POWERFUL Surface Mounted Emergency Luminaire
ROTALUX / MULTIROTALUX
180
90
180
90
0
90
C0-C180
90
0
C90-C270
• Powerful wall or ceiling mounting non-maintained (NM) or
non-maintained/maintained (NM/M) or centralised (C) emergency lighting flux
upto 2800lm = lower number of emergency lighting fixtures is needed
• Equipped with Multi-directional lamp head for on site flexibility
• Designed for high spaces with the possibility to direct the luminous flux
to the required area (sport halls, production halls, stocking areas...)
• Available in all following versions:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) for ELMAX LOOK system (see pages No.194-197),
• Wireless CENTRALTEST (-ATZB) for ELMAX-ATZB system (page No.198)
• CENTRAL BATTERY (C.ROTALUX) for non-addressable CBS
(see pages No.208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) for system ELMAX-PATROLUX &
Addressable CBS (see pages No.202-205)
• Conforming to the requirement of EN60598-2-22, EN1838, EN62034
• Design:
• Metal sheet body with PE powder coat finish RAL9006
• Acrylic prismatic diffuser
I
230V
24V
DC
36W
LED
1h
WireLess
CENTRAL
TEST
Control
178
AUTO
TEST
IP40
302
302
• vysoko výkonné nástenné/stropné svietidlo pre netrvalé (NM) alebo
netrvalé/trvalé (NM/M) alebo centrálne (C) núdzové osvetlenie zabezpečujúce
vysoký svetelný tok až 2800lm v prípade výpadku elektrickej energie pre objekty
s vysokou vnútornou výškou a požiadavkou na výkonné núdzové osvetlenie alebo
pre výkonné núdzové osvetlenie pri montáži na stenu ako napr. výrobné haly,
sklady, športové haly a pod. s možnosťou natáčania a usmernenia
svetelného toku do požadovaného priestoru (napr. nad dôležitý stroj, nakladaciu
rampu a pod.)
• vysoký koeficient svetelného toku v núdzovom režime až 100%
(až 2800lm), čo znamená potrebný menší počet svietidiel na splnenie
požadovanej hladiny osvetlenia v núdzovom režime v porovnaní
s bežnými núdzovými svietidlami
• dostupné vo verziách pre:
• AUTOTEST (-AT),
• CENTRALTEST (-ATXL) pre systém ELMAX LOOK (pozri str.194-197),
• bezdrôtový CENTRALTEST (-ATZB) pre ELMAX-ATZB systém (str.198)
• CENTRAL BATTERY (C.ROTALUX) pre neadresovateľné CBS
(pozri str. 208-211)
• CENTRAL BATTERY (-ATXP) pre systém ELMAX-PATROLUX
s adresovateľnou CBS (pozri str. 202-205)
• spĺňa požiadavky európskej normy EN 60598-2-22, EN1838, EN62034
• konštrukcia:
• lakovaný oceľový lech v RAL9006
• PMMA prismatický difúsor
STANDARD ACCESSORIES
10
30
ŠTANDARDNÁ VÝBAVA
• Equipped with Multi-directional lamp head for on site flexibility
• LEDs indicating presence of power supply
• TEST button
• kĺb umožňujúci nasmerovať tok svetla do požaodaného priestoru (napr.nad stroj
alebo dôležité únikové dvere a pod.)
• signalizácia LED a TEST tlačítko
NM/M
Type
ROTALUX-P 36W.1h
Version Duration
NM
1h
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
36W / 2G10
- / 2800 lm 100% Power
NiMh 19,2V/4,0Ah
165-B-04-01
8,0 kg
Light Source
Light Flux / Emergency mode
AUTOTEST -AT NM/M
Page No.190
Type
ROTALUX-P-AT 36W.1h
MULTIROTALUX-P-AT 18xLED.1h
Version Duration
Battery
Order Code
Weight
NM
1h
36W / 2G10
- / 2800 lm 100% Power
NiMh 19,2V/4,0Ah
165-B-21-01
8,1 kg
NM/M
1h
18x HighPower LED
1900 lm / 1900 lm
2x NiMh 9,6V/4,0Ah
165-B-35-01
8,1 kg
Light Source
Light Flux / Emergency mode
Battery
Order Code
Weight
36W / 2G10
- / 2800 lm 100% Power
NiMh 19,2V/4,0Ah
165-B-22-01
8,2 kg
CENTRALTEST -ATXL ELMAX-LOOK
Page No.194
Type
ROTALUX-P-ATXL 36W.1h
370
Version Duration
NM
1h
www.sec.sk
POWERFUL Surface Mounted Emergency Luminaire
ROTALUX / MULTIROTALUX
CENTRAL BATTERY (CBS)
Page No.208
Type
C.ROTALUX-P 36W/230V AC/DC
Power Supply
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
230V AC/DC
CBS NON-ADDRESSABLE
36W / 2G10
2800 lm
165-B-23-01
6,0 kg
Addessable CENTRAL BATTERY (CBS) -ATXP ELMAX-PATROLUX
Page No.202
Type
Power Supply
Version
Light Source
Light Flux
Order Code
Weight
C.ROTALUX-P-ATXP 36W/23V AC/DC
230V AC/DC
ATXP CBS ADDRESSABLE
36W / 2G10
2800 lm
165-B-07-01
6,1 kg
ROTALUX 36W covers 400sqm with 1Lx from 10m height.
ROTALUX 36W zabezpečí hladinu núdzového osvetlenia
min. 1lx na ploche 400m z výšky 10m.
400sqm
20m x 20m x 10m
2
9 lx
8 lx
7 lx
6 lx
5 lx
4 lx
3 lx
2 lx
www.sec.sk
1 lx
371
33
Download

rotalux / multirotalux nm/m autotest -at nm/m centraltest