vek odchodu
do dôchodku
do
31.12.2016
§ 65
Podmienky nároku na starobný dôchodok
(2) Dôchodkový vek je
62 rokov
veku poistenca ...
od
1.1.2017
§ 65a
Podmienky nároku na starobný dôchodok
(1) Od 1. januára 2017 dôchodkový vek v príslušnom
kalendárnom roku je
súčet dôchodkového veku v kalendárnom roku, ktorý
predchádza príslušnému kalendárnemu roku
+
a počtu dní, ktorý sa určí ako súčin čísla 365 a rozdielu
priemernej strednej dĺžky života zistenej za prvé
referenčné obdobie a priemernej strednej dĺžky života
zistenej za druhé referenčné obdobie..
2028
+ 3 mesiace za rok
2044
+ 40 dní za rok
OECD
V krajinách patriacich do OECD
je štandardný vek odchodu do dôchodku
65 rokov
"efektívny" vek odchodu do dôchodku
66,6 rokov pre mužov
65,8 rokov pre ženy
valorizácia
dôchodku
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Dôchodky sa
začnú zvyšovať
percentuálne
podľa medziročnej
inflácie týkajúcej sa
len domácností
dôchodcov
valorizácia dôchodkov
2013
priemerný starobný dôchodok
375 €
priemerný predčasný starobný dôchodok
374 €
poberatelia starobných dôchodkov
+ 11,20 €
poberatelia predčasných starobných
dôchodkov
+ 11,50 €
starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
Invalidní dôchodcovia ... do 70 %
+ 5,90 €
Invalidní dôchodcovia ... nad 70 %
+ 10,10 €
invalidný dôchodok … do 70%
invalidný dôchodok … nad 70%
priemerný vdovský/vdovecký dôchodok
202 €
sirotský dôchodok
127 €
vdovský dôchodok
+ 7,30 €
sirotský dôchodok
+ 3,90 €
Download

dôchodkový vek