Download

Zapojenie domácich telefónov DT 85, vyzv bzu iakom onenie