1
Futbalový klub POKROK SEZ KROMPACHY
1 9 13
-
2 0 13
K rompachy
jún
2013
Úvodom
Mesto Krompachy, ležiace v prekrásnej scenérii predpolia Slovenského Rudohoria – Volovských vrchov – je
hrdé na svoju, vyše 730 ročnú, históriu. Predpokladom
jeho vzniku bolo nerastné bohatstvo, bohatstvo lesov,
spracovanie rúd a dreva. Do týchto daností sa premietol
aj priemyselný, spoločenský, kultúrny a športový život
mesta. Šport a najmä futbal zapustil v Krompachoch už
pred sto rokmi silné korene.
Vážení priatelia krompašského futbalu.
Dovoľte mi, aby som vás, všetkých priaznivcov
krompašského futbalu, hráčov, trénerov,
funkcionárov a všetkých, ktorí máte radi túto
čarovnú kolektívnu hru, srdečne pozdravil.
Písal sa rok 1913, keď pričinením vtedajších
vedúcich činiteľov Pohornádskej účastinnej
spoločnosti bol založený športový klub
POKROK KROMPACHY a od tohto roku, keď sa
odohralo prvé futbalové stretnutie sa datuje aj
zrod krompašského futbalu.
Na Slovensku je veľmi málo futbalových
klubov, ktoré sa môžu pýšiť takýmto výročím.
Sme veľmi radi, že športový klub POKROK
KROMPACHY túto dlhú, niekedy neľahkú,
cestu prežil. V tieto slávnostné chvíle by sme
si mali zaspomínať na všetkých tých, čo stáli
pri zrode krompašského futbalu. Ale aj na tých,
ktorí v ďalšom období držali patronát nad
činnosťou futbalového klubu. Na všetkých
tých, čo sa dožili týchto dní, ale aj na tých, čo
už nie sú medzi nami.
Som veľmi rád, že sa nám v roku 2012
pričinením niekoľkých nadšencov a zároveň
sponzorov (Mesto Krompachy, SEZ Krompachy,
Eltra Košice, Rosimex-Slovakia, Zlievareň SEZ
Krompachy)
podarilo
zastaviť
úpadok
a stabilizovať činnosť futbalového klubu.
A práve v tomto jubilejnom roku nám táto
koncepčná a systematická práca priniesla
úspech, o ktorom sme začiatkom minulého
roku len šeptali – postup do najvyššej
regionálnej súťaže.
Túto publikáciu venujeme všetkým tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o rozvoj
krompašského futbalu, ale aj pre zachovanie
aspoň časti bohatého archívneho materiálu
pre budúce generácie.
Želám
krompašským
futbalistom,
funkcionárom a divákom do druhej storočnice
veľa zdravia a športových úspechov. Nech
futbal v Krompachoch naďalej prekvitá.
Veľa šťastia športoví priatelia!
Ing. Ján BIĽ
Predseda Správnej rady
FK POKROK SEZ KROMPACHY
Milí priaznivci krompašskej futbalovej rodiny.
Dovoľte mi, aby som vás takto oslovila,
pretože som presvedčená, že v našom meste
sa nenájde rodina, ktorej by aspoň jeden člen
nebol počas storočnej histórie futbalu
v Krompachoch nejakým spôsobom, týmto
najpopulárnejším športom, dotknutý. Či už ako
hráč, funkcionár, priaznivec alebo fanúšik.
Futbalu sa ako hre na svete venuje hádam
najviac ľudí. Od najmenších, až po seniorov.
V poslednej dobe už dokonca o ňom nemožno
hovoriť ani ako o výlučne mužskom športe,
pretože láka aj čoraz viac žien.
Začiatky
organizovaného
futbalu
v Krompachoch sú spojené s rokom 1913.
Odvtedy prežil úspešné obdobia vzostupu, ale
aj časy, keď sa mu nedarilo. Historickú
futbalovú štafetu v našom meste dnes nesie
Futbalový klub POKROK SEZ KROMPACHY,
v ktorom sa za dlhé roky tiež mnoho zmenilo
a vystriedalo nielen veľa futbalistov, ale aj celé
generácie funkcionárov.
Verím, že ich spájala nielen radosť z hry
a zo športových výkonov, ale aj fakt, že mohli
reprezentovať naše mesto a prinášať zábavu
a potešenie divákom. Aj preto si v duchu tých
najlepších športových tradícií našiel futbal
v Krompachoch, napriek rôznym úskaliam,
vždy nových pokračovateľov.
Pri storočnici futbalu v Krompachoch chcem
vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa
zaslúžili o zachovanie a rozvíjanie tohto
športu v našom meste, neopomínajúc aj jeho
morálny význam pri výchove mladej generácie.
Všetkým priaznivcom krompašského futbalu,
funkcionárom i hráčom želám, aby ich futbal
naďalej bavil, aby ich neopúšťalo zdravie
a tešili sa zo športových i osobných úspechov.
Aby nikdy nezabúdali, že futbal je predovšetkým hra, ktorá má prinášať radosť
a potešenie, a preto by sa vždy mala niesť
v duchu fair play.
Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta Krompachy
Vážení športoví priatelia.
K významnému výročiu futbalového klubu
POKROK SEZ KROMPACHY ako zástupca
hlavného sponzora srdečne blahoželám.
Toto krásne výročie je dôkazom, že športu,
a tým aj futbalu v Krompachoch, sa po
desaťročia darilo. Za celé toto obdobie sa na
krompašskej futbalovej scéne vystriedala
plejáda hráčov, funkcionárov, trénerov
a zanietených darcov – dnes sponzorov.
Jedným z najvýznamnejších boli naši
predchodcovia v MEZ n.p. Krompachy, neskôr
to bol v rôznych podobách hospodárskej formy
SEZ, ktorý dopravne, materiálne, ale najmä
finančne pomáhal niesť štafetu činnosti
futbalového klubu POKROK SEZ KROMPACHY.
Všetkým tým, ktorí v bohatej histórii minulých
období pomáhali pri tejto príležitosti
ďakujeme.
Celé desaťročia SEZ-áci mali
patronát nad futbalovým klubom POKROK,
neskôr až po súčasnosť ako hlavný sponzor
POKROKU aj s doplňujúcim názvom – SEZ.
Okrem akciovej spoločnosti SEZ Krompachy,
svojim dielom prispeli, pomáhali a pomáhajú
aj ďalší významní sponzori Eltra Košice, Mesto
Krompachy, Zlieváreň SEZ Krompachy,
ROSIMEX
Krompachy,
Termokomplex
Krompachy, Rona Lednické Rovne a mnoho
ďalších.
Srdečne za túto pomoc ďakujeme.
Verím, že krompašská futbalová storočnica je
príležitosťou nielen vzdať hold všetkým, ktorí
pomáhali písať jej históriu, ale aj veľkým
záväzkom, aby futbal v meste prinášal
Krompašanom radosť, aby sme boli hrdí na
výsledky, a aby mladá generácia vyrastala
v spätosti s futbalom.
Nech
futbalový
klub
POKROK
SEZ
KROMPACHY píše aj v budúcnosti len samé
svetlé stránky futbalovej činnosti, pre
všeobecné potešenie širokej futbalovej
verejnosti Krompách a okolia.
Ing. Imrich Smaržík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
SEZ Krompachy a.s.
19
13
13
-2
0
Cesty
histórie
I. kapitola
3
92
1
3
191
Perom kronikára
Kronikár z tohto obdobia v dostupných dokumentoch uvádza: „Už pred rokom 1913 myšlienka
obnovených Olympijských hier v roku 1896 našla úrodnú pôdu pre telovýchovu a šport aj v našej
krajine. Aj v našom meste v období začínajúceho sa rozvoja priemyselnej výroby zapustil šport
svoje korene.
Športový život bol čulý. Dôkazom toho bola aj skutočnosť, že okrem futbalu bolo v Krompachoch
aj života schopné družstvo ženskej hádzanej, ktoré patrilo medzi najlepšie na celom Východnom
Slovensku.
Bolo nemálo tých nadšencov, ktorí sa zlatými písmenami zapísali do dlhej a bohatej histórie
krompašského futbalu.
Pričinením vtedajších vedúcich činiteľov Pohornádskej železiarenskej účastinnej spoločnosti bol
založený v roku 1913 športový futbalový klub POKROK KROMPACHY.
Historické stretnutie
POKROK KROMPACHY - MEŠTIANSKA ŠKOLA
7 : 1
Tréner POKROKU Fridrich Flachbart na toto prvé verejné zápolenie, ktoré sa odohralo na miestach
terajšieho futbalového štadióna, postavil mužstvo v tomto zložení:
Karol Slivka, Viktor Lepko, Ján Šoltés, Rudolf Jaroš, Karol Klekner, N. Graca, Pavol Graus, N. Kulovanyi,
Fridrich Flachbart, N. Nemčok, Ján Šumiaci.
Žiaci 3. a 4. triedy Meštianskej školy vo svojej garnitúre mali týchto borcov:
Leopold Alvater, Gustáv Neubeler, Alex Paulečko, Ján Varga, Arpád Kyseľ, Stanislav Jendreják, Viktor
Hamorník, Ľudovít Papp, Ján Slovenský, Rudolf Regensbogen.
Rozhodcom stretnutia bol Karol Miklóš, riaditeľ Meštianskej školy.
7
Za pomoci fabriky bolo
vybudované
futbalové
ihrisko
pod
svahom
„Internátu“. Bola zakúpená
aj kompletná futbalová
výstroj.
Na
činnosť
futbalového klubu okrem
„Železiarni“ malo vplyv aj
predstavenstvo obce, ako
aj vtedajšie, najmä drevo
spracujúce firmy Zipser,
Reichner, Kohn, Neiman,
ktoré
dodali
guľatinu,
dosky, ako aj iný materiál
na
oplotenie
ihriska,
bezplatne.
Len samotné dobré materiálne podmienky by neboli stačili na prosperovanie futbalového klubu,
nebyť obetavej práce mnohých jednotlivcov, ktorým učarovala táto hra.
Zakladateľom futbalového klubu a jeho prvým predsedom bol Anton Hudík, neskorší starosta
Krompách.
V jeho neľahkej práci spolupracovníkmi mu boli: Bedřich Flachbart, Ladislav Gažo, Rudolf Klekner, Ján
Klekner.
Pre svoj vrelý vzťah k športu, a najmä k mládeži, bol prvý predseda Anton Hudík zvolený za
doživotného kapitána dorastencov.
Na jar v roku 1922 bol za predsedu klubu zvolený hlavný inžinier „Železiarní“ Jozef Rob, pokladníkom
bol Alexander Herényi. Neskôr sa na čelo klubu postavil Andrej Hričovský a po jeho odchode
Dr. Venetauer a tajomníkom Rudolf Regensbogen.
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Š. Fabián, Anton Šumiaci, V. Čech, Čigih, Karol Klekner, V. Klekner, Štefan Čurilla, G. Wesenhoffer,
Š. Molčan, Frič, G. Engler, František Jerga, Štefan Jerga, J. Ferenc, A. Vietoris, Š. Bernus, Balco,
J. Mistrík, Z. Čefo, J. Bistiga, Riemer, Kernats, Luther, Vojtech Tomečko, Cárik, Martinides, Kováč,
Blahovský, Belo Flachbart, Ladislav Gažu, Ján Klekner, Viktor Klekner, Viktor Hamrák, Ján Slovenský,
Štefan Kováč, Július Cabala.
FUNKCIONÁRI:
Jozef Rob, P. Hamorník, Alexander Herényi, Andrej Hričovský, Dr. Venetauer, Rudolf Regensbogen,
Elemír Leng, Ladislav Čižek, Dr. Pavol Haner.
8
Za Maďarov
aj Nemcov
II. kapitola
3
192
3
193
-
Do roku 1922 bol futbalový klub POKROK
členom maďarského futbalového zväzu pod
názvom „Haladaš“. Neskôr od roku 1922 až do
roku 1927 bol členom Východoslovenskej
župy nemeckého futbalového zväzu.
V roku 1927 došlo k reorganizácii a futbalový
klub „POKROK KROMPACHY“ prešiel do
Východoslovenskej futbalovej župy so sídlom
v Košiciach.
V tomto období bol predsedom klubu riaditeľ
Meštianskej školy Ladislav Čížek.
Po ňom funkciu predsedu futbalového klubu
zastával Dr. Pavol Haner, primár Krajinskej
nemocnice.
Niekoľko rokov viedol futbalový klub notársky
tajomník Róbert Martinides.
Na fotografii z tohto obdobia spoznávame:
Š. Molčana, Friča, G. Englera, F. Jergu, G. Wiesenhoffera, Š. Jergu, J. Ferenca,
A. Vietorisa, Š. Bernusa, Balca, J. Mistríika, Z. Čefa, J. Bistigu, Riemera
9
Futbalový klub POKROK KROMPACHY sa dobre staral aj o dorast, z ktorého
vychádzali výborní hráči, pre vlastné družstvo mužov, ale aj pre okolité
futbalové kluby.
Mnohí hráči preslávili náš futbalový klub nielen doma, ale aj za hranicami.
V rokoch všeobecnej hospodárskej krízy sa začali sťahovať robotníci za prácou
do cudziny, najmä do Ameriky, Francúzka, Nemecka a iných krajín. Odišlo aj
niekoľko odchovancov futbalového klubu „POKROK KROMPACHY“, ktorí sa
presadili v ďalekej cudzine nielen svojou prácou, ale aj futbalom.
Spomedzi mnohých treba spomenúť Zajaca, Macka, Neupauera, ktorý sa ako
profesionál presadil vo Francúzku.
K výborným hráčom, ktorí hrali za iné kluby
doma, patrili Vojtech Tomečko - ČSK Košice,
Anton Luther a Ján Kováč, ktorí hrali za PAC
Poprad a Zdenko Čefo za AC Spišská Nová
Ves. Neskôr to boli František Hájek – Lokomotíva Košice, Zdeno Gomolka – Tatran
Prešov, Ján Varecha – Tatran Prešov. Koncom
minulého storočia to bol hlavne Štefan Mních,
ktorý okrem POKROKU hájil aj farby Magnezitu
Jelšavy a Odevy Lipany a taktiež Blažej Vaščák,
ktorý začínal v mládežníckych družstvách
ako žiak futbalovej triedy ZŠ Maurerova,
neskôr ako študent gymnázia v Košiciach hral
za 1. FC Košice. Bol reprezentantom SR,
hráčom majstrovskej Artmedie Petržalka, s
ktorou hral aj ligu majstrov. Neskôr sa začala
jeho „púť“ vo futbalových kluboch doma aj v
zahraničí. Výraznou osobnosťou súčasnej
generácie je Ing. Ľuboš Ontko, ktorý v období
vojenskej prezenčnej
služby hral za
Šafárikovo, neskôr za Spišskú Novú Ves,
Lokomotívu Košice a Spoje Košice.
10
Na fotografii z tohto
obdobia:
Regensbogen – tajomník,
Kernatsch, Luther, P. Jerga,
V. Tomečko, Cárik, A.
Vietoris, Martinides, Kováč,
Engler, Molčan, Blahovský,
Z.Čefo, Bernus
vrátili do lona materského klubu POKROK,
ktorý vo svojej podstate, bol robotnícky a po
demontáži „Železiarní“ sa stal celoobecným
klubom.
Obmedzovaním výroby v „Železiarňach“
postupne upadal záujem železiarní o futbal.
Rastúca vlna silnejúceho robotníckeho hnutia
aj v oblasti športu našla svoju pôdu vo
Federálnej telovýchove.
V tom čase bol už klub natoľko životaschopný,
že aj po likvidácii „Železiarní“ mohol ďalej
úspešne existovať.
Vytvorili sa vhodné podmienky pre založenie
futbalového klubu „Rudá hviezda“ Krompachy.
Tento novozaložený klub dostal do daru celú
futbalovú výstroj od „Rudej hviezdy“ Vrútky
a ako taký účinkoval v rokoch 1920 – 1923.
V tom čase bol predsedom klubu Elemír Leng,
ktorý okrem dôležitej funkcie vo vlastnom
klube, bol dlhé roky podpredsedom Východoslovenskej futbalovej župy.
Potom sa členovia „Rudej hviezdy“ Krompachy,
robotnícki to chlapci z Krompách a okolia,
11
Z hráčov, ktorí v tejto dekáde po dlhé roky
hájili farby vlastného klubu POKROK
KROMPACHY je potrebné spomenúť:
Bélu Flachbarta, Ladislava Gažu, Štefana
Fabiána, Karola Kleknera, Viktora Hamráka,
Jána Slovenského, Štefana Čurillu, Antona
Šumjaciho, Štefana Kováča, Gejzu Englera,
Júliusa Cabalu.
Z mladších hráčov tohto obdobia treba
spomenúť: Pavla Jergu, Františka Jergu,
Štefana Jergu, Júliusa Wirdzeka, Ernesta
Cibuľu, Jozefa Vlašeka, Jozefa Cárika, Š. Košíka,
E. Berzetiho, Františka Horvátha.
Z roku 1933 sú na fotografii:
V. Čech, F. Jerga, O. Unger, P.Jerga, V.
Tomečko, J. Hiszem, A. Vietoris, G. Engler, M.
Lakatoš, M. Blahovský, H. Rennelt, Š. Kováč
12
Na fotografii spoznávame:
Františka Jergu, J. Macka, P. Jergu, G. Englera, M. Lakatoša, Vojtecha
Tomečka, S. Vietorisa H. Rennelta, Š. Kováča, Hiszema
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
V. Čech, František Jerga, O. Unger, Pavol Jerga, Vojtech Tomečko, J. Hiszen, A. Vietoris, G. Engler,
M. Lakatoš, M. Blahovský, H. Rennelt, Š. Kováč, Július Wirdzek, Ernest Cibuľa, Jozef Vlastka, Jozef
Cárik, Štefan Košík, E. Berzety, F. Horváth, J. Macko, H. Renelt, V. Orto, R. Mitrik, F. Lipták, Š. Šoltés,
J. Brugoš, Mišelnický, Rusnák.
FUNKCIONÁRI:
Dr. Pisarský, Martinides.
13
III. kapitola
3
193
-
3
194
Najväčší úspech,
ale aj sklamanie
Roky tretieho desaťročia existencie futbalu zapadajú do obdobia II. svetovej vojny, ale aj
do obdobia najväčšieho rozkvetu krompašského futbalu.
Hráči z tohto obdobia v pruhovaných dresoch:
M. Lakatoš, V. Orto, J. Vlašek, J. Wirdzek, V. Tomečko, R. Mitrík, F. Lipták, Š. Šoltés, F. Jerga,
J. Brugoš, J. Cárik
14
V pruhovaných dresoch z tohto obdobia
poznávame:
Výkon mužstva v tomto období dosahoval
ligovú úroveň. Skvelý káder mužstva z tohto
obdobia stal sa žiarivým príkladom pre ďalšie
generácie, pretože s nemeckým mužstvom
DSK Bratislava čestne obhájil robotnícky
a slovenský štít POKROKU.
Dr. Pisarského, Martinidesa, Lakatoša, Jergu,
Šoltésa, Tomečka, Mišelnického, Cárika,
Horvátha, Cibuľu, Rusnáka, Wirdzeka, Berzetyho
Ako si na toto obdobie spomínajú pamätníci
V živej pamäti navždy zostali smutné udalosti
z roku 1940. V tomto období mal POKROK
jedno z najlepších futbalových mužstiev
na Slovensku, keď ako oblastný víťaz
majstrovstiev „Slovenského východu“ bojoval
o postup do celoslovenskej ligy.
V kvalifikačných zápasoch vyradil PTE
Bratislavu, triumfoval nad ŠK Ružomberok
a DSK Bratislava. Podľa v tom čase platného
hracieho poriadku, stal sa POKROK vlastne
členom celoslovenskej futbalovej ligy.
15
Na fotografii z tohto obdobia poznávame:
V. Tomečka, A. Mišelnického A. Luthera,
J. Cárika, J. Vlašeka, Ľ. Skacha, Š. Rusnáka
Š. Šoltésa, F. Neupauera, F. Liptáka
Naši viedli v prvom polčase 1 : 0
F. Liptáka.
Rok
gólom
V prestávke zápasu sa udiali v zákulisí intrigy,
ako vyradiť našich hráčov v tomto zápase.
Svoju úlohu v tomto zápase zohral aj rozhodca
Mohler.
1940
Naši futbalisti nakoniec tento zápas prehrali
3:1. Stali sa však morálnymi víťazmi. Nastalo
veľké pobúrenie v celej športovej futbalovej
verejnosti. Špinavé úmysly mocipánov zohrali
svoju úlohu v prospech svojho mužstva,
nemeckého DSK Bratislava.
Propagácia prvého ligového zápasu s ŠK
Bratislava bola v plnom prúde, keď na zákrok
Ministerstva vnútra tzv. Slovenského štátu
ovplyvňovaného nemeckými mocipánmi, bol
neočakávane
nariadený
nový,
tretí
rozhodujúci, zápas proti DSK Bratislava na
neutrálnom ihrisku v Trenčíne.
POKROK nastúpil na toto rozhodujúce
stretnutie nekompletný, nakoľko nie všetci
hráči sa mohli na toto stretnutie uvoľniť zo
zamestnania.
ZOSTAVA POKROKU:
Mišelnický, Luther, Cárik, Ortho, Rusnák,
Tomovčík, Šoltés, Vlašek, Tomečko, Lakatoš,
F. Lipták
Po týchto nemilých udalostiach je futbalový
klub POKROK KROMPACHY zaradený do
Podtatranskej futbalovej župy, kde jeho
súpermi boli ŠK Levoča, ŠK Poprad, AC Svit, ŠK
Kežmarok, ŠK Veľká.
Pocit krivdy a nespravodlivosti spáchaný na
POKROKU trpko znášali nielen hráči,
funkcionári, ale po dlhé roky aj celá športová
verejnosť.
16
Na fotografii v pruhovaných dresoch spoznávame:
Horvátha, Rusnáka, Šoltésa, Lakatoša, Skacha, Tomovčíka, Vlašeka, Luthera, Cárika,
Tomečka, Mišelnického
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
A. Mišelnický, A. Luther, J. Cárik, V. Tomečko, J. Vlašek, Ľ. Skach, Š. Rusnák, Š. Šoltés, F. Neupauer, F.
Lipták
FUNKCIONÁRI:
Dr. Pisarský, Martinides
17
IV. kapitola
3
95
1
3
194
Vojnové roky
a po oslobodení
POKROK
aj v tomto
období patrí
k popredným
slovenským
mužstvám
po rokoch vojnových útrap, začína oživovať
svoju činnosť.
Prvé začiatky boli ťažké, pretože počas vojny
boli zničené všetky výstroje, archívne aj iné
materiály futbalového klubu.
Počas II. svetovej vojny pomenovanie klubu
POKROK bolo tŕňom v oku vedúcim kruhom
vtedajšieho zriadenia. Napriek nástrahám
a tlaku z hora sa podarilo tradičné meno klubu
POKROK v týchto kritických rokoch zachovať
až do dnešných dní.
Na znovu oživení činnosti majú najväčšiu
zásluhu Dr. Vladimír Pisarský – dlhoročný
predseda futbalového oddielu,
bratia
Riemerovci, Huštár, Július Lehotský a mnohí
ďalší.
Víťazstvo spojeneckých armád nad nemeckým
fašizmom v II. svetovej vojne otvorilo novú
etapu budovania vlasti a v nej aj šport
18
Na fotografii spoznávame:
Tkáča, Dolného, Pauloviča, Čislikovského, Šustera, Z. Šumjaciho,
Čecha, Hudeca, Duračinského, Š. Čecha, Ľudovíta Kata
K aktívnym funkcionárom okolo roku 1950 patrili:
Dobeš, Devečka, F. Horváth, J. Laciňák, Emil Kandrik, Štefan Orlovský
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Vojtech Tomečko, Arpád Mišelnický, A. Luther, J. Cárik, J. Vlašek, Š. Rusnák, Štefan Šoltés,
F. Neupauer, F. Lipták, Ortho, Tomovčík, Lakatoš, Horváth, Vojtech Loja, Hudec, Hennel
FUNKCIONÁRI:
Dr. Pisarský, bratia Riemerovci, Huštár, Július Lehotský
19
V. kapitola
Rozdelenie
POKROKU
3
96
1
3
195
V roku 1953 dochádza k rozpolteniu POKROKU
na dve mužstvá a to BANÍK Krompachy
a SPARTAK Krompachy. Baník mal svoje
funkcionárske
a
materiálne
zázemie
v KOVOHUTÁCH Krompachy a SPARTAK
v MEZ-e Krompachy.
Aktívnymi
funkcionármi v tomto období
rozdelenia POKROKU boli:
Šubeník, Š. Želasko, J. Tkáč, Ing. Dušek, O.
Probala, Englerová, S. Kozel, Ľ. Kato. M.
Dacho, Š. Jakubkovič,
F. Jerga, Dikant, Š.
Klimza.
Na fotografii hráči z roku 1954:
V. Tomečko - tréner, František Hájek, Š. Kačir, Štefan Harmat, J. Krokus, J. Aštáry,
Ladislav Hennel, Aladár Vronský, Michal Fľak, Š. Brodik, Ľudovít Kato, J. Grondžel,
J. Zachar, Bartolomej Lipták
20
Na fotografii spoznávame:
Bartolomeja
Liptáka,
Františka Hájeka, Vojtecha
Loju, Ľudovíta Kata, Milana
Kožára, Jaroslava Krokusa,
Rudolfa Štancela, Rudolfa
Miklóša, Ladislava Hennela,
Dana
Zachara,
Jána
Schönvického
Na fotografii sú:
Jaroslav Krokus, Vojtech
Loja, Milan Kožár, Štefan
Harmat, Otto Hadaščok,
Michal
Fľak,
František
Hájek, Ľudovít Kato, Martin
Dacho, Stanislav Kozel,
Július
Tkáč,
František
Kalousek, Dano Zachar,
Ladislav Hennel, M. Michal
21
Na fotografii spoznávame:
Ladislava Hennela, Františka
Kalouska, Júliusa Tkáča,
Michala Fľaka, Milana Kožára,
Štefana Harmata, Jaroslava
Krokusa, M. Michala, Otta
Hadaščoka, Františka
Hájeka, Dana Zachara,
Ľudovíta Kata
Na fotografii spoznávame:
Vojtecha Loju - trénera, Jána
Molnára, Štefana Harmata,
Milana Mišuru, Rudolfa
Štancela, Júliusa Tkáča,
Rudolfa Vachtera, Zdena
Gomolku, Emila Jergu, Juraja
Miklóša, Ondreja Baču, Dana
Rozložného, Štefana Jergu
22
Najväčší úspech
po oslobodení
Nevhodnosť existencie dvoch futbalových klubov v neveľkom meste sa potvrdila rok po znovu
zlúčení BANÍKA a SPARTAKA, keď sa POKROK prebojoval do Divízie Východoslovenského kraja.
A ako to vtedy vyzeralo?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Slavoj Trebišov
POKROK KROMPACHY A
JRD Smižany
Slovan Moldava
Baník Rožňava
Iskra Svit
Slavoj Sečovce
Lokomotíva Košice B
Lokomotíva Poprad
Slovan Levoča
Sokol Kr. Chlmec
POKROK KROMPACHY B
Sokol Jasov
Sokol Barca
39
39
39
39
38
38
38
38
39
38
38
38
38
38
23
22
20
21
16
16
13
16
14
15
10
10
12
10
8
7
8
5
9
9
12
6
8
5
9
9
4
5
8
10
11
13
13
13
13
17
17
18
19
19
22
23
106:42
103:67
75:48
77:52
108:67
90:65
63:55
77:63
70:97
51:85
65:88
63:97
46:90
40:118
54
49
48
47
41
41
38
38
36
35
29
29
28
25
Po znovuzlúčení bol v Krompachoch prebytok hráčov a tak sa vytvorili dve mužstva „A“ aj „B“, ktoré
hrali v tomto období v rovnakej súťaži.
O tento úspech sa zaslúžili:
Krokus, Hájek, Hudáček, Selecký, Hennel, Schönvický, Kožár, Vachter, Molnár a mnohí ďaľší.
23
Na fotografii z tohto obdobia spoznávame:
Zdena Gomolku, Juraja Ferenca, Rudolfa Štancela, Jána Nováka - najlepšieho strelca
Divízie, ktorý získal za 28 strelených gólov v sezóne 1962/1963 Pohár
Východoslovenských novín, Rudolfa Palidera, Ján Všiváka – Peleho, Juraja Miklóša,
Júliusa Tkáča, Karola Tkáča, Dzugasa, Otto Čontoša, Ladislava Hennela
Funkcionárov:
Jána Pauloviča, Emila Kandrika, Františka Jergu
24
Prvý medzinárodný
futbalový zápas
Dňa 28.6.1964 sa uskutočnil prvý medzinárodný futbalový zápas
POKROK - VERCHOVINA UŽHOROD
0 : 3
Na fotografii z tohto zápasu spoznávame hráčov POKROKU:
Štefana Jergu, Františka Baláža, Zdena Gomolku, Jána Nováka, Jozefa Stanislava, Juraja
Ferenca, Rudolfa Palidera, Dana Rozložného, Júliusa Tkáča
25
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Tkáč, Dolný, Ján Paulovič, Čislikovský, Šuster, Zoltán Šumiaci, Čech, Hudec, Ďuračinský, Š. Čech,
Ľudovít Kato, František Hájek, Š. Kačír, Š. Harmat, Jaroslav Krokus, Jozef Aštári, Ladislav Hennel,
Aladár Vronsky, Michal Fľak, Š. Brodík, J. Grondžel, Dano Zachar, Bartolomej Lipták, Vojtech Loja,
Milan Kožár, Rudolf Štancel, Rudolf Mikloš, Ján Schönvický, Otto Hadaščok, Július Tkáč, František
Kalousek, M. Michal, Ján Molnár, Milan Mišura, Rudolf Wachter, Zdeno Gomolka, Emil Jerga, Juraj
Mikloš, Ondrej Bača, Dano Rozložný, Štefan Jerga, Hudaček, Rudolf Selecký, Piatnica, Jalči, Dorocák,
Jozef Budinský, Tibor Vaktor, Potopa, Sadloň, Rybár, Lengvarský, Jozef Holda, Milan Bublák, Anton
Mišelnický, Andrej Kakalejčík, Rudolf Bereš, Milan Čurilla, František Vaško, Štefan Želasko, Pavol
Tuleja, Ladislav Legát, Viktor Hájek.
FUNKCIONÁRI:
Dobeš, G. Devečka, F. Horváth, J. Laciňák, E. Kandrik, Š. Orlovský, S. Kozel, M. Dacho, V. Kato,
Š. Jakubkovič, M. Englerová, Šubeník, Želasko, Tkáč, F. Jerga, Dikant, Š. Klimza, Dušek, O. Probala,
E. Kandrík.
TRÉNERI:
Vojtech Tomečko, Vojtech Loja, Ungvary.
26
VI. kapitola
3
97
1
3
196
Neúrodné
futbalové roky
Po účinkovaní vo Východoslovenskej divízii
dochádza postupne ku krízovým rokom
v bohatej histórii krompašského futbalu.
„A“ mužstvo postupne vypadlo z Divízie
do Oblastnej súťaže.
V Oblastnej súťaži hralo mužstvo POKROKU
v súťažnom ročníku 1969/1970. Vypadlo však
aj z Oblastnej súťaže v ročníku 1970/1971
do I. A triedy Podtatranskej skupiny.
Neúspešné roky pokračovali. Nebolo síl, chuti,
ani financií na zastavenie tohto rapídneho
poklesu, a tak futbalový klub POKROK
v súťažnom ročníku 1971/1972 vypadol
do I. B triedy.
V minulých rokoch tohto obdobia pôsobila
vo futbalovom klube na vtedajšie časy
neodmysliteľná postava v osobe hospodára
resp. „sertároša“ Elemíra Žigmunda, ktorý
sa dlhé roky „staral“ o služby pre hráčov,
od výstroja, úpravy ihriska a čistoty v areáli, až
po zber húb.
S klesajúcim výkonom
mužstva klesal
aj záujem fanúšikov o futbal. A ako spojené
nádoby klesala aj činnosť výboru futbalového
klubu. Ani zlomové a chaotické roky
1968 – 1969 neprispeli k zlepšeniu činnosti
futbalového klubu.
Mužstvo v súťažnom ročníku
1972/1973
v I. B triede obsadilo v konečnej tabuľke
3. miesto.
27
Na fotografii sú:
M. Čajan, Š. Hvizdoš, Š. Mihok, J. Horváth, F. Javorský, V. Horváth, P. Šoltés, P. Prazňák,
V. Kolčar, hrajúci tréner O. Lesňák, J. Golab, J. Kytka
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Zdeno Gomolka, Juraj Ferenc, Rudolf Štancel, Ján Novák, Rudolf Palider, Ján Všivák, Juraj Mikloš,
Július Tkáč, Karol Tkáč, Ján Dzugas, Otto Čontoš, Ladislav Hennel, Štefan Jerga, František Baláž, Jozef
Stanislav, Dano Rozložný, Ján Molnár, Hartman, Milan Mišura, Rudolf Wachter, Emil Jerga, Štefan
Jerga, Ondrej Bača, Marián Ferko, Magula, Ján Hapák, Sekač, Štefan Rusnák, Jozef Lesňák, Michal
Jakubišin, Vojtko, Barborič, Saxa, Laško, Neupauer, Jozef Bernát, Vojtech Horváth, Vladimír Tejbus,
Michal Čech., Milan Vaščák
TRÉNERI:
Vojtech Loja, Zdeno Gomolka
28
VII.
kapitola
3
197
98
1
3
Zase raz
krompašský
futbal na vzostupe
Počas osláv prebehli futbalové zápasy žiakov
POKROKU a žien Agrostavu Spišská Nová Ves,
dorastencov a „A“ mužstva, ktorého súperom
boli hráči Partizána Bardejov.
Slávnostné zasadanie futbalového oddielu
sa uskutočnilo v Dome kultúry, na ktorom
sa podarilo zabezpečiť plejádu hráčov,
funkcionárov a trénerov z predchádzajúcich
období, ktorí obliekali dres POKROKU.
Na slávnostnom zhromaždení boli odmenení
hráči, tréneri a funkcionári.
Po rokoch neúspechov a hlbokej krízy, keď sa
o krompašský futbal starali dvaja – traja
„odvážlivci“ Peter Hvizdoš, Rudolf Štancel,
sa začína blýskať na lepšie časy.
Na podnet vedenia n. p. SEZ Krompachy, ktoré
mali v Krompachoch patronát nad futbalovým
oddielom, ako aj mesta Krompachy, bol
urobený zásadný obrat vo futbale, ktorý
v tom čase patril pod strechu ZTJ ako jeden
z oddielov.
Nový výbor sa pustil do práce s novým
elánom. Čakalo ho veľmi veľa roboty, ale
svojim zložením – vedúci hospodárski
pracovníci SEZ Krompachy n. p. - dávalo
predpoklad, že bude premyslene kráčať za
obnovením
bohatej
a
zašlej
slávy
krompašského futbalu.
Bol zvolený nový výbor futbalového oddielu,
ktorý pracoval v nasledovnom zložení:
Ing. Jozef Fajgel – predseda, členovia výboru
–Ing. Juraj Miklóš, Ing. Ladislav Drankaľuk,
Jozef Saxa, Peter Hvizdoš, Štefan Lustig,
Vincent Timko, Ing. Ľubomír Cuker, Peter
Horváth st., Valent Saxa, Karol Kováč,
František Horváth, Štefan Lukáč, Ing. Gejza
Karhúth, Emil Kandrik.
V ročníku 1973/1974 dosiahli naši futbalisti
tieto výsledky:
Mužstvo dospelých obsadilo v I.B triede
v Podtatranskej skupine 3. miesto.
Rok 1973 bol rokom 60. výročia činnosti,
futbalového oddielu POKROK KROMPACHY.
Oslavy sa podarilo zabezpečiť na veľmi dobrej
športovej a spoločenskej úrovni.
Družstvo dorastencov v sezóne 1973/1974
v I. A triede Podtatranskej skupiny obsadilo
pod vedením trénera Dušana Petru, 4. miesto.
29
23
Na fotografii dorastenci
POKROKU pred priateľským
stretnutím s dorastencami
Slovana Bratislava.
Na fotografii žiaci POKROKU
so žiakmi Slovana Bratislava.
Družstvo žiakov v sezóne 1973/1974 obsadilo v okresnej súťaži 3. miesto pod vedením trénera
Dušana Petru.
30
Výbor futbalového oddielu posilnením kádra
o Milana Jarošíka a J. Čecha zo Sloviniek, ako
aj angažovaním nového trénera Ing. Rudolfa
Vachtera, začal v sezóne 1974/1975 napĺňať
svoje ambície a predsavzatia.
Nový
výbor
futbalového
oddielu
nenaštartoval sezónu úspešne. POKROKU
sa v súťaži v tomto období nedarilo
v zápasoch vonku a nie vždy aj doma. Lenže
nový tréner Ing. Rudolf Miklóš so súčasným
kádrom nemohol dosiahnuť očakávaný
úspech.
Hráčsky káder v tomto období tvorili:
Žitný, Milan Jarošík, Jozef Kovalík, Ján Slosiarik, František Labanc, Pavol Šoltés, Miroslav Čajan, Ján
Čech, František Javorský, Imrich Holečko, Róbert Gőldrich, Juraj Horváth, Vojtech Horváth, Peter
Kukura st., Ján Kytka, Peter Prazňák, Vendelín Kolčár, František Hvizdoš, Dulín, Ján Golab, Štefan
Golab.
Zrealizovalo sa aj nové ozvučenie futbalového
štadióna.
A mužstvo postúpilo do I. A triedy. Za odmenu
sa uskutočnil pobyt v maďarskom Egri.
Dorastenci pod vedením trénera Dušana
Petru taktiež postúpili do vyššej súťaže.
Žiaci v tomto súťažnom ročníku 1974/1975
vyhrali svoju okresnú súťaž, ale v kvalifikácii
o postup do kraja neboli úspešní.
O rok neskôr sa vynovili šatne a zrealizovala
sa nedokončená východná tribúna.
V tomto období sa podarilo tiež zrekultivovať
voľné nevyužité plochy vedľa futbalového
ihriska po starej tehelni. Previedli sa veľmi
nákladné veľké terénne úpravy, kde sa
nakoniec zriadilo cvičné tréningové ihrisko
s takmer regulárnymi parametrami.
Nový futbalový výbor sa začal venovať
aj nedokončenému futbalovému stánku.
Po postupe do I.A triedy všetky družstvá
v sezóne 1975/1976 hrali svoje majstrovské
aj priateľské zápasy na ihrisku v Slovinkách.
Hracia plocha bola „rozoraná“, bolo dovezené
veľké množstvo zeminy a rašeliny.
Hracia plocha bola vyspádovaná a vysiaty
nový trávnik. Osadili sa nové kovové bránky.
Vinou
nezáujmu
okolo
vysporiadania
pozemkov v nasledujúcich obdobiach
a nedočkavosti vlastníkov pozemkov, skončili
upravené
a
zrekultivované
pozemky,
za nemalé náklady futbalového klubu,
v súkromných rukách.
31
V nasledujúcom súťažnom ročníku sa hrajúcim trénerom stal Ján Slosiarik - bývalý hráč Lokomotívy
Košice, ďalej to bol Ján Varecha zo Sloviniek, M. Žitný – dorastenecký brankár Slovana Nitra, ktorý
vojenčil v Dukle Prešov.
Do sezóny 1976/1977 došlo k zmene na poste predsedu futbalového oddielu, ktorým sa stal
Ing. Juraj Miklóš. Došlo aj k obmene niektorých ďalších členov výboru.
Trénerom v tomto období sa stal Zdeno Gomolka.
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Peter Kukura st., František Labanec, Žitný, Miroslav Čajan, František Javorský, Ján Čeč, Kytka, Jozef
Kovalík, Jozef Lesňák, Ján Golab, Ján Slosiarik (posila z Lokomotívy Košice), Peter Prazňák, Vojtech
Horváth, Juraj Šoltés, Milan Jarošík, Imrich Holečko, Róbert Gőldrich, Ján Varecha, František Hvizdoš,
Ján Dulin, Štefan Golab, Pavol Čeč, Ferdinand Bőhmer, Karol Bruzik, Pavol Čeč, Franko, Paragy, Peter
Repašan, Štefan Mihok, Vojčík, Pavol Šoltés, Juraj Horváth, František Gmuca, Štefan Ofčanský,
Mižikár, Ján Čech, Ondáš, Milan Grenčík, Jaroslav Ostrihoň, Knap, Róbert Bognár, Miroslav Cupper,
Jaro Uličný, Mokoš, Ladislav Belan, Ján Bandžuch, Fraňo, Laco Biľak, Štiffel, Soľak, Pavol Keruľ,
Vincent Bača, Peter Fabišik, Jozef Šmida, Ján Biľ, Ján Čarnoky, Melioris, Milan Vaščák, Vendelín
Kolčar, Pavol Horváth, Jozef Kovalčík, Emil Papcun
FUNKCIONÁRI:
Ing. Jozef Fajgel, Ing. Juraj Mikloš, Ing. Ladislav Drankaľuk, Jozef Saxa, Peter Hvizdoš, Štefan Lustig,
Vincent Timko, Ing. Ľuboš Cuker, Peter Horváth st., Valent Saxa, Karol Kováč, František Horváth,
Štefan Lukáč, Ing. Gejza Karhut, Emil Kandrík
TRÉNERI:
Ing. Rudolf Vachter, Zdeno Gomolka
32
VIII.
kapitola
Futbal ako
na hojdačke
3
99
1
3
198
V tomto období dosahoval futbalový klub POKROK KROMPACHY striedavé úspechy v jednotlivých
futbalových sezónach. V 80-tych rokoch boli vo futbalovom klube stabilizované pomery.
V súťažnom ročníku 1983/1984 družstvo postupuje do najvyššej krajskej súťaže – Krajského
majstrovstva. V tomto období sa výrazne oživuje činnosť mládežníckeho futbalu.
Činnosť futbalového oddielu v týchto rokoch zabezpečovali funkcionári:
Ľudovít Kato, Ing. Koritko, Jozef Kovalčík, Pavol Bandžuch, Jozef Ringoš, Pavol Kapitančík, ktorý bol
dlhoročným hlásateľom na futbalovom štadióne, Valent Saxa, Legát, Fridrich Kőhler
Na trénerskej lavičke v tomto období sa vystriedali:
Vojtech Horváth, Jozef Kovalík, Stano Sekáč, Ján Goláb, Imrich Holečko, Stano Sokolský
Hráčsky káder v období týchto rokov tvorili:
Zdeno Matfiak, Štefan Golab, Jaroslav Uličný, Ján Čarnoky, Ferdinand Bőhmer, Vladimír Legát, Imrich
Holečko, Emil Košč, Peter Horváth, Miroslav Cupper, Ján Župa, Ján Čech, Peter Kurilla, Anton Wolf,
Ladislav Laškovský, Róbert Bognár, Emil Papcun, Ján Golab, Dušan Saxa, Dušan Čarnoky, Peter
Štifel, Jaroslav Lenarčič, Jaroslav Schreiber, Pavol Schreiber, Ján Podracký, Anton Geroč, Martin
Horváth, Ján Šmida, Miloš Ontko, Braňo Micherda, Peter Mních, Štefan Mních, Ján Hofmeister
Medzi obetavých funkcionárov v tomto období patrili:
Ing. Ján Biľ – predseda, Ján Golab, Vojtech Horváth, Pavol Kapitančík, Róbert Gaľa, Ján Horváth, Juraj
Šoltés, Štefan Golab, Ján Walko, Ján Šimoňák
33
V rámci osláv 80. výročia založenia
organizovaného futbalu v Krompachoch
prebehli nevídané oslavy. Okrem športových
futbalových zápasov mládeže a žiakov boli
odmenení najstarší žijúci hráči aj funkcionári.
Najväčším lákadlom celých osláv 80. výročia
bol futbalový zápas POKROK KROMPACHY
proti Majstrom Európy z roku 1976
v Belehrade. Zápas komentoval Karol Pollák.
Zápas sa skončil víťazstvom reprezentantov
3 : 1
Medzi reprezentantami svoje umenie predvádzali:
Alexander Vencel, Jozef Levický, Vlado Hrivnák, Jozef Čapkovič, Pavol Biroš, František Veselý, Jozef
Móder, Dušan Herda, Ján Čapkovič, Ladislav Pavlovič, Antonín Panenka, Karol Dobiáš, Peter Herda
a Anton Švajlen
Oslavy 80. výročia sa vďaka pomoci generálneho sponzora SEZ a.s. Krompachy stali ďalším
odrazovým mostíkom a zárukou udržateľnosti optimálnych podmienok pre činnosť futbalového
klubu aj v budúcnosti.
Spomienka na ďalších hráčov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Zdeno Matfiak, Štefan Golab, Jaroslav Uličný, Ján Čarnoky, Ferdinand Bőhmer, Vlado Legát, Kamil
Nemčík, Imrich Holečko, Emil Košč, P. Horváth, Miro Cupper, Václav Župa, Pavol Keruľ, Čech, Peter
Kurilla, Anton Wolf, Ladislav Laškovský, Bognár, Papcun, Ján Golab
FUNKCIONÁRI:
Ľudovít Kato, Ing. Koritko, Jozef Kovalčík, Pavol Bandžuch, Jozef Ringoš, Pavol Kapitančik, V. Saxa,
Legát, Fridrich Keller
TRÉNERI:
Vojtech Horváth, Jozef Kovalík, Stanislav Sekáč, Imrich Holečko
34
IX. kapitola
3
00
2
3
199
Úspechy aj
futbalová anomália
Manažér:
Andrej Dudič
Po dlhšom období sa v súťažnom ročníku
1994/1995
podarilo
POKROKU
vyhrať
I. A triedu a postúpiť do najvyššej regionálnej
súťaže - III. ligy.
Prezidentom v tom čase bol Ing. Ján Biľ
a trénerom PhDr. Juraj Mihalčin. Manažérom
klubu bol Vlado Poliak a vedúcim mužstva
Peter Horváth st.
Vedúci mužstva:
Peter Horváth st.
Hráči:
Brezovaj, Bálint, Ľ. Ontko, M. Ontko, Horváth,
Biľak, Zahuranec, Petrovský, Škarbek, Lelák,
Begáni, Vasiľ, Staš, Uličný, Plichta, Guzan,
Podracký
V nasledujúcom ročníku 1995/1996 obsadilo
mužstvo v III. lige konečné 3. miesto.
Realizačný tím pracoval v tom istom zložení
ako rok predtým.
V nasledujúcom ročníku 1997/1998 skončil
POKROK znovu na peknom 3. mieste.
Hráčmi v tejto sezóne boli:
Olejár, Brezovaj, Podracký, M. Ontko, Ľ. Ontko,
Biľak, P. Horváth ml., Zahuranec, Staš, Baloga,
Uličný, Kimák, Guzan, Janko, Suslov
Trénerom mužstva bol Stanislav Rýchlik,
ktorého v rozbehnutej sezóne vystriedal
Gejza Farkaš. Manažérom bol Vlado Popovič,
vedúcim mužstva a sekretárom FK Peter
Horváth st..
V ročníku 1996/1997 skončil FK POKROK
na 4. mieste.
Trénerom v tom čase bol JUDr. Stanislav
Strapek, ktorého po 7. súťažnom kole
vystriedal dočasne Flešar. Na jeho miesto bol
pred začiatkom jarnej časti menovaný tréner
Emil Bezdeda.
Hráčmi v tejto sezóne boli: Bálint, Vaško,
M. Ontko, Ľ. Ontko, Zahuranec, Petrovský,
Škarbek, Lelák, Horváth, Begáni, Vasiľ, Staš,
Kanaš, Plichta, Podracký
35
V ročníku 1998/1999 dochádza v krompašskom futbale k zaujímavej anomálii. Mužstvo Lokomotívy
Košice sa nám z neznámych dôvodov neprihlásilo do II. ligy. Po rokovaniach futbalových klubov
dochádza k vzájomnej dohode, kde POKROK KROMPACHY preberá súťaž II. ligy za Lokomotívu
Košice, avšak pod jej pôvodným názvom. Súťažné stretnutia II. ligy hrá Lokomotíva Košice na ihrisku
v Krompachoch.
Káder mužstva Lokomotívy bol doplnený o niektorých hráčov Krompách.
V tomto súťažnom ročníku skončila Lokomotíva Košice na 12. mieste.
Prezidentom klubu sa stal Ing. Štefan Klein.
Na manažérsky post prichádza Miloš Galo.
Vedúcim mužstva a sekretárom je naďalej Peter Horváth st..
Hráčmi v tejto druholigovej sezóne boli:
Rodák, Bálint, M. Ontko, Ľ. Ontko, P. Horváth ml., Čižmár, Leng, Miloš Galo, Maroš Galo, Štyvar,
Michalko, Plichta, Mihalík, Vasiľ, Zahuranec, Guzan, Straka, Staš, Gábor
Napriek tomu, že sa mužstvo v II. lige udržalo,
Lokomotíva Košice,
najmä z finančných
dôvodov, odchádza späť do Košíc, kde
odchádzajú aj niektorí hráči Krompách. V tom
čase vstupujú na krompašskú scénu SPOJE
Košice.
Po rokovaniach v Bratislave a Košiciach,
na ktorých sa zúčastnili Ringoš s P. Horváth
st., sa podarilo mužstvo FK POKROK
KROMPACHY vrátiť na futbalovú mapu.
Od súťažného ročníka 2000/2001 sa tak
všetko dostáva do starých koľají a všetci
účastníci transferu LOKOMOTÍVA Košice,
SPOJE Košice a POKROK KROMPACHY hrajú
na svojich ihriskách s pôvodnými názvami
futbalových klubov.
V súťažnom ročníku 1999/2000 SPOJE Košice
účastník IV. ligy aj s niektorými hráčmi
Krompách hrajú v Krompachoch.
Prezidentom sa stáva Jozef Ringoš, trénerom
Alexander Péter a sekretárom FK je naďalej
Peter Horváth st..
Takto sa skončila jedna anabáza futbalového
života.
36
Horný rad zľava: Ján
Podracký, Jozef Plichta,
Miloš Ontko, Maroš Gallo,
Richard
Lelák,dorastenci
Marek
Na fotografii
Zahuranec,
Jaroslav
Begáni,
Pokroku pred
priateľským
Peter
Horváth so žiakmi
stretnutím
Stredný
zľava: Slavomír
Slovanarad
Bratislava.
Bálint, Ján Čižmár, Richard
Gábor,
Maroš
Vasiľ,vRadovan
Družstvo
žiakov
sezóne
Gardošík,
Štyvar,
1973/1974 Peter
obsadilo
v
Štefan
okresnejŠkarbek,
súťaži 3.Ľubomír
miesto
Ontko,
Rodák trénera
pod Marek
vedením
Dolný
radPetru.
zľava: Miloš Gallo,
Dušana
Miloš Leng, lekár MUDr.
Marián Hojstrič, asistent
tréner Pavol Keruľ, tréner
Gejza Farkaš, manažér Peter
Horváth, Martin Michalko,
Marián Staš
Na fotografi žiaci Pokroku
so
žiakmi
Slovana
Horný
rad zľava: prezident
Bratislava.
FK Ing. Štefan Klein, Michal
Borza, Miloš Ontko, Štefan
Mihálik, Marek Rodák, Daniel
Jakab, tréner Alexander
Péter, Marián Guzan, Štefan
Kiss, Peter Straka, manažér
Peter Horváth
Dolný rad zľava: Marcel
Lesniak, Ján Aboši, Peter
Horváth ml., Ľubomír Ontko,
Jozef
Plichta,
Branislav
Čišovský, Marek Zahuranec,
Peter Kandla
24
37
v trojuholníku LOKOMOTÍVA Košice – POKROK
SEZ KKROMPACHY – SPOJE Košice, činnosť
v mládežníckych družstvách je tradične na
veľmi dobrej úrovni.
Po skončení súťažného ročníka 2002/2003
nebolo veľa radosti, napriek tomu, že POKROK
slávil 90. výročie založenia futbalového klubu.
Postupový boj do III. ligy POKROK nezvládol.
Rozhodla o tom jediná prehra so Spišskou
Novou Vsou na domácej pôde. Sklamanie
funkcionárov, ale aj hráčov bolo veľké.
Napriek
vyššie uvádzanej anomálii
Dorastenci v ročníku 1996/1997 dosiahli
postupom do II. ligy skupiny východ, najväčší
úspech
mládežníckeho
futbalu
v Krompachoch.
Na fotografii z tohto obdobia sú:
Hore zľava: Vojtech Horváth – vedúci mužstva, Smetana – masér, Baloga, Mitrik,
Probala – člen výboru, Mgr. Dudič – člen výboru, Rychnavský, Bruno, Gardošík,
Škarbek, Goláb Štefan – tréner
Dole zľava: Stana P., Hudák, Dudič, Gardošík O., Kačur, Šmida, Kandra
38
V roku 1994, keď na trénerskej lavičke sedel Juraj Mihalčin a manažérsky post zastával Vlado Poliak,
bol na základných školách v Krompachoch, ale aj na ZŠ v Slovinkách a v Kolinovciach uskutočnený
výber žiakov 2. – 4. ročníka do športovej triedy so zameraním na futbal.
Na ZŠ ul. Zemanská bola následne otvorená športová trieda chlapcov a dievčat so zameraním na
futbal a basketbal. Trénermi týchto chlapcov boli Juraj Mihalčin, Juraj Šoltés, Branislav Janko
a Emil Košč. Z našich terajších hráčov v tom čase začínali Tomáš Biľ, Ivan Košč a Matúš Tomašov.
Žiaci tejto triedy sa zúčastnili futbalových turnajov v poľskom Krakove, belgickom Spa
a medzinárodného futbalového turnaja konaného na štadiónoch v Krompachoch a Kluknave.
Najväčší úspech tejto partie sa víťazstvom v II. lige starších žiakov dosiahol v roku 1998. V tom istom
roku sa naše mužstvo zúčastnilo turnaja CARAVELA CUP v talianskom Janove.
MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
Futbalový klub v júni roku 1997 zorganizoval
Medzinárodný futbalový turnaj žiakov za
spolupráce
so Slovenským futbalovým
zväzom
na čele s predsedom Milanom
Služaničom
a „Humanitou
pre život“
so sídlom v Krompachoch.
FC Tauris Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva,
VTJ Spišská Nová Ves, FK POKROK SEZ
KROMPACHY.
Zahraniční účastníci: SMENA Kyjev - Ukrajina,
BSK Búkkszentkereszt – Maďarsko, Mosir
Bochnia – Poľsko, TOZPN Tarnov –Poľsko.
Turnaj sa odohrával na futbalovom štadióne
v Krompachoch a na futbalovom štadióne
v Kluknave.
Medzinárodného futbalového turnaja žiakov
sa zúčastnilo 16 družstiev, z toho 12 domácich
a 4 družstvá zo zahraničia.
Futbalový turnaj mal veľmi dobrú úroveň.
Víťazom sa stalo družstvo Futbalový klub
Energogaz Košice, ktorý vo finálovom
stretnutí zvíťazil nad SMENA Kyjev 3:1.
Naši žiaci skončili na 5. mieste.
Trénerom bol Emil Košč, vedúcim družstva
Peter Rak a z hráčov, ktorí aj dnes
reprezentujú farby POKROKU, hrali Ivan Košč,
Matúš Tomašov a Tomáš Biľ.
Garantom za organizačný výbor bol MUDr. Ján
Latkanič.
Z domácich to boli: ŠK Slovan Bratislava,
ŠK Inter Slovnaft Bratislava, 1. FC Košice,
FK Lokomotíva Energogas Košice, MŠK Žilina,
FC Tatran Prešov, FC Nitra, FC Chemlon
Humenné, FK Dukla Banská Bystrica,
Pre nasledujúci súťažný ročník
ešte pretrvávalo sklamanie z minulého ročníka.
Nepridalo to na pohode pri vstupe do súťažného ročníka 2003/2004. Nebol vyjasnený post
trénera ani funkcionárske zázemie. Trénerom ostal Ing. Ľuboš Ontko. Rady funkcionárov rozšíril
Ing. Juraj Horváth.
39
Spomienka na hráčov, trénerov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Zdeno Matfiak, Štefan Golab, Jaroslav Uličný, Ján Čarnoky, Ferdinand Bőhmer, Vladimír Legát, Kamil
Nemčík, Imrich Holečko, Emil Košč, Peter Horváth, Miroslav Cupper, Ján Župa, Pavol Keruľ, Čech,
Peter Kurilla, Anton Wolf, Ladislav Laškovský, Róbert Bognár, Emil Papcun, Ján Golab, Jaroslav
Schreiber, Pavol Schreiber, Ján Podracký, Anton Geroč, Martin Horváth, Ján Šmida, Ľuboš Ontko,
Miloš Ontko, Branislav Micherda, Milan Micherda, Štefan Mních, Peter Mních, Ján Hofmeister, Marek
Zahuranec, Štefan Škarbek
FUNKCIONÁRI:
Ing. Ján Biľ, Ján Golab, Vojtech Horváth. Pavol Kapitančik, Róbert Gaľa, Ján Horváth, Štefan Golab, Ján
Walko, Ján Šimoňák, Miloš Gallo, Vladimír Poliak, Vladimír Popovič, Peter Horváth
TRÉNERI:
Stanislav Sokolský, PhDr. Juraj Mihalčín, JUDr. Stanislav Strapek, Flešár, Stanislav Rychlík, Emil
Bezdeda, Gejza Farkaš, Alexander Péter, Ing. Ľuboš Ontko
V tomto období sa previedla rozsiahla rekonštrukcia, prístavba a nadstavba sociálnych zariadení
a vstupný podchod na ihrisko.
40
X. kapitola
3
200
-
3
201
Futbal
v Krompachoch
bol aj bude
Nie raz, v tomto období, krompašskí futbalisti vyprevádzali svojich súperov do III. ligy.
Niekoľkoročná snaha postúpiť do III. ligy, sa stala skutočnosťou až v súťažnom ročníku 2004 /2005.
Zaslúžené víťazstvo v IV. lige skupine JUH znamenalo postup do III. ligy.
Horný rad zľava:
Peter Horváth, Michal Košč, Marcel Varga, Milan Kuriško, Ivan Košč, Michal Štofka, Jaroslav
Uličný, Michal Ďorď, Miloš Ontko
Dolný rad zľava:
Marek Zahuranec, Ján Šmida, Ľuboš Ontko, Rastislav Ďorď, Matúš Tomašov, Peter Kurilla,
Emka, Filip, Tomáš, Viki, Ľuboš
41
Na tomto úspechu sa podieľali:
HRÁČI: Jaroslav Uličný, Ľuboš Ontko, Miloš
Ontko, Peter Horváth, Ivan Košč, Michal Košč,
Michal Štofka, Marcel Varga, Milan Kuriško, Ján
Šmida, Rasťo Ďorď, Michal Ďorď, Matúš
Tomašov, Peter Kurilla, Tomáš Biľ, Lukáš
Maixner, Lukáš Mazur, Pavol Karpinský, Marcel
Lesňak
FUNKCIONÁRI:
Jozef Ringoš, Ing. Juraj Horváth
TRÉNERI:
Emil Košč a Ing. Ľuboš Ontko
Futbalový klub POKROK na základe zmeny
zaznamenal oživenie, a to tak po stránke
funkcionárskej, ako aj z hľadiska ústretovosti
sponzorov.
Určeným zámerom pre tento súťažný ročník
bolo predovšetkým udržanie III.ligy, a to aj pre
nasledujúcu sezónu 2006/2007.
V uvádzanom ročníku 2005/2006 zaznamenal
futbalový klub POKROK výborný výsledok, keď
na pôde tiež nováčika - Slovana Giraltovce,
zvíťazili krompašský futbalisti 0:3.
Zaslúžil sa oň klasickým hetrikom hrajúci
tréner Ing. Ľuboš Ontko. Prvý domáci zápas
však krompašským farbám nevyšiel. S FK
Trebišov, v uplynulom ročníku účastníkom
II.ligy, prehrali 1:2 za rekordnej účasti 600
divákov.
Pred zahájením nového súťažného ročníka
2005/2006 nastali zmeny vo vedení
futbalového klubu. Z funkcie predsedu
odstúpil Jozef Ringoš zo zdravotných
dôvodov.
Jesenná časť súťaže bola pre POKROK
úspešná, keď jeho futbalisti ako nováčik
súťaže skončili na 8. mieste. Ako nováčik
súťaže tak okrem iných mužstiev predstihli
ďalšie mužstvo zo Spiša - FK Spišská Nová
Ves.
Nové predstavenstvo futbalového klubu
tvorili:
Stanislav Barbuš, Ing. Štefan Klein a Ing. Juraj
Horváth.
Na fotografii z tohto obdobia sú:
Horný rad zľava: Jaro Uličný, Vojtech
Horváth, Miloš Ontko, Marcel Lesňak,
Milan Kuriško, Ján Šmida, Ivan Košč, Matúš
Tomašov, Ľubo Ontko, Rudo Pavlík, Lukáš
Maixner
Dole zľava: Pavol Karpinský, Peter Kurilla,
Michal Košč, Marcel Varga, Lukáš Mazur
42
Napriek prehre v Košiciach – Krásnej , kde svoje zápasy hral MFK Košice „B“, denník Korzár vychválil
účinkovanie nováčika POKROK KROMPACHY nielen v tomto prehratom zápase, ale v celom
účinkovaní v tomto súťažnom ročníku. Uznanlivo o hre POKROKU a jeho hrajúceho trénera sa
vyjadrili aj krajskí futbaloví funkcionári, prítomní na tomto stretnutí.
V konečnom zúčtovaní v sezóne 2005/2006 skončil POKROK na 10. mieste.
V tomto súťažnom ročníku boli úspešní aj dorastenci hrajúci v IV. lige Podtatranskej skupiny C, keď
skončili na celkovom 2. mieste.
Žiaci POKROKU boli úspešní keď v III. lige skupiny B obsadili 2. miesto. Sezóna bola bilancovaná ako
úspešná.
Horný rad zľava:
Peter Baláži, Tomáš Ziolkovský, René Rodzik, Patrik Ondáš, Dávid Richnavský, Tomáš Gula,
František Jochman ml., František Jochman st. – vedúci mužstva, Dominik Sekáč, Jaroslav
Rychnavský – tréner, Filip Rychnavský,
Dolný rad zľava:
Jozef Baluch, Lukáš Micherda, Lukáš Harman, Peter Stanislav, Dávid Almáši, Michal Harčarík
a Jozef Ziolkovský.
43
Vynikol aj krompašský FAN CLUB, ktorý
si získal sympatie v celej súťaži svojim
vzorným povzbudzovaním a správaním.
Nový súťažný ročník 2006/2007 nepriniesol
veľké zmeny v kádri „A“ mužstva. Pribudli
talentovaní hráči z dorastu. Z pohľadu prvých
súťažných výsledkov bol štart v súťaži celkom
dobrý. Cieľ udržať tretiu ligu sa darilo napĺňať.
Zostávajúca časť súťažného ročníka však
zastihla mužstvo v útlme. Hráčsky káder sa
zužoval, čo neveštilo nič dobré do budúcna.
Po jesennej časti obsadil POKROK v tabuľke
nelichotivé, predposledné miesto so značnou
bodovou stratou.
Po zostúpení z III. ligy došlo k zmene
na funkcionárskych postoch a Stanislava
Barbuša na vedúcej funkcii futbalového klubu
nahradil Miloslav Masaryk. Túto funkciu
zastával v období rokov 2007 – 2011.
Toto obdobie možno charakterizovať ako
stagnujúce, jednak pre malý záujem športovej
verejnosti, ale hlavne pre nezáujem
podnikateľskej obce. Mládežnícky futbal
pokračoval vo svojich dobrých výsledkoch v
primeraných podmienkach.
Za všetku tú námahu a starostlivosť pri práci
s mládežou, ako ocenenie z posledných rokov,
finančne zabezpečil a zorganizoval hlavný
sponzor SEZ KROMPACHY a.s. Krompachy so
svojím obchodným partnerom EATON
Manchester, historický a nezabudnuteľný
zájazd. Účastníkmi boli hráči mládežníckych
družstiev, tréneri, funkcionári, zástupcovia
mesta, rodičov a aj pracovníkov SEZ-u. Zájazd
mal športový, ale aj spoločenský charakter.
Naši žiaci odohrali aj dve medzinárodné
futbalové stretnutia s rovesníkmi. Zvíťazili
v obidvoch stretnutiach 4:2 a 6 :1. Najlepším
hráčom bol vyhlásený Pavol Karpinský.
Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých
bola návšteva slávneho futbalového štadióna
Manchestru United (Old Trafford), jeho hracej
plochy, šatní a celého futbalového zázemia
najväčších futbalových hviezd Anglicka.
Po vypadnutí z III. ligy došlo k zmene
aj na poste trénera, ktorým sa opäť stal Emil
Košč. Do mužstva prišli hráči z dorastu Jakub
Horváth, Pavol Karpinský, Tomáš Ďorko
a odchovanec Tomáš Mišura, neskôr aj Maroš
Belej. V rokoch 2007 až 2011 sa mužstvo
pohybovalo v horných častiach jednotlivých
tabuliek.
Magický Old Trafford
44
Na fotografii je mužstvo žiakov reprezentujúce farby POKROKU na zájazde v Manchestri.
Horný rad zľava:
Štefan Goláb – tréner, Tomáš Molčan, Michal Procházka, Peter Kandričák, Pavol Karpinský,
Daniel Hvizdoš, Ondrej Bohor, Jozef Bandžuch, David Richnavský, Juraj Šoltés – tréner.
Dolný rad zľava:
Slavo Čurilla, Peter Macko, Martin Sulin, Tomáš Ziolkovský, Jakub Horváth, Dominik Sekáč,
Albín Čipkár a Peter Stanislav.
na poslednom mieste tabuľky IV.ligy JUH)
a stabilizácia kádra pre ročník 2012/2013 pre
kategóriu mužov.
Rozvoj základne mládežníckych kategórií
a zvyšovanie kvality hlavne v kategórii
dorastu (Projekt III. liga), s víziou zabezpečiť
z vlastných odchovancov potrebnú kvalitu
i kvantitu, ktorá sa bude vedieť presadiť
aj v kategórii mužov.
Začiatkom februára 2012 sa uskutočnila
členská konferencia občianskeho združenia
FK Pokrok SEZ KROMPACHY, na ktorej bola
zvolená nová správna rada na čele s Ing.
Jánom Biľom a výkonný výbor pod vedením
manažéra FK Ing. Františka Jochmana.
Ciele, ktoré si novozvolené orgány stanovili,
sú záchrana IV. ligy v súťažnom ročníku
2011/2012 (po jesennej časti bol POKROK
45
Ročník 2012/2013 začína POKROK súťaž ešte
s posilami (Urban, Kmeťko, Čobík Ferčík
a Hanzuš), aj pomocou ktorých sa podarilo
ukončiť predchádzajúci ročník na 6. mieste.
Hrajúcim trénerom je Martin Urban. V jesennej
časti POKROK skončil na 2. mieste
s jednobodovým mankom na vedúci Veľký
Folkmar.
Z hosťovania sa naopak vrátili Peter Stanislav,
Filip Rychnavský, René Rodzik, František
Jochman ml. a Dávid Richnavský.
Zmeny sa napriek nedôvere širokej športovej
verejnosti ukázali priaznivo. Mužstvo vytvorilo
skvelú partiu vlastných odchovancov (jediným
legionárom je brankár Jozef Kmeťko), v ktorej
je
rovnomerne
rozložená
skúsenosť
s dravosťou.
Jarná časť zaznamenala zásadné zmeny
na poste trénera, aj v zložení hráčskeho
kolektívu.
Na trénerskom poste Martina Urbana nahradil
Miroslav Dunčko. Odišli hráči Matej Čobik
Ferčik a Marek Hanzuš.
Tri kolá pred koncom súťažného ročníka
sa POKROK stal už istým víťazom V. Ligy JUH
a po šiestich rokoch sa vracia do najvyššej
regionálnej súťaže.
Spomienka na hráčov, trénerov a funkcionárov z tohto obdobia
HRÁČI:
Michal Štofka, Martin Barbierik, Marek Zahuranec, Matúš Tomašov, Peter Kurilla, Milan Kuriško, Ján
Mochlár, Ľuboš Ontko, Miloš Ontko, Ivan Košč, Michal Košč, Rudolf Pavlík, Ján Šmida, Peter Horváth,
Michal Ďorď, Marcel Varga, Jaroslav Uličný, Pavol Karpinský, Tomáš Biľ, Zdeno Ševčík, Daniel Hvizdoš,
Gregor Bomba
FUNKCIONÁRI:
Jozef Ringoš, Ing. Štefan Klein, Ing. Juraj Horváth, Miloslav Masaryk, MUDr. Marián Hojstrič, Stanislav
Barbuš, Vojtech Horváth, Ján Lovás, Július Duhan, Pavol Čiasnoha, Vladimír Mazúr
TRÉNERI:
Ing. Ľuboš Ontko, Emil Košč, Martin Urban, Miroslav Dunčko
46
Hráči a funkcionári v súčasnosti:
HRÁČI:
Miloš Ontko, Dávid Richnavský, Pavol Karpinský, Jozef Baluch, Filip Rychnavský, František Jochman
ml., Ivan Košč, Milan Kuriško, René Rodzik, Michal Košč, Ján Šmida, Jozef Kmeťko, Matúš Tomašov,
Ľuboš Ontko, Tomáš Biľ, Peter Stanislav, Dominik Sekáč
FUNKCIONÁRI:
Ing. Ján Biľ, Ing. František Jochman, Emil Košč, Mgr. Andrej Dudič, Jaroslav Rychnavský, Tomáš Biľ,
Michal Košč, Martin Neubeler, Ing. Imrich Smaržík, Ing. Iveta Rušinová, Ing. Milan Svoboda CSc, Ján
Lovás, Július Duhan, Pavol Čiasnoha,Vladimír Mazúr, Ladislav Hudák
TRÉNERI:
Miroslav Dunčko, Emil Košč
TRÉNERI MLÁDEŽE:
Roman Župa, Ján Župa, Ľuboš Ontko, Ján Šmida, Marián Polaček
Do koloritu storočnej futbalovej histórie sa svojím spôsobom zapísali aj hospodári futbalového
štadióna. Okrem už skôr spomínaného, Elemíra, to boli: Dušan Petra, Legát, Vojtech Horváth,
František Smetana, Július Tkáč, Kollárik, Ladislav Hudák.
Pre úplnosť futbalového diania je potrebné spomenúť aj futbalových rozhodcov, ktorí v rôznych
obdobiach a rôznych súťažiach reprezentovali náš futbalový klub POKROK a častokrát mu boli
nápomocní. Spomíname na Jána Balucha, Františka Smetanu, Jozefa Budinského, Červeňáka,
Michala Bandžucha, Jána Visockého.
Pri menovaní futbalových nadšencov nemožno opomenúť ľudí, bez ktorých si už niekoľko rokov
domáce stretnutie snáď ani nie je možné predstaviť. Jedná sa o Vladimíra Mazúra, Jána Lovása, Pavla
Čiasnohu, Štefana Golába a Júliusa Duhana.
47
Horný rad zľava: asistent
trénera Emil Košč, Ivan
Košč, Pavol Karpinský,
Jozef Kmeťko, Ľuboš
Ontko, Miloš Ontko,
predseda správnej rady
Ján Biľ, Martin Neubeller,
Vladislav Probala, Milan
Kuriško, Michal Košč, René
Rodzik, tréner Miroslav
Dunčko, manažér
František Jochman
Dolný rad zľava: Matúš
Tomašov, Ján Šmida,
Tomáš Biľ, Dávid
Richnavský, Jozef Baluch,
Fanti- šek Jochman ml.,
Filip Rychnavský, Dominik
Sekáč, Vlado Mazur
Družstvo
dorastencov
v ročníku 2011/2012 tvorili:
Hore zľava:
Jaroslav Rychnavský –
vedúci
mužstva,
Laco
Hudák – hospodár, Martin
Polaček, Patrik Šidlovský,
Ján Gožo, Miro Gožo, Erik
Cmorej, Dávid Stajsko,
René
Rodzik,
Andrej
Želasko, Braňo Micherda –
tréner, František Jochman –
manažér FK
Dole zľava:
Ján Bendík, František Uhrín,
Jerguš Piatko, Frederik
Mních, Jozef Baluch, Ľubo
Čipkár, Radka Jochmanová
48
Družstvo starších žiakov v ročníku 2011/2012 tvorili:
Hore zľava: Roman Župa – tréner, Ján Medvec, Adam Bučák, Marek Vojtek, Patrik Mnich,
Dávid Hrobák, Martin Mikula, Tomáš Hric, Dávid Teľman, Ján Župa – vedúci mužstva,
František Jochman – manažér FK
Dole zľava: Radka Jochmanová, Son Tran Ngoc, Adam Slezák, Hans Kuhlmann, Matúš
Rybár, Marko Micherda, Jozef Vietoris, Dominik Garaj a brankár Tomáš Schonvický
49
Družstvo mladších žiakov v ročníku 2011/2012 tvorili:
Horný rad zľava: Ontko Ľuboš - tréner, Ferko Vincent, Richnavský Denis, Brutovský
Slavomír, Staňa Patrik, Mikula Norbert, Horváth Ján , Župa Ján – vedúci mužstva
Stredný rad zľava: Rybár Peter, Ontko Tomáš, Ontko Ľuboš, Mižikár Dávid, Vojčík Jozef
Dolný rad zľava: Bujňák Marcel, Zimmermann Adam, Borženský Stanislav, Dobrovič
Kristián, Ondov Matúš a Vojčík Michal - brankár
50
Naša CESTA STOROČNICE
sa pomaly blíži k svojmu
záveru.
Tohto roku oslavuje futbalový klub POKROK SEZ KROMPACHY svoje významné jubileum.
Sme radi, že sa pri tejto príležitosti podarilo v súťažnom ročníku 2012/2013 omladenému kádru
„A“ mužstva postúpiť už po niekoľký krát do najvyššej regionálnej súťaže.
CESTA STOROČNICE BOLA DLHÁ A BOHATÁ
100 rokov je krásne jubileum aj v histórii
futbalového klubu. Na Slovensku je málo
významnejších futbalových klubov, ktoré
sa môžu pochváliť takouto dlhou cestou
histórie. Pred starými, už nežijúcimi, ale aj
niektorými súčasníkmi a pamätníkmi, by sa
zaiste za toto dlhé obdobie rozvinula dlhá niť
spomienok na zašlé časy a pestrá paleta
víťazstiev, úspechov, ale aj prehier, nezdarov
a sklamaní, ktoré krompašský futbal
sprevádzali v jeho prebohatej histórii.
futbalom, ale dnešného dňa sa nedožili.
Čestná pamiatka všetkým tým hráčom,
predsedom, mnohým funkcionárom, trénerom, sponzorom, ktorí žili s krompašským
Veľa síl, chuti, odhodlania všetkým tým, ktorí
majú krompašský futbal radi na jeho ceste
za ďalšími úspechmi v budúcich rokoch.
Čo je sto rokov?
Je to čas...
V živote človeka dosť výnimočné, v živote
športového klubu v súčasnosti málo vídané.
Nebolo by minulého času, keby sa nič
nemíňalo – nebolo by prítomného času, keby
nič netrvalo – nebolo by budúceho času, keby
nič neprichádzalo.
51
HRÁČI, FUNKCIONÁRI A TRÉNERI NAVRHNUTÍ NA OCENENIE
BAČA Vincent, BALUCH Jozef, BANDŽUCH Ján, BANDŽUCH Pavol, BELAN Ladislav, BARBORIČ Cyril,
BEREŠ Rudolf, BERNÁT Jozef, BIĽ Ján, BIĽ Tomáš, BIĽAK Ladislav, BOGNÁR Róbert, BOHMER Ferdinand, CUPPER Miroslav, ČARNOKY Ján, ČEČ Ján, ČEČ Pavol, ČIASNOHA Pavol, ČURILLA Milan, DUDIČ
Andrej, DUHAN Július, FABIŠIK Peter, FAJGEL Jozef, FERENC Juraj, GEROČ Anton, GOLÁB Ján, GOLÁB
Štefan, GOLDRICH Róbert, GOMOLKA Zdeno, HÁJEK František, HOJSTRIČ Marián, HOLEČKO Imrich,
HORVÁTH Vojtech, HORVÁTH Peter st., HORVÁTH Peter ml., HORVÁTH Juraj, HORVÁTH Ján, HORVÁTH Martin, JAROŠÍK Milan, JAVORSKÝ František in memoriam, JERGA Emil, JERGA Štefan, JOCHMAN František st., JOCHMAN František ml., KARPINSKÝ Pavol, KEHLER Fridrich, KERUĽ Pavol, KERUĽ
Imrich, KLEIN Štefan, KOLČÁR Vendelín, KOŠČ Emil, KOŠČ Ivan, KOŠČ Michal, KOVALÍK Jozef, KUKURA
Peter st., KUKURA Peter ml., KURILLA Peter, KURIŠKO Milan, LATKANIČ Ján in memoriam, LEGÁT
Vladimír, LESŇAK Jozef, LESŇAK Marcel, LESŇAK Ondrej, LOVÁS Ján, MAIXNER Lukáš, MASARYK
Miroslav, MATFIAK Zdeno, MAZÚR Vladimír, MICHERDA Branislav, MICHERDA Milan, MIKLOŠ Juraj,
MNÍCH Peter, MNÍCH Štefan, NEUBELLER Martin, ONTKO Miloš, ONTKO Ľuboš, PALIDER Rudolf,
PIATNICA František, PODRACKÝ Ján, PRAZŇAK Peter, PROBALA Vladislav, REPAŠAN Peter,
RICHNAVSKÝ Dávid, RINGOŠ Jozef, RODZIK René, RYCHNAVSKÝ Jaroslav, RYCHNAVSKÝ Filip, SAXA
Jozef, SAXA Dušan, SMARŽÍK Imrich, ŠMIDA Ján, ŠOLTÉS Juraj in memoriam, ŠTANCEL Rudolf, TKÁČ
Július, TOMAŠOV Matúš, ULIČNÝ Jaroslav, VARECHA Ján, VAŠČÁK Milan, WOLF Anton, ZAHURANEC
Marek, ŽUPA Ján
Z tejto plejády výborných hráčov, trénerov či funkcionárov sa organizačný výbor rozhodol
vyzdvihnúť tých, ktorí sa do krompašskej histórie nezmazateľne zapísali:
Hráči:
Zdeno Gomolka, Rudolf Štancel, Július Tkáč, František Hájek, Ján Goláb, Jaroslav Uličný, Ing. Ľuboš
Ontko, František Javorský in. memoriam
Funkcionári:
Jozef Fajgel, Jozef Saxa, Peter Horváth st., Ján Biľ, Jozef Ringoš, Martin Neubeller, Ján Latkanič in
memoriam a Vlado Probala
Tréneri:
Juraj Mihalčin, Vojtech Horváth, Štefan Golab, Juraj Šoltés in memoriam, Emil Košč, Jozef Kovalik,
Ondrej Lesňak
52
Pre zachovanie
budúcim generáciám
Doslov
Spracovanie a vydanie tohto bulletinu prispieva k dôstojnému priebehu osláv 100-ročnice
organizovaného futbalu v Krompachoch.
Zozbieranie materiálov a ich spracovanie si vyžiadalo značné množstvo práce, pre zabezpečenie
potrebných textov, fotografií bolo nevyhnutné absolvovať veľa osobných stretnutí a rozhovorov.
Zostavovatelia tohto bulletinu vzhľadom na široký rozsah prác v celej storočnej histórii si nerobia
nárok na jeho úplnosť.
Týmto sa všetkým, na ktorých sa nevedomky pozabudlo, taktiež za neúplné mená, za prípadné
chyby, či nedostatky v jednotlivých textoch, autori ospravedlňujú.
63
Použité materiály :
Kronika FK
Bulletin k 60. výročiu futbalu v Krompachoch
Bulletin k 80. výročiu futbalu v Krompachoch
Východoslovenské noviny
Denník KORZÁR
Osobný archív:
Emil Košč
Zdeno Gomolka
Štefan Goláb
Fotografie:
Rudolf Štancel
Rudolf Bereš
Vladislav Probala
Ľuboš Ontko
Stanislav Barbuš
Emil Košč
Ing. Jozef Perháč, PhD.
Fotografie zozbieral:
Stanislav Barbuš
Textovú časť spracovali a do tlače pripravili:
Ing. Jozef Fajgel
Stanislav Barbuš
za spolupráce: Ing. Jána Biľa, Ing. Františka
Jochmana, Petra Horvátha st, Ján Golába,
Štefana Golába a Emila Košča
Vydanie zabezpečil: Ing. Jozef Perháč, PhD.
K
rompachy sa nachádzajú na Strednom Spiši v údolí rieky Hornád,
v nadmorskej výške 360 – 450 m. Široké okolie má stredohorský ráz.
Rieka Hornád pretekajúca mestom oddeľuje tri horské celky.
Severozápadne sú to Levočské vrchy, severne až východne sa rozkladá
masív Branisko a Čiernej hory,
južne a západne je širší horský celok – Volovské vrchy, ktoré sú
súčasťou Slovenského Rudohoria.
Mesto Krompachy je súčasťou Gotickej a Železnej cesty a je bohaté na
sakrálne, svetské i špeciálne technické pamiatky. Nachádza sa tu
rímskokatolícky Kostol sv. Jána Apoštola a Evanjelistu a Evanjelický
kostol. Medzi významné stavebné pamiatky patrí aj Kaplnka sv. Jána
Nepomuckého. V súčasnosti žije v Krompachoch 8 768 obyvateľov.
Reklama zlievaren
Poďakovanie patrí:
GMT Drogéria
Slovpol
Autosúčiastky – Čiasnoha
Reštaurácia Melódia
PV Plus Drogéria
Autoservis – Franko
Brožovanú publikáciu vydal FUBALOVÝ KLUB POKROK SEZ KROMPACHY
Materiál neprešiel jazykovou úpravou.
Grafická tvorba a tlač Big & BIGGER s.r.o.
V celkovom náklade 1000 kusov
NEPREDAJNÉ
1 9 13
-
2 0 13
K rompachy
jún
2013
Download

Buletin storočnice futbalu v Krompachoch