RPIC – ViP s.r.o., Ostrava
Vyplněnou předběžnou přihlášku zasílejte na uvedenou kontaktní
adresu.
Jednací jazyky: čeština a angličtina.
*** Simultánní překlad zajištěn ***
Termíny
HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
SYNPO a.s.
ODBORNÁ SKUPINA - MECHANIKA KOMPOZITNÍCH
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU PRAHA
pořádají
mezinárodní konferenci
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015
20. - 21. května 2015
Kurdějov, Česká republika
Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z
oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů
a s trendy ve zpracování a aplikaci.
Tématické zaměření konference:

vývoj materiálů a jejich vlastnosti 


technologie zpracování 


inovační aplikace 


konstrukce a výpočty 
Zvláštní sekci budou tvořit postery pro prezentaci studentských,
magisterských a doktorských vědecko-výzkumných prací.
Firmy budou mít možnost propagace v jednoduchém výstavním
prostoru, inzercí v pozvánce a ve sborníku a formou distribuce firemní
literatury.
Ing Jan Orlt, předseda Organizačního výboru
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015

přihlášky referátů s krátkým souhrnem (max. 15 řádků)
do 31. 01. 2015

předběžná přihláška účasti a propagačních aktivit
do 31. 03. 2015
Jméno: ___________________________________________

potvrzení o přijetí referátů zašle pořadatel
do 28. 02. 2015
Příjmení: ___________________________________________

úplný text přijatých referátů pro vytištění ve sborníku
do 31. 03. 2015
Zašlete nejpozději do 31. března 2015
Adresa: ___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Kontaktní adresa:
Bc. Nora Palovská
Výstavní 2224/8
709 00,Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: +420 725 936 565
E-mail: [email protected]
E-mail: ____________________ @ _____________________
Podrobné informace a elektronická přihláška:
Tel.:
____________________ Fax: __________________
www.polycomp2015.cz
Konference se bude konat v prostorách Hotelu Kurdějov
Kurdějov 88, 693 01 (www.hotelkurdejov.cz )
Vložné na konferenci:
Česká republika
Ostatní
CZ
EU
3600 CZK
135 EUR
Zahrnuje náklady na tištěný sborník (s ISBN) s příspěvky
účastníků konference s přiloženým CD, obědy, občerstvení v
průběhu konference a společenský večer.
Ubytování:
bude pro zájemce zajištěno v Hotelu Kurdějov.
www.hotelkurdejov.cz
Ubytování není hrazeno z vložného.
Mám zájem o:
□ účast a přednášku
3 600,- Kč
□ účast a poster
3 600,- Kč
□ účast na konferenci
3 600,- Kč
□ výstavní prostor
((panel a stůl)
6 000,- Kč
□ inzerci v programu ((formát A5, barevně)
4 000,- Kč
□ inzerci ve sborníku ((formát A4, barevně)
6 000,- Kč
□ umístění loga na obálce sborníku
5 000,- Kč
□ distribuci propagačních materiálů
1 000,- Kč
RPIC – ViP s.r.o., Ostrava
Conference languages: Czech and English.
Please print this form, complete and send by post to the address
of the Conference secretariat or by email to [email protected]
*** Simultaneous translation will be provided ***
HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
SYNPO a.s.
Deadlines
 preliminary application for oral contributions with abstract
(max. 15 lines)
st
until 31 January 2015
POLYMER COMPOSITES 2015
st

preliminary application of participants and promotion activities
st
until 31 March 2015

the authors of accepted papers will be notified
th
until 28 February 2015

the deadline for submission of manuscripts for publication in
the conference proceedings
st
until 31 March 2015
Conference secretariat address:
SUB BRANCH MECHANICS OF COMPOSITE
MATERIALS AND STRUCTURES
PRELIMINARY APPLICATION
(to be dispatched not later than March 31 , 2015)
Name: ___________________________________________
Surname: ________________________________________
Address: ___________________________________________
Bc. Nora Palovská
Výstavní 2224/8
709 00,Ostrava - Mariánské Hory
Czech Republic
___________________________________________
___________________________________________
OF CZECH MEHCANICS SOCIETY PRAHA
have the privilege to invite you to
International Conference
Phone: +420 725 936 565
E-mail: [email protected]
Detailed information and electronic application:
www.polycomp2015.cz
POLYMER COMPOSITES 2015
May 20 - 21, 2015
Kurdějov , Czech Republic
The aim of the Conference is to enable specialists from research
and industry to present actual knowledge and trends in
technology of composite materials, research and development,
analyses and trends in manufacturing and applications of these
materials.
E-mail: ____________________ @ _____________________
Phone ____________________ Fax: __________________
The venue of the conference:
Hotel Kurdějov, Kurdějov 88, 693 01.
www.hotelkurdejov.cz
I am interested in:
Conference registration fee:
□ participation with oral presentation
135 EUR
□ participation with poster presentation
135 EUR
□ participation
135 EUR
The conference fee includes:
 organization costs
□ renting of an exhibition area (poster and table)
240 EUR

□ an advertisement in the conference program
150 EUR
□ an advertisement in the proceedings book
230 EUR
Czech Republic
Others
3600 CZK
135 EUR
Conference program will be focused on topics as follows:




development of materials and their properties
processing technologies
innovative applications
design and analyses
Poster presentations and short communications of student
and post-graduate works will form a special section.
Company promotion: exhibition area, advertisement in
conference program and proceedings book, distribution of
technical literature.
Jan Orlt, Chairman of the Organizing Committee


proceeding book (ISBN) with the abstracts and full
texts of lectures and CD
branch meeting
board: two lunches and refreshment during coffee breaks
Accommodation:
Accommodation may be arranged by the conference secretariat
in the Hotel Kurdějov (www.hotelkurdejov.cz).
Please note that accommodation is not included in the
conference fee.
□ placement of our logo on proceedings book envelope
200 EUR
□ distribution of promotion materials
40 EUR
Download

mezinárodní konferenci POLYMERNÍ KOMPOZITY 2015