Piesne
PRE RADOSŤ
Rozmarín
mužský spevokol zo Šintavy
Texty piesni k CD
Rozmarín
Šintava, 11.12.2011
2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Vinohrady moje
Slovensko naše
Tie ružičky
Za Váhom je biely dom
Ty falošná frajírko
V tom šintavském šírem poli
Nešiel by som cez ten vŕšek
Pod Inovcom
Ej zaleť biela holubienka
Ešte som nevidel
Javorové lístie
Šintavský kostolík
Malučká
Keď ste ma pánové
Keď som išiel cez tie hory
Keď som šiel ku milej
Pred nami záhradka
Dobre mi je dobre
Stará lipa
Na jeseň
Keď sme roličku orali
22. Píšťaločka
3
1. VINOHRADY MOJE
[: Vinohrady moje,
jak sa zelenáte:]
[: a to dobré vínko
v hroznách schovávate.:]
[: Vínečko červené,
aj to vínko bíle,:]
[: po prvej skleničke
šuhaj veselý je.:]
[: Šuhaj veselý je,
frajárečka smutná,:]
[: že šuhaj vínečko
už tri noci chutná.:]
4
2. SLOVENSKO NAŠE
Prešiel som cudzie kraje
a mnoho predlhých ciest,
len jedná cestička môže
do mojej vlasti viesť.
Tá zem je najkrásnejšia,
nedám ju za celý svet,
do tých miest dôverne známych,
kde rád sa vraciam späť.
Čo skrýva krás tá moja pekná vlasť,
[:Slovensko naše, moja rodná vlasť:]
Keď zbadám rodný domček,
za humnom zašumí háj,
akoby tichučko šepkal,
zdraví ťa rodný kraj.
V oku sa slza zjaví,
spomínam mladosti čas,
mamička drahá ma víta,
šťastný som doma zas.
5
Čo skrýva krás tá moja pekná vlasť,
[:Slovensko naše, moja rodná vlasť:]
Okolo tiché lesy,
malebné údolia tiež,
kopcov čo u nás,
však nikde na svete nenájdeš.
Z hôr potôčky vo vlnkách,
zanesú pozdrav všade,
a Slovák si Slovensko
v srdci nosiť bude.
Čo skrýva krás tá moja pekná vlasť,
[:Slovensko naše, moja rodná vlasť:]
6
3. TIE RUŽIČKY
Tie ružičky čo som nosil tebe
Ráno kvitnú večer chodím k tebe.
[:večer chodím , keď ma nik nevidí,
a predsa mi celý svet závidí:]
Nezáviďte preboha Vás prosím,
Dajte mi to čo ja v srdci nosím.
[:privykli mi očká na mihanie,
aj na jeho pekné pozeranie:]
To dievčatko mamičku nemalo,
Z orechovej halúzky sa stalo
[: orechová halúzka zelená,
s tým šuhajkom musím byť verená:]
7
4. ZA VÁHOM JE BIELY DOM
Za Váhom je biely dom,
švárne dievča býva v ňom,
[:Vedel bych ho milovať,
keby mi ho chceli dať.:]
Oni mi ho nedajú,
bo sa na mňa hnevajú,
[:frajarečku vernú mám,
sekerečku ostrú mám.:]
Ja do hory nepôjdem,
drevo rúbať nebudem,
[:drevo by ma zabilo,
čo by dievča robilo.:]
Bráni otec bráni mať,
bráni sestra, bráni brat,
[:bráni celá rodina,
prenešťastná hodina.:]
8
5. TY FALOŠNÁ FRAJÍRKO
Ty falošná frajírko,
tys falošná frajírko,
[:čos mi včera večer,
čos mi včera večer,
čos mi dala za pérko.:]
Nech si také perečko,
nech si také perečko,
[:keď mám nadevšecko,
keď mám nadevšecko,
keď mám radší vínečko.:]
Nebudeme vodu pít,
nebudeme vodu pít,
[:ale dobré vínko
moja Katarínko,
budeme si dobre žít.:]
9
6. V TOM ŠINTAVSKÉM ŠÍREM POLI
[:V tom šintavském šírém poli
kukučky kukajú,:]
[:tých šintavských švárnych
chlapcov na vojnu chytajú.:]
[:Chytajú ich pri mesiačku,
chytli mne milého:]
[:a ja pôjdem zaňho prosiť
cisára samého:]
[:Cisárečku mocný pane,
navráť mne milého:]
[:a keď mi ho nenavrátiš
pôjdem za iného:]
10
7. NEŠIEL BY SOM CEZ TEN VŔŠEK
[:Nešiel by som cez ten vŕšek kebych
nemusel.:]
[:Ale ja tam musím ísť, svoju milú
navštíviť,
ešte dnes večer.:]
[:Prišiel som k nej pod okienko, klopem
na dvere.:]
[:Spíš má milá, či čuješ, či ma verne
miluješ,
otvor mi dvere.:]
Bárs bych spala, či nespala, hore
nevstanem,
moje srdce zatvrdnuté, ako ten kameň.
[:Mamička mi zbraňuje, tatíček
zakazuje,
Tvoja nebudem.:]
11
8. POD INOVCOM
Pod Inovcom dve hviezdičky svietia,
u susedov majú pekné dievča,
[:majú, majú, nesmiem k nej chodievať,
bohatá je, nesmiem ju milovať.:]
Trebárs som ja samopašný kamas,
Bo milujem štyri dievky naraz,
[:k jednej prídem, poviem jej slovíčko
a tú svoju pobozkám na líčko.:]
Pobozkám ju aj ju pomilujem,
tebe dievča tebe sa sľubujem,
[:keď ma budeš, milá, veľmi ľúbiť,
budem už len k tebe verne chodiť.:]
Ja by som ťa, môj milý, ľúbila
aj mi to už mamka dovolila,
[:keď ma nikdy už viac neoklameš
a keď si ma aj za ženu vezmeš.:]
12
9. EJ ZALEŤ BIELA HOLUBIENKA
Ej, zaleť biela holubienka,
sadni milému do okénka.
[:Odkáž, nech k javoru príde,
nech sa so mnou večer zíde,
nech sa so mnou dnes večer zíde.:]
Hviezdy už svietia nám na nebi,
čakám milého, no nechodí.
[:Zasvieť aj ty mesiac dobre,
nech milý príde dnes ku mne,
nech milý príde večer ku mne.:]
Moja frajárečka usmievaj sa.
Idem neskoro, nehnevaj sa.
[:To mi mať odkaz tajila,
bielu holubienku zahnala,
bielu holubienku mi zahnala.:]
13
Nikto nám nesmie už viac brániť,
musíme sa hneď zosobášiť.
[:Zajtra sa kamarát žení,
k oltáru poďme, Boh nás spojí,
k oltáru poďme, Boh nás spojí.:]
14
10. EŠTE SOM NEVIDEL
[:Ešte som nevidel,
tak dievčatko plakať:]
jak ono plakalo,
keď ma išli lapať.
[:Chytajte, lapajte,
všetkých do jedného:]
[:len mi nezlapajte:]
mojeho milého.
[:Pusté je polečko,
keď je pokosené:]
[:smutné je to dievča,:]
keď je opustené.
15
11. JAVOROVÉ LÍSTIE
Javorové lístie opadáva,
už dievčatko moje sa vydáva.
[: Nevydávaj sa mi frajerka moja,
vojna sa mi skončí za róčky dva. :]
Na vojnu bojovať už odchádzam,
frajerečku moju zanechávam.
[: Kamaráti moji sa poženili,
v kostole pred kňazom prisahali. :]
Budeš ty frajerka raz banovať,
žes na mňa róčik dva mohla počkať.
[: Ale ty si na mňa čakať nechcela,
a muža korheľa si dostala. :]
16
12. ŠINTAVSKÝ KOSTOLÍK
Šintavký kostolík na malom kopečku,
veľké žiale mám, v mojom srdiečku.
[: Kebych sa mohol do neho podívať,
na všetku krásu vôkol sa dívať. :]
Tam v tom údolí, je rodná dedinka,
tam mi mať moja, dala do vienka.
[: Miluj tento kút tej našej otčiny,
ktorý je na svete len jediný. :]
Tam si ma otec môj vodieval do polí,
tam som deň čo deň chodieval do
školy.
[: Tam je veniec môj dokola uvitý,
pod ním potôčik malý ukrytý. :]
Tam som ja prežíval radosti, detský
žiaľ,
večer s mládenci pieseň zaspieval.
[: Až sa ešte raz domov navrátim,
to ti rodný kraj láskou zaplatím. :]
17
13. MALUČKÁ
Neber si mládenec malučkej ženy.
oná má sukničky pri samej zemi.
[:ona je malá, z rána je rosa,
sukničky jejej sa celé zarosá.:]
Šak já si vyhladám chlapca takého,
on bude milovať, čo bude mého,
[:malé ručičky, malé nožičky,
nebudú mu vadiť mokré sukničky.:]
Uprostred dediny muzika hraje,
sólo má nevesta, ona malá je,
[:ženích ju ľúbi, po vlasoch hľadí,
a že je malučká to mu nevadí.:]
18
14. KEĎ STE MA PÁNOVÉ
[:Keď ste ma pánové na vojenku
vzali,:]
[:peknú frajírku mám, milujte ju sami.:]
[:Pekná je, pekná je, pekne sa mi
nosí,:]
[:vyšívané sukne na každý deň nosí.:]
[:Pekná je, pekná je, pekne sa
maľuje,:]
[:červené čižmičky v nedeľu obuje.:]
[:Keď ste ma pánové na vojenku
vzali,:]
[:peknú frajírku mám, milujte ju sami.:]
19
15. KEĎ SOM IŠIEL CEZ TIE HORY
[:Keď som išiel cez tie hory
stál mesiačik vysoko:]
[:milá za mnou Bože moja pozerala,
či som ešte ďaleko.:]
[:Už som prešiel štyri háje
ešte za mnou volala]
[:vráť sa milý Bože môj, vráť sa spátky,
čím som ťa rozhnevala.:]
[:Rozhnevala si slovíčkom,
už ma viacej nebudeš]
[:ja odídem Bože môj povandrujem
a ty sama zostaneš.:]
20
16. KEĎ SOM ŠIEL KU MILEJ
Keď som šiel ku milej naposledy,
svietil mi mesiačik veľmi bledý.
[:Zasvieť, mesiačik, zasvieť ešte raz,
ja idem ku milej posledný raz.:]
Sadli sme si spolu na lavičku,
tam sme sa ľúbili pri mesiačku.
[:Sláviček spieval v zelenom háji,
keď sme sa my dvaja milovali.:]
Zbohom buď, má milá, dobre sa maj,
na naše stretnutia nezabúdaj.
[:Možno, že ešte príde raz taký čas,
keď sa mi, dievčatko, zídeme zas.:]
Odišiel môj milý do cudziny,
zabudol na lásku aj na sľuby.
[:Ďaleko ešte, ďaleko ten čas,
keď sa my obaja zídeme zas.:]
21
17. PRED NAMI ZÁHRADKA
Pred nami záhradka,
tŕnim je pletená,
[:v tej záhradke je rozmarín,
široký lístek má.:]
Rozmarín, rozmarín
o tebe dobre vím
[:koho verne nemilujem,
toho já vypovím.:]
Nebola som s milým
len v sobotu večer,
[:aj to som sa len s ním zišla
na lavičke našej.:]
Na lavičke našej,
rúčku mi on podal,
[:dobré zdraví moja milá,
dobrú noc ti dávam.:]
22
Dobrú noc, dobrú noc,
ale nie na večnosť,
[:dokál sa nám nepominie,
tá naša falešnosť.:]
Falešný šuhajko,
falešne k nám chodíš,
[:ešte sebu falešnejších
kamarátov vodíš.:]
23
18. DOBRE MI JE DOBRE
Dobre mi je, dobre, pri hore zelenej,
[:[:napijem sa vody,:] kedy chcem
studenej.:]
Dobre mi je, dobre, neviem o dobrote,
[:[:ale moje rúčky,:] vedia o robote. :]
Boli ste mi boli, tri verné sestričky,
[:[:rozleteli ste sa,:] ako lastovičky. :]
Jedna je za Váhom, druhá za
Dunajom,
[:[:a tretia vandruje :] so švárnym
šuhajom.:]
24
19. STARÁ LIPA
[Pod tou našou starou lipou
stávala malá lavička,:]
[:na nej vždycky sedávala
moja milá Anička.:]
[:Dnes sa lipa už nakláňa
a lístie z nej opadáva,:]
[:na lavičke opustenej
nikto už nesedáva.:]
[:Dnes okolo starej lipy
vonia len kvety ružové,:]
[:zanecháme spomínanie
na to mládí stratené.:]
[:Túto lipu sadil môj ded,
keď jemu bolo šestnásť liet,:]
[:dnes už deda odpočíva
sedemdesiat sedem liet.:]
25
20. NA JESEŇ
Na jeseň, keď chlapci rukujú,
Zanechajú mamku aj milú.
[:Prišla jeseň, ja som musel rukovať,
svoju najmilejšiu zanechať.:]
Poslal som jej z vojny psaníčko, ako sa
máš moje srdíčko.
[:Odpovede som sa ale nedočkal,
iba kamarát mi napísal.:]
Nečakaj ty na svoju milú,
nájdi si ty dievčinu inú.
[Tá dievčina, ktorú si ty mal tak rád,
bude sa ti v jeseni vydávať.:]
Nemeškal som dovolenku bral,
chcel som vedet, kto ma oklamal.
[Keď som išiel kolem svojej milej vrát,
počul som tam muzikantov hrát.:]
26
21. KEĎ SME ROLIČKU ORALI
Keď sme roličku orali,
volky nám išli pomaly.
[:Milá tam seno hrabala
a na mňa sladko volala.:]
Kráčajte volky pomaly,
by sme roličku zorali.
[:Až si vás večer napojím,
potom s Aničkou postojím.:]
Ona tam býva s mamičkou,
chodím k nej svojou cestičkou.
[:Aj po tme trafím na chodník
a donesiem jej medovník.:]
Za odmenu mi ona dá,
pierko za klobúk povedá.
[:Za klobúk pekný rozmarín,
že k nej nadarmo nechodím.:]
27
22. PÍŠŤALOČKA
Mal som píšťalôčku o deviatich
dierkach,
[: nechcela mi pískať, pri bohatých
dievkach. :]
Tak som si pomyslel na jednu
chudobnú,
[: začala mi pískať, na tú dierku
spodnú. :]
Preberaj, preberaj, bodaj by si prebral,
[: bodaj bys takú bral, čo by si s ňou
žobral. :]
Neráňaj, neráňaj, zelené padajú,
[: také si dievča ber, aké ti dávajú. :]
Ani som neráňal, zelené padali,
[: také som dievča bral, aké mi dávali.:]
28
Download

Texty piesní z tohto CD nájdete tu