KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
2.
ELEKTROFORÉZY
A GRADIENTOVÉ
ZMIEŠAVAČE
2.1 HORIZONTÁLNE ELEKTROFORÉZY
SCIE-PLAS
Horizontálne elektroforézy Scie-Plas majú robustnú konštrukciu vyhotovenú zo špeciálneho
akrylátu, ktorá zabezpečuje dlhodobý bezporuchový chod. Konektory pre vodiče sú
pozlátené, čo zabraňuje ich korózii, elektródy sú platinové a ľahko vymeniteľné.
Nalievacie prepážky a hrebene sú farebne odlíšené podľa ich hrúbky. Každá vanička má
dno bielej farby, čo zvyšuje viditeľnosť vzoriek pri ich pohybe počas behu elektroforézy,
kým farebné prúžky na dne vaničky zase uľahčujú nakladanie vzoriek. Dno elektroforézy
je z UV transparentného materiálu, čo umožňuje sledovanie DNA a RNA bandov bez
nutnosti vysúvania gélu z vaničky na transiluminátor. Nalievanie gélu do vaničiek je veľmi
jednoduché a bezpečné a k dispozícii je viacero variant vaničiek a hrebeňov s rôznou
veľkosťou a kapacitou. Praktický dizajn elektroforetických vaničiek s umiestnením viacerých hrebeňov zvyšuje kapacitu samotnej elektroforézy.
Gély do elektroforéz Scie-Plas sa dajú nalievať štyrmi spôsobmi:
1) Na koniec vaničky sa vloží prepážka so silikónovým tesnením, ktorá sa po stuhnutí gélu
vytiahne
2) Vanička má na oboch koncoch silikónové tesnenie priliehajúce k elektroforetickému tanku; po stuhutí gélu sa vanička otočí o 90° a môže bežať elektroforéza
3) Na koniec vaničky sa nasunie silikónový kryt, ktorý sa po stuhnutí gélu odoberie
4) Nalievanie viacerých gélov naraz v externom nalievacom tanku
Y O U R
C H O I C E
HU6
Elektroforézy Scie-Plas sa vyrábajú v rôznych veľkostiach pre rýchle rutinné analýzy
(HU6 a HU10), analytické a preparatívne výskumy (HU13, HU15 a HU20), a screening
PCR produktov (HU25). Verzie s chladeným dnom umožňujú beh pri vyššom napätí s kratšími časmi bez straty rozlíšenia (CHU20 a CHU25). Elektroforézy sa dodávajú s UV
transparentnou vaničkou, nalievacími prepážkami (okrem HU6, HU10 a HU13), kde je
štandardom nalievanie vo vaničke otočenej v elektroforéze o 90°), dvoma hrebeňmi
s hrúbkou 1 mm, nalepovacími farebnými prúžkami a koncovkami pre cirkuláciu pufra
(okrem HU6 a HU10), ktorá udržiava homogénne pH a zabraňuje vzniku gradientu.
HU25
HU15
Kat. č.
Model
HU6
HU10
HU13
HU15
HU20
CHU20
HU25
CHU25
Mini
Mini-Plus
Midi
Standard
Maxi
Cooled Maxi
Maxi-Plus
Cooled Maxi-Plus
Rozmery gélu
(Š×D) (cm)
Objem
pufra (ml)
Zarážky
pre hrebene
Max. počet
vzoriek
Štand. dodávané
hrebene
Odporúčané
napätie (V)
6×7,5
10×11,5
12,8×15
15×15
20×20
20×20
25×30
25×30
325
450
900
1200
2200
2200
3000
3000
2
4
4
4
4
6
12
12
32
80
112
120
168
168
624*
624*
2x 1,0 mm 8-jamkový
2x 1,0 mm 16-jamkový
2x 1,0 mm 16-jamkový
2x 1,0 mm 16-jamkový
2x 1,0 mm 16-jamkový
2x 1,0 mm 16-jamkový
6x 1,0 mm 26-jamkový
6x 1,0 mm 26-jamkový
70-90
75-125
100-125
100-125
150-175
150-225
150-200
150-250
Cena
272,- €
303,- €
327,- €
388,- €
479,- €
603,- €
715,- €
715,- €
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
*pri použití voliteľného hrebeňa pre 52 vzoriek
COMET single cell systémy gélovej elektroforézy (SCGE)
sú navrhnuté špeciálne pre bunkovú elektroforézu na detekciu a kvantifikáciu poškodení
a opráv DNA v jednotlivých bunkách po expozícii genotoxickým faktorom.
Scie-Plas COMET systémy sú k dispozícii v dvoch rôznych formátoch, určených pre 20 a 40
štandardných sklíčok.
Sú vybavené dvoma portami pre chladenie a dvoma portami pre recirkuláciu pufra.
Farebné odlíšenie rukovätí korešponduje s pozíciami anódy a katódy pre jednoduché
zaistenie správnej orientácie sklíčok.
Scie-Plas Comet Single Cell Specialist Gel System
Kat. č.
Model
Kapacita sklíčok
Aktívne rozmery
vaničky (ŠxDxV)
Objem pufra
Odporúčané
napätie/prúd
Cena
Comet 20
Comet 40
Complete System - COMET-20
Complete System - COMET-40
20 ks (25x75 mm)
40 ks (25x75 mm)
275x215x35 mm
275x370x35 mm
600 ml
800 ml
5 V/300 mA
5 V/300 mA
384,- €
456,- €
APELEX
Horizontálne elektroforézy určené na separáciu DNA/RNA restrikčných fragmentov
v agarózovom géli. Väčšie modely sú vhodné aj na PCR skríning a RFLP.
MINIGEL 2
Je určená pre rýchlu separáciu nukleových kyselín. Celú aparatúrku je možné priamo
umiestniť na UV transiluminátor.
Balenie obsahuje:
UV transparentnú vaničku 10x8 cm (ŠxD), dve tesnenia, 1,0 mm hrebeň pre 16 vzoriek (12 µl
vzorky pri hrúbke gélu 5 mm), kryt a káble.
MINIGEL 2
MIDIGEL 2
je vybavený vaničkou s červenými pásikmi pre lepšiu viditeľnosť jamiek.
Na výber s rôzne dlhými dráhami podľa výberu z dvoch typov vaničiek pre gély rozmerov:
10x14 cm, 10x8 cm.
Balenie obsahuje:
UV transparentnú vaničku 10x14 cm (ŠxD), dve tesnenia, 2,0 mm hrebeň pre 16 vzoriek
(24 µl vzorky pri hrúbke gélu 5 mm), kryt, káble a príslušenstvo na cirkuláciu pufra.
*pri objednaní dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
MIDIGEL 2
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
7
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
MIDIGEL XL
S vaničkou s červenými pásikmi pre lepšiu viditeľnosť jamiek.
Na výber zo štyroch typov vaničiek pre gély rozmerov: 15x20 cm, 15x17 cm, 15x12 cm,
15x8 cm, s krátkymi aj dlhými separačnými dráhami podľa voľby.
*pri objednaní dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
BALENIE OBSAHUJE:
Kat. č. 370000: UV transparentnú vaničku 15x17 cm (ŠxD), dve tesnenia, 2,0 mm hrebeň pre
27 vzoriek (32 µl vzorky pri hrúbke gélu 5 mm), kryt, káble a príslušenstvo na cirkuláciu
pufra.
MIDIGEL XL
Kat. č. 371000: ako 370000, ale plne vybavená so 6x1,0 mm 16-jamkovými hrebeňmi
(96 vzoriek, 24 µl pri hrúbke gélu 5 mm) - kompatibilná s multikanálovými pipetami.
MAXIGEL THERMO 2
Určená pre elektroforézu s vysokým rozlíšením. DNA/RNA analýza a rýchly skríning všetkých
vzoriek z 3x96 pozícií PCR termocykléru na jeden gél.
Dostupná s vaničkami dvoch veľkostí podľa výberu pre gély rozmerov: 20x24 cm, 20x12 cm
Obojstranné hrebene pre 44/21 vzoriek kompatibilné s multikanálovými pipetami.
*pri objednaní dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
Balenie obsahuje:
MAXIGEL THERMO 2
Kat. č. 370000: UV transparentnú vaničku 20x24 cm (ŠxD), dve tesnenia, 1,0 mm obojstranný
hrebeň pre 44/21 vzoriek (14/24 µl vzorky pri hrúbke gélu 5 mm), kryt, káble
a príslušenstvo na cirkuláciu pufra.
Chladiace porty pre kontrolu teploty
Buffer cirkulačné porty
Kat. č.
Model
311000
Minigel 2
Rozmery gélu
(podľa vaničky) (ŠxD)
Objem
pufra
10x8 cm
250 ml
Zarážky
Max. počet
pre hrebene
vzoriek
2
36
Štand. dodávané
hrebene
1x1,0 mm
16-jamkový
Zvýhodnený set so zdrojom PS304
*v prípade objednania dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
321000
4
Midigel 2
72
800 ml
10x14 cm
1x2,0 mm
2
10x8 cm
16-jamkový
Zvýhodnený set so zdrojom PS304
3210PF
Midigel 2+PS 304
*v prípade objednania dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
370000
8
Midigel XL
216
1200 ml
15x20 cm
1x2,0 mm
6
15x17 cm
27-jamkový
371000
4
Midigel XL
96
1800 ml
15x12 cm
6x1,0 mm
2
15x8 cm
16-jamkový
Zvýhodnený set so zdrojom PS304
3700PB
Midigel XL+PS 304
*v prípade objednania dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
331000
8
Maxigel Thermo 2
352
20x24 cm
1x1,0 mm
2
20x12 cm
44/21-jamkový
3310PG
Maxigel Thermo2+ PS 305 Zvýhodnený set so zdrojom PS305
*v prípade objednania dvoch ďalších hrebeňov získate ďalšiu vaničku zdarma
*Pri objednaní špecifikujte požadovaný rozmer vaničky z variantných riešení
3110PA
8
Minigel 2+PS 304
Cena
386,- €
799,- €
486,- €
897,- €
597,- €
839,- €
1 004,- €
824,- €
1 401,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
BIOMETRA
Horizontálne elektroforézy Biometra sú dostupné v širokej škále rozmerov a odporúčajú sa predovšetkým na elektroforézu PCR
produktov, malých plazmidov, separačné a restrikčné metódy, ako aj na elektroforézu RAPD a RFLP fragmentov. Ich moderný
dizajn sa spája s dlhou životnosťou platinových elektród, jednoduchosťou použitia a spoľahlivosťou v oblasti výskumu, ako aj
v rámci rutinnej práce v laboratóriu. Vaničky na nalievanie gélov sú z UV transparentného materiálu, čo uľahčuje proces
vyhodnocovania výsledkov. V dostupnosti sú tri línie elektroforéz.
Línia Compact je dostupná v troch veľkostiach elektroforéz (XS/S; M; L/XL), určených na prípravu piatich rozličných veľkostí gélu
(XS, S, M, L, XL).
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
Línia Horizon® sa dodáva v troch praktických veľkostiach. Vaničky sú zvýraznené červenými pruhmi pre jednoduchšie nanášanie
vzoriek. Modely Horizon® 11.14 a Horizon 20.25 obsahujú aj porty k napojeniu peristaltickej pumpy pre cirkuláciu pufra a dajú sa
tiež použiť ako zariadenia na Southern a Northern blotting.
Kat. č.
Model
025-000
025-100
025-200
025-300
025-400
41060039
11068020
21069026
Compact XS
Compact S
Compact M
Compact L
Compact XL
Horizon® 58
Horizon® 11.14
Horizon® 20.25
Rozmery gélu
(ŠxD) (cm)
Objem
pufra (ml)
Zarážky
pre hrebene
Max. počet
vzoriek
Počet zubov
dodávaného hrebeňa
8,2x7,1
8,2x10,5
12,4x14,5
23,9x20,0
23,9x25,0
5,7x8,3
11,0x14,0
20,0x25,0
360
360
580
1 660
1 660
100
700
1 550
2
3
4
6
8
2
2
2
32
48
100
312
416
28
48
84
11
11
18
36
26
8; 14
14
20
Cena
325,- €
340,- €
384,- €
550,- €
569,- €
460,- €
688,- €
794,- €
V prípade Vášho záujmu o nalievací systém pre externé nalievanie gélu, nás prosím kontaktujte, radi Vám dopošleme cenovú ponuku.
Compact M
Horizon® 20.25
MAJOR SCIENCE
Elektroforézy Major Science sú určené na rutinnú elektroforézu agarózových gélov.
Vyznačujú sa nízkou spotrebou pufra a jednoduchosťou používania. Premyslený dizajn
dovoľuje možnosť voľby UV transparentnej vaničky rôznych rozmerov, pričom všetky
modely umožňujú zvoliť si aj kombinovaný model. Praktický nalievací systém si
nevyžaduje použitie tesniacich elementov.
Midi plus 2 systém
Rozmery aparatúry
(ŠxDxV) (cm)
Rozmery gélu
(ŠxD) (cm)
Objem
pufra
Max. počet
vzoriek
Počet zubov
dodávaného hrebeňa
Midi plus 1 systém
22x12,5x9
300 ml
26,5x17,5x9
50
100
70
140
210
200
450
550
336
504
672
16
Midi plus 2 systém
10x7
10x10
15x7
15x10
15x15
20x10
20x20
20x25
26x16
26x24
26x32
Kat. č.
Model
ME10-7
ME10-10
ME15-7
ME15-10
ME15-15
ME20-25
ME20-20
ME20-10
ME26-16
ME26-24
ME26-32
Maxi systém
Maxi plus systém
39,5x23x9
50x28x9
500 ml
1 200 ml
1 400 ml
20
20
28
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
9
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Popis
ME10-7
ME10-10
ME10-7-10
ME15-7
ME15-10
ME15-15
ME15-7-10-15
ME20-25
ME20-20
ME20-10
ME20-10-20
ME26-16
ME26-24
ME26-32
ME26-16-24-32
Midi plus 1 systém obsahuje 10x7 cm UV transparentnú vaničku, 2x16 jamkové hrebene
Midi plus 1 systém obsahuje 10x10 cm UV transparentnú vaničku, 2x16 jamkové hrebene
Midi plus 1 systém obsahuje 10x7 cm a 10x10 cm UV transparentnú vaničku, 2x16 jamkové hrebene
Midi plus 2 systém obsahuje 15x7 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Midi plus 2 systém obsahuje 15x10 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Midi plus 2 systém obsahuje 15x15 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Midi plus 2 systém obsahuje 15x7 cm; 15x10 cm a 15x15 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Maxi systém obsahuje 20x25 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Maxi systém obsahuje 20x20 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Maxi systém obsahuje 20x10 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Maxi systém obsahuje 20x10 cm a 20x20 cm UV transparentnú vaničku, 2x20 jamkové hrebene
Maxi plus systém obsahuje 26x16 cm UV transparentnú vaničku, 6x28 jamkové hrebene
Maxi plus systém obsahuje 26x24 cm UV transparentnú vaničku, 6x28 jamkové hrebene
Maxi plus systém obsahuje 26x32 cm UV transparentnú vaničku, 6x28 jamkové hrebene
Maxi plus systém obsahuje 26x16, 24, & 32 cm UV transparentnú vaničku, 6x28 jamkové hrebene
Cena
(
(
368,- €
(
(
(
474,- €
671,- €
(
(
612,- €
(
(
(
1 000,- €
Séria MBE
Novinkou od spoločnosti Major Science je kombinovaný SafeBlue Electrophoretic System. Tento univerzálny a kompaktný systém sa
skladá z odnímateľnej priesvitnej vaničky na pufor, elektroforetického zdroja, zdroja modrého svetla, vrchnáka a troch vaničiek na
gél. Vaničky na gél sú v troch veľkostich s rozmermi 150x70 mm, 150x100 mm a 150x150 mm. Systém zobrazuje priamo
pomocou modrého svetla aktuálne pozície DNA/RNA bandov počas behu elektoforézy, čím umožňuje zvoliť priamym pozorovaním
najoptimálnejší čas elktroforézy. Modré osvetlenie je zabezpečené pomocou LED diód, nie je zdraviu škodlivé a je vhodné pre
okamžitú vizualizáciu farbív ako sú EtBr, SYBR Green a SafeView.
MBE series
Rozmery zariadenia: (ŠxDxV)
Napájanie
Rozmery gélu: (ŠxD)
ELEKTROFORETICKÝ ZDROJ
Výstupné napätie
Výstupný prúd
Výstupný výkon
Funkcie
MODRÉ OSVETLENIE
Zdroj svetla, vlnová dĺžka
Ovládanie osvetlenia
Cena
220x293x80 mm
Sieťové 230 V/50 Hz
150x70 mm
150x100 mm
150x150 mm
10 - 150 V, krokovanie po 1 V
10 - 300 mA, krokovanie po 1 mA
30 W
Konštantné napätie, konštantný prúd, časovač od 1 do 999 minút
s alarmom, detekcia chodu naprázdno
Séria MBE
LED diódy, 470 nm
Zapínanie, vypínanie
813,- €
Peristaltická pumpa od fy. Scie-Plas je určená na recykláciu pufra za účelom zachovania
žiadaného pH pufra a na ochranu pred tvorbou iónového gradientu. Pumpa je kompatibilná
s horizontálnymi elektroforézami HU13, HU15, HU20, HU25, CHU20, CHU25, pričom sa
pripája pomocou portov umiestnených na kryte elektroforézy.
Kat. č.
Popis
040.1S1D.010
Peristaltická pumpa pre recykláciu pufra, 1-kanálová, max. prietok 120 ml/min, 4,0 - 40 RPM, reverzibilná,
hlučnosť do 70 dB (vo vzdialenosti 1 m)
Silikónová hadička - 1 m, vnútorný priemer 3,2 mm/1,6 mm hrúbka steny*
913.A032.016
Cena
1 521,- €
15,- €
*Cena silikónovej hadičky platná len v prípade objednania spolu s pumpou (v opačnom prípade je cena navýšená o dopravné náklady)
10
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
2.2 PULZNÁ ELEKTROFORÉZA V ROTAČNOM POLI
BIOMETRA
Rotaphor™ firmy Biometra je zariadenie pre pulznú elektroforézu,
ktoré využíva patentovaný systém rotujúceho poľa (Rotating Field
Electrophoresis - ROFE). Elektrické pole medzi dvoma primárnymi
elektródami je v rotačnej elektroforéze stabilizované ďalšími
pármi sekundárnych elektród.
Rotačné elektródy umožňujú nastavenie parametrov vo výnimočne
flexibilnom rozsahu.
Rotaphor™ umožňuje analyzovať až 50 vzoriek naraz, pričom
rozmer gélu 20 cm zabezpečuje výbornú čitateľnosť a rozlíšenie
jednotlivých bandov. Prístroj dokáže diskrétne separovať DNA od
100 bp do veľkosti 6 Mbp, vrátane lineárnych alebo cirkulárnych
chromozómov a je schopný pracovať so všetkými metódami
s nadstavbovou výhodou (CHEF, FIGE, PAGE, ROFE), pričom všetky
parametre uvedených metód je možné v priebehu elektroforézy
automaticky meniť podľa momentálnych požiadaviek experimentu.
Medzi nastaviteľné parametre patria:
—
Smer elektrického poľa (lineárna/logaritmická zmena uhlu)
—
Časová dĺžka pulzu (lineárna/logaritmická zmena času)
—
Intenzita elektrického poľa (lineárna/logaritmická zmena napätia)
Manuál pulznej elektroforézy v rotačnom poli obsahuje mnoho aplikácií a optimalizovaných parametrov na spoľahlivú separáciu
a iné technické detaily. V dodávanom Rotaphor™ 6.0 softvéri je prednastavených 17 programov, určených na separáciu DNA
rôznych veľkostí. Schopnosť výberu medzi manuálnym a automatickým režimom robia systém výnimočne flexibilným a výkonným.
PRINCÍP PULZNEJ ELEKTROFORÉZY V ROTAČNOM POLI
Všetky elektródy sú umiestnené na rotore nad analyzovaným gélom, ktorý je v stabilnej polohe. Rotácia elektród umožňuje voľné
nastavenie smeru elektrického poľa v rozsahu od 0 do 255 stupňov. Pri vhodnom nastavení intervalov rotácie (dĺžky pulzu) je
možné odseparovať každý typ vysokomolekulárnej DNA až do veľkosti 6 Mbp. Tento princíp je oveľa efektívnejší a spoľahlivejší
oproti predošlým pulzným elektroforézam s fixne zabudovanými dvomi pármi elektród.
KOMPLETNÝ SYSTÉM OBSAHUJE:
—
Elektroforetickú komoru s možnosťou chladenia s vlastným vnútorným okruhom a magnetickým ventilom
—
Elektroforetický zdroj s rozhraním pre prepojenie komory s kontrolnou programovacou jednotkou
—
Osobný počítač so sieťovou kartou a nainštalovaným Rotaphor 6,0 softvérom
—
Rotor s elektródami
—
Systém na nalievanie gélov a 18 zubový hrebeň
—
LCD monitor
—
Chladiaci cirkulačný termostat KH-5
—
Manuál
Chladiaci cirkulačný termostat KH-5 s moderným dizajnom a chladením bez použitia CFC je riadený mikroprocesorom s originálnou
elektronikou. Real Temperature Adjustment systém umožňuje vďaka korekčnej hodnote "C" úpravu medzi aktuálnou zobrazenou
teplotou a teplotou externého zariadenia. Výkonné čerpadlo zabezpečuje vynikajúcu tepelnú uniformitu celého kúpeľa a účinnú
výmenu tepla s externým zariadením. Týmto spôsobom možno dosiahnuť vysoký stupeň presnosti požadovanej teploty.
Kat. č.
Popis
021-200
Rotaphor™ kompletný systém, 230 V obsahuje Rotaphor™ System (230 V), elektroforetickú komoru, rotor s elektródami,
systém na nalievanie gélov, PC s nainštalovaným Rotaphor™ 6.0 softvérom, elektroforetický zdroj s napojením na PC,
operačný systém v angličtine, prepojovací kábel
Chladiaci cirkulačný termostat KH-5, 230 V
043-400
Cena
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
(
(
11
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
KH-5
Teplotný rozsah
Fixne nastavené teploty
Teplotná odchylka
Displej
Max. prietok pri použití hadíc s priemerom 12 mm
Max. dosiahnuteľný tlak
Hadice pre spojenie s čerpadlom
Vnútorný objem nádržky
Celkové rozmery (DxŠxV)
Hmotnosť jednotky
Napájanie
Príkon
Ochrana pred preťažením motora
FIS-systém
Nastavenie teploty
Zobrazenie teploty
RTA system
Kontrolný senzor
od -10 °C do +80 °C
5 (voľný výber)
±0,1 K
Multifunkčný, digitálny
7,5 l/min. alebo 15 l/min.
300 mbar
8/12 mm
2,8 l
232x487x620 mm
30 kg
230 V ±10 %
2,395 VA
Áno
Áno
Digitálne
LED zelená
Áno
digital IC
KH6
2.3 ELEKTROFORÉZY NA SEKVENÁCIU DNA
Sekvenačné aparatúry od fy. Biometra a Scie-Plas sú dodávané v rôznych veľkostiach s rozličnou hrúbkou spacerov, čo umožňuje
zvoliť si pre jednotlivé experimenty optimálny model. Elektroforézy je možné dodatočne doplniť systémom pre odvod tepla a tým
eliminovať smiling efekt, ako aj skrátiť celkový čas elektroforetického behu. Ponúkané aparatúry sa vyznačujú hrubšími sklami,
ktoré vo zvýšenej miere odolávajú mechanickému poškodeniu.
BIOMETRA
Model S2
od fy. Biometra je určený na separáciu oligo- a polynukleotidov, na sekvenáciu
DNA, genotypizáciu a štúdium polymorfizmov. Integrovaná hliníková platňa
odvádza prebytočné teplo a tým redukuje tvorbu smile bandov. Elektroforéza
má odoberateľný zásobník na spodný tlmivý roztok a osobitnú komoru na
zhromažďovanie vrchného tlmivého roztoku, čo zjednodušuje proces ich
výmeny a vylievania. Silikónová nalievacia obruba zabraňuje poškodeniu skiel
pri manipulácii a zabezpečuje tvorbu bezchybných gélov. Gély (hrubé 0,4
mm), môžu byť nalievané zvrchu, zo spodnej časti striekačkou, alebo
zariadením na tvorbu gradientu. Sklá sú pripevnené k aparatúre pomocou
nastaviteľných jazýčkov, čo výrazne znižuje riziko ich poškodenia. K modelu je
možné dokúpiť aj široké spektrum príslušenstva (hrebene, spacere a pod.).
S2
12
Kat. č.
Popis
21105036
MODEL S2 obsahuje elektroforetickú komoru, odnímateľný zásobník na tlmivý roztok, prípojné káble, 4 kusy hrebeňov
s hrúbkou 0,4 mm, 2 kusy bočných spacerov s hrúbkou 0,4 mm, 1 pár skiel, povrchový ukazovateľ teploty a manuál
Cena
1 731,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
SCIE-PLAS
Sekvenačné elektroforézy Scie-Plas sa vyrábajú v dvoch veľkostiach 0,35 mm hrubých gélov:
20x50 cm pre max. 96 vzoriek a 33x41 cm pre max. 48 vzoriek. Elektroforézy sú štandardne dodávané s dvoma pármi skiel
(2x rovné a 2x zrezané). Teplo je odvádzané integrovanou hliníkovou platňou. Ako prídavný chladiaci element je možné objednať
nezávislý elektrický ventilačný systém s externým teplotným senzorom. Senzor sníma teplotu skla a automaticky prestavuje
parametre napätia a prúdu tak, aby nenastala tepelná deformácia bandov. V ponuke je tiež viacero typov hrebeňov a spacerov
s rôznymi hrúbkami.
FHS-KIT
TVS1400
Kat. č.
Popis
TVS1400
DNA Sequencing Gel Unit 33x41cm obsahuje elektroforetickú komoru, tepelnú hliníkovú platňu, 1x48 jamkový hrebeň,
2x bočné spacere s hrúbkou 0,35 mm, 2 páry skiel (1x rovné, 1x zrezané)
Termostatický ventilačný systém s citlivým teplotným senzorom pre TVS1000 a TVS1400
FHS-KIT
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
Cena
1 074,- €
545,- €
2.4 GRADIENTOVÉ ELEKTROFORÉZY TGGE A DGGE
TGGE - TEMPERATURE GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS - ELEKTROFORÉZA
V TEPLOTNOM GRADIENTE
BIOMETRA
Patentované Biometra TGGE sú univerzálne detekčné systémy navrhnuté prevažne pre rýchlu analýzu mutácií. Pomocou teplotného
gradientu, ktorý je aplikovaný na gél počas elektroforézy dochádza k oddeleniu aj molekúl DNA a RNA, ktoré majú rovnakú
veľkosť, ale líšia sa navzájom poradím báz. Oproti iným mutačným analýzam ponúka TGGE najmä cenovo nenákladné analýzy
bodových mutácií fragmentov DNA s možnosťou analýzy zmiešaných vzoriek. Medzi ďalšie aplikácie použitia TTGE patria aj
všetky bežne používané metódy analýzy mutácií ako sú: SSCP (Single Strand Conformational Polymorphism), RFLP (Restriction
Fragment Lenght Polymorphism), TTGE (Temporal Temperature Gel Electrophoresis), CDGE (Constant Denaturing Gel
Electrophoresis), DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis), diferenciácia amplikónov pre kvantitatívne DNA analýzy, ako aj
populačné štúdie pri analýzach heteroduplexov. Pre RNA sú to najmä analýzy sekundárnej štruktúry RNA a dsRNA a pre proteíny
analýzy teplotnej stability proteínov, ako aj proteín/proteín a proteín/ligand interakcií.
Teplotný gradient gélu je tvorený masívnym Peltierovým blokom, ktorý je kontrolovaný mikroprocesorom. Unikátna presnosť
a stabilita teplotného gradientu zaručuje výnimočnú reprodukovateľnosť výsledkov, ktorú nie je možné dosiahnuť klasickým
chemickým gradientom (DGGE), alebo gradientom s použitím vodného kúpeľa. Biometra TGGE systémy sú schopné vytvoriť v rámci
gélu lineárny gradient až 45 °C, čím umožňujú sledovať v rámci jedného gélu výrazne heterogénne typy vzoriek. TGGE
elektroforézy sú dodávané ako komplet vrátane riadiacej jednotky a zdroja.
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
13
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
TECHNOLÓGIA TGGE
Teplotný rozsah
Lineárny gradient
Rozmery termobloku
Rozmery skiel
Rozmery gélu
Separačná vzdialenosť (perpendicular/paralel)
Počet vzoriek (objem)
Hmotnosť
Regulátor
Rozmery (DxŠxV)
Hmotnosť
Zdroj
Max. napätie
Max. prúd
Max. príkon
Rozmery (DxŠxV)
Hmotnosť
TGGE systém
TGGE MAXI systém
Peltierove bloky
5 - 80 °C
45 °C
9x9 cm
9x9 cm
7,8x4,2 cm
4/5 cm
10x(5 µl)
12x(3 µl)
18x(1,5 µl)
13x(5 µl), clean gels (024 - 040)
4,2 kg
Externý (ovládanie elektroforézy
a teplotného gradientu)
31x22x12 cm
3,8 kg
Integrovaný v regulátore
400 V
500 mA
30 W
-
Peltierove bloky
5 - 80 °C
45 °C
20x20 cm
23,5x23,5 cm
20x21,7 cm
16/19 cm
32x(5 µl)
42x(5 µl), clean gels (024 - 240)
22,0 kg
Externý (ovládanie elektroforézy
a teplotného gradientu)
31x22x12 cm
3,5 kg
Externý
400 V
500 mA
50 W
30x22x8 cm
6,5 kg
TGGE MAXI systém
Kat. č.
Popis
024-090
TGGE Systém - elektroforetický systém s Peltierovým blokom, 2 komorami pre pufor s nastaviteľnou pozíciou, regulátor
s integrovaným elektroforetickým zdrojom, manuál, štartovací kit (Kit pre 25 gélov vrátane skiel pre 1, 8 a 12 pozícií,
3 krycie sklá, 25 Polybond filmov, 3 svorky)
TGGE MAXI Systém - elektroforetický systém s Peltierovým blokom, 2 komorami pre pufor s nastaviteľnou pozíciou,
regulátor, elektroforetický zdroj, manuál, štartovací MAXI kit (Kit pre 25 gélov vrátane skiel pre 1 a 32 pozícií, 2 krycie
sklá, 2 tesnenia, 25 krycích filmov, 25 Polybond filmov, 12 svoriek)
024-290
14
TGGE systém
Cena
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
DGGE - DENATURING GRADIENT GEL
ELECTROPHORESIS
SCIE-PLAS
Scie-Plas DGGE systém je schopný simultánnej analýzy dvoch gélov s rozmermi 20x20 cm. Systém využíva externý zásobník ako rezervoár tepla. Vnútorný
vyhrievací systém a vonkajšia kontrolná jednotka udržiavajú požadovanú
teplotu elektroforézy. Systém pracuje do max. teploty 70 °C s presnosťou
±1 °C, pričom gél sa nalieva priamo v elektroforetickej jednotke. Pri známej
koncentrácií denaturačného činidla na cieľovú sekvenciu DNA môže byť tento
systém použitý aj pre CDGE analýzy.
Kat. č.
Popis
TV400-DGGE
Scie-Plas DGGE systém - elektroforetický systém s ohrevom 400 W, 1x termostatom, 1x kontrolnou jednotkou, 2 pármi
skiel, 2 pármi spacerov s hrúbkou 1 mm, 2x48 jamkovým hrebeňom a gradientovým zmiešavačom s objemom 100 ml.
TV400-DGGE
Cena
(
2.5 SYSTÉM PRE IZOELEKTRICKÚ FOKUSÁCIU
SCIE-PLAS
Systém pre izoelektrickú fokusáciu (IEF-SYS), od fy. Scie-Plas umožňuje pracovať s prakticky všetkými veľkosťami elektroforetických
gélov. Vymeniteľná chladiaca platňa s rozmermi 27x27 cm zabezpečuje rovnomerné tepelné prostredie potrebné predovšetkým
pri používaní ultratenkých IEF gélov a vysokého napätia. Elektródy sú v IEF systéme voľne polohovateľné a sú kompatibilné pre
vysokonapäťové elektroforetické zdroje.
Kat. č.
Popis
IEF-SYS
Scie-Plas IEF Unit - elektroforetický tank s krytom, keramická chladiaca platňa, sklenená platňa, elektródy,
rám na elektródy, napájacie káble
Cena
1 067,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
15
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
2.6 VERTIKÁLNE ELEKTROFORÉZY
Vertikálne elektroforetické systémy Scie-Plas a Biometra sú koncipované pre rýchlu, efektívnu a kvalitnú separáciu biomolekúl
v géloch variabilných rozmerov.
SCIE-PLAS
Elektroforézy Scie-Plas ponúkame aj v obľúbených dvojplatničkových formátoch, pričom všetky tri modely dodávame vo viacerých
variantoch (chladené, nechladené, s nalievacím systémom aj bez neho). Pre rýchle analýzy pri vyššom napätí sa odporúčajú
modely vybavené chladiacim systémom (modely K). Taktiež je možné objednať si elektroforetický systém s nalievacou podložkou
a silikónovými tesneniami (modely Y). V ponuke je tiež široký sortiment hrebeňov a spacerov.
TV400K
Rozmery aparatúry (cm)
Rozmery aktívneho gélu (cm)
Maximálny počet vzoriek
Vnútorná komôrka pre pufor
Spodná komôrka pre pufor
Napätie
Prúd
Čas
TV400YK
TV100
TV100Y
TV100K
TV100YK
20x15x14
8x8,5
2x20
90 ml
1 200 ml
50 - 100 V
5 - 10 mA
1,5 - 2,5 h
28x15x18
8x8,5
2x20
90 ml
1 600 ml
100 - 150 V
10 - 15 mA
1,0 - 1,75 h
TV200Y
30x15x14
16,5x8,5
2x48
300 ml
2 800 ml
100 - 150 V
10 - 15 mA
1,5 - 2,0 h
TV400
TV400Y
TV400K
TV400YK
28,5x15x27,5
16,5x17,5
2x48
700 ml
4 200 ml
175 - 225 V
20 - 30 mA
2,5 - 3,5 h
38x15x27,5
16,5x17,5
2x48
700 ml
4 200 ml
200 - 300 V
30 - 40 mA
2,0 - 2,5 h
Kat. č.
Popis
TV100
Dvojplatničkový mini elektroforetický systém obsahuje elektroforetickú komoru, kryt, 2x rovné sklá, 2x zrezané sklá,
4x1mm spacere, 2x zarovnávače spacerov, 1x nepriehľadnú platňu a 2x1mm hrubý 12-jamkový hrebeň
Elektroforetický systém TV100 s nalievacou podložkou a 2x silikonovým tesnením
Elektroforetický systém TV100 s chladiacim systémom
Elektroforetický systém TV100 s chladiacim systémom, s nalievacou podložkou a 2x silikonovým tesnením
Dvojplatničkový mini elektroforetický systém s nalievacím systémom, elektroforetická komora, kryt, 2x rovné sklá, 2x zrezané sklá,
4x1mm spacere, 2x zarovnávače spacerov, 1x nepriehľadnú platňu a 2x1mm hrubý 24-jamkový hrebeň
TV100Y
TV100K
TV100YK
TV200
Kat. č.
Popis
TV400
Dvojplatničkový elektroforetický systém v rozšírenom formáte obsahuje elektroforetickú komoru, kryt, 2x rovné sklá,
2x zrezané sklá, 4x1mm spacere, 2x zarovnávače spacerov, 1x nepriehľadnú platňu a 2x1mm hrubý 24-jamkový hrebeň
Elektroforetický systém TV400 s nalievacou podložkou a 2x silikonovým tesnením
Elektroforetický systém TV400 s chladiacim systémom
Elektroforetický systém TV400 s chladiacim systémom, s nalievacou podložkou a 2x silikonovým tesnením
TV400Y
TV400K
TV400YK
Cena
383,- €
503,- €
533,- €
593,- €
593,- €
Cena
645,- €
741,- €
761,- €
885,- €
V prípade záujmu o iné typy hrebeňov a spacerov, nás prosím kontaktujte, radi Vám zašleme cenovú ponuku.
16
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
BIOMETRA
Elektroforézy fy. Biometra ponúkame v mnohých variantoch. K dispozícii sú
väčšie jednoplatničkové vertikálne elektroforézy (model V15.17), ako aj
menšie dvojplatničkové elektroforézy s možnosťou integrácie elektroblotovacieho modelu (model Mini-V8.10). Pre nalievanie gélov je dostupný
silikónový stojan bez prítlačných elementov, čo výrazne znižuje riziko
poškodenia skiel. Nalievanie gélu je možné zo spodnej časti striekačkou alebo
pomocou zariadenia pre tvorbu gradientu.
Novinkou je ECO-line rada elektroforéz, ktoré sa vyrábajú v dvoch
modulárnych systémoch: Eco-Mini a Eco-Maxi Modular Tank System for
Polyacrylamide Gel Elekroforesis and Blotting.
ECO-line Maxi
Kat. č.
Popis
Rozmery gélu [ŠxD] (cm)
Objem pufra (ml)
Max. počet vzoriek
9,4x8,0
1580 ml
30
017-100
Eco-mini System E
9,4x8,0
2180 ml
30
017-102
Eco-mini System EB
9,4x8,0
2180 ml
30
017-104
Eco-mini System EBC
19,4x18.5
5000
60
017-400
Eco-maxi System EB
19,4x18,5
5000
60
017-402
Eco-maxi System EBC
V prípade Vášho záujmu o nalievací systém pre externé nalievanie gélu, nás prosím kontaktujte, radi Vám dopošleme cenovú ponuku.
Cena
800,- €
788,- €
813,- €
1 206,- €
1 256,- €
Model V15.17
je jednoplatničkový elektroforetický systém, určený na separáciu PAGE gélu s
rozmermi 17x15 cm s kapacitou max. 20 vzoriek. Tento typ elektroforézy je
určený na rutinnú separáciu proteínov na dlhšie vzdialenosti a pri použití
preparatívneho hrebeňa dovoľuje napipetovať na gél až 4000 µl vzorky.
Spacere s rôznou hrúbkou (0,8; 1 a 3 mm), umožňujú optimalizovať hrúbku
gélu v závislosti od typu aplikácie.
Model V15.17
Kat. č.
Popis
21080023
V15.17 elektroforetická aparatúra obsahuje komoru pre pufor, bezpečnostný kryt, 1 pár skiel, 1 pár bočných spacerov
s hrúbkou 1,5 mm, 1 spodný spacer, 1x20 jamkový hrebeň hrubý 1,5 mm, manuál.
V15.17 Gel Casting Clamp - silikónový rámik pre nalievanie gélov pre 1 pár skiel*
V15.17 Gel Casting Clamp - silikónový rámik pre nalievanie gélov pre 2 páry skiel*
21070065
21070073
Cena
863,- €
55,- €
101,- €
* Ceny silikónových rámikov sú platné len pri objednaní spolu s ELFO (v opačnom prípade je cena navýšená o dopravné náklady)
Modely Minigel-Twin, Multigel,
Multigel-Long a Maxigel
majú spacere pevne fixované na sklo, čo spolu s profilovaným silikónovým rámom zabezpečuje pri
nalievaní gélov dokonalé tesnenie bez potreby
dodatočných tesniacich elementov.
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
17
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Kat. č.
Model
010-100
010-200
010-300
010-400
Minigel-Twin
Multigel
Multigel-Long
Maxigel
Rozmery gélu
[ŠxD] (cm)
Objem pufra v hornej/
spodnej komôrke (ml)
Počet gélov
Max. počet
vzoriek
Počet zubov
dodávaného hrebeňa
8,6x7,7
11x7
11x12
17x18
260/2x90
170/260
170/260
250/350
2
2
2
2
56
48
48
90
10
24
24
12
Model Minigel-Twin je konštrukčne stavaný tak, aby umožňoval na raz púšťať dva gély (56 vzoriek). Pri použití vyšších prúdov
je odporúčané použiť prídavnú chladiacu platňu.
Kat. č.
Popis
010-100
Minigel-Twin - kompletný systém s komorou pre pufor s 2 pármi skiel s fixovaným 1mm hrubým spacerom,
2x10 jamkovým hrebeňom, 6 klipsami, 2 silikónovými tesneniami a manuálom
Minigel-Twin s hrúbkou spacerov 0,6 mm
010-140
Cena
494,- €
519,- €
Model Minigel-Twin je kompatibilný so štandardnými pre-cast gélmi s rozmermi 8x10 cm a 10x10 cm. Ako voliteľné
príslušenstvo sa dá k uvedenému modelu dokúpiť aj stojan na simultánne nalievanie 5-tich gélov a stojan pre
6 sklenených platničiek určených na odkladanie a sušenie. Stojan nie je určený na nalievanie gélov.
Stojan na nalievanie
Kat. č.
Popis
010-032
010-018
Gel Casting Stand - stojan na nalievanie 5-tich gélov pre Minigel-Twin
Minigel Glass Plate Stand - stojan na odkladanie a sušenie sklenených platní pre Minigel-Twin
Stojan na odkladanie a sušenie
Cena
235,- €
105,- €
Vertikálna elektroforéza Multigel umožňuje naraz púšťať dva gély, každý s max. 24 vzorkami (48 vzoriek celkovo). Multigel má
zabudované chladenie vodou, a preto je doporučená aj pre natívne PAGE gély.
Kat. č.
Popis
010-200
Multigel - kompletný systém s 2 pármi skiel s fixovaným 1mm hrubým spacerom, 2x24 jamkovými hrebeňom, 6 klipsami,
2 silikónovým tesnením a manuálom
Multigel s hrúbkou spacerov 0,6 mm
010-220
Cena
744,- €
744,- €
Vertikálna elektroforéza Multigel-Long je konštrukčne zhodná s typom Multigel a umožňuje naraz púšťať dva gély, každý
s max. 24 vzorkami (48 vzoriek celkovo). Multigel-Long má zabudované chladenie vodou, čím sa výrazne eliminuje smile efekt,
ktorý je dôsledkom separácie pri vyššom prúde. Dlhá separačná vzdialenosť v kombinácii s chladiacim systémom umožňuje
vykonávať aj SSCP analýzy.
18
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kat. č.
Popis
010-300
Multigel-Long - kompletný systém s 2 pármi skiel s fixovanými 1 mm spacermi, 2 silikónovými tesneniami,
2x 24 jamkovými hrebeňmi, 9 klipsami a manuálom
Multigel-Long s hrúbkou spacerov 0,6 mm
010-320
Cena
754,- €
756,- €
Vertikálna elektroforéza Maxigel umožňuje naraz púšťať dva gély, každý s max. 45 vzorkami (90 vzoriek celkovo). Maxigel má
taktiež zabudované chladenie vodou. Dlhá separačná vzdialenosť v kombinácii s chladiacim systémom umožňuje vykonávať veľké
separácie pri vysokom rozlíšení. Maxigel je možné použiť aj pri separácii vzoriek s veľkým objemom, kde nie je možné ich
zakoncentrovanie. Použitie Maxigel-u je rozšírené na separáciu špecifických proteínov z komplexných zmesí (produkcia protilátok,
kinetika enzýmov, toxikologické štúdie, natívna PAGE).
Kat. č.
Popis
010-400
Maxigel - kompletný systém s 2 pármi skiel s fixným 1 mm spacermi, 2 silikónovými tesneniami, 2x12 jamkovými hrebeňmi,
9 klipsami a manuálom
Maxigel s hrúbkou spacerov 2 mm
010-430
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
Cena
1 000,- €
1 013,- €
K modelom Minigel-Twin, Multigel a Multigel-Long sa dá v rámci príslušenstva dokúpiť rotačná podložka, ktorá uľahčuje nanášanie
vzoriek jednoduchým otáčaním. Pre všetky veľkosti gélov je možné dokúpiť si univerzálny stojan pre odkladanie a nalievanie
maximálne štyroch gélov.
Rotačná podložka
Kat. č.
Popis
010-019
010-029
Rotary Table - rotačná podložka pre jednoduchšie nanášanie vzoriek
Universal Glass Plate Stand - stojan na odkladanie a nalievanie max. štyroch gélov
Univerzálny stojan
Cena
196,- €
290,- €
MAJOR SCIENCE
Vertikálne elektroforézy Major Science ponúkame v dvojplatničkovom
formáte s nalievacím systémom alebo bez neho. Vyznačujú sa nízkou
spotrebou pufra a jednoduchosťou používania. Praktický nalievací systém si
nevyžaduje dodatočné tesniace elementy. Systém sa dodáva s chladiacim
vrecúškom.
Kat. č.
Model
Rozmery aparatúry
[Š×DxV] (cm)
Rozmery gélu
[Š×D] (cm)
Objem
pufra
Max. počet
vzoriek
Počet zubov
dodávaného hrebeňa
MV-10D
MV-20D
Mini
Maxi
19x13x15
26x16x28
7,5x8
16x17,5
250 - 1 200 ml
1 200 - 5 600 ml
40
192
12
24
Kat. č.
Popis
MV-10DSYS Mini systém obsahuje dvojplatničkovú komoru 10x10 cm, 2 páry sklenených platní, 1 mm hrubý spacer, 2x12 jamkové
1 mm hrubé hrebene, chladiace vrecúško, nepriehľadnú platňu a podložku na nalievanie gélu
MV-20DSYS Maxi systém obsahuje dvojplatničkovú komoru 20x20 cm, 2 páry sklenených platní, 1 mm hrubý spacer, 2x24 jamkové
1 mm hrubé hrebene, chladiace vrecúško, nepriehľadnú platňu a podložku na nalievanie gélu
Cena
720,- €
1 080,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
19
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
2.7 MODULÁRNY SYSTÉM - PAGE, 2-D, BLOTTING
SCIE-PLAS
Modulárny systém Scie-Plas sa dodáva v dvoch veľkostiach a obsahuje tri moduly pre techniky PAGE, 2-D elektroforézy
a elektroblotingu. Moduly sú plne kompatibilné s jednou chladenou elektroforetickou aparatúrou. Systém zahŕňa dvojplatničkový
modul pre SDS-PAGE a natívnu PAGE elektroforézu, modul pre izoelektrickú fokusáciu, v ktorom je možné pripraviť až 10 gélov
s priemerom 1 alebo 4 mm a s dĺžkou 8 alebo 17 cm, ako aj dvojkazetu pre elektrobloting určenú pre simultánny transfer až dvoch
gélov. K dispozícii je viacero druhov hrebeňov a spacerov s hrúbkou 1 a 1,5 mm. Jednotlivé moduly sú dostupné aj samostatne pre
elektrobloting, 2-D elektroforézu a izoelektrickú fokusáciu.
TV100YK-MODSYS
PARAMETER/MODEL
Rozmery aparatúry
TV100YK-MODSYS
TV400YK-MODSYS
28x15x18 cm
16,5x11x15 cm
10x10x0,2 cm
1x10x0,1 cm
8x8,5 cm
1,5x11x0,8 cm
2x1/2x12
38x15x27,5 cm
27x12,5x25 cm
20,5x20x0,4 cm
2x20x0,1 cm
16,5x17,5 cm
1,7x22,5x0,8 cm
2x1/2x24
Komôrka pre pufor
Zásobník na gél
Napätie
Prúd
Čas
Vnútorné
Vonkajšie
Dĺžka
90 ml
1 600 ml
100 - 150 V
10 - 15 mA
1 - 1,75 h
1 mm
5 mm
80 mm
700 ml
4 200 ml
200 - 300 V
30 - 40 mA
2 - 2,5 h
1 mm
5 mm
170 mm
Komôrka pre pufor
Zásobník na gél
Napätie
Čas
Volt-hodiny
200 ml
1 600 ml
300 ml
4 200 ml
Vonkajšie
Vnútorné
Rozmery platničky
Rozmery spacerov
Rozmery gélu
Rozmery silikónových tesnení
Max. počet vzoriek
PAGE
Objem pufra
Odporúčané parametre
Rozmery kapiláry
2-D elektroforéza
Objem pufra
Odporúčané parametre
Elektrobloting
Rozmery kazety
Rozmery aktívneho transferu
Vzdialenosť medzi elektródami na kazete
Odporúčané parametre
Napätie
Prúd
Čas
20
Pre-run: 200 V; Separation: 400 V; End of run: 500 V
0,5 h; 6 - 8 h; 0,5 h
0,5 h; 3,0 h; 0,5 h
100 Vh; 2 400 - 7 200 Vh; 250 Vh
100 Vh; 1 200 Vh; 250 Vh
11,5x10,5 cm
20,5x20 cm
71 cm2
6 cm
100 V
289 cm2
6 cm
200 V
75 mA (0,6 - 0,8 mA/cm2)
4-6h
150 mA (0,8 - 1,0 mA/cm2)
6 h - overnight
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Kat. č.
Popis
TV100YK-MODSYS
Mini elektroforetická apatúra s chladiacim systémom obsahuje kryt (10x10 cm), 2 ks 10x10 cm sklá (rovné a zrezané),
1 ks nepriehľadná platňa, 4 ks spacere (1 mm), 2 ks zrovnávače spacerov, 2 ks hrubé 12-zúbkové hrebene (1 mm),
nalievacia podložka + 2 ks silikónové tesnenia, modul pre kapilárnu elektroforézu, 10 ks sklenené kapilárky (1 mm),
4 ks hrubé spacere (1,5 mm), 2 ks hrubé 1-D preparatívne hrebene (1,5 mm), 10 ks voľné porty,
1 ks extrakčná podložka, modul pre elektrobloting, 2 ks elektroblotovacie kazety a 4 ks podložky.
Maxi elektroforetická apatúra s chladiacim systémom obsahuje kryt (20,5x20 cm), 2 ks 20,5x20 cm sklá
(rovné a zrezané), 1 ks nepriehľadná platňa, 4 ks spacere (1 mm), 2 ks zrovnávače spacerov, 2 ks hrubé 12-zúbkové
hrebene (1 mm), nalievacia podložka + 2 ks silikónové tesnenia, modul pre kapilárnu elektroforézu, 10 ks sklenené
kapilárky (1 mm), 4 ks hrubé spacere (1,5 mm), 2 ks hrubé 1-D preparatívne hrebene (1,5 mm), 10 ks voľné
porty, 1 ks extrakčná podložka, modul pre elektrobloting, 2 ks elektroblotovacie kazety a 4 ks podložky.
TV400YK-MODSYS
Cena
1 004,- €
1 286,- €
www.lambda.sk
2. ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
V prípade Vášho záujmu o hrebene a spacere, nás prosím kontaktujte, radi Vám dopošleme cenovú ponuku.
SYSTÉMY PRE ELEKTROBLOTING
A PAGE APLIKÁCIE
TV100YK-EBSYS a TV400YK-EBSYS
Modulárny systém s jednou vaničkou pre PAGE alebo elektrobloting
gélov s rozmermi 10x10 cm alebo 20,5x20 cm.
Kat. č.
Popis
TV100YK EBSYS
Kompletný elektroforetický systém s jednou nalievacou podložkou pre PAGE a elektroblotovanie s použitím minigélov
s rozmermi 10x10 cm.
Kompletný elektroforetický systém s jednou nalievacou podložkou pre PAGE a elektroblotovanie s použitím
20,5x20 cm maxigélov.
TV400YK EBSSYS
Cena
810,- €
1 049,- €
SYSTÉMY PRE 2-D ELEKTROFORÉZU
A PAGE APLIKÁCIE
TV100YK 2DSYS a TV400YK 2DSYS
Modulárny systém pre dvojrozmernú 2-D elektroforézu s jednou
vaničkou pre 2-D a PAGE pre veľkosť gélov s rozmermi 10x10 cm
alebo 20,5x20 cm.
Kat. č.
Popis
TV100YK 2DSYS
TV400YK 2DSYS
Kompletný elektroforetický systém pre 2-D elektroforézu s použitím minigélov s rozmermi 10x10 cm
Kompletný elektroforetický systém pre 2-D elektroforózu s použitím maxigélov s rozmermi 20,5x20 cm
Cena
810,- €
1 049,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
21
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
SYSTÉMY PRE IZOELEKTRICKÚ FOKUSÁCIU
A 2-D ELEKTROFORÉZU
TV100YK-2D-IEF-SYS a TV400YK-2D-IEF-SYS
Modulárny systém pre izoelektrickú fokusáciu a dvojrozmernú 2-D
elektroforézu s jednou vaničkou pre veľkosť gélov s rozmermi 10x10
cm alebo 20,5x20 cm.
Popis
Kat. č.
Cena
TV100YK 2D-IEFSYS Kompletný elektroforetický systém pre izoelektrickú fokusáciu a 2-D elektroforézu s použitím 10x10 cm minigélov
využívajúci technológiu IPG a gély v kapilárach.
TV400YK 2D-IEFSYS Kompletný elektroforetický systém pre izoelektrickú fokusáciu a 2-D elektroforézu s použitím 20,5x20 cm maxigélov
využívajúci technológiu IPG a gély v kapilárach.
5 314,- €
5 862,- €
2.8 GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE
SCIE-PLAS
Gradientové zmiešavače Scie-Plas sú ideálne pre nalievanie polyakrylamidových gradientových gélov a centrifugačných
gradientov s použitím sacharózy alebo roztokov chloridu cézneho. Pre široké spektrum aplikácií sú dostupné v piatich rôznych
objemoch v škále od 15 do 500 ml. Malé s objemami 15 a 25 ml sú určené najmä na prípravu centrifugačných gradientov, väčšie
sú vhodné na prípravu lineárnych PAGE gradientov (50, 100 a 500 ml). Zmiešavače majú zmiešavací a výstupný ventil a sú
opatrené nepriepustnými ventilmi. Pre vytvorenie konštantného gradientu sa môžu zmiešavače používať priamo na magnetických
miešadlách.
Kat. č.
GM15
GM30
GM50
GM100
GM500
22
Popis
2×7,5 ml
2×15 ml
2×25 ml
2×50 ml
2×250 ml
Cena
276,- €
297,- €
308,- €
343,- €
316,- €
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Download

ELEKTROFORÉZY A GRADIENTOVÉ ZMIEŠAVAČE