,23
32,68
OST
21,25
25,50
OST
22,83
27,40
OST
25,44
30,53
OST
26,57
31,88
OST
12,43
14,92
OST
12,43
14,92
OST
5,84
7,01
T
5,24
6,29
T
5,41
6,49
T
3,76
4,51
T
15,50
18,60
T
20,64
24,77
T
13,15
15,78
T
zostavy - TABUĽKA č. 10
NÁHRADNÉ DIELY PRE TT85
RADA TT85 - KRYTY (SVETLOŠEDÉ)
4FF22100.1/K
4FF22099.1/K
4FF22098.1/K
4FA69179.1
ND - Kryt upravený EV
ND - Kryt upravený 5-tlačidlový
ND - Kryt upravený 10-tlačidlový
ND - Kryt upravený čelný
RADA TT85 - PLOŠNÉ DOSKY
4FK17410/S1
4FK17409/S1
4FK17407/S1
ND - Doska zostavená 5-tlačidlová s konektorom
ND - Doska zostavená 10-tlačidlová s konektorom
ND - Doska zostavená do EV s konektorom
22
TABUĽKA Č. 10
TT85, 2 tlačidlá
montáž: rám pod omietku (PO)
TT85, 17 tlačidiel,
montáž: rám pod omietku (PO)
TT85, 32 tlačidiel,
montáž: rám pod omietku (PO)
Ďalšie príklady zostáv tlačidlových tabiel TT85
23
TLAČIDLOVÉ TABLÁ EV94 A TT94
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA EV a TT 94
Elektrické vrátniky a tlačidlové tablá v dizajne TT94 sú v predaji ako skladačka jednotlivých dielov,
zostavy elektrických vrátnikov sú uvedené v tabuľkách.
Moduly EV a TT 94 sú skladom len v obmedzenom množstve a pri odbere je
nutná ich záväzná objednávka.
Objed.číslo
4FP11136/S1
4FP11137/S1
4FP11138/S1
4FN21559/S1
4FN21560/S1
4FN17020
4FA12715/Z
4FA12717/Z
4FA12719/Z
4FA12721/Z
4FF07028/Z
4FF16961
4FF16962
4FF16963
4FF16964
4FF16969
4FF16970
4FF16971
4FF16972
Popis výrobku
EUR bez DPH
MODULY ELEKTRICKÝCH VRÁTNIKOV EV94, TT94
EV - Modul EV s 1 tlačidlom
EV - Modul EV s 2 tlačidlami
EV - Modul EV s 4 tlačidlami, stály podsvit
TLAČIDLOVÉ MODULY TT94
MO - Modul 5-tlačidlový
MO - Modul 10-tlačidlový
MO - Modul kódového zámku
KRYCIE RÁMIKY A STRIEŠKY EV94, TT94
MO - Krycí rámček 1 x modul
MO - Krycí rámček 2 x modul
MO - Krycí rámček 3 x modul
MO - Krycí rámček 4 x modul
MO - Škatuľa montážna
MO - Strieška pod omietku 1 x modul
MO - Strieška pod omietku 2 x modul
MO - Strieška pod omietku 3 x modul
MO - Strieška pod omietku 4 x modul
MO - Strieška nad omietku 1 x modul
MO - Strieška nad omietku 2 x modul
MO - Strieška nad omietku 3 x modul
MO - Strieška nad omietku 4 x modul
EUR s DPH Typ zľavy
60,21
72,25
OST
60,71
72,85
OST
62,05
74,46
OST
41,66
49,99
OST
50,90
61,08
OST
121,24
145,49
OST
7,23
8,68
OST
10,78
12,94
OST
13,00
15,60
OST
15,90
19,08
OST
3,20
3,84
OST
15,30
18,36
OST
20,26
24,31
OST
23,67
28,40
OST
27,70
33,24
OST
22,73
27,28
OST
27,94
33,53
OST
33,46
40,15
OST
38,45
46,14
OST
21,08
25,30
T
0,06
0,07
z
1,38
1,66
z
1,20
1,44
z
0,85
1,02
z
0,91
1,09
z
29,95
35,94
OST
zostavy - TABUĽKA č. 11
(tabuľka obsahuje len elektrické vrátniky)
NÁHRADNÉ DIELY EV94, TT94
RADA TT94
4FN15055
ND - Komunikačný blok EV
INÉ NÁHRADNÉ DIELY DO TT
4FA10103
4FK46036
4FK46038
4FK57300
ND - Kryt tlačidla (pre TT85, TT94)
ND - Tlačidlo do tabiel samočistiace (pre TT85, TT94)
ND - Tlačidlo do kodovačov samočistiace (pre TT85, TT94)
ND - Tlačidlo SB
4FA24901
4FP11105
ELEKTRICKÝ VRÁTNIK - EV
EV - Krabica pod omietku
EV - Vrátnik elektrický
výbehový typ
4FP 111 05
24
TABUĽKA Č. 11
EV94, 4 tlačidlá,
montáž: montážna škatuľa pod omietku (PO)
EV94, 1 tlačidlo,
montáž: rám pod omietku (PO)
EV94, 1 tlačidlo,
montáž: strieška pod omietku (SPO)
EV94, 1 tlačidlo,
montáž: strieška nad omietku (SNO)
príklad zostavy tlačidlového tabla TT94
17 tlačidiel, so strieškou pod omietku:
1 x 4FP 111 37/S1
1 x 4FN 215 60/S1
1 x 4FN 215 59/S1
1 x 4FA 127 19/Z
1 x 4FF 169 63
25
PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY BES, DEK SIEŤ
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
BEZKONTAKTNÉ ČÍTAČKY BES , WIEGAND KÓDOVAČE BES - RFID
DAA10111B
ACCESS 7AH - Čítacia jednotka 125 kHz, Wiegand
927ACA26P
ACCESS 7A26PIN - Čítacia jednotka s PIN klávesnicou,125 kHz, Wiegand
0042009005
BES-42905 RFID čítacia jedn. bez uzamykania
X 0042009005.5
BES-42905 RFID čítacia jedn. bez uzamykania, INOX
0042009004
BES-42904 RFID čítacia jedn. s uzamykaním
X 0042009004.5
BES-42904 RFID čítacia jedn. s uzamykaním, INOX
39201213
BARAN ASW2626M121N - kódový zámok WIEGAND 26, piezotlačidla
FAA1013AB
ACCESS 7C - Čítacia jednotka MIFARE 13,5 MHz
EUR s DPH Typ zľavy
66,00
79,20
OST
198,00
237,60
OST
79,90
95,88
OST
95,00
114,00
OST
92,40
110,88
OST
102,00
122,40
OST
222,00
266,40
OST
122,00
146,40
OST
Čítačky BES-RFID môžu byť súčasťou tlačidlového tabla KARAT. Ostatné diely rámy, montážne krabice, striešky sú uvedené na strane 5-7.
Kódovač BARAN
ASW262M121N
s Wiegand výstupom
a piezoelektrickými
tlačidlami.
Krytie: IP68, 100%
relat.vlhkosť
Rozmery krytu:
130 x 86 x15 mm
(v x š x h)
ACCESS 7AH
ACCESS 7C
Exteriér: -40°C do +55°C, IP67
Rozmery krytu: 110 x 43 x 24 mm
(v x š x h)
Modul RFID čítačky
0042009005.2
bez uzamykania
Modul RFID čítačky
0042009004.2
s uzamykaním
- ANTIKA MEDENÁ /značenie .1
- ANTIKA STRIEBORNÁ /značenie .2
- INOX /značenie .5
BEZKONTAKTNÉ PRÍVESKY A PRÍSLUŠENSTVO BES - RFID
BES - Bezkontaktný prívesok EM4100 modrý, kovový krúžok
4DEM4100D04034N002
BES - Bezkontaktný prívesok EM4100 zelený, kovový krúžok
4DEM4100D04034N004
BES - Bezkontaktný prívesok EM4100 červený, kovový krúžok
400H0220409
BES - Bezkontaktný prívesok BEETLE, EM4102/AX , čierny
400H0220404
BES - Bezkontaktný prívesok BEETLE, EM4102/BX , modrý
43010201005121
BES - Bezkontaktný prívesok NXP MIFARE S50 modrý, kovový krúžok
X 500CD3504/BX
BES - Bezkontaktný prívesok BEETLE, MIFARE S50 4BX/UID MOA4 , modrý
BES - Kryt predný pre ACCESS 7 A
4DEM4100D04034N001
Modul RFID čítačky
vo vyhotovení INOX
Pri objednávaní BES-RFID čítačiek
uvádzajte kompletné objednávacie číslo
s určením farebného vyhotovenia, napr.
0042009001.1
1,13
1,36
OST
1,13
1,36
OST
1,13
1,36
OST
1,54
1,85
OST
1,54
1,85
OST
1,95
2,34
OST
2,50
3,00
OST
3,42
4,10
T
RFID prívesky BEETLE
400H0220404
400H0220409
500CD3504/BX
RFID prívesok - modrý
4DEM4100D04034N001
43010201005121
DS1990R-F5
DS1996L-F5
4FA60267
0022004027
0022007004
0022007003
0022007005
0022004026
RFID prívesok - zelený
4DEM4100D04034N002
RFID prívesok - červený
4DEM4100D04034N004
ČIPY A PRÍVESKY DEK - iButton
DEK - Kovový čip (iButton)
DEK - Kovový čip (iButton) - pamäťový 64KBit
DEK - Plastový prívesok čierny (pre iButton)
DEK - DS9093M Plastový prívesok modrý (pre iButton)
DEK - DS9093C Plastový prívesok červený (pre iButton)
DEK - DS9093Z Plastový prívesok zelený (pre iButton)
DEK - DS9093Ž Plastový prívesok žltý (pre iButton)
DEK - DS9093K Kovový prívesok (pre iButton)
1,00
1,20
OST
12,60
15,12
OST
0,22
0,26
OST
0,50
0,60
OST
0,50
0,60
OST
0,50
0,60
OST
0,50
0,60
OST
0,90
1,08
OST
26
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
DOTYKOVÉ PLOCHY DEK - iButton
DEK - Dotyková plocha
DEK - DM9092-L Dotyková plocha s LED diódou v plastovom púzdre
DEK - CZ-2-SS Dotyková plocha s LED v plast. púzdre, kovový povrch z nehrdz.ocele
DEK - CZ-2-S Dotyková plocha s LED diódou v kovovom púzdre - šróbovacia
DS9092
0022004024
0012008014
0022004025
DS9092
bez LED
0022004024
DM9092
EUR s DPH Typ zľavy
7,00
8,40
OST
7,00
8,40
OST
8,80
10,56
OST
7,80
9,36
OST
9,86
11,83
OST
9,86
11,83
OST
9,86
11,83
OST
17,42
20,90
OST
8,51
10,21
OST
14,00
16,80
OST
1,50
1,80
OST
1,06
1,27
OST
15,30
18,36
OST
10,50
12,60
OST
16,50
19,80
OST
10,71
12,85
OST
18,00
21,60
OST
2,39
2,87
OST
9,96
11,95
OST
0022004025
CZ-2-S
0012008014
CZ-2-SS
CHRÁNIČKY PRE DOTYKOVÉ PLOCHY DEK - iButton
0022004082
0022006014
0012011002
0012012003
DEK-2401 Chránička dotykovej plochy bez otvoru na LED pre DM9092-L
DEK-2607 Chránička dotykovej plochy pre DS9092
DEK-121102 Chránička dotykovej plochy so STRIEŠKOU pre DM9092-L, CZ-2-SS
DEK-121203 Chránička dotykovej plochy ODIZOLOVANÁ
0022006014
DEK-2607
0022004082
DEK-2401
VÝSTUPNÉ TLAČIDLÁ A OSTATNÉ KOMPONENTY
ABK-900A
ABK-90RA
ABK-900A KRYT
ABK-900A SKLO
0012011003
0012011007
2211
ABK-800A
0012008001
S087577
RYS009
0012012003
DEK-121203
0012011002
DEK-121102
DEK - iButton
Tlačidlo núdzového otvorenia - zelené
Tlačidlo núdzového otvorenia, resetovateľné - zelené
Priehľadný plastový kryt s otvorom pre plombu (určené pre ABK-900A, ABK-90RA)
Náhradné sklo (určené pre ABK-900A)
121103 Puzdro na POVRCH pre tlačidlo
121107 Tlačidlo spínací/rozopínací kontakt
DEK-2211 Výstupné 1-tlačidlo - spínací/rozopínací kontakt, komplet nerez
Výstupné 1-tlačidlo - 1x prepínací kontakt
DEK-2801 1-tlačidlový segment + otvor pre DP CZ-2-S, komplet nerez
DEK - Prepojovací kábel RS232
DEK - SMČIP - spínací modul s čipom (iButton pribalený)
0012011003
puzdro pre tlačidlo
ABK-90RA
DEK-2211
0012011007
tlačidlo
ABK-800A
INŠTALAČNÉ PROGRAMY
Sada inštalačných programov obsahuje softvér: BBIQ, RAK, ModulDEK, DEK SIEŤ + technické príručky a certifikáty
Softvér nie je predajný, dodáva sa zdarma pri zakúpení operačno-pamäťových jednotiek a môže byť používaný len na odporúčané systémy firmy RYS!
OPERAČNO-PAMÄŤOVÉ JEDNOTKY MODUL DEK
OPJ - PRVÁ GENERÁCIA (podporuje softvér MODUL DEK) - iButton
4FN17024/1
4FN17024/2
27
DEK - Operačno-pamäťová jednotka verzia 01 pre 400 užívateľov
DEK - Operačno-pamäťová jednotka verzia 02 pre 400 užívateľov
79,95
95,94
OST
90,97
109,16
OST
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
OPERAČNO-PAMÄŤOVÉ JEDNOTKY UNI SIEŤ
OPJ - TRETIA GENERÁCIA (podporuje softvér BBIQ) - iButton / RFID
X
X
X
0012012006
0012012009
0012012005
0012012007
0012012010
0012012008
0012013002
0012012011
0012013001
0022006019
0022004088
0012013006
0012014004
BES/DEK - 121206 UNI SIEŤ RS485 - ZPK, PPM
BES/DEK - 121209 UNI SIEŤ 3000 RS485 - ZPK, PPM, pre 3000 užívateľov
BES/DEK - 121205 UNI SIEŤ RS232 - ZPK, PPM
BES/DEK - 121207 UNI SIEŤ DUO - 485, ZPK, PPM - nezávislá kontrola 2 dverí, PPM
BES/DEK - 121210 UNI SIEŤ KLON - 485, ZPK - voliteľná kontrola 2 relé
BES/DEK - 121208 UNI SIEŤ FLASH - 485, ZPK, PPM - 40 tis. záznamov off-line
BES/DEK - 121302 UNI SIEŤ ETH - ZPK, PPM - ethrnetové pripojenie
BES/DEK - 1212011 UNI SIEŤ DUO ETH - ZPK, PPM - nezávislá kontrola 2 dverí, ethernet
BES/DEK - 121301 UNI SIEŤ FLASH ETH - ZPK, PPM - 40 tis. záznamov off-line, ethernet
DEK - DS-01/4RELE - sieťová verzia OPJ - 4relé, pre privolávanie výťahov (iButton)
DEK-2404 DS-01/8RELE - sieťová verzia OPJ - 8relé, pre privolávanie výťahov (iButton)
1213006 - Informačný displej DIS02, elexovaný AL (viac na str.47)
1214004 - Teplomer exteriérový k displeju DIS02
138,60
166,32
OST
163,20
195,84
OST
141,10
169,32
OST
180,20
216,24
OST
180,20
216,24
OST
163,20
195,84
OST
209,10
250,92
OST
249,00
298,80
OST
232,00
278,40
OST
202,30
242,76
OST
214,20
257,04
OST
330,00
396,00
T
24,00
28,80
T
Poznámka: PPM - OPJ podporuje funkciu programovania pomocou prenosového média - pamäťového čipu DS1996L-F5
UNI SIEŤ RS485
DS-01/4RELE
s výstupmi pre 4 ovládacie relé, vhodná
pre privolávanie výťahov
UNISIEŤ ETH s konektorom pre
Ethernetové pripojenie
UNI SIEŤ RS232 s konektorom
RS232 pre priame pripojenie k PC
na max. vzdialenosť 15m
Operačno-pamäťová jednotka UNI SIEŤ je nová generácia jednotiek, v ktorej sa zlučujú všetky funkčné vlastnosti OPJ
BES a OPJ DEK SIEŤ. To robí z OPJ UNI SIEŤ univerzálnu jednotku, ktorá podporuje obe technológie RFID aj
iButton, tzn. k OPJ sa môže pripájať bezkontaktná čítačka i dotyková plocha.
Rozdiel medzi OPJ UNI SIEŤ KLON a UNI SIEŤ DUO
KLON je určená pre obojsmernú voliteľnú kontrolu dvoch relé s nezávislým záznamom o vstupe a výstupe. Kontakty obidvoch relé sa ovládajú cez
jednu dotykovú plochu podľa nastavenia. Vo vlastnostiach každého identifikátora je možné definovať, ktoré z dvoch prepínacích relé bude môcť
identifikátor aktivovať , t.j. napr. cez ktoré dvere bude môcť osoba vstupovať (možné nastavenia: relé 1, relé 2 alebo relé 1 aj 2).
DUO je určená pre jednosmernú nezávislú kontrolu dvoch dverí. Každé prepínacie relé je ovládateľné len cez 1 konkrétnu dotykovú plochu.
Identifikátorom je možné ovládať kontakty relé, t.j. odblokovať dvere, len jednotlivo – nezávisle , podľa toho, na ktorú dotykovú plochu sa identifikátor
priloží. Toto hardvérové nastavenie nie je možné meniť a teda ani selektovať prístupové práva pre jednotlivé identifikátory.
PROGRAMOVACIE NÁSTROJE A PREVODNÍKY iButton / RFID
pre OPJ druhej a tretej generácie
0012008005
0012008003
0022007002
X 0012013004
0012011006
0022005011
0012011004
0012012001
BES/DEK 2805 DUO
programátor/prevodník s
dotykovou plochou a RFID
čítačkou
BES/DEK-2805 DUO - programátor/prevodník PPM/USB-RS485 - DEK SIEŤ/BES , 3.gener.
DEK-2803 Programátor-prevodník PPM/USB-RS485 / DEK SIEŤ , pre OPJ 3.generácia (iButton)
182,40
218,88
OST
129,60
155,52
OST
BES-2702 Programátor/prevodník RFID USB -RS485, pre OPJ 3.gener.
BES-1213004 Programátor RFID USB, pre OPJ 3.generácia
BES-121106 MIFARE Programátor/prevodník RFID USB -RS485, pre OPJ 3.generácia
DEK-2504 Programátor RS232 (3. generácia), pre programovanie
DEK-121104 Prevodník ETHERNET- RS485 Xport, pre pripojenie OPJ s RS485 do LAN/WAN
DEK-121201 Čítačka DEK 2x16 TM
129,60
155,52
OST
68,80
82,56
OST
137,60
165,12
OST
68,80
82,56
OST
144,00
172,80
OST
83,30
99,96
OST
DEK 2803
programátor/prevodník s
dotykovou plochou
BES 2702
programátor/prevodník s
RFID čítačkou
BES 1213004
programátor USB s RFID
čítačkou
DEK 2504
BES 1213004 a DEK 2504 sú určené len pre zápis
- prečítanie čísla identifkátora a jeho prenos do
PC. Neumožňuje spájať sa a aktualizovať OPJ.
DEK 121104
Prevodník Ethernet-RS485 Xport pre
pripojenie OPJ s výstupom RS485 do
LAN a WAN siete a prenos dát.
DEK 121201
Čítačka DEK 2x16 TM s diplejom.
Prenosná, napájanie 9V batériou.
28
PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM RAK
OPJ RAK podporujú softvér RAK, ktorý je dostupný na www.rys.sk
RAK SLIM - OPERAČNÁ JEDNOTKA
X 0012014007
1214007-SLIM OPJ RAK BES, kompaktná OPJ s RFID čítačkou 125 kHz
RAK SLIM je autonómny prístupový systém
s operačnou jednotkou a integrovanou RFID čítačkou.
OPJ RAK SLIM je určená pre montáž na povrch.
Objed.číslo
76,50
91,80
OST
Napájanie: 8 - 12 V DC,
Spotreba: 40 mA pri 12 V - v pokojovom stave
0,95 A - rozopínací režim ( inverzné el. zámky, pri 2x EMZ)
1,4 A - spínací režim (štandardný el. zámky)
- možnosť pripojiť výstupné tlačidlo
- kapacita užívateľov: 800 identifikátorov
- nastaviteľná doba odblokovania zámku od 1 až 30 s
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
RAK BES - OPERAČNÉ JEDNOTKY USB / MASTER
0042010001
BES-421001 RAK OPJ, komplet bez uzamykania, USB, Master
X 0042010001.5
BES-421001.5 RAK OPJ, INOX, komplet bez uzamykania, USB, Master
BES-421002 RAK OPJ, komplet s uzamykaním, USB, Master
BES-421002.5 RAK OPJ, INOX, komplet s uzamykaním, USB, Master
0042010002
X 0042010002.5
90,48
108,58
OST
103,00
123,60
OST
100,65
120,78
OST
110,00
132,00
OST
0032009008
BES-32908 RAK OPJ Plošná doska, USB, Master
80,00
96,00
OST
0032009009
BES-32909 RAK OPJ Plošná doska - výrez pre zámok, USB, Master
80,00
96,00
OST
BES-1213005 OPJ RAK ACCESS 7AH Basic USB 125kHz
80,00
96,00
OST
87,45
104,94
OST
94,00
112,80
OST
100,65
120,78
OST
109,00
130,80
OST
70,00
84,00
OST
70,00
84,00
OST
151,00
181,20
OST
128,00
153,60
OST
X 0012013005
komplety obsahujú: plošnú dosku, panel Karat a bezkontaktnú čítačku
OPJ RAK BES
komplet s uzamykaním
OPJ RAK BES
komplet bez uzamykania
OPJ RAK BES
vo vyhotovení INOX
komplet RAK BES s USB konektorom svorkami
pre výstupné tlačidlo
RAK DEK - OPERAČNÉ JEDNOTKY USB / MASTER
0042010003
X 0042010003.5
0042010004
X 0042010004.5
0032010001
0032010002
DEK-421003 RAK OPJ, komplet bez uzamykania, USB, Master
DEK-421003.5 RAK OPJ, INOX, komplet bez uzamykania, USB, Master
DEK-421004 RAK OPJ, komplet s uzamykaním, USB, Master
DEK-421004.5 RAK OPJ, INOX, komplet s uzamykaním, USB, Master
DEK-321001 RAK OPJ Plošná doska, USB, Master
DEK-321002 RAK OPJ Plošná doska - výrez pre zámok, USB, Master
komplety obsahujú: plošnú dosku, panel Karat a dotykovú plochu
OPJ RAK DEK
komplet bez uzamykania
OPJ RAK DEK
komplet s uzamykaním
OPJ RAK DEK
vo vyhotovení INOX
komplet RAK DEK s USB konektorom a
svorkami pre výstupné tlačidlo
OPJ RAK DEK a RAK BES je možné programovať manuálne cez osadené tlačidlá na DPS alebo softvérovo, a tiež pomocou funkcie MASTER kľúča.
EKO RAK OPERAČNO-PAMÄŤOVÉ JEDNOTKY
0042009007
0032009007
DEK - EKO-42907 RAK OPJ - Komplet s uzamykaním
DEK - EKO-32907 RAK OPJ - Plošná doska - výrez pre zámok
S087577
6725
Prepojovací kábel RS232 9M-9F / 2m
USB kábel A na B / 2m
2,39
2,87
OST
1,75
2,10
OST
205146
PC-MAN205 146 Redukcia USB na Serial RS232DB9 45cm (viac na str.45)
7,00
8,40
z
PRÍSLUŠENSTVO PRE SYSTÉM RAK
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA OPJ RAK BES, RAK BES A EKO RAK
KOMPLET OPJ RAK je vyrábaný v dvoch farebných odtieňoch:
- antika medená /značenie .1
- antika strieborná /značenie .2
- inox /značenie .5
29
Pri objednávaní uvádzajte kompletné objednávacie číslo s určením
farebného vyhotovenia, napr. 0042009001.1
Komplet OPJ RAK môže byť súčasťou tlačidlového tabla KARAT, alebo môže byť inštalovaný
samostatne. Ostané diely - rámy, montážne krabice, striešky sú uvedené na strane 5-7.
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
SOLÁRNE SYSTÉMY
X
50 Wp Blue Solar
80 Wp Blue Solar
X 5A 12V/24V regulátor
X
SPP50-12 Blue Solar 50Wp/12V polykryštalický solárny panel
SPP80-12 Blue Solar 80Wp/12V polykryštalický solárny panel
Solárny regulátor BlueSolar 5A, 12V/24V
100,70
120,84
T
160,00
192,00
T
34,20
41,04
T
1912,00
2294,40
OST
10,20
12,24
OST
8,50
10,20
OST
8,50
10,20
OST
Polykryštalický modul
12V / 50Wp, SPP50-12
UHF - BEZKONTAKTNÉ ČÍTAČKY EPC
NAAB41DOG
911EPCSAB
X0BA0000A
XSDC0000A
EPC (UHF) čítačka 5m EU conf-1 , 865-868 MHz, Wiegand 26bit
EPC (UHF) prívesok - IDESCO čierny
EPC (UHF) + MIFARE 1K S50 karta
EPC (UHF) štítok na čelné sklo vozidla
Idesco EPC čítačka je pasívna RFID čítačka s veľkým dosahom, ktorej prevádzka spĺňa Európske nariadenia o používaní UHF (ultra high frequency).
Operačná frekvencia: 865-868 MHz
Napájanie: 12-30 V (nominálne 24 V)
Spotreba prúdu: 0,5 A pri 24 V
RFID Technológia: EPC C1G2, ISO 18000-6C
Výstup: Wiegand 26bit
Rozmery krytu: 305 x 305 x 70 mm (vxšxh)
Materiál krytu: hliník/plast
Spôsob inštalácie. prispôsobiteľná montážna sada
Farba: Biela
Ochranná trieda: IP67
Prevádzková teplota: -35 °C do +80 °C
kombinovaná karta
UHF + MIFARE
X0BA0000A
UHF čítačka
NAAB41DOG
UHF štítok na sklo
XSDC0000A
Čítacia vzdialenosť
EPC Mifare karta do 4 m
EPC Sail prívesok do 3 m
EPC Štítok na sklo do 4,5 m
Inovatívna pasívna UHF čítačka s veľkým dosahom umožňuje vytvárať a rozvíjať finančne efektívne a užívateľsky jednoduché
aplikácie pre identifikáciu vozidiel, logistické systémy a prístupové systémy. Široký rozsah prevádzkových teplôt EPC
čítačky a jej robustné vyhotovenie s ochrannou triedou IP67 umožňuje jej osadenie v interiérových i exteriérových aplikáciách.
Čítačka je jednoducho inštalovateľná. Iniciuje čítanie príveskov automaticky po pripojení napájania.
F0103000069
F0204000015
F1001000014
F0104000031
RÁDIO PRIJÍMAČE A VYSIELAČE BES - RF
Rádio prijímač 26-bit WIEGAND 433 MHz, 800 užívateľov
Rádio prijímač RECEPT/4/433, 4 relé, 85 užívateľov
Rádio prijímač SEL2641R433NN, 1 relé , 12/24 V AC/DC, 85 užívateľov
Rádio vysielač 433,92 MHz, 4-kanálový + RFID 125 KHz
F0103000069
105 x 45 x 28 mm
0022004075
0042010005
130,00
156,00
OST
88,00
105,60
OST
34,00
40,80
OST
38,00
45,60
OST
F1001000014
50 x 32 x 20 mm
rádio vysielač,
4-kanálový
VÝŤAHOVÉ KONTROLNÉ SYSTÉMY
VKS-03 Výťahový kontrolný systém sieťová verzia s OPJ DS-01
VKS-421005 / VKS-04 Výťahový kontrolný systém sieťová verzia s OPJ BES-01
262,23
314,68
OST
364,17
437,00
OST
F0204000015
80 x 80 x 52 mm
VKS03
VKS04
30
ZDROJE PRE PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY
Objed.číslo
Popis výrobku
75PS12V6A.2
75PS13V8/5A.4
qAKUCP1272F1
BAT-PB-6FM24
16ADR 120/14
MW3K10GS
X 12DCR120138/04
EUR bez DPH
NAPÁJACIE A ZÁLOHOVÉ ZDROJE, AKUMULÁTORY
Z - Stabilizovaný napájací zdroj , náhrada za 70PS12V5A.2
Z - Zdroj s odpájačom AKU
Z - Akumulátor Vision 12V/7,2A
Z - Akumulátor Vision 12V/12Ah
Z - Akumulátor Vision 12V/ 24Ah
Z - Adaptér 12V/1.4A DIN lišta
Z - Adaptér spínaný MW3K10GS 3-12V/1A
Z -Menič DC/DC 12V na 13.8V , 0.4A, DIN lišta
stabil.napájací zdroj
75PS12V/6A.2
napájací zdroj
75PS13V8/5A.4
akumulátor Vision
qAKUCP1272F1
EUR s DPH Typ zľavy
76,50
91,80
OST
91,50
109,80
OST
35,70
42,84
OST
57,40
68,88
OST
103,90
124,68
OST
30,00
36,00
OST
12,00
14,40
OST
28,00
33,60
OST
adaptér MW3K10GS
adaptér 16ADR
Odporúčané využívanie napájacích a zálohových zdrojov v prístupových systémoch:
NAPÁJACÍ ZDROJ 75PS12V6A.2 - vhodný pre napájanie EMZ. Odporúčame napájať 4 ks EMZ, t.j. dve brány. Umiestnenie zdroja od EMZ môže byť aj vzdialené.
NAPÁJACÍ ZDROJ 75PS13V8/6A.4 - napájací zdroj je možné doplniť o akumulátor Vision a zostaviť tak zálohový zdroj pre napájanie jednej brány s inštalovanými zariadeniami: EMZ alebo EZ s
DC napájaním.
16ADR 120/14 ADAPTÉR - vhodný pre napájanie EZ s DC napájaním. V tomto prípade môže byť jeho umiestnenie vzdialené. Môže sa použiť aj na napájanie 2ks EMZ, t.j. jedna brána, avšak je
ho nutné umiestniť v blízkosti zariadení.
ADAPTÉR MW3K10GS - vhodný pre napájanie zariadení ako sú OPJ, prevodníky, programátory, ktoré sú umiestnené pri PC.
Menič DC/DC - vhodný pre zapojenie s OPJ, má galvanicky oddelený vstup a výstup, čím chráni elektroniku OPJ pred prepäťovými špičkami.
HÚKAČKY, PIEZOSIGNALIZÁTORY A ZVONČEKY
4FE60111/24V
4FE60115/220V
KPE1501
E002871
X TLB001
X TLX001
4FN60511
4FN60513
4FN60517
4FN60519
4FN60522
4FN60506
4FN60600
4FN60631
4FK46102
HU - Húkačka
HU - Húkačka PIRATA
HU - Piezosirénka 6 - 14 VDC 102dB
HU - Piezobzučiak PK21N30WQ, 24x9,5mm, 85 dB, 3.0 kHz
Semafor s LED / červená + zelená, akustická signalizácia, montáž na povrch
Semafor s LED / červená + zelená, montáž na povrch
ZV - Zvonček plastový - dvojtón
ZV - Zvonček keramický - dvojtón
ZV - Zvonček plastový - vedľajší k DT
ZV - Zvonček plastový - melódia
ZV - Zvonček plastový - len ako vedľajší k DT
ZV - Zvonok elektronický
ZV - Zvonok vedľajší
ZV - Zvonok vedľajší k telefónu
ZV - Zvončekové tlačidlo
zvončekové tlačidlo
4FK46102
semafor s
akustickou
signalizáciou
TLB001
semafor
TLX001
zvonček plastový
33,56
40,27
OST
32,19
38,63
OST
4,85
5,82
OST
1,50
1,80
OST
66,84
80,21
OST
55,70
66,84
OST
11,00
13,20
OST
17,90
21,48
OST
5,41
6,49
OST
11,07
13,28
OST
5,76
6,91
OST
5,34
6,41
z
18,90
22,68
OST
11,06
13,27
OST
1,66
1,99
OST
3,83
4,60
OST
3,83
4,60
OST
3,82
4,58
OST
3,82
4,58
OST
1,71
2,05
OST
1,17
1,40
OST
piezobzučiak
E002871
STAVEBNÉ ZÁMKY
4FN17700.2/A
4FN17700.1/A
4FN17702.2/1
4FN17702.1/1
4FF20041
4FA90608
31
Zámok stavebný 80 LA
Zámok stavebný 80 PR
Zámok stavebný 60 LA
Zámok stavebný 60 PR
Zámkový uzáver
Kľučka
zámok stavebný
4FN17700
zámok stavebný
4FN17702
HLINÍKOVÉ LIŠTY S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKAMI
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
HLINÍKOVÉ LIŠTY S ELEKTROMAGNETICKÝMI ZÁMKAMI
F0519000114
F0519000091
F0519000113
X F0519000023-A
Lišta BO600RPSTD RYS, 2xEMZ 300kg (1 x signalizácia), AL-2.19m
Lišta BO600RPSTD, 2xEMZ 300kg , AL-2.19m (bez signallizácie)
Lišta P300RP RYS, 1xEMZ 300kg (signalizácia), AL-40 cm
Lišta P300RP, 1xEMZ 300kg (bez signalizácie), AL-40 cm
351,50
421,80
OST
332,50
399,00
OST
138,80
166,56
OST
117,00
140,40
OST
884,00
1060,80
OST
Dlhá dverová lišta
Hliníková lišta je vhodná pre kovové, drevené a sklenené dvere ako
doplnková montáž na povrch. Lišta sa dodáva s vyrezanými
(vyfrézovanými) montážnymi otvormi a osadenými elektromagnetmi a
nárazovými platničkami. Časť lišty s plastovým úchytom a nárazovými
platničkami sa inštaluje na pohyblivú časť dverí, upevňovacia lišta s
osadenými elektromagnetmi na pevnú časť - zárubňu. Pri montáži musí byť
dodržané zarovnanie oboch častí lišty.
F0519000114 - 2 ks EMZ (1 so signalizáciou, 1 bez signal.)
F0519000091 - 2 ks EMZ (2 bez signalizácie)
- zabezpečovacia sila: 2 x 300 kg
- rozmery (d x š x h): 2190 x 105 x 63,2 mm
- napájanie / spotreba:
- 12 V DC = 550mA (1 magnet)
- 24 V DC = 275mA (1 magnet)
- teplotný rozsah: -20°C do +70°C
- saténový anodizovaný hliník
(štandardné vyhotovenie)
Krátka dverová lišta
Krátka hliníková lišta je vhodná pre kovové, drevené a
sklenené dvere ako doplnková montáž na povrch. Lišta sa
dodáva s plastovým úchytom pre pohodlné otváranie dverí,
s osadeným elektromagnetom a nárazovou platničkou.
Časť lišty s hermetickým plastovým úchytom a nárazovou
platničkou sa inštaluje na pohyblivú časť dverí, upevňovacia
lišta s osadeným elektromagnetom na pevnú časť zárubňu. Pri montáži musí byť dodržané zarovnanie oboch
častí lišty.
F0519000113 - 1 ks EMZ so signalizáciou
F0519000023-A - 1 ks EMZ bez signalizácie
- zabezpečovacia sila: 1 x 300 kg
- 1 ks EMZ so signalizáciou
- rozmery (d x š x h): 400 x 105 x 63 mm
- napájanie / spotreba:
- 12 V DC = 550mA (1 magnet)
- 24 V DC = 275mA (1 magnet)
- teplotný rozsah: -20°C do +70°C
- saténový anodizovaný hliník
(štandardné vyhotovenie)
ELEKTROMOTORICKÝ SAMOZATVÁRAČ DIGIWAY
F0543000056
DWPS102U Elektronický univerzálny samozatvárač
Digiway je interiérový operátor s integrovaným elektronickým ovládaním a rádio prijímačom a je vhodný pre
jednokrídlové dvere . Univerzálna verzia sa dodáva s dvomi ramenami - posuvné a kĺbové. Podľa spôsobu
otvárania dverí - dovnútra alebo von, sa použije vhodné rameno.
Digiway je vhodný pre náročnú prevádzku do administratívnych priestorov s veľmi intenzívnym použitím:
- 600 cyklov / deň - 0,8 m / 80 kg (šírka / váha dverového krídla)
- 200 - 300 cyklov / deň - 1 m / 100 kg
- použitie pri nižšej rýchlosti (1,2 m / 120 kg)
Operátor je vhodný na krídlové dvere s max. šírkou 1,2 m a max. váhou 120 kg
Otváranie a zatváranie je elektromotorické so zálohovou batériou, ktorá zabezpečuje funkčnosť v prípade
výpadku prúdu (270 cyklov). Operátor má vlastnú pamäť na 50 rádiovysielačov, môže byť tiež prepojený s
externým prístupovým systémom (napr. DEK SIEŤ, BES) a ovládaný pomocou elektronických identifikátorov bezkontaktných príveskov, dotykových kľúčov - iButton, výstupných tlačidiel apod.
kĺbové rameno
posuvné rameno
32
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY ME
ME201
ME211
ME420
46500M
88,00
EMZ bez signalizácie, zabezpeč.sila 280 kg, zápustná montáž
EMZ so signalizáciou, zabezpeč.sila 280 kg, zápustná montáž
EMZ so signalizáciou,LED, zabezpeč.sila 280 kg, povrchová montáž
EDO - elektrický dverový ovládač
105,60
OST
91,00
109,20
OST
120,00
144,00
OST
26,89
32,27
OST
132,00
158,40
OST
140,00
168,00
OST
35,76
42,91
OST
22,28
26,74
OST
23,39
28,07
OST
31,83
38,20
OST
13,79
16,55
OST
ME 211 so signalizáciou, zápustná montáž
rozmery: 239 x 30 x 26 mm
ME 201 bez signalizácie, zápustná montáž
rozmery: 239 x 30 x 26 mm
Elektrické vlastnosti ME:
Napájanie ME: 12-24 VDC,
Spotreba: 500 mA / 250 mA
ME 420 so signalizáciou a LED, povrchová montáž
rozmery: 265 x 35 x 31 mm
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY ME - VODOTESNÉ IP65
ME500
ME510
EMZ vodotesné IP65, bez signaliz., zabezp.sila 250 kg, povrch.montáž
EMZ vodotesné IP65, so signaliz., zabezp.sila 250 kg, povrch.montáž
Napájanie: 12-24 VDC
Spotreba: 500 mA / 250 mA
Rozmery: 229 x 30 x 31 mm
ME 500
PRÍSLUŠENSTVO PRE EMZ SÉRIA ME
EMZ-351532
MBA 801
MBA 802
EMZ - Nárazová platnička pre ME201, ME211, ME420
EMZ - Konzola MBA pre povrchové EMZ séria ME
EMZ - Konzola MBA pre povrchové EMZ séria ME
Príklad inštalácie konzol MBA 801 a MBA 802
Množstvo inštalácií sa realizuje na dverách otvárajúcich sa dovnútra. V týchto prípadoch sa používajú pre
montáž tri konzoly, jedna je dodávaná spolu so zámkom ME420, ďalšie dve konzoly typu MBA 801 a MBA
802 spolu vytvoria konzolu v tvare Z vhodnú pre inštaláciu nárazovej platničky.
MBA 801
MBA 802
ELEKTROMAGNETICKÁ PRÍDRŽ
DHB
DFS160
Magnetická prídrž, duálne napájanie 12/24 V DC
Držiak pre magnetickú prídrž
Magnetická prídrž DHB
33
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY MEX - POVRCHOVÉ
MEX430
MEX630
MEX730
X YM-70-S
EMZ so signalizáciou,LED, zabezpeč.sila 300 kg, povrchová montáž
EMZ so signalizáciou,LED, zabezpeč.sila 2x300 kg, povrchová montáž
EMZ so signalizáciou,LED, zabezpeč.sila 600 kg, povrchová montáž
EMZ - Mikro magnet, so signalizáciou, zabezpeč.sila 70 kg, povrch.montáž
MEX 630 so signalizáciou,
LED, povrchová montáž
rozmery: 482x52x28 mm
MEX 730 so signalizáciou,
LED, povrchová montáž
rozmery: 265 x 71 x 40 mm
90,00
108,00
OST
170,00
204,00
OST
124,00
148,80
OST
32,00
38,40
OST
33,42
40,10
OST
40,10
48,12
OST
YM-70-S, povrchová montáž
rozmery: 90 x 39,5 x 42 mm
PRÍSLUŠENSTVO PRE EMZ SÉRIA MEX
MBAX 300
MBAX 600
EMZ - Sada troch konzol MBAX pre povrchové EMZ séria MEX 300 kg
EMZ - Sada troch konzol MBAX pre povrchové EMZ séria MEX 600 kg
MBAX300 - sada 3 konzol
Jedna konzola (dlhá) sa využíva na upevnenie tela elektromagnetu, ďalšie dve kratšie konzoly spolu vytvoria
konzolu v tvare Z vhodnú pre inštaláciu nárazovej platničky.
SH100
SH200
SH300
ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY SHEARLOCK
EMZ - SHEARLOCK povrchová montáž (lietačky)
EMZ - SHEARLOCK zápustná montáž (lietačky)
EMZ - SHEARLOCK povrchová montáž (sklenené dvere , lietačky)
454,49
545,39
OST
424,36
509,23
OST
504,62
605,54
OST
Napájanie SH: 10-36 VDC
Spotreba (pre 12 VDC): 2 A nábehový prúd
0,5 A prevádzkový prúd
Zabezpečovacia sila: 1500 kg
SH 300
SH 200
ELEKTROMOTORICKÉ ZÁMKY
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROMOTORICKÉ ZÁMKY - POVRCHOVÉ
CE-104
CE-105
CE-109
EZ - Elektromotorický zámok povrchový, tlačidlo odblokovania
EZ - Elektromotorický zámok povrchový, tlačidlo trvalého odblokovania
EZ - Elektromotorický zámok povrchový, 2x cylinder
75,00
90,00
OST
75,00
90,00
OST
80,00
96,00
OST
PGX03
EZ - Mikro elektrický zámok
15,45
18,54
OST
Elektromotorické povrchové zámky CE-104 a CE-105 sú osadené zámkovým cylindrom (60mm) z vonkajšej strany a otočným madlom pre
mechanické odblokovanie z vnútornej strany zámku. Model CE-109 má zámkový cylinder z oboch strán zámku.
Elektromotorická závora sa vysunie z tela zámku automaticky pri zatvorení dverí, alebo uplynutí nastavenej doby otvorenia. Detekciu
zatvorenia/otvorenia dverí umožňuje magnetický senzor umiestnený na tele zámku. Zámok má akustickú signalizáciu otvorených alebo nesprávne
zatvorených dverí.
Elektrická charakteristika CE:
- napájanie 12 V DC / 500 mA
CE-104
Pri madle sa náchádza aj tlačidlo
pre elektronické odblokovanie.
CE-105
Pri madle sa náchádza aj tlačidlo pre trvalé odblokovanie,
po jeho stlačení zostane zámok trvalo odblokovaný.
Zámok sa aktivuje-zablokuje ďalším stlačením tlačidla,
ktorým sa zruší trvalé odblokovanie.
CE-109
Zámky sa dodávajú spolu s externým
cylindrom, sadou kľúčov, montážnymi
skrutkami a podložkami .
Zámkový cylinder z oboch
strán zámku.
PGX03 je malý elektrický zámok vhodný do skrín, šatníkov, vitrín a zásuviek. Môže byť inštalovaný ako zápustný alebo povrchový zámok a jeho
jazýček je reverzný s 360° otočením.
Charakteristika PGX03:
- napájanie 12 VDC (650 mA)
- pracovná teplota: -20°C - +40°C
- jazýček reverzný: 360° otočenie
- odolnosť: 0,130 kg
34
ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTRICKÉ ZÁMKY UNIVERZÁLNE - ASYMETRICKÉ
bez lišty
EZ - štandardný, 5-12 V AC/DC
EZ - štandardný, 12VDC
EZ - štandardný, 24VDC
EZ - asymetrický s mechanickým odblokovaním, 5-12 V AC/DC
EZ - asymetrický s automatickým odblokovaním, 5-12 V AC/DC
EZ - asymetrický s mechan. a automat.odblokovaním, 5-12 V AC/DC
13,80
OST
16,00
19,20
OST
16,44
19,73
OST
12,30
14,76
OST
12,74
15,29
OST
13,52
16,22
OST
13,89
16,67
OST
18,40
22,08
OST
18,86
22,63
OST
14,69
17,63
OST
19,16
22,99
OST
19,63
23,56
OST
15,14
18,17
OST
19,60
23,52
OST
15,92
19,10
OST
15,92
19,10
OST
20,64
24,77
OST
1,63
1,96
OST
2,31
2,77
OST
4,92
5,90
OST
4,92
5,90
OST
3,20
3,84
OST
4,77
5,72
OST
6,35
7,62
OST
6,35
7,62
OST
s krátkou lištou
s dlhou lištou
Napájanie asymetrických elektrických zámkov:
J - 5-12 VAC/DC 8 Ohm (0,6 A pri 9V AC)
E - 12 VDC 60 Ohm (0,20 A)
F - 24 VDC 220 Ohm (0,20 A)
bez lišty
ELEKTRICKÉ ZÁMKY S POSUVNÝM JAZÝČKOM - ASYMETRICKÉ
bez lišty
20.1.00.J
EZ - asymetrický s posúvnym jazýčkom, 5-12 V AC/DC
20.1.00.E
EZ - asymetrický s posúvnym jazýčkom, 12 VDC
20.1.00.F
EZ - asymetrický s posúvnym jazýčkom, 24 VDC
21.1.00.J
EZ - asymetrický s posúv. jazýčkom, mechan.odblok, 5-12 V AC/DC
21.1.00.E
EZ - asymetrický s posúv.jazýčkom a mech.odblok.,12 VDC
21.1.00.F
EZ - asymetrický s posúv.jazýčkom a mech.odblok., 24 VDC
22.1.00.J
EZ - asymetrický s auto. odblokovanim 5-12 V AC/DC
22.1.00.E
EZ - asymetrický s auto. odblokovanim 12 VDC
22A.1.00.J
EZ - asymetrický s automatickým odblokov. mechanizmom, 5-12 V AC/DC
23.1.00.J
EZ - asymetr. s pos. jazýč., automat. a mech.odblok., 5-12 V AC/DC
23.1.00.E
EZ - asymet. s posúv. jazýčkom, automat. a mechan. odblok., 12 VDC
11,50
s rohovou lištou
20.0.00.J
20.0.00.E
20.0.00.F
21.0.00.J
22.0.00.J
23.0.00.J
Ku každému zámku bez lišty je možné zakúpiť lištu podľa výberu .
01
03
10
11
61
63
49
50
35
LIŠTY K ASYMETRICKÝM ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
EZ - Lišta zámk. - krátka 159 mm, asymetrická
EZ - Lišta zámk. - dlhá s otvorom pre zamyk. vlozku 250 m, asymet.
EZ - Lišta zámk. - rohová pravá s otvorom pre zamyk. vlozku asymetr.
EZ - Lišta zámk. - rohová ľavá s otvorom pre zamyk. vlozku asymetr.
EZ - Lišta zámk. - krátka 159 mm, obojstranná INOX
EZ - Lišta zámk. - dlhá 250 mm, obojstranná INOX
EZ - Lišta zámk. - rohová pravá s otvorom pre zamyk. vlozku INOX
EZ - Lišta zámk. - rohová ľavá s otvorom pre zamyk. vlozku INOX
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTRICKÉ ZÁMKY S POSUVNÝM JAZÝČKOM - SYMETRICKÉ
bez lišty
EZ - symetrický, štandardný s posúvnym jazýčkom, 5-12 V AC/DC
EZ - symetrický, s posúvnym jazýčkom, jednosmerný
EZ - symetrický, štandard, s posúvnym jazýčkom, 24 VDC
EZ - symetrický, s posúvnym jazýčkom a mech odblokovaním, 5-12 V AC/DC
EZ - symetrický, s posúv.jazýčkom a mechan.odblok., jednosmerný
EZ - symetrický,s posúv.jazýčkom a automat.odblokovaním, 5-12 V AC/DC
EZ - symetrický,s posúv.jazýčkom a automat.odblok., jednosmerný
EZ - symetrický s pos.jazýčkom a autom.odblok.mechanizmom, 5-12 V AC/DC
EZ - symetrický, posuv.jaz.,mechan.a automat.odblok., 5-12 V AC/DC
EZ - symetrický, posuv.jaz.,mechan.a automat.odblok.,jednosmerný
EZ - symetrický, inverzný, nízkoodber., posuv.jaz., jednosmerný
EZ - symetrický, inverzný, nízkoodber., posuv.jaz., 24VDC
30.1.00.J
30.1.00.E
30.1.00.F
31.1.00.J
31.1.00.E
32.1.00.J
32.1.00.E
32A.1.00.J
33.1.00.J
33.1.00.E
34.1.00.E
34.1.00.F
24,59
OST
27,12
32,54
OST
27,56
33,07
OST
21,74
26,09
OST
28,30
33,96
OST
22,96
27,55
OST
29,48
35,38
OST
23,75
28,50
OST
24,21
29,05
OST
30,66
36,79
OST
38,91
46,69
OST
39,35
47,22
OST
s krátkou lištou
Napájanie symetrických elektrických zámkov:
J - 5-12 V AC/DC 8 Ohm (0,6 A pri 9V AC)
E - 12 VDC 50 Ohm (0,25 A)
F - 24 VDC 185 Ohm (0,12A)
20,49
50.1.00.J
50.1.00.E
51.1.00.J
52.1.00.J
54.1.00.E
56.1.00.E
58.1.00.E
Napájanie symetrických elektrických zámkov:
J - 6-12 V AC/DC 8,5 Ohm (0,51 A na 6 V)
E - 12 V DC 42 Ohm (0,275 A)
Mini symetrické elektromechanické
zámky sú charakteristické 16,5 mm
šírkou tela zámku, čo umožňuje ich
montáž do úzkych dverových rámov a
profilov.
UPOZORNENIE: Nie sú určené pre
montáž do drevených zárubní.
22
23
26
bez lišty,
štandardný
bez lišty, s automatickým
odblokovaním
Nové konštrukčné riešenie prináša aj nový tvar
momentovej západky automatického odblokovania a
mikrospínača.
LIŠTY K MINI SYMETRICKÝM ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
EZ - Lišta zámk. - dlhá pravá, mini symetrická, otvor pre dver.vložku
EZ - Lišta zámk. - dlhá ľavá, mini symetrická, otvor pre dver.vložku
EZ - Lišta zámk. - dlhá, obojstranná, mini symet., otvor pre dver.vložku
s rohovou lištou
ELEKTRICKÉ ZÁMKY MINI SYMETRICKÉ
bez lišty
EZ - mini symetrický, posuv.jaz., štandard 6-12 V AC/DC
EZ - mini symetrický, posuv.jaz., štandard, jednosmerný 12 V DC
EZ - mini symetrický, posuv.jaz., mechanické oddblokovanie, 6-12 V AC/DC
EZ - mini symetrický, posuv.jaz., automat. odblokovanie, 6-12 V AC/DC
EZ - mini symetetrický, inverzný, posuv.jaz., 12 V DC
EZ - mini symetrický, 1 mikrospínač, posuv.jaz., 12 V DC
EZ - mini symetrický, 1 mikrospínač, inverzný, posuv.jaz., 12 V DC
1,63
1,96
OST
2,31
2,77
OST
4,92
5,90
OST
4,92
5,90
OST
21,58
25,90
OST
28,12
33,74
OST
22,71
27,25
OST
24,98
29,98
OST
41,10
49,32
OST
46,50
55,80
OST
58,40
70,08
OST
s dlhou lištou obojstrannou - model 26
02
05
08
09
LIŠTY K SYMETRICKÝM ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
EZ - Lišta zámk. - krátka 110 mm, symetrická
EZ - Lišta zámk. - dlhá s otvorom pre zamyk. vložku 250 m, symetr.
EZ - Lišta zámk. - rohová prava s otvorom pre zamyk. vložku symetr.
EZ - Lišta zámk. - rohová ľavá s otvorom pre zamyk. vložku symetr.
s dlhou lištou pravou - model 22
Ku každému zámku bez lišty je možné zakúpiť lištu podľa výberu .
s dlhou lištou
bez lišty
s automatickým
odblokovaním
5,46
6,55
OST
5,46
6,55
OST
4,77
5,72
OST
36
Objed.číslo
Popis výrobku
7L0.4.00.L
7L2A.4.00.L
7L2A.4.00.M
7L6.4.00.M
7R0.4.00.L
7R2A.4.00.L
7R2A.4.00.M
7R6.4.00.M
EUR bez DPH
ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY - VODOTESNÉ IP54
ľavé bez lišty
EZ - štandardný, ľavý, IP54
EZ - automatický odblok.mechanizmus, ľavý, IP54
EZ - automatický odblok.mechanizmus, ľavý, IP54, 12 V DC
EZ - s 1 mikrospínačom, ľavý, IP54, 12 V DC
pravé bez lišty
EZ - štandardný, pravý, IP54
EZ - automatický odblok.mechanizmus, pravý, IP54
EZ - automatický odblok.mechanizmus, pravý, IP54, 12 V DC
EZ - s 1 mikrospínačom, pravý, IP54, 12 V DC
EUR s DPH Typ zľavy
30,58
36,70
OST
33,69
40,43
OST
38,50
46,20
OST
51,85
62,22
OST
30,58
36,70
OST
33,69
40,43
OST
38,50
46,20
OST
51,85
62,22
OST
Napájanie vodotesných elektrických zámkov:
L - 12 V AC 20 Ohm (0,5 A) - pre vyrobené do 1.6.2009
L - 8-14 V AC/DC 20 Ohm (0,5 A na 12 V) - pre vyrobené od 1.6.2009
L - 9-14 V AC/DC 20 Ohm (0,5 A na 12 V) len pre typ 7R2A
- pre vyrobené od 1.6.2009
M - 12 V DC 70 Ohm (0,17 A)
Vodotesné elektromechanické zámky do vonkajšieho prostredia s
ochranou svorkovnice a vnútorného mechanizmu zámku pred prachom
a vodou.
75
bez lišty, ľavý,
štandardný
LIŠTY K VODOTESNÝM ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
EZ - Lišta zámk.dlhá, obojstranná, otvor pre dver.vložku, pre vodotesné EZ
ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY SYMETRICKÉ BEZPEČNOSTNÉ 1000 KG
250.1.00.J
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., štandard 5-12 V AC/DC
250.1.00.E
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., jednosmerný 12 V DC
252.1.00.J
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., automat.odblok. 5-12 V AC/DC
254.1.00.E
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., inverzný 12 V DC
256.1.00.J
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., mikrospínač 5-12 V AC/DC
256.1.00.E
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., mikrospínač, jednosmerný 12 V DC
258.1.00.E
Bezpečnostný symetrický, posuv.jaz., mikrospínač, inverzný 12 V DC
bez lišty, pravý,
s mikrospínačom
5,20
6,24
OST
74,62
89,54
OST
82,19
98,63
OST
77,87
93,44
OST
95,17
114,20
OST
91,93
110,32
OST
100,58
120,70
OST
112,48
134,98
OST
27,94
33,53
OST
30,58
36,70
OST
43,44
52,13
OST
49,22
59,06
OST
62,07
74,48
OST
27,94
33,53
OST
30,58
36,70
OST
43,44
52,13
OST
49,22
59,06
OST
62,07
74,48
OST
Napájanie bezpečnostných symetrických elektrických zámkov:
J - 5-12 V AC/DC 8 Ohm (0,6 A na 6 V)
E - 12 V DC 50 Ohm (0,25 A)
odolnosť: 1000 kg
rozmery tela zámku: 20,5 x 70x28,5 mm (š x v x h)
EZ s mikrospínačom: 20,5 x 78,7 x 29,5 mm (š x v x h)
252.1.00.J
Ku každému zámku bez lišty je možné zakúpiť lištu podľa výberu.
ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY ASYMETRICKÉ BEZPEČNOSTNÉ 700 KG
ľavé bez lišty
4L.04.00.L
EZ - asymetrický, štandardný bezpečnostný 9/12VAC
4L.04.00.M
EZ - asymetrický, štandardný bezpečnostný 12VDC
4L.44.00.M
EZ - asymetrický, inverzný bezpečnostný 12VDC
4L.64.00.M
EZ - asymetrický, bezpečnostný s mikrospínačom 12VDC
4L.84.00.M
EZ - asymetrický, inverzný s mikrosp.bezpečnost. 12VDC
pravé bez lišty
4R.04.00.L
EZ - asymetrický, štandardný bezpečnostný 9/12VAC
4R.04.00.M
EZ - asymetrický, štandardný bezpečnostný 12VDC
4R.44.00.M
EZ - asymetrický, inverzný bezpečnostný 12VDC
4R.64.00.M
EZ - asymetrický, bezpečnostný s mikrospínačom 12VDC
4R.84.00.M
EZ - asymetrický, inverzný s mikrosp.bezpečnost. 12VDC
256.1.00.J
Napájanie bezpečnostných elektrických zámkov:
L - 12 V AC 20 Ohm (max.0,5 A) - pre vyrobené do 1.6.2009
L - 8-14 V AC/DC 20 Ohm (0,5 A na 12 V AC) - pre vyrobené od 1.6.2009
M - 12 VDC 70 Ohm (max.0,17 A na 12 V) pre typ 40 až 58
Ku každému zámku bez lišty je možné zakúpiť lištu podľa výberu.
37
bez lišty, ľavý,
štandardný
bez lišty, pravý,
s mikrospínačom
Objed.číslo
Popis výrobku
24L0.4.00.L
24L0.4.00.M
24L4.4.00.P
X 24L6.4.00.M
EUR bez DPH
POŽIARNE ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY - ODOLNOSŤ 1150°C
ľavé bez lišty
EZ - Ľavý požiarny štandard 12 VAC
EZ - Ľavý požiarny štandard 12 VDC
EZ - Ľavý požiarny štandard INVERZNÝ 12 VDC
EZ - Ľavý požiarny štandard s mikrospínačom 12 VDC
24R0.4.00.L
24R0.4.00.M
24R4.4.00.P
X 24R6.4.00.M
pravé bez lišty
EZ - Pravý požiarny štandard 12 VAC
EZ - Pravý požiarny štandard 12 VDC
EZ - Pravý požiarny štandard INVERZNÝ12 VDC
EZ - Pravý požiarny štandard s mikrospínačom 12 VDC
EUR s DPH Typ zľavy
170,95
205,14
OST
172,10
206,52
OST
184,72
221,66
OST
207,00
248,40
OST
170,95
205,14
OST
172,10
206,52
OST
184,72
221,66
OST
207,00
248,40
OST
Napájanie požiarnych elektrických zámkov:
L - 12 VAC 20 Ohm (max.0,5 A) - pre vyrobené do 1.6.2009
L - 8-14 V AC/DC 20 Ohm (0,5 A na 12 V AC) - pre vyrobené od 1.6.2009
M - 12 VDC 70 Ohm (max.0,2 A na 12 V) pre typ 40 až 58
Elektrické zámky série 24R a 24L pre požiarne dvere, sa využívajú pre úplné zablokovanie dverí a izolovanie
požiarom zasiahnutej zóny na čo najdlhšiu dobu. Zabráni sa tak prenikaniu a šíreniu ohňa a dymu a umožní sa
evakuácia osôb bez paniky. Teplotná odolnosť zámkov je 1150°C počas 2 hodín.
bez lišty, ľavý,
štandardný
LIŠTY K BEZPEČNOSTNÝM A POŽIARNYM ELEKTRICKÝM ZÁMKOM
61
EZ - Lišta zámk. - krátka 159 mm, obojstranná, INOX
63
EZ - Lišta zámk. - dlhá 250 mm, obojstranná, INOX
49
EZ - Lišta zámk. - rohová pravá s otvorom pre zamyk. vlozku INOX
50
4FK17666
3,20
3,84
OST
4,77
5,72
OST
6,35
7,62
OST
6,35
7,62
OST
10,90
13,08
T
2,66
3,19
z
2,66
3,19
z
0,17
0,20
z
1,16
1,39
z
0,93
1,12
z
0,20
0,24
z
Pružinka pre kotvu dlhú
0,27
0,32
z
Držiak na kotvu krátku
0,66
0,79
z
EZ - Lišta zámk. - rohová ľavá s otvorom pre zamyk. vlozku INOX
PRÍSLUŠENSTVO DO ELEKTROMECHANICKÝCH ZÁMKOV
EZ - Spínací modul EZ
Posúvny jazýček štandard 9004 T
Posúvny jazýček automatické odblokovanie 9004 A
Skrutka do posúvneho jazýčka
Kotva zámková dlhá asymetr./symetricka
Kotva zámková krátka asymetr./ symetr.
Pružinka do EZ
KÁBELOVÉ PRIECHODKY
4208.01
EZ - M1195/B - kábelová priechodka priemer 10/7 mm, dl.50 cm
5,30
6,36
OST
4209.07
EZ - M1196/H - kábelová priechodka priemer 10/7 mm, dl.50 cm
5,70
6,84
OST
4211.01
EZ - M1198/B - kábelová priechodka priemer 13/10 mm, dl.50 cm
6,30
7,56
OST
4212.07
EZ - M1199/H - kábelová priechodka priemer 13/10 mm, dl.50 cm
7,20
8,64
OST
4600.01
EZ - M1225/N - kábelová priechodka priemer 16/13 mm, dl.50 cm
11,20
13,44
OST
EZ - M1280 - miniatúrna kábelová priechodka
EZ - M1190 - zadlabávacia kábelová priechodka dĺžka 155 mm
15,00
18,00
OST
23,70
28,44
OST
14,50
17,40
OST
15,00
18,00
OST
18,02
21,62
OST
4358
4205
M 11 95
M 11 90
4FN87701
4FN87702
4FN87703
M 12 80
ELEKTROMECHANICKÉ ZÁMKY - EZ TESLA
EZ - Elektrický zámok
EZ - Elektrický zámok s aretáciou
EZ - Elektrický zámok - úzky
4FP87701
4FP87702
4FP87703
38
TELEFÓNNE PRÍSTROJE
Objed.číslo
X 4FN23110
4FN23112
4FN23118
4FN23119/P
0012009004
Popis výrobku
EUR bez DPH
UNIVERZÁLNY DVEROVÝ VRÁTNIK UDV KARAT PRE MPÚ
UDV - modul EV bez tlač. ,KARAT
UDV - modul EV s 2 tlačidlami ,KARAT
UDV - modul 8-tlačidlový, KARAT
UDV - modul TM13 s kódovou voľbou, KARAT
UDV - PC-1145/98 - programovací kábel USB pre UDV KARAT
EUR s DPH Typ zľavy
186,50
223,80
OST
192,75
231,30
OST
53,94
64,73
OST
85,00
102,00
OST
43,00
51,60
z
23,31
27,97
z
32,65
39,18
z
22,60
27,12
z
101,46
121,75
z
25,25
30,30
OST
151,93
182,32
z
SPÔSOB OBJEDNÁVANIA UDV KARAT
Povrchová úprava modulov UDV KARAT
UDV KARAT je vyrábaná v dvoch farebných odtieňoch:
- antika medená /značenie .1
- antika strieborná /značenie .2
Pri objednávaní uvádzajte kompletné objednávacie číslo s
určením farebného vyhotovenia, napr. 4FN231112.1
Univerzálny dverový vrátnik UDV KARAT je v predaji ako skladačka pre
vertikálnu alebo horizontálnu montáž. Montážne diely ako škatule, rámy,
striešky sú uvedené na strane 5-7.
4FP12276
4FP12277
TELEFÓNNE PRÍSTROJE Ksn
TP - KSN 2862
TP - KSN 2772 (s displejom)
telefónny prístroj Ksn
4FP12268
TELEFÓNNE PRÍSTROJE Isn
TP - ISN 2832 (štandard s opakovačom)
telefónny prístroj Isn
4FP12269
NADŠTANDARDNÉ TELEFÓNNE PRÍSTROJE
TP - Mikrotelefón skúšobný
skúšobný mikrotelefón
4FP12269
4FN21625
MMP 205B
INÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA
Zariadenie spínacie
Prepážkový systém
Prepážkový komunikačný systém MMP 205B je určený na
dorozumievanie sa obsluhy so zákazníkom. Systém umožňuje voľbu v
duplexnom hlasitom režime - automatický režim - zariadenie počas
prevádzky nevyžaduje žiadnu obsluhu, alebo v simplexnom režime,
kde je smer hovoru riadený manuálne tlačidlom.
39
prepážkový systém MMP 205B
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL PRAKTIK
štandardne sa dodáva len v bielom vyhotovení
možnosť záväzne objednať aj vo farbe: slonová kosťv min. množstve 10 ks z jedného typu
4FN15065
4FN15066
4FN15088
4FN15067
4FN15069
4FN15071
4FN58000
4FN58002
4FN58003
4FN58004
4FN58005
4FN58007
4FN58012
4FN58009
4FN58010
4FN58018
4FA24949
4FA24951
4FA24952
Zásuvka domová IP20
Dvojzásuvka domová
Dvojzásuvka domová pootočená
Zásuvka domová s detskou poistkou
Zásuvka domová
Jednozásuvka IP44
Vypínač jednopólový č.1
Prepínač sériový č.5
Prepínač striedavý č. 5A
Prepínač sériový striedavý dvojitý č. 5B
Prepínač striedavý č. 6
Prepínač krížový č. 7
Ovládač tlačidlový zapínací č. 1/0
Vypínač jednopólový s tlejivkou č. 1S
Vypínač jednopólový s orientačnou tlejivkou č. 1S0
Ovládač zapínací s orientačnou tlejivkou č. 1/0S0
Škatuľa telefónna nízka
Škatuľa panelová malá vysoká
Škatuľa panelová veľká vysoká
PRAKTIK
2,29
2,75
EIM
2,98
3,58
EIM
3,32
3,98
EIM
2,63
3,16
EIM
2,94
3,53
EIM
3,17
3,80
EIM
2,19
2,63
EIM
3,00
3,60
EIM
3,84
4,61
EIM
4,04
4,85
EIM
2,66
3,19
EIM
3,49
4,19
EIM
2,40
2,88
EIM
3,79
4,55
EIM
3,80
4,56
EIM
3,83
4,60
EIM
0,19
0,23
EIM
0,56
0,67
EIM
0,87
1,04
EIM
2,71
3,25
EIM
2,06
2,47
EIM
2,06
2,47
EIM
2,91
3,49
EIM
2,55
3,06
EIM
3,42
4,10
EIM
0,42
0,50
EIM
0,58
0,70
EIM
0,87
1,04
EIM
0,95
1,14
EIM
1,14
1,37
EIM
4FN15071
jednozásuvka IP44
MODULOVÁ VÝSTAVBA PRAKTIK
v ponuke základná rada vypínačov v bielom vyhotovení
možnosť záväzne objednať aj vo farbe slonová kosť, hnedú v min. množstve 10 ks z jedného typu
4FN15080
4FN15082
4FN580100
4FN580102
4FN580105
4FN580107
4FA12741
4FA12742
4FA12743
4FA12744
4FA12745
Jednozásuvka
Jednozásuvka IP20
Vypínač jednopólový č.1
Prepínač sériový č.5
Prepínač striedavý č.6
Prepínač krížový č.7
Jednorámček
Dvojrámček
Trojrámček
Štvorrámček
Päťrámček
Vzájomnou kombináciou jednotlivých domových spínačov, zásuviek a rámčekov PRAKTIK je možné vytvárať rôzne varianty podľa požiadaviek užívateľa. Jednotlivé moduly sa montujú
do dvoj-, resp. trojrámčeka. Podľa počtu modulov a rámčekov sa objednávajú príslušné počty rámčekov podľa typového čísla.
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL MODUL
4FN15051
4FN15058
4FN57570
4FN57572
4FN57573
4FN57574
4FN57575
4FN57577
4FN57579
4FN57580
Dvojzásuvka
Jednozásuvka IP 20
Vypínač jednopólový č. 1
Prepínač sériový č. 5
Prepínač sériový striedavý č.5A
Prepínač dvojitý č.5B
Prepínač striedavý č. 6
Prepínač krížový č. 7
Vypínač jednopólový so signálnou tlejivkou č.1S
Vypínač jednopólový s orientačnou tlejivkou č.1S0
3,63
4,36
EIM
3,11
3,73
EIM
3,13
3,76
EIM
4,08
4,90
EIM
5,22
6,26
EIM
5,63
6,76
EIM
3,38
4,06
EIM
4,37
5,24
EIM
5,31
6,37
EIM
5,34
6,41
EIM
40
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL MODUL
4FN57581
4FN57582
4FN57585
4FN57587
4FN57588
4FN57620
4FA251182
4FA24942
4FA24947
4FA24948
Prepínač striedavý s orientačnou tlejivkou č. 6S0
Ovládač tlačidlový zapínač č.1/0
Ovládač zapínací a striedavý prepínač č. 1/0+6
Ovládač zapínací so signálnou tlejivkou č. 1/0S
Ovládač zapínací s orientačnou tlejivkou č.1/0S0
Sporákový vypínač
Kryt elektr.vypínača
Škatuľa panelová oblá
Škatuľa panelová oblá vysoká malá
Škatuľa panelová oblá vysoká veľká
4,54
5,45
EIM
3,16
3,79
EIM
5,51
6,61
EIM
5,56
6,67
EIM
5,60
6,72
EIM
25,63
30,76
EIM
0,81
0,97
EIM
0,36
0,43
EIM
0,34
0,41
EIM
0,61
0,73
EIM
2,72
3,26
EIM
2,71
3,25
EIM
3,66
4,39
EIM
2,96
3,55
EIM
0,42
0,50
EIM
0,74
0,89
EIM
0,90
1,08
EIM
1,10
1,32
EIM
1,32
1,58
EIM
2,02
2,42
EIM
2,59
3,11
EIM
1,77
2,12
EIM
2,66
3,19
EIM
3,21
3,85
EIM
3,39
4,07
EIM
1,93
2,32
EIM
2,92
3,50
EIM
3,09
3,71
EIM
3,09
3,71
EIM
1,97
2,36
EIM
2,25
2,70
EIM
3,30
3,96
EIM
MODUL
4FN15054
4FN575101
4FN575103
4FN575106
4FA12727
4FA12728
4FA12729
4FA12736
4FA12737
MODUL - SKLADAČKA
Jednozásuvka, bez rámika
Vypínač jednopólový č.1, bez rámika
Prepínač sériový č.5, bez rámika
Prepínač striedavý č. 6, bez rámika
Jednorámik
Dvojrámik
Trojrámik
Štvorrámik
Päťrámik
UPOZORNENIE: Elektroinštalačný materiál MODUL bez rámika je skladom v malých množstvách, väčší odber je nutné objednať písomne.
Dodávame ho len v bielej farbe!
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL ŠTANDARD
Upozornenie: postupný prechod na novú povrchovú úpravu - LEŠTENÝ povrch
4FN15037
4FN15098
4FN57500
4FN57502
4FN57503
4FN57504
4FN57505
4FN57507
4FN57510
4FN57511
4FN57512
4FN57513
4FN57518
Jednozásuvka
Dvojzásuvka pootočená
Vypínač jednopólový č. 1
Prepínač sériový č. 5
Prepínač sériový striedavý č.5A
Prepínač dvojitý striedavý č. 5B
Prepínač striedavý č. 6
Prepínač krížový č. 7
Vypínač jednopólový s orientačnou tlejivkou
Prepínač striedavý s orientačnou tlejivkou č. 6S0
Ovládač tlačidlový zapínací č. 1/0
Ovládač tlačidlový rozopínací č. 0/1
Ovládač zapínací s orientačnou tlejivkou
ŠTANDARD
41
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL ŠTANDARD
náhradné diely - vnútorné časti
4FK57530
4FK57531
4FK57532
4FK57535
4FK57542
4FK57537
Vypínač jednopólový č. 1
UPOZORNENENIE: na náhradné
Vypínač dvojpólový č. 2
diely - vnútorné časti sa nevzťahuje
žiadna zľava!
Prepínač sériový č. 5
Vypínač striedavý č. 6
Ovládač zapínací č. 1/0
Prepínač krížový č. 7
s krytím do vlhkého prostredia - krytie IP 44
1,71
2,05
z
2,08
2,50
z
2,02
2,42
z
1,44
1,73
z
1,50
1,80
z
2,34
2,81
z
4FN15084
4FN575130
4FN575132
4FN575133
4FN575134
4FN575135
4FN575137
4FN575142
Jednozásuvka
Vypínač jednopólový č. 1
Vypínač sériový č. 5
Prepínač sériový striedavý č. 5A
Prepínač striedavý dvojpólový č. 5B
Vypínač striedavý č. 6
Prepínač krížový č. 7
Ovládač zapínací č. 1/0
podružný - doplnkový materiál
2,69
3,23
EIM
2,71
3,25
EIM
3,86
4,63
EIM
5,16
6,19
EIM
5,60
6,72
EIM
2,92
3,50
EIM
4,38
5,26
EIM
3,55
4,26
EIM
4FA12722
4FA12723
4FA24926
4FA24927
4FA24938
4FA24940
4FA24928
4FA24929
4FA24943
4FA17252
4FA17253
4FA17266
4FF16974
4FA16952
4FK21185
4FK 21248
4FK21250
Rámik dištančný
Rámik dištančný
Škatuľa panelová jednoduchá
Škatuľa panelová dvojitá
Škatuľa panelová malá vysoká
Škatuľa panelová veľká vysoká
Škatuľa KO 97
Škatuľa
Škatuľa KU 68
Veko škatule veľké
Veko škatule malé
Veko k škatuli 4FA24943
Kryt so skrutkami na 4FA24926
Kryt na škatuľu dvojitú 4FA24927
Zástrčka sieťová
Spojovacia vidlica
Spojovacia zásuvka
0,39
0,47
EIM
0,59
0,71
EIM
0,26
0,31
EIM
0,43
0,52
EIM
0,50
0,60
EIM
0,77
0,92
EIM
0,36
0,43
EIM
0,47
0,56
EIM
0,18
0,22
EIM
0,15
0,18
EIM
0,15
0,18
EIM
0,10
0,12
EIM
0,41
0,49
EIM
0,25
0,30
EIM
1,42
1,70
EIM
1,31
1,57
EIM
1,45
1,74
EIM
OSTATNÝ ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
SPÍNAČ NA POHYBLIVÝ PRÍVOD
4FN575125
4FN575126
4FN57614
4FN57610
Spínač na pohyblivý prívod 2A, radenie R.1
Spínač na pohyblivý prívod 2A, radenie R.1/0
Spínač na pohyblivý prívod 10A, radenie R1
Spínač zárubňový, IP20, radenie R.1
4FK 212 58
4FK 212 59
4FK 212 60
4FK 212 61
4FK 212 62
4FK 212 63
Objímka E27 – vonkajší závit (VZ)
Objímka E27 – vonkajší závit + tienidlový krúžok (VZ+TK)
Objímka E27 – vonkajší závit + závesné očko (VZ+ZO)
Objímka E27 – tienidlový krúžok + závesné očko (TK+ZO)
Objímka E27 – závesné očko (ZO)
Objímka E27
1,58
EIM
1,37
1,64
EIM
1,59
1,91
EIM
1,78
2,14
EIM
1,04
1,25
EIM
1,19
1,43
EIM
1,12
1,34
EIM
1,22
1,46
EIM
1,03
1,24
EIM
1,01
1,21
EIM
OBJÍMKY (len na objednávku 7-14 dní)
1,32
objímky
42
Objed.číslo
4FK282101
4FK282107
4FK28351
4FK28357
4FK28391
4FK28397
Popis výrobku
EUR bez DPH
TELEVÍZNE A ROZHLASOVÉ ZÁSUVKY
MODUL - priebežná televízna a rozhlasová zásuvka
MODUL - koncová televízna a rozhlasová zásuvka
PRAKTIK - priebežná televízna a rozhlasová zásuvka
PRAKTIK - koncová televízna a rozhlasová zásuvka
PRAKTIK - priebežná televízna a rozhlasová zásuvka bez rámika
PRAKTIK - koncová televízna a rozhlasová zásuvka bez rámika
9,35
11,22
EIM
9,18
11,02
EIM
10,62
12,74
EIM
11,05
13,26
EIM
10,39
12,47
EIM
10,82
12,98
EIM
3,99
4,79
EIM
5,55
6,66
EIM
6,76
8,11
EIM
4,36
5,23
EIM
5,91
7,09
EIM
7,16
8,59
EIM
4,50
5,40
EIM
7,25
8,70
EIM
3,89
4,67
EIM
6,29
7,55
EIM
1,48
1,78
EIM
0,36
0,43
EIM
4FK28351
4FK282107
4FK28277.2
4FK28278.2
4FK28279.2
ZÁSUVKY TELEFÓNNE NA RJ11 - MODUL
bez rámika
Telefónna zásuvka jednoduchá
Telefónna zásuvka 2 x jednoduchá
Telefónna zásuvka 3 x jednoduchá
s rámikom
Telefónna zásuvka jednoduchá
Telefónna zásuvka 2 x jednoduchá
Telefónna zásuvka 3 x jednoduchá
4FK28312.2
4FK28313.2
ZÁSUVKY TELEFÓNNE NA RJ11 - PRAKTIK
PRAKTIK - telefónna zásuvka 1 x RJ11
PRAKTIK - telefónna zásuvka 2 x RJ12
4FK28287.2
4FK28288.2
4FK28289.2
EUR s DPH Typ zľavy
4FK28313
4FK28402.2
4FK28403.2
ZÁSUVKY TELEFÓNNE PRAKTIK - VÝSTAVBA
PRAKTIK - telefónna zásuvka 1 x RJ11
PRAKTIK - telefónna zásuvka 2 x RJ11
Vyhotovenie zásuviek vyjadrené záčislím x= .1 až .5 znamená:
x= .1
x= .2
x= .3
x= .4
x= .5
- telefónna zásuvka (bez zakončovacieho člena)
- telefónna zásuvka účastnícka TZÚ so zakončovacím členom (odpor+dióda), umožňujúci kontrolu celistvosti slučky
- telefónna zásuvka osadená len prvkami istenia proti prepätiu (3x varistor: medzi La-Lb, La-zem, Lb-zem)
- telefónna zásuvka účastnícka osadená zakončovacím členom (odpor+dióda) a prvkami istenia proti prepätiu
- telefónna zásuvka účastnícka osadená zakončovacím členom (odpor+dióda) a prvkami istenia proti nadprúdu
3FK28205
4FA24909
ZÁSTRČKY A ZÁSUVKY TELEFÓNNE
Zásuvka telefónna
Krabica pod zásuvku
3FK28205
43
TELEKOMUNIKAČNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Objed.číslo
Popis výrobku
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
0,11
0,13 100m/10%
0,12
0,14 100m/10%
0,21
0,25 100m/10%
0,27
0,32 100m/10%
0,30
0,36 20ks/10%
0,44
0,53 20ks/10%
0,68
0,82 20ks/10%
0,64
0,77 20ks/10%
0,48
0,58 20ks/10%
0,60
0,72 20ks/10%
0,70
0,84 20ks/10%
0,96
1,15 20ks/10%
1,26
1,51 20ks/10%
0,75
0,90 20ks/10%
0,48
0,58 10ks/10%
0,64
0,77 10ks/10%
1,00
1,20 10ks/10%
0,78
0,94 10ks/10%
0,04
0,05 100ks/10%
0,05
0,06 100ks/10%
0,05
0,06 100ks/10%
0,08
0,10 100ks/10%
0,12
0,14 100ks/10%
1,35
1,62 5ks/10%
1,59
1,91 5ks/10%
2,24
2,69 5ks/10%
0,03
0,04 50ks/10%
0,10
0,12 50ks/10%
0,13
0,16 50ks/10%
0,83
1,00
z
1,56
1,87
z
2,16
2,59
z
PLOCHÉ TELEFÓNNE KÁBLE
Ceny pre ploché telefónne káble sú EUR za 1 m
9LA004
9LA006
9LA007
9LA008
Telefónny kábel 2-žilový
Telefónny kábel 4-žilový
Telefónny kábel 6-žilový
Telefónny kábel 8-žilový
1AA025
1AA026
1AA028
1AA021
1AA020
1AA620
1AA621
1AA820
1AA821
1AA023
SPOJKY A ROZDVOJKY
Spojka ZZ 6P4C
Spojka ZZ 6P6C
Spojka ZZ 8P8C
T-rozdvojka F/FF 1/2 6P4C
T-rozdvojka M/FF 1/2 6P4C
T-rozdvojka M/FF 1/2 6P6C
T-rozdvojka F/FF 1/2 6P6C
T-rozdvojka M/FF 1/2 8P8C
T-rozdvojkaF/FF 1/2 8P8C
T-roztrojka M/FFF 1/2 6P4C
1DN664
1DN666
1DN264S
1DN688
MIKRO SPOJOVACIE KRABICE
Spojovacia krabica 1 X RJ11 6P4C montáž skrutkami+lepením
Spojovacia krabica 1 X RJ11 6P6C montáž skrutkami+lepením
Spojovacia krabica 2 X RJ11 6P4C montáž skrutkami+lepením
Spojovacia krabica 1 X RJ45 8P8C montáž skrutkami+lepením
2CA044
2CA062
2CA064
2CA066
2CA088
RJ11 / 45 ZÁSTRČKY
Zástrčka RJ11 4P4C pre plochý kábel
Zástrčka RJ11 6P2C pre plochý kábel
Zástrčka RJ11 6P4C pre plochý kábel
Zástrčka RJ11 6P6C pre plochý kábel
Zástrčka RJ11 8P8C pre plochý kábel
1LA201
1LA401
1LA601
TOČENÉ ŠNÚRY
Šnúra točená 2 x RJ11 4P4C 2m
Šnúra točená 2 x RJ11 4P4C 4m
Šnúra točená 2 x RJ11 4P4C 6m
zľava 10% platí len pri zakúpení 5 ks šnúr rovnakej farby
5AM001
3LP022
3LP030
PRÍSLUŠENSTVO
Konektor vidličkový
Ochranná hadica pre plochý a okrúhly kábel
Ochranná hadica pre konektor RJ45
096403
096406
0964010
PREDLŽOVACIE ŠNÚRY
Predlžovacia šnúra 3 m RJ11
Predlžovacia šnúra 6 m RJ11
Predlžovacia šnúra 10 m RJ11
44
PRÍSLUŠENSTVO PRE PC SIETE
Objed.číslo
Popis výrobku
007001700
007002701
007003702
007004703
007005704
ZÁSUVKY PRE DÁTOVÉ ROZVODY Cat5e
UTP 2xRJ45 Zásuvka NO Cat5e
STP 2xRJ45 Zásuvka NO Cat5e
UTP 2xRJ45 Zásuvka PO Cat5e
STP 2xRJ45 Zásuvka PO Cat5e
Krabica NO pre Cat5e
007012753
007014755
007015756
SPOJKY ADAPTÉRY PRE PC SIETE
STP Cat5e IN LINE BOX
STP Cat5e T-Modul adaptér
Adaptér telef.1x8P8C/4x8P2C
0070353741
0070363742
0070373743
0070383744
007016820
MODULÁRNE KONEKTORY
UTP RJ45 8P8C drôt 50u
UTP RJ45 8P8C lanko 50u
STP RJ45 8P8C drôt 50u
STP RJ45 8P8C lanko 50u
Patch kábel drôt 2x4 24AWG Cat5e
205146
PREVODNÍKY USB/RS232
PC-MAN205 146 Redukcia USB na Serial RS232DB9 45cm
Prevodník USB-RS232
redukcia 205146
Prevodník USB-RS232 sa využíva na pripojenie viacerých
zariadení prístupových systémov k PC za účelom programovania
identifikátorov do zoznamu identifikátorov v programe BBIQ, RAK
alebo DEK SIEŤ. Vhodný je napr. pre operačno-pamäťové
jednotky, programátory, monitory DDS, programátor DDS atď.
Je je určený pre PC s operačným systémom Windows 2000, XP,
Vista a Windows 7,8. Dodáva sa s inštalačným CD.
45
EUR bez DPH
EUR s DPH Typ zľavy
5,00
6,00 5ks/10%
6,12
7,34 5ks/10%
5,40
6,48 5ks/10%
6,40
7,68 5ks/10%
1,69
2,03 5ks/10%
3,58
4,30 5ks/10%
4,71
5,65 5ks/10%
4,48
5,38 5ks/10%
0,22
0,26 50ks/10%
0,17
0,20 50ks/10%
0,44
0,53 50ks/10%
0,32
0,38 50ks/10%
0,34
0,41 100m/10%
7,00
8,40
- USB port, type B female
- RS232 port, 9-pin male
- Prenosová rýchlosť: do 225kbps
- Napájane z BUS
- Prepäťová ochrana
- Dĺžka: 45 cm
Systémové požiadavky:
- USB 1.1 alebo 2.0 port
- Windows 2000/XP/Vista/ 7/ 8
z
Ceny pre informačný display DIS02 sú uvedené na strane 28.
46
Verzia cenníka : RYS_114/1E Dátum úpravy: 1.10.2014
Martinčekova 3, 821 09 BRATISLAVA, tel: 02-5341 2923, fax: 02-5341 7096, e-mail: [email protected]
www.rys.sk
www.bezpecnebyvanie.sk
Download

cenník platný od 22.4.2014, PDF vhodný pre tlač/A4, nový