Hydraulickéamechanickérozpieraciekliny
▼ FSH-14aFSM-8sbezpečnostnýmiblokmiSB-1
Séria
FSH,FSM,STF
Hrúbka.špičky./.Maximálne.rozovretie.1):
6mm/80mm
Maximálna.rozpieracia.sila:
8-14t
Maximálny.prevádzkový.tlak:
700bar(FSH-14)
StupňovitéblokyFSB-1
Použite.stupňovité.bloky.na.
zväčšenie.rozovretia.klinu.
až.do.80.mm ..Použiteľné.pre.
obidva.kliny,.FSH-14..
aj.FSM-8 .
Ovládacierozdeľovače
Pre.súčasné.a.rovnomerné.
rozpieranie.prírubových.
spojov.rozpieracími..
klinmi.FSH-14 .
• Preúdržbu,montáž,odstávku,testovanieavýmenupriemyselných
armatúr
• Integrovanýklinovýkoncept:hladkýarovnobežnýpohybklinovs
minimálnymtrením.Eliminujepoškodenieprírub,prípadnetelesa
priemyselnejarmatúry
Strana:
• Špecifickákonštrukciaklinov,zapadajúcichdovnútornejdrážkyčeľustí,
ktorésúvstabilnomkontaktesčelompríruby
• Potrebujeveľmimalúprístupovúmedzeruvoveľkosticcaiba6mm
• Zníženýpočetpohybujúcichsadielcovznamenápozitívnydopadna
životnosťajednoduchosťúdržby
• MechanickýrozpieracíklinFSM-8jedodávanýsbezpečnostným
blokomSB-1aračňovoupákousotvoromSW-22
• HydraulickýrozpieracíklinFSH-14jedodávanýsbezpečnostným
blokomSB-1ajednočinnýmvalcomEnerpacRC-102.
otvorená
uzavretá
Zostavanáradieagregát
Pre.Vaše.jednoduché.použitie.
je.hydraulické.rozpieracie.kliny.
možné.dodať.ako.sady.(čerpadlo,.
rozpierač,.tlakomer,.adaptér.
tlakomera,.spojky.a.hadica) .
• Stupňovitákonštrukciačeľustírozpieračaznamená,žekaždýstupeň
môžerozpieraťplnourozpieracousilou
uzavretá
124.
Rozpierač typ
Ručné čerpadlo Číslo modelu
typ
zostavy
FSH-14
P-392
STF-14H
▼ DvahydraulickérozpieracieklinyFSH-14
otvorená
SW-22
použitésúčasnesručnýmčerpadlomEnerpac,
hadicamiarozdeľovačomAM-21.
FSB-1
SB-1
FSH-14
Maximálna
rozperná sila
t (kN)
14.(125)
8.(72)
FSM-8
Číslo
modelu
FSH-14*
FSM-8
Hrúbka
špičky
(mm)
Max.
rozovretie 1)
(mm)
Typ
rozpierača
Objem
oleja
(cm3)
(kg)
6
6
80
80
Hydraulický
Mechanický
78
–
7,1
6,5
. Využívaním.stupňovitých.blokov.FSB-1
*.. Dodávané.aj.ako.sada.čerpadlo-náradie,.pozri.poznámku.na.tejto.strane .
1)
www.enerpac.com
217
Download

FSH, FSM, STF séria Hydraulické a mechanické