Popis: špirála s hadicovým zapojením s termostatom
DEFA série: 420 - 423
DEFA série 420 až 423 sú podkategóriou série 400.
DEFA 420, 421, 422, 423 sa odlišujú od ostatných ohrevov série
400 dvoma hlavnými rozdielmi:
1.Výhrevné teleso je kompletne obkolesené chladiacou komorou (A).
min. 45°
min. 15°
2. Výhrevná teplota je limitovaná zabudovaným termostatom.
Termostat reguluje teplotu chladiva a odpája napätie od výhrevného
O
telesa pri teplote 80 C na vstupe/výstupe ohrevu. Termostat zapne
O
ohrev znova pri poklese teploty na 70 C.
C
Priemer prírub (B) pre ohrevy sú nasledovné:
411420 = Ø 41,5 mm
411421 = Ø 36,0 mm
411422 = Ø 32,0 mm
A
411423 = Ø 26,0 mm
Nainštalujte ohrev na stúpajúcu hadicu (C), vďaka fyzickým
vlastnostiam horúca voda stúpa a studená voda steká. Toto si
vyžaduje otvorený chladiaci obeh.
B
Kód položky
Použitie
DEFA série 411420 až 411423.
Normálne použitie - DEFA ohrevy motorov sú určené na “normálne použitie“
DEFA definuje „normálne použitie“ ako: 3 pripojenia po 3 hodiny v priebehu
24 hodín 150 dní ročne (5 mesiacov).
Hmotnosť: 310 g
Balenie: do 25 kusov. V závislosti od rozmerov ohrevov.
Ohrev
Predohrev motora je dodávaný zvlášť podľa typu motora a vozidla.
Profesionálne použitie – za profesionálne použitie sa považuje použitie
viac menej 24 hodín denne. Pri tomto použití je nutné každoročne vykonať
kontrolu a v prípade potreby vymeniť ohrev.
Technická špecifikácia
Inštalácia
Ohrev nainštalujte podľa priloženého inštalačného návodu.
Ohrev inštalujte LEN do vozidiel uvedených v zozname.
Inštalácia ohrevov DEFA smie byť vykonaná výlučne autorizovaným servisom.
DEFA AS vyhovuje požiadavkám ISO 9001-2000 a ISO 14001.
Taktiež aj ohrevy a káble vyhovujú požiadavkám
ISO/TS 16949:2002
Pulzné napätie – niektoré parkovacie domy používajú pulzné napätie s
intervalom, ktorý odpojí a znova pripojí napätie niekoľkokrát za hodinu.
Toto sa nepovažuje za „normálne použitie“ a akékoľvek reklamácie z
tohto dôvodu budú zamietnuté.
Napätie [V]
600
IP rating
IP44
Testy
www.molpir.com
PL_411420-423SERIA_001_02102009
230
Výkon [W]
EMKO-TUB(61)NO 293/91
EN 60335-1, EMKO-TSB(61)NO293A94
Download

DEFA SafeStart 420-423