Лятна дъга
2
Сезони
BG
Sezóny
ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА! ■ ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ ■
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE ■ FOTOKALEIDOSKOP
■ УСПЕШНИ ИЗЯВИ И ПОСТИЖЕНИЯ ■ šport
■
31 март 2010 година
Д
нес, при нас има голям
и радостен празник!
Него го няма в календара.Той
идва всяка пролет с песента
на птиците и пъстрите цветя.
Празнуват го първокласниците!
Днес, те споделят голямата си радост, че знаят всички
букви, че могат да четат и пишат, че вече са грамотни.
Бе тиха есен и капеха листата
звънчето пееше с приятен глас.
Отворихме страхливичко
вратата
и влязохме за първи път във клас
И мислехме си ,,Нищичко не мога!”
Не знаехме едно и две дори.
Дали учителката ще е строга?
Дали другарчетата са добри?
И пишехме внимателно
и бавно всяко А и Б
Малко или главно днес
ставаше от вчера по-добре
Задачките ту леснички,ту трудни
решавахме задружно
и на глас.
И стихове и
приказчици чудни
се учехме да сричаме в клас.
Затова, за нас е днеска
празник светъл и голям,
че грамотни сме и разни
книжки ще четем по план.
На високо ще застана
и с усмихнато лице
ще извикам колко мога:
,,Аз грамотно съм дете!”
РАЗГОВОР С Г-ЖА ДОГАНОВА
за дейността на Гражданското сдружение • Rozhovor s pani Radostinou Doganovou o činnosti Občianskeho združenia
Тодоринка Виденова: Госпожо
Доганова, бих искала Ви попитам за нещата, които се случиха
през последните няколко месеца. В двора на училището бе изградено малко детско игрище.
Как възникна тази идея и как
успяхте да я реализирате?
Р. Д. Идеята за детска площадка
възникна още преди четири години, когато се създаваше детската градина. Това беше изискване от ХЕИ за изграждане на
детска площадка, предназначена
за децата от Българската детска
градина. По време на ремонта на сградата на училището, както и през следващата година всички налични
средства от родителите и
българската общност бяха
използвани за реконструкцията и нямаше пари за катерушки. Друго препятствие,
което трябваше да преодолеем, беше сложната процедура по осигуряването на парцел
за изграждане на площадката.
Радвам се, че с общи усилия успяхме да направим това игрище,
което се състои от три елемента:
къщичка с пързалка, 4-местна
люлка и малка стена за катерене. Бих искала да благодаря за
съдействието на Полицейско
отделение и на Община Братислава. Също така сме благодарни
на фирма Technické služby stavby,
която безплатно монтира уредите.
Т. В. За кого е предназначено
игрището?
Р. Д. Разбира се, уредите са съобразени с възрастта на малчуганите, тъй като трябва да се спазват определени предписания от
ХЕИ, но на тях могат да играят
деца от предучилищна възраст
както и ученици от начална степен на училището. Хубаво е , че
успяхме да създадем приятно
кътче за отдих и игра. Надявам
се, всички да оценят направеното и да се научат да го пазят.
Т. В. Пейките в двора са доста
счупени. Не могат ли да се намерят средства, за да се купят
нови?
Р. Д. В момента подготвяме про-
ект за финансиране на допълнително озеленяване и закупуване
на пейки. Надявам се наесен да
успеем да Ви изненадаме с нови
придобивки. На всички ще е
приятно ако двора на училището стане по-красив и приветлив.
Т. В. Дано успеете. В последния
ни разговор споме-
Todorinka Videnova: Zdravím
Vás pani Doganova! Chcela by
som Vám položiť pár otázok
ohľadom udalostí z posledných
mesiacov. V areáli školy bolo
vybudované malé detské ihrisko. Povedzte nám ako vznikol
nápad a ako sa Vám to podarilo
zrealizovať?
нахте за проекти,
с които кандидатствахте към
Министерството на културата
в Словакия. Какво се случва с
тях?
Р. Д. Можем да се похвалим, че
проектът на госпожа Стойка Дубенова и госпожа Ангелина Махова бе одобрен. С финансовата
подкрепа на МК на СР по програма за запазване на културните ценности на малцинствата
за 2010 г. реализирахме Вечер на
българската култура и фолклор.
Това беше едно незабравимо събитие, което даде възможност
на нашите деца да се изяват на
сцената като музиканти, певци,
танцьори и артисти. Залата беше
пълна и аз съм щастлива, че тържеството имаше голям успех
Т. В. Да, наистина се радваме на
постиженията на нашите деца.
Желая Ви успех и дано срещате
добри хора по пътя си, които да
Ви помагат. Благодаря за интервюто.
R. D. Nápad s detským ihriskom vznikol ešte
pred štyrmi rokmi, keď sa prerábali priestory pre škôlku.
Bola stanovená požiadavka zo
strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na vybudovanie detského ihriska pre
deti materskej školy. Keďže počas rekonštrukcie budovy školy a počas nasledujúceho roku
boli investované všetky finančné prostriedky a dary rodičov
a bulharskej komunity, nákup
hracích prvkov a ich montáž sa časovo posunuli. Ďalšiu
prekážku, ktorú sme museli prekonať bola vybavovanie
parcely. Som veľmi rada, že
spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať malé ihrisko
pozostávajúce z troch hracích
prvkov: domček zo šmykľavkou, prevažovacia 4-sedadlová
hojdačka a malá lezecká stena.
Touto cestou by som sa chcela
poďakovať za ústretovosť Od-
deleniu dokladov poriadkovej
polície a Magistrátu hlavného
mesta Bratislavy. Zvlášť by som
chcela poďakovať pracovníkom
spoločnosti Technické služby
stavby, ktorá zabezpečila montáž ihriska.
T.V. Komu je to ihrisko určené?
R. D. Samozrejme hracie prvky sú primerané k veku detí
a pri ich výbere a montáži boli
dodržané stanovené predpisy.
Ihrisko je dostupné pre všetky deti predškolského veku
ako aj pre deti prvého stupňa
ZŠ. Som veľmi rada, že sa nám
podarilo vytvoriť príjemné
prostredie pre zábavu a oddych. Dúfam, že rodičia to
ocenia a deti sa postupne
naučia o to starať.
T.V. Lavičky v areáli školy sú dolámané, nájdu sa
prostriedky na ich obnovu?
R. D. Momentálne pripravujeme projekt na získanie financie
na parkovú úpravu a výmenu
lavičiek. Dúfam, že na jeseň vás
prekvapíme s niečím novým
a pekným.
T.V. Verím, že získate potrebné prostriedky. V našom poslednom rozhovore ste nám
povedali o projektoch, o ktorých ste sa uchádzali na Ministerstve kultúry SR. Čo nasledovalo ďalej?
R. D. Som veľmi rada, že ste sa
ma spýtali. Môžeme sa pochváliť, že projekt pani Dubeňovej
a pani Machovej bol schválený.
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a podľa programu na zachovanie kultúrnych
hodnôt národnostných menšín
za rok 2010 sa uskutočnil Večer
bulharskej kultúry a folklóru.
Bol to nezabudnuteľný zážitok!
Deti mali možnosť prejaviť svoj
hudobný, spevácky, tanečný
a herecký talent. Sála bola plná
a ja som šťastná, že slávnostný
večer mal taký úspech.
T.V. Áno, všetci sme hrdí
na naše šikovné deti. Želám
Vám veľa úspechov a nech stretávate samých dobrých ľudí,
ochotní Vám pomáhať. Ďakujem za rozhovor.
ДА ОПАЗИМ
ПЛАНЕТАТА
ЧИСТА!
Отново е пролет. Скованата от
мраз природа отново започва да се съживява и като художник-вълшебник
тя обагря с размах всичко наоколо в
най-невероятни цветове. То се събужда от сън, раздвижва се , отваря очи,
поема дълбоко аромата на цветовете.
Ромонът на горските потоци изпълва въздуха, а топлите слънчеви лъчи
проникват навсякъде. От трепета на
пеперудените крилца до мъдрото поклащане на отрупаните с цвят плодни
дървета; от любовния припев на ранния славей до закачливото крякане на
жабите; от искрящата дантелена паяжина до острите връхчета на поникващата трева, всичко това е пролетта,
всичко това е призива за нов живот.
Да изключим поне за малко
компютри,телевизори, телефони! Да
излезем навън и се порадваме на това
вълшебство. Да поемем дълбоко свежестта на пролетния въздух! Да се
заслушаме в шумоленето на листата
и песента на птиците! Да се насладим
на изяществото на формите и багрите!
Да се заредим с положителна енергия!
Да станем по-добри!
Всичко това можем да получим
безплатно и по всяко време. Толкова е
щедра към нас нашата природа , нашата земя. Ценим ли това и отплащаме
ли й се по същия начин?
Технологичното развитие на човечеството през последните десетилетия донесе много изменения,повечето
от които негативни. Днес се говори за
глобални проблеми, като най-сериозните от тях са екологичните: промяната на климата, парниковият ефект и
нарушаването на озоновия слой, изсичането на горите,изчезването на много видове организми, експлоатацията
на природните източници и тяхното
замърсяване...Човекът е част от природата и както всички други организми и той се ръководи от нейните закони за развитие и запазване на вида.
Днес на Земята живеят повече
от 6 милиарда обитатели и всяка година броят им нараства с повече от
76 милиона.Какви са последиците от
това? Най-сериозните са свързани
със свръх използване на природните
ресурси,голяма
индустриализация,
нарушаване на равновесието в природата, голямо количество отпадъци
,които се изхвърлят във водите , въздуха, почвата. Всеки от нас остава след
себе си следа в околната среда и ако
се поинтересуваме какви са екологичните последствия ще разберем, че
човечеството днес използва повече източници, отколкото могат да се възстановят.Какво можем да направим?Нека
Svetový deň vody – 22. marec
да се постараем да живеем по-пестеливо . Да започнем да си даваме сметка
колко и какви неща купуваме и дали
от всичките тях наистина имаме нужда? Колко често тече водата по-дълго и
по-силно отколкото трябва? Как много пъти светят лампите или остават
електроуредите включени без нужда?
Колко много отпадъци изхвърляме
дневно и че 80% от тях, ако ги сортираме , могат да се рециклират? Можем
ли вместо с автомобил да пътуваме с
градския транспорт или, още по-добре ,с велосипед? Отнасяме ли се с необходимия респект към всичко живо
около нас?...Има още много неща върху които можем да се замислим, ако
искаме и утре да се наслаждаваме на
красотите на нашата планета...Не само
ние, но и тези след нас.
БОНКА ЦАНКОВА
Voda je základnou podmienkou všetkého života. Dnes sú vodné zdroje
vystavované Zvyšujúcim sa požiadavkám na spotrebu vody . Valné zhromaždenie
OSN v roku 1992 vyhlásilo 22,marec za Svetový deň vody .Pri tejto príležitosti
sme sa rozhodli pripraviť prezentáciu na tému vody pre žiakov BSOU. 22,marec
je teda jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody
pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Dúfame,
že pomocou tejto prezentácie sa nám podarilo pripomenúť význam vody aj iným
žiakom a že si budeme vodu vážiť nie len 22,marca ale po celý rok!
ДЕТСКА
ГРАДИНА
Празникът на мама
в детската градина
На 7 май Българската детска градина събра всички родители, за да отпразнуваме заедно Денят на майката. Дойдоха и бабите, а дори и татковците, защото не искаха да пропуснат събитието. Малчуганите бяха подготвили програма
с песнички и стихчета на български и на словашки език.
Под ръководството на госпожа Палковичова най-малките
представиха сценка, на която ни потекоха сълзи от смях и
умиление. Толкова мило ни стана като видяхме, колко съсредоточно и искренно децата играят на сцената като Зайко
Дългоушко, Ежко Смешко, Жаба Скокана и т.н. Повярвахме на малките артисти, които без маски и костюми успяха
да пресъздадат убедително героите. За всички майки имаше подаръци, които децата сами бяха изработили – гердани
от боядисани макарони и хартиени сърчица със снимки на
рожбите им. Тръгнахме си весели и накичени. Ех, че хубав
празник! Благодарим от сърце на учителките, които всеотдайно работят с децата ни всеки ден!
От мама Гергана Майерчакова
Deň matiek v materskej škole
Rodičia detí zo škôlky boli pozvaní dňa 7.mája na oslavu
sviatku všetkých mamičiek. Prišli nie len mamičky, ale aj
babičky aj zvedaví oteckovia, ktorí si nechceli nechať uisť túto
udalosť. Deti mali pripravený program z pesničiek a básničiek
v bulharskom a slovenskom jazyku. Pod vedením pani
Palkovičovej najmenšie deti nám zahrali divadlo, ktoré nás veľmi
potešilo a rozveselilo. Zároveň nás veľmi dojalo úprimné a milé
stvárnenie postav Zajka Ušiačika, Ježka Smieška, Žaby Skákavej
atď. Uverili sme malým hercom, ktorí bez kostýmov a masiek,
veľmi presvedčivo stvárnili svoje role. Všetky mamičky dostali
darčeky, ktoré deti samé vyrobili – náhrdelníky zo zafarbených
cestovín a papierové srdiečka s fotografiou milovaného dieťaťa.
Odchádzali sme veselé a skrášlené. Aká pekná oslava! Zo srdca
ďakujeme učiteľkám za ich obetavú každodennú prácu s deťmi!
Mamička Gergana Majerčaková
Отново за словото
дий
Химн на Кирил и Мето
Върви, народе възродени,
ви
към светла бъднина вър
сила нова,
С книжовността, таз
съдбините си поднови!
света,
Върви към мощната про
ви,
в световните борби вър
воден От длъжност неизменно
!
и Бог ще те благослови
це,
Напред! Науката е слън
!
което във душите грей
не пада
Напред! Народността
вей!
там, гдето знаньето жи
лавен!
Безвестен беше ти, безс
веч,
ята
ори
ист
в
влез
О,
едно със другите славяни
н меч!
кръстосай дух със огне
братя
Тъй солунските двама
.
насърчваха дедите ни..
О, минало незабравимо,
и!
о, пресвещенни старин
България остана вярна
тна достославний тоз заве
страданье
в тържествованье и в
..
извърши подвизи безчет.
вски
Текст Стоян Михайло
З
Hymna Cyrila a Metóda
ý,
Napreduj, národ obroden
r,
do jasnej budúcnosti mie
mení,
písmom, čo slabosť v silu
smer!
svoj osud obnov, daj mu
osti!
Napreduj k mocnej Vzdelan
p
Do dejov sveta smelo vstú
–
vedený v svätej povinnosti
!
a Pánboh požehná tvoj trud
svitá,
Napred! Z kníh tebe zora
slnko, čo dušiam svetlo dá!
žitia,
Napred! Tam istý prísľub
!
kde vzdelanosť ho zakladá
ym!
Nemal si meno, nebol znám
,
Do Dejín konečne sa vráť
krajín,
duchovne prevýš povesť
čo mečom smel si ovládať!
Dvojica bratov zo Solúna
...
dala nám toto znamenie
Minulosť nezabudnuteľná,
presväté časy vzdialené!
KULTÚRY
VEČER BULHARSKEJ
A FOLKLÓRU
j materskej školy a žiaci
Účinkujú detí Bulharske
eva.
ly a gymnázia Christa Bot
Bulharskej základnej ško
Ministerstva kultúry
je s finančnou podporou
Podujatie sa uskutočňu
ých menšín 2010.
gram Kultúra národnostn
Slovenskej republiky – pro
ni,
Bulharsko tento odkaz chrá
a
v dňoch slávnosti i prekliati
hrdinstvá jeho storočiami
už sotva niekto poráta...
Preložil Ján Koška
0
V Bratislave, 19. mája 201
а Словото се говори, пише,
дискутира, философства. То се
разпростира от ежедневното
„Здравей” до великите световни
романи; от мъдрата сентенция до Наказателния кодекс; от детския буквар до необятното „Обичам те”.
Словото е огромна енергия , която
сътворява или руши, която рисува или
зачерква, която разкрива широки хоризонти или затръшва врати.
Словото е в основата на приятелството и враждата, на войната и съграждането. То е нашето най-силно оръжие. Чрез него се защитаваме и чрез
него нападаме, чрез него се извиняваме
и чрез него прощаваме.
Хилядолетното човешко съществуване е неразделно свързано със Словото. То е градило цивилизации, издигало
е на пиедестал хора и ценности, съпровождало е хода на историята до наши
дни.
Словото е памет. Словото е намерение и воля в действие. Словото е информация.
Не можем да си представим общуването ни без слово.Не можем да си
представим изразяването на културата,
творчеството и науката без слово.
Молитвите , които отправяме към
Бога са слово, споделянето на съкровените ни тайни с близък човек е слово.
Нека използваме тази велика сила
за добро! Нека напишем разказ или поема! Нека възпеем героизъм! Нека благословим добро дело!
Нека не пестим красивите думи за
талантливите! Нека насърчаваме и подтикваме тези , които съграждат!
Нека чрез Словото се обединим
около благородна кауза!
Защото ако хулим , клеветим или
лъжем, ние насочваме мощната му
енергия към разруха и самоунищожение.
Именно чрез Словото се доближаваме до извора на истината, до Твореца!
И така запазваме човешкия си облик и
хармонията помежду си!
Какво
е спортът за нас?
А
ко трябва да се отговори с
едно изречение, то това е начин на пълноценен живот,
който ни развива физически
и психически и чрез който ние, младите
хората можем да осъществим мечтите си.
Висок спортен дух показаха учениците от БСОУ Христо Ботев ,Братислава, като отпразнуваха10 май,
световния ден на „Движението,
това е здраве” няколко дни по-рано на своя спортен празник. Играха се игри в различни дисциплини,
като теглене на въже, канадска борба, скок от място, катерене по въже и
други. Най-наситена с емоции бе играта на футбол.
Нямаше разочаровани, защото
почти всеки си тръгна с награда и чувството за пълноценна изява.
Очакваме с нетърпение следващата
спортна среща.
Ето някои от учениците на БСОУ
Христо Ботев,с които можем да се гордеем:
Радослав Цанков, 11 клас, се
състезава в скоростно пързаляне на
ролери от 7 години. Миналата година
Радко бе втори в Републиканското първенство за младежи в Словакия и 3-ти
в Чехословашкия сериал в категория до
18 години. Радко може да се нарече универсален спортист, защото освен състезател по скоростно пързаляне той е
и велосипедист, където постигна голям
напредък и още в 3-тото си състезание
влезе в топ 15 от общо 84 участници.
На въпросът „Какво е спортът за
тебе?”, Радо отговори:„Спортът ми дава
физическа и психическа сила. Не мога
да си представя живота без спорт.
Сестрите Ленка и Нинка Ковачови се състезават в дисциплината
лека атлетика от една година.
Ленка и Нинка са ученички съответно от четвърти и пети клас и нека
малкият им опит и възраст да не ни заблуждават, защото те са страхотни лекоатлетки с вече спечелени състезания.
На въпроса какво е спорта за тях те отговориха „Спортът ни дава стимул, без
него щеше да е много скучно.”
За Йергуш Бадюра, вече утвърден състезател в националния отбор по
рафтинг на Словакия ‘спортът е всичко’.
Спортен коментар Тихол Захариев, 11 клас
Събития
и изяви
 На 26 февруари , когато
в Българското училище
се отбеляза
Националния
празник Трети
март и заедно
с Българската
детска градина
се чества самобитния празник
Баба Марта , всички приветстваха
идването на пролетта и първия брой
на училищното списание “Сезони
BG”. Името на броя Пролет в училище, също съвпадаше с наниза от
събития. Госпожа Мария Кошкова,
в присъствието на представители
на родителското сдружение, родители, ученици, учители и , разбира
се, екипа работел по списанието,
кръсти с листенца от рози хубавото
начинание и благослови успешния
му старт.
 На 19 май в Огледалната зала /
zrkdlovy haj/ на Културния дом – Петржалка беше изнесен спектакъл по проект към Министерството на културата
на Република Словакия наречен „ Вечер на българската култура и фолклор”
, изготвен от Родителското сдружение
„ Приятели на Българското училище”.
Главните участници бяха учениците от
БСОУ „Христо Ботев” и Българската
детска градина.
 Успешните изяви на ученици от училището ни в състезанието за Оригинална английска проза и поезия –
Нарния 2010 ни радват и правят горди. Цветозар Миланов , Теодора Георгиевова и Береника Георгиевова
– първи места; Томаш Сакал и Лаура Фабри – втори
места; Йонаш Ямарик – трето място.
 Нитра- 2010 , Драма фестивал – ученици от 10 клас под
ръководството на г-жа Стойка Дубенова успешно представиха Българското училище и спечелиха приза на деня за
най-добър английски. Участниците в хумористичния скеч
„На автобусната спирка”: Якуб Ямарик, Михал Балабански,
Якуб Адамек, Лукаш Стрибрински и Биляна Везенкова се изявиха блестящо като актьори.
Очаквайте следващия брой!
Tešte sa na ďaľšie čísla!
Списанието се издава от родителското сдружение със специалното участие на родителите:
Хр. Табакова, А. Махова и фирма Zephiros a. s.
Редакционна колегия: Якуб Адамек, X. клас – графичен дизайн • Паулина Шчепкова, Мартина Храшкова
VI. клас - илюстрация • Тихол Захариев‚ Михаела Возникова – дописници • Тодоринка Виденова – редактор
Download

Лятна дъга