č. d. SK 30909.0
Jún 2010
Strešná krytina - vlnitá
Montážny návod
Obsah
1. Sortiment výrobkov 3 - 4
2. Záväzné podmienky montáže
5 - 8
3. Montáž strešnej krytiny
9 - 12
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny13 - 21
5. Riešenie strešných detailov
22 - 23
www.cembrit.sk
Obsah:
str.
1. Sortiment výrobkov 3-4
2. Záväzné podmienky montáže
5- 8
2.1 Legislatívne požiadavky
5
2.2 Vetranie strešného plášťa
6
2.3 Návrh správnej veľkosti vetracej medzery
7
2.4 Skladby strešného plášťa - tesnosť poistných hydroizolačných vrstiev
8
3. Montáž strešnej krytiny
9-12
3.1 Postup montáže
9
3.2 Spojovací materiál pre rôzne typy väzníkov
11
3.3 Ako postupovať pri montáži
12
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
13- 21
5. Riešenie strešných detailov
22-23
Strešná krytina
Vlnitá B7 CO-HO
pripravené rohy
montážna značka
pripravené otvory
2
1. Sortiment výrobkov
Vláknocementová vlnitá strešná krytina je výrobok na báze cementu a kremičitých prísad armovaný organickými vláknami.
Používa sa pre zastrešení poľnohospodárskych, obytných a priemyselných objektov a na obklady fasád a štítov. Vlnitá strešná krytina sa vyrába v prírodnej šedej farbe alebo je upravená farebnou akrylátovou farbou, ktorá sa aplikuje na farbiacej linke počas riadených technologických podmienok. Po zahriatí na technologickú teplotu farbenia sa prevádza nástrek rubovej
a lícnej strany dosky, potom nasleduje finálny náter lícnej strany dosky a chladiaci proces.
Vlnitá strešná krytina je najvhodnejšia pre veľké strešné plochy. Je vyrábaná vo veľkých plošných rozmeroch, ktoré ju v spojení s nízkou hmotnosťou predurčujú pre jednoduchú a rýchlu montáž. Krytina zaručuje strechám stavieb dlhú životnosť.
Vlnitá strešná krytina - A 5
Základné rozmery mm
Presah mm
Krycia
prírodná šedá
1 250 × 918
150
200
0.96
0.92
2.05
2
1 100
1 050
1 175
1 150
Spotreba ks/m2
1.04
1.09
0.48
13.95
Krycia
0.49
prírodná šedá
1 250 × 1 095
150
200
2 500 × 1 095
150
200
plocha m2
1.15
1.1
2.46
2.41
Vzdialenosť lát mm
1 100
1 050
1 175
1 150
Spotreba ks/m2
0.87
0.9
0.4
Hmotnosť vlnitej dosky kg
18.07
prírodná šedá
1 220 × 1 025
Presah mm
150
Krycia plocha m2
0.95
Vzdialenosť lát mm
1 070
Spotreba ks/m2
1.06
Hmotnosť vlnitej dosky kg
16.55
Typ A6
Typ A6 Expres
(pripravené otvory a rohy)
Vlnitá strešná krytina - B7 CO-HO, B7 FS
Základné rozmery mm
0.41
36.14
Vlnitá strešná krytina - A 6, A 6 Expres
Základné rozmery mm
tehlová
mokka
150
Krycia plocha m2
0.56
Vzdialenosť lát mm
460
Spotreba ks/m2
2.13
Hmotnosť vlnitej dosky kg
9.00
Typ B7 CO-HO
(pripravené otvory a rohy)
prírodná šedá
1 250 × 1 020
150
200
150
200
Krycia plocha m2
1.045
0.95
2.12
2.081
Vzdialenosť lát mm
1 100
1 050
1 175
1 150
Spotreba ks/m2
0.96
1.05
0.47
Hmotnosť vlnitej dosky kg
14,94
červená
hnedá
čierna
0.48
29,87
Vlnitá strešná krytina - B9
prírodná šedá
1 600 × 1 150
tehlová
hnedá
čierna
2 500 × 1 150
Presah mm
150
200
150
200
Krycia plocha m2
1.508
1.456
2.444
2.392
Vzdialenosť lát mm
725
675
1 175
1 150
Spotreba ks/m2
0.66
0.69
0.41
0.42
21,44
tehlová
2 500 × 1 020
Presah mm
Hmotnosť vlnitej dosky kg
čierna
Typ B7 FS
Vlnitá strešná krytina - B8
Základné rozmery mm
grafitová
610 × 1100
Presah mm
Základné rozmery mm
čierna
27.90
Vlnitá strešná krytina - A 6,5
Presah mm
hnedá
200
Vzdialenosť lát mm
Základné rozmery mm
červená
2 500 × 918
150
plocha m2
Hmotnosť vlnitej dosky kg
tehlová
33,50
3
1. Sortiment výrobkov
Technické vlastnosti výrobkov
Vlnitá strešná krytina - A 5
Základné rozmery mm
1 250 × 918
Hmotnosť vlnitej dosky kg
13,95
2 500 × 918
27,90
1,35
Objemová hmotnost g/cm3
C2 - 3,5 kN/m
Zaradenie podľa pevnosti
C2X - STN EN 494
X – 55 Nm/m
885
140
885
140
1025885
140
Vlnitá strešnej krytina - A 6.5 RC
*
Základné rozmery mm
1 250 × 1 095
2 500 × 1 095
Hmotnosť vlnitej dosky kg
18,07
36,14
1,40
Vlnitá strešná krytina - A 6, A 6 Expres
885
Základné rozmery mm
1 220 × 1 025
Hmotnosť vlnitej dosky kg
16,55
1,40
9,00
49
48 +-3
1,55
49
C (krátké dosky) - 30 Nm/m
49
Vlnitá strešná krytina - B 8
172 +- 2
172 +- 2
1022
+10
1100
1022 - 5
1022
1100 +10
- 5
1100 +10
- 5
172 +- 2
Základné rozmery mm
1 250 × 1 020
2 500 × 1 020
Hmotnosť vlnitej dosky kg
14,94
29,87
76,1
172 +- 2
1100 +10
- 5
1100 +10
- 5
(78)
76,1
76,1
(78)
76,1
76,1
28,9
76,1
28,9
Y – 40 Nm/m
1 150
Vlnitá strešná krytina - B 9
Základné rozmery mm
1 600 × 1 150
Hmotnosť vlnitej dosky kg
21,44
Objemová hmotnost g/cm3
Zaradenie podľa pevnosti
B2Y - STN EN 494
1 040
2 500 × 1 150
33,50
1,40
1 150
1 040
B2 - 2 kN/m
1 150
Y – 40 Nm/m
1 1501 030
1 040
1 040
Tabulka technických parametrů
1 150
Skladovacia vlhkosť
10 - 13 %
030
PN101/00
Nepriepustnosť vody
rub bez kvapiek
STN1 030
EN
494
1 040
Zásaditosť
pH 10 -12
Trieda reakcie na oheň
A1 (A 5, A 6,5, A 6,) A2-s1,d0 (B7, B8)
STN EN 13501 - 1
Mrazuvzdornosť
RL = min 0,7 (100 cyklů)
STN
EN 494
1 030
Zaťaženie vetrom
cca 5 kN/m2
PN 01/00
Zloženie materiálu
Organické vlákna, cement, minerálne plnivá
PN 01/00
1 150 1 040
1 030
1 030
Vláknocementová vlnitá strešná krytina je výrobok na báze cementu a kremičitých prísad armovaný organickými vláknami. Vyrába sa v
prírodnej šedej farbe alebo je opatrená farebným nástrekom. Používa sa pre zastrešenie poľnohospodárskych, priemyselných, bytových a
občianskych objektov. Farbená krytina môže vykazovať rozdiel v odtieni použitej farby oproti farbám vzoriek strešných krytín, poprípade voči farbám krytín uvádzaných v tlačových materiáloch.
Na výrobok vlnitá strešná krytina bolo vydané európske prehlásenie o zhode č. CCZ/EC/01 a CCZ/EC/02, CCZ/EC/04
* RC - vlnitá strešná krytina vystužená polypropylénovou páskou. Ta zaručuje, celistvosť krytiny v prípade nárazového zaťaženia, čím sa zvyšuje bezpečnosť krytiny.
4
28,9
28,9
B2 - 2 kN/m
Zaradenie podľa pevnosti
B2Y - STN EN 494
28,9
(78)
1,40
Objemová hmotnost g/cm3
28,9
(78)
1025
172 +- 2
+
6 +- 0,6 6 - 0,6
Zaradenie podľa pevnosti
C - STN EN 494
49
610 × 1100
hmotnost g/cm3
(78)
1025
6 +- 0,6
Objemová
172 +- 2
+10
1022 - 5
1025 1100
Vlnitá strešná krytina - B7 CO-HO, B7 FS
Hmotnosť vlnitej dosky kg
1022
49
6 +- 0,6
X – 55 Nm/m
Základné rozmery mm
(78)
1025
C1 - 4,25 kN/m
Zaradenie podľa pevnosti
C1X - STN EN 494
140
+
48 +-48
3 +-3 48 - 3 48 +-3
Objemová hmotnost g/cm3
140
885
48 +-3
49
140
10258851022
6 +- 0,6
6 +- 0,6
Objemová hmotnost g/cm3
2. Záväzné podmienky montáže
2.1 Legislatívne požiadavky
6.
1.
7.
2.
8.
3.
9.
10.
4.
11.
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 Sedlová strecha
Odkvap
Úžľabie
Pultová strecha
Manzardová strecha
Valbová strecha
Nárožie
Sedlový vikier
Hrebeň
Valba
Pultový vikier
5.
Tento montážny návod zahrňuje základné pravidlá pre spracovanie vlnitej strešnej krytiny. Slúži ako
návod výrobcu pre ukladanie krytiny a vychádza sa z neho pri poskytovaní záruk.
• Vlnitá strešná krytina musí mať minimálny sklon 10° odporúčaný výrobcom
a normou STN 73 19 01.
• Vlnitá strešná krytina sa ukladá na drevené
alebo oceľové väznice, na ktoré sa upevňuje oceľovými skrutkami alebo hákmi. Rozmery drevených väzníc sú min. 80 × 50 mm
(pre B7 50 × 50 mm, 40 × 60 mm). Vlnitú
strešnú krytinu je potrebné inštalovať tak,
aby každá jednotlivá vlnitá doska bola zaistená spôsobom, ktorý zabráni jej pozdĺžnej deformácii (priehybu či zvlnenie) od
roviny preloženej doskou o viac ako 5 mm.
• Konštrukcie strechy musia byť v súlade
s STN 73 19 01 – Navrhovanie striech.
Strešná konštrukcia sa navrhuje s ohľadom na pôsobiace vplyvy prostredia tak,
aby bola schopná spoluvytvárať požadovaný stav v chránenom či vnútornom
prostredí. Pôsobiace vplyvy charakterizuje: nadmorská výška, relatívna vlhkosť
vzduchu, intenzita dažďa a zaťaženie vetrom, snehom, ľadom a námrazou.
• Strešná krytina je veľmi ľahká, hmotnosť
je 14 -19 kg/m2, čo umožňuje odľahčenie
dreveného krovu oproti krovu s pálenou
či betónovou krytinou. U starších striech
nie je nutná renovácia krovu pri rekonštrukcii strechy. Každú strešnú konštrukciu je potrebné posúdiť podľa STN EN
1991, Eurokódu 1: Zaťaženie konštrukcií.
• Priestor pod strešnou krytinou musia byť
vetrané od odkvapu ku hrebeňu strechy.
• Pri montáži strešnej krytiny je potrebné
dodržiavať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné pre pracovníkov na stavbe.
Montáž krytiny sa prevádza z pracovných
lávok. Dodávateľ pokrývačských prác je
povinný pri vykonávaní prác zaistiť všetky bezpečnostné opatrenia. Montáž sa nevykonáva pri námraze a silnom vetre, viď.
Vyhláška č. 374/1990 Z.z. „O bezpečnosti
práce a technických zariadeniach pri stavebných prácach“.
• U šikmých a strmých striech musí byť navrhnutý záchytný systém pre upevnenie
pomôcok potrebných pre kontrolu, údržbu a opravu zariadení a konštrukcií prístupných zo strešnej plochy.
• Podľa potreby, s ohľadom na bezpečnosť
chodcov a ochranu strešných odkvapov,
sa majú na streche umiestňoval zachytávače snehu (norma STN EN 1991).
• Skladané krytiny všeobecne nie sú tesné
proti prachovému snehu, prachu a proti vode pôsobiacej hydrostatickým tlakom, preto je doporučené krytinu doplniť vhodnou hydroizoláciou.
• Projektant alebo realizačná firma musí pri
celkovom riešení strechy zohľadniť miestne podmienky, funkčnosť okolitých stavieb, bezpečnosť prevozu okolo objektu
(pád snehu zo strechy) a členitosť strechy
podľa danej klimatickej oblasti.
• Základným predpisom pre projektovanie
a realizáciu objektov je Stavebný zákon č.
50/1976 Z.z. . Stavebný zákon ukladá odborne spôsobilým osobám činným v stavebníctve povinnosť chrániť verejné záujmy. Ďalej ukladá povinnosť pri navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, povoľovaní, realizácii, kolaudácii, používaní a odstraňovaní stavieb postupovať podľa všeobecných technických požiadaviek na vý-
stavbu (VTP).VTP sú uvedené vo vyhláške
č. 532/2002 Z.z. „o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu“. Základné
požiadavky verejného záujmu na stavby sú
uvedené nasledovne: Stavba musí byť navrhnutá a prevedená tak, aby bola pri rešpektovaní hospodárnosti vhodná pre zamýšľané využitie a aby splnila základné
požiadavky, ktorými sú:
a) mechanická odolnosť a stabilita,
b) požiarna bezpečnosť,
c) hygiena, ochrana zdravia a životného
prostredia,
d) ochrana pred hlukom a vibráciami,
e) bezpečnosť stavby pri užívaní,
f) energetická úspornosť a tepelná ochrana.
• Ďalšími predpismi, ktoré je potrebné rešpektovať pri návrhu stavebných konštrukcií, teda aj striech sú slovenské technické
normy. Slovenské technické normy nie sú
od 1. 1. 2001 všeobecne záväzné. Platnosť
noriem vymedzuje zákon č. č. 264/1999.
Z.z. v znení zákona č. 254/2003 Z.z., „o
technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody“.
• Záväznosť slovenských tepelnotechnických noriem STN 73 05 40 vymedzuje vyhláška 532/2002 Z.z., 555/2005 zákon “o
energetickej hospodárnosti budov“, vyhláška 476/2008 Z.z. a 625/2006 Z.z. a zákon 162/1995 Z.z..Slovenská technická
norma poskytuje pre všeobecné a opakované používanie pravidlá, smernice alebo
charakteristiky činností alebo ich výsledkov zamerených na dosiahnutie optimálneho stupňa usporiadania vo vymedzených súvislostiach“.
5
2. Záväzné podmienky montáže
2.2 Vetranie strešného plášťa
Proč větrat strešnej plášť ...
Pro správnou funkci strešného plášťa je nutné zabránit kondenzaci vodních par (rosaní) na rubové straně strešnej krytiny dostatečným větráním. Zvláště u budov sa zatepleným podkrovím je nutné strechy navrhovat akoo dvouplášťové větrané s otevřenou vzduchovou mezerou. Dvouplášťová větraná strecha je založena na principu prirozené cirkulace vzduchu vlivem rozdílu teplot u okapu a hřebene. Z tohoto důvodu je nutno správně dimenzovat vstupní otvor u okapu strechy a výstupní otvor u hřebene strechy. Tyto konštrukcia musí být ověřeny tepelně technickým výpočtem podle STN 73 05
40 -Tepelná ochrana budov.
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
8
2
9
7
okap strechy
okapová zábrana
strešnej lať 80×50 mm
kontralať
vlnitá strešnej krytina
upevňovací šroub s podložkou
větrací hlavice LG 200
kónický hřebenáč
těsnící kartáč
krokev
hydroizolační difúzní fólie
tepelná izolace
parozábrana
4
11
6
10
12
5
13
3
1
min 15
min 15
Ventilační prestup fólií - Ø 100 mm, 75 cm2
Pojistná hydroizolační difúzní fólie
Fólie proti preniknutí vlhkosti z podstrešného prestoru do tepelně izolačních vrstev (pojistná hydroizolační fólie difúzní)
musí být vždy umístěna nad tepelně izolačním materiálem. Tímto je umožněn prestup
případné vlhkosti z prestoru tepelné izolace do vzduchové mezery. V oddíle “Skladby
strešného plášťa” sú uvedeny základní varianty použití pojistné hydroizolace ve streš6
nejm plášti. Pokud použijeme bezkontaktní
fólii, musíme realizovat větrané mezery nad
fólií a pod ní. Fólie tohoto typu sa nesmí dotýkat tepelné izolace v místě prevěšení. U
zateplených strešných plášťů sa navrhuje
pojistná fólie difúzně otevřená. Za difúzně
otevřené pojistné hydroizolační materiály
sú považovány pojistné izolace s ekvivalentní difúzní tloušťkou menší než 0,3 m. Tyto
typy fólie mohou být pokládány na tepelně
izolační materiály. U dvouplášťových šikmých striech musí být vždy používány pojistné izolace z difúzně otevřených materiálů. Prostor pod fólií u hřebene strechy musíme větrat, čehož dosáhneme preřezáním
fólie cca 50 mm, alebo použijeme ventilační prestup fólií. Tyto ventilační prestupy lze
využít i v okolí strešných oken.
2. Záväzné podmienky montáže
2.3 Návrh správnej veľkosti vetracej medzery.
Dvouplášťová větraná strecha je založena na principu prirozené cirkulace vzduchu vlivem rozdílu teplot u okapu a hřebene. Z tohoto důvodu je nutno správně dimenzovat vstupní otvor u okapu strechy a výstupní otvor u hřebene strechy. Návrh větrání strešnej konštrukcia je součástí normy STN 73 19 01 „Navrhovanie striech“.
Vetranie strešného plášťa je realizováno hřebenem strechy. Kapacita větrání je dána prefilem
vlnitej krytiny (pre A5 platí 250 cm2/bm). Větrací otvor vznikne mezi rovnou plochou hřebenáče a prefilem vlnovky. Není použit těsnící prefil.
Velikost výstupního otvoru je dána kapacitou větrací hlavice LG 200 je 200 cm2 /1ks.
Vetranie strešného plášťa v zemědělství je velmi specifickou preblematikou. Kromě větrání
strechy sa musí dimenzovat i větrání vnitřního
prestředí. V tomto případě sa jedná o stáj, kde je
použita větrací štěrbina.
Doporučená dimenze větrání striech - STN 73 19 01 (Uvedené hodnoty platí pre délku vzduchové vrstvy do 10 m)
Vysvětlivky:
S (°)
T (mm)
T1 (mm)
P (mm)
15°- 25°
60
150
1/200
25°- 45°
40
100
1/300
> 45°
40
50
1/400
S - sklon vzduchové vrstvy - sklon strechy
T - nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pre odvod vodní páry difundující do strešnej konštrukcia
T1 - nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pre odvod vodní páry difundující do strešnej konštrukcia i k odvedení vody
technologické a vody srážkové zabudované do konštrukcia pri realizaci
P - plocha priváděcích větracích otvorů k ploše větrané strechy
Poznámky: 1) na každý 1 m délky vzduchové vrstvy přesahující 10 m sa zvětšuje nejmenší tloušťka vzduchové vrstvy o 10% hodnoty pripadající k nejmenší tloušťce a příslušnému sklonu.
2) doporučená dimenze větrání striech je součástí normy STN 73 19 01 „Navrhovanie striech“.
7
2. Záväzné podmienky montáže
2.4 Skladby strešného plášťa - tesnosť poistných hydroizolačných vrstiev
Jednoplášťová strecha
1. latě
2. prevětraný prestor
Tříplášťová strecha
pojistná hydroizolace bezkontaktní
volně napnutá s větráním nad a pod fólií
1. latě
2. kontralatě
3. pojistná hydroizolace
4. vzduchová mezera
5. tepelná izolace
6. parotěsná zábrana
7. tepelná izolace
PHI 1
Dvouplášťová strecha
pojistná hydroizolace kontaktní na tepelnou izolaci
s větráním nad pojistnou hydroizolací (difúzně otevřenou)
1. latě 2. kontralatě 3. pojistná hydroizolace difúzně otevřená. (PHI 2.stupně, tř. A,
pojistné fólie, tř.C - pojistné fólie svařené - slepené)
4. tepelná izolace
5. parotěsná zábrana
6. tepelná izolace
PHI 2
Dvouplášťová strecha
pojistná hydroizolace kontaktní na pevný podklad
s větráním nad pojistnou hydroizolací
PHI 2
1. latě
2. kontralatě
3. pojistná hydroizolace difúzně otevřená (PHI 2.stupně, tř. A, pojistné fólie, přesah volný)
4. pevný podklad
5. tepelná izolace
6. parotěsná zábrana
7. tepelná izolace
Tříplášťová strecha
pojistná hydroizolace kontaktní na pevný podklad
s větráním nad a pod pojistnou hydroizolací
1. latě 2. kontralatě 3. pojistná hydroizolace (PHI 2.stupně, tř. A - pojistné fólie, přesah volný) (PHI 3.stupně, tř. A - asfaltový pás pod kontralatěmi
na pevný podklad
4. pevný podklad
5. vzduchová mezera
6. tepelná izolace
7. parotěsná zábrana
8. tepelná izolace
PHI 2
PHI 3
Vysvětlivky: PHI - pojistná hydroizolace.
Projektant alebo realizační firma pri celkovém řešení strechy zohlední místní klimatické podmienky, STN 73 1901 a požadavky na těsnost pojistné hydroizolace.
Zvýšený požadavek těsnosti pojistné hydroizolace může být pre; nedodržení bezpečného sklonu strechy, konštrukcia a členitost strechy, využití podkroví, místní klimatické podmienky, umístění sněhových zábran na střeše..
8
3. Montáž strešnej krytiny
3.1 Postup montáže
Typ B 8
Úprava vlnitej strešnej krytiny:
Typ A 5, A 6.5
�����
���
�
���
Spočívá v úpravě rohů vlnitých desak. Protilehlé rohy vlnitej dosky sa sařezávají ve
tvaru trojúhelníků na velikost podélného
a příčného přesahu (“A”). Takto upravené
rohy vlnitej dosky zabraňují vzniku tzv. uzlů,
kdy vzájemné překlady vlnitých desak sú
tvořeny více než třemi vrstvami.
�
�
�
A
A
�
�
��
�
��
Montáž vlnitej strešnej krytiny:
1. Upevnění okapových zábran
2. Položení vlnitej dosky č. 1
3.Vyvrtání otvorů
4. Šroubení pripevňovacího materiálu
5. Položení vlnitej dosky č. 2
6.Vyvrtání otvorů desak č. 1, č. 2
9
6
3
8
5
2
7
4
1
Typ A 5
5
4
3
2
1
6
5
4
3
2
Typ A 6.5
1
Typ A 6
1
2
3
4
5
6
Typ B7
1
2
3
4
5
6
Směr krytí zprava doleva
Typ B 8, B 9
8
7
6
5
4
3
2
Upevnění vlnitej strešnej krytiny:
1
Směr montáže je daná typem krytiny. Krytina Typ A5, A6,5 je pripravená s naznačenými rohy pre krytí zprava. Krytina A6 Expres a B7 CO-HO je vyrobená s již usaknutými rohy pre krytí zleva. Krytina B8 sa kryje oboustranně.
S montáží vlnitej strešnej krytiny sa začne
u okapu strechy, kde pripevníme první vlnitou desku celou. Na již pripevněnou vlnitou
desku sa položí další v délce podélných přesahů s upravenými rohy. Takto položené vlnitej dosky sa prevrtají a upevní šrouby. Poslední vlnitou desku pod hřebenem upravíme na potřebnou délku dle použitého typu
hřebenového dílu.
D 4 mm
Provádí sa pomocí šroubů s těsnící podložkou. Pro vrtání otvorů sa používá elektrická ruční vrtačka a vrták do oceli. Otvory
pre šrouby sa zásadně vrtají ve vrcholech
vln, v místě podélných přesahů. Otvory pre
vlnitou krytinu sú vždy větší než dřík šroubu o 4 mm. Vlnitá krytina musí mať možnost dilatovat. Upevňovací šroub s podložkou sa šroubuje kolmo do vyvrtaného otvoru. Šroub sa utahuje ručně stranovým klíčem alebo nástrčným klíčem s kolovrátkem.
Při montáži vlnitej krytiny sa průběžně kontroluje kolmost svislých řad k okapu strechy.
Vlnitou strešnej krytinu je nutno instalovat
tak, aby každá jednotlivá vlnitá doska bola zajištěna způsobem, který zabrání její podélné deformaci (průhybu či vyboulení) od
roviny preložené deskou o více než 5 mm. 9
3. Montáž strešnej krytiny
Vlnitá strešnej krytina
Typ B7 CO-HO, B7 FS
sklon strechy od 14°
610
75
150
460
460
60
Pro sklon 14°- 20° nutno spoj těsnit těsnící páskou
460
0
50×5
460
75
0
460
1 22
Vlnitá strešnej krytina
Typ A 6 (A 6 Expres)
sklon strechy od 14°
150
0
1 07
0
1 07
60
Pro sklon 14°- 20° nutno spoj těsnit těsnící páskou
0
80×5
0
1 07
5
1 04
Vlnitá strešnej krytina
Typ A 5,Typ A 6.5,Typ B 8
sklon strechy od 10°
DET.
0
1 25
D
A
B
B
60
0
80×5
DET.
B
D
0
2 50
5
1 07
C
B
A
Detail D
60
C
75
min.
min.
50
0
80×5
5/2
2 32
Pro sklon 10°- 15° nutno spoj těsnit těsnící páskou
Vymezený prestor pre upevňovací šroub.
Tabulka podélných přesahů „A“
Pro typ krytiny a rozměr
A 5, A 6.5, B 8 -1 250 mm
A 5, A 6.5, B 8 - 2 500 mm
Sklon strechy
10°- 20°
> 20°
10°- 20°
> 20°
Podélný přesah krytiny (A)
200 mm
150 mm
200 mm
150 mm
Rozteč vaznic (B)
1 050 mm
1 100 mm
1 150 mm
1 175 mm
2 300 mm
2 350 mm
Rozteč vaznic (C)
Montáž vlnitej strešnej krytiny:
Podélné přesahy sa řídí sklonem strešnej
konštrukcia. Rozteč mezi latěmi je závislá
10
na délce použité vlnitej krytiny a na podélném přesahu. Rozteč podkladní konštrukcia
může být ovlivněna výpočtem v závislosti na
klimatickém zatížení.
3. Montáž strešnej krytiny
3.2 Spojovací materiál pre různé typy väzníkov
Vlnitá strešnej krytina je vhodná pre pokrytí striech o velkých plochách a malém sklonu strechy. Výhodou vlnitej strešnej
krytiny je snadná manipulace, jednoduchá montáž, dlouhá životnost a nehořlavost. Vlnitou strešnej krytinu doporučujeme
aplikovat na oceľové konštrukcia a dřevěné nosné konštrukcia (rámové, pultové, příhradové apod.) následujícím způsobem:
Dřevěné väznice
Vlnitá strešnej krytina sa upevňuje na dřevěné latě (väznice) oceľovými šrouby s kovovou
a těsnící podložkou.
Nejpoužívanější prefil latě (väznice) je
80 × 50 mm. Vždy volíme prefil väznice podle zatížení strešnej konštrukcia STN EN 1991,
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí.
Tenkostěnné oceľové väznice
Samořezné šroub s pryžovou podložkou ve
tvaru koule alebo s plechovou podložkou
s pryžovým těsněním. Součástí šroubu je vrtací
hrot, kterým předvrtáme otvor do tenkostěnného oceľového vazníku „Z“.
Před konečným dotažením šroubu použijeme
ručního dotažení alebo momentového dotažení s nastavením kroutícího momentu 2 Nm.
Dotažení šroubu musí být optimální.
Při tomto prevedení může dojít k mírnému
posuvu vlnitých desak, preto první řadu vlnitej
krytiny kotvíme ke dřevěným väzníkovm. Vlnitou desku délky 2 500 mm pripevňujeme vždy
ve středu vlnitej dosky (vždy čtyři šrouby).
Ocelové väznice
H
50
Při montáži vlnitej krytiny na oceľové väznice prefilu (I, Z, U ) lze pripevnit vlnitou krytinu v kombinaci nosného prvku a dřevěných latí
alebo háky na ocelovou konstrukci. Ve druhém
případě je k upevnění použit ocelový hák s maticí a upevňovacím kompletem (podložka, čepička). Velikost háku sa určuje podle veľkosti
oceľové väznice. Ako těsnící komplet lze pre
tento účel použít hliníkovou a pryžovou podložku, alebo plechovou podložku s pryžovým
těsněním.V obou případech prechází šroub
plastovou čepičkou.
Na rozdíl od předešlých způsobů montáže sa
musí hák prestrčit předvrtaným otvorem ze
spodní strany krytiny.
Tabulka rozměrů pripevňovacích háků
Typ háku
IPE 80
IPE 100
IPE 120
IPE 140
S (mm)
50
60
65
75
H (mm)
170
190
210
230
S
11
3. Montáž strešnej krytiny
3.3 Ako postupovať pri montáži
Montáž šroubů (háků) na vlnitej desce
a) doska je umístěna u okapu alebo
kraje s strešnej plochy
2500
2300
2) Vlnitou desku délky 2 500 mm lze uchytit také ve středu vlnitej dosky, tedy celkem
použít na uchycení dosky čtyři šrouby a to
především v těchto případech:
2500
50
1) Každá vlnitá doska musí být upevněna
nejméně dvěma šrouby.
50
b) objekt je umístěn v oblasti
zvýšeného zatížení větrem (např.
samostatný objekt na kopci).
d) vždy, pokud použijeme
tenkostěnné oceľové väznice.
Upevnění vlnitej krytiny
Upevňovací šroub s podložkou sa zašroubuje
kolmo do vyvrtaného otvoru, ve vlnitej krytině.
Šroub sa utahuje ručně stranovým klíčem alebo nástrčným klíčem s kolovrátkem. Při samotné montáži dbáme správného dotažení šroubu
a podložky. Přetažením sa doformuje podložka, vlnitá doska nedilatuje a plastová čepička
nedrží na hlavě šroubu.
Naznačované rohy - snadnější montáž
Rohy vlnitej krytiny typu A 5, A 6,5 sú naznačovány ve výrobním závodě. Geometrie těchto
rohů je ve všech případech stanovena na přesah krytiny 200 mm, a pouze pre krytí zprava doleva. Naznačené rohy lze ulomit lámacím
nástrojem (ulamovačem). Pokud si zvolíte jiný
přesah, krytinu upravte rozbrušovací pilou.
Připravené rohy a otvory
U vlnitej krytiny A6 Expres a B7 CO-HO sú
rohy a otvory vlnitej krytiny již pripravené ve
výrobním závodu. Kromě těchto pomůcek napomáhá k rychlejší montáži i montážny značka,
která určuje přesazení krytiny.
U okapu a hřebene strechy sa používají vlnovky A6 a B7 FS bez pripravených otvorů s plnými rohy, ktoré sa upravují podle potřeby montáže.
Vymezovač - přípravek k sasazení vlnitej krytiny typu A5, A 6,5
Vlnitá krytina sa překládá v kombinaci otevřené (zvednuté) a zavřené (sklopné) koncové vlny. Pro přesné založení vlnitej krytiny sa
používá vymezovač na sasazení vlnitej krytiny.
12
Ø25
Ø10
montážní znažka
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
0
Hrebeňový úhelník
1 20
Hrebeňový úhelník sa používá pre ukončení hřebene a nároží striech s vlnitou krytinou
typu A 5, A 6.5, A 6, B8, B9 a B7.
140
Technické parametry
označení: Hrebeňový úhelník
rozměry: 1 200×300 mm,
sklon strechy:
od 10° - 45°
materiál: vláknocement
30
0
150
300
- 20
0
Tabulka sklonů úhelníkového hřebenáče
Úhel sklonu strechy α
10° -15° 16°- 20° 21°- 25° 26°- 30° 31°- 35° 40°- 45°
Úhel sklonu hřebenáče β
15°
20°
25°
30°
35°
45°
Montáž hřebenového úhelníku:
Při montáži sa úhelníkový hřebenáč upevňuje na dřevěné latě čtyřmi oceľovými šrouby s podložkou. Před montáží přetěsníme jeho límec pružným tmelem alebo těsnící páskou a položíme pod něj oboustranně těsnící prvky shodné s prefilem vlnitej dosky. Pokud nepoužijeme těsnící prvek, lze vzniklým otvorem větrat podstrešnej prestor (může dojít k zafoukání sněhu). Hrebeňový úhelník 45° lze použít akoo lemování okraje strechy.
1200
Párový hřebenáč rovný
100
Párový hřebenáč rovný sa používá pre ukončení hřebene a nároží striech s vlnitou krytinou
typu A 5, A 6.5, A 6, B8, B9 a B7.
Technické parametry
označení: Párový hřebenáč rovný
rozměry: 1 200×350 mm,
sklon strechy:
od 10° - 45°
materiál: vláknocement
350
0
35
15
0-
20
0
45°
10°
Montáž párového hřebenáče:
Při montáži sa párový hřebenáč upevňuje na dřevěné latě čtyřmi oceľovými šrouby s podložkou. Před montáží přetěsníme jeho límec
pružným tmelem alebo těsnící páskou a položíme pod něj oboustranně těsnící prvky shodné s prefilem vlnitej dosky. Pokud nepoužijeme těsnící prvek, lze vzniklým otvorem větrat podstrešnej prestor (může dojít k zafoukání sněhu). Párový hřebenáč rovný je univerzální
a lze jej použít pre sklon strechy 10°‑ 45°.
13
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
918
Párový hřebenáč vlnitý A5
100
Párový hřebenáč vlnitý A5 sa používá pre
ukončení hřebene a nároží striech s vlnitou
krytinou typu A 5.
Technické parametry
označení: Párový hřebenáč vlnitý
rozměry: 918×320 mm,
sklon strechy:
od 10° - 45°
materiál: vláknocement
320
0
32
15
0-
20
0
45°
10°
Montáž párového hřebenáče:
Při montáži sa párový hřebenáč upevňuje na dřevěné latě čtyřmi oceľovými šrouby s podložkou. Před montáží přetěsníme jeho límec
pružným tmelem alebo těsnící páskou. Párový hřebenáč vlnitý je univerzální a lze jej použít pre sklon strechy 10°‑ 45°. Párový hřebenáč
vlnitý sa nepoužívá k větrání strechy hřebenem.
Hrebeňáč kónický
Kónický hřebenáč sa používá pre ukončení
hřebene a nároží striech s vlnitou strešnej krytinou typu B8, B9, B7 popř. A5, A6.
480
Technické parametry
označení: rozměry: překrytí sklon strechy:
materiál: Hrebeňáč kónický
480×230 mm
90 mm
od 15° - 45°
vláknocement
230
230
Montáž kónického hřebenáče:
Na vrchol krokví sa pripevní hřebenové držáky s hřebenovou latí o vel. 50×50 mm alebo 50×30 mm. Na hřebenovou lať sa pritluče větrací pás s lištou, na který sa pokládají kónické hřebenáče. Kónické hřebenáče sú drženy příchytkou hřebenáče s šrouby. (Místo větracího
pásu s lištou sa může použít elastický těsnící pás.) Ve všech uváděných příkladech hovoříme o odvětraném hřebeni strechy.
14
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
2 500
Lemovka
Technické parametry
Lemovka
2 500 ×300 ×300 mm,
vláknocement
300
300
označení: rozměry: materiál: 300
Lemovka sa používá na lemování okraje strechy s vlnitou krytinou typu A 5, A 6.5, A 6, B8 ,
B9 a B7.
Montáž lemovky:
Při montáži sa lemovka upevňuje na dřevěné latě šesti oceľovými šrouby s podložkou. Lemovky sú vyrobeny bez límce, překrytí dodržovat 100 mm. Před montáží přetěsníme v místě překrytí pružným tmelem alebo těsnící páskou. .
918
Příložka ke zdivu - pravá
Příložka sa používá na ukončení vlnitej krytiny
typu A 5 ke stěně.
Technické parametry
označení: rozměry: materiál: Příložka ke zdivu - pravá
918 ×300 ×150 mm,
vláknocement
150
300
Montáž příložky:
Při montáži sa lemovka upevňuje na dřevěné latě dvěma oceľovými šrouby s podložkou současně s vlnitou krytinou.
15
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Okapová zábrana TK 55
Zabraňují průniku ptactva a hrubých nečistot
do strešného plášťa pre vlnitou krytinu typu
A 5, A 6, A 6,5, B8, B9 a B7.
Technické parametry
označení: Okapová zábrana TK 55
rozměry: 5 m,
materiál: plast
Montáž okapové zábrany:
Zábrany pripevňujeme na první nosnou lať. Při použití zábran musíme pamatovat na vstup odvětrávacího vzduchu do strešného plášťa
pri konstrukci okapu a podhledu. Na obrázku sú znázorněny průřezy prefilů vlnitej strešnej krytiny. Pro typ A5, A 6.5 a A6 činí větrací plocha 250 cm2/bm a pre B8 146 cm2/bm.
Průřez vlnitej krytiny typ A5, A6.5, A6, B8 a B9 nezajišťuje dostatečné odvětrání strešného plášťa a nemůže nahradit funkci vzduchové mezery.Vždy je nutné aplikovat vlnitou strešnej krytinu tak, aby bola zajištěna otevřená vzduchová mezera.
Profilová zábrana
Zabraňují průniku ptactva a hrubých nečistot
do strešného plášťa pre vlnitou krytinu A 5
alebo B 8 a B9.
Technické parametry
označení: Profilová zábrana
rozměry: A5 880 mm, B8 900 mm
materiál: plast
Montáž prefilové zábrany:
Zábrany pripevňujeme na první nosnou lať pri založení první řady vlnitej krytiny. Profil vlnitej krytiny odpovídá prefilu zábrany.Vstup vzduchu zabezpečíme do strešného plášťa pod strešnej vaznicí průběžnou mezerou.
16
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Prostupové okno
Používá sa k výlezu na střechu a k presvětlení
podstrešného prestoru pre vlnitou krytinu typu
A 5, a B 8, B9, (B7)
Technické parametry
označení: Prostupové okno
rozměry: B8 - 1 000×1 250 mm,
A5 - 920×1 250 mm,
otvor 450×550 mm
materiál: nárazuvzdorný polystyren
Montáž prestupového okna:
Montáž okna sa prevádí podobně akoo montáž vlnitej strešnej krytiny. Upevnění sa prevádí pomocí stejného upevňovacího kompletu.
Profil A5 sa upevňuje ve vrcholu 1., 3. a 5. vlny. Profil B8 sa upevňuje ve vrcholu 1., 3., 5. a 7. vlny. Stykové plochy sa přetěsní pružným tmelem alebo těsnící páskou. Střední část okna sa podkládá pomocnými latěmi.
Prosvětlovací vlna
Používá sa na presvětlení nezateplených striech
objektů průmyslové a zemědělské výroby pre vlnitou krytinu typu A 5, B8 a B9.
Technické parametry
označení: Prosvětlovací vlna
rozměry: B8 - 1 000×1 250 mm, alebo 2 500 mm
A5 - 920×1 250 mm, alebo 2 500 mm
materiál: sklolaminát
Minimální vzdálenost příčných podpor
Typ prefilu krytiny
Vzdálenost příčných podpor pri zatížení strechy
1,1m
0,8 m
B8 130/30
0,97 kN/m2
1,36 kN/m2
A5 177/50
1,78 kN/m2
2,3 kN/m2
Montáž prestupového okna:
Montáž presvětlovacích vln sa prevádí podobně akoo montáž vlnitej strešnej krytiny, rohy vln sa neupravují. Upevnění sa prevádí pomocí
stejného upevňovacího kompletu. Profil A5 sa upevňuje ve vrcholu 1., 3. a 5. vlny. Profil B8 sa upevňuje ve vrcholu 1., 3., 5. a 7. vlny.Tam, kde
presvětlovací vlna neleží na vláknocementové vlnovce (alebo pod ní), podkládá sa v místě šroubu rozpěrkou presvětlovací vlny.
17
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Větrací hlavice LG 200
Větrací hlavice LG 200 v prevedení A 5, A 6,
A 6,5, B 8, B9,(B7) sú určeny k odvětrání strešného plášťa.
Technické parametry
označení: Větrací hlavice LG 200
rozměry: 500×450 mm, 200 cm2
materiál: nárazuvzdorný polystyren
Montáž větrací hlavice LG 200
Hlavice pre odvětrání strešného plášťa sa umísťují u hřebene strechy. Hlavice sa montují na vyříznutý otvor ve vlnitej strešnej krytině. Jeho
velikost odpovídá ventilačnímu otvoru hlavice. Umístění otvoru ve vlnitej strešnej krytině sa volí tak, aby bola překryta horní část ventilační hlavice hřebenovým prvkem alebo krytinou. Utěsnění stykových ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Hlavice sa upevňuje na
dřevěné latě čtyřmi oceľovými šrouby s podložkou.V místě větrací hlavice doplníme podstrešnej konstrukci o pomocnou lať.
Ventilační prestup SL
Ventilační prestupy SL v prevedení A 5, A 6,
A 6,5, B 8, B9, (B7) sú určeny k odvětrávání sanitárních prestor.
Technické parametry
označení: Ventilační prestup SL
rozměry: 500×450 mm, Ø 100 mm
sklon strechy
10°- 45°
materiál: nárazuvzdorný polystyren
170
0
Ø11
0
Ø11
Ø110
Ø70
Montáž ventilačního prestupu SL
Ventilační prestup SL sa umísťuje nad příslušným potrubím. Prostup sa montuje na vyříznutý otvor ve vlnitej strešnej krytině. Jeho velikost
odpovídá ventilačnímu otvoru prestupu. Umístění otvoru ve vlnitej strešnej krytině sa volí tak, aby bola překryta horní část ventilačního
prestupu krytinou. Utěsnění stykových ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Hlavice sa upevňuje na dřevěné latě čtyřmi oceľovými šrouby s podložkou.V místě ventilačního prestupu doplníme podstrešnej konstrukci o pomocnou lať.
18
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Držák pre tyčový zachytávač
Legenda:
1. plastová čepička
2. šroub
3. hliníková podložka
4. těsnící podložka
5. příložka
6. vlnitá doska
7. svislá podkladní lať
8. vodorovná lať
Držák pre tyčový zachytávač je určen pre prevlečení tyčí na zachycení sněhu pre vlnitou krytinu typu A 5, A 6, A 6,5, B8 a B9.
Technické parametry
označení: Držák pre tyčový zachytávač
rozměry: 250×110 mm
materiál: kov + zinkovaný + barva
A5, A6.5
B8
Montáž tyčového zachytávače:
V místě uchycení držáku pre sněhový zachytávač pripevníme svislou podkladní lať prefilu vlnovky. Otvory v příložce svrtáme s otvory ve
vlnitej krytině.
Příložka univerzální
Legenda:
1. plastová čepička
2. šroub
3. hliníková podložka
4. těsnící podložka
5. příložka
6. vlnitá doska
7. svislá podkladní lať
8. vodorovná lať
Univerzální příložka je určena pre stoupací plošinu, stupačka (díly uvedené pre maloplošnou krytinu) pre vlnitou krytinu typu A 5, A 6, A 6,5, B8
a B9.
Technické parametry
označení: Příložka univerzální
rozměry: 330×110 mm
materiál: kov + zinkovaný + barva
A5, A6.5
B8
Montáž univerzální příložky:
V místě uchycení držáku pre sněhový zachytávač pripevníme svislou podkladní lať prefilu vlnovky. Otvory v příložce svrtáme s otvory ve
vlnitej krytině.
19
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Prostupová hlavice kulatá
Je určená na prestup vlnitou krytinu typu A 5, A 6,
A 6,5, B 8 a B 9 s příslušným průměrem potrubí.
Technické parametry
označení: Prostupová hlavice kulatá
rozměry: 670×600 mm
otvor A: ø 130, ø 160, ø 250
materiál: sklolaminát
670
ØA
600
Montáž prestupové hlavice:
Prostupová hlavice sa umísťuje nad příslušným potrubím. Prostupy sa montují na vyříznutý otvor ve vlnitej strešnej krytině. Umístění
prestupové hlavice na vlnitej strešnej krytině sa volí tak, aby bola překryta horní část. Pokud musíme umístit prestupovou hlavici do plochy
vlnitej dosky, dbáme dokonalého přetěsnění horní části. Utěsnění stykových ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Prostup sa upevňuje na dřevěné latě oceľovými šrouby s podložkou.V místě odvětrávacího prestupu doplníme podstrešnej konstrukci o pomocnou lať.
Prostupová hlavice obdélníková
Je určená na prestup vlnitou krytinu typu A 5, A 6,
A 6,5 B 8 a B9 s příslušným průměrem potrubí.
Technické parametry
označení: Prostupová hlavice obdélníková
rozměry: 930×600 mm
otvor:
500×300 mm
materiál: sklolaminát
Montáž prestupové hlavice:
Prostupová hlavice má zaslepený obdélníkový otvor. Po umístění hlavice nad příslušným potrubím sa vyřízne na vrchní ploše prestupové
hlavice požadovaná velikost otvoru. Umístění prestupové hlavice na vlnitej strešnej krytině sa volí tak, aby bola překryta horní část. Pokud
musíme umístit prestupovou hlavici do plochy vlnitej dosky, dbáme dokonalého přetěsnění horní části. Utěsnění stykových ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Prostup sa upevňuje na dřevěné latě oceľovými šrouby s podložkou. V místě prestupové hlavice doplníme podstrešnej konstrukci o pomocnou lať.
20
4. Príslušenstvo vlnitej strešnej krytiny
Prostupová hlavice pre rotační hlavice a světlovody
Je určená na prestup vlnitou krytinu typu A 5, A 6, A 6,5, B
8 a B 9 pre rotační hlavice a světlovody.
670
Ø 350
Technické parametry
označení: Prostupová hlavice pre rotační hlavice a světlovody
rozměry: 670×600 mm
otvor: ø 350 ×60 mm
materiál: sklolaminát
600
Montáž prestupové hlavice:
Prostupová hlavice má zaslepený kruhový otvor. Po umístění hlavice nad příslušným potrubím sa vyřízne na vrchní ploše prestupové hlavice požadovaná velikost otvoru. Umístění prestupové hlavice na vlnitej strešnej krytině sa volí tak, aby bola překryta horní část. Pokud
musíme umístit prestupovou hlavici do plochy vlnitej dosky, dbáme dokonalého přetěsnění horní části. Utěsnění stykových ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Prostup sa upevňuje na dřevěné latě oceľovými šrouby s podložkou. V místě prestupové hlavice doplníme podstrešnej konstrukci o pomocnou lať.
Prostupová hlavice velká
Je určená na prestup vlnitou krytinu typu A 5
Technické parametry
označení:
rozměry: otvor: materiál:
Prostupová hlavice velká
1 250×918 mm
ø 500 ×140 mm
sklolaminát
520
50
12
918
Montáž prestupové hlavice:
Velikost základové dosky je celý formát vlnitej krytiny A5 × 1 250. Prostupová hlavice má zaslepený otvor ø 500 mm (max.520 mm). Po
umístění hlavice nad příslušným potrubím sa vyřízne na vrchní ploše prestupové hlavice požadovaná velikost otvoru. Utěsnění stykových
ploch sa prevede pružným těsnícím tmelem. Prostup sa upevňuje na dřevěné latě oceľovými šrouby s podložkou.
21
5. Riešenie strešných detailov
Vetranie strechy hřebenem, použití ventilačního prestupu folií, 100 cm2/m
Vetranie strechy plastovými hlavicemi
Vetranie strechy hřebenovým úhelníkem, 250 cm2/m - A5
Plechové lemování okraje nadezdívky
Plechové úžlabí jednoduché
Plechové úžlabí vsazené
22
5. Riešenie strešných detailov
Plechové lemování komínu
Plechový přechod strechy ke zdivu
Plechové lemování okraje strechy
Lemování strechy úhelníkovým hřebenáčem
Legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
okap strechy
okapová zábrana
strešná lať 80 × 50 mm
kontralať
vlnitá strešnej krytina
upevňovací šroub s podložkou
větrací hlavice LG 200
kónický hřebenáč
těsnící kartáč
krokev
hydroizolační difúzní fólie
tepelná izolace
parozábrana
plechová dvojitá vodní drážka
plechová dilatační lišta
plechová dvojitá vodní drážka - lem
úhelníkový hřebenáč
plechová příložka ke zdivu
těsnící prefil
těsnící klín
plechové jednoduché úžlabí
plechové úžlabí vsazené
pomocná lať vsazeného úžlabí
plechování komínu
Ventilační prestup fólií - Ø 100 mm, 75 cm2
Okap strechy
23
Obchodné regióny spoločnosti Cembrit s.r.o.
Kontakty na regionálnych obchodných manažérov:
Štefan Boršányi
región 1
tel.: 0908 789 230
Ing. Martina Rešetárová
región 2
tel.: 0918 417 609
Anton Lakatoš
región 3
tel.: 0918 894 329
Spoločnosť Cembrit, s.r.o. je súčasťou popredného európskeho výrobcu stavebných materiálov Cembrit Holding A/S. Hlavnými preduktmi skupiny sú strešné a fasádne systémy z vláknocementového materiálu. Súčasťou širokého sortimentu ponúkaných preduktov je aj kompletná rada doplnkov a odborný technický sarvis.
Všetky vláknocementové výrobky sú vyrábané v moderných výrobných
závodoch, šetrných k životnému prestrediu.
Uvedené technické informácie odpovedajú súčasnému technickému stavu
a našim získaným skúsanostiam. Pri aplikácii v praxi je nutné prihliadať ku
zvláštnostiam každého jednotlivého použitia.
Toto vydanie montážneho návodu na fasádny obklad ruší platnosť predchádzajúcich.
Cembrit, s.r.o.
Sídlo firmy:
Horná Malanta 707/25
SK - 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Adresa pre doručovanie poštových zásielok:
Cembrit, s.r.o.
PO Box 50/D
949 01 Nitra
Tel.: 00421 37 787 1981-2
Fax.: 00421 37 787 1983
E-mail: [email protected]
www.cembrit.sk
Technický sarvis:
Ing. František Malý
Tel.: 0917 439 561
www.cembrit.sk
Download

Návod na montáž