Elastomery
MATERIÁLY NA BÁZI KAUČUKU
Společnost ECONOMOS® vyrábí syntetické pryžové materiály označované jako
ECORUBBER. Elastomery vykazují vysokou elasticitu a současně nízké moduly
pružnosti, pokud bychom je porovnávali s termoplasty. Elastomery rovněž nelze jako
termoplasty zpracovávat, jelikož při roztavení dochází ke ztrátě jejich struktury v
důsledku existence síťové chemické vazby. Použití:
Některé příklady: těsnicí prvky a pojiva, tlumicí součásti, AEPP v automobilovém průmyslu,
elastomerické pružiny, škrabáky, válce, síta, součásti spojek apod.
ECORUBBER1 - 85 Shore A - černý
[akrylonitril-butadienová guma - NBR]
dobrá dynamická odolnost proti prolámání
dobrá oděruvzdornost a odolnost proti opotřebení
mimořádná rezistence vůči minerálním olejům
maximální pracovní teplota: 100 °C
ECORUBBER-H - 85 Shore A - černý
[hydrogenovaný akrylonitril-butadienová guma - H-NBR]
zlepšené mechanické vlastnosti z hlediska pevnosti jako například pevnosti v tahu či
poměrného prodloužení v porovnání s materiálem typu ECORUBBER1 (NBR)
dobrá odolnost vůči nízké teplotě
vynikající odolnost vůči působení ozonu a tepla
dobrá odolnost vůči záření o vysoké energii
vhodný pro použití v potravinářství a průmyslu nápojů
maximální pracovní teplota: 150 °C
ECORUBBER2 - 83 Shore A - hnědý
[fluorokarbonová guma - FKM]
mimořádná chemická odolnost a současně odolnost vůči minerálním olejům vysoká odolnost
vůči působení ozonu a povětrnostním vlivům vynikající tepelná odolnost
velice dobrá odolnost proti ohni
vhodný pro použití v potravinářství a průmyslu nápojů maximální pracovní teplota: 200 °C
ECORUBBER3 - 85 Shore A - černý
[etylenpropylen dienová guma - EPDM]
nejnižší měrná hmotnost ze všech druhů pryžových materiálů
velice dobré mechanické vlastnosti jako například odolnost k vzniku
trhlin v důsledku vnějšího namáhání
dobrá chemická odolnost
mimořádná odolnost vůči povětrnostním vlivům a odolnost vůči působení vlhkosti a páry
dobrá tepelná odolnost
vhodný pro použití v potravinářství a průmyslu nápojů
maximální pracovní teplota: 150 °C
ECOSIL - 85 Shore A - červenavě hnědý
[silikonová guma - MVQ]
velice dobrá stálost a pružnost při nízkých teplotách
mimořádná odolnost vůči působení kyslíku, ozonu a ultrafialovému záření dobré
elektroizolační vlastnosti
vynikající tepelná odolnost
vhodný pro použití v potravinářství a průmyslu nápojů
maximální pracovní teplota: 200 °C
ECOFLAS - 83 Shore A - černý
[tetrafluoretylen propylenová guma - TFE/P]
lepší mechanické vlastnosti, jako například pevnost v tahu, v porovnání s materiálem typu
ECORUBBER2
mimořádná odolnost vůči působení horké vody a horké páry
dobrá odolnost vůči záření o vysoké energii
maximální pracovní teplota: 200 °C
Kromě výše uvedených elastomerů je rovněž k dispozici mnoho dalších speciálních druhů,
vhodných rovněž pro použití v potravinářství, které lze vyžádat prostřednictvím speciální
objednávky. Kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.
Download

Elastomery určené pro výrobu těsnění