PŘEDPLNĚNÉ SPREJE NAPLNENÉ SPREJE
PŘEDPLNĚNÝ SPREJ pro běžné plničky sprejů
NAPLNENÉ SPREJE pre bežné plničky sprejov
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím
prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání
zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100
gramů). Doporučujeme však, aby takto
plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.
objednací číslo
obsah 400ml
00064233979
FILL IN
Naplnené dózy s voľným striekacím
prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami.
Dózy môžu byť plnené lakom podľa priania
zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100
gramov). Odporúčame však, aby takto
plnené spreje boli čo najskôr spotrebované.
FILL IN
balení/balenie
6
PŘEDPLNĚNÝ SPREJ pro plničku FILL CLEAN 1K - jednokomponentní
NAPLNENÉ SPREJE pre plničku FILL CLEAN 1K - jednokomponentný
Předplněné dózy s volným rozstřikovacím
prostředkem a dalšími pomocnými látkami.
Dózy mohou být plněny lakem podle přání
zákazníka přímo od prodejce (zhruba 100
gramů). Doporučujeme však, aby takto
plněné spreje byly co nejdříve spotřebovány.
Speciálně určen pro plničku Fill Clean systému - pro plnění sprejů bez nutnosti čištění.
objednací číslo
obsah 400ml
0006233975
FILL IN
Po dohodě dodáváme předplněné spreje pro
vodouředitelné barvy a 2K - dvoukomponentní
předplněné spreje.
Naplnené dózy s voľným striekacím
prostriedkom a ďalšími pomocnými látkami.
Dózy môžu byť plnené lakom podľa priania
zákazníka priamo od predajcu (zhruba 100
gramov). Odporúčame však, aby takto
plnené spreje boli čo najskôr spotrebovali.
Špeciálne určený pre plničku Fill Clean systému - pre plnenie sprejov bez nutnosti
čistenia.
FILL IN
balení/balenie
6
Po dohode dodávame naplnené spreje
pre vodouriediteľné farby a 2K - dvojkomponentné
naplnené spreje.
38
PLNÍCÍ SYSTÉM FILLCLEAN PLNIACI SYSTÉM FILLCLEAN
Dodáváme po dohodě na objednávku
Dodávame po dohode na objednávku
Všeobecné výhody systému
Všeobecné výhody systému
Definice FillClean systému:
FillClean je profesionální plnící systém pro
plnění sprejových dóz
v originálním barevném odstínu bez
potřeby čištění.
Definícia FillClean systému:
FillClean je profesionálny plniaci systém pre
plnenie sprejových dóz
v originálnom farebnom odtieni bez potreby
čistenia.
FillClean: jedinečná plnící technologie
Patentovaná, v praxi ověřená FillClean
plnící technologie umožňuje plnění
předplněných sprejů FillClean bez nutnosti čištění. Základem systému je pneumatická FillClean plnička sprejů. Tato technologie funguje ve spolupráci FillClean
plničky a předplněných sprejů, které jsou
koncipovány pro potřeby jednotlivých
lakovacích systémů různých výrobků:
FillClean: jedinečná plniaca technológia
Patentovaná, v praxi overená FillClean
plniaca technológia, ktorá umožňuje plnenie
predplnených sprejov FillClean bez nutnosti
čistenia. Základom systému je pneumatická
FillClean plnička sprejov. Táto technológia
funguje v spolupráci FillClean plničky a
predplnených sprejov, ktoré sú koncipované
pre potreby jednotlivých lakovacích
systémov rôznych výrobkov.
• 1K FillClean pro vodouředitelné laky
• 1K FillClean pro rozpouštědlové laky
• 2K FillClean - dvoukomponentní předplněný sprej, nutno vybrat pro konkrétní
lakovací systém k tomu určený 2K FillClean předplněný sprej
• 1K FillClean pre vodouriediteľné laky
• 1K FillClean pre rozpúšťadlové laky
• 2K FillClean - dvojkomponentný predplnený sprej, nutné vybrať pre konkrétny lakovací systém k tomu určený, 2K FillClean predplnený sprej.
Předplněný sprej FillClean je naplněn
namíchaným originálním barevným
odstínem. FillClean systém podporuje
aktivně:
Predplnený sprej FillClean je naplnený
namiešaným originálnym farebným
odtieňom. FillClean systém podporuje
aktívne
• obchodníky s barvami
• zpracovatele
• průmysl
• obchodníkov s farbami
• spracovateľa
• priemysel
Univerzálně použitelný jak pro systémy na
bázi vody, tak i pro rozpouštědlové
systémy.
Univerzálne použiteľný ako pre systémy na
báze vody, tak aj pre rozpúšťadlové
systémy.
Další podstatné výhody systému
Ďalšie podstatné výhody systému
• Zobrazení plněného odstínu na průsvitném víčku.
• Jednoduché plnění bez nutnosti čištění.
• Jistota při plnění.
• Přívětivý pro zdraví. Žádný kontakt
pokožky s lakem, ředidlem, rozpouštědly,
výpary, atd.
• Úspora času a nákladů.
• Žádné čištění.
• Krátký plnící čas. Max 25s.
• Odpovídá VOC předpisům.
• Nové obchodní příležitosti.
• Zobrazenie plneného odtieňa na priesvitnom viečku.
• Jednoduché poskytovanie služieb bez
nutnosti čistenia.
• Istota pri plnení.
• Prívetivý pre zdravie. Žiadny kontakt
pokožky s lakom, riedidlom,
rozpúšťadlom, výparmi, atď
• Úspora času a nákladov.
• Žiadne čistenie.
• Krátky čas naplnenia. Max 25s.
• Zodpovedá VOC predpisom.
• Nové obchodné príležitosti.
obj.č.: 0006990245
349
PLNÍCÍ SYSTÉM FILLCLEAN PLNIACI SYSTÉM FILLCLEAN
Postup při plnění spreje 1K (jednokomponentního)
1.
2.
Namíchaný odstín je
třeba promíchat.
4.
Plnící víčko nasadit na vytlačovací
válec tak, aby bylo řádně zajištěno.
5.
Na dózu nasadit plnící válec, do něj
zatlačit víčko spreje FillClean.
Naplnit namíchaný odstín do
víčka spreje.
8.
7.
Otočný talíř uvnitř plničky posunout
směrem nahoru tak, aby dóza byla
v plničce zafixována.
Nasadit trysku.
Okraj víčka přitlačit a pevně usadit.
6.
Dózu s namíchaným odstínem ve válci
vložit do plničky FillClean.
9.
Dvířka plničky zavřít směrem doprava.
11.
10.
3.
Dózu promíchat a vyzkoušet odstín.
Ventil prostříknout dnem vzhůru.
Odebrat válec a víčko.
12.
Plnící víčko zůstane ve víčku spreje
a zobrazuje tak namíchaný odstín.
40
Download

PŘEDPLNĚNÉ SPREJE NAPLNENÉ SPREJE