SLIM Surface Mounted Emergency Luminaire
PRIMALUX-LED / MULTIPRIMA-LED
180
30m/60m
90
180
90
0
90
C0-C180
90
0
C90-C270
• Equisite slim design surface mounted fixture for non-maintained/maintained
(NM/M) or centralised (C) emergency lighting available in all following versions:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (see page No.194-197),
• Wireless CENTRALTEST (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (page No.198)
• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) for non-addressable CBS
(pages No. 208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) for system ELMAX-PATROLUX &
Addressable CBS (see pages No.202-205)
• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
• Design:
• metal sheet base painted in RAL9003 colour
• Acrylic layered diffuser with legend
• Diffuser frame made of extruded AL profile with anodised surface treatment
I
230V
24V
AC/DC
LED
1-3h
WireLess
CENTRAL
TEST
STANDARD ACCESSORIES
Control
170 (315)
AUTO
TEST
IP40
• “štíhle” elegantné núdzové svietidlo pre trvalé/netrvalé (NM/M) alebo (C)
centrálne napájané núdzové osvetlenie dostupné vo verziách pre:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.194-197),
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198)
• CENTRAL BATTERY (C.PRIMALUX) pre neadresovateľné CBS (str.208)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) pre systém ELMAX-PATROLUX
s adresovateľnou CBS (pozri str. 202-205)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
• konštrukcia:
• základňa z oceľového plechu v bielej farbe RAL9003
• svetelno-činný kryt z vrstveného plexi v ráme z eloxovaného hliníku
51
• LEDs for smooth legend illumination with the life time Min 100.000h
• 2pcs of High-Power bottom LEDs 120lm/W for floor escape root illumination
(valid only for all “+2xLED” versions)
• Metal sheet base with diffuser rapid “click” mouting system
• Addressable CENTRALTEST communication module
(for all ATXL, ATZB, ATXP versions only)
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• LED pásik pre rovnomerné osvetlenie piktogramu so životnosťou
min 100000hod
• 2 výkonné LED 120lm/W pre osvetlenie únikovej cesty na podlahe
(len pri všetkých “+2xLED” verziách)
• základňa svietidla s “klik” systémom pre montáž krytu svietidla
• adresovateľný CENTRALTEST komunikačný modul
(pre ATXL, ATZB, ATXP verzie)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
332 (630)
* Dimmensions in the bracket are valid for all “B” versions
* rozmery v zátvorke platia pre všetky “B” verzie
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
PRÍPLATKY
• Diffuser in AL frame including a legend (must be ordered as a separate item)
• Ceiling mounting brackets
• Protective steel cage
• kryt svietidlá s piktogramom v AL ráme (musíte objednať ako samostatnú položku)
• stropná konzola
• ochranný kovový kôš
Optional Diffuser in AL Frame+Legend
Príplatkový kryt svietidla v AL ráme+pikto
(see also page No.250)
248
Additional Bottom HighPower LEDs
Prídavné spodné HighPower LED
(see also page No.250)
Optional Brackets
Príplatkové konzoly
(see also page No.250)
Optional Protective Cage
Príplatková ochranná mreža
(see also page No.250)
www.sec.sk
Slim Surface Mounted Emergency Luminaire
PRIMALUX-LED / MULTIPRIMA-LED
AUTOTEST -AT NM/M
Page No.190
Type
Version Duration
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
N.A.
NiMh 4,8V/2,1Ah
295-B-01
1,6 kg
MULTIPRIMA-A-AT.1h
NM/M
1h
18xMiddlePower LED
MULTIPRIMA-A-AT.3h
NM/M
3h
18xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-02
1,7 kg
MULTIPRIMA-A-AT+2xLED.1h
NM/M
1h
18x LED + 2x LED
- / 150 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-03
1,7 kg
MULTIPRIMA-A-AT+2xLED.3h
NM/M
3h
18x LED + 2x LED
- / 100 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-04
1,7 kg
MULTIPRIMA-B-AT.1h
NM/M
1h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-05
3,5 kg
MULTIPRIMA-B-AT.3h
NM/M
3h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-06
3,5 kg
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
N.A.
NiMh 4,8V/2,1Ah
295-B-07
1,7 kg
CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK
Page No.194
Type
Version Duration
MULTIPRIMA-A-ATXL.1h
NM/M
1h
18xMiddlePower LED
MULTIPRIMA-A-ATXL.3h
NM/M
3h
18xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-08
1,8 kg
MULTIPRIMA-A-ATXL+2xLED.1h
NM/M
1h
18x LED + 2x LED
- / 150 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-09
1,8 kg
MULTIPRIMA-A-ATXL+2xLED.3h
NM/M
3h
18x LED + 2x LED
- / 100 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-10
1,8 kg
MULTIPRIMA-B-ATXL.1h
NM/M
1h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-11
3,6 kg
MULTIPRIMA-B-ATXL.3h
NM/M
3h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-12
3,6 kg
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB
Page No.198
Type
Version Duration
Battery
Order Code
MULTIPRIMA-A-ATZB.1h
NM/M
1h
18xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/2,1Ah
295-B-13
Weight
1,7 kg
MULTIPRIMA-A-ATZB.3h
NM/M
3h
18xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-14
1,8 kg
MULTIPRIMA-A-ATZB+2xLED.1h
NM/M
1h
18x LED + 2x LED
- / 150 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-15
1,8 kg
MULTIPRIMA-A-ATZB+2xLED.3h
NM/M
3h
18x LED + 2x LED
- / 100 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-16
1,8 kg
MULTIPRIMA-B-ATZB.1h
NM/M
1h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-17
3,6 kg
MULTIPRIMA-B-ATZB.3h
NM/M
3h
36xMiddlePower LED
N.A.
NiMh 4,8V/4,0Ah
295-B-18
3,6 kg
CENTRAL BATTERY (CBS)
Page No.208
Type
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
C.PRIMALUX-A 230V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
18xMiddlePower LED
N.A.
295-B-19
1,3 kg
C.PRIMALUX-A 24V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
18xMiddlePower LED
N.A.
295-B-20
1,3 kg
C.PRIMALUX-A+2xLED 230V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
18x LED + 2x LED
190 lm
295-B-21
1,4 kg
C.PRIMALUX-A+2xLED 24V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
18x LED + 2x LED
190 lm
295-B-22
1,4 kg
C.PRIMALUX-B 230V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
36xMiddlePower LED
N.A.
295-B-23
3,1 kg
C.PRIMALUX-B 24V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
36xMiddlePower LED
N.A.
295-B-24
3,1 kg
Page No.202
Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX
Type
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
C.PRIMALUX-A-ATXP 230V AC/DC
ATXP CBS ADDRESSABLE
18xMiddlePower LED
N.A.
295-B-25
1,4 kg
C.PRIMALUX-A-ATXP+2xLED 230V AC/DC
ATXP CBS ADDRESSABLE
18x LED + 2x LED
190 lm
295-B-26
1,5 kg
C.PRIMALUX-B-ATXP 230V AC/DC
ATXP CBS ADDRESSABLE
36xMiddlePower LED
N.A.
295-B-27
3,2 kg
www.sec.sk
249
33
Slim Surface Mounted Emergency Luminaire
PRIMALUX-LED / MULTIPRIMA-LED
• Diffuser in AL frame including legend
(must be ordered separately, order codes below)
• kryt svietidla v AL ráme s piktogramom
(musí sa objednať samostatne-viď obj.kódy nižšie)
H
I
J
K
L
M
All “A” size versions / pre všetky verzie veľkosť “A”
30m/60m
N
Order Code / Objednávací kód
Diffuser with legend “H” / kryt s pikto typ “H”
295-B-00-01-00
Diffuser with legend “I” / kryt s pikto typ “I”
295-B-00-02-00
Diffuser with legend “J” / kryt s pikto typ “J”
295-B-00-03-00
Diffuser with legend “K” / kryt s pikto typ “K”
295-B-00-04-00
Diffuser with legend “L” / kryt s pikto typ “L”
295-B-00-05-00
Diffuser with legend “M” / kryt s pikto typ “M”
295-B-00-06-00
Diffuser with legend “N” / kryt s pikto typ “N”
All “B” size versions / pre všetky verzie veľkosť “B”
295-B-00-07-00
Order Code / Objednávací kód
Diffuser with legend “H” / kryt s pikto typ “H”
295-B-00-10-00
Diffuser with legend “I” / kryt s pikto typ “I”
295-B-00-11-00
Diffuser with legend “J” / kryt s pikto typ “J”
295-B-00-12-00
Diffuser with legend “K” / kryt s pikto typ “K”
295-B-00-13-00
Diffuser with legend “L” / kryt s pikto typ “L”
295-B-00-14-00
Diffuser with legend “M” / kryt s pikto typ “M”
295-B-00-15-00
Diffuser with legend “N” / kryt s pikto typ “N”
295-B-00-16-00
Additional Bottom HighPower LEDs (valid only for all “+2xLED” versions”)
• for escape route illumination on the floor
• for 1lx Spacing Tables read the Page No.383
Prídavné 2x HighPower LED na spodnej strane svietidla (len pre verzie “+2xLED)
• pre nasvietenie únikovej cesty na podlahe
• tabuľky rozmiestnenia svietidiel pre 1lx hladinu osvetlenia pozri str. 383
Options: / Príplatky:
• Wall / Ceiling / Pendant mounting bracket
• Protective Steel Cage
• nástenná / stropná / závesná konzola
• ochranný kôš
250
Optional Item / Príplatok
Order Code / objednávací kód
Wall mounting bracket “A” /nástenná konzola “A”
295-B-200-01
Wall mounting bracket “B”/nástenná konzola “B”
295-B-200-02
Ceiling mounting bracket “A”/stropná konzola “A”
295-B-201-01
Ceiling mounting bracket “B”/stropná konz. “B”
295-B-201-02
Pendant bracket 0,5m “A”/záves. konz. 0,5m “A”
295-B-202-01
Pendant bracket 0,5m “B”/záves. konz. 0,5m “B”
295-B-202-02
Pendant bracket 1,0m “A”/záves. konz. 1,0m “A”
295-B-203-01
Pendant bracket 1,0m “B”/záves. konz. 1,0m “B”
295-B-203-02
Pendant bracket 1,5m “A”/záves. konz. 1,5m “A”
295-B-204-01
Pendant bracket 1,5m “B”/záves. konz. 1,5m “B”
295-B-204-02
Protective stell cage “A” / ochranný kôš “A”
295-B-205-01
Protective stell cage “B” / ochranný kôš “B”
295-B-205-02
www.sec.sk
Slim Surface Mounted Emergency Luminaire
PRIMALUX-LED / MULTIPRIMA-LED
www.sec.sk
251
33
Download

PRIMALUX-LED / MULTIPRIMA-LED