PSY
Trieda mladých ( 9 – 18 mesiacov)
Výb. 3
1.
Výb. 1
CAJC
2.
VD
3.
VD
4.
Výb.
5.
Výb.
6.
VD
7.
Výb. 4
8.
VD
94.
Výb.
9.
Neposúdený
10.
Výb. 2
11.
CEDAN z
Evkinho dvora
SPKP 15015
CVIK z
Evkinho dvora
SPKP 15013
DAN z
Návratnej
SPKP 15034
DIX z
Prosného
SPKP 15322
DON z
Prosného
SPKP 15324
FELIX
Lohyňa
SPKP 15212
FOX z
Padala
SPKP 14969
GERO
Hruštínska hoľa
SPKP 15030
CHIRO
Sokolie hniezdo
SPKP 15222
KIRO zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15063
MAX
Brunov dvor
SPKP 14964
SARIK
spod Kunovej
SPKP 15139
Narodený M: BEA Biela studňa
13.04.2011 O: BAT z Hruškove dvora
M: Peter Macko
CH: Eva Hívešová
Narodený M: BEA Biela studňa
13.04.2011 O: BAT z Hruškove dvora
M: Eva Hívešová
CH: detto
Narodený M: BARA spod Sobrany
24.03.2011 O: MAX z Prievrany
M: Michal Fulmek
CH: MVDr. J. Chabada
Narodený M: ANGIE Vyšné
14.07.2011 O: MAX z Prievrany
M: Juraj Ševčík
CH: Roman Fajth
Narodený M: ANGIE Vyšné
14.07.2011 O: MAX z Prievrany
M: Roman Fajth
CH: detto
Narodený M: DIANA Lohyňa
13.06.2011 O: ATOS zo Šarampova
M: Evzen Rafaj
CH: Ing. Š. Pavelka
Narodený M: AJA Vojles Lešť
11.02.2011 O: ARGO Kerenová
M: Ing. Ladislav Hudák
CH: Dušan Urgela
Narodený M: VERA z Čerešňovej
22.04.2011 O: ARGO Tri potoky
M: Tomáš Olšovský
CH: Ľudovít Vlžák
Narodený M: BESSY Sokolie hniezdo
17.06.2011 O: ARGO Kerenová
M: Iveta a Ján Černákovci
CH: Miroslav Sokol
Narodený M: ILKA zo Slavoš.doliny
26.04.2011 O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Ing. Róbert Zdechovan
CH: Miroslav Gajan
Narodený M: CIRA spod Čerinkova
17.02.2011 O: BARON Jankajov dvor
M: Pavol Šovec
CH: MVDr. Martin Hirňák
Narodený M: ASTA Hricov dvor
07.05.2011 O: DAN spod Sobrany
M: Pavol Sedláček
CH: Š. a J. Matta
Trieda stredná ( 15 – 24 mesiacov)
VD
12.
VD
13.
Neposúdený
14.
Výb. 1
CAC
15.
Výb. 4
16.
Výb. 2
R.CAC
17.
Výb. 3
18.
AGAN
Hílkov chov
SPKP 14676
CAR
Široká dolina
SPKP 14720
DERO z
Mičinského hája
SPKP 14753
EDDY
Krššákov dvor
SPKP 14929
EBEN
Lohyňa
SPKP 14892
HIRO
spod Sobrany
SPKP 14848
LAKY
spod Vysokej
SPKP 14665
Narodený
04.06.2010
M: HERA Cingorové
jamy
O: PERI Morské oko
M: Jozef Pivarči
CH: Ing.Jozef Hílek
Narodený M: BESI Biela studňa
M: Stanislav Holíček
11.06.2010 O: BARON Jankajov dvor CH: Jaroslav Kyzek
Narodený
30.06.2010
M:BONA Dobročajka
O: JOGI Marciláz
M: Peter Slobodník
Narodený
31.12.2010
M: ASTA z Hornej báby
O: DAN spod Sobrany
M: Radovan Krššák
CH: Pavol Pecník
CH: Anton Krššák
Narodený M: DIANA Lohyňa
M: Michal Sršeň
04.10.2010 O:HORAN Čerešňový bok CH: Ing.Š.Pavelka
Narodený
15.08.2010
M: CITA spod Sobrany
O: ARGO Kerenová
M: MVDr.Vladimír Šebeňa
CH: Jaroslav Bilišňanský
Narodený M: CILA spod Vysokej
M: Slavomír Macko
08.06.2010 O: CHERO Čerešňový bok CH: Ivan Hruška
Trieda otvorená ( od 15 mesiacov)
Neposúdený
19.
Výb. 1
CAC
20.
Neposúdený
21.
Výb. 3
92.
Dobrý
22.
VD 4
23.
VD
24.
Dobrý
25.
V2
R.CAC
91.
Neposúdený
26.
odstúpil
ARGO spod
Cerninskej
SPKP 13313
ARIS z
Mihálikovho dvora
SPKP 14496
CEZAR z
Kade voda skáče
SPKP 14448/11
CIMBO
z Hriňovej
SPKP 14271
COLIN zo
Slovenskej Ľupče
SPKP 14135
DASTY z
Rimavskej Soboty
SPKP 14307
ESO z
Varhošte
ČLP 1121
HORAN z
Čerešňovej
SPKP 13960
CHIT zo
Zlievec
SPKP 14597
KOPČO
Belanská jaskyňa
SPKP 14056
SULTAN
27. spod Šibeňa
SPKP 13657
M: Ján Mitka
Narodený
08.03.2010
M: EDKA spod Kunovej
O: BOJAR spod Sobrany
M: GAMA spod
Ergištôlne
O: PERI Morské oko
Narodený
10.10.2009
M: FEDA Dzunošaj
O: PEER Morské oko
M: Marián Petrek
Narodený
19.07.2009
M: BRITA Dobročajka
O: ARGO Kerenová
M: CIFRA spod
Mlynárova
O: ATOS zo Šarampova
Narodený
05.05.2007
Narodený
26.04.2009
Narodený
22.07.2009
CH: Michal Jurečko
M: Štefan Beňo
CH: Jozef Mihálik
CH: Ing. Michal Králik
M: Ing.Rudolf
Michalovský
CH: Róbert Krahulec
M: František Petrák
CH: Ing.M. Kolesár
M: KARINA z Prievrany
O: EVAR Rúbaný vrch
M: KITA Bejchlovské
hvozdy
O: ZEUS z Vínku
M: HARA z Hradu
Tematín
O: ARIS z Úšustu
M: Vladimír Špurek
M: PZ Plachtince
CH: Dušan Ďurík
Narodený
07.01.2009
M: GABA zo Zlievec
O: MAX z Prievrany
M: FATIMA Belanská
jaskyňa
O: CEVIN spod
Rosniarok
Narodený
24.04.2008
M: CHARA spod Šibeňa
O: FLAM Domaková
M: Zdeno Hronec
Narodený
11.03.2009
Narodený
16.12.2008
Narodený
20.04.2010
CH: Zoltán Fridrich
M: Evzen Rafaj
CH: Monika Daňková
M: Roman Pajonk
CH: František Homola
M: Karol Gargulák
CH: Ing.Vladimír Klein
CH: Jozef Majerský
Trieda pracovná
Výb. 2
R.CAC
Výb. 1
CAC
SKV 2012
Výb. 3
ARIS
28. Morské oko
SPKP 14411/11
ASTOR
29. Morské oko
SPKP 14412
30.
Odstúpil
31.
Výb. 4
32.
Neposúdený
95.
BORAN
Hudecov dvor
SPKP 14635
CERIK
Sokolie hniezdo
SPKP 13118
TAMBOR
Ţabí potok
SPKP 14202/11
TIMUR spod
Šibeňa
SPKP 13650/10
Trieda šampiónov
Výb. 1
CAC
( od 15 mes. so skúškou z výkonu)
33.
Narodený
16.09.2009
M: DIXA od Luntera
O: PEER Morské oko
M: Boris Lichardus
Narodený
16.09.2009
M: DIXA od Luntera
O: PEER Morské oko
M: CITA od Starého jarka
O: HORAN Čerešňový
bok
M: AJA z Cerulovho
dvora
O: ZAPO Čisté bučiny
M: Vladimír Lunter
Narodený
27.04.2010
Narodený
17.07.2006
Narodený
15.06.2009
M: ORA Ţabí potok
O: PERI Morské oko
Narodený
01.05.2008
M: JURA spod Šibeňa
O: CEZAR spod Sobrany
CH: Ing.J. Jevčák
CH: Ing.J. Jevčák
M: Marián Murín
CH: Ivan Hudec
M: Bc.Vincent
Kňažko
CH: Miroslav Sokol
M: Martina
Hudáková
CH: Ján Eliáš
M: Štefan Fedak
CH: Jozef Majerský
( od 15 mes. so šampionátom)
CVIK spod
Sobrany
SPKP 12749/08
Narodený
01.07.2005
M: Ing.Ľubomír
M: ANKA Zo Záhradnej
Podhorský
O: BRIT z Cerulovho dvora CH: Jaroslav Bilišňanský
Trieda veteránov ( od 8 rokov)
Výb. 1
Víťaz 34.
Triedy
BLESK spod
Vysokej
SPKP 11600
Narodený
08.08.2001
M: DUDA spod Laznej lúky M: Maroš Kováč
O: CVAK od Hájnikov
CH: Ivan Hruška
SUČKY
Trieda dorast (6 – 9 mesiacov)
Veľmi
nádejná 35.
GAJA
Krššákov dvor
SPKP 15449
Narodená
28.09.2011
M: ASTA z Hornej báby
O: JORK Brunov dvor
M: Milan Vaculčiak
CH: Anton Krššák
Trieda čestná
Výb.
36.
BESSY
Z Kade voda skáče
SPKP 13851
Narodená
25.07.2008
M: FEDA Dzunošaj
O: ARGO Kerenová
M: LESY SR, OZ
Topoľčianky
CH: Ing.Michal Králik
Trieda mladých ( 9 – 18 mesiacov)
Dobrá
37.
VD
38.
Neprišiel
na výstavu 39.
Výb.
40.
Výb.
41.
VD
42.
Výb.
43.
VD
44.
VD
45.
Neprišiel
do kruhu
AJKA z
Neniniec
SPKP 15255
AXA z
Neniniec
SPKP 15253
AZIRA spod
Veneckého vrchu
SPKP 15070
CARIN z
Hrachovského vŕšku
SPKP 15354
DITA z
Prosného
SPKP 15327
FANY z
Mičinského hája
SPKP 14976
FATIMA
Bahrisko
SPKP 15167
FILA
Bahrisko
SPKP 15168
FITA z
Mičinského hája
SPKP 14975
Narodená
21.06.2011
M: ALBA zo Slov. Ľupče
O: BAT z Hruškove dvora
M: Štefan Tóth
Narodená
21.06.2011
M: ALBA zo Slov. Ľupče
O: BAT z Hruškove dvora
M: Štefan Tóth
Narodená
26.04.2011
M: CESY Kerenová
O: KORD spod Kovanca
M: Ľuboš Folta
Narodená
25.07.2011
M: EURA spod Kok. Varty M: Kamil Suja
O: DAN Šamilovec
CH: Ing.J.Kýpeť
Narodená
14.07.2011
M: ANGIE Vyšné
O: MAX z Prievrany
M: BONA Dobročajka
O: NINO z Mičinského
hája
Narodená
08.02.2011
CH: detto
CH: detto
CH: Milan Džunda
M: Andrea Janovičová
CH: Roman Fajth
M: Jozef Plavucha
CH: Pavel Pecník
M: Peter Rusnák
Narodená M: FILA zo Slavoš. doliny
21.05.2011 O: ATHOS zo Sahajd. dvora CH: detto
M: Miroslav
Majoroš
Narodená M: FILA zo Slavoš. doliny
21.05.2011 O: ATHOS zo Sahajd. dvora CH: Peter Rusnák
M: BONA Dobročajka
O: NINO z Mičinského
M: Jozef Plavucha
Narodená
CH: Pavel Pecník
08.02.2011 hája
46.
Výb.
47.
Výb. 1
CAJC
48.
VD
49.
Výb.
50.
VD
51.
Výb.
52.
Výb.
53.
Výb.
54.
Neprišiel
na výstavu 55.
VD
56.
VD
57.
VD
58.
Výb.
59.
VD
60.
GERY
Hruštínska hoľa
SPKP 15032
CHIMÉRA spod
Kokavskej Varty
SPKP 14992
CHVÁLA spod
Kokavskej Varty
SPKP 14993
JALLA spod
Šibeničnej hory
SPKP 15123
JETTA spod
Šibeničnej hory
SPKP 15124
JENNY
Soví vrch
SPKP 15284
JESSY od
Luntera
SPKP 15247
JUTA od
Partilu
SPKP 15002
KARA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15065
KIKA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15066
KJARA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15064
MERCI
Brunov dvor
SPKP 14967
SORA spod
Kunovej
SPKP 15142
THELMA
Niţná Vôľa
SPKP 14928
ZARA
Niţná Vôľa
SPKP 15268
M: Michal Popovič
Narodená
12.03.2011
M: VERA z Čerešňovej
O: ARGO Tri potoky
M: CUNAMI spod
Kok.Varty
O: MAX z Prievrany
M: CUNAMI spod
Kok.Varty
O: MAX z Prievrany
Narodená
21.05.2011
M: EMA spod Kunovej
O: CEZAR spod Sobrany
M: Ján Štrnáľ
Narodená
21.05.2011
M: EMA spod Kunovej
O: CEZAR spod Sobrany
M: Aleš Suchý
Narodená
31.07.2011
M: EMY Stará dolina
O: TAMBOR Ţabí potok
M: Jozef Orich
Narodená
10.06.2011
M: HAJDY od Luntera
O: OMAR spod Rovenca
M: Jozef Golian
Narodená
17.03.2011
M: AGA z Chmeľova
O: FREDY Marciláz
M: Rastislav Hvišč
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Pavol Valach
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Zoltán Gérec
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Michal Pintér
Narodená
17.02.2011
M: CIRA spod Čerinkova
O: BARON Jankajov dvor
M: Václav Drábek
Narodená
07.05.2011
M: ASTA Hricov dvor
O: DAN spod Sobrany
M: Radoslav Ťapušík
Narodená
22.04.2011
Narodená
12.03.2011
Narodená
11.12.2011
Narodená
03.07.2011
M: ŢOFA Niţná Vôľa
O: ARGO Kerenová
M: ĎUSA Niţná Vôľa
O: BARON Jankajov dvor
CH: Ľudovít Vlžák
M: Ing.Ján Beňuš
CH: Marián Kuruc
M: Jozef Hlbocký
CH: Marián Kuruc
CH: Aleš Suchý
CH: detto
CH: Ing.Ján Hudák
CH: Vladimír Lunter
CH: Milan Partila
CH: Miroslav Gajan
CH: Miroslav Gajan
CH: Miroslav Gajan
CH: MVDr. M.Hirňák
CH: Š.a J. Matta
M: M. Gdovin
PaedDr.
CH: detto
M: Juraj Homza
CH: M. Gdovin
PaedDr.
Trieda stredná ( 15 – 24 mesiacov)
Neprišiel
do kruhu
61.
VD
62.
Neprišiel
na výstavu
V1
CAC
V2
R.CAC
63.
64.
65.
Neposúdená
93.
V3
66.
AGIE
Hílkov chov
SPKP 14681
DAIRA od
Riečky
SPKP 14954
HARA spod
Šibeničnej hory
SPKP 14864
IDA od
Luntera
SPKP 14739
IRA od
Luntera
SPKP 14744
KORA
Brunov dvor
SPKP 14590
PINK
spod Kunovej
SPKP 14690
Narodená
04.06.2010
M: Dominik
M: HERA Cingorové jamy Tomašovič
O: PERI Morské oko
CH: Ing. Jozef Hílek
Narodená
24.01.2011
M: NERA Hraples
O: ŢURKO Niţná Vôľa
M: Marián Krakovský
Narodená
07.09.2010
M: EMA spod Kunovej
O: ARES z Návratnej
M: Radoslav Vrba
Narodená
06.06.2010
M: DIXA od Luntera
O: PERI Morské oko
M: Vladimír Lunter
Narodená
06.06.2010
M: DIXA od Luntera
O: PERI Morské oko
M: Štefan Rusko
CH: Ing. M. Babej
CH: Aleš Suchý
CH: detto
CH: Vladimír Lunter
M:
Ing.R.Michalovský
Narodená
02.05.2010
M: JITA Niţná Vôľa
O: EBON Brunov dvor
Narodená
28.05.2010
M: KENDY spod Kunovej M: Ing.Rudolf Rečlo
O: PERI Morské oko
CH: Š. a J. Matta
CH: MVDr.M.Hirňák
Trieda otvorená ( od 15 mesiacov)
VD
67.
VD
68.
Neposúdená
69.
Výb. 1
70.
VD
71.
Výb. 2
97.
CITA z
Mičinského hája
SPKP 14649
DORIA
Sokolie hniezdo
SPKP 13982
KAJA
spod Vysokej
SPKP 14548
KITA
spod Vysokej
SPKP 14550
VIVA
Ţabí potok
SPKP 14514
AGA
Hudecov dvor
SPKP 14263
M: Miroslav
Matušov
Narodená
15.12.2008
M: JUNA spod Šibeňa
O: EDY Šamilovec
M: BESSY Sokolie
hniezdo
O: EBON Brunov dvor
Narodená
15.04.2010
M: DONA spod Vysokej
O: EDY Šamilovec
M: Slavomír Šnírer
Narodená
15.04.2010
M: DONA spod Vysokej
O: EDY Šamilovec
M: Ivan Hruška
Narodená
26.02.2010
M: ORA Ţabí potok
O: PERI Morské oko
M: Pavol Skoumal
Narodená
02.07.2009
M: CITA od Starého jarka
O: CHERO Čerešňový bok
M: Dušan líška
CH: Ivan Hudec
Narodená
24.03.2010
CH: Pavol Pecník
M: Juraj Pálenkáš
CH: Miroslav Sokol
CH: Ivan Hruška
CH: detto
CH: Ján Eliáš
Trieda pracovná
( od 15 mes. so skúškou z výkonu)
VD
BARA z
72. Podhorode
SPKP 13791
Výb.
BESSY z
73. Podhorode
SPKP 13793
Výb.
BERTA
74. z Kade voda skáče
SPKP 13849
neposúdená
BYSTRA z
75. Evkinho dvora
SPKP 14384
Odstupil
CITA spod
76. Cerninskej
SPKP 14302
VD
DAJA
77. Biela studňa
SPKP 14230/12
Výb.
DONA od
78. Močilnej skaly
SPKP 14824
Výb.
ELIZ z
79. Cerníka
SPKP 14802
VD
ELZA
80. z Padala
SPKP 14526
Výb.
ERA z
81. Cerníka
SPKP 14805
Dobrá
FABA
82. Sokolie hniezdo
SPKP14328
Výb. 4
GAMA z
83. Polčiny
SPKP 14767
Výb. 2
HEDDA spod
84. Kokavskej Varty
R.CAC
SPKP 14779
Výb. 1
INGA od
85. Luntera
CAC
SPKP 14743
Výb.
KORA
86. Balienec
SPKP 14080
M: Ing.Henrich
Tomašec
Narodená
18.06.2008
M: ADA Z Chmeľova
O: MAX z Prievrany
Narodená
18.06.2008
M: ADA Z Chmeľova
O: MAX z Prievrany
M: Viliam Podvorečný
Narodená
25.07.2018
M: FEDA Dzunošaj
O: ARGO Kerenová
M: Jaroslav Repčík
Narodený
23.08.2009
M: BEA Biela studňa
O: JOGI Marciláz
M: Eva Hívešová
Narodený
10.08.2009
M: EDKA spod Kunovej
O: EBON Brunov dvor
M: Eduard Ivanov
Narodená
07.07.2009
M: LESY z Prievrany
O: EVAR Rúbaný vrch
M: Marián Kozár
CH: Peter Poznár
CH: Peter Poznár
CH: Ing.Michal Králik
CH: Eva Hívešová
CH: Michal Jurečko
CH: detto
Narodený M: CHARĽA Čerešňový bok M: MVDr.Peter Šalko
CH: detto
26.06.2010 O: JOGI Marciláz
Narodený
13.07.2010
M: FRIDA Soví vrch
O: PERI Morské oko
M: Jozef Orich
Narodená
26.02.2010
M: AJA Vojles Lešť
O: DENY z Polčiny
M: Peter Chren
Narodený
13.07.2010
M: FRIDA Soví vrch
O: PERI Morské oko
M: Marián Brisuda
Narodená
06.08.2009
M: BESSY Sokolie hniezdo
O: EBON Brunov dvor
M: KORINA z Hradu
Tematín
O: EVAR z Polčiny
M: Pavol Orečný
Narodený
19.06.2010
CH: Marián Brisuda
CH: Dušan Urgela
CH: detto
CH: Miroslav Sokol
M: Elžbieta Calus
CH: Emil Hládek
Narodená
06.06.2010
M: Jozef a Janka
M: CUNAMI spod Kok.Varty
Majerskí
O: HORAN Čerešňový bok CH: Marián Kuruc
M: Ing. Miroslav
M: DIXA od Luntera
Stanovský CSc.
O: PERI Morské oko
CH: Vladimír Lunter
Narodená
13.02.2009
M: INKA Balienec
O: ENDY od Partilu
Narodený
27.07.2010
M: Vladimír Filipča
CH: Ing.S.Moravčík
Výb.
VD
Výb. 3
LENA
87. Brunov dvor
SPKP 14616/12
LUTRA
88. Niţná Vôľa
SPKP 13874
SAMBA
89. Niţná Vôľa
SPKP 14428/12
Trieda šampiónov
Výb. 1
CAC
90.
SKV 2012
BOB
Narodená
15.05.2010
M: CIRA spod Čerinkova
O: MAX z Prievrany
M: MVDr.M.Hirňák
Narodená
01.08.2008
M: ČYBKA Niţná Vôľa
O: ENDY Ţabí potok
M: Juraj Zabrady
Narodená
10.10.2009
M: ŢOFA Niţná Vôľa
O: ARGO Kerenová
CH: detto
CH: M. Gdovin PaedDr.
M: Milan Gdovin
PaedDr.
CH: detto
( od 15 mes. so šampionátom)
BEKY z
Hornej Báby
SPKP 14040
Narodená
06.01.2009
M: INKA Čerešňový bok
O: JOGI Marciláz
M: Ing.Ľubomír Podhorský
CH: Milan Vaculčiak
Download

výsledky