KRESBA, MAĽBA A FOTOGRAFIA
Odmenené práce
Blahoželáme Vám!
Karolína Korschová, 5 rokov (SZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa)
Natália Cigániková, 13 rokov
ZŠ s MŠ Pod Hájom, Dubnica nad Váhom
Petra Štanská, 6 rokov
ZŠ Lichardova 24, Žilina
Sandra Durajová, 13 rokov
ZŠ Rázusova, Čadca
Kamila Kvasnicová, 8 rokov
ZUŠ Košeca
Peter Slivka, 10 rokov
ZŠ Hrnčiarska, Stropkov
Tatiana Tomagová, Veronika Mišíková, 14 rokov
ZŠ s MŠ Nová Doba 482, Nižná
Emília Bandžuchová, 12 rokov
SZUŠ, Breziny 289 Prakovce
Simona Bakalová, 8 rokov
ZŠ P.Škrabáka, Dolný Kubín
Diana Hreusová, 13 rokov
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
Nina Olekšáková, 13 rokov
ZUŠ, Fándlyho 20, Senec
Patrik Suja, 11 rokov
ZŠ Lúčna 8, Divín
Vivienne Čörgöová, 10 rokov
ZUŠ Štefanikova 20, Michalovce
Lucka Allmanová, 7 rokov
ZŠ Námestie Mládeže, Zvolen
Katarína Pribulová, 7 rokov
ZŠ M.R.Martákovej, Liptovský Mikuláš
Peter Nikolas 8r., Klaudia Rafaelová 9r., Fernando Lakatoš 9r., Danka Lakatošová 8r., Paťko Uňatinský 7r., Emilko Lakatoš 8r.
Špeciálna ZŠ, Hradná 7, Komárno
Adriana Riháriová, 14 rokov
ZŠ Športovcov, Partizánske
David Pavúk 8r., David Mihálik 8r., Thomas Tomaga 8r.,
Peter Klimo 8r., Tomáš Hazes 8r., Elizabeth Marcinková 13 r.
ZUŠ Lutherovo Námestie, Gelnica
žiaci zo ZŠ s MŠ Župčany
žiaci zo ZŠ s MŠ Chocholná Velčice
Simona Brandysová, 11 rokov (ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, Mútne)
Ivona Kotianová, 9 rokov (ZUŠ Sládkovičova 12, Bojnice)
Ema Capkova, 10 rokov (ZŠ Komenského, Trebišov)
Viktória Sivá, 12 rokov (ZŠ J.Švernu 6, Michalovce)
Ema Chocholáčková, 7 rokov (ZŠ Vajanského 2, Skalica)
Daniela Navrátilová, 10 rokov (Školská 460/2 Podhájska)
Kamila Jackaninová, 12 rokov (ZUŠ Komenského 807, Svidník)
Lucia Jančovičová, 13 rokov (CZUŠ sv. Gorazda, Vrbové)
Juraj Pavlus, 9 rokov (ZŠ Štúrova 18, Myjava)
Monika Švidroňová, 12 rokov (ZUŠ Ľudovíta Fullu, Ružomberok)
Zuzana Šarišská, 11 rokov (ZUŠ Lipany)
Stanislava Neupauerová, 8 rokov (ZUŠ Školská 595/1, Lendak)
Andrea Pristyáková, 10 rokov (ZŠ s MŠ Jur nad Hronom)
Paulína Drusková, 12 rokov (ZŠ Lúčky)
Kristián Václavek, 13 rokov (SZUŠ Jastrabie)
Ema Ižvoltová, 10 rokov (ZŠ Mládežnícka, Púchov)
Viktória Kordošová, 12 rokov (ZUŠ J.Cikkera, Banská Bystrica)
Margarétka Matúšová, 9 rokov (ZŠ Trenčianske Jastrabie)
Veronika Líšková, 10 rokov (ZŠ Vajanského 2844, Lučenec)
Erik Polhoš, 9 rokov (ZUŠ Rakúsy)
žiaci zo ZŠ Slatinské Lazy
1x
Radka Štiffelová, 9 rokov (ZŠ Podzáhradná 51, Bratislava)
Antónia Marettová, 11 rokov (ZŠ Martina Kukučína, Dolný Kubín)
S. Škrbáková, 7 rokov (ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica)
Lucia Svienta, 14 rokov (ZŠ Mukačevská 1, Prešov)
Martinka Kvaková, 10 rokov (ZUŠ Spojená škola-Letná 3453, Poprad)
Alžbetka Gulašová, 10 rokov (ZŠ Rastislavova 416/4, Prievidza)
Download

KRESBA, MAĽBA A FOTOGRAFIA Odmenené práce