.2. TEXTIT® J




desky jsou vyrobeny z bavlněné tkaniny jako výztuže
dobrá odolnost proti slabým kyselinám i při vyšší teplotě umožňuje jeho
použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení,
má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy,
používá se na výrobu kluzných ložisek, větších ozubených kol, kladek,
kluzných částí strojů a zařízení, tlumících částí, skříňkových částí, pák,
táhel, ochranných kotoučů, podložek, obložení kluzných části lisů, těžkých
hoblovacích strojů, rámových pil, představuje konstrukční materiál při stavbě
pracujících v agresivním prostředí
1.3. TEXTIT® E



desky jsou vyrobeny z bavlněné tkaniny jako výztuže a modifikované k
rezolformaldehydové živice jako pojiva,
vyznačuje se výbornými kluznými a mechanickými vlastnostmi, dobrou
opracovatelností,
oproti textitu J má lepší elektrickou pevnost a odpor ve vlhkém prostředí, je
vhodný na výrobu různých součástek vysoce mechanicky a elektricky
namáhaných, používá se jak textit J pro elektrotechnické součástky se
zaručenou elektrickou pevností a izolačním odporem na elektroizolační
desky kostry, tělesa přístrojů, skříňkových částí rozvoden a rozvaděčů,
elektrických strojů a transformátorů.
Výrobní rozměry: 1100x1150, 1100x1750 mm,1100x2100 mm
Síly desek: 0,5 mm až 100 mm, jiné po dohodě s výrobcem
Vlastnosti
Hustota
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy (min)
Vrubová houževnatost Charpyho rovnoběžné s
vrstvami (min)
Pevnost v tlaku kolmo na vrstvy (min)
Zdánlivý modul pružnosti v ohybu (min)
Elektrická pevnost při 90°C v oleji kolmo na
vrstvy, pro sílu 3mm(min)
Průrazné napětí při 90°C v oleji ve směru
vrstev (min)
Permitivita při 48 Hz až 62 Hz (max)
Ztrátový činitel při 48 Hz až 62 Hz (max)
Izolační odpor po ponoření do vody (min)
Teplotní odolnost
Nasákavost ve vodě pro 3 mm(max)
Měrná
jednotka
g/cm3
MPa
Textit E
Textit J
(1,3 - 1,4)
100
(1,3 – 1,4)
110
kJ/m2
6,0
7,0
MPa
MPa
(7000)
(7000)
kV
12,0
1,5
kV
20,0
1,0
M?
T.I.
mg
5,5
5x10
120
162
120
249
Download

0519xxx TEXTIT - Katalogový list