LED Recessed Emergency Luminaire
LEDLUX-SPOT-D-V
180
180
90
90
0
C0-C180
90
90
0
C90-C270
• Small and powerfull recessed 2x3W LED non-maintained (NM), maintained (M)
or centralised (C) emergency lighting for perfect wide beam light distribution
especially designed for a large open areas such as offices, shops,
reception desks, lift areas, entrance halls, classrooms, etc.
It is available in all following vesions:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (see pages No.194-197),
• Wireless CENTRALTEST (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (page No.198)
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT) for non-addressable CBS
(see pages No.208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) for system ELMAX-PATROLUX &
Addressable CBS (see pages No.202-205)
• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
• Design: solid aluminum body with PE powder coat finish RAL9006 (grey) or
RAL9003 (white)
• 2x3W LED malé a výkonné svietidlo pre netrvalé (NM), trvalé (M) alebo
centrálne (C) núdzové osvetlenie pre zapustenú montáž zaručujúce
vysokú hladinu svetelného toku so širokou krivkou svietivosti špeciálne
navrhnuté pre osvetlenie rozlohovou veľkých otvorených priestorov ako
napr. kancelárie, obchody, recepcie, nástupný priestor výťahov, vstupné haly
školské triedy a pod., aj s funkciami:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.194-197)
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198)
• CENTRAL BATTERY (C.LEDLUX-SPOT) pre neadresovateľné CBS
(pozri str.208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) pre systém ELMAX-PATROLUX
s adresovateľnou CBS (pozri str. 202-205)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
• konštrukcia: teleso z hliníku vo farbe RAL9006 (šedá) alebo RAL9003 (biela)
STANDARD ACCESSORIES
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• 2x3W Powerful LED (CREE) with the lifetime Min 100.000h
• Special LED lenses for perfect light distribution
• LEDs indicating both presence of power supply and signaling failures
• TEST button
• výkonnné LED 2x3W (CREE) so životnosťou min 100000hod
• špeciálne LED šošovky pre perfektnú distribúciu svetla
• signalizácia LED a TEST tlačítko
OPTIONS
PRÍPLATKY
• Alternative colour surface treatment in RAL (min order quantity 100pcs)
• povrchová úprava vo farbe podľa špecifikácie odberateľa (min 100ks)
I
IP20
230V
24V
1-3h
LED
AC/DC
WireLess
CENTRAL
TEST
Control
62
AUTO
TEST
50
245 (257)
92
∅ 75 mm
* Dimmensons in the bracket are valid for 3h versions
* rozmery v zátvorke platia pre 3h verzie
284
www.sec.sk
LED Recessed Emergency Luminaire
LEDLUX-SPOT-D-V
1LX SPACING TABLE / ROZMIESTNENIE PRE 1LX
h (m)
X1 (m)
X2 (m)
Y1 (m)
2,75
3,1
7,6
3,1
Y2 (m)
7,6
3,00
3,3
8,1
3,3
8,1
3,50
3,5
9,1
3,5
9,1
4,00
3,6
9,9
3,6
9,9
4,50
3,6
10,7
3,6
10,7
5,00
3,6
11,4
3,6
11,4
Y1
X1
Y2
h
X2
Y1
AUTOTEST -AT NM/M
Page No.190
Type
Colour
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-110-01-00
0,6 kg
MULTILED-SPOT-D-V-AT 2x3W.1h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-110-02-00
0,6 kg
MULTILED-SPOT-D-V-AT 2x3W.3h
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-114-01-00
0,8 kg
MULTILED-SPOT-D-V-AT 2x3W.3h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-114-02-00
0,8 kg
MULTILED-SPOT-D-V-AT 2x3W.1h
Light Source
CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK
Page No.194
Type
Colour
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-116-01-00
0,6 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATXL 2x3W.1h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-116-02-00
0,6 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATXL 2x3W.3h
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-125-01-00
0,8 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATXL 2x3W.3h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-125-01-00
0,8 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATXL 2x3W.1h
Light Source
Wireless CENTRALTEST ELMAX-ATZB
Page No.198
Type
Colour
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
MULTILED-SPOT-D-V-ATZB 2x3W.1h
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-126-01-00
0,7 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATZB 2x3W.1h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/2,1Ah
182-B-126-02-00
0,7 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATZB 2x3W.3h
White / biela 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-127-01-00
0,9 kg
MULTILED-SPOT-D-V-ATZB 2x3W.3h
Grey / šedá 2x HighPower LED
240 lm / 240 lm
NiMh 4,8V/4,0Ah
182-B-127-02-00
0,9 kg
CENTRAL BATTERY (CBS)
Page No.208
Type
Colour
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
White / biela
CBS NON-ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-113-01-00
0,5 kg
C.LEDLUX-SPOT-D-V 2x3W/230V AC/DC
Grey / šedá
CBS NON-ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-113-02-00
0,5 kg
C.LEDLUX-SPOT-D-V 2x3W/24V AC/DC
White / biela
CBS NON-ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-120-01-00
0,5 kg
C.LEDLUX-SPOT-D-V 2x3W/24V AC/DC
Grey / šedá
CBS NON-ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-120-02-00
0,5 kg
C.LEDLUX-SPOT-D-V 2x3W/230V AC/DC
Page No.202
Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX
Type
Colour
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
C.LEDLUX-SPOT-D-V-ATXP 2x3W/230V AC/DC
White / biela
ATXP CBS ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-128-01-00
0,6 kg
C.LEDLUX-SPOT-D-V-ATXP 2x3W/230V AC/DC
Grey / šedá
ATXP CBS ADDRESSABLE
2x HighPower LED
240 lm
182-B-128-02-00
0,6 kg
www.sec.sk
285
33
Download

LEDLUX-SPOT-D-V