1
Přihlášení
Podmínky přihlášení
Přihlášení:
Podmínky přihlášení:
Přihlašte se, prosím, on-line na internetové adrese:
www.formeld.com/trainman
Po řádném zaregistrování obdržíte dva emaily, kdy jeden
email bude s daty, které jste vyplnili při přihlašování a druhý
bude již potvrzení Vámi zvoleného termínu.
Klikněte na ikonu Kunden-Trainings/Customer
trainings, kde na další stránce zadáte Jméno: BOSCH
a heslo: PRAHA.
Poté se Vám již zobrazí stránka s aktuálními termíny
školení, kde si vyberete termín, který Vám bude
vyhovovat a kliknete na buchen/book, kde vyplníte
formulář a dáte odeslat, poté ještě fakturační adresu a
opět dáte odeslat. Následně se Vám zobrazí stránka se
všemi údaji, které jste vyplnili a už jen klikněte na Zur
Buchungsbestätigung/Booking Confirmation a data
se odešlou a zároveň Vám přijde email, kde budou
veškerá data, která jste vyplnili. Tím to ale nekončí a po
odeslání těch veškerých dat se opět dostanete na
přihlašovací tabulku, kde se již přihlásíte pod Vaším
jménem a zvoleným heslem. Nyní si již vyberete
zvolený termín, na který se budete chtít přihlásit a
potvrdíte přihlášení a k tomu v vzápětí obdržíte email s
potvrzením termínu.
K přihlášení potřebujete tyto údaje:
Jméno:
 BOSCH
POZOR – BEZ těchto dvou emailů nejste řádně
zaregistrováni a tudíž Vám nemůžeme v tento moment
garantovat zvolený termín.
Přibližně 1 měsíc před zahájením kurzu obdržíte emailem
zálohovou fakturu. V případě, že byste fakturu potřebovali
dříve, prosíme o předání informace.
Faktura je splatná dnem vystavení a její zaplacení je
podmínkou účasti na školení.
Při zrušení týden před samotným termínem školení se
účtuje poplatek v plné výši. Jmenování náhradního
účastníka je přípustné.
Kontakt:
Soňa Šolková
KNOWing.
Tel.: (+420) 273 132 360
Mob.: (+420) 773 650 363
[email protected]
Heslo:
 PRAHA
8D – Report
Školení dodavatele
(ve spolupráci s Robert Bosch
odbytová spol. s.r. o.)
 Průřez řešení problémů
5
Údaje o školení
Cílová skupina:




Počet účastníků:
Místo:
Termín školení:



QM-Inženýři

Témata pro školení:
Cíle školení:
Zákaznická kvalita


Zaměstnanci z oblasti nákupu,
logistiky, výroby, technologie
Představení a vysvětlení filozofie K U L T v rámci
Robert Bosch
Aplikování požadavků Robert Bosch do praxe, a
do řízení systému kvality u dodavatelů

Očekávání Robert Bosch při řešení kvalitativních
problémů u dodavatelů

Zefektivnění spolupráce mezi dodavateli a Robert
Bosch při řešení reklamací


Stručné představení historie 8D Reportu

Odhalení interních problémů u dodavatelů a
pomocí metodiky K U L T nalezení efektivního
řešení

Individuální řešení a realizování logistických a
kvalitářských agend na místě u zákazníka
Není vhodné pro začátečníky
Max. 12 účastníků
Spojení 8D Report s filozofií K U L T:
- K: Klärung
Rezidence Emmy
K Zelené louce 2a
140 00 Praha 4 - Krč
09.-10.10.2013
(8 hodin/1 den)
Poplatek:
Agenda
440 EUR + DPH za účastníka
Cena v českých korunách bude uvedena na
zálohové faktuře dle aktuálního kurzu České národní banky.
Nápoje, občerstvení, oběd, parkování a
potřebné materiály ke školení jsou zahrnuty v ceně.
- U: Ursache
- L: Lösung
- T: Transfer

Představení a aplikace v praxi nástroje kvality
předepsané Robert Bosch: např. 7W / 5xWhy

Řešení praktických příkladů z praxe
Workshop a praktické cvičení během školení
doplňují teoreticky sdělované informace k
jednotlivým bodům. Tím je dosaženo lepšího využití
načerpaných informací v praxi.
Očekáváme:

Praktické příklady z praxe
Na zmíněné školení si může zaměstnavatel podat žádost o
zapojení se do projektu „Vzdělávejte se pro růst!“, a mít tak
možnost získat příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání
zaměstnanců. Projekt je realizován do 31.7.2013, přičemž
vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.
Více informací naleznete na webových stránkách MPSV:
http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelav
ejte_se_pro_rust~
Download

8D – Report