Ponuka špeciálnych plynov pre laboratóriá a analýzy
Air Liquide využíva svojich dlhoročných skúseností získaných v 80 krajinách sveta,
kde aktívne pôsobí v oblasti výroby a aplikácie špeciálnych plynov. Svojim zákazníkom
poskytuje kompletné riešenia pre ich analýzy, kontrolu kvality,výrobných procesov
a životného prostredia. Ponúka kompletný sortiment čistých plynov a plynných
zmesí, regulačných ventilov a príslušenstva, inštalácie potrubí, technickú podporu a
súvisiace služby.
www.airliquide.sk, www.airliquide.com
Rad plynov ALPHAGAZ™ obsahuje komplexný
sortiment čistých plynov a zmesí, ktorý uspokojí Vaše
požiadavky na analýzy.
RAD ALPHAGAZ TM
ZMESI
ČISTÉ PLYNY
ALPHAGAZ
TM
1
ALPHAGAZ
TM
2
Čisté plyny (He, O2, N2, H2, Ar, CO2, N2O, C2H2, synt. vzduch)
v dvoch úrovniach čistoty uspokoja viac ako 90%
Vašich požiadaviek na vykonávanie analýz.
ALPHAGAZ
TM
MIX
5 % CH4 / Ar; 10 % CH4 / Ar
2 % H2 / Ar; 5 % H2 / Ar
40 % H2 / He; 10 % CO2 / Ar
10 % CO2 / O2; 5 % CO2 / 5 % H2 / N2
5 % CO2 / 10 % H2 / N2
10 % CO2 / 10 % H2 / N2
40 % H2 / N2; 45 % H2 / N2
Rad plynov ALPHAGAZ TM bol vyvinutý pre laboratórnych technikov, kontrolórov kvality a akosti, výskumných a vývojových pracovníkov a manažérov na to, aby mohli spoľahlivo vykonávať analýzy a merania v súlade s ich najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu,
čistotu a presnosť.
Plyny radu ALPHAGAZ TM sú dodávané v tlakových fľašiach špeciálne navrhnutých tak, aby zabezpečili predovšetkým bezpečnú
a ľahkú manipuláciu, garantovali vysokú kvalitu produktu a jej opakovateľnosť. Vďaka nášmu systému SERVITRAXTM môžeme ľahko
identifikovať každú jednotlivú fľašu a prípadne ju aj spätne dohľadať. V závislosti na Vašej spotrebe plynov a požiadavkách si môžete
jednoducho vybrať vhodné veľkosti balenia, ktoré sú ponúkané v niekoľkých štandardných veľkostiach (L50, M20, S10) tak, aby sa
Vám optimalizovala frekvencia zásobovania a zjednodušila manipulácia. V prípade veľkej spotreby čistých plynov si po konzultácii
s naším obchodným špecialistom môžete zvoliť aj zásobovanie prostredníctvom tzv. zväzkov tlakových fliaš či formu dodávok
skvapalnených plynov, a to buď v prepravných nádobách (kontajneroch), alebo skladovaných v stacionárnych zásobníkoch.
Pre zjednodušenie Vášho výberu vhodnej čistoty plynu, rad ALPHAGAZ TM ponúka plyny v dvoch úrovniach čistoty, ktoré zabezpečia
optimálnu prevádzku Vášho analytického zariadenia:
ALPHAGAZ ™ 1
na bežnú analýzu látok v rádoch % až ppm
Špecifikácia:
Vlhkosť (H2O)
≤ 3 ppm-mol
Kyslík (O2)
≤ 2 ppm-mol
Celkový obsah uhľovodíkov (CnHm)
≤ 0,5 ppm-mol
≥ 99,999 %
Minimálna celková čistota *
≥ 99,995 %
* Pre O2
≥ 99,6 %
* Pre C2H2
Skladová životnosť:
60 mesiacov
ALPHAGAZ ™ 2 na podrobnú analýzu látok v rádoch ppm až ppb
Špecifikácia:
Vlhkosť (H2O)
≤ 0,5 ppm-mol
Kyslík (O2)
≤ 0,1 ppm-mol
Oxid uhoľnatý (CO)
≤ 0,1 ppm-mol
Oxid uhličitý (CO2)
≤ 0,1 ppm-mol
Celkový obsah uhľovodíkov (CnHm)
≤ 0,1 ppm-mol
Vodík (H2)
≤ 0,1 ppm-mol
≥ 99,9999 %
Minimálna celková čistota *
≥ 99,9995 %
* Pre O2
Skladová životnosť:
60 mesiacov
™
Z
AGA
H
ALP
a
záruk
Vaša ty,
kvali osti
vateľn
a
p
o ko atelnosti
d
ľa
h
y
av
Každá tlaková fľaša sa dodáva s produktovým štítkom, kde sú uvedené špecifikácie, číslo šarže, skladová životnosť a pokyny pre
používanie (na rubovej strane).
Plyn
Acetylén
(C2H2)
Argón (Ar)
Hélium (He)
Kyslík (O2)
Dusík (N2)
Syntetický
vzduch
Vodík (H2)
Typ fľaše
ALPHAGAZ TM 1
Plnicí tlak
(bar)
Obsah
(m3)
S10P
M20P
L40P
S10
M20
L50
L50 x 12
S10
M20
L50
L50 x 12
S10
L50
L50 x 12
S10
M20
L50
L50 x 12
S10
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
1,5 kg
3,0 kg
7,0 kg
2,1
4,3
10,7
128
1,8
3,6
9,1
109
2,1
10,6
127,2
1,9
3,8
9,4
112,8
1,9
L50
S10
L50
L50 x 12
200
200
200
200
9,9
1,8
8,8
106
ALPHAGAZ
Plyn
Argón (Ar)
Hélium (He)
Kyslík (O2)
Dusík (N2)
Vodík (H2)
Typ
pripojenia
Strmeň
DIN Nr. 3
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
W 24,32 x
1/14
DIN Nr. 10
G 5/8
DIN Nr. 9
W 21,80 x
1/14 LH
DIN Nr. 1
TM
Typ
pripojenia
S10
200
2,1
L50
200
10,7
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
S10
200
1,8
L50
200
9,1
200
2,1
L50
200
10,6
200
1,9
L50
200
9,4
S10
200
1,8
L50
200
8,8
Životnosť
Farba
zvrchlíku
Ar 1
≥ 99,999 %
200 bar
W 21,80 x 1/14 Nr. 6
60 mesiacov
Maximálny podiel (zložiek)
H2O
O 2
C2H2
Vlhkosť
Kyslík
Uhľovodík
≤ 3,0 ppm-mol
≤ 2,0 ppm-mol
≤ 0,5 ppm-mol
Spotrebujte do:
01.01.2016
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
S10
TM
Argón
Čistota
Plniaci tlak
Typ pripojenia
Obsah
(m3)
S10
ALPHAGAZ
2
Plnicí tlak
(bar)
Typ fľaše
Farba
zvrchlíku
Výhody našej ponuky:
W 21,80 x
1/14
DIN Nr. 6
1) Nezameniteľné plynové fľaše s vyčleneným obalovým kontom
2) Jednoduchý výber vhodného plynu
3) Produktový štítok s úplnou špecifikáciou
4) Jednoduchá identifikácia fľaše vďaka systému SERVITRAX TM
využívajúci čiarový a alfanumerický kód
5) Medzinárodne zjednotená špecifikácia produktov
W 24,32 x
1/14
DIN Nr. 10
W 21,80 x
1/14 LH
DIN Nr. 1
Ak potrebujete do svojho analytického laboratória plynnú
zmes, máme pre Vás jednoduché riešenie, ponúkame rad
12 štandardných zmesí ALPHAGAZ ™ MIX
ALPHAGAZ TM MIX je špeciálny rad zmesí pre prístrojové vybavenie, ktorý zahŕňa hlavné analytické techniky. Ponúka Vám
jedinečnú triedu produktov, ktoré zabezpečia optimálnu prevádzku Vašich analyzátorov. Každá tlaková fľaša sa dodáva s tlakom
200 barov, s uvedenou skladovou životnosťou (napr. 36 mesiacov) a pripojenou produktovou visačkou obsahujúcou špecifikácie.
ALPHAGAZ ™ MIX
12 štandardných plynných zmesí
2 % H2 / Ar
5 % H2 / Ar
Iskrová
spektrometria
5 % CH4 / Ar
10 % CH4 / Ar
10 % CO2 / Ar
Elektrónový detektor
(ECD)
40 % H2 / He
Röntgenová
fluorescencia
40 % H2 / N2
45 % H2 / N2
Nukleárny
detektor
Hlavné použitie
5 % CO2 / O2
Plameňoionizačný
detektor (FID)
5 % CO2 / 5 % H2 / N2
5 % CO2 / 10 % H2 / N2
10 % CO2 / 10 % H2 / N2
Bunečné
kultúry
Názov a koncentrácia
(mol/mol)
Nečistoty (ppm-mol)
Tolerancia
miešania
H2 O
O2
CnHm
Balenie
Vlastnosť
Číslo
UN
ALPHAGAZ TM MIX 10 % CH4 / Ar
5%
<5
<5
-
L50
Horľavý
1954
ALPHAGAZ
5%
<5
<5
-
L50
Inertný
1956
ALPHAGAZ TM MIX 5 % H2 / Ar
5%
ALPHAGAZ TM MIX 2 % H2 / Ar
5%
<5
<5
< 0,5
L50
Horľavý
1954
<5
<5
< 0,5
L50
Inertný
1956
CH4 v argóne
TM
MIX 5 % CH4 / Ar
H2 v argóne
H2 v héliu alebo dusíku
ALPHAGAZ TM MIX 40 % H2 / He (a)
2,5 %
-
-
< 0,1
L50
Horľavý
1954
ALPHAGAZ TM MIX 40 % H2 / N2
5%
<5
<5
< 0,5
L50
Horľavý
-
ALPHAGAZ
5%
<5
<5
< 0,5
L50
Horľavý
-
5%
<5
<5
-
L50
Inertný
1956
Oxidant
3156
TM
MIX 45 % H2 / N2
CO2 v argóne alebo kyslíku
ALPHAGAZ TM MIX 10 % CO2 / Ar
L50 x 12
ALPHAGAZ TM MIX 5 % CO2 / O2
5%
<5
-
-
L50
CO2 a H2 v dusíku
ALPHAGAZ TM MIX 5 % CO2 / 5 % H2/ N2
5%
<5
<5
-
L50
Inertný
1956
ALPHAGAZ TM MIX 5 % CO2 / 10 % H2/ N2
5%
<5
<5
-
L50
Horľavý
1954
ALPHAGAZ
5%
<5
<5
-
L50
Horľavý
1954
TM
MIX 10 % CO2 / 10 % H2/ N2
(a): CO2 < 0,5ppm – mol
Niektoré laboratóriá alebo analytické Aplikácie si vyžadujú buď štandardné, alebo špecifické zmesi plynov,
ktoré sa členia podľa použitia na analytické alebo kalibračné. V závislosti na špecifických požiadavkách zákazníka
je Air Liquide kedykoľvek pripravený vyrobiť a dodať špeciálnu zmes plynov v rozmedzí od 2 až do 40 + špecifikovaných zložiek s mimoriadnou presnosťou zmesi v rádoch % až ppb.
Plynné zmesi určené na kalibráciu
Kalibračné zmesi plynov slúžia na kalibráciu alebo kontrolu presnosti analytických prístrojov využívaných
v aplikáciách, ako sú napríklad monitorovanie a kontrola emisií týkajúcich sa životného prostredia alebo rôzne
bezpečnostné merania a detekcie. Plynné zmesi sú vyrobené a analyzované v certifikovaných laboratóriách podľa
ISO 9001 rešpektujúce prísne požiadavky na kvalitu. Vďaka akvizícii americkej spoločnosti Scott Specialty Gases
firma Air Liquide rada poskytne svoje rozšírené know-how z celej oblasti výroby a použitia kalibračných zmesí.
Ak hľadáte kalibračné zmesi plynov, ktoré nie sú v rozsahu našej ponuky, alebo ak máte špecifické požiadavky,
môžeme Vám dodať špeciálne, na mieru šité plynné zmesi.
Ako definovať Vašu požadovanú špeciálnu zmes plynov?
Aby sme Vám mohli poskytnúť produkt, ktorý je najvhodnejší pre Vaše účely, je veľmi dôležité presne definovať
Vaše požiadavky. Lokálny zástupca spoločnosti Air Liquide Vám bude k dispozícii, aby pomohol definovať Vami
požadované špecifiká plynnej zmesi a vhodnú veľkosť fľaše v závislosti na požadovanej spotrebe plynov.
Pošlite nám Váš dopyt podľa uvedených postupných krokov a my zariadime všetko potrebné.
Krok 1
Zvoľte triedu plynnej zmesi v závislosti na aplikácii
a na požadovanej miere presnosti. Definujte účel na aký
je plynná zmes určená.
Krok 4
Odhadnite, akú budete mať spotrebu a vyberte veľkosť
tlakovej fľaše. Doba skladovateľnosti produktu zvyčajne
býva 6, 12, 24 alebo 36 mesiacov.
Krok 2
Špecifikujte potrebné komponenty a ich presné koncentrácie. Koncentrácie by mali byť vyjadrené v mólových
percentách (%), v jednotkách ppm a ppb. Prosíme,
aby ste uviedli jednotky, ktoré používate.
Krok 5
Ak máte nejaké špeciálne požiadavky týkajúce sa certifikátu,
dodacej lehoty alebo príslušenstva, nezabudnite ich
uviesť vo Vašom dopyte. Uveďte či, si objednávate novú
plynnú zmes alebo nie. V prípade opakovanej objednávky
uveďte číslo certifikátu, aby sme sa mohli odvolať
na pôvodnú definíciu produktu.
Krok 3
Zvoľte vyrovnávací plyn (balance gas), zvyčajne je to
dusík, hélium, vzduch alebo argón, ale môžete požadovať
aj iný plyn.
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika Tel.: 02/5810 1051,
Fax: 02/5810 1052, [email protected], www.airliquide.sk, www.airliquide.com
Air Liquide je svetovým lídrom v oblasti výroby a dodávok plynov pre priemysel, zdravotníctvo a životné prostredie
Download

Ponuka špeciálnych plynov pre laboratóriá a analýzy