EXITLUX / MULTIEXIT
180
180
90
90
0
C0-C180
90
90
0
C90-C270
• OUTDOOR Wall mounted powerful LED fixture designed EXIT/ ENTRANCE
area illumination for non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C)
emergency lighting available in all following versions:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (see pages No.194-197)
• CENTRAL BATTERY (C.EXITLUX) for non-addressable CBS
(see pages No.208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) for system ELMAX-PATROLUX &
Addressable CBS (see pages No.202-205)
• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
• Design: Body made of stainless steel sheet painted in RAL9006 or RAL9003 or
RAL9005
I
AUTO
TEST
IP54
230V
24V
1h
AC/DC
LED
• EXTERIÉROVÉ nástenné výkonné LED núdzové svietidlo určené pre osvetlenie
priestoru pred vchodom/východom z budovy pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo
(C) centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.194-197)
• CENTRAL BATTERY (C.REFLLUX) pre neadresovateľné CBS
(pozri str.208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) pre systém ELMAX-PATROLUX s
adresovateľnou CBS (pozri str. 202-205)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
• konštrukcia: teleso z nerezového oceľového plechu vo farbe RAL9006 alebo
RAL9003 alebo RAL9005
CENTRAL
TEST
STANDARD ACCESSORIES
HEATING
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• HighPower LEDs 120lm/W (Lumileds) with the lifetime Min 100.000h
• Heating element to protect the battery in case of low temperature below 0C
(only for all MULTIEXIT versions)
• Ambient light sensor for automatic ON/OFF function for energy saving night
lighting mode (only for MULTIEXIT versions)
• Addressable CENTRALTEST communication module
(for all ATXL and ATXP versions only)
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
200
OUTDOOR Wall Mounted Emergency Luminaire
• výkonné LED 120lm/W (Lumileds) so životnosťou min 100000hod
• vybavené vyhrievacím modulom pre ochranu akumulátora pri nízkych
teplotách pod 0C (platí len pre všetky MULTIEXIT verzie)
• vybavené senzorom okolitej hladiny osvetlenia pre automatické zapínanie/
vypínanie svietidla (nočný režim / denný režim), ktorý ale neovplyvňuje
automatické zapnutie svietidla v prípade výpadku elektrickej energie (platí len
pre všetky MULTIEXIT verzie)
• adresovateľný CENTRALTEST komunik.modul (pre ATXP a ATXL verzie)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
210
200
See also page No. 385
Pozri tiež str. 385
3,5m
m
3,7
X/
m
L
3,4
0,5
X/
1L
364
0,5 L
X
1 LX
/ 10
,6m
/ 9,2
m
www.sec.sk
OUTDOOR Wall Mounted Emergency Luminaire
Outdoor stairs emergency lighting application
www.sec.sk
EXITLUX / MULTIEXIT
365
33
OUTDOOR Wall Mounted Emergency Luminaire
EXITLUX / MULTIEXIT
366
www.sec.sk
OUTDOOR Wall Mounted Emergency Luminaire
EXITLUX / MULTIEXIT
AUTOTEST -AT NM/M
Page No.190
Type
Version
Colour / Farba
Light Source
Light Flux / Emergency mode
MULTIEXIT-AT.1h RAL9006
NM/M
Grey/ šedá
6x HighPower LED
420 lm / 420 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah 153-B-00-01-00
2,5 kg
MULTIEXIT-AT.1h RAL9003
NM/M
White/ biela
6x HighPower LED
420 lm / 420 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah 153-B-00-02-00
2,5 kg
MULTIEXIT-AT.1h RAL9005
NM/M
Black/ čierna
6x HighPower LED
420 lm / 420 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah 153-B-00-05-00
2,5 kg
Version
Colour / Farba
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
Battery
Order Code
Weight
MULTIEXIT-ATXL.1h RAL9006
NM/M
Grey/ šedá
6x HighPower LED
420 lm / 420 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
153-B-07-02-00
2,5 kg
MULTIEXIT-ATXL.1h RAL9003
NM/M
White/ biela
6x HighPower LED
420 lm / 420 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
153-B-07-02-01
2,5 kg
CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK
Page No.194
Type
CENTRAL BATTERY (CBS)
Page No.208
Type
Light Flux
Order Code
Weight
C.EXITLUX 230V AC/DC RAL9006
Grey/ šedá
CBS NON-ADDRESSABLE 6x HighPower LED
420 lm
153-B-02-01-00
1,9 kg
C.EXITLUX 230V AC/DC RAL9005
Black/ čierna
CBS NON-ADDRESSABLE 6x HighPower LED
420 lm
153-B-02-01-02
1,9 kg
C.EXITLUX 230V AC/DC RAL9003
White/ biela
CBS NON-ADDRESSABLE 6x HighPower LED
420 lm
153-B-02-01-05
1,9 kg
Colour / Farba
Version
Light Source
Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX
Page No.202
Type
C.EXITLUX-ATXP 230V AC/DC
www.sec.sk
Colour / Farba
Grey/ šedá
Version
Light Source
ATXP CBS ADDRESSABLE 6x HighPower LED
Light Flux
Order Code
Weight
420 lm
153-B-11-01-00
2,0 kg
367
33
Download

EXITLUX / MULTIEXIT