KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
23.
BIOLOGICKÉ
TERMOSTATY
A INKUBÁTORY
GEMMY
Inkubátory IN-010 Lab
sú konštruované ako dvojplášťové s priamym
ohrevom v stenách prístroja a nastaviteľnými
otvormi v spodnej a vrchnej časti komory tak, aby
sa dal nastaviť kontinuálny výmenný prietok
vzduchu. V zadnej časti prístroja je vstavaný
ventilátor na umožnenie nútenej cirkulácie vzduchu
v komore. Vnútorná komora, vrátane políc, je
vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
V dverách inkubátorov je priezor zo skla. Tento
prvok umožňuje sledovanie inkubovaných vzoriek
bez nutnosti otvárania inkubátora, čím sa zamedzuje
tepelným zmenám v komore termostatu. Vnútorné
rozmery inkubačných komôr všetkých objemov sú
koncipované ako kocka, celý proces ohrevu a sledovania teplotného režimu je riadený mikroprocesorom. Prehriatiu komory zamedzuje varovný systém
s automatickým vypnutím prístroja.
IN-010 Lab
Inkubátory majú CE a ISO certifikát a spĺňajú
požiadavky stanovené FDA a GMP.
Biologický termostat - Inkubátor IN-010
Rozmery inkubačnej komory
Y O U R
C H O I C E
Spotreba energie
Pracovný rozsah teplôt
Ukazovateľ teploty
Rozlíšenie
Tepelná stabilita
Uniformita
Kontrola teploty
Elektronický časovač
Polica nerezová
Cirkulácia vzduchu
Poistný systém proti prehriatiu
Kat. č.
Vnútorný objem
IN-010-16
IN-010-36
IN-010-57
IN-010-75
IN-010-90
IN-010-110
IN-010-150
IN-010-200
16 Litrov
36 Litrov
57 Litrov
75 Litrov
90 Litrov
110 Litrov
150 Litrov
200 Litrov
250x250x250 mm/16 litrov
330x330x330 mm/36 litrov
385x385x385 mm/57 litrov
420x420x425 mm/75 litrov
505x505x360 mm/92 litrov
480x480x480 mm/110 litrov
530x530x535 mm/150 litrov
530x530x710 mm/200 litrov
16 litrov: 350 W
36 litrov: 350 W
57 litrov: 350 W
75 litrov: 350 W
92 litrov: 500 W
110 litrov: 500 W
150 litrov: 750 W
200 litrov: 750 W
okolitá +5 °C do +75 °C
3-číselný LED displej
0,1 °C
0,5 °C pri 37 °C
±3 °C pri 37 °C
PID mikroprocesorom
99 hodín, 59 minút + HOLD (kontinuálny chod)
štandardne 2 kusy
Nútený obeh (ventilátor)
Áno
Cena
1 215,- €
1 230,- €
1 476,- €
1 606,- €
1 742,- €
1 898,- €
2 038,- €
2 232,- €
MEMMERT
Inkubátor INB/INE/INP, +70 °C
Konštrukcia týchto inkubátorov vychádza z modelovej rady sušiareň, ale majú menší inštalovaný výkon ohrevu. To znižuje riziko
prestrelenia teploty obzvlášť pri nižších teplotách (37 °C) a tým prispieva k dosiahnutiu citlivejšej regulácie teploty. Rozsah
kontroly teploty je obmedzený od +30 °C (najmenej však +5 °C nad teplotu okolia) do 70 °C s rozlíšením po 0,1 °C. Výhrevné
telesa sú uložené do prelisov plášťa komory, takže rovnomerne a priamo plášť zahrievajú. Komora je tesná, vnútorné dvere sú
sklenené. Inkubátory nemajú zabudovaný ventilátor, takže prúdenie vzduchu v komore je prirodzené. Inkubátory sa vyrábajú
s troma typmi regulátorov: Basic, Excellent a Perfect.
www.lambda.sk
23. BIOLOGICKÉ TERMOSTATY A INKUBÁTORY
Regulátor B (BASIC) - je elektronický PID regulátor teploty s vlastnou diagnostikou chýb. Regulátor umožňuje manuálny štart
ohrevu, dosiahnutie požadovanej teploty, zotrvanie na zvolenej teplote a automatické vypnutie ohrevu v nastavenom čase.
Regulátor je vybavený digitálnymi hodinami s rozsahom nastavenia od 1 minúty do 99 hodín a 59 minút. Pomocou hodín sa dá
zvoliť nielen vypnutie ohrevu v požadovanom čase, ale tiež oneskorenie vypnutia ventilátoru u modelov s núteným obehom vzduchu
v komore. Teplota v komore je snímaná štvorkanálovým snímačom PT100. Displej zobrazuje aktuálnu teplotu v komore, nastavenú
teplotu a zvyšný čas do ukončenia temperácie. Regulátor má ochranu proti nežiaducému prekročeniu teploty.
Regulátor E (EXCELENT) - je mikroprocesorový PID regulátor s fuzzy logikou a RS 232 rozhraním (alebo za príplatok USB).
Teplota v komore je snímaná dvoma štvorkanálovými snímačmi PT100, ktoré sa navzájom kontrolujú. S využitím digitálnych hodín
v rozsahu 1 minúta až 999 hodín sa dá nastaviť teplotná krivka pozostávajúca zo štyroch segmentov: oneskorenie zapnutia,
zapnutie ohrevu a prípadne ventilátoru, po dosiahnutí požadovanej teploty dobu zotrvania na tejto teplote a nakoniec vypnutie.
Displej zobrazuje aktuálnu teplotu v komore, nastavenú teplotu, deň v týždni, hodinu, otáčky ventilátora, poradie segmentu
teplotnej krivky. Všetky tieto hodnoty sa dajú ukladať do pamäte v zvolených časových intervaloch a tým zabezpečiť
dokumentáciu procesov.
Regulátor P (PERFECT) - je multifunkčný programovateľný PID regulátor s fuzzy logikou, a RS 232 rozhraním (alebo za príplatok
USB alebo Ethernet), ktorý umožňuje nastaviť veľmi komplikovanú teplotnú krivku (až 40 segmentov) vrátane rýchlosti nárastu či
poklesu teplôt v jednotlivých krokoch. Nastaviť sa dá čas zapnutia alebo vypnutia ohrevu od 1 minúty do 999 hodín. Výkon
ventilátoru sa dá stupňovať po 10 % a servomotorom sa dá ovládať poloha vetracej klapky. Jeho funkcia sa dá riadiť aj
automaticky v rámci naprogramovanej teplotnej krivky. Teplota v komore je snímaná dvoma štvorkanálovými snímačmi PT100.
Systém viacnásobnej ochrany zapína pri neželanom prehriatí optický a akustický alarm a blokuje ďalšie funkcie, aby nedošlo
k znehodnoteniu vzoriek. V regulátore je integrovaná aj čítačka kariet (vrátane 1 ks MemoryCard XL), na ktorú sa dá uložiť až 40
segmentov teplotnej krivky. S využitím paralelného výstupu pre tlačiareň môžete tlačiť GLP protokoly.
"Vzdialený prístup" k prístrojom Memmert odkiaľkoľvek prostredníctvom Vášho PC.
Vzdialené pripojenie k prístrojom Memmert cez tzv. vzdialený prístup, Vám umožňuje jednoduché sledovanie a kontrolu prístroja
vybavené regulátorom P (PERFECT) s Ethernetovým pripojením. Rovnako ako každému PC a tlačiarni, tak aj každému prístroju
Memmert s regulátorom P je možné priradiť svoju unikátnu IP adresu. Vďaka vzdialenému pripojeniu môžete kontrolovať
a diaľkovo ovládať svoj prístroj takmer odkiaľkoľvek. Stačí byť len pripojený k internetu!
Biologický termostat - Inkubátor INB/INE/INP
Rozmery inkubačnej komory(ŠxDxV)
Počet políc štandardný/maximálny
Pracovný rozsah teplôt
Zobrazenie nastavenej a aktuálnej teploty, času behu
Rozlíšenie
400x250x320 mm/32 litrov
480x250x320 mm/39 litrov
400x330x400 mm/53 litrov
560x400x480 mm/108 litrov
480x500x640 mm/153 litrov
800x500x640 mm/256 litrov
1040x500x800 mm/416 litrov
1040x600x1200 mm/749 litrov
1/3 (32 litrov)
1/3 (39 litrov)
2/4 (53 litrov)
2/5 108 litrov)
2/7 (153 litrov)
2/7 (256 litrov)
2/9 (416 litrov)*
2/14 (749 litrov)*
okolitá +5 °C do +70 °C
Áno, pomocou LCD displeja
0,1 °C
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
141
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Biologický termostat - Inkubátor INB/INE/INP
Tepelná stabilita pri 37 °C
Regulátor Basic ±0,2 °C
Regulátor Excellent ±0,05 °C
Regulátor Perfect ±0,05 °C
Tepelná uniformita pri 37 °C
Kontrola teploty
Napájanie
Cirkulácia vzduchu
Poistný systém proti prehriatiu
≤±0,6 °C
PID mikroprocesorom
230 V/50 Hz, *400 V/50 Hz
prirodzená
Áno, s dvojitou poistkou
Kat. č.
Vnútorný objem
INB 200
INB 300
INB 400
INB 500
INE 200
INE 300
INE 400
INE 500
INE 550
INE 600
INE 700
INE 800
INP 200
INP 300
INP 400
INP 500
INP 550
INP 600
INP 700
INP 800
32 litrov
39 litrov
53 litrov
108 litrov
32 litrov
39 litrov
53 litrov
108 litrov
153 litrov
256 litrov
416 litrov
749 litrov
32 litrov
39 litrov
53 litrov
108 litrov
153 litrov
256 litrov
416 litrov
749 litrov
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Memmert INP 300
Inkubátor IFE/IFP
Táto rada inkubátorov je parametrovo aj rozmerovo totožná s predchádzajúcou radou IN, líši sa len tým, že miesto prirodzenej
cirkulácie vzduchu v komore má cirkuláciu vzduchu nútenú. Táto rada je vybavená len regulátormi Excellent (IFE) alebo Perfect (IFP).
Regulátory sú vybavené PID mikroprocesorovým ovládaním s autodiagnostickou funkciou. Samozrejmosťou štandardnej dodávky je
výstup RS232 pre pripojenie s PC a software Celsius pre archiváciu dát. Rozsah kontroly teploty je od +30 °C (najmenej však +5
°C nad teplotu okolia) do 70 °C s rozlíšením po 0,1 °C. Nezávislá kontrola prekročenia teploty TWW
triedy 3.1. Integrované sklenené dvere.
Kat. č.
Vnútorný objem
IFE 400
IFE 500
IFE 550
IFE 600
IFE 700
IFE 800
IFP 400
IFP 500
IFP 550
IFP 600
IFP 700
IFP 800
53 litrov
108 litrov
153 litrov
256 litrov
416 litrov
749 litrov
53 litrov
108 litrov
153 litrov
256 litrov
416 litrov
749 litrov
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Memmert IFP600
142
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Inkubátor chladený IPP, +5 °C...+70 °C
Tieto modely sú miesto kompresorového chladiaceho systému vybavené Peltierovým článkom. Ich chladiaci výkon je menší, prázdne
prístroje dosahujú minimálnu teploty 5 °C. Vďaka tomu sa však vyznačujú mimoriadne nízkou spotrebou elektrickej energie.
Parametrovo sú totožné s modelmi ICP, čo je dané vlastnosťami regulátora PERFECT.
Kat. č.
Vnútorný objem
IPP 200
IPP 300
IPP 400
IPP 500
IPP 800
32 litrov
39 litrov
53 litrov
108 litrov
749 litrov
Cena
(
(
(
(
(
www.lambda.sk
23. BIOLOGICKÉ TERMOSTATY A INKUBÁTORY
Voliteľné príslušenstvo pre inkubátory IN, IF, IC
Názov
Cena
Perforovaná nerezová polica
Nerezová police neperforovaná, s 15 mm zvýšeným okrajom
Odkvapkávací plech na dno komory
(
(
(
Memmert IPP600
Inkubátor chladený ICP, -12 °C*/0 °C...+ 60 °C
Tieto modely sú vybavené kompresorovým chladiacim agregátom. Ten chladí vzduch, ktorý je
vedený okolo plášťa a zaisťuje rovnomerné ochladzovanie komory. Ohrevné telesa sú tak
ako u bežných sušiarni uložené priamo v prelisoch steny komory. Komora je nerezová,
vonkajšie dvere sú plné, vnútorné dvere sú sklenené. Vstavaný ventilátor je s reguláciou
otáčok po 10% krokoch. Ďalšie vlastnosti sú dané použitím regulátoru PERFECT.
Kat. č.
Vnútorný objem
ICP 400
ICP 500
ICP 600
ICP 700
ICP 800
53 litrov
108 litrov
256 litrov
416 litrov
749 litrov
Cena
(
(
(
(
(
Memmert ICP700
BMT
Inkubátor (biologický termostat) INCUCELL®/INCUCELL® V +70 °C (+99,9 °C)
s prirodzenou/nútenou cirkuláciou vzduchu
Vhodné pre bezpečné spracovanie mikrobiologických kultúr. Rad INCUCELL sa vyznačuje bezhlučným chodom a jemným prúdením
vzduchu v úžitkovom priestore. Rad INCUCELL V (prevedenie s ventilátorom) zaručuje rýchlejšie a presnejšie rozloženie teploty.
Špeciálne oblasti použitie sú najmä biologické a mikrobiologické laboratóriá. Možno ich využiť aj pre skúšky kvality vo
farmaceutickom priemysle a kozmetike, pre testovanie vo veterinárnej medicíne a potravinárstve.
Teplotný rozsah: INCUCELL od +5 °C nad okolitú teplotu do +70,0 °C (za príplatok až do +99,9 °C) INCUCELL V od +10 °C nad
okolitú teplotu do +70,0 °C (za príplatok až do +99,9 °C) Vnútorné sklenené dvere. Vnútorná komora je vyrobená z nerezovej
ocele DIN 1.4301 (AISI 304). Lakované prevedenie INCUCELL V je možné za príplatok upraviť proti vysychaniu živných pôd
a tkanivových kultúr.
Inkubátory BMT sú dodávané v dvoch líniách výbavy:
Línia Standard (s mikroprocesorom):
—
Tri nastaviteľné programy
—
Jednobodové meranie - súčasť výstupného protokolu
—
Rozhranie RS 232 pre pripojenie tlačiarne alebo PC
—
Možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia
—
Zvukový alarm
—
Časový rozsah 99 hodín 59 minút
—
Mechanický ochranný termostat triedy 3
—
Manuálne ovládanie klapky vzduchu (nasávanie a výfuk iba INCUCELL V, výfuk iba INCUCELL)
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
143
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
Línia Comfort (s viacprocesorovým riadením):
—
Šesť nastaviteľných programov
—
Systém Chip kariet ponúkajúci neobmedzené programové vybavenie
—
Rozhranie RS 232 pre pripojenie PC alebo tlačiarne
—
Možnosť oneskoreného zapnutia a vypnutia
—
Zvukový alarm
—
Časový rozsah 0 ... 16 rokov, nastaviteľný po minúte
—
Digitálny ochranný termostat triedy 3
—
Reálny čas
—
Voliteľná strmosť nárastu alebo poklesu teplôt "rampy"
—
Programovanie časových úsekov "SEGMENTY"
—
Cyklovanie jednotlivých programov
—
Digitálne nastavenie otáčok ventilátora 10 ... 100 % (pre prevedenie s ventilátorom - INCUCELL V, CLIMACELL)
—
Manuálne ovládanie klapky vzduchu (nasávanie a výfuk iba INCUCELL V, výfuk iba INCUCELL)
—
Kontrola otvorených dverí (mikrospínač) počas programu s možnosťou záznamu pomocou tlačiarne alebo softvér
(len CLIMACELL)
—
Komunikačný softvér pre PC pod Windows (WarmComm + kábel 5 m)
—
Jednobodové meranie - súčasť výstupného protokolu
Inkubátory INCUCELL - lakované prevedenie
Kat. č.
Popis
000 270
012 539
012 564
012 589
012 614
012 639
000 271
012 540
012 565
012 590
012 615
012 640
Standard 22
Standard 55
Standard 111
Standard 222
Standard 404
Standard 707
Comfort 22
Comfort 55
Comfort 111
Comfort 222
Comfort 404
Comfort 707
Objem
(l)
Vnútorné rozmery
ŠxDxV (mm)
Vonkajšie rozmery
ŠxDxV (mm)
Počet políc
štandard/max.
22
55
111
222
404
707
22
55
111
222
404
707
244x330x295
400x370x350
540x370x530
540x520x760
540x520x1410
940x520x1410
244x330x295
400x370x350
540x370x530
540x520x760
540x520x1410
940x520x1410
406x516x604
620x640x680
760x640x860
760x790x1100
760x790x1910
1160x790x1910
406x516x604
620x640x680
760x640x860
760x790x1100
760x790x1910
1160x790x1910
2/4
2/4
2/7
2/10
2/19
2/19
2/4
2/4
2/7
2/10
2/19
2/19
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Inkubátory
INCUCELL
144
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
www.lambda.sk
23. BIOLOGICKÉ TERMOSTATY A INKUBÁTORY
Inkubátory INCUCELL®V - lakované prevedenie
Kat. č.
Popis
000 260
012 541
012 566
012 591
012 616
012 641
000 261
012 542
012 567
012 592
012 617
012 642
Standard V 22
Standard V 55
Standard V 111
Standard V 222
Standard V 404
Standard V 707
Comfort V 22
Comfort V 55
Comfort V 111
Comfort V 222
Comfort V 404
Comfort V 707
Počet políc štandard/max.
Cena
2/4
2/4
2/7
2/10
2/19
2/19
2/4
2/4
2/7
2/10
2/19
2/19
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
INCUCELL®V 707
Voliteľné príslušenstvo
Názov
Cena
(
(
(
Prídavné drôtené sito - chróm 1 ks
Prídavné drôtené sito - nerez 1 ks
Prídavná dierovaná polica - plech - nerez 1 ks
Odkvapkávacia vaňa - plech - nerez 1 ks
Inkubátor CLIMACELL® +99,9 °C
s nútenou cirkuláciou vzduchu, chladením a riadenou vlhkosťou
Klimatizované komory radu CLIMACELL poskytujú všetky podmienky pre presnú a reprodukovateľnú simuláciu rôznorodých klimatických podmienok ako sú napríklad testy stability
rôznych súčastí, obalov potravín alebo chemikálií, výskum zárodkov, rastlinných alebo
tkanivových kultúr či hmyzu. Tieto prístroje ponúkajú zaujímavú alternatívu k drahým
testovacím komorám a testovacím miestnostiam. Mikroprocesorovo riadený systém zvlhčovania
a odvlhčovania spolu s vysoko výkonným osvetľovacím systémom zaručuje vynikajúce
homogénne parametre pre testy a podmienky rastu. Teplotný rozsah bez vlhkosti 0,0 ...
+99,9 °C, s vlhkosťou +10 ... +90,0 °C. Chladiace médium R 134a, vstupné médium pitná
voda. Rozsah vlhkosti 10 ... 90 % RH. Mikroprocesorom riadený zvlhčovací a odvlhčovací
systém. Automatický systém rozmrazovania. Vnútorné sklenené dvere. Vnútorná komora je
vyrobená z nerezovej ocele DIN 1.4301 (AISI 304). Za príplatok je možné inkubátor osadiť
osvetlením s digitálne nastaviteľnou intenzitou svetla 10 ... 100 %. Prístroje sa dodávajú len
v línii Comfort.
CLIMACELL
Kat. č.
Popis
Objem
(l)
Vnútorné rozmery
ŠxDxV (mm)
Počet políc
štandard/max.
Doba nábehu
na 37°C (min.)
012 569
012 594
012 619
012 644
111
222
404
707
111
222
404
707
540x370x530
540x520x760
540x520x1410
940x520x1410
2/7
2/10
2/19
2/19
20
25
26
27
Cena
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
(
(
(
(
145
www.lambda.sk
KATALÓG PRE LABORATÓRIÁ / 5th EDITION
POL EKO
Inkubátor chladený ILW
Proti prehriatiu je inkubátor chránený tepelnou poistkou, čas a teplota sú riadené mikroprocesorom. K dispozícii je štandardne
rozhranie RS232 pre pripojenie k PC. Vnútorná časť prístrojov je vyrobená z antikoróznej ocele. Vonkajšie prevedenie ponúka dva
varianty. Štandardne je vonkajšia časť inkubátora upravená špeciálnou práškovou farbou. U verzie INOX je vonkajšia časť
prístroja vyrobená z kvalitnej nehrdzavejúcej ocele.
VARIANTY:
STD - štandardná verzia, šesťbodový časovo-teplotný profil, operačný čas 1 min ... 999 hod., alarm pri prekročení teploty,
zapnutie/vypnutie ventilátora, oneskorený štart, externý displej, teplotný rozsah 0 °C ... +70 °C
TOP - luxusná verzia, deväťbodový časovo-teplotný profil, funkcia Administrátora, LCD grafický displej, možnosť ovládania cez
internet, zabezpečenie (heslom) pred zmazaním dát z pamäti, regulácia otáčok ventilátora, odmrazovanie, teplotný rozsah
0 °C ... +100 °C
Kat. č.
Popis
Prevedenie
Objem
(l)
Vnútorné rozmery
ŠxDxV (mm)
Vonkajšie rozmery
ŠxDxV (mm)
Počet políc
štandard/max.
200 053
201 053
220 053
221 053
200 115
201 115
220 115
221 115
200 240
201 240
220 240
221 240
200 400
201 400
220 400
221 400
200 750
201 750
220 750
221 750
ILW53
ILW53
ILW53
ILW53
ILW115
ILW115
ILW115
ILW115
ILW240
ILW240
ILW240
ILW240
ILW400
ILW400
ILW400
ILW400
ILW750
ILW750
ILW750
ILW750
STD
STD-INOX
TOP
TOP-INOX
STD
STD-INOX
TOP
TOP-INOX
STD
STD-INOX
TOP
TOP-INOX
STD
STD-INOX
TOP
TOP-INOX
STD
STD-INOX
TOP
TOP-INOX
56
56
56
56
112
112
112
112
245
245
245
245
424
424
424
424
749
749
749
749
395x395x360
395x395x360
395x395x360
395x395x360
460x540x450
460x540x450
460x540x450
460x540x450
600x800x510
600x800x510
600x800x510
600x800x510
800x1040x510
800x1040x510
800x1040x510
800x1040x510
1040x1200x600
1040x1200x600
1040x1200x600
1040x1200x600
590x950x560
590x950x560
590x950x560
590x950x560
650x1095x650
650x1095x650
650x1095x650
650x1095x650
815x1420x710
815x1420x710
815x1420x710
815x1420x710
1020x1610x710
1020x1610x710
1020x1610x710
1020x1610x710
1255x1780x810
1255x1780x810
1255x1780x810
1255x1780x810
2/5
2/5
2/5
2/5
2/7
2/7
2/7
2/7
3/10
3/10
3/10
3/10
3/14
3/14
3/14
3/14
5/16
5/16
5/16
5/16
Cena
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Voliteľné príslušenstvo
Názov
Prídavné vnútorné sklenené dvere
Dvere s priehľadným sklom
Vnútorná elektrická zásuvka
s uzemnením (max. 3 ks)
Zamykanie dverí kľúčom
Zvukový alarm otvorených dverí
Vnútorné osvetlenie
Meranie vlhkosti
Prídavná polička do max. nosnosť 10 kg
Zosilnená prídavná polička do max. nosnosť 50 kg
Otvor pre privedenie ďalších sond
Kábel pre pripojenie tlačiarne alebo PC
Kolieska
Doska s kolieskami
146
Cena
ILW 115 STD INOX
ILW 240 STD INOX
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
Všetky ceny uvedené v katalógu sú bez DPH. Aktuálne ceny nájdete na www.lambda.sk, prípadne si cenové ponuky vyžiadajte na [email protected]
Download

BIOLOGICKÉ TERMOSTATY A INKUBÁTORY