Зимна приказка
2010/11
4
l
l
l
i i i i i i
Сезони
BG
Sezóny
Сезони BG на 1 година l RoDIČOVSKÁ
STUŽKOVÁ l иНТЕРВЮ С Г-жа Зар Кова
Umelecká tvorba l fotokaleidoskop
Moje dieťa chodí
do Bulharskej školy
Častokrát keď poviem túto vetu sa ma pýtajú moji priatelia a príbuzní „A prečo zrovná do Bulharskej školy?“.
Nebudem popisovať čo všetko sa udialo, že moja dcéra začala chodiť do Bulharskej škôlky a potom školy, pretože chcem skôr
napísať akú máme skúsenosť, teda ako sme spokojní s tým, že naša dcéra chodí práve do tejto školy.
Rozhodovali sme sa, či našu dcéru zapíšeme aj do Bulharskej školy a či tam bude aj chodiť. Spoznali sme čiastočne
fungovanie školy, keďže tam naša dcéra chodila do škôlky ale mali sme určité obavy ako to budeme spolu, naša dcéra a my,
zvládať. Naše obavy boli najmä z toho, že nevieme bulharský jazyk a tým pádom sme si nevedeli predstaviť ako sa s ňou
budeme môcť učiť a vôbec ako jej pomáhať v učení, a druhá obava bola ako riešiť čas prázdnin, keďže tam žiaci majú oveľa
viac voľna ako žiaci slovenských škôl. Toto boli najväčšie obavy. Teraz po pol roku môžem naozaj povedať, že tieto obavy už
nemáme. Čo to spôsobilo? Tá prvá obava ako sa s ňou budeme učiť keď nerozumieme odišla keď sme zistili, že my len
dohliadame na to, čo všetko sa naša dcéra naučí v škole. Tým, že v triede je malý počet žiakov ku každému pristupuje učiteľ
individuálne, je na to priestor a čas a nielen počas vyučovania, ale aj v poobedňajšom čase, teda v čase družiny. Veľa krát keď
sme prišli pre dcéru z jej úst zazneli slová :“už mám úlohy hotové“. Veľmi sa nám páči, že v družine sú s deťmi opäť učitelia
ktorí im pomáhajú vo vypracovávaní úloh a s každým ich vypracovávajú osobne. Je to pre nás niečo nové, pretože systém na
slovenských školách je taký, že v družinách sú vychovávateľky a nie učiteľky. Nekritizujem slovenský systém ani vychovávateľky,
viem že majú iné podmienky, vnímam, že je to len bonus navyše pre žiaka a učiteľa. Učiteľ rieši domáce úlohy so žiakmi
v družine a môže sám vidieť, čo dieťa pochopilo, čo nie a žiak má zase možnosť doučiť sa niečo čo nepochopil, pretože je tu
učiteľ a kto mu to môže najlepšie vysvetliť ak nie on. Nehovoriac o tom, že sme vždy informovaní učiteľom o tom čo má vypracované a ako jej to išlo. Zároveň sa mi veľmi páči, že je vždy priestor na rozhovor s učiteľom. Dostaneme dostatok informácií
ako sa naša dcéra učí a ako jej to ide a toto je pre nás osobne veľmi vzácne a vysoko cenené. Nie vždy je tam učiteľ, ktorý našu
dcéru učí ale keďže je to počtom menšia škola všetci učitelia a žiaci sa tam poznajú a my sa môžeme spýtať ktoréhokoľvek
a vieme, že vie na koho sa pýtame, veď našej dcére pomáha s úlohami a prípravou na vyučovanie v družine.
Ešte chcem poukázať na jednu črtu, ktorú som si všimla a nevedela som si predstaviť, že by mohla mať pozitívny vplyv na nás
a našu dcéru. Ak sme mali pochybnosti, že je slabá v čítaní a písaní, dostali sme odpoveď: „ Nebojte sa, ako my v Bulharsku
hovoríme, má čas!“. A toto je črta, ktorá nás zbavuje prehnaného nároku na naše dieťa a zároveň nám predstavuje vieru učiteľa
v schopnosti žiaka, nepochybujúc o jeho potenciáli, možnostiach ktoré je ako učiteľ pripravený rozvíjať.
Čas prázdnin sme si museli poriešiť organizačne my, ale keď je vaše dieťa spokojné v škole ste zároveň spokojní aj vy, rodičia,
a začnete sa pozerať na problémy ako na možnosť, príležitosť, ktorú chcete riešiť.
Na základe tejto skúsenosti by som si priala aby na Slovensku bolo čoraz viac takýchto škôl.
Mať možnosť si vybrať je predsa základom slobody človeka a ja som rada, že si môžem vybrať školu, do ktorej dám svoje dieťa.
Helena Mydlová, mamička prváčky
i Rodičovská
i
i
i
Správna voľba
i
i
i
i
i
Po odporúčaní mojich známych, ktorí mali obe dcéry na Bulharskej škole
a boli veľmi spokojní, som sa rozhodla prihlásiť moju Mišku do Bulharskej materskej školy Christa Boteva. Dcéra mala zdravotné problémy,
preto som vyhľadávala zariadenia s menšími kolektívmi. Po stretnutí
s pani učiteľkou Surovcovou v MŠ, ktorá je veľmi milý, trpezlivý
a tolerantný pedagóg som bola presvedčená, že je to tá správna voľba.
Nakoľko učím dcérku k rešpektu k iným kultúram, náboženstvám
a národnostiam, bola som rada, že sa v rámci hry a spoločenských podujatí s účinkovaním detí bulharskej materskej školy zoznámi s pestrou
bulharskou kultúrou.
Bulharská škola je zariadenie rodinného typu, nebol problém postupne
spoznávať celý učiteľský zbor. Postupne som získavala pocit, že sú to
veľmi milí, ústretoví ale aj kvalifikovaní pedagógovia, už v predškolskom
veku sa „na nich dcérka vrhala s rozbehom“. Aj napriek nesúhlasu
môjho najbližšieho okolia som dcérku zapísala do prvého ročníka. Svoje
rozhodnutie som argumentovala, nízkym počtom žiakov v triede, tiež
získaním jazykovej pružnosti už v skorom veku /vyučovanie v cudzom jazyku (BJ), pridanie AJ už v 2. ročníku ZŠ, ale aj plnohodnotné
„učenie sa SJ“/. Tiež mi je blízka myšlienka pokračovania ZŠ na gymnáziu bez zásadných zmien, pôsobí to podľa môjho názoru na dieťa menej stresujúco. Rovnako som sa informovala na úspešnosť absolventov
gymnázia. Dodnes som svoje rozhodnutie neoľutovala. Škola zatiaľ
nesklamala moje očakávania. Netvrdím, že sa nevyskytli menšie
problémy, ale všetko sa riešilo, vedenie školy aj vedenie OZ je prístupné
pripomienkam rodičov a v rámci možností sa snaží návrhy a pripomienky
rodičov žiakov riešiť.
Na záver by som rada poďakovala celému učiteľskému zboru za
trpezlivosť, milotu, liberálny prístup k deťom, kreativitu v pedagogickej
činnosti a ochotu komunikovať s rodičmi. Verím, že svoje rozhodnutie
neoľutujem, aj napriek faktu, že ponúkané vedomosti sú možno viac
orientované na Bulharskú krajinu, no je na každom rodičovi, aby svojmu
dieťaťu ukázal krásu a históriu Slovenska, k tomu nie je potrebná škola,
skôr prázdniny a tých je naozaj dosť.
Mikovičová Ivana, matka žiačky 2. ročníka
i
i
i
i
i
i
i
Umelecká tvorba
“Viem, že sa na mňa nahneváš, ale...”
Nechala som ho pokračovať.
“Pamätáš ako sme sa raz rozprávali o tom, že aj v lete sneží?”
“Myslíš to, ako sme sa smiali na tom, že raz, keď bude v lete snežiť,
tak každý bude v panike a my jediní budeme kľudní, lebo sme
vedeli, že sa to stane?”
“Áno!”
“Prečo mi to teraz pripomínaš?”
Stále som mu nerozumela.
“Pretože odkedy s tebou rozoberám takéto veci, tak verím
v nemožné.”
“Prosím, vysvetlíš mi to už konečne?”
“Napadlo ti niekedy... Cítila si niekedy to niečo medzi nami?”
Prehltla som. Cítila som. Niekde vnútri v sebe som potláčala pocit,
že po ňom túžim.
Prešlo možno päť minút a ja som nič nepovedala. Vietor sa mi
veselo pohrával s vlasmi a ja som sa dívala s otvorenými ústami
na toho, kto sedel oproti mne a koho som donedávna považovala
za svôjho najlepšieho priateľa.
“Prosím, povedz niečo..” šepol.
Zatvorila som ústa a znova ich otvorila. Snažila som sa, ale bola
som v takom šoku, že môj hlas zmizol niekde tam, kde ho neviem
nájsť.
Než som si to stačila uvedomiť, posunul sa o kúsok bližšie ku mne
a bez môjho vedomia ma chytil za bradu a pobozkal ma. Automaticky som zavrela oči a nemohla som uveriť tomu, čo sa tu deje.
Odtiahol sa a jemne sa pousmial. Bol to taký nepatrný pohyb , že by
si ho nezaujatý človek nevšimol.
Pocítila som chladnejší vzduch a čosi ako kvapky na svojej ruke.
No neboli to kvapky. Boli to biele vločky snehu, vznášajúce
sa ponad zem a pomaly padajúce na trávu.
“Sneží...” neveriacky som šepla.
“Áno,” usmial sa a pozoroval zasnežené okolie.
“Ako je to možné?”
“Nevravela si, že ak sa raz stane nemožné, tak my dvaja tomu
uveríme? Klamala si?”
“N-nie, neklamala.” Otvorila som obe dlane a nechala som s
nehové vločky, aby mi pomaly padali do rúk. S otvorenými ústami
som sledovala okolie.
Nevravela som, že je možné, aby v lete snežilo? Vravela...
Je možné aby z tak pevného priateľstva vznikla čistá láska? Je...
Napriek tomu, že ešte pred pár chvíľami pálilo večerné slnko
sa sneh neroztopil.
Bolo to ako sen...
f
Pozri na tú oblohu!
Bolo krásne slnečné poobedie.Slnko svietilo a ohrievalo každého,
kto sedel na tejto krásnej zelenej lúke, ktorá vyzerala ako posiata
púpavami.
Sedela som tam a čakala na neho. Milovala som “môcť” sa s ním
rozprávať stále a stále dokola. Niekoho by to už začalo nudiť, niekto by si pomyslel, že to nie je nič zábavné stále dokola rozprávať
o tých istých problémoch... Lenže my nie.
Dokázali sme sedieť celý deň na tom istom mieste a vymieňať si
naše problémy, riešiť ich a rozprávať sa o samotnej podstate veci.
A keď už došli slová, pozorovali sme ostatných ľudí, ako prechádzajú okolo. Obaja sme vedeli, že radi počúvame to ticho.
Nevadilo nám.
To ticho neprezrádzalo nič iné, než tú čistú dôveru a pocit,
že vieme, že aj keby sme mlčali celý deň, vedeli by sme, čo chce ten
druhý povedať.
Videla som, ako sa sem približuje jeho obrys a čím bol bližšie, tým
ostrejšie boli rysy jeho tváre.
Usmiala som sa.
Dokázali sme sa rozprávať o nelogických veciach, ktoré iným
ľuďom nedávali zmysel. Len my sme vedeli, že sú skutočné.
Sadol si ku mne na trávu a objal ma. Tiež som ho objala.
Dnes sme boli na lúke sami. Nebol tu nikto, koho by sme v tom tichu
mohli pozorovať, ale nevadilo nám to.
“Tak čo je nové?”
“Pobozkal ma,” povedal.
“Vážne? Takže mu nevadilo bozkávať sa s chlapcom?”
“Nie, nevadilo. Teda vravel, že sa mu to páčilo.”
Usmieval sa. Vyzeralo to, že je dokonale šťastný.
“Prosím, vysvetli mi niečo,” obrátil na mňa svoj zrak.
“Áno?”
“Ako to, že konečne mám, čo chcem, a nie som dokonale šťastný
tak, ako by som mal byť?”
Prekvapilo ma, že to povedal.
“Neviem... veď,... Konečne vieš, že ten, koho dlho miluješ, miluje
teba,” povzdychla som si. Keby tak vedel...
“Áno, lenže predsa len...”
“Predsa len čo?”
“To nie je tak, ako som si predstavoval.”
Dívala som sa ma neho s prekvapeným výrazom. Ako môže niekto
mať všetko, čo si kedy prial, a aj tak nebyť šťastný?
Sophia VIII. tr.
Коледа
e
d
Български обичаи. Коледа
Трапезата на Бъдни вечер е тържествена. По традиция се
приготвят постни ястия: варен фасул, пълнени чушки,
сарми, жито, тиквеник, ошав, чесън, пчелен мед, орехи,
плодове, обреден хляб и др.
За да бъде годината с много храна, техният брой трябва да
бъде нечетен, най-често 7, 9 или 11.
Под софрата се слага слама, напомняща за Витлеемските
ясли, в които е родила Дева Мария. Най-възрастният
представител от рода прекадява с тамян трапезата и къщата
и прочита молитва. В огъня през цялата нощ трябва да
гори дъбово или крушово дърво, наричано бъдник, което
с топлината и светлината си символизира раждането на
Иисус Христос. На Бъдни вечер се извършват магически
действия (гадаене) за плодородие, за здраве и благополучие
на всеки член от семейството. Среднощ по домовете тръгват
коледарите.
В езическата традиция празникът е свързан с плодородието
и с началото на нарастването на деня, надвиването на нощта.
Затова се и чества, като на трапезата се поставят храни,
които при приготвянето набъбват.
d
d
Как празнуваме Коледа
в нашето семейство
d
Vianoce
d
Аз много обичам коледните празници. С мама правим
много сладки и соленки. Навсякъде ухае на елха. На Бъдни
вечер подреждаме богата трапеза. Подготвяме традиционна
словашка вечеря, състояща се от зелева супа със сушени
гъби и сливи, печен шаран с картофена салата и оплатки
с мед и орехи. На масата никога не липсва голяма питка
и шарена сол, които ни напомнят за България.
Силвия Махова VІІ клас
d
Коледа в БСОУ
d
d
Sú Vianoce. Miliónta vločka dopadla na rozprestrený plášť
dedka Mrázika. Zažili ste to niekedy? Ja nie! V Bratislave?
Nikdy! Tieto Vianoce (ako každé iné) boli bez snehu. Zasnežené
Vianoce sú len v rozprávkach. Cez vianočné sviatky má byť
rodina pohromade. My sme tieto Vianoce oslavovali trošku
inak. A ja vám poviem ako! Bláznivo! Naša rodina je bláznivá!
No na Štedrý večer mi niečo chýbalo. Bol to môj brat. Ten trávil
tohtoročné vianočné sviatky u bláznivých svokrovcov. Veľmi
mi chýbal. Podľa zvykov sa má stôl obkolesiť reťazou, aby
rodina zostala pokope. My sme nikdy nerobili nejaké tradičné
obrady. No ja aspoň náznakom dodržujem tradície a preto celý
deň nejem, len aby som videla zlaté prasiatko, ktoré si aj tak
sama vyrobím z citrónu a klinčeka. Dali sme si aj nejaké to
euríčko pod obrus. Tohtoročný vianočný príhovor som mala na
starosti ja. Bol to môj prvý príhovor za život. Bol bláznivý. Ako
určite všetci viete, na Štedrý večer sa má jesť pečený kapor, no
nikto v našej bláznivej rodine nemá toľko odvahy, aby zabil
také nevinné zvieratko. A tak sme si upiekli mrazené rybie filety. Predjedlo boli tradičné oblátky s medom a orechmi. Mali
sme ako obvykle aj kapustnicu. No najviac som sa tešila na
zemiakový šalát, ktorý mi mama (bohužiaľ) robí len raz do roka!
Zákusok boli makové šúľance bláznivých tvarov. No nasmiali
sme sa. A zazvonil zvonček a darčekov bol pod stromčekom
kopček. A takto sme mi bláznivá rodinka oslavovali bláznivé
Vianoce. Mám moju rodinu rada nech je aká je!
Paulina Ščepková, 7 trieda
16. 12. 2010
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
Клуб
млад журналист
„ВЯРВАМ
В УСПЕХА
НА МЛАДОТО
ПОКОЛЕНИЕ”
Интервю с г-жа Лора Заркова, директор на БСОУ
”Христо Ботев”.
Г-жа Заркова встъпи в длъжността директор на
БСОУ „Хр. Ботев” на 8. 11. 2010.
Тя е дългогодишен професионалист в сферата на
образованието, работила като учител, директор
на училище и администратор. Ето как отговори тя
на зададените й въпроси от ученичките от 7 клас:
Паулина, Силвия и Мартина :
1. От къде сте?
От София. От столицата на България.
2. Какво и къде сте работили преди да дойдете
в Словакия?
Учител съм. Работила съм в училища като директор,
работила съм в столичен район като началник Отдел
образование и последните 15 години съм работила
в дирекция Образование в Столична община.
3. Защо решихте да дойдете в Словакия?
Оценявам го като предизвикателство, като промяна
на обичайното ми работно място, среща с нови хора
и интелигентни деца!
4. Какви са първите ви впечатления от тук?
Чудесни! Словаците са топли хора, поне аз така го
усетих още при първата си среща с моята хазайка.
Впечатленията ми от учениците в училището ни са
също чудесни.
5. Като ученичка обичахте ли директорката на
училището си?
Дали съм обичала директорката ми? Ами аз като
ученичка бях от не много покорните. Ако трябваше да
се организира бягство на класа или някаква друга беля
бях главен организатор. Помня първата си учителка –
един чудесен човек! Помня и другите. Директорът ни
също беше много добър човек!
6. В какво вярвате?
В доброто. Вярвам в доброто. Вярвам в Бог и вярвам,
че младото ни поколение е по-добро от родителите си
и ще бъде по-успешно.
7. Какъв зодиакален знак сте?
Риба, която трудно взeма решение, но веднъж вземе
ли го, следва го неотменно!
8. Кое смятате, че ще ви затрудни най-много?
Кое...?... Не зная точно…. Децата са добри, учителите
също, училището ни е добро… Носталгията по
България. Да, нека да е така. Носталгията по
родината.
Fotokaleidoskop - Stužková 11.12.2010
f
d
,
i
Випуск 2007/2011
,
e
Пролет
в българското
училище
1
● Откриването на учебната 2009/10 ● ДЕТСКА ГРАДИНА
● STUŽKOVÁ ● ЗАПОЗНАНСТВО С НОВИТЕ УЧИТЕЛИ
● Rodičovské združenie ● FOTOKALEIDOSKOP
Лятна дъга
2
Сезони
BG
Sezóny
●
●
●
Сезони
BG
Sezóny
ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА! ● ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ
DEŇ MATIEK V MATERSKEJ ŠKOLE ● FOTOKALEIDOSKOP
УСПЕШНИ ИЗЯВИ И ПОСТИЖЕНИЯ ● ZÁBAVA
Весел листопад
Сезони
BG
Sezóny
СЕЗОНИ BG
на една година!
Ето, че измина една година. Четирите сезона се извъртяха като на един дъх,
защото процесът на съграждане ангажира така творящия, че го оставя извън
времевите ограничения.
Разбира се, скромното ни дело е далеч от истинския професионализъм, но е
част от една обща позитивна енергия, с което се гордеем. Там, където децата
творят, където изявяват своите способности, там няма място за съмнение
и критика. Децата са най-близо до голямото изкуство, защото са свободни
и в постоянно състояние на радост и вдъхновение и това, което излиза като
продукт от тяхната креативност е чисто, одухотворено, истинско.
Започнахме с „Пролет в училище”, минахме през „Лятна дъга” и „Весел
листопад”. Опитахме се да следваме природната закономерност чрез
класическата символика за раждането, съзряването и връщането към първото
начало. Със „Зимна приказка” затваряме цикъла, но оставяме широко
отворена вратата за ново творчество, за нови идеи, за изяви, с които да се
гордеем. Защото както в Майката природа, така и в човешкото съществуване
след дълбокия сън идва пробуждането и дай Боже, да се срещнем отново
по-вдъхновени!
В децата, нашите ученици от БСОУ „Христо Ботев”, Братислава има заложен
голям творчески потенциал. „Сезони BG” е едно от местата, където те ще
могат да продължат да го изявяват в цялата му пъстрота.
Благодарим на многото съмишленици за подкрепата, за да може да се случи
излизането на аматьорското ни списание. Благодарим на Родителското
сдружение в лицето на г-жа Радостина Доганова, на родителите:
г-жа Ангелина Махова и г-жа Христина Табакова; на директора на БСОУ
”Хр. Ботев” г-жа Лора Заркова; на колегите: Диляна Вълкова, Зузана
Буялкова, Ерика Файнерова, Татяна Тенева, Бонка Цанкова; на колегите от
Българската детска градина: Добринка Димитрова и Адриана Суровцова.
Благодарим на най-дейните ни помощници Якуб Адамек и Биляна Везенкова.
Благодарим на нашите млади журналисти и илюстратори, фотографи,
дописници и писатели. Благодарим и на всички тези, които ще продължат
да помагат, за да има бъдещи нови издания.
Тодоринка Виденова
2010
3
●
●
●
ОТКРИВАНЕ НА УЧЕВНАТА 2010 - 2011 ГОДИНА
RODEO A MOZART V ŠKÔLKE ● КЛУБ МЛАД ЖУРНАЛИСТ
UMELECKÁ TVORBA ● ZÁBAVA ● ŠPORT
Зимна приказка
2010/11
4
●
●
●
Сезони
BG
Sezóny
СЕЗОНИ BG НА 1 ГОДИНА ● RODIČOVSKÁ
STUŽKOVÁ ● ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ЗАР КОВА
UMELECKÁ TVORBA ● FOTOKALEIDOSKOP
-
ô
,
f
w
e
Сезони
BG
Sezóny
Списанието се издава от БСОУ „Хр. Ботев” и със специалното участие на родителите:
Хр. Табакова, А. Махова, Х. Мидлова и И. Миковичова
Редакционна колегия: Мартина Храшкова VII. клас - графичен дизайн, Паулина Шчепкова, Силвия Махова,
Биляна Везенкова, София Григорова и Тодоринка Виденова - редактор
Download

Sezóny