A/C PLNIČKY A NÁRADIE
MOLPIR s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 00421 2 4319 1218, 4319 1219, Fax: 00421 2 4319 1220, e-mail: [email protected], www.molpir.sk
MOLPIR GROUP CZ a.s., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, Česká republika, Tel.: 00420 585 315 017, 585 315 018, Fax: 00420 585 315 021, e-mail: [email protected], www.molpir.cz
MOLPIR GROUP CZ a.s., Na Dědinách 8, 141 00 Praha 41, Česká republika, Tel.: 00420 241 482 233, 241 482 244, Fax: 00420 241 482 255, e-mail: [email protected], www.molpir.cz
ISO 9001
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
LÍNIA SERVISNÉHO VYBAVENIA AC
ECK TRUCK 2 – MOBILNÁ AUTOMATICKÁ PLNIČKA PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
Zariadenie určené na odsávanie, recykláciu a plnenie chladiva R134a do klimatizačných systémov nákladných vozidiel,
autobusov, vlakov, lodí, lietadiel a pod. Plnička disponuje plnoautomatizovaným odčerpávaním chladiva, jeho recykláciou a následným
plnením klimatizačných systémov.
Hlavné funkcie
• Automatická separácia použitého oleja a dávkovanie nového oleja.
• Akustické a vizuálne alarmy prepojené so samodiagnostickými funkciami zariadenia. Plnička sama indikuje potrebu vykonania údržby.
• Automatická kontrola tesnosti klimatizačného systému.
• Automatické vypúšťanie neskondenzovaných plynov, ktoré môžu spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.
• Alfanumerický LCD displej s podsvietením. VŠETKY INFORMÁCIE SÚ NA DISPLEJI ZOBRAZOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU.
• Termálna tlačiareň na tlač priebehu a výsledkov uskutočnených operácií.
• Autotest na kontrolu správnej činnosti všetkých solenoidových ventilov a funkčných prvkov zariadenia.
• Preplachovanie klimatizačných systémov pomocou preplachovacej súpravy AEK 102 (nie je súčasťou plničky)
Technická špecifikácia
Typ chladiva
Prevádzka
Napájanie
Presnosť váhy
Pracovná teplota okolia
Filtrácia (FLT 5001)
Výveva
Kompresor
Rýchlosť recyklácie
Objem fľaše s chladivom
Dĺžka hadíc
Rozmery
Hmotnosť zariadenia
Rýchlosť plnenia
R134a
automatický alebo manuálny režim
230 V / 50 Hz
±20 g
11 °C až 49 °C
2 kusy filtrov pre vlhkosť a separáciu
8,0 kg / hod.; 0,05 bar vacuum
2 x 12 cc; 0,33 Hp
max. 600 g / min.
27 kg
3m
500 x 500 x 1150
100 kg
1 kg / min.
Príslušenstvo k plničkám ECK
AEK 102
AEK 102C
AEK 102D
ECK Truck 2
– preplachovacia súprava
– preplachovacia súprava so súpravou adaptérov slúžiacich na prestavbu z R12
– preplachovacia súprava so súpravou adaptérov slúžiacich
na prestavbu z R12 a súpravou O krúžkov
AEK 103-2 – súprava na detekciu úniku chladiva z klimatizačného systému
AEK 106-2 – súprava 12-tich fľaštičiek (á 7,4 ml) s aditívom pre chladivo R134a
AEK 107 – elektronický detektor úniku chladiva
AEK 108A – rýchlospojka na vysoký tlak v okruhu R134a
AEK 108B – rýchlospojka na nízky tlak v okruhu R134a
AEK 109A – spojka s ventilom na vysoký tlak v okruhu R12
AEK 109B – spojka s ventilom na nízky tlak v okruhu R12
AEK 110 – hadice na nízky a vysoký tlak, 300 cm
AEK 111 – hadice na nízky a vysoký tlak, 60 cm
AEK 112 – špeciálny adaptér pre Volvo
AEK 113 – špeciálny adaptér pre Audi
AEK 114 – adaptéry na prestavbu z R12
AEK 115 – 10 cm dlhé hadice na nízky a vysoký tlak s adaptérmi pre R12
AEK 116 – adaptér pre zásobník chladiva
FLT 5001 – filter chladiva s nulovacím kódom
AEK 102 – PREPLACHOVACIA SÚPRAVA
Preplachovacia súprava k plničkám ECK.
AEK 102
1
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
ECK 2000 – AUTOMATICKÁ MOBILNÁ PLNIČKA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
Zariadenie slúži na odsávanie, recykláciu a plnenie chladiaceho média R134a do klimatizačných systémov vozidiel. Tento
model predstavuje špičku vo výrobnom programe plničiek firmy Ecotechnics, a to nielen preto, že patrí ku skutočne málo plnoautomatickým plničkám, ale že sa navyše vyznačuje niekoľkými výnimočnými funkciami:
Hlavné funkcie
• Automatická separácia použitého oleja a dávkovanie nového oleja.
• Akustické a vizuálne alarmy prepojené so samodiagnostickými funkciami zariadenia. Plnička sama indikuje potrebu vykonania údržby.
• Automatická kontrola tesnosti klimatizačného systému.
• Automatické vypúšťanie neskondenzovaných plynov, ktoré môžu spôsobiť nesprávne fungovanie zariadenia.
• Alfanumerický LCD displej s podsvietením. VŠETKY INFORMÁCIE SÚ NA DISPLEJI ZOBRAZOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU.
• Termálna tlačiareň na tlač priebehu a výsledkov uskutočnených operácií.
• Autotest na kontrolu správnej činnosti všetkých solenoidových ventilov a funkčných prvkov zariadenia.
• Preplachovanie klimatizačných systémov pomocou preplachovacej súpravy AEK 102 (nie je súčasťou plničky)
Technická špecifikácia
Typ chladiva
Prevádzka
Napájanie
Presnosť váhy
Pracovná teplota okolia
Filtrácia (FLT 5001)
Výveva
Kompresor
Rýchlosť recyklácie
Objem fľaše s chladivom
Dĺžka hadíc
Rozmery
Hmotnosť zariadenia
R134a
automatický alebo manuálny režim
230 V / 50 Hz
±10 g
11 °C až 49 °C
2 kusy filtrov pre vlhkosť a separáciu
4,3 kg / hod.; 0,05 bar vacuum
12 cc; 0,33 Hp
max. 300 g / min.
12 kg
3m
500 x 500 x 1150
90 kg
Varianty plničky ECK 2000
ECK 2000 UV
ECK 2000
Plnička ECK 2000 so zabudovaným zariadením na automatické dávkovanie aditíva na zisťovanie netesností klimatizačného systému.
ECK 2000 KLT
Plnička ECK 2000 so zabudovaným diagnostickým zariadením SHERLOCK 2000 slúžiacim na rýchlu diagnostiku klimatizačných systémov. Diagnostické zariadenie využíva snímače tlaku plničky ECK 2000, ktoré sú doplnené snímaním teploty a vlhkosti. Porovnaním
nameraných hodnôt prevedie zariadenie diagnostiku klimatizačného systému, ku ktorému je pripojené, a možné príčiny dysfunkcie
zobrazí na displeji, resp. na tlačovom výstupe.
ECK 2000 UVKT
Plnička vybavená diagnostickým zariadením SHERLOCK 2000, ako aj zariadením na automatické dávkovanie aditíva.
2
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
ECK VALUE FA – PLNOAUTOMATICKÁ MOBILNÁ PLNIČKA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
Zariadenie určené na odčerpávanie, recykláciu a plnenie chladiaceho média do klimatizačných systémov vozidiel. Tento model
je predstaviteľom druhej generácie automatických plničiek Ecotechnics a vykonáva úplnú postupnosť automatických operácií vrátane
dávkovania nového oleja.
Hlavné funkcie
• Automatická separácia použitého oleja a dávkovanie nového oleja.
• Akustické a vizuálne alarmy slúžiace na sledovanie jednotlivých vykonávaných operácií a údržbu zariadenia.
• Automatická kontrola tesnosti systému.
• Automatické vypúšťanie neskondenzovaných plynov.
• Alfanumerický LCD displej s podsvietením. VŠETKY INFORMÁCIE SÚ NA DISPLEJI ZOBRAZOVANÉ V SLOVENSKOM JAZYKU.
• Termálna tlačiareň na tlač priebehu a výsledkov uskutočnených operácií.
• Autotest na kontrolu správnej činnosti všetkých solenoidových ventilov a funkčných prvkov zariadenia.
• Preplachovanie klimatizačných systémov pomocou preplachovacej súpravy AEK 102 (nie je súčasťou plničky)
Technická špecifikácia
Typ chladiva
Prevádzka
Napájanie
Presnosť váhy
Pracovná teplota okolia
Filtrácia (FLT 5001)
Výveva
Kompresor
Rýchlosť recyklácie
Objem fľaše s chladivom
Dĺžka hadíc
Rozmery
Hmotnosť zariadenia
R134a
automatický alebo manuálny režim
230 V / 50 Hz
±10 g
11 °C až 49 °C
2 kusy filtrov pre vlhkosť a separáciu
4,3 kg / hod.; 0,05 bar vacuum
12 cc; 0,33 Hp
max. 300 g / min.
12 kg
3m
500 x 500 x 1150
90 kg
ECK VALUE FA
ECK VALUE A – AUTOMATICKÁ MOBILNÁ PLNIČKA PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ
Zariadenie na odsávanie, recykláciu a plnenie chladiva R134a pre klimatizačné systémy vozidiel. Tento model je predstaviteľom
druhej generácie automatických plničiek Ecotechnics a vykonáva úplnú postupnosť automatických operácií okrem dávkovania
nového oleja.
Hlavné funkcie
• Poloautomatická separácia použitého oleja a dávkovanie nového oleja.
• Ovládací panel prístroja obsahuje manometre na sledovanie tlaku v klimatizačnom systéme.
• Výveva s kapacitou 4,3 kg/hod.
• Automatický sled jednotlivých na seba nadväzujúcich operácií.
• Programovateľná operácia plnenia chladivom s automatickým ukončením operácie.
• Odstavenie zariadenia a akustická signalizácia vždy po ukončení automatického cyklu, pri prázdnej alebo preplnenej
fľaši a pri procedurálnych chybách.
Technická špecifikácia
ECK VALUE A
Typ chladiva
Prevádzka
Napájanie
Presnosť váhy
Pracovná teplota okolia
Filtrácia (FLT 5001)
Výveva
Kompresor
Rýchlosť recyklácie
Objem fľaše s chladivom
Dĺžka hadíc
Rozmery
Hmotnosť zariadenia
R134a
automatický alebo manuálny režim
230 V / 50 Hz
±10 g
11 °C až 49 °C
2 kusy filtrov pre vlhkosť a separáciu
4,3 kg / hod.; 0,05 bar vacuum
12 cc; 0,33 Hp
max. 300 g / min.
12 kg
3m
500 x 500 x 1150
90 kg
3
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
NEW REFMATIC 2002 R134a
K dispozícii sú dva typy modelov:
AT 41501 – REFMATIC – základný model.
AT 41502 – REFMATIC Plus – verzia plničky (s vývevou) pre chladivo R404a / R507 je vo vývoji.
Charakteristika hlavných funkcií zariadenia
Odsávanie chladiva a zároveň čistenie klimatizačného systému v jednej operácii. Odčerpané chladivo je uskladnené v 10 kg
zásobníku a plnička zobrazuje presné množstvo chladiva, ktoré sa v systéme nachádzalo. Plnička odsaje pred opätovným naplnením
systému aj vlhkosť počas vákuovania systému. Doba činnosti vývevy je riadená automaticky (pri modeloch, ktoré sú touto funkciou
vybavené). Po ukončení vákuovania systému nasleduje fáza plnenia systému novým chladivom. Jeho množstvo sa zobrazí na LCD
displeji. Všetky funkcie plničky sú ovládané prostredníctvom tlačidiel na ovládacom paneli a presné množstvo odčerpaného a následne
použitého chladiva je odmerané elektronickou váhou s vysokou presnosťou. Počet operácií je zredukovaný na minimum tak, aby bol
zabezpečený čo najjednoduchší spôsob ovládania zariadenia.
AT 41502
Ďalšie charakteristiky
Bezpečnostné charakteristiky zariadenia zodpovedajú príslušným medzinárodným normám: „CE“, „TUV“, „PED“.
Na odsávanie a plnenie chladiva do systému je zariadenie vybavené vysokovýkonnými kompresormi. Zostava kompresor – separátor
– destilačné zariadenie sú úplne novej koncepcie. Pri modeloch s vývevou je čerpadlo vybavené elektronickou ochranou, ktorá
zabraňuje spätnému prieniku chladiva. Výveva je aktivovaná prostredníctvom dvojitého elektroventilu. Dehydratačný filter s dostatočnou
kapacitou slúži na odstraňovanie vlhkosti z chladiva. Zásobník chladiva je určený na ukladanie chladiva odčerpaného z chladiaceho
systému, kým dôjde k jeho opätovnému použitiu. Zariadenie ďalej automaticky separuje použitý olej z odčerpaného chladiva
a následne dopĺňa do systému nový olej tak, aby nedošlo k zadretiu kompresora. Plnička disponuje riadeným vypúšťaním neskondenzovaných plynov, ktoré môžu byť prítomné v zásobníku chladiva. Destilačné zariadenie je určené na destiláciu oleja odčerpaného
z klimatizačného systému. Odseparovaný olej z odčerpaného chladiva je prečerpaný do plastovej nádrže s mierkou.
Prenosná zostava manometrov a ventilov je určená na optimalizáciu odčítania hodnôt vysokého a nízkeho tlaku aj v prípade,
keď plnička nie je v dohľade obsluhy. Plniace hadice, ktorými je zariadenie vybavené, zodpovedajú príslušným normám SAE. Dĺžka
hadíc, ktoré sú štandardne k plničke dodávané, je 2 m. Rýchlospojky majú minimalizované rozmery, aby ich bolo možné použiť
aj v ťažko prístupných miestach motorového priestoru. Plnička je vybavená elektronickou váhou s vysokou presnosťou. LCD displej
slúži na zobrazenie presného množstva naplneného alebo odčerpaného chladiva, ako aj na zobrazovanie všetkých prevádzkových
informácií. Robustný rám s krytmi atraktívneho dizajnu je uložený na 4 kolieskach. Praktická bočná taška slúži na odkladanie bežného
náradia.
Technická špecifikácia
Typ chladiva
Rýchlosť odsávania
Kapacita dehydratačného filtra
Výveva (pre typ AT41502)
Zásobník chladiva
Presnosť el. váhy
Displej na zobrazovanie hmotnosti
Dĺžka prevádzkových hadíc
Elektrické napájanie
Výkon (modely s vývevou)
Pracovná teplota okolia
Hmotnosť (bez nádrže, modely s vývevou)
R134a
0,250 kg / min.
186 g / H2O
70 l / min.
11 kg
±10 g
2m
220 ÷ 240 V / 50 ÷ 60 Hz
400 W
11 °C až 49 °C
46 kg
Príslušenstvo k plničkám REFMATIC plus
041197 – olej do vývevy 900 cm3
041501.1 – dehydratačný filter
041386.5 – červená hadica
041386.6 – modrá hadica
041386.7 – žltá hadica
AT 41410 – ochranný kryt plničky
AT 41387 – kryt nádrže chladiva s ohrevom
4
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41147/3 – MINIPLNIČKA R134a
–
–
Inovovaná verzia Miniplničky zahŕňa okrem iného aj tieto technické zmeny:
výkon vývevy bol zvýšený z 50 l / min. na 70 l / min.
je zabezpečená kompatibilita zariadenia aj s chladivami R404 a R507 (manometre, hadice, plniaci valec)
Pomocou prenosnej miniplničky je možné chladiace systémy vákuovať (spolu s odčerpaním vlhkosti zo systému) a následne ich
naplniť požadovaným množstvom chladiva. Zároveň je možné zistiť netesnosti chladiaceho systému a zmerať prevádzkové tlaky. Plnička
je vybavená predohrevom chladiva. Schopnosť merania vákua do hodnoty – 0,8 bar.
Zariadenie je dodávané s plniacimi hadicami a rýchlospojkami umožňujúcimi jednoduché napojenie na plniace ventily R134a. Zariadenie
je svojimi kompaktnými rozmermi predurčené na použitie v teréne, napríklad údržbu klimatizácie v poľnohospodárskych strojoch, zemných
strojoch a pri podobných aplikáciách.
Technická špecifikácia
Bezpečnostné charakteristiky zodpovedajú požiadavkám noriem CE
Typ chladiva
R134a / R404a / R507
Kapacita plniaceho valca
2,2 kg
Výveva – jednostupňové podtlakové čerpadlo
70 l / min.
Max. dosiahnuteľný podtlak
7 x 10-2 bar
Množstvo oleja vo výveve
210 cm3
Hlučnosť
70 dB (A)
Pracovná teplota okolia
0 °C až 40 °C
Príkon
220 W
Max. prúd
1,8 A
Napájacie napätie
220 V / 50 Hz
Rozmery
58 x 20 x 58 cm
AT 41147/3
Príslušenstvo k miniplničke
041133 – olej do vývevy
041435 – hadice pre R404a / R507
ECL 001 – ECOLIBRA – ELEKTRONICKÁ VÁHA
Klimatizačné kompresory s variabilným obsahom valcov, ktoré sa používajú v klimatizačných systémoch osobných automobilov,
vyžadujú veľmi presné dávkovanie chladiva pri plnení systému – povolená tolerancia je iba 10 až 25 gramov. Aby bola táto tolerancia
dodržaná, je potrebné na dávkovanie množstva chladiva používať váhu s vysokou presnosťou. Presne takéto váhy sú štandardne zabudované vo všetkých plničkách Ecotechnics. Stále však existuje množstvo menších servisov a montážnych pracovísk, ktoré používajú pri práci
staršie plničky prvej generácie, ktorých tolerancia sa pohybuje v rozsahu 40 až 50 g. Práve táto skutočnosť môže mať za následok
nesprávnu činnosť klimatizačného systému, čo vedie k nespokojnosti zákazníka, ktorý si údržbu systému objednal. Ecotechnics
ponúka riešenie tohto problému prostredníctvom elektronickej váhy Ecolibra, ktorá umožňuje presné dávkovanie chladiva v spojení s akoukoľvek
plničkou.
Ecolibra je inteligentná elektronická váha so zabudovanou klávesnicou slúžiacou na zadávanie požadovaného množstva chladiva,
ktoré je potrebné použiť pri plnení konkrétneho klimatizačného systému. Ďalšou užitočnou funkciou je možnosť prepojenia váhy
s externým PC, z ktorého je možné načítať množstvá chladiva stanovené výrobcom pre dané vozidlo. Databázu obsahujúcu predpísané
množstvá chladiva pre vozidlá väčšiny svetových výrobcov si možno za príplatok doobjednať samostatne.
Ecolibra je nenahraditeľné zariadenie pre moderný servis zaoberajúci sa montážou a údržbou klimatizačných zariadení.
Technická špecifikácia
ECL 001 ECOLIBRA
Napájanie
Kapacita
Presnosť
Alfanumerický LCD displej
Rozmery základne váhy
Hmotnosť
Rozmery transportného kufríka
Celková hmotnosť aj s prepravným kufríkom a príslušenstvom
5
220 V / 60 Hz
do 30 kg
±10 g
16 x 2
240 x 240 mm
5 kg
480 x 370 x 180 mm
3 kg
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
KLT 2000 – SHERLOCK 2000 DIAGNOSTICKÝ PRÍSTROJ
Sherlock 2000 predstavuje unikátne zariadenie, ktoré je schopné diagnostikovať možnú poruchu klimatizačného systému vozidla
na základe nameraných priebehov tlaku. Zariadenie je ideálny kompaktný pomocník na rýchlu diagnostiku klimatizačných systémov.
KLT 2000
Zariadenie obsahuje:
• 20 x 4 alfanumerický displej, na ktorom sa zobrazujú správy
• možnosť výberu z 8 svetových jazykov
• teplotný snímač teploty okolia
• teplotný snímač upraveného vzduchu
• spony na uchytenie dodatočných teplotných snímačov
• dva nízkonapäťové elektrické snímače na aktiváciu/deaktiváciu klimatizačného systému
• snímač relatívnej vlhkosti
• dve kapilárne prípojky – dĺžka 1,5 m
• rýchlospojky na pripojenie na nízku/vysokú stranu klimatizačného systému
• dva adaptéry na napojenie na plniace ventily R12
• dva nízkonapäťové elektrické snímače
• 24-znakovú integrovanú tlačiareň na tlač
– priebehov vysokého a nízkeho tlaku
– priebehov teploty okolia a teploty upraveného vzduchu
– relatívnej vlhkosti
– priebehu činnosti klimatizačného systému
• pamäťovú kartu na optimalizáciu diagnostifikačných parametrov
• sériové rozhranie na prenos informácií na externé PC
• dva dodatočné teplotné snímače
Technická špecifikácia
Typ chladiva
Napájanie
Hadice
Rozmery
Hmotnosť
Rozmery transportného kufríka
Celková hmotnosť aj s prepravným
kufríkom a príslušenstvom
R12 / R134a
12 V (z autobatérie)
1,5 m
350 x 160 x 120 mm
1,5 kg
480 x 370 x 180 mm
3 kg
AT 41404 – TEPLOMER / VLHKOMER
Kompaktný teplomer / vlhkomer vhodný na merania v kabíne vozidla. Na LCD displeji je zobrazovaná nameraná teplota v °C
alebo °F. Relatívna vlhkosť sa zobrazuje v % RH. Obe hodnoty, teplota i vlhkosť, sa na displeji zobrazujú simultánne. Pamäť zariadenia umožňuje zobraziť minimálnu a maximálnu hodnotu nameranej teploty a vlhkosti. Praktický úchyt na zadnej strane prístroja
umožňuje jeho upevnenie v interiéri vozidla. Životnosť batérií (LR – 44 x 2) je približne 4 500 hodín nepretržitej prevádzky.
Technická špecifikácia
Rozsah stupnice merania teploty
Rozsah stupnice merania vlhkosti
Presnosť merania teploty
Presnosť merania vlhkosti
AT 41404
od 0 °C do 50 °C
od 2 % do 98 % RH
±1 °C od 0 °C do 40 °C
±5 % RH od 40 % RH do 80 % RH
v rozmedzí teploty 15 °C až 40 °C
AT 41390 – TEPLOMER
Prístroj vybavený externou sondou na meranie teploty. Namerané údaje sú zobrazované na LCD displeji buď v °C, alebo vo °F.
Technická špecifikácia
Rozsah merania
Presnosť merania teploty
AT 41390
od -20 °C do +120 °C
±0,3 °C v rozmedzí teploty
od -20 °C do +120 °C
0 °C až +50 °C
pri relatívnej vlhkosti max. 95 %
Pracovná teplota okolia
6
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
LISOVACIE KLIEŠTE NA VÝROBU KLIMATIZAČNÝCH HADÍC
Tento systém lisovania koncoviek je určený na výrobu klimatizačných hadíc vybavených oceľovými alebo hliníkovými koncovkami.
Systém je kompatibilný s hadicami štandardných rozmerov 5/16“ – 13/32“ – 1/2“ – 5/8“, ale tiež s hadicami redukovaného
vonkajšieho priemeru. V prípade redukovaných hadíc je potrebné použiť prídavnú súpravu AT 41519. Systém sa skladá zo základnej
jednotky lisovacieho zariadenia a pohonnej jednotky (manuálnej alebo elektrickej). Pohonnú jednotku môžeme meniť podľa
aktuálnej situácie – v dielni, v priestoroch bez možnosti pripojenia k elektrickej sieti, v teréne a pod.
AT 41397 – LISOVACIE KLIEŠTE
obr. 1 AT 41397
Ľahko ovládateľné lisovacie kliešte vyrobené z vysoko odolnej zliatiny s oceľovými nosnými stĺpikmi. Lisovacia hlava je uložená
na bronzových ložiskách. Výmena jednotlivých lisovacích čeľustí je jednoduchá a rýchla. Transformácia lisu na hydraulickú, manuálnu
alebo poloautomatickú verziu je možné realizovať pomocou príslušenstva zobrazeného na obr. 1, 2, 3 (str. 7), 4 (str. 8).
Technická špecifikácia
Približná hmotnosť
2 kg
Možné kombinácie:
1 + 2 = manuálne používané lisovacie kliešte
1 + 3 + 4 = lisovacie kliešte používané spolu s pneumatickým / hydraulickým pohonom
AT 41519 – SÚPRAVA LISOVACÍCH ČEĽUSTÍ PRE REDUKOVANÉ HADICE
AT 41519
Súprava obsahuje dvoje lisovacích čeľustí určených pre redukované hadice. Biele čeľuste sú určené pre redukované hadice rozmeru
3/16“ R a čierne čeľuste pre rozmer 1/2“ R.
Dvoje ďalších čeľustí sú súčasťou hlavnej súpravy – červené (12/32“) a modré (5/8“).
AT 41396 – MANUÁLNA HYDRAULICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA
Manuálna hydraulická jednotka umožňujúca lisovať prakticky všade bez potreby zdroja stlačeného vzduchu alebo elektrickej
energie.
Technická špecifikácia
Hmotnosť
Lisovacia sila
Tesnosť zálisu
1,1 kg
5,6 t pri 700 bar
do 140 bar
obr. 2 AT 41396
AT 41097 – NOŽNICE NA KLIMATIZAČNÉ HADICE
Nástroj zabezpečujúci čistý a presný rez.
AT 41097
AT 41395 – HYDRAULICKÝ ADAPTÉR
Adaptér sa používa s AT 4137
Technická špecifikácia
obr. 3 AT 41395
Lisovacia sila
Tesnosť zálisu
Dĺžka predlžovacej hadice
5,6 t pri 700 bar
do 140 bar
1,8 m
7
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41374 – PNEUMATICKO-HYDRAULICKÁ POHONNÁ JEDNOTKA
Jednotka je ovládaná pneumaticky a do chodu sa uvádza pomocou zabudovaného pedála. Pneumaticko-hydraulická jednotka
sa pripája na rozvod stlačeného vzduchu štandardnou prípojkou – prácu je možné vykonávať bez akejkoľvek námahy aj na pracovnom
stole.
Technická špecifikácia
Tlak stlačeného vzduchu
Hmotnosť
Rozmery
Pracovný tlak
od 5 do 8 bar
10 kg
30 x 15 x 27 cm
700 bar
obr. 4 AT 41374
AT 41424 – REZAČKA KOVOVÝCH RÚROK
Rezačka kovových rúrok s priemerom od 3 do 16 mm.
špeciálna hadica pre R134a
(2)
univerzálna hadica pre R12 a R134a
(1)
AT 41424
KÓD
SSP90006G2G20
SSP90006G2G
SSP90008G2G20
SSP90008G2G
SSP90010G2G20
SSP90010G2G
SSP90006G2B20
SSP90006G2B
SSP90008G2B20
SSP90008G2B
SSP90010G2B20
SSP90010G2B
SSP90012G2B20
SSP90006GN1
SSP90008GN1
SSP90010GN1
SSP90012GN1
TYP
Malý priemer (06)
Malý priemer (06)
Stredný priemer (08)
Stredný priemer (08)
Veľký priemer (10)
Veľký priemer (10)
Malý priemer (06)
Malý priemer (06)
Stredný priemer (08)
Stredný priemer (08)
Veľký priemer (10)
Veľký priemer (10)
Veľký priemer (12)
Malý priemer (06)
Stredný priemer (08)
Veľký priemer (10)
Veľký priemer (12)
CHLADIVO
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R12 a R134a(2)
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
R134a(1)
DĹŽKA
20 m
50 m
20 m
50 m
20 m
50 m
20 m
50 m
20 m
50 m
20 m
50 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
SPOJKY NA VÝMENU ORIGINÁLNYCH HADÍC
Táto súprava umožňuje rýchlo a úsporne vymeniť ktorúkoľvek originálnu hadicu, bez čakania na dodanie originálneho
náhradného dielu (dodacie lehoty sú často pomerne dlhé). Systém pozostáva z aplikácie dvoch špeciálnych spojovacích dielcov
súpravy a jednej hadice Diavia konvenčného typu, pre ktorú sa používa štandardná spojka, čím sa vytvára alternatíva originálnej
náhradnej hadice.
Prednosti tohto systému sú:
– nižšia cena oproti originálnemu náhradnému dielu
– kratší čas inštalácie v porovnaní s originálnym náhradným dielom
– nie je potrebné čakať na dodávku originálneho náhradného dielu
– vysoká flexibilita použitia
– možnosť objednávky jednotlivých dielov zo súpravy
K dispozícii sú nasledovné súpravy:
AT 41440 AT 41470 AT 41480 AT 41497
AT 41440
AT 41470
AT 41480
AT 41497
– pre ALFU ROMEO, FIAT a LANCIU
– pre AUDI
– pre VOLKSWAGEN
– pre ALHAMBRU, GALAXY a SHARAN
8
orig. hadica
Delphi hadica
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41440 – ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA
AT 41470 – AUDI
9
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41480 – VOLKSWAGEN
AT 41497 – ALHAMBRA, GALAXY, SHARAN
10
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41379 – „LOKRING“ – SÚPRAVA NA OPRAVY TVAROVANÝCH KOVOVÝCH RÚROK
KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
Spojky „LOKRING“ sa skladajú z dvoch špeciálnych objímok, ktoré sa nasúvajú na kalibrovanú manžetu, ktorá stlačí konce
spojovacích rúrok, čím je vytvorené tesné spojenie medzi vlastnou manžetou a rúrkami. Pomocou systému „LOKRING“ je možné rýchlo
a jednoducho opraviť akúkoľvek kovovú rúrku klimatizačného systému. Tým predídeme nákladnej výmene celého dielu alebo oprave
zváraním. Spojka „LOKRING“ zaručuje dokonalú tesnosť spoja. Súprava obsahuje rôzne tvarované spojky (rovné, 90° a pod.),
čo umožňuje vytvárať rúrky akýchkoľvek tvarov.
Aplikácia spojky „Lokring“
Spojky „Lokring“ sa aplikujú pomocou špeciálnych pákových klieští so západkou, čo veľmi uľahčuje dotláčanie spojok.
Ku kliešťam patria 4 dvojice čeľustí pre 4 spojky rôznych rozmerov a jedným balením utesňovacieho lepidla „Lokrep“, ktoré zaručuje
dokonalé utesnenie i v prípade malých nerovností na spojovaných rúrkach.
Spôsob použitia
– Dôkladne očistiť oba konce spojovaných rúrok (obr. 1)
obr. 1
–
Naniesť tesniace lepidlo „Lokrep“ na oba konce spojovaných rúrok (obr. 2)
–
Zasunúť oba konce spojovaných rúrok do príslušnej spojky (obr. 3)
–
Pomocou špeciálnych klieští stlačiť takto umiestnenú spojku (obr. 4)
Technická špecifikácia spojky „Lokring“
Zvýšená mechanická a elastická odolnosť
nominálny pracovný tlak 50 bar
Bezpečnostný faktor
1 : 4 (200 bar)
Široké pole tepelného rozsahu použitia
-50 > +150 °C
Vysoká spoľahlivosť: tesnosť spojky pri tlaku, keď dochádza k explózii, je vyššia ako tlak, ktorý poškodí vlastný materiál,
z ktorého sú vyrobené spojovacie rúrky. Spájané alebo opravované potrubia nie je potrebné špeciálne upravovať: z koncových
spojovaných častí postačuje odstrániť nečistoty, mastnotu alebo farbu.
Ďalšie charakteristiky
Spojka „Lokring“ sa dodáva vo vyhotovení z hliníka alebo mosadze, podľa typu spojovaného potrubia. Hliníková spojka
sa používa, ak jedna spojovaná rúrka je vyhotovená z hliníka; mosadzná spojka sa používa v ostatných prípadoch.
Podľa veľkosti priemeru opravovanej rúrky alebo vyrábaného potrubia sa používajú rôzne typy spojok.
Opravovať možno potrubia s vonkajším priemerom od 8 mm do 19 mm.
Technická špecifikácia spojky „Lokring“
obr. 2
∆
8
9,53
10
12
12,7
15,8/16
mosadz – kód
600STD8
600STD9
600STD10
600STD12
600STD13
600STD16
Príslušenstvo k spojkám „Lokring“
041379.3 – lepidlo Lokrep
obr. 3
obr. 4
11
hliník – kód
600ALD8
600ALD9
600ALD10
600ALD12
600ALD13
600ALD16
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
UV LAMPY NA VYHĽADÁVANIE ÚNIKU NA KLIMATIZAČNÝCH SYSTÉMOCH
AT 41352 – 12V UV LAMPA S OCHRANNÝMI OKULIARMI
UV lampy sú neodmysliteľnou pomôckou pre špecializované servisy, ktoré sa zaoberajú servisom klimatizačných systémov.
UV lampa pracuje s napätím 12 V, preto je možné ju napojiť priamo na autobatériu. Dĺžka pripojovacieho kábla je 4 m, čo umožňuje
používať lampu aj pri vozidlách veľkých rozmerov. Lampu nie je potrebné pred použitím predhrievať, jedným stlačením tlačidla je
pripravená na okamžité použitie. Robustnosť konštrukcie zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v zložitých pracovných podmienkach.
UV lampa sa odporúča používať v spojení s detektorom 041354.1. Silná koncentrácia svetelného lúča zvyšuje účinnosť lampy.
Životnosť hlavice lampy je cca 3 000 hodín nepretržitej prevádzky. Pre lepšie výsledky výrobca odporúča používať špeciálne ochranné okuliare.
AT 41352
AT 41536 – AKUMULÁTOROVÁ UV LAMPA S NABÍJAČKOU
Prenosná UV lampa predstavuje ideálne riešenie pri zisťovaní netesností klimatizačných systémov, ktoré nie je možné stiahnuť
počas údržby do dielne. Poľnohospodárske stavebné stroje a podobne. Kapacita batérie, ktorou je lampa vybavená, zaručuje vysoký
výkon a dlhý čas prevádzky bez potreby dobíjania. Súprava, ktorá je chránená praktickým prepravným kufríkom, obsahuje lampu,
nabíjačku a ochranné okuliare.
AT 41536
AT 41530 – SÚPRAVA APLIKAČNÝCH ADAPTÉROV S UV LAMPOU
UV lampa, ktorá je súčasťou tejto súpravy, je vybavená špeciálnymi pripojovacími káblami, ktoré umožňujú priame napojenie
lampy na akumulátor vozidla. Súprava obsahuje UV lampu, ochranné okuliare, aditívum (10 dávok) a univerzálne pripojovacie
adaptéry pre všetky druhy plničiek R134a.
AT 41530
99040013 – UV LAMPA 12 V/220 V, ochranné okuliare
00070001 – UV LAMPA 12 V s príslušenstvom – adaptér na autobatériu,
adaptér do zapaľovača vozidla, ochranné okuliare
99040013
00070001
AEK 145 – UV lampa (s led diódami na tužkové batérie), ochranné okuliare
AEK 145
12
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41353 – SÚPRAVA ADAPTÉROV NA APLIKÁCIU ADITÍVA
Adaptéry sa používajú na aplikovanie aditíva do klimatizačného systému R134a. Súprava je použiteľná s ktorýmkoľvek typom
plničky a umožňuje aplikáciu jednorazových aditív, aj aditív, ktoré je potrebné dávkovať do špeciálnej kalibrovanej nádobky. Súpravu
je možné použiť aj s jednorazovými dávkami aditív pre systémy R134a prostredníctvom adaptéra 1/2“ ACME.
AT 41353
AT 41537 – MANUÁLNE DÁVKOVACIE ZARIADENIE DETEKČNÉHO ADITÍVA
(DÁVKOVAČ + FĽAŠA S ADITÍVOM)
Pomocou tohto zariadenia je možné presne nadávkovať aditívum na zisťovanie netesností do klimatizačného systému, a to aj
keď je systém pod tlakom (dávkovací tlak – 11 bar, resp. 150 psi). Konštrukcia zariadenia zabezpečuje, že do klimatizačného systému
sa nedostane spolu s aditívom aj vzduch. Jednoduchá obsluha, zariadenie je vyrobené z odolného plastu, ktorý znesie aj najdrsnejšie
zaobchádzanie. Zariadenie pozostáva z dávkovacej pištole, pripojovacej hadice s R134a rýchlospojkou, fľaše s aditívom (64 dávok),
adaptéra R12, odvzdušňovacieho ventilu.
AT 41537
Objednávacie kódy jednotlivých komponentov:
041537.2 – pripojovacia hadica
041537.3 – adaptér R12
041537.1 – adaptér R134a
041537.4 – odvzdušňovací ventil
041537.5 – fľaša s aditívom (64 dávok)
041354.1 – ADITÍVUM PRE R134a – 12 KS
Aditívum je balené v praktických jednorazových fľaštičkách. Každá fľaštička obsahuje dávku pre jeden klimatizačný systém
osobného vozidla. Aditívum je vhodné pre všetky systémy pracujúce s kompresorovým olejom PAC – ESTERE.
041354.1
980000029 – UNIVERZÁLNE ADITÍVUM PRE R134a A R12
24- KUSOVÉ BALENIE PO 7,5 ml
980000037 – ADITÍVUM PRE R134 A R12 240 ml BALENIE
980000029
AEK 161 – SAPONÁT NA ČISTENIE DETEKČNÝCH PRÍPRAVKOV
980000037
AEK 161
13
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41533 – ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA
Tento detektor reaguje na všetky plyny CFCs (R12, R11), HFCs (R134s, R404a, R507) a HCFCs (R22, R123). Detektor
je automatický a nie je potrebné jeho nastavenie na jednotlivé typy plynov. Vlhkosť a kontaminácia pracovného prostredia
je kompenzovaná automaticky. Akustický a vizuálny signál s variabilnou intenzitou, presne určí miesto úniku. K novému detektoru
sa dodáva aj náhradný snímač.
Technická špecifikácia
Základné balenie obsahuje
Citlivosť na CFC, HCFC, HFC
Ovládacie prvky
AT 41533
Kontrolka LED
Nastavenie kontaminácie
Zdroj napájania
Hmotnosť s batériami
Prevádzkový teplotný rozsah
Certifikácia
Rozmery
snímač, 2 alkalické batérie typu „D“ a výmenné filtre
únik 3 g za rok
trojpolohový posuvný prepínač:
(vypnutý – nízka citlivosť – vysoká citlivosť)
žltá signalizuje vybitie batérií
automatická
2 akumulátorové batérie typu C
500 g
od -27 °C do +50 °C
CE
21,5 x 8,8 x 5,7 cm
OLEJE
OLEJ PAG PRE KOMPRESORY ZARIADENÍ AC
AT 41245 – ISO 45
AT
AT
Ford (FX 15, FX15, FX 10) – Harrison, GM, Delca (CVC) – Honda (Hadsys) Mitsushita (Scroll)
– Mitsubishi (ScrolL) – Nippondenso (10P,10PA, CA, SC, SB, SE) – Panasonic (Scroll) – Sanden
(SD7H Type C, SD7B10, SD7V, TR Scroll) – Diesel Kiki (CD17, DCW 17, 13 CH, 15 CH) Tama Seskusyo
(16 CH, 17 CH, DKS26TM 31), Unicla (Z 145, Z 150, Z 170) – York/ CCI (200, 209, 210)
41238 – ISO 100 Nippondenso (TV) – Sanden (SD5H, SD7H Type A&B) – Seiko, Seiki (SS Rotary) – Seltec (SDV
– 14C &D, KC45 &50) Zexel (All piston compressor)
41244 – ISO 150 Harrison, GM, Delco (A6, R4, HR6, V5, HR17)
V baleniach po 236 ml
AT 41245 AT 41238 AT 41244
BALENIA OLEJA ESTERE PRE KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA
AT 41384 – ISO 100 Balenie olej Estere RL 100 S R134a (1 plechovka, objem 1 liter)
AT 41385 – ISO 100 Balenie olej Estere RL 100 S R134a (12 plechoviek, objem 1 liter)
AT 41391 – ISO 100 Balenie olej Estere RL 100 S R134a (1 plechovka, objem 1 liter)
OLEJE PRE PLNIČKY CHLADIVA
41197
– olej pre vývevu plničky Refmatik Plus (900 cm3 balenie)
41133
– olej pre vývevy zariadení AT41363 a AT41367 (1 l plechovky)
041363.1 – olej pre hermetické kompresory
AT 41384 AT 41385 AT 41391
AT 41420 – OCHRANNÝ PRÍPRAVOK PRE TESNIACE SPOJE O-RING
Prípravok špeciálne vyvinutý pre automobilové klimatizačné systémy
– Zabraňuje poškodeniu a zadieraniu počas inštalácie tesnení O-ring
– Zaručuje dlhšiu životnosť tesnení O-ring a tesnení všeobecne
– Je kompatibilný s plynom R12 a R134a.
041392/1 – PRÍPRAVOK NA ZNIŽOVANIE TRENIA
AT 41420
041392/1
Prípravok sa pridáva do klimatizačných zariadení (aplikuje sa počas inštalácie alebo počas údržby) a redukuje trenie, pracovnú
teplotu počas činnosti, znižuje vibrácie a hlučnosť. Chráni predovšetkým pred zadieraním kovových povrchov.
Neovplyvňuje viskozitu olejov (syntetických PAG, ESTERE, ani minerálnych),
nepoškodzuje tesnenia používané v klimatizačných zariadeniach (R12 a R134a).
Dávkovanie: 6 % množstva oleja použitého v zariadení AC (príklad: do 100 g oleja pridať 6 g aditíva).
14
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
DIAGNOSTICKÝ MANUÁL
Tento manuál je užitočnou pomôckou pri efektívnej diagnostike najbežnejších porúch, ktoré sa vyskytujú na klimatizačných systémoch.
Postupy obsiahnuté v tejto publikácii samozrejme nemôžu popisovať všetky poruchy, ktoré sa na klimatizačnom zariadení môžu
vyskytnúť, a preto je potrebné, aby technik vedel skombinovať informácie z diagnostického manuálu s technickou podporou, ktorú
poskytujú technici zástupcu Delphi.
TSP0695001 – O-RING SÚPRAVA ALFA ROMEO
Súpravy O-ring tesnení OE a iných drobných súčiastok (ventilčeky, ochranné krytky...), ktoré sú zameniteľné za súčiastky
v originálnych klimatizáciách.
ORIGINÁLNE SÚPRAVY TESNENÍ O-RING, KRYTKY VENTILOV, VENTILČEKY
TSP0695001
o-ring súprava Alfa Romeo
TSP0695002
o-ring súprava Audi-Volkswagen
TSP0695003
o-ring súprava BMW
TSP0695004
o-ring súprava Citroen-Peugeot
TSP0695005
o-ring súprava Ford (1)
TSP0695006
o-ring súprava Ford (2)
TSP0695007
o-ring súprava Fiat
TSP0695008
o-ring súprava Mercedes
TSP0695009
o-ring súprava Opel (1)
TSP0695010
o-ring súprava Opel (2)
TSP0695011
o-ring súprava Renault
TSP0695012
o-ring súprava Rover
TSP0695013
o-ring súprava Volvo/Saab
TSP0695015
Súprava ventilčekov
TSP0695016
o-ring súprava pre kompresory
TSP0695017/1
o-ring univerzálna súprava
TSP0695018/1
Ochranné krytky servisných ventilov
TSP0695019/1
Súprava tesnení pre kompresory GM
TSP0695020
Súprava dvojitých o-ring tesnení
TSP0695021
Držiak pre súpravu tesnení o-ring
TSP0695022
Súprava retrofit
TSP0695023
Servisná súprava pre rúrky Ford
TSP0695024
Kompletná servisná súprava
TSP0695025
o-ring súprava Suzuki-Mitsubishi
TSP0695026
o-ring súprava Honda-Nissan
TSP0695027
o-ring súprava Subaru-Toyota
TSP0695028
o-ring súprava Hyundai
TSP0695029
Zostava súprav pre ázijské vozidlá s držiakom
15
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
PREPLACHOVANIE KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
AT 41415/1 – SÚPRAVA NA PREPLACHOVANIE KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ
Táto súprava je vybavená oceľovou nádržkou (s ventilom) s objemom 400 cm3, robustnou hadicou a aplikačnou pištoľou,
svorkou a zbernou nádobou. Využíva sa na zachytávanie kvapaliny použitej pri preplachovaní. Zariadenie je vhodné pre všetky typy
produktov používaných na preplachovanie (R141b atď.), odporúčame však používať výrobok AT 41425. Prípravok na umývanie
je naplnený v nádržke pod tlakom (od 4 do 8 bar), alebo tlakom dusíka pomocou prípojky spätného ventilu.
AT 41425 – PRÍPRAVOK NA UMÝVANIE ZARIADENÍ AC
AT 41415
Tento prípravok je ekologický a netoxický (odaromatizovaný uhľovodík) a neobsahuje znečisťujúce substancie, ako napr. tenzoaktivátory,
glykolické étery a halogénované uhľovodíky. Nepoškodzuje a nespôsobuje deformácie elastomerov (guma) alebo syntetických
materiálov. Zápalný bod, ktorý je až pri 700 °C, poskytuje značnú bezpečnosť oproti rozpúšťadlu benzínového typu. Umožňuje
odstránenie všetkých pevných častíc z oleja, potrubí a tepelných výmenníkov (výparník a kondenzátor). Počas odparovania možno
vykonávať všetky operácie bežnej údržby zariadenia AC.
Je ideálnou náhradou za CFC – R 113, má vynikajúce čistiace vlastnosti a krátky čas odparovania. Je kompatibilný so všetkými
chladiacimi náplňami (CFC, HCFC, HFC).
Dodáva sa v 5-litrovom balení.
ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA VÝPARNÍKA A VZDUCHOVÝCH ROZVODOV
AT 41425
V ponuke sú dva antibakteriálne prípravky, ktoré zodpovedajú prísnym toxikologickým a funkčným kritériám. Prípravky sa používajú
na odstraňovanie plesní, ktoré sa môžu vytvárať vnútri obalu výparníka a navonok sa prejavujú nepríjemným zápachom v kabíne
vozidla. Okrem samotného odstránenia už existujúcej plesne vytvorí prípravok ochranný povlak, ktorý zabráni vzniku novej plesne.
AT 41428 – ACAT 30 – silná antibakteriálna ochrana výparníka
AT 41434 – ACAT 40 – štandardná antibakteriálna ochrana výparníka
ANTIBAKTERIÁLNY SPREJ „TEROSEPT“
Terosept je dezinfekčný prostriedok na vodnej báze určený na likvidáciu baktérií a plesní v klimatizačnom systéme automobilu.
Terosept má výborné dlhotrvajúce účinky, účinné látky v ňom obsiahnuté zničia baktérie a plesne a dlhodobo zabraňujú ich ďalšiemu
vzniku. Terosept je dodávaný v jednorazovom balení (sprej) alebo v kanistri na aplikáciu pištoĺou (Profi AC 650).
AT 41428
AT 41434
211776 – TEROSEPT DODÁVANÝ V 5-LITROVOM BALENÍ
211776
211777 – ANTIBAKTERIÁLNY SPREJ TEROSEPT
Jednorazový bakteriálny sprej s obsahom 250 ml.
256001 – APLIKÁTOR PROFI AC65
Aplikátor je určený pre servisy, ktoré používajú na ošetrenie klimatizačných systémov antibakteriálne spreje vo väčších baleniach (5 l).
211777
256001
16
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41531 – CLICK LOCK
Systém Click Lock ponúka jednoduchý spôsob, ako identifikovať konkrétny klimatizačný systém a zároveň ponúka aj ochranu
systému pred neautorizovanými zásahmi. Existuje iba jeden spôsob, ako zo systému odčerpať chladivo, systém vákuovať a opäť
naplniť chladivom, a to využiť servisné ventily. Click Lock zabezpečí ochranné krytky servisných ventilov tak, aby nebolo možné ich
demontovať. Správne uzavretý Click Lock sa voľne otáča okolo servisného ventilu, a pokiaľ dôjde k pokusu o jeho odstránenie, Click
Lock praskne a nie je možné ho opätovne použiť. V každej súprave Click Lock sú zároveň identifikačné čísla, ktorými je možné
jednotlivé zámky označiť a tým do budúcnosti zabezpečiť ich jednoduchú identifikáciu. Zámky Click Lock sú farebne rozlíšené – červený
zámok sa používa na servisný ventil tlačnej strany a modrý na servisný ventil sacej strany klimatizačného systému. Systém Click Lock
je kompatibilný s akýmkoľvek servisným ventilom, ktorý sa bežne používa v automobilovom priemysle.
AT 41531
AT 41531
AT 41306/1 – MONTÁŽNA SÚPRAVA
Súprava obsahuje bežné náradie používané pri montáži klimatizačných zariadení
– Kruhové frézy rôznych priemerov
– Kónickú frézu
– Skrutkovač
– Adaptéry
– Rukavice a ochranné okuliare
AT 41306/1
AT 41066/1 – PNEUMATICKÁ PÍLKA
Náradie zodpovedajúce normám CE, všestranne využiteľné, určené na rýchle, presné a ľahké rezanie plechov a syntetických materiálov. Prípojka na tlakový vzduch: 1/4 GAS
AT 41066/1
AT 41409 – HREBEŇ NA CHLADIACE LAMELY TEPELNÝCH VÝMENNÍKOV
Hrebeň slúži na narovnávanie chladiacich lamiel, tepelných výmenníkov (výparníky, kondenzátory).
AT 41409
17
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
BEŽNÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL
070001R – ANTIKONDENZAČNÁ PÁSKA (9,25 m)
070054R – TESNIACA PÁSKA (10 x 2 – L – 6 m)
070001R
070054R
039001 – BEŽNÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL
039001
AT 41394, AT 41518 – REZAČKA ZÁVITOV
Rezačka na opravu poškodených závitov
AT 41394 – je určená na rezanie závitov v palcových mierkach
AT 41518 – je určená na rezanie závitov v metrických mierkach
Tieto dve súpravy umožňujú obnovenie poškodeného závitu. Výmena niektorých častí, napríklad kondenzátora alebo kompresora,
zapríčinená banálnym poškodením závitu, je potom v niektorých prípadoch zbytočná.
AT 41394
AT 41520 – SÚPRAVA NA OPRAVY KOMPRESOROV
Pomocou výbavy, ktorú obsahuje táto súprava, možno vymeniť elektromagnetickú spojku nasledujúcich kompresorov:
Harrison
– typy
VS,
HDA6
R4, A6
Sanden
– typy SD505 SD507 D508
SD508 SD510 SD7H15 SD5H13
Ostatné
– typy F50
C171
6P148
AT 41520
AT 41418 – NÁRADIE NA ROZOBERANIE EXPANZNÝCH VENTILOV
Súprava na rozoberanie expanzných ventilov zabudovaných do hadice klimatizačného systému.
AT 41418
18
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AT 41419 – SÚPRAVA NA ROZOBERANIE HADICOVÝCH SPOJOK OE
PRE VOZIDLÁ FORD, VOLVO, HYUNDAI
Výbava umožňuje rýchlu a bezpečnú výmenu všetkých originálnych hadíc chladiacej náplne zariadení AC. Je určená pre vozidlá
Ford, Volvo, Hyundai a je vhodná pre všetky rozmery hadíc (3/8“, 1/2“, 5/6“, 3/4“). Súprava obsahuje špeciálne adaptéry
určené na rozoberanie originálnych koncoviek na klimatických hadiciach Ford, Volvo, Hyundai.
AT 41419
AT 41429 – SÚPRAVA NA ROZOBERANIE HADICOVÝCH SPOJOK OE
PRE OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ OPEL, VOLKSWAGEN
Výbava umožňuje rýchlu a bezpečnú výmenu všetkých originálnych hadíc chladiacej náplne zariadení AC. Je určená pre vozidlá
Opel a Volkswagen a je vhodná pre všetky rozmery hadíc (3/8“, 1/2“, 5/6“, 3/4“). Súprava obsahuje špeciálne adaptéry určené
na rozoberanie originálnych koncoviek na klimatických hadiciach Opel a Volkswagen.
AT 41429
SERVISNÁ SÚPRAVA – RETROFIT
AT 41416 – PREDLŽOVACIE HADICE RETROFIT
Tieto hadicové adaptéry umožňujú naplniť retrofitovaný systém vybavený plniacimi ventilmi R12 plničkou R134a.
AT 41417 – SÚPRAVA RETROFIT
Súprava obsahuje všetok potrebný materiál na zmenu klimatizačného systému R12 na systém R134a – sortiment O-RING
tesnení, adaptéry pre plniace ventily, etikety a nástroje potrebné na túto procedúru.
AT 41416
AT 41417
TSP 0695015 – VENTILČEKY PRE PLNIACE VENTILY
Súprava ventilov pre klimatizácie
0695172
0695173
0695185
0695204
TSP 0695015
R134A200
– SÚPRAVA TESNIACICH
„O“ KRÚŽKOV – 200 ks
99-191241-00
– SERVISNÉ VENTILY
R134A200
99-191241-00
19
0695205
0695206
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AEK 130A – ADAPTÉR NA APLIKÁCIU
AEK 114 – ADAPTÉRY RETROFIT
ADITÍVA DO CHLADIACEHO OKRUHU R12
AEK 109A – SPOJKA S VENTILOM
NA VYSOKÝ TLAK PRE R12
AEK 109B – SPOJKA S VENTILOM
NA NÍZKY TLAK PRE R12
AEK 134 – DEMONTÁŽNY PRÍPRAVOK
AEK 135 – DEMONTÁŽNY PRÍPRAVOK
NA VENTILČEKY – VYSOKÁ STRANA R134a
NA VENTILČEKY – NÍZKA STRANA R134a
AEK 136 – DEMONTÁŽNY PRÍPRAVOK
AEK 137 – DEMONTÁŽNY PRÍPRAVOK
NA VENTILČEKY S ODBOČKOU
– VYSOKÁ STRANA R134a
NA VENTILČEKY S ODBOČKOU
– NÍZKA STRANA R134a
AEK 141 – 14 MM
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
AEK 116 – ADAPTÉR
AEK 110 – HADICE NA NÍZKY
PRE ZÁSOBNÍK CHLADIVA
A VYSOKÝ TLAK, 300 CM
AEK 142 – RÝCHLOSPOJKA R134a
S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM
– VYSOKÁ STRANA
20
AEK 143 – RÝCHLOSPOJKA R134a
S ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILOM
– NÍZKA STRANA
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
AEK 112 – ŠPECIÁLNY ADAPTÉR PRE VOLVO AEK 113 – ŠPECIÁLNY ADAPTÉR PRE AUDI
AEK 108A – RÝCHLOSPOJKA R134a
AEK 108B – RÝCHLOSPOJKA R134a
AEK 111 – HADICE NA NÍZKY
A VYSOKÝ TLAK, 60 CM
AEK 170 – MANOMETER NA NÍZKY
A VYSOKÝ TLAK S VENTILMI
043141 – ŠTANDARDNÉ ADAPTÉRY
AT 41421 – ŠPECIÁLNE ADAPTÉRY
RETROFIT
RETROFIT
AT 41422 – ŠPECIÁLNE ADAPTÉRY
AT 41517 – ŠPECIÁLNY ADAPTÉR
PRE VYSOKÝ TLAK
PRE NÍZKY TLAK
RETROFIT
NA PLNIACI VENTIL
Umožňuje napojenie hadice so štandardnou koncovkou
na plniaci ventil Renault Laguna.
Renault Laguna.
AT 41521 – DEMONTÁŽNY PRÍPRAVOK NA VENTILČEKY
K dispozícií sú dva rôzne nástroje:
AT 41298 – štandardné ventily
AT 41521 – ventily Ford/Renault
AT 41521
AT 41298
21
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
ČO JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ PO UKONČENÍ MONTÁŽE
KLIMATIZÁCIE PRED NAŠTARTOVANÍM VOZIDLA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VONKAJŠIA
TEPLOTA
[°C]
15,5
21
26,5
32
38,8
43
Skontrolujte stav všetkých prevádzkových kvapalín vozidla. Ak bol demontovaný chladič, naplňte systém rovnakým množstvom
chladiacej zmesi, a ak je to nutné, dolejte nemrznúcu zmes.
Skontrolujte prípadné netesnosti vody, oleja alebo vzduchu v okruhoch motora, bŕzd, posilňovača riadenia, posilňovača bŕzd atď.
Skontrolujte správne napnutie klinových remeňov. Ak tieto neboli menené, skontrolujte aj opotrebenie.
Uistite sa, že jednotlivé časti sa o seba neotierajú a následne neúmerne neopotrebúvajú.
Podrobne skontrolujte elektrické zapojenie klimatizácie a všetky zásahy, ktoré boli v rámci inštalácie urobené na elektrických
obvodoch vozidla.
Odčerpajte z chladiaceho systému vzduch a skontrolujte jeho tesnosť pomocou plničky (-1bar).
Naplňte systém odporúčaným množstvom chladiva podľa montážneho návodu.
Porovnajte namerané hodnoty na klimatizačnom zariadení s hodnotami uvedenými v nasledovnej tabuľke.
Nastavte termostat výparníka na vyznačenú polohu ak je vyznačená).
Skontrolujte, či chladiace ventilátory spínajú v súlade s požadovanými hodnotami teploty chladiacej zmesi motora a teploty
chladiaceho média.
Skontrolujte, či sa ventilátory otáčajú správnym smerom.
Preverte tesnosť systému elektronickým detektorom chladiva alebo UV lampou.
Skontrolujte, či vnútorný ventil pracuje pri všetkých rýchlostiach.
Skontrolujte, či je kompresor klimatzácie vypnutý, ak je vypnutý vnútorný ventilátor.
Skontrolujte správnu funkciu recirkulačnej klapky a solenoidového ventilu (ak je ním vozidlo vybavené).
Skontrolujte, či funguje ZAP/VYP tlačidlo klimatizácie a či je riadne podsvietené.
Po cca 15 min. chodu motora skontrolujte znova napnutie klinových remeňov. Ten istý proces je nutné zopakovať po 15 000 km.
TABUĽKA REFERENČNÝCH TLAKOV
KOMPRESOR S VARIABILNÝM
FIXNÝ
OBJEMOM VALCOV
OBJEM VALCOV
(napr. HARRISON V5)
(napr. KOMPRESOR SD7H15, SS121DS1, atď)
R134a
R134a
R12
B.P.
A.P
B.P.
A.P.
B.P.
A.P.
[kg/cm2]
[kg/cm2]
[kg/cm2]
[kg/cm2]
[kg/cm2]
[kg/cm2]
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
min
max
1,5
2,3
9,5
13
0,5
3
9,5
13
0,5
3
8,5
12
1,5
2,3
12,5
17,5
0,5
3
12,5
17,5
0,5
3
10,5
17,5
1,5
2,3
14
20,5
0,5
3
14
20,5
0,5
3
12,5
19
1,5
2,5
16
24
0,5
3,5
16
24
0,5
3,5
14
22
1,5
2,5
18,5
25,5
0,5
3,5
18,5
25,5
0,5
3,5
16
23
1,5
2,5
22
28
0,5
3,5
22
28
0,5
3,5
19
25
22
A/C PLNIČKY A NÁRADIE
INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ AUTOKLIMATIZÁCIÍ, KTORÉ MUSÍ DODRŽIAVAŤ TECHNIK,
VYKONÁVAJÚCI MONTÁŽ. AK TAK NEKONÁ, BUDE SA ZODPOVEDAŤ PRIAMO ZÁKAZNÍKOVI.
•
•
•
•
•
•
•
•
Vo vozidlách vybavených bezpečnostnými systémami ako AIR-BAG alebo PROCON-TEN, je tieto nutné demontovať podľa
inštrukcií výrobcu.
ĽAVÁ, resp. PRAVÁ strana sa udáva v materiáloch v smere jazdy: PRAVÁ - strana spolujazdca (ĽAVÁ - strana vodiča).
Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice dotiahnuté podľa údajov výrobcu klimatizácie alebo výrobcu vozidla. Sila, ktorou
sa doťahujú skrutky a matice, nesmie v žiadnom prípade prekročiť predpísané hodnoty.
Skontrolujte, či sa nijaké časti vozidla alebo klimatizácie navzájom neodierajú. Dôraz je treba klásť na kontrolu pohyblivých
častí – napr. remenice, klinové remene atď.
Ak sa pri montáži vyrezávajú otvory do karosérie vozidla nevyhnutne sa musia tieto ošetriť antikoróznym prípravkom, ktorý
je priložený ku klimatizácii.
Ochranné záslepky hadíc odporúčame odstrániť až bezprostredne pred napojením. Týmto zabránime vniknutiu cudzích častíc
do chladiaceho okruhu.
Na tesniace krúžky koncoviek odporúčame pred napojením naniesť kvapku PAG oleja.
Odporučené množstvo chladiva je uvedené v montážnom návode. Toto množstvo je nutné uviesť na informačný štítok,
ktorý sa lepí do motorového priestoru vozidla.
KONCOVKA
5/8”
3/4”
7/8”
1“
MAXIMÁLNE UŤAHOVACÍ MOMENT (Nxm)
15.4 ÷ 17
15.4 ÷ 17
24.4 ÷ 27
24.4 ÷ 27
MAXIMÁLNE UŤAHOVACÍ MOMENT PRE SKRUTKY (Nxm)
ZÁVIT
SKRUTKY OCEĽOVEJ
SKUPINY
5.VIII
8.VIII
10.IX
M4 x0.7
1.8
2.9
4.2
M5 x0.8
3.4
5.5
7.5
M 6 x1
6.00
10
13
M 7 x1
11
16
21
M 8 x1.25
14
22
30
M 8 x1
15
23
32
M 10 x1.5
27
45
61
M 10 x1.25
31
50
67
M 10 x1
33
53
71
M 12 x1.5
51
78
105
M 12 x1.25
60
94
125
M 12 x1.75
84.8
119
143
M 14 x1.5
80
120
165
M 16 x1.5
120
185
255
M 18 x1.5
165
265
35D
M 20 x1.5
225
360
490
M 22 x1.5
295
480
640
M 24 x2
390
610
805
23
ROZM. KĽÚČA
(mm)
7
8
10
11
13
13
17
17
17
19
19
19
22
24
27
30
32
36
Download

A/C PLNIČKY A NÁRADIE