PROGRAM
Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Slovenská farmakologická spoločnosť SLS
Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
Slovenská spoločnosť fyziológie a patológie dýchania SLS
Slovenská fyziologická spoločnosť SLS
64. ČESKO-SLOVENSKÉ FARMAKOLOGICKÉ DNI
24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA
MARTIN
25. - 27. jún 2014
Organizačný a programový výbor
doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. (predsedníčka), prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., prof.
MUDr. Ján Hanáček, CSc., prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc., prof. MUDr. Andrea
Čalkovská, PhD., prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.,
doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., MUDr. Marta Jošková, PhD. a ostatní pracovníci
a doktorandi Ústavu farmakológie JLF UK v Martine
Kontaktné údaje:
Ústav farmakológie JLF UK
Sklabinská 26
03601 Martin, Slovensko
Tel: +421 43 2633603
Oficiálny e-mail konferencie: [email protected]
Internetová adresa konferencie: http://www.sfarm.sk/fdmdd2014
Konferencia sa koná s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja
na základe Zmluvy č. APVV-0305-12.
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
25. jún 2014
64. FARMAKOLOGICKÉ DNI
24. MARTINSKÉ DNI DÝCHANIA
PROGRAM
Harmonogram 64. Farmakologických dní a 24. Martinských dní dýchania (Martin, 25.-27.6.2014)
Streda, 25.6.2014
14.00-14.30 14.45-16.30 16.30-16.45 16.45-18.30 19.30-24.00
vyvesenie posterov I.
Sála A
Slávnostné
otvorenie
Sála B
prestávka
Spoločenský večer
onkológia
postery I
kašeľ
astma
Štvrtok, 26.6.2014 9.00-10.30 10.30-10.45 10.45-12.15 12.30-14.00 14.00-15.30
prestávka
15.30-16.30
obed
vyvesenie posterov II.
skanzen
výbory
Sála A
EXP
KVS
psychiatria
Plenárka SK
Sála B
TBC
ALI
cílie
Plenárka CZ
Piatok, 27.6.2014
9.00-10.15 10.15-10.30 10.30-12.00
17.3021.00
12.00
prestávka
Sála A
postery II
Sála B
pediatria
vária
Slávnostné
ukončenie
Streda, 25. jún 2014
14.00-14.30 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE (sála A+B)
Čestné predsedníctvo: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., doc. RNDr. Soňa Fraňová, prof. MUDr.
Vladimír Geršl, CSc., PhD., prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., prof. MUDr. Andrea Čalkovská,
PhD.
Andrea Čalkovská (Martin) Prezentácia JLF UK v Martine
14.30-14.45 Prestávka
3
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
25. jún 2014
14.45-16.30 FD – SEKCIA ONKOLOGICKÁ (sála A)
Predsedajúci: prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc., doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD.
Dávid Drutovič, Martin Kello, Martina Chripková, Martina Pilátová, Pál Perjési,
Marek Šarišský, Monica Lupi, Giovanna Damia, Ján Mojžiš (Košice, Pécs, Miláno)
Cyklické deriváty chalkónov ako potenciálne liečivá v terapii kolorektálneho karcinómu
Martina Chripková, Dávid Drutovič, Martina Pilátová, Martin Kello, Mariana
Budovská, Janka Vašková, Massimo Broggini, Ladislav Mirossay, Ján Mojžiš (Košice,
Miláno) 1-metoxybrasinín, potenciálna protinádorová látka z kapustovitých rastlín
Martin Kello, Ján Mojžiš (Košice) FLAVIN 7® a jeho vplyv na nádorové bunky
Martina Pilátová, Lenka Varinská, Martina Chrípková, Dávid Drutovič, Marek
Šarišský, Mariana Budovská, Ján Mojžiš (Košice) Mechanizmus antiproliferatívneho
účinku benzokamalexínu.
Ján Mojžiš, Lenka Varinská, Ladislav Mirossay, Martina Chripková, David Drutovič
(Košice) Galektíny a ich úloha v nádorovej angiogenéze
Matúš Čoma, Elena Tóthová, Marek Šarišský (Košice) Analýza expresie SLAMF
receptorov u normálnych a patologických B-lymfoidných buniek
14.45-16.30 MDD – SEKCIA OBRANNÝCH REFLEXOV DÝCHACÍCH CIEST (sála B)
Predsedajúci: prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc., doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD.
Ján Hanáček (Martin) Martinské dni dýchanie - minulosť, súčasnosť, budúcnosť.
Tomáš Buday, Silvia Gavliaková, Eva Hanusková-Kováčová, Jana Plevková (Martin)
Vytvorenie nového modelu hypersenzitivity dýchacích ciest za požitia roztočov ako
modelového alergénu
Silvia Gavliaková, Ivan Poliaček, Zoltán Tomori, Jana Plevková (Martin, Košice)
Grafický nástroj na 3-D kvantitatívnu vizualizáciu respiračných neurónov v mozgovom
kmeni – aspiračný, expiračný a kašľový reflex v porovnaní s dýchaním.
Eva Hanusková-Kováčová, Silvia Gavliaková, Tomáš Buday, Jozef Martinek, Juraj
Halička, Jana Plevková (Martin) Účinok antagonistu H4 receptora JNJ 7777120 na
kašľovú odpoveď a odpor dýchacích ciest v zvieracom modeli syndrómu kašľa
asociovaného s ochoreniami horných dýchacích ciest
Veronika Sivová, Gabriela Nosáľová, Washim Raja, Bimalendu Ray (Martin,
Burdwan) Chemická štruktúra a in vivo antitusická aktivita vodou extrahovaného
pektínového arabinogalaktánu zo Solanum xanthocarpum
Pavel Hanzel, Martina Neuschlová, Andrej Hajtman, Renata Péčová (Martin) Vplyv
chirurgickej liečby na citlivosť kašľového reflexu u pacientov s autoimunitnou
tyreoiditídou
Jozef Martinek, Peter Klčo, Miloš Tatár, Tomáš Zaťko, Miro Vrabec, Michal Javorka
(Martin) Detekcia zvuku kašľa pomocou umelých neurónových sietí
16.30-16.45 – Prestávka
4
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
25. jún 2014
16.45-18.15 Postery I. (sála A)
Predsedajúci a posudzovatelia: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., doc. RNDr. Eva Račanská,
CSc., doc. MVDr. Pavel Suchý, PhD., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., RNDr. Zdeněk
Zídek, DrSc.
Prezentácie označených posterov doktorandov (max 4 min + 2 min diskusia) – súťaž
o najlepší poster v sekcii
16.45-18.30 MDD – SEKCIA FARMAKOLOGICKÉ OVPLYVNENIE ZÁPALOVÝCH
PROCESOV DÝCHACÍCH CIEST (sála B)
Predsedajúci: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.
Soňa Fraňová, Marta Jošková, Ivana Kazimierová, Lenka Pappová, Martina
Šutovská (Martin) Alergická astma v experimentálnych podmienkach
Martina Šutovská, Michaela Kocmálová, Swaroop Vakkalanka, Marta Jošková,
Soňa Fraňová, Srikant Viswanadha (Martin, New Delhi) Farmakodynamický profil
RP3128, nového blokátora aktivity CRAC kanálov, v experimentálnom modeli alergickej
astmy
Ivana Kazimierová, Soňa Fraňová, Marta Jošková, Lenka Pappová, Martina
Šutovská (Martin) Účinok polyfenolických látok a experimentálne vyvolaná alergická
astma
Ivana Medveďová, Anna Fulmeková, Alexandra Eichlerová, Marek Pršo, Juraj
Mokrý (Martin) Viabilita zápalových buniek v dýchacích cestách počas ovalbumínom
navodeného alergického zápalu
Juraj Mokrý, Ivana Medveďová, Anna Fulmeková, Pavol Mikolka, Petra Košútová,
Daniela Mokrá (Martin) Fosfodiesterázy pri alergickom zápale dýchacích ciest
Eva Rozborilová (Martin) Otvárame novú kapitolu v liečbe CHOCHP (sponzorovaná
prednáška spoločnosťou Novartis)
Monika Laššánová (Bratislava) Nová kombinácia LABA-CS s 24 hodinovým účinkom
(sponzorovaná prednáška spoločnosťou GlaxoSmithKline)
19.30 Spoločenský večer – Turčiansky pivovarnícky dom, hotel Victoria
5
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
26. jún 2014
Štvrtok 26. jún 2014
9.00-10.30 FD – SEKCIA EXPERIMENTÁLNA (sála A)
Predsedajúci: prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., prof. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
Lenka Piváčková, Jasna Šranková, Gabriel Dóka, Lucia Menšíková, Kristína
Galková, Eva Malíková, Ružena Sotníková, Jana Navarová, Ján Klimas, Peter
Křenek (Bratislava) Rozdielna expresia cytochrómov p450 podieľajúcich sa na tvorbe
vazoaktívnych metabolitov kyseliny arachidónovej v animálnych modeloch glukózovej
intolerancie a diabetu
Šoltésová Prnová Marta, Miláčková Ivana, Staško Michal, Májeková Magdaléna,
Štefek Milan (Bratislava) Nový karboxymetyl-merkapto-triazino-indolový inhibítor
aldózareduktázy v prevencii diabetických komplikácii: predklinické štúdium in vitro
Marie Zagórová, Zuzana Kadová, Miloš Hroch, Jolana Cermanová, Jitka Hájková,
Pavel Tomšík, Zdeňka Kudláčková, Martina Čečková, František Štaud, Peter
Nachtigal, Petr Pávek, Jaroslav Mokrý, Stanislav Mičuda (Hradec Králové)
Choleretický účinek boldinu
Zoltán Paluch, Tomáš Richter, Ondrej Slanař, Štefan Alušík (Praha) Terapeutické
monitorování citalopramu u polymorbidních starých nemocných
Zoltán Paluch, Ondřej Slanař, Štefan Alušík (Praha) Terapeutické monitorování
vankomycinu v klinické praxi
Peter Musil, Mária Čerňanská, Ján Haršány, Andrea Gažová, Ján Kyselovič
(Bratislava) Elektromyografické zmeny amplitúd a latencií nervus medianus po lokálnej
aplikácii lidokainu
9.00-10.30 MDD – SEKCIA TUBERKULÓZY (sála B)
Predsedajúci: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., doc. MUDr. Ivan Solovič, PhD.
Ivan Solovič (Vyšné Hágy) Tuberkulóza - stále aktuálny problém
Eva Rozborilová (Martin) Tuberkulóza - aktuálna situácia na Slovensku
Martina Miškovská, Jaroslav Fábry (Dolný Smokovec) Problematika detskej
tuberkulózy
Igor Porvazník, Ivan Solovič, Juraj Mokrý (Vyšné Hágy, Martin) Diagnostika
tuberkulózy včera a dnes
Monika Poľanová, Gabriela Faixová, Kamila Barron, Eva Kohanová (Vyšné Hágy)
Diagnostika tuberkulóznej infekcie z krvi
10.30-10.45 – Prestávka
6
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
26. jún 2014
10.45-12.15 FD – SEKCIA KARDIOVASKULÁRNA (sála A)
Predsedajúci: prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.
Ján Kyselovič (Bratislava) Možnosti aplikácie autológnych kmeňových buniek CD133
u pacientov s ischemickou chorobou srdca
Matej Kučera, Philippe Mateo, Vladimír Farár, Jaromír Mysliveček, Rodolphe
Fischmeister, Anna Hrabovská (Bratislava, Paríž, Praha) Úloha butyrylcholínesterázy
vo fyziológii kardiovaskulárneho systému
Gabriel Dóka, Jana Kmecová, Katarína Ochodnická-Mackovičová, Peter Vavrinec,
Eva Kráľová, Tatiana Stankovičová, Peter Ochodnický, Peter Křenek, Ján Klimas
(Bratislava, Amsterdam)
Odlišné účinky samostatného a súčasného podania
klaritromycínu a furosemidu na myokardiálnu génovú expresiu (Kcnq1, Cacna1c, Myh6,
Myh7, Myh7b) v beta-adrenergne stimulovaných srdciach
Jasna Šranková, Lenka Piváčková, Gabriel Dóka, Lucia Mésarošová, Ján Kyselovič,
Ján Klimas, Peter Křenek (Bratislava) Vplyv daunorubicínu na expresiu potenciálnych
faktorov zúčastňujúcich sa v migrácii a uchytení kmeňových buniek v srdci potkana s
navodenou akútnou a subchronickou kardiomyopatiou
Eva Malíková, Kristína Galková, Martin Rupp, Peter Křenek, Ján Klimas (Bratislava)
Upregulation of hsp90 might play a role in the failing right ventricle of monocrotaline
induced pulmonary hypertension
10.45-12.15 MDD – SEKCIA AKÚTNEHO POŠKODENIA PĽÚC (sála B)
Predsedajúci: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.
Daniela Mokrá, Hana Píštěková, Petra Košútová, Pavol Mikolka, Lucia Tomčíková,
Andrea Čalkovská (Martin) Efekt kortikosteroidov na niektoré markery zápalu pri
experimentálnom modele ARDS
Petra Košútová, Daniela Mokrá, Pavol Mikolka, Soňa Bálentová, Hana Píštěková,
Lucia Tomčíková, Andrea Čalkovská (Martin) Zmeny markerov zápalu
v experimentálnom modeli akútneho poškodenia pľúc.
Pavol Mikolka, Jana Kopincová, Lucia Tomčíková, Daniela Mokrá, Andrea
Čalkovská (Martin) Oxidačné zmeny po terapii surfaktantom/budezonidom pri
experimentálnom syndróme aspirácie mekónia
Jana Kopincová, Daniela Mokrá, Pavol Mikolka, Maroš Kolomazník, Andrea
Čalkovská
(Martin) N-acetylcysteín potencuje efekt liečby surfaktantom pri
respiračnom zlyhávaní v experimente
Soňa Bálentová, Petra Košútová, Hana Píštěková, Lucia Tomčíková, Marián
Adamkov, Andrea Čalkovská, Daniela Mokrá (Martin) Hodnotenie apoptózy v
experimentálnych modeloch respiračného zlyhávania
12.15-14.00 Obed (zasadnutia výborov SFaS SLS a ČSEKFT ČLS JEP)
7
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
26. jún 2014
14.00-15.30 FD – SEKCIA PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ (sála A)
Predsedajúci: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Ingrid Tonhajzerová, Igor Ondrejka, Ivan Farský, Zuzana Višňovcová, Michal
Mešťaník, Valéria Kerná, Michal Gala, Michal Javorka (Martin, Žilina) Respiračná
sínusová arytmia ako psychofyziologický index pri antidepresívnej liečbe
Michal Mešťaník, Zuzana Višňovcová, Alexander Jurko, Ingrid Tonhajzerová
(Martin) Neinvazívne možnosti sledovania stresovej odpovede
Tomáš Kulhan, Igor Ondrejka, Igor Hrtánek, Ingrid Tonhajzerová, Eva Šnircová,
Gabriela Nosáľová (Martin) Aktuálne poznatky vo farmakoterapii a diagnostike
úzkostnej depresie.
Igor Hrtánek, Igor Ondrejka, Tomáš Kulhan, Ingrid Tonhajzerová, Eva Šnircová,
Gabriela Nosáľová (Martin) Metylfenidát a jeho vplyv na ADHD a komorbídne poruchy
Eva Šnircová, Igor Ondrejka, Igor Hrtánek, Tomáš Kulhan, Gabriela Nosáľová
(Martin) Bezpečnosť a účinnosť liečby atomoxetínom u detských a adolescentných
pacientov s ADHD a pridruženými poruchami
14.00-15.30 MDD – SEKCIA CILIÁRNEJ DYSKINÉZY (sála B)
Predsedajúci: MUDr. Marta Jošková, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
Peter Ďurdík, Peter Bánovčin (Martin) Primárna ciliárna dyskinéza – diagnostika a
liečba
Lucia Marušiaková, Peter Ďurdík, Marta Jošková, Libor Hargaš, Peter Bánovčin
(Martin, Žilina) Naše skúsenosti s diagnostikou primárnej ciliárnej dyskinézy
Marta Jošková, Dušan Koniar, Libor Hargaš, Miroslav Hrianka, Peter Ďurdík, Peter
Bánovčin, Martina Šutovská, Lenka Pappová, Soňa Fraňová (Martin, Žilina) Úloha
iónových kanálov v regulácii frekvencie kmitania cílií dýchacieho systému
Dušan Koniar, Libor Hargaš, Miroslav Hrianka, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin,
Marta Jošková (Žilina, Martin) Technické prostriedky pri diagnostike ochorení
ciliárneho aparátu
Libor Hargaš, Dušan Koniar, Miroslav Hrianka, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin,
Marta Jošková (Žilina, Martin) Softvérové prostriedky pri diagnostike ochorení
ciliárneho aparátu
15.30-16.30 Plenárne zasadnutie SFaS SLS (sála A)
15.30-16.30 Plenárne zasadnutie ČSEKFT ČLS JEP (sála B)
17.30 - návšteva skanzenu Múzeum slovenskej dediny spojená s ochutnávkou
slovenských špecialít (odporúča sa objednať vopred, poplatok 10 €) alebo voľný
program (wellness, bowling alebo ferrata HZS na Martinské hole)
8
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
27. jún 2014
Piatok 27. jún 2014
9.00-10.15 Postery II. (sála A)
Predsedajúci a posudzovatelia: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., doc. MUDr.
Stanislav Mičuda, PhD., doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD., doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.,
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
Prezentácie označených posterov doktorandov (max 4 min + 2 min diskusia) – súťaž
o najlepší poster v sekcii.
9.00-10.15 MDD – SEKCIA PEDIATRICKEJ RESPIROLÓGIE (sála B)
Predsedajúci: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MPH., doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin, Eva Babušíková (Martin) Aktuálne smery v liečbe
bronchiálnej astmy v detskom veku
Simona Gábrišová, Zuzana Havličeková, Renata Szépeová, Ján Mikler, Peter
Bánovčin (Martin) Gastroezofágový reflux a respiračný systém
Jarmila Vojtková, Peter Ďurdík, Miriam Čiljaková, Zuzana Michnová, Tomáš
Turčan, Peter Bánovčin (Martin) Význam funkčného vyšetrenia pľúc v detskej
diabetológii
Anna Šujanská, Peter Ďurdík, Peter Bánovčin (Martin) Manažment dieťaťa
s obštrukčným spánkovým apnoe
Prestávka 10.15-10.30
9
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
27. jún 2014
10.30-12.00 FD – VARIA (sála A+B)
Predsedajúci: prof. MUDr. Viera Kristová, CSc., doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
Kamil Kuča, Kamil Musílek, Daniel Jun, Jana Žďárová-Karasová, Michal Pavlík,
Ondřej Soukup, Martin Kuneš, Vendula Šepsová, Martina Hrabinová (Hradec
Králové) Výzkum a vývoj reaktivátorů cholinestráz
Lucia Borchová, Barbora Kováčová, Peter Pillár, Anna Hrabovská, Ján Kyselovič,
Adela Čorejová (Bratislava, Partizánske) Analýza farmakoterapie hospitalizovaných
pacientov
Monika Laššánová, Jana Tisoňová, Milan Kriška, Viera Kristová (Bratislava) Riziká
farmakoterapie v gravidite v databáze Liekového informačného centra
Jiří Vrba, Vladimír Křen, Jitka Ulrichová (Olomouc, Praha) Metabolismus a biologická
aktivita galloylesterů kvercetinu a taxifolinu
Mariana Brozmanová, Lenka Mazúrová, Juraj Halička, Lucia Hanzelová, Monika
Kornhauserová, Miloš Tatár, Marián Kollárik (Martin, Baltimore) Model eozinofilnej
ezofagitídy pre štúdium viscerálnej aferentnej neuroplasticity
Martina Antošová, Anna Strapková, Daniela Mokrá, Ivana Medveďová, Pavol
Mikolka, Petra Košútová, Juraj Mokrý (Martin) Komplexný pohľad na možnosti
využitia L-NAME pri simulácii zápalových ochorení dýchacích ciest
12.00 SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE (sála A+B)
10
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
POSTERY I. (prezentácia pri posteroch počas prestávok, súťažná prezentácia
označených posterov doktorandov (D) v stredu 25.6.2014 16.45-18.15)
Predsedajúci a posudzovatelia: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc., doc. RNDr. Eva Račanská,
CSc., doc. MVDr. Pavel Suchý, PhD., prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD., RNDr. Zdeněk
Zídek, DrSc.
1. Maroš Kolomazník, Andrea Čalkovská, Egbert Herting, Guido Stichtenoth
(Martin, Lübeck) Vplyv rifampicínu na povrchové vlastnosti exogénneho
surfaktantu (D)
2. Lucia Tomčíková, Daniela Mokrá, Hana Píštěková, Petra Košútová, Mária
Petrášková, Kamil Javorka, Michal Jurček, Peter Ištoňa, Andrea Čalkovská
(Martin, Stará Turá) Použitie ventilátora „Aura V“ v experimentálnych modeloch
respiračného zlyhávania novorodencov (D)
3. Lenka Pappová, Soňa Fraňová, Marta Jošková, Martina Šutovská (Martin)
Účinok dlhodobého podania beta2 sympatomimetík a glukokortikoidov na
obranné mechanizmy dýchacích ciest (D)
4. Anna Fulmeková, Ivana Medveďová, Miroslava Šimeková, Juraj Mokrý
(Martin) Sledovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností
teofylínu v experimentálne navodenom modeli alergickej astmy (D)
5. Dominika Rubintová, Ingrid Tumová, Jozef Lacko, Tatiana Foltánová,
Stanislava Jankyová (Bratislava, Trnava) Sledovanie terapie DPP-4 inhibítormi
v diabetickej ambulancii (D)
6. Veronika Slezáková, Zoltán Varga, Ján Murín, Jana Schweigertová,
Stanislava Jankyová, Táňa Foltánová, Martin Wawruch (Bratislava) Faktory
ovplyvňujúce predpísanie gastroprotektívnej liečby u hospitalizovaných starších
pacientov užívajúcich antiagregačnú terapiu (D)
7. Ondrej Baďo, Eliška Kolmanová, Jan Tengler, Marek Frydrych (Brno)
Antihypertenzívny efekt derivatov aryloxyaminopropanolu so substitúciou
fluórom s nízkym chronotropickým efektom (D)
8. Hana Píštěková, Daniela Mokrá, Ingrid Tonhajzerová, Zuzana Višňovcová,
Anna Drgová, Martina Repčáková, Lucia Tomčíková, Andrea Čalkovská
(Martin) Krátkodobý kardiovaskulární efekt terapie N-acetylcysteinem u
respiračního selhávání vyvolaného podáním mekonia (D)
9. Dominika Dingová, Eric Krejci, Anna Hrabovská (Bratislava, Paris)
Cholínesterázy v srdci myši (D)
10. Daniela Číhalová, Martina Čečková, Jeroen J.M.W. van den Heuvel, Frans
G.M. Russel, František Štaud (Hradec Králové, Nijmegen) Vývoj fluorescenční
eseje pro studium lékových interakcí s lidskými ABC transportéry v HEK 293
membránových veziklech (D)
11. Natália Sedláčková, Romana Koprdová, Eduard Ujházy, Mojmír Mach
(Bratislava) Effect of early subchronic prenatal asphyxia - programming of
behavioural and metabolic disorders (D)
12. Romana Koprdová, Natália Sedláčková, Martina Krajčiová, Eduard Ujházy,
Mojmír Mach (Bratislava) Effect of late subchronic prenatal asphyxia programming of anxiety and depression-like behaviour (D)
13. Veronika Stará, Jana Navarová, Pavol Janega, Natália Sedláčková, Mojmír
Mach, Eduard Ujházy, Zdenka Gáspárová (Bratislava) Účinok vitamínu C a
pyridoindolu SMe1EC2 na funkčný stav hipokampu potkana s neurodegeneráciou
navodenou trimetylcínom (D)
11
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
14. Lenka Bartošíková, Jiří Nečas, Ladislav Fráňa, Tomáš Bartošík, Martin
Pavlík, Petr Fráňa (Olomouc) Kombinovaná léčba mometason furoátem a
budesonidem u dospělých pacientů s astma bronchiale
15. Renata Blechová, Božena Macešková (Brno) Kombinovaná terapie astmatu
u geriatrických pacientů
16. Zuzana Havlínová, Miloš Hroch, Marian Šenkeřík, Jaroslav Chládek (Praha,
Hradec Králové, Pardubice) Účinky pentoxifylinu při akutním poškození plic
indukovaném lipopolysacharidem u potkana Wistar
17. Michal Šimera, Ivan Poliaček, Marcel Veterník, Nadežda Višňovcová, Peter
Macháč, Ján Jakuš (Martine) Tracheobronchiálny kašeľ po mikroinjikovaní
kodeínu do laterálneho tegmentálneho poľa u anestézovaných mačiek.
18. Tatiana Bačkayová, Zuzana Lešková, Marcela Kuniaková, Jana Mlynárová,
Andrea Gažová, Peter Musil, Ján Kyselovič (Bratislava) Charakterizácia
kultivovaných kmeňových buniek z tkaniva pupočníka metódou prietokovej
cytometrie
19. Zuzana Lešková, Tatiana Bačkayová, Jana Mlynárová, Marcela Kuniaková,
Andrea Gažová, Peter Musil, Ján Kyselovič (Bratislava) Stanovenie
mezenchymálnych buniek v rôznych pasážach kultivácie kmeňových buniek z
tukového tkaniva
20. Marianna Lucová, Silvia Pažoureková, Katarína Drábiková, Radomír Nosáľ,
Tomáš Perečko, Viera Jančinová (Bratislava) Porovnanie účinku syntetických
liečiv a prírodných polyfenolov na apoptózu neutrofilov
21. Silvia Pažoureková, Marianna Lucová, Katarína Drábiková, Radomír Nosáľ,
Viera Jančinová (Bratislava) Analýza intracelulárneho vápnika v ľudských
neutrofiloch prietokovou cytometriou
22. Veronika Müller Závalová, Milan Juhás (Brno) Klinicky závažná komplikace
léčby transplantovaného pacienta jako následek nevhodné kombinace léků
(kazuistika)
23. Miriam Petrová, Silvia Líšková, Lukáš Dobiáš, Viera Kristová, Róbert Vojtko,
Alexander Kurtanský (Bratislava) Ovplyvnenie kontrakčnej odpovede
femorálnej artérie diabetických potkanov inhibíciou KIR kanálov, cyklooxygenázy
a NO syntázy
24. Eduard Jirkovský, Olga Lenčová, Anna Jirkovská, Eliška Potůčková, Miloš
Hroch, Michaela Adamcová, Tomáš Šimůnek, Vladimír Geršl, Martin Štěrba
(Hradec Králové) K molekulární podstatě kardioprotektivního účinku
dexrazoxanu proti chronické antracyklinové kardiotoxicitě
25. Eva Kráľová, Anna Vicenová, Iveta Bošeľová, Tatiana Stankovičová,
Stanislava Jankyová, Ivan Malík, Eva Sedlárová, Jozef Csollei (Bratislava,
Brno) Novosyntetizované potenciálne beta-blokátory a ich vplyv na vybrané
biometrické a hemodynamické parametre myokardu u spontánne hypertenzných
potkanov
26. Olga Lenčová, Eduard Jirkovský, Lucie Tichotová, Anna Jirkovská, Hana
Jansová, Yvona Mazurová, Michaela Adamcová, Jaroslav Chládek, Tomáš
Šimůnek, Vladimír Geršl, Martin Štěrba (Hradec Králové) Studium potenciálně
kardioprotektivních účinků anorganických dusičnanů a dusitanů vůči chronické
antracyklinové kardiotoxicitě
12
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
POSTERY II. (prezentácia pri posteroch počas prestávok, súťažná prezentácia
označených posterov doktorandov (D) v piatok 27.6.2014 9.00-10.15)
Predsedajúci a posudzovatelia: prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., doc. MUDr.
Stanislav Mičuda, PhD., doc. MVDr. Martina Pilátová, PhD., doc. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.,
doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc.
27. Kristína Galková, Eva Malíková, Eva Kráľová, Jasna Šrankova, Peter
Vavrinec, Martin Rupp, Peter Křenek, Ján Klimas (Bratislava) Administration
of Coca Cola for a long period of time results in development of manifestations of
metabolic syndrome in Wistar rats (D)
28. Lucie Navrátilová, Jana Mandíková, František Trejtnar (Hradec Králové)
Interakce steviolu a steviosidu s vybranými transportéry pro organické anionty
exprimované v ledvinách a střevě (D)
29. Eugenie Nepovimova, Jan Korabecny, Rafael Dolezal, Pavla Cabelova, Kamil
Musilek, Kamil Kuca (Hradec Králové) Synthesis, pharmacological evaluation,
molecular modeling and QSAR studies of 7-MEOTA-donepezil like compounds
(D)
30. Zuzana Neumanová, Lukáš Červený, František Štaud (Hradec Králové) Vliv
lékových efluxních transportérů ABCB1 a ABCG2 na transplacentární přestup
abakaviru (D)
31. Martin Poruba, Ludmila Kazdová, Olena Oliyarnik, Hana Malínská, Pavel
Anzenbacher, Zuzana Matušková, Rostislav Večeřa (Olomouc, Praha) Vliv
různých lékových forem silymarinu na plazmatické hladiny lipidů u HHTg
potkana (D)
32. Josef Řezníček, Martina Čečková, Lukáš Červený, František Štaud (Hradec
Králové) Emtricitabin není transportován ABCB1, ABCG2, ABCC2 nebo MATE1
efluxními transportéry (D)
33. Martin Šíma, Pavla Pokorná, Ondřej Slanař (Praha) Farmakokinetické
parametry fenobarbitalu u novorozenců s mírným stupněm hypoxickoischemické encefalopatie (D)
34. Jana Balleková, Katarína Maňkošová, Magdaléna Májeková, Nikolaos
Papastavrou, Ioannis Nicolaou Milan Štefek (Bratislava, Thessaloniki)
Substituované 1-hydroxypyrazolové deriváty ako inhibítory aldózareduktázy
v prevencii diabetických komplikácií: molekulové modelovanie a predklinické
štúdium in vitro (D)
35. Lucie Drtinova, Miroslav Pohanka, Katarina Spilovska, Jan Korabecny,
Vendula Sepsova, Evzenie Nepovimova, Kamil Kuca (Hradec Králové) New
cholinesterases inhibitors 7-methoxytacrine-adamantylamine heterodimers as
inhibitors of bace and amyloid beta 1-40 (D)
36. Vendula Šepsová, Lucie Drtinová, Evženie Nepovimová, Jana Žďárová
Karasová, Ondřej Soukup (Hradec Králové) Sledování účinku inhibitorů
acetylcholinesterasy na muskarinový M1 receptor (D)
37. Stanislava Keltošová, Josef Jampílek, Peter Kollár (Brno) Hodnotenie
biologických účinkov nových potenciálnych protinádorových liečiv in vitro (D)
38. Monika Bludovská, Věra Křížková, Tereza Kubíková, Dana Kotyzová (Plzeň)
Pleuran (beta-glucan from Pleurotus ostreatus) potentiates free radical induced
hepatotoxic effects of hexavalent chromium in rats.
39. František Trejtnar, Jana Mandíková, Marie Volková, Petr Pávek (Hradec
Králové) Interakce entecaviru s vybranými ledvinnými transportními systémy
13
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
40. Markéta Dlouhá, Marek Matuška, Eva Račanská, Ingrid Tumová (Brno,
Bratislava) Antihyperglykemické a antiradikálové působení měďnatých
komplexů odvozených od aminokyselin
41. Denisa Dedíková, Barbora Čačíková, Stanislava Jankyová (Bratislava) Účinok
kombinovanej liečby antioxidantu s antidiabetikom na hypertrofiu obličky
a expresiu AMP-kinázy u diabetických zvierat
42. Martin Rupp, Gabriel Doka, Michal Riha, Eva Malikova, Kristina Galkova,
Jasna Srankova, Lucia Mesarosova, Peter Krenek, Jan Klimas (Bratislava,
Praha) Srdcová expresia hepatocytárneho rastového faktora v experimentálne
navodenom diabete a vplyv crizotinibu
43. Kuneš Martin, Květina Jaroslav, Žďárová-Karasová Jana, Pavlík Michal,
Kuča Kamil (Hradec Králové) Farmakokinetika nových reaktivátorů
acetylcholinesterázy u experimentálních prasat
44. Zdeněk Zídek, Eva Kmoníčková, Miloslav Kverka, Zlatko Janeba, Viktor
Kolman, Petr Jansa (Praha) Perspektivní farmakologické vlastnosti
pyrimidinových derivátů
45. Martina Antošová, Alica Benčová, Ivan Kocan, Daniela Mokrá, Pavol
Mikolka, Petra Košútová, Eva Rozborilová (Martin) Zmeny hladiny
vydychovaného NO a vybraných markerov oxidačného stresu u pacientov s
karcinómom pľúc
46. Viktória Mašlonková, Tamara Vraždová, Zuzana Horníková, Monika
Lainczová, Henrieta Tulejová, Ingrid Tumová, Tatiana Foltánová (Bratislava)
Najčastejšie potenciálne interakcie vyššej celkovej významnosti u pacientov
liečených na dyslipidémiu
47. Juraj Mokrý (Martin) Riešenie klinických prípadov vo výučbe farmakológie a
klinickej farmakológie
48. Ondřej Slanař, Zoltán Paluch (Praha) Praktická výuka farmakokinetiky a TDM hodnocení studenty
49. Jiří Kopecký, Zbyněk Svoboda, Jana Zoulová, Ivana Zubatá (Hradec Králové)
Vliv pohlaví na farmakokinetiku itopridu u zdravých lidských dobrovolníků
50. Eva Kmoníčková, Silvie Rimpelová, Lucie Vejvodová, T. Ruml, Michal
Jurášek, Pavel Drašar (Plzeň, Praha) Imunobiologická aktivita konjugátů
trilobolidu
14
64. Farmakologické dni a 24. Martinské dni dýchania, Martin
Užitočné informácie:
Miesto konania, kongresový hotel a spoločenský večer:
 Hotel Victoria**** (http://www.hotelvictoria.sk/), Viliama Žingora 9820, 036
01 Martin, Slovensko, tel: +421 43 4304836, +421 911 406407, e-mail:
[email protected] (GPS: 49° 04‘ 48‘‘ N, 18° 54‘ 09‘‘ E)
Zborník abstraktov: len elektronicky, dostupný na www.sfarm.sk/fdmdd2014
Dĺžka prednášky – max 15 minút, vrátane diskusie.
Postery:
 rozmery: max 100 cm x 90 cm, orientácia na výšku, materiál na fixáciu zabezpečí
organizátor (špendlíky)
 vyvesenie posterov
o postery I. – streda 25.6.2014 do 14.30, vystavovanie do štvrtku do 10.00
o postery II. – štvrtok 26.6.2014 o 10.30, vystavovanie do piatku do 12.00
 prezentácia vybraných posterov doktorandov (súťaž) – prezentácia 4 min,
diskusia 2 min
o postery I. – streda 25.6.2014 16.45-18.15, sála A
o postery II. – piatok 27.6.2014 9.00-10.15, sála A
Registrácia: vo foyer Hotela Victoria
 streda 25.6.2014 od 12.00 do 17.00
 štvrtok 26.6.2014 od 8.30 do 12.00
 piatok 27.6.2014 od 8.30 do 10.00
Registračný poplatok:
 účastníci zo Slovenska – prevodom najneskôr do 6. júna 2014 (informácie o účte
a variabilných symboloch sú na www.sfarm.sk/fdmdd2014)
 ostatní účastníci – v hotovosti pri registrácii
 výška registračného poplatku:
o členovia SFaS SLS alebo ČSEKFT ČLS JEP, zamestnanci JLF UK – 50 €
o doktorandi (denní aj externí) – 40 €
o ostatní – 60 €
Stravovanie:
 Raňajky sú pre účastníkov ubytovaných v mieste konania konferencie (Hotel
Victoria) v cene ubytovania.
 Obedy je možné si objednať na recepcii hotela z dennej ponuky buď vopred emailom ([email protected]) alebo najneskôr ráno – cena je 6 €/osobu.
Sprievodné spoločenské podujatia:
 Spoločenský večer - streda 25.6.2014 o 19.30, Turčianky pivovarnícky dom
Hotela Victoria, vstupné v cene registračného poplatku
 Návšteva Múzea slovenskej dediny (skanzen) spojeného s ochutnávkou
tradičnej slovenskej kuchyne – štvrtok 26.6.2014 o 17.30 (doprava zabezpečená)
– vstupné 10 € sa hradí pri registrácii, z dôvodu obmedzenej kapacity
odporúčame nahlásiť vopred mená záujemcov do 20. júna 2014 e-mailom na
[email protected]
15
Sponzori podujatia:
LABO-SK, s.r.o, Ferdinand Menzl, Lekárska technika, s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o.,
GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o., Lambda Life, a.s.,
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s., MR Diagnostic s.r.o., ECOMED, s.r.o., MERCK
Millipore s.r.o., Life Technologies s.r.o.
Download

Program na stiahnutie (*.pdf)