AUTORI / AUTHORS:
1. Adriana Halas
2. Ahmed Mallek
3. Ajbar Mujanović
4. Aleksandar Pfićer
5. Alexander Motoko
6. Amir Chaaben
7. Anica Župunski
8. Anka Ferenčić
9. Berislav Vrkljan
10.Boris Kočiš
11.Boris Poznovia
12.Branimir Žuvan
13.Ching-Ko Wang
14.Coque Celdran Sanchez
15.Daniel Prestor
16.Davorin Aničić
17.Dejan Miloradov
18.Dejan Rakić
19.Dimche Korunoski
20.Dobrila Martinov
21.Dragan Leleš
22.Dragan Velikinac
23.Dragana Nikić
24.Dunja Miškov
25.Dušan Arsenijević
Arvin
26.Dušan Milutinović
27.Emna Njeh
28.Ena Entina Gucunski
29.Filip Ilievski
30.Grega Pirc
31.Helena Butković
32.Ištvan Kiš
33.Ištvan Virag
34.Ivan Aleksić
35.Ivan Pančić
36.Ivan Pandek
37.Ivan Žganec
38.Ivana Botić
39.Ivana Hengl
40.Ivana Miletić
41.Jasenka Jenko
42.Jasmina Hopić
43.Jela Radosavljević
44.Joško Bajić
45.Kamal Abuzaid
46.Katarina Brett
47.Kehali Rafik
48.Kornelia Đaković
Schweitzer
49.Kristina
Stanisavljević
50.Lhoucine Boubelrhiti
51.Lucija Mujanović
52.Maja Frencl
53.Maja Gijevski
54.Majda Rozić
55.Marina Krstić
56.Mario Radaković
57.Marjan Arsovski
58.Marjan Marić
59.Maroua Cheibi
60.Milica Duždević
61.Milica Tešić
62.Milorad Čakardić
63.Mirko Franjić
64.Mirsad Mujanović
65.Mišel Koneski
66.Mladen Anić
67.Mohamed Njah
68.Muhamed Borović
69.Nada Mršić
70.Naser Amghar
71.Nela Pandžić
72.Nenad Borojević
73.Nikola Jovičić
74.Nikolina Radonjić
75.Ouaderni Walid
76.Radoje Elez
77.Radovan Tešić
78.Rajko Đedović
79.Rok Dolničar
80.Samir Rebai
81.Sanja Banika
82.Saša Knežić
83.Senad Tahmaz
84.Silvija Butković
85.Slavoljub Radojević
86.Snezana Lukić
87.Tanja Kalčiček
Radaković
88.Tijana Lubura
89.Tomislav Lučić
90.Vladeta Milojević
91.Vladimir Jovanovski
92.Željka Martinović
93.Željko Ferenčić
94.Željko Jelić Kremanski
95.Željko Jović
96.Zlatko Balentić
97.Zoltan Borsoš
98.Zoran Pendžić
99.Zoran Petrović
100. Zorica Kunić
CAFFE BAR VOODOO
FOTOGRAFSKO DRUŠTVO PANONIJA
PHOTOGRAPHIC SOCIETY PANNONIA
LIFE
PHOTOGRAPHY
MEĐUNARODNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
INTERNATIONAL PHOTO EXHIBITION
1st Award / 1.nagrada: DEJAN MILORADOV - “ŽIVOT”
Caffe bar VOODOO
Sunčana 8, Osijek
03. - 17.10.2014
OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA
Na izložbi LIFE PHOTOGRAPHY u Caffe baru
VOODOO u Osijeku, učestvuje ukupno 100 autora
s više od 400 primljenih fotografija. Autori su iz
slijedećih zemalja: Hrvatska, Slovenija, Bosna
i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora,
Španjolska, Kanada, Tunis, Maroko, Alžir, Libija,
Australija, Kineska Republika Tajvan i Japan.
1.NAGRADA / AWARD
DEJAN MILORADOV
2.NAGRADA / AWARD
LHOUCINE BOUBELRHITI
3.NAGRADA / AWARD
MARIO RADAKOVIĆ
POHVALA / PRAISE
FILIP ILIEVSKI
MILICA DUŽDEVIĆ
TIJANA LUBURA
POHVALA / PRAISE
IVANA HENGL
POHVALA / PRAISE
SENAD TAHMAZ
SILVIJA BUTKOVIĆ
DOBRILA MARTINOV
POHVALA / PRAISE
MOHAMED NJAH
POHVALA / PRAISE
IVANA BOTIĆ
SANJA BANIKA
ADRIANA HALAS
KEHALI RAFIK
Organizatori izložbe su Caffe bar VOODOO,
Sunčana 8, Osijek i Fotografsko društvo PANONIJA
iz Osijeka, Trg Jurja Križanića 1.
Na osnovu ocjenjivanja pojedinačnih fotografija
te broja bodova dodijeljenih svakoj primljenoj
fotografiji, proglašene su i slijedeće nagrade i
pohvale:
Nagrade
1. DEJAN MILORADOV, “LIFE”
2. LHOUCINE BOUBELRHITI, “ON THE WAY
HOME”
3. MARIO RADAKOVIĆ, “RUN”
Pohvale
1. FILIP ILIEVSKI, “REVOLUTION”
2. IVANA HENGL, “MONKEY BUSINESS”
3. SENAD TAHMAZ, “CURIOUS LOOK“
4. MOHAMED NJAH, “BREAKFAST”
5. IVANA BOTIĆ, “BALLOON GIRL”
COQUE CELDRAN SANCHEZ
Fotografije je pregledao stručni žiri u sastavu:
Ilyass Mahraz (Maroko), Ivana Botić (Srbija) i
Abdulmagid Alglid (Kanada).
Organizatori izložbe zahvaljuju se medijskim kućama
koje su i ovog puta pridonijele promociji fotografske
umjetnosti u gradu Osijeku.
CHING-KO WANG
HELENA BUTKOVIĆ
MUHAMED BOROVIĆ
NENAD BOROJEVIĆ
Download

Katalog izložbe - fotografsko društvo panonija