Přijměte pozvání na seminář Centra paliativní péče a České lékařské komory na téma
Zapomenuté děti: Možnosti práce se sourozenci onkologicky nemocných dětí
Kdy: úterý 11. listopadu 2014, 15:30-17:00
Kde: AVAST, Budějovická 13a, Praha 4
Cena: 200 Kč★
Odborný garant: prim. MUDr. Irena Závadová, Cesta domů
Registrace: [email protected]
Výskyt onkologického onemocnění je vždy mimořádně náročnou situací, která má
dopad nejen na zdravotní a psychický stav nemocného, ale výrazně působí i na ostatní
členy rodiny. V případě nemocného dítěte jsou pak extrémnímu stresu vystaveni jak
rodiče, tak i sourozenci nemocného. Ti se musí vyrovnávat se změnami ve fungování
rodinného systému, které se odvíjí od péče o nemocného sourozence, a zároveň
s intenzivními emocemi jako strach, pocity viny, smutek, úzkosti nebo pocit odmítnutí.
Seminář si klade za cíl představit možnosti práce se sourozenci onkologicky nemocných
dětí, upozornit na mýty, které tuto oblast provází a podnítit diskusi na téma, jak dětem
a rodinám v takové situaci nejlépe pomáhat.
Přednášející: MUDr. Šárka Kárová
Lékařka se zájmem o psychosomatickou medicínu a
psychoterapii. Autorka projektu Supersourozenci, který se zabývá
podporou dětíí, jejichž sourozenec trpí chronickým či vážným
onemocněním. Autorka brožury Skrytí hrdinové: Průvodce pro
rodiče, která seznamuje rodinné příslušníky, ale i pomáhající
profese s problematikou prožívání onkologického onemocnění
dítěte z pohledu zdravých sourozenců nemocných dětí.
Doktorka Kárová pracovala jako lékařka na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie
FN Brno, vyučuje na Ústavu psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity a má soukromou psychoterapeutickou praxi. Při své práci se
sourozenci dětských pacientů vychází ze zkušeností, načerpaných během opakovaných
stáží na Mayo Clinic v Rochesteru, USA.
★
Účastnický poplatek je 200Kč za osobu nebo 500Kč za tři a více účastníků z jedné organizace. V ceně jsou
zahrnuty také studijní materiály a občerstvení.
Seminář je akreditován 2 kredity v systému vzdělávání České lékařské komory. Akreditace ČAS je v jednání.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Download

Zapomenuté děti: Možnosti práce se sourozenci onkologicky