Informace o výrobku
www.polycasa.com
POLYCASA AKRYLON
AKRYLON XT JE NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ Z NAŠICH DESEK,
VHODNÁ PRO OBCHODNÍ STŘEDISKA, VITRÍNY PRODEJEN
NEBO SVĚTELNÉ PANELY.
Díky dokonalé průhlednosti a schopnosti vytvarování do podoby přesně podle představ návrháře vitríny
si jí téměř nevšimnete: materiál plní svou funkci, aniž by rušil při prohlížení vystavených výrobků.
Jestliže ji použijete pro reklamní a informační tabule, oceníte její odolnost proti uv záření – vašim produktům
se tak dostane takové propagace, jakou si zaslouží.
VLASTNOSTI
●
●
●
obré optické vlastnosti — desky vzhledem k dokonalé
D
průhlednosti nezkreslují barvy.
Vysoká kvalita povrchu — vynikající odolnost proti stárnutí.
ysoká stabilita a odolnost povrchu — s desetiletou
V
zárukou.
●
Materiál může být použit v kontaktu s potravinami a nápoji.
●
Snadná recyklovatelnost.
POUŽITÍ
●
S tavební konstrukce: světelné objekty, příčky, okna,
střešní okna, okna obytných přívěsů.
●
Osvětlení: barevná a opálová stínidla.
●
Technické prvky: pláště a kryty strojů.
●
●
●
eklama a výzdoba: písmena, vitríny, police,
R
panely, prodejní stojany.
Dopravní stavby: protihlukové bariéry.
alší možnosti použití: kontejnery, šablony pro popisy,
D
solária (desky v provedení propouštějícím uv záření: UVT).
SORTIMENT PRODUKTŮ
●
●
●
POPIS VÝROBKU
Akrylon XT je obchodní značka firmy Polycasa® pro
velkoformátové desky z polymetylmetakrylátu (PMMA)
vyráběné vytlačováním.
Materiál je termoplastický a je vhodný pro tvarování,
ohýbání nebo přímé použití v podobě přířezů
zhotovených na míru.
●
ůzné barvy desek v matném, mléčném, průhledném
R
a průsvitném provedení.
Standardní tloušťky od 1,8 do 15 mm.
S peciální provedení: desky Akrylon XT UVT
propouštějící uv záření.
a zvláštní objednávku lze dodat desky
N
nestandardních tlouštěk a barev.
Úplný přehled sortimentu obdržíte v místním středisku
služeb zákazníkům. Kontakty najdete na zadní straně brožury.
TECHNICKÉ INFORMACE
OBECNÉ
Vlastnost
Metoda
Jednotka
AKRYLON XT
Hustota
EN ISO 1183
g/cm
1,19
Vlastnost
Metoda
Jednotka
AKRYLON XT
Propustnost světla (3 mm)
EN ISO 13468-1
%
93
Index lomu nD
EN ISO 489
nD
1,492
Zákal (čirý AKRYLON XT)
ISO 14782
%
0,6
Vlastnost
Metoda
Jednotka
AKRYLON XT
Mez pevnosti v tahu
EN ISO 527-2
MPa
70
Tažnost
EN ISO 527-2
%
4
Modul pružnosti v tahu
EN ISO 527-2
MPa
3 200
Mez pevnosti v ohybu
EN ISO 178
MPa
115
Tvrdost stanovená vtlačováním kuličky
EN ISO 2039-1
N/mm2
175
Rázová houževnatost stanovená Charpyho metodou, bez vrubu
EN ISO 179
kJ/m2
17
Rázová houževnatost stanovená Charpyho metodou, s vrubem
EN ISO 179
kJ/m
2
Vlastnost
Metoda
Jednotka
AKRYLON XT
Teplota měknutí podle Vicata (B 50)
EN ISO 306
°C
105
Teplota průhybu při zatížení (A 1,8 MPa)
EN ISO 75
°C
95
Součinitel teplotní délkové roztažnosti
DIN 53752
K
70x10-6
3
OPTICKÉ
MECHANICKÉ
2
TEPELNÉ
Teplota termické degradace
Třída hořlavosti
-1
°C
EN 13501-1
>280
E
ELEKTRICKÉ
Vlastnost
Metoda
Relativní permitivita (50 Hz)
DIN 53483-2
Jednotka
AKRYLON XT
2,7
Relativní permitivita (1 kHz)
DIN 53483-2
3,1
Relativní permitivita (1 MHz)
DIN 53483-2
2,7
Dielektrická pevnost
DIN 53481
kV.mm
30
Elektrická pevnost
IEC 60243-1
kV.mm
10
Měrný povrchový odpor
IEC 60093
Ω
3x1015 až 3x1016
Měrný objemový odpor
IEC 60093
Ω.m
1x1013 až 5x1013
Další informace o celém
sortimentu výrobků Polycasa
si vyžádejte na následujících
adresách:
Velká Británie a Irsko
T: 00 44 28 67 74 11 11
Francie, Itálie, Řecko a Kypr
T: 00 32 14 57 67 11
Německo, Rakousko, Švýcarsko
T: 00 49 61 31 63 11 82
Španělsko a Portugalsko
T: 00 34 93 565 12 30
Střední a východní Evropa
T: 00 421 41 707 14 20 – 24
Benelux, Skandinávie
a všechny ostatní země
T: 00 32 14 57 67 11
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Polycasa
Van Doornelaan 2a
BE 2440 Geel
Belgie
T: 00 32 14 57 67 11
F: 00 32 14 58 96 21
E: [email protected]
W: www.polycasa.com
Polycasa nabízí distributorům
a průmyslovým partnerům široký
sortiment plastových desek z
různých polymerových materiálů
a v různých tloušťkách, rozměrech,
barvách, vzorech a povrchových
úpravách.
Značky firmy Polycasa:
Ačkoliv jsme věnovali velkou pozornost přesnosti informací, jsou poskytovány bez záruky a bez odpovědnosti, zejména (avšak nejen) bez odpovědnosti za jejich aktuálnost, kompletnost
nebo správnost, za dostupnost na trhu, vhodnost pro určité použití nebo zasahování do práv třetích stran. Uvedené barvy výrobků jsou jen pro informativní účely a nemusejí odpovídat
barvám aktuálních výrobků. Žádné názory uváděné v tomto dokumentu nejsou oficiálním prohlášením nebo závazným vyjádřením a nejsou určeny pro tvorbu nabídek nebo obchodních
smluv. © Polycasa Group, 2013, všechna práva vyhrazena.
V2.1
Download

Informace o výrobku