Profil firmy / Company profile
Formel D Group
Formel D Network
Subsidiaries Germany
Troisdorf, Berlin, Böblingen, Bochum, Braunschweig, Bremen, Cologne, Dingolfing, Dortmund, Eisenach,
Hanover, Ingolstadt, Kassel, Leipzig, Munich, Nuremberg, Regensburg, Rüsselsheim, Salzgitter, Wolfsburg
Subsidiaries international
Austria (Graz), Belgium (Brussels, Genk), Brazil (São Paulo), China (Beijing, Changchun, Shanghai,
Shenyang), Czech Republic (Prague), France (Metz, Paris), Hungary (Budapest, Győr, Kecskemét), India (Chennai,
Gurgaon, Mumbai, Pune), Italy (Torino), Japan (Tokyo), Korea (Boryung, Bucheon, Bupyung, Busan,
Changwon, Gunsan), Mexico (Puebla), Poland (Gliwice), Romania (Craiova), Russia (Nischni-Nowgorod, Moscow,
St. Petersburg), Slovakia (Bratislava), SouthAfrica (Pretoria), Spain (Barcelona, Pamplona, Zaragoza, Valencia, Vigo),
Switzerland (Lucerne), UK (Liverpool), USA (Atlanta GA, Chattanooga TN, Detroit MI, Greenville SC, Tuscaloosa AL)
Formel D Group
Headquarters in Germany
Hunsrückstraße 1
53842 Troisdorf
Germany
Formel D Slovakia s.r.o
Kutlikova 17
852 50 Bratislava
Slovakia
[email protected]
www.formeld.com
24 h Support Hotline:
00800 0 367 63 53
00800 0 FORMELD
Služby | Services
Profil firmy
Formel D Group je medzinárodne rastúci poskytovateľ
služieb automobilového a dodávateľského priemyslu s
3.300 zamestnancami v 65 lokalitách na celom svete.
Našou silnou stránkou je poskytovanie služieb orientované podľa dopytu. Inovatívne, flexibilne a s orientáciou na budúcnosť vyvíjame na trhu vedúce koncepty
a riešenia komplexných úloh týkajúcich sa všetkých
stránok výrobného procesu. Od roku 1993 sme kompetentným partnerom v obchodných oblastiach FLOWing.,
KNOWing., QUALIFYing., CARing. a CREATing..
Company profile
Technická dokumentácia
Documentation
Logistika
Logistics
Servisný hotline
Service hotline
Software-verifikácia
Software verification
Warranty Solution Center (WSC)
Warranty Solution Center (WSC)
Tréningové koncepty a plánovanie
Training concepts and planning
Tréningy produktu
Product training
Tréningy kvality
Quality training
Tréningy servisu
Service training
Odborí
Automobilový a dodávateľský
priemysel l
Feedback a vyhodnotenie
Feedback and evaluation
Skill Enhancement Center (SEC)
Skill Enhancement Center (SEC)
Rok vzniku
1993
Výber dodávateľov
Supplier selection
Zamestnanci
3.300 (45 národností, vyše 38
jazykov)
Spustenie manažment
Start-up management
Zvyšovanie kvality dodávateľského
procesu (SQIP)
Supplier Quality Improvement
Process (SQIP)
Managing Partner
Maurizio Carroccia,
Dr. Holger Jené,
Dr. Jürgen Laakmann,
Carlos Vila
Podpora logistiky
Logistics support
Kontrola & prepracovanie
Control & Rework
Quality Confirmation Center (QCC)
Quality Confirmation Center (QCC)
Certifikácia
DIN EN ISO 9001:2008
Vyznamenania
Zakladateľská cena Nemecko 1997
Vydavateľstvo Norman Rentrop
„Europe´s 500“ Honorary Listing
1998, 1999, 2001, 2003, 2004,
2006 und 2013
Finalista „Podnikateľ roka“ 2000,
2001, 2003 a 2010
09/2013
Montáž vozidiel
Assembly
Konečná úprava vozidiel
Refitting
Prestavovanie vozidiel
Reworking
Refining Manufacturing Center (RMC)
Refining Manufacturing Center (RMC)
The Formel D Group is an internationally operating premium service provider for the automotive and supply industry with 3,300 employees at 65 locations worldwide.
Customer-oriented service is our strength. Innovative,
flexible and future-oriented, we devise market-leading
concepts and solutions for complex tasks related to
every aspect of the production process. Since 1993,
Formel D has grown a reputation for being a professional full service partner in the business areas FLOWing.,
KNOWing., QUALIFYing., CARing. and CREATing..
Sectors
Automotive and supply industry
Founded in
1993
Employees
3,300 (45 nationalities,
over 38 languages)
Managing Partner
Maurizio Carroccia,
Dr. Holger Jené,
Dr. Jürgen Laakmann,
Carlos Vila
Certification
DIN EN ISO 9001:2008
Awards
German Start-Up Award 1997
Norman Rentrop Publishers
„Europe´s 500“ Honorary Listing
1998, 1999, 2001, 2003, 2004,
2006 and 2013
Finalist „Entrepreneur of the Year“
2000, 2001, 2003 and 2010
Animácia
Animation
Interaktívne učenie
Interactive learning
Filmy o imidže
Image films
Filmy o úžitkovosti
Utility films
Download

Profil firmy / Company profile Formel D Group Formel D Network