59. KONGRES
ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DĚTSKÝCH CHIRURGŮ
25.–27. září 2013
ČESKÁ
PEDIATRICKO-CHIRURGICKÁ
SPOLEČNOST
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Po několika letech se náš společný kongres stěhuje zpět na jižní Moravu. Po úspěšných destinacích jako byly Valtice, hotel Atlantis nebo
zámek Mikulov jsme zvolili místo méně známé, ale velmi útulné a tradiční ve vztahu k hlavnímu společensko – obchodně – gurmánskému
artiklu jižní Moravy, kterým je samozřejmě víno ve všech podobách. Do malebných strání plných vinné révy byl zasazen společenský areál
Kurdějov, který se na tři dny stane našim společným sídlištěm a budeme nejen odborně jednat, ale také se vzdělávat v oboru vinařství a dělat něco pro své zdraví. Vzhledem k jedinečnosti akce jsme letošní kongres pojali v rámci registračního poplatku formou „all inclusive“,
abyste mohli svůj pobyt skutečně vychutnat bez dalších starostí. V letošním roce jsme si pro Vás připravili také několik novinek. Abychom
zdůraznili známou pravdu, že „Ve zdravém těle zdravý duch“, vyhlašujeme pro letošní rok dva doprovodné turnaje. První z nich bude
badmintonový, jehož finále uvolní vědeckou atmosféru čtvrtečního odpoledne, a druhý z nich bowlingový, který vyvrcholí hned v prvním
společném večeru. Jednotlivá pracoviště tak konečně objektivně změří své síly a ukáže se, kdo je nejlepší. Druhou novinkou bude diskuze
v uzavřených skupinách, které jsme tematicky rozdělili tak, aby ti starší a zkušenější z nás (Vás)předali své zkušenosti těm mladším a abychom těm nejzajímavějším tématům dětské chirurgie vyčlenili trochu více času. Okruhy témat jsou již po řadu let tradiční a odráží základní
podobory naší dětské chirurgie. V rámci kazuistik bychom se letos rádi zaměřili na takové, které Vás nějakým způsobem překvapily nebo
v dobrém slova smyslu „vyškolily“, a jejich společným jmenovatelem by měly být komplikace léčby.
Nemůžeme slíbit, že bude celé tři dny krásné počasí, že bude odborný program plný převratných závěrů, že turnaje vyhrají ti nejlepší
nebo že bude víno chutnat všem stejně. Ale už teď můžeme slíbit, že se celý pořadatelský tým plně vynasnaží připravit krásný kongres.
Na všechny účastníky se těšíme. Již nyní tedy sledujte webovou adresu www.kongresCPCHS2013.cz, připravujte odborná sdělení a laďte
formu na sportovní utkání nebo večerní vinařské klání.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno
Termín konání: 25.–27. září 2013
Místo konání: Hotel Kurdějov, 693 01 Kurdějov 88, GPS 48°57′32.817″N, 16°45′45.252″E
Pořadatel: Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, Fakultní nemocnice Brno
Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP
Důležité termíny
15. 2. 2013 Otevření registrace a informace na webových stránkách
30. 4. 2013 Uzávěrka registrace pro aktivní účast
31. 5. 2013 Oznámení autorům o přijetí přednášky
30. 6. 2013 Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatků – uzavření
31. 7. 2013 Vydání kongresového programu, ukončení rezervace hotelových pokojů
Témata kongresu
Novorozenecká chirurgie • Laparoskopická chirurgie • Traumatologie • Břišní chirurgie • Kazuistiky
Registrace na www.kongrescpchs2013.cz
Odborný program
středa 25. září
14.00–17.00 Jednání výboru ČPCHS
17.00 Uvítací sportovně - společenský večer
čtvrtek 26. září
8.30–17.30 Odborná jednání
18.00 Kongresový večer nejen o víně
pátek 27. září
9.00–11.50 - Odborná jednání
Doprovodný program
Zapojte se do badmintonového nebo bowlingového turnaje a vybojujte pro své pracoviště cennou trofej.
Registrace na www.kongrescpchs2013.cz
Ubytování
Hotel Kurdějov a Penzion u Zajíců. Objednávky ubytování na www.kongrescpchs2013.cz
Certifikáty o účasti
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.
Na základě souhlasu České asociace sester a ČLK bude sestrám i lékařům předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.
Download

59. kongres českých a slovenských dětských chirurgů