Pozvánka na seminář měření teploty a vlhkosti
15-17.1.2013
Škola měření teploty a vlhkosti 2013
Český metrologický institut si Vás dovoluje pozvat na třetí ročník semináře věnovaného problematice
měření teploty a vlhkosti v průmyslu a v kalibračních laboratořích. Školení je určeno všem uživatelům
průmyslové automatizace, tedy koncovým uživatelům z řad průmyslu, projekčním organizacím,
výrobcům a dodavatelům průmyslové automatizace a, v neposlední řadě, také pracovníkům
kalibračních laboratoří a podnikovým metrologům.
Účastníci kurzu obdrží na závěr potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky
z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.
Seminář je rozdělený na dvě části:
 část věnovaná kalibracím měřidel teploty a vlhkosti
 část věnovaná používání měřidel teploty a vlhkosti v technické praxi
První část je určená pro metrology, popř. další zaměstnance, kteří řídí metrologii a mají v pracovní
náplni zajišťování kalibrace měřidel, resp. zabezpečování jednotnosti a správnosti měření. Vstupní
informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí,
které při své činnosti používají měřicí přístroje a nebo sami některé metrologické výkony provádějí.
Druhá část je zaměřená na praktické aspekty používání měřidel teploty a vlhkosti v každodenní praxi a
je vhodná pro všechny uživatele měřidel.
Po ukončení semináře je možné složit zkoušky pro získání personálního osvědčení způsobilosti pro
dále vymezenou oblast měření teploty.
Termín: 15. – 17. ledna 2013
Místo: Spa resort Tree of Life, Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
Garant akce: Dr. Ing. Radek Strnad, ČMI, tel. 739 343 457
Organizační zajištění: K. Kašpárková, ČMI
Program školení:
Prezence 15. 1. 2013 od 900 hod
Zahájení kurzu 1000 hod
Ukončení kurzu 17. 1. 2013 v odpoledních hodinách
Témata:
1. Blok - kalibrace (15-16. 1. 2013)
 Definice jednotky teploty, primární teploměry, teplotní stupnice, normy a předpisy
(OIML, TPM, EN, ISO, OOP)
 Nejistoty - přístup podle EA a podle GUM
 Přístrojové vybavení laboratoře teploty - nové schéma návaznosti kontaktní termometrie,
vybavení sekundární a průmyslové kalibrační laboratoře, malé pevné body
 Vlastnosti přístrojového vybavení - metody měření a vyhodnocení, postupy podle norem,
teploměry, žíhání, stabilizace
 Měření povrchové teploty - metody, přístroje, vyhodnocení, nejistoty
 Vyhodnocení výsledku kalibrace, použití norem, alternativní postupy, vliv na nejistoty,
interpretace kalibračního listu
1
Pozvánka na seminář měření teploty a vlhkosti














15-17.1.2013
Jaké složky nejistoty se uplatní při kalibraci teploměrů?
Bezkontaktní měření teploty - schéma návaznosti, způsoby navazování, definice
ovlivňujících veličin
Přístrojové vybavení laboratoře pro bezkontaktní měření teploty - vybavení sekundární a
průmyslové kalibrační laboratoře
Vlastnosti přístrojového vybavení - metody měření a vyhodnocení
Kalibrace a zkoušení radiometrických infračervených kamer
Nejistoty bezkontaktního měření teploty
Měření vlhkosti v plynných médiích, způsoby vyjadřování vlhkosti, schéma návaznosti
Přístrojové vybavení laboratoře - generátor (různé druhy), komory, včetně metod pro
proměřování vlastností a vlivu na nejistoty
Primární generátor vlhkosti a kalibrace na různých médiích za vyššího tlaku
Měření vlhkosti v pevných látkách, způsoby vyjadřování vlhkosti, způsoby kalibrace,
normativní základna, odlišnosti
Nejistoty kalibrace měřidel vlhkosti, ovlivňující veličiny včetně citlivostních koeficientů
Externí kalibrace - praktické příklady
Nový přístup k dynamice měření teploty
Nové trendy a budoucí výzkum v laboratořích ČMI
2. Blok - používání měřidel (16-17.1.2013)
 Měření vlhkosti a teploty - základní principy
 Podmínky používání pro průmyslová čidla teploty (normativní základna) - kontaktní,
včetně instalace pro různé aplikace (průtok, malé průměry, teplotní profily)
 Teplotní převodníky, vlastnosti, charakterizace, digitální komunikace
 Používání bezkontaktních snímačů teploty v praxi
 Používání infračervených radiometrických kamer v praxi
 Používání měřidel vlhkosti v praxi
 Nové trendy a výzkum
Ubytování si každý účastník hradí sám (je domluvena speciální cena po uvedení kódu „ČMI“ na
pořádání této akce).
Adresa hotelu:
Lázně Bělohrad a.s.
Spa resort Tree of Life
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
Rezervační oddělení:
po–pá 8:00 – 16:00, Telefon: +420 493 767 000, E-mail: [email protected]
[email protected]
2
Pozvánka na seminář měření teploty a vlhkosti
15-17.1.2013
Organizační pokyny
Účastnický poplatek je
1. blok 2. blok 1. + 2. blok
3 300,- 3 000,5 700,Ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedená cena je smluvní. Při neúčasti se nevrací účastnický poplatek,
přihlášenému budou zaslány studijní materiály.
Účastnický poplatek je možné zaplatit také na místě konání semináře.
Podobory a cena za absolvování zkoušky pro získání personálního osvědčení odborné způsobilosti:
-
kalibrace termoelektrických článků
kalibrace odporových teploměrů
kalibrace indikačních teploměrů
kalibrace infračervených teploměrů
4 300,4 300,4 300,4 300,-
POZN. V případě kumulace podborů bude cena stanovena individuálně.
Přihlášeným zájemcům u výše uvedené přezkoušení bude následně obratem zaslán příslušný okruh
témat pro možnou přípravu a základní informace o průběhu (rozsahu) zkoušky.
Platbu poukažte na konto ČMI u KB č.ú. 70338-621/0100, VS 1512013.
Do přihlášky, prosím, uveďte informace o fakturační adrese včetně DIČ a IČ.
Daňový doklad bude předán v rámci registrace na seminář. V ceně je zahrnuta i publikace „Sborník –
škola měření teploty a vlhkosti 2013“.
Na závěr bude účastníkům vydáno osvědčení o absolvování kurzu.
Prosíme, nechť se zájemci přihlásí na e-mailové adrese [email protected] nebo [email protected] co
nejdříve, nejpozději však do 20. 12. 2012. Počet míst je omezen kapacitou ubytování!
3
Pozvánka na seminář měření teploty a vlhkosti
15-17.1.2013
Přihláška na odborný kurz Českého metrologického institutu [email protected]/
Škola měření teploty a vlhkosti 2013
Závazná přihláška na kurz
Spa resort Tree of Life, Lázně Bělohrad
konaný ve
blok
Zkoušky pro
způsobilosti
1. blok (15-16 ledna)
osvědčení
o
2. blok (16-17 ledna)
1.+2. blok (15-17 ledna)
Obor:
Jména účastníků
Název a sídlo firmy - pro daňový
doklad
DIČ
IČ
Banka
Č. účtu
Vyřizuje
Telefon
Fax
Mobil
E-mail
Poznámka:
4
Download

Škola měření teploty a vlhkosti 2013 - D