BRNO
3.—5. 2. 2015
Výsledky súťaže o najlepší poster mladých fyziológov SFyS
na 91. Fyziologických dňoch v Brne
Súťaže sa zúčastnilo 10 mladých fyziológov – členov SFyS. Postery hodnotila trojčlenná komisia zložená z členov, ktorí neboli spoluautormi posterov.
Výsledky:
1.miesto:
Kopincová J, Mikolka P, Kolomazník M, Mokrá D, Čalkovská A. Selektívna inhibícia
NF-κb zvyšuje efektivitu terapie surfaktantom v experimentálnom syndróme aspirácie mekónia. Ústav fyziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin, Slovenská republika
2. miesto:
Ledvenyiova-Farkasova V, Bernatova I, Slezak P, Puszerova A, Gablovsky I, Carnicka
S, Bartekova, M, Ravingerova T. Sex-specific response to ischemia-reperfusion in
young hypertensive and normotensive rats exposed to social stress: molecular
mechanisms. Institute for Heart Research, Institute of Normal and Pathological
Physiology, Slovak Academy of Sciences, Centre of Excellence SAS NOREG, Bratislava, Slovak Republic
3.miesto:
Reháková R, Klimentová J, Matúšková Z, Barta A, Cebová M, Pecháňová O. Effect of
fructose treatment on nitric oxide production in normotensive and hypertensive
rats. Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences,
Bratislava, Slovak Republic
Download

Výsledky súťaže o najlepší poster mladých fyziológov