24. KLIMATICKÉ KOMORY A BOXY NA PESTOVANIE RASTLÍN
24.
MEMMERT
Klimatická komora pre stabilizačné testy Memmert ICH 256
Klimatická komora ICH je vďaka svojej vynikajúcej teplotnej a vlhkostnej homogenite
medzinárodne hodnotená ako najlepšia klimatizační komora pre stabilizačné testy podľa
ICH/WHO/EMA/ASEAN/GMP/GLP/GCCP. Komora dosahuje dlhodobo stabilnú teplotnú
a vlhkostnú homogenitu, čo je nevyhnutné pre reprodukovateľnosť výsledkov testovania.
Teplo a chlad sú do komory privádzané prostredníctvom vzduchového plášťa, čo zabezpečuje
ideálne testovacie podmienky vo vnútri komory.
Vďaka hermeticky uzavretému interiéru nie je
potrebné po dosiahnutí prednastavenej hodnoty
vlhkosti priebežne do systému doplňovať vodu
z externého zdroja. Neprerušovaný a dlhodobý
proces testovania zaručujú dva vysoko kvalitné
platinové snímače teploty a vlhkosti, a to aj v prípade, že jeden zo snímačov zlyhá. Klimatizačná
komora ICH je vybavená regulátorom Perfect, ktorý
umožňuje maximálne využiť vlastnosti komory.
Komora disponuje vonkajšími a vnútornými dvojkrídlovými dverami. Vnútorné dvere komory sú
celosklenené a pomáhajú tak predchádzať nielen
kontaminácii vzoriek a skokovým zmenám teploty,
ale zároveň cez ne môžete pohodlne sledovať
proces temperácie.
KLIMATICKÉ
KOMORY A BOXY
NA PESTOVANIE
RASTLÍN
Memmert ICH 256
VARIANTY KOMORY ICH 256
Pre stabilizačné testy v súlade s ICH Q1A je ideálny typ ICH 256 s rozsahom teploty -10
až 60 °C a rozsahom vlhkosti 10 až 80 % RH.
V klimatickej komore ICH 256L sa navyše dajú vykonávať fotostabilizačné testy v súlade
s nariadením ICH Q1B, variant č. 2. Ako zdroj svetla slúžia žiarivky so studeným bielym
svetlom (štandardné osvetlenie D65, 6500 K) a UV svetlom v rozsahu vlnových dĺžok od
315 do 400 nm. Intenzita svetla osvetľovacieho modulu je približne 8 000 Lux (vo
vzdialenosti 12 cm od zdroja). Osvetľovacia kazeta je umiestnené v strope komory.
Teplotné skúšky sú vykonávané v každej klimatickej komore v súlade s DIN 12880:200705 a každá z komôr je testovaná z hľadiska bezpečnosti.
Teplotný rozsah
Teplotný rozsah
pri vlhkosti
Rozsah vlhkosti
Objem komory
Vnútorný objem komory
(Š×D×V)
Vonkajší objem komory
(Š×D×V)
ICH 256
ICH 256L
ICH 256C
-10 až +60 °C
+10 až +60 °C
0 až +60 °C
+10 až +60 °C
-10 až +60 °C
+10 až +60 °C
10 až 80 %
256 l
800×640×500 mm
10 až 80 %
256 l
800×640×500 mm
10 až 80 %
256 l
800×640×500 mm
958×1335×656 mm
958×1335×656 mm
958×1335×656 mm
Y O U R
STABILIZAČNÉ TESTY LIEČIV, POTRAVÍN A KOZMETIKY
Vzduchový plášť, ktorý poskytuje dokonalú izoláciu komory od okolia, má hneď niekoľko
výhod ako sú:
—
Rýchla a úplne presná kontrola teploty
—
Žiadne nežiaduce vysušovanie vzoriek
—
Žiadna námraza na chladiacej jednotke
—
Zamedzenie unikania vlhkosti z pracovnej komory
C H O I C E
Model ICH 256C je navyše vybavený digitálnou elektronickou reguláciou koncentrácie
CO2 vo vnútri komory, s automatickým nulovaním (infračervený merací systém) a rozsahom
nastavenia 0 až 20 % (s rozlíšením 0,1 %), pričom dodávka CO2 je prerušená, ak sa
otvoria dvere komory. CO2 do komory prúdi cez sterilný filter.
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
395 354 625 256
395 354 625 257
395 354 625 258
Komora klimatická ICH 256
Komora klimatická ICH 256L
Komora klimatická ICH 256C
(
(
(
PRÍSLUŠENSTVO
395 354 625 901
395 354 625 902
395 354 625 903
Polica perforovaná nerezová
Polica perforovaná nerezová s 15mm zvýšeným okrajom
Polica z drôteného pletiva
(
(
(
Cena
Klimatická komora Memmert HPP 108
Klimatická komora HPP 108 je navrhnutá tak, aby umožnila ľahko praktizovateľné, ale pritom presné a vysoko spoľahlivé
vykonávanie stabilizačných testov materiálov pri teplotách nastaviteľných od 5 do 70 °C a vlhkosti od 10 do 90 % RH. Tieto
komory preto nájdu uplatnenie všade tam, kde je nutný dlhodobý pobyt materiálu pri definovanej teplote a vzdušnej vlhkosti, ako
napr. pri stabilizačných testoch vo farmaceutickom priemysle, ale aj pri mnohých iných aplikáciách.
Konštrukcia plášťa a komory vychádza z dlhodobo osvedčeného nerezového prevedenia sušiareň a inkubátorov, ktoré je veľmi
odolné proti korózii i mechanickému poškodeniu. Nerezové dvere sú tepelne izolované, za nimi sú ešte ďalšie sklenené dvere, ktoré
umožňujú vizuálnu kontrolu obsahu skrine bez ovplyvnenia teploty v komore.
Leštené nerezové vnútro skrine je nielen veľmi elegantné, ale predovšetkým je aj veľmi praktické, umožňujúce ľahkú údržbu
a hygienické čistenie zariadenia. Vnútorné rozmery komory sú 560x400x480 mm, úžitkový objem 108 litrov. Vonkajšie rozmery
skrine sú 710x620x760 mm a jej hmotnosť je 66 kg.
Významnou technickou inováciou oproti predchodcom je u týchto klimatických komôr spôsob ohrevu, chladenia aj regulácie vlhkosti,
ktorý je kompletné vykonávaný pomocou Peltierových článkov. Oproti bežnému chladeniu s kompresorovým agregátom sú
Peltierove články účinnejšie, dlhodobo menej poruchové a oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu (majú nulový obsah freónov či
iných skvapalnených plynov). Peltierove články tiež majú nulový prevádzkový hluk, takže jediným zdrojom hluku v zariadeniu
zostáva vnútorný nastaviteľný ventilátor pre udržovanie homogénnych podmienok v klimatickej komore.
Regulátor klimatických komôr HPP vychádza z najvyššej rady regulačných jednotiek Memmert Perfect. Spoľahlivú kontrolu teploty
umožňujú dva nezávislé snímače Pt100, pre meranie vlhkosti je v komore vstavaný presný keramický snímač. Regulátor umožňuje
dlhodobé udržovanie nastavených veličín a naprogramovanie ich časových zmien. Po celú dobu prevádzky komory je v prevádzke
auto diagnostický systém, ktorý kontroluje správny chod všetkých prvkov systému a optickým a akustickým alarmom hlasí prípadné
vybočenie nameraných hodnôt z nastavených medzí, ako aj ďalšie vzniknuté technické problémy (nízku hladinu vody v zásobníku
zvlhčovača a pod.). Regulátor je vybavený plnou podporou GLP funkcií, umožňujúcich dlhodobé protokolovanie prevádzky. Komory
sú vybavené výstupom na tlačiareň a pre programovanie a archiváciu dát je zabudované USB rozhranie. V štandardnej dodávke
je aplikovaná ochrana proti neautorizovanému zásahu do naprogramovaných parametrov prevádzky, za príplatok je možné dvere
komory vybaviť bezpečnostným zámkom a prístup k ovládaniu kontrolovať pamäťovou bezpečnostnou kartou. Požiadavku na toto
doplnkové zabezpečenie prosím uveďte už pri objednávke.
Klimatizačná komora HPP 108 s LED osvetlením
Renomovaný nemecký výrobca špičkovej laboratórnej techniky, spoločnosť
Memmert, rozšíril svoju ponuku konštantných klimatických komôr HPP 108
o voliteľný modul osvetlenia. S ním môžete bez problémov úplne bezpečne a
presne regulovať a kombinovať všetky tri parametre - teplo, vlhkosť a svetlo.
Vďaka tejto novej funkcií Vám už nič nebraní použiť svoju klimatizačnú komoru HPP
108 pre aplikácie ako sú klíčenie semien, pestovanie rastlín alebo chov hmyzu
(obzvlášť drozofil), a to za stálych klimatických podmienok a denného svetla.
Môžete si vybrať z dvoch alternatív - studené biele svetlo alebo kombináciu
studeného bieleho svetla a teplého bieleho svetla:
Typ "T7" - studené biele svetlo 5 500 Kelvinov, 10 LED žiariviek na bočných
vnútorných stranách komory, sila osvetlenia - meraná zo vzdialenosti cca 10 cm 10 000 Luxov. Programové nastavenie prepínania intenzity svetla z 0 na 100 %
je v 10% krokoch. Programovanie kriviek je možné v kombinácii s teplotou aj
vlhkosťou.
Typ "T8" - studené biele svetlo 5 500 Kelvinov + teplé biele svetlo 2 700
Kelvinov, 10 LED žiariviek - päť studených a päť teplých - na bočných vnútorných
stranách komory, sila osvetlenia - meraná zo vzdialenosti cca 10 cm - 10 000
Luxov. Programové nastavenie prepínania intenzity svetla z 0 na 100 % je v 10%
krokoch. Programovanie kriviek je možné v kombinácii s teplotou aj vlhkosťou.
148
HPP 108
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Počet políc
štandard/max.
Objem
(l)
Vnútorné rozmery
ŠxDxV (mm)
Vonkajšie rozmery
ŠxDxV (mm)
Hmotnosť
(kg)
2/5
108
560x400x480
710x620x760
66
Kat. č.
Popis
395 354 355 108
HPP 108
PRÍSLUŠENSTVO
395 354 913 500
395 354 911 500
395 354 355 117
395 354 355 118
Polica z drôteného pletiva (max. počet 5)
Polica nerezová perforovaná (max. počet 5)
Osvetlenie typ T7 - studené biele svetlo
Osvetlenie typ T8 - studené aj teplé biele svetlo
Cena
www.lambda.sk
24. KLIMATICKÉ KOMORY A BOXY NA PESTOVANIE RASTLÍN
(
(
(
(
(
Klimatická komora Memmert HPP 749
Novinkou výrobcu Memmert je tiež klimatická komora HPP 749, ktorej úžitkový
objem 749 l pri rozmeroch 1040×1200×600 mm je takmer 7× väčší než je
objem u doteraz vyrábaného modelu HPP 108. Klimatická komora je technicky
veľmi podobná komorám testovacím. Pri teplote od +5 °C do +70 °C a vlhkosti
regulovateľné od 10 % do 90 % RH umožňuje exaktné testovanie vplyvu
prostredia na vlastnosti materiálov. Medzi jej prednosti patrí tichá prevádzka,
úspora miesta, šetrnosť k životnému prostrediu a ľahká manipulácia. Príkon je
1 050 W pri topení aj chladení a hmotnosť 218 kg. Peltierov článok v zadnej časti
komory umožňuje úsporu až 90 % energie oproti jednotkám s kompresorom.
Komora je vyrobená z nerezovej ocele. Dvere sú úplne tepelne izolované, ich
vnútorná strana je vyrobená zo špeciálneho skla. Komora umožňuje umiestenie až
14 políc z drôteného pletiva alebo dierkovaného plechu. Táto komora je bez
osvetľovacieho modulu.
Memmert HPP 749
Počet políc
štandard/max.
Objem
(l)
Vnútorné rozmery
ŠxDxV (mm)
Vonkajšie rozmery
ŠxDxV (mm)
Hmotnosť
(kg)
2/14
749
1040x600x1200
1190x1620x825
218
Kat. č.
Popis
395 354 355 749
HPP 749
PRÍSLUŠENSTVO
395 354 913 800
395 354 911 800
Polica z drôteného pletiva (max. počet 14)
Polica nerezová perforovaná (max. počet 14)
Cena
(
(
(
SANYO
Box na pestovanie rastlín Sanyo MLR-351
Japonský výrobca má v svojej ponuke iba jediný, ale zato konštrukčne dokonalý
a bezporuchový kultivačný box MLR-351. Box je vhodný najmä pre kultivácie
rastlinných tkaninových kultúr (TK) v miskách a malých kontajneroch a kultiváciu
menších rastlín typu Arabidopsis. Pre rastlinné TK je komora ideálna vďaka
bočnému osvetleniu z troch strán a tým možnému umiestneniu veľkého počtu políc.
Tak zákazník získa veľkú kultivačnú plochu v relatívne malej komore. Pre menšie
rastliny sa tiež bežne s úspechom používa, ale pre niektoré aplikácie, kde
preferujú horné osvetlenie nemusí byť bočné osvetlenie ideálne. Pre iné bočné
svetlo nevadí (je jasné že rastlina uprostred police dostane menší podiel svetla
ako tie na stranách). Na druhej strane sa vďaka veľkému počtu políc dá tento
problém riešiť tak, že rastliny sa neumiestňujú doprostred políc. MLR má plne
programovanie po krokoch - zmena dňa a noci sa dá naprogramovať postupne
(nie len tma/svetlo). Intenzita osvetlenia je 20 000 luxov (cca. 270 µmol/m2/s) so
šiestimi intenzitami osvetlenia. Jedna polica má 46x45 cm, v cene je päť políc
- štyri štandardné a jedna menšia na dno, plocha s troma policami je 0,62 m2,
s piatimi takmer 1 m2. Mikroprocesorová regulácia zabezpečuje jednoduché
programovanie a precíznu kontrolu požadovaných parametrov ako sú teplota,
intenzita osvetlenia a u modelu MLR-351H aj vlhkosť. Možnosť tvorby vlastných
programov až s deviatimi krokmi (svitanie, stmievanie).
Sanyo MLR-351
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
149
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
MLR-351
MLR-351H
Vonkajšie rozmery (ŠxDxV)
Vnútorné rozmery (ŠxDxV)
Efektívna kapacita
Police
760x700x1835 mm
520x490x1135 mm
294 litrov
4 drôtené oceľové police potiahnuté ochrannou vrstvou PE, ŠxD=465x450 mm,
1 polica na dno s rozmermi 355x395 mm, maximálny záťaž každej police 25 kg
Prístupový otvor
Otvor s priemerom 40 mm na vrchu komory
Cirkulácia vzduchu
Nútená pomocou ventilátora
Ohrev
340 W
Odmrazovanie
Automatické alebo manuálne
Čistá hmotnosť
230 kg
220 kg
Rozsah kontroly teploty
+5 °C až +50 °C (vypnuté svetlá)
0 °C až +50 °C (vypnuté svetlá)
+10 °C až +50 °C (zapnuté svetlá)
+10 °C až +50 °C (zapnuté svetlá)
Teplotná fluktuácia
±1,0 °C (vypnuté svetlá), ±2,5 °C (zapnuté svetlá) pri 20 °C bez náplne
Rozsah osvetlenia
0 až 20,000 lux, fluorescenčné lampy 15x40 W, 6 krokov (0, 1, 2, 3, 4, 5)
Zvlhčovač
Ultrazvukový s PID kontrolou
------------Rozsah kontroly vlhkosti
60 až 90 % RH (+15 °C až +45 °C
------------pri vypnutých svetlách)
55 až 85 % RH (+15 °C až +45 °C
pri zapnutých svetlách)
Programovanie
Teplota, svetlá a vlhkosť
Teplota a svetlá
12 krokov (10 predlôh), 98 cyklov alebo neobmedzený chod
Režim hodín: 00:00 - 23:59 / Časovač: 00:01 - 99:59
Ukladanie dát
Ukladanie údajov v šesť minútových intervaloch po dobu približne 14 dní. Denné informácie môžu byť zobrazené na grafickom
displeji. Pri plnej pamäti sa automatický prepisujú najstaršie údaje. Rozhranie RS232 pre prenos uložených dát do PC
Zobrazenie aktuálneho času
Hodiny sú zálohované batériou pre prípad výpadku prúdu
Analógový výstup pre záznam
0 až 100 mV/ Teplota: 0 až +50 °C/Osvetlenie: 0 až 5/Vlhkosť: 0 až 100 % RH
Alarmy a bezpečnosť
Teplotný a vlhkostný zvukový a optický alarm
Kat. č.
Popis
MLR-351H
MLR-351
Box na pestovanie rastlín Sanyo s kontrolou teploty, osvetlenia a vlhkosti
Box na pestovanie rastlín Sanyo s kontrolou teploty a osvetlenia
Cena
(
(
CONVIRON
Box na pestovanie rastlín Conviron Adaptis A1000
Kanadský špecialista na klimatické komory, ale aj celé klimatizované miestnosti a medzi vedcami pracujúcimi na rastlinách veľmi
uznávaná značka Conviron, ponúka svoju univerzálnu komoru Adaptis vhodnú pre všetky možné aplikácie. Komora Adaptis A1000
bola navrhnutá ako univerzálna pre všeobecné použitie a pre jednotlivé aplikácie sa prispôsobuje len výmenou osvetľovacích kitov.
Parametrovo je ideálna, teoreticky splňuje všetky požiadavky na kultivácie. Zákazník si užívateľský môže prestavovať komoru pre
TK, Arábkovky (Arabidopsis), inkubáciu semien a hmyzu, ale aj pre veľké rastliny. To všetko s riadením osvetlenia, vlhkosti a teploty.
Vrchné osvetlenie pomocou osvetľovacích kaziet zabezpečuje, že na každú časť police dopadá približne rovnaké množstvo svetla.
Uniformné osvetlenie je zabezpečené pomocou fluorescenčných lámp, ktorých počet a intenzita závisí na inštalovanom kite.
Reguláciu relatívnej vlhkosti zabezpečuje ultrazvukový zvlhčovač. Chladiaci (CFC-free) systém reguluje teplotu v komore podľa
nastavených podmienok, pričom výmena vzduchu je rovnomerne zabezpečená horizontálnym prúdením cez celú zadnú časť komory
(AR-Kit, IN-Kit) alebo vertikálnym prúdením cez podlahu technológiou Unifloor® (TC-Kit, PG-Kit). Komora je ovládaná
mikroprocesorom, ktorý umožňuje programovanie po krokoch, zaznamenávanie dát do pamäte, zvukové aj vizuálne hlásenie
alarmových stavom a pod. Kolieska zospodu komory uľahčujú prepravu komory na správne miesto.
Teplotný rozsah (°C)
Vnútorný objem
Rastová plocha
Rastová výška
Intenzita osvetlenia
(150 mm od zdroja)
Hmotnosť
Vonkajšie rozmery (ŠxDxV)
Napájanie
150
A1000
AR-Kit
-----1000 l
----------------
1000 l
1,2 m2
500 mm
300 µmoles/m2/s
360 kg
127 kg
TC-Kit
PG-Kit
IN-Kit
+10 až +45 (zapnuté svetlá) +4 až +40 (vypnuté svetlá)
1000 l
1000 l
1000 l
2,4 m2
2,4 m2
0,6 m2
200 mm
250 mm
1100 mm
200 µmoles/m2/s
115 µmoles/m2/s
650 µmoles/m2/s
227 kg
1060x826x2010 mm
220/240 V, 10/50 Hz
127 kg
127 kg
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kit AR - Arabidopsis: dve alebo tri nastaviteľné police s lampami pre kultivácie Arabidopsis, horizontálne prúdenie, 300 alebo
425 µmol/m2/s, tri úrovne intenzity osvetlenia, max. výška rastlín 460 mm, kultivačná plocha 1,05 m2 s dvoma policami
alebo 1,58 m2 s troma policami (Xtier je voliteľná tretia polica. Pri jej používaní sa výška medzi policami znižuje zo 460 mm
u dvojpolicového na cca. 300 mm pri troch policiach a najnižšia regulovaná teplota sa posúva od +15 °C pri plnej
intenzite).
Kit TC - tkaninové kultúry: štyri nastaviteľné police s lampami pre kultivácie TK, vertikálne prúdenie, 200 alebo 320 µmol/m2/s,
max. výška 200 mm, kultivačná plocha 2,1 m2.
www.lambda.sk
24. KLIMATICKÉ KOMORY A BOXY NA PESTOVANIE RASTLÍN
Kit PG - plant growth: jedna polica s lampami pre kultivácie rastlín, vertikálne prúdenie, 650 µmol/m2/s, tri úrovne intenzity
osvetlenia, max. výška 1065 mm, kultivačná plocha 0,5 m2
Kit IN - inkubačný: štyri nastaviteľné police s armatúrami na fluorescenčnú lampu (vhodné pre klíčenie semien, hmyz atď.), 125
alebo 200 µmol/m2/s, max. výška 250 mm, kultivačná plocha 2,1 m2
A100
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO:
—
AR-HL - zvýšená intenzita osvetlenia pre AR kit - 425 µmol/m2/s, len pre dvojpolicové usporiadanie
—
XTIER - tretia osvetlená polica pre AR kit (1,58 m2 kultivačnej plochy, nižšia výška rastlín, teplota od +15 °C pri plnej intenzite),
trojpolicové usporiadanie možné len pre 300 µmol/m2/s
—
TC-HL - zvýšená intenzita osvetlenia pre TC kit - 320 µmol/m2/s
—
IN-HL - zvýšená intenzita osvetlenia pre IN kit - 200 µmol/m2/s
—
DP - odparovacia miska (ak nie je inštalovaný vývod kondenzátu do odpadu)
Kat. č.
Popis
A1000
AR-Kit
TC-Kit
PG-Kit
IN-Kit
Box na pestovanie rastlín Conviron Adaptis A1000 základná komora
Kit s dvoma nastaviteľnými policami s lampami pre kultivácie Arabidopsis
Kit so štyrmi nastaviteľnými policami s lampami pre kultivácie TK
Kit s jednou policou s lampami pre kultivácie rastlín
Kit so štyrmi nastaviteľnými policami s lampami pre kultivácie semien, hmyzu
Cena
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
(
(
(
(
(
151
Download

KLIMATICKÉ KOMORY A BOXY NA PESTOVANIE RASTLÍN