Plně automatický přístroj pro odsávání recyklaci a plnění chladiva
R134a do klima systémů vozidel;
podle normy SAE J-2788.
ECK 2900
Automatická sekvence funkcí:
ODSÁVÁNÍ /
RECYKLACE
ODPUŠTĚNÍ
OLEJE
VAKUUM
VSTŘIK
DETEKČNÍ
KAPALINY
NAPUŠTĚNÍ
NOVÉHO
OLEJE
NAPUŠTĚNÍ
CHLADIVA
Standardní vlastnosti a funkce přístroje:
• TEST TĚSNOSTI: automatický během fáze vakua
• PLNĚNÍ BOMBY: automatické, bomba zůstává v přístroji
• AUTOMATICKÉ ODPOUŠTĚNÍ nezkondezovaných plynů z bomby
• SERVISNÍ ALARM: akustický a vizuální signál při potřebě výměny
filtrů a pravidelné údržby přístroje
• USB PORT pro aktualizaci software a údajů v databance
• EVIDENCE CHLADIVA: pro vytvoření archivu a všech výdajích a
příjmech chladiva provedených přístrojem
• HESLO PRO OBSLUHU: PIN kód pro uživatele přístroje, jeho
neznalost znemožní zneužití přístroje nepovolanou osobou
• DISTRIBUČNÍ BLOK: vestavěný, patentovaný hydraulický blok
pro vysoký výkon a spolehlivost přístroje
• DATABÁZE ADVANCED: integrovaná databáze s údaji o množství
chladiva, umožňující její doplnění uživatelem
• SOFTWARE PRO PROPLACHOVÁNÍ systému klima ve vozidlech
Použití pouze s příslušenstvím AEK 102 - N7
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
SANIFLUX (SANI +) první přístroj
na světě s integrovaným dezinfekčním systémem pro interiér vozidla.
(Zelená barva krytu pro tuto výbavu).
SANI
(
1&/%*/
1"5&/5
MYCÍ SADA (AEK 102-N7) pro proplachování klima systému vozidla
chladivem. Hadice, bomba a adaptery jsou součástí sady.
DIAGNOSTICKÝ MODUL (DIAKIT)
vestavěný, pro všechny typy klima
systémů s možností tisku výsledků
analýzy a nápovědy k řešení závad.
XK770A000000 VERZE STANDARD
SADA PRO AUTOMATICKÉ VSTŘIKOVÁNÍ
DETEKČNÍ KAPALINY (UVKIT-7) se speciálním
smšťovacím zásobníkem. Hermetický zásobník
zamezí vniknutí vzduchu a vlhkosti do klima
systému vozidla.
PŘIPOJENÍ NA ZÁSOBNÍK S DUSÍKEM (N2)
(bomba s dusíkem není součástí sady). Přístroj
automaticky naplní klimasystém vozu dusíkem a
kontroluje na únik monitorováním přetlaku. V případě úniku hlásí alarm.
SADA PRO STATICKOU DIAGNOSTIKU
(KITSTA001.00) pro diagnostiku klimasystému vozidla.
?
Typ chladiva
R 134 a
Servisní procedura
zcela automatická nebo řízená
Napájení
220 - 240 V ; 50/60 Hz
Rozlišení váhy chladiva
10 g
Rozlišení váhy oleje
5g
Pracovní teplota okolí
11°- 49°C
Filtrační systém
2 filtry pro vlhkost
Vakuové čerpadlo
Kompresor
115 l/min; podtlak 0,1 mbar
12 cc, vysokotlaký
Rychlost recyklace
300 gr/min při kapalné fázi
Interní bomba s chladivem
22 kg, plnící
Délka hadic
Vnější rozměry
3m
550 x 650 x 1050 mm
Váha
Termální tiskárna
90 kg
standardní výbava
Manometry
třída 1
Displej
LCD
Snímač teploty v bombě
Ohřev bomby s chladivem
integrovaný
automatický
JEDINÁ FIRMA NA SVĚTĚ, KTERÁ
Plnička
ECOTECHNICS
a technologie
high - precision
1
2
Jedinečný desinfekční systém
integrovaný do přístroje na plnění
autoklimatizací
SANI
(
1&/%*/
1"5&/5
PROBLÉM
Na základě dlouholetého výzkumu a investic na poli
klimatizační techniky vyvinula firma ECOTECHNICS
unikátní technologii, jež umožnila vytvořit zcela no-
PÁRA + CHLAD + TEMNO
vou řadu plniček klimatizací se speciálními vlastnostmi; a tak se společnost ECOTECHNICS stala jedin-
TVORBA:
ným evropským výrobcem, který získal certifikát pod-
BAKTERIÍ + PLÍSNÍ + ZÁPACHU
le přísné normy SAE J - 2788.
TRVALÝ, NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH
Specifikace technologie
ALERGIE A DRÁŽDĚNÍ
(podle SAE J-2788)
1
A JEHO ŘEŠENÍ
Plnička musí odsát alespoň 95% chladiva
jež je náplní systému klimatizace vozidla i v obtížných podmínkách (nízká okolní teplota nebo
PLNIČKA KLIMATIZACÍ
pouze tekuté chladivo). Většina přístrojů na trhu
DESINFIKÁTOR KABINY
není schopna splnit tuto podmínku.
KOMBINOVANÁ PLNIČKA S
Odsátí 95% chladiva znamená:
A. Zvýšení ziskovosti a produktivity při každém
JAK TO FUNGUJE
* Operace je automaticky řízena
softwarem plničky klimatizace
* Desinfikátor je vestavěn do přístroje
* Není třeba dodatečné obsluhy
operátora
provedeném plnění vozidla.
B. Rychlejší návratnost investice do plničky.
2
Přístroj
Přístrojmusí plnit chladivo s přesností 14 gramů.
Naše testy nám přinesly poznatky, že přístroje v
současné době dostupné na trhu plní s tolerancí,
jež přesahuje 50 gramů.
Vyšší přesnost znamená:
A. Všechny A/C systémy vozidel neustále snižují
množství chladiva v obvodu, a z tohoto důvodu
je nezbytné respektovat co nejpřesněji předpis
výrobce na jeho množství v okruhu. Nakonec
účinnost systému klima je přímo závislá na
správném množství chladiva.
B. Předejde se tak stížnostem zákazníků, že jim
bylo naplněno nezdůvodnitelné množství
chladiva do systému autoklimatizace.
%#+SANI
%#+SANI
* Rozptýlení desinfekce ultrazvukem
* Kompletní
servis za 30 - 35 minut
* Certifikovaná desinfekční kapalina
MÁ 4 SERVISNÍ FUNKCE V JEDINÉM PŘÍSTROJI
Patentovaná proplachovací sada
ECOTECHNICS
3
Patentovaná
diagnostika
integrovaná do plničky
klimatizací
4
PATENT č.: EP 1177924 US 6,629,420
1
Diagnostika se stává stále více nezbytnou pro každého - ať už pro specialisty pro klima systémy vozidel, nebo pro
ty, kteří chtějí svoji činnost rozšířit o opravy A/C systémů.
2
VÝHODY
1
PATENT PENDING
2
* Snadné používání
* Rychlé
a přesné zjištění závady
* Tisk výsledků a návodu, jak odstranit nedostatky
* Spolehlivost
* Úspora nákladů, díky integraci do plničky
2
Statická diagnostika
Tento typ diagnostiky využívá hodnoty tlaku a teploty,
které zadá obsluha plničky podle údajů, které si přečte na manometrech plničky a teploměru, který je standardní součástí dodávky.
1
Proč proplachovat A/C okruh ve vozidle?
* Kompresor je pohybující se mechanický orgán a jako takový se samozřejmě
opotřebovává a - v čase - může dojít k jeho poškození.
* Správný postup opravy je takový, při němž se zevnitř okruhu odstraní veškeré
úlomky a nečistoty, které mohou ohrozit jeho správnou funkci a životnost; a
to předtím, než bude nainstalován kompresor nový.
* Mnozí výrobci kompresorů neuznávají opakované záruky, pokud systém nebyl
před instalací nového dílu prokazatelně vyčištěn, předtím, než byl komponent
nainstalován.
?
Novinky
* K proplachování nesmí být používány rozpouštědla, pouze chladivo!
* Díky přídavné vakuové bombě sada garantuje kompletní a bezpečné
odstranění všech nečistot a kovových částic.
* Přídavná bomba produkuje "ostrou sílu" , která protlačí chladivo přes
každou překážku uvnitř systému.
Dynamická diagnostika
Součástí diagnostiky jsou snímače tlaku a teploty, které
zcela automaticky analyzují stav klima systému vozidla,
a zobrazují jej v eálném čase v průběhu měření.
Nakonec vytiskne protokol.
Výhody
* Urychlení proplachovací procedury - výrazná úspora času.
* Zatímco přístroj provádí proplachování, pracovník může dělat další práci.
* Nezávadné pro životní prostředí.
* Pokud je sada používána spolu s plničkou ECOTECHNICS vybaveným
příslušným software, je proplachování zcela automatické.
* Sada lze používat i na ostatních plničkách.
* Protože se používá pouze chladivo, není do systému vnešena žádná vlhkost.
* Jelikož nejsou užívány rozpouštědla, sada vyhovuje všem OEM výrobcům.
* Bezpečné a snadné používání.
Standardní sestava
Kufřík s univerzálními adaptéry, filtrem a hadicí.
Přídavná bomba 5 l.
Příslušenství za příplatek
Kovová přihrádka: AEK 102-N7-R2
VW adaptér: AEK 102-N7-R1
AEK102-N7
AEK102-N7-R1
Sherlock 2000 CLIMA TESTER
AEK102-N7-R2
Download

ECK 2900 - Přístroje pro plnění klimatizací