Zapojenie domácich telefónov
DT 85, vyzvonenie bzučiakom
Bloková schéma
DT “B” 4 FP 210 36
4
1
3
7
A
T
2
6
Typové označenie zapojených technických prvkov
Domáci telefón: 4FP 210 36 (DT85)
Sieťový napájač: 4FP 672 54
Elektrický vrátnik: 4FP 111 05
DT “A” 4 FP 210 36
4
1
3
7
A
T
2
6
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV)
a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie domáceho telefónu je
realizované prostredníctvom bzučiaka.
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu
domácimi telefónmi.
.
_
Zapojenie DDZ-1
N
0
+41
audio systém:
L
DT85, SN54
bzučiak
www.rys.sk
SN 4 FP 672 54
Bloková schéma
23
1
4
1
3
7
A
T
2
6
4+n
5
TT + EV
4+n
4+n
EV
4 FP 111 05
5
DDZ-1_EV-DT85_SN54
Domáci telefón: 4FP 210 37 (DT85)
Sieťový napájač: 4FP 672 55
Elektrický vrátnik: 4FP 111 05
4
1
3
7
A
T
2
6
4+n
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
Typové označenie zapojených technických prvkov
DT ”A” 4 FP 210 37
DT "A"
Dátum: 17.4.2012
Zapojenie domácich telefónov
DT 85, vyzvonenie generátorom
6
DT “B” 4 FP 210 37
DT "B"
medzi
Popis zapojenia
Jednoduché zapojenie pre komunikáciu medzi elektrickým
vrátnikom (EV) a domácimi telefónmi (DT) a ovládanie
elektrického zámku (EZ). Vyzvonenie domáceho telefónu je
realizované prostredníctvom slúchadlového meniča signálom z
generátora, ktorý je súčasťou sieťového napájača (SN) 4FP672 55.
1
2
3
+4
5
6
Toto zapojenie neumožňuje vzájomnú komunikáciu medzi
domácimi telefónmi.
k "C"
C
2
B
A
4
G
EZ
TT
EZ
_
+41
2 6 G
L
SN 4 FP 672 55
Zapojenie DDZ-2
audio systém:
DT85, SN55
generátor
230V/50Hz
www.rys.sk
0
N
SN 2
Dátum: 16.4.2012
Strana: 1/1
1xA4
Schéma č:
DDZ-2_EV-DT85_SN55
Download

Zapojenie domácich telefónov DT 85, vyzv bzu iakom onenie