Cenník 2013
Cenník vybraných produktov firmy Viessmann
Platný od 26. augusta 2013
redĺženia zá
p
ť
m
ou z luvou
sn
ky so servi
u
r
!
ov
k
o
r
5
Možno
s
na
Vysvetlenia k cenníku
n V tomto cenníku nájdete nasledujúci
výrobný program:
Nástenné kotly
Zásobníkové ohrievače vody
Solárne systémy
Systémová technika
n Jednotlivým oblastiam výrobkov sú priradené materiálové skupiny, ktoré udávajú
vstupné podmienky/stupne zliav (skratka
Mat. sk.).
n Pre výber náhradných dielov slúži aplikácia
„www.viessmann.sk/et-app“.
Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej
dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného
spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad pre rozpočet.
Ak nie je uvedené inak, platí pre tieto výrobky
krátkodobá dodacia lehota. Platia všeobecné predajné
podmienky uvedené v prílohe aktuálneho cenníka 2013.
Zmeny sú vyhradené.
Viessmann, s.r.o., Ivanská cesta 30/A, 821 04 Bratislava
Telefón: (02) 33 23 01 00 Telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk
2/3
Obsah
Vitogas 200-F
Stacionárny plynový kotol
18,0 až 60,0 kW
Cenník 2013
Vitopend 100-W, typ WH1D
Nástenný kotol na plyn
10,5 až 24,8 kW
Strana 4
Vitopend 100-W, typ WHKB
Nástenný kotol na plyn
10,5 až 30,0 kW
Cenník 2013
Vitopend 111-W, typ WHSB
Nástenný kotol na plyn
10,5 až 24 (30) kW
Strana 5
Systém odvodu spalín
pre Vitopend
Vitocrossal 300
Stacionárny kondenzačný kotol na plyn
Strana 6-7
5,2 až 60,0 kW
Cenník 2013
Strana 8
Vitodens 100-W
Nástenný kondenzačný kotol
6,5 až 35,0 kW
Vitodens 111-W
Nástenný kondenzačný kotol
6,5 až 35,0 kW
Strana 9
Vitodens 200-W
Nástenný kondenzačný kotol
3,2 až 35,0 kW
Strana 10
Nástenný kondenzačný kotol
17,0 až 900,0 kW
Cenník 2013
Vitodens 222-W/222-F/242-F
Kompaktná centrála
3,2 až 35,0 kW
Strana 11
Vitodens 300-W
Nástenný kondenzačný kotol
1,9 až 35,0 kW
Strana 12
Vitodens 333-F/343-F
Kompaktná centrála
1,9 až 26,0 kW
Strana 13
Systém odvodu spalín
pre Vitodens
Vitocal 200/222/242-G
Tepelné čerpadlo soľanka/voda
5,8 až 17,2 kW
Cenník 2013
Vitocal 300/333/343/350-G
Tepelné čerpadlo soľanka/voda
5,9 až 117,8 kW
Cenník 2013
Vitocal 200/222/242-S
Delené tepelné čerpadlo vzduch/voda
3,0 až 9,0 kW
Cenník 2013
Vitocal 300/350-A
Tepelné čerpadlo vzduch/voda
3,0 až 18,5 kW
Cenník 2013
Strana 14-16
Vitoligno 100-S
Kotol na siahovicu
25 až 80 kW
Cenník 2013
Vitoligno 300-P
Vykurovací kotol na pelety
4 až 48 kW
Cenník 2013
Vykurovacie systémy na drevo KÖB
35 až 1250 kW
na dopyt
Vykurovacie systémy na drevo Mawera
110 až 13000 kW
na dopyt
Vitosol 100/200-F
Ploché kolektory
2,3 m2
Strana 18-19
Vitosol 200-F
Zostavy na ohrev pitnej vody
2,0 m2
Strana 20
Vitosol 200-T
Vákuové trubicové kolektory
1,26; 1,51 a 3,03 m2
Strana 21
Vitosol 300-T
Vákuové trubicové kolektory
1,51 a 3,03 m2
Strana 21
Príslušenstvo pre Vitosol
Strana 22
Vitovolt
Fotovoltické moduly
na dopyt
Vitovent 300-W
Vetracie systémy so spätným získaním tepla
Vitocell 100-V/-W
Zásobníkový ohrievač vody
100 až 500 litrov
Strana 23
Vitocel 100-V/300-V
Zásobníkový ohrievač vody
130 až 1000 litrov
Cenník 2013
Cenník 2013
180 až 400 m3/h
Cenník 2013
Vitocell 100-L
Nabíjací zásobník
500 až 1000 litrov
Vitocell 100-B/100-U/-W/300-B
Bivalentné zásobníkové ohrievače vody
300 až 500 litrov
Strana 23
Vitocell 100-E/140-E/160-E
Akumulačný zásobník vykurovacej vody
200 až 950 litrov
Cenník 2013
Vitocell 340-M/360-M
Kombinovaný zásobník
750 až 950 litrov
Cenník 2013
Vitotrans 100/200
Výmenník tepla
Cenník 2013
Membránové expanzné nádoby
Systémové príslušenstvo
Strana 24
Hydraulické vyrovnávače tlakov
Systémové príslušenstvo
Strana 25
Cirkulačné a obehové čerpadlá
Systémové príslušenstvo
Strana 26
Rýchlomontážne sady
Systémové príslušenstvo
Strana 27
Podlahové vykurovanie
Systémové príslušenstvo
Strana 28
Rozvody
Systémové príslušenstvo
Strana 29
Vykurovacie telesá Ventil Kompakt
Systémové príslušenstvo
Strana 30-31
Vykurovacie telesá Kompakt
Systémové príslušenstvo
Strana 32-33
Príslušenstvo pre vykurovacie telesá
Systémové príslušenstvo
Strana 34
Stanice na úpravu vody
Systémové príslušenstvo
Strana 35
Bezpečnostno-technické vybavenie
Systémové príslušenstvo
Cenník 2013
Membránové poistné ventily
Systémové príslušenstvo
Cenník 2013
Doskové výmenníky tepla pre tepelné čerpadlá
Systémové príslušenstvo
Cenník 2013
Ploché vykurovacie telesá
Systémové príslušenstvo
Cenník 2013
Kúpeľňové radiátory
Systémové príslušenstvo
Cenník 2013
Cenník 2013
VITOPEND 100-W, 10,5 až 24,8 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
Vyhotovenie
denie (vyhotovenie závislé ako aj
nezávislé na vzduchu v miestnosti).
n Veľmi kompaktné rozmery prístroja.
n Vysoký štandard kvality a vysoká
prevádzková bezpečnosť na
základe obsiahlych vývojových
a sériových skúšok.
10,7 – 24,8
Turbo
10,5 – 24,0
Komín
Mat. sk. 25
Nástenný kombinovaný (prietokový) kotol na plyn
Vitopend 100-W na vykurovanie miestností a ohrev pitnej vody
pre prevádzku nezávislú/závislú na vzduchu v miestnosti
WH1D281
982,–
WH1D282 Obj. č.
912,– Eur
Nástenný vykurovací kotol na plyn Vitopend 100-W
na vykurovanie miestností a ohrev pitnej vody pre prevádzku
závislú/nezávislú na vzduchu v miestnosti
WH1D283
944,–
WH1D284 Obj. č.
860,– Eur
Popis
Menovitý tepelný výkon
Vyhotovenie
n Nízkoteplotné vykurovacie zaria-
80/60 ºC
80/60 ºC
10,7 – 24,8
Turbo
10,5 – 24,0
Komín
Mat. sk. 25
Nástenný kotol na plyn Vitopend 100-W na vykurovanie miestností
a ohrev pitnej vody pre prevádzku nezávislú/závislú na vzduchu
v miestnosti, vrátane izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB,
jednotlivých armatúr, plynového kohúta a
n zásobníkom Vitocell 100-W, objem 100 litrov
WH1D446
1432,–
WH1D448 Obj. č.
1360,– Eur
n zásobníkom Vitocell 100-W, objem 120 litrov
n prepojovacej sady kotol-zásobník
WH1D285
1670,–
WH1D287 Obj. č.
1599,– Eur
n zásobníkom Vitocell 100-W, objem 150 litrov
n prepojovacej sady kotol-zásobník
WH1D286
1719,–
WH1D288 Obj. č.
1647,– Eur
n Vysoký komfort prípravy teplej
vody vďaka integrovanému
doskovému výmenníku tepla –
Popis
Mat. sk. 20
t. j. rýchla príprava teplej vody
s konštantnou teplotou.
n Regulácia ovládaná podľa teploty
v miestnosti s integrovaným
diagnostickým systémom.
n Mimoriadne montážne,
údržbárske a servisné výhody
Sada odtokového lievika
n odtokový lievik so sifónom a rozetou
7459591 Obj. č.
25,– Eur
Kryt armatúr
n (nie pre zásobníkový ohrievač vody umiestnený pod kotlom)
7243374 Obj. č.
35,– Eur
Snímač teploty zásobníka NTC
n na meranie teploty pitnej vody (dĺžka 3,75 m)
7179114 Obj. č.
74,– Eur
vďaka jednotnému princípu s modulárnou technikou a zhodnými
konštrukčnými dielcami.
Popis
Mat. sk. 10
n Kompaktná hydraulická jednotka
s multikonektorovým systémom.
Vitotrol 100, typ RT
n izbový termostat so spínacím výstupom (dvojbodový)
7141709 Obj. č.
34,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom
Z007694 Obj. č.
103,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB RF
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom, bezdrôtový
Z007695 Obj. č.
193,– Eur
4/5
VITOPEND 111-W, 10,5 až 24,0 (30,0) kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
Vyhotovenie
80/60 ºC
10,5 – 24,0 (30,0)
Turbo
10,5 – 24,0 (30,0)
Komín
Mat. sk. 25
Vitopend 111-W
Kompaktný kotol na plyn na vykurovanie miestností a ohrev pitnej vody
s 46-litrovým nabíjacím zásobníkom pre prevádzku nezávislú/závislú
na vzduchu v miestnosti
n montážna sada
WHSB069
1543,–
WHSB067 Obj. č.
1451,– Eur
n montážna pomôcka
WHSB070
1661,–
WHSB068 Obj. č.
1569,– Eur
Popis
Mat. sk. 20
n Cenovo atraktívny a kompaktný
Sada odtokového lievika
n odtokový lievik so sifónom a rozetou
7459591 Obj. č.
25,– Eur
Kryt armatúr
n pre šírku zariadenia 600 mm
7438340 Obj. č.
56,– Eur
Membránová expanzná nádoba
n pre pitnú vodu, objem 2 l
7824494 Obj. č.
63,– Eur
nástenný kotol na plyn pre najvyšší
komfort prípravy teplej vody –
kompletne zmontovaný.
n Účinnosť: až 93 %.
n Účinný spôsob prevádzky:
Nezávisle na vzduchu v miestnosti
ako nízkoteplotný kotol.
n Vysoký komfort pitnej vody
Popis
Mat. sk. 10
n 46-litrový nabíjací zásobník
z ušľachtilej ocele zabezpečuje
Vitotrol 100, typ RT
n izbový termostat so spínacím výstupom (dvojbodový)
7141709 Obj. č.
34,– Eur
stálu dostupnosť teplej úžitkovej
Vitotrol 100, typ UTDB
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom
Z007694 Obj. č.
103,– Eur
n Prevádzka Booster 30 kW zaisťuje
Vitotrol 100, typ UTDB-RF
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom, bezdrôtový
Z007695 Obj. č.
193,– Eur
vody.
krátke doby ohrevu pitnej vody.
Cenník 2013
Systém odvodu spalín pre Vitopend
Poz.
Popis
Mat. sk. 20
Rozmer systému (∅ mm)
Priechodka cez strechu koaxiálna
pozostáva z:
n pripojovací nástavec kotla (rozmer systému
80/125 mm s integrovanou záchytkou kondenzátu)
n pri rozmere systému 60/100 mm
so záchytkou kondenzátu AZ
n priechodka cez strechu
n upevňovací strmeň
60/100
80/125
farba čierna
7246543
144,–
7246545 Obj. č.
269,– Eur
farba škridlicovo červená
7246544
146,–
7246546 Obj. č.
269,– Eur
1
Pripojovací nástavec kotla
7197742
24,–
7198586 Obj. č.
71,– Eur
2
Univerzálne krycie lišty
7185139
34,–
7185140 Obj. č.
35,– Eur
3
Univerzálna strešná taška
n pre krytiny z bobrovky, bridlice a iné krytiny
farba čierna
7373290
28,–
7373290 Obj. č.
28,– Eur
farba škridlicovo červená
7373291
28,–
7373291 Obj. č.
28,– Eur
7338645
23,–
7338645 Obj. č.
23,– Eur
90°
7194836
21,–
7198594 Obj. č.
39,– Eur
45° (2 kusy)
7194837
34,–
7198593 Obj. č.
65,– Eur
dĺžka 1 m
(upraviteľné na mieru)
7194841
24,–
7198592 Obj. č.
52,– Eur
dĺžka 0,5 m
(upraviteľné na mieru)
7194842
21,–
7198591 Obj. č.
38,– Eur
Revízny kus AZ
priamy
7194833
78,–
7198598 Obj. č.
82,– Eur
AZ revízne koleno
90°
7194834
91,–
Obj. č.
– Eur
AZ vložka pre odvod kondenzátu
7197769
29,–
Obj. č.
– Eur
Sifón odtoku kondenzátu s hadicou
(dĺžka 1,5 m)
7179307
30,–
7179307 Obj. č.
30,– Eur
Pripojenie cez vonkajšiu stenu,
koaxiálne,
pozostáva z:
n pripojenie cez vonkajšiu stenu (vrát. stenových clôn)
n pripojovací nástavec kotla-koleno pri rozmere systému 60/100 mm alebo
pripojovací nástavec kotla s integrovanou záchytkou kondenzátu a AZ
kolenom (87°) pri rozmere systému 80/125 mm
7194844
52,–
7246540 Obj. č.
261,– Eur
Pripojenie cez vonkajšiu stenu,
koaxiálne, proti zamrznutiu
pozostáva z:
n pripojenie cez vonkajšiu stenu (vrát.stenových clôn)
n pripojovací nástavec kotla-koleno pri rozmere systému 60/100 mm alebo
pripojovací nástavec kotla s integrovanou záchytkou kondenzátu a AZ
kolenom (87°) pri rozmere systému 80/125 mm
7246579
84,–
Obj. č.
– Eur
1
Pripojovacie koleno kotla
7194858
25,–
Obj. č.
– Eur
2
AZ rúra
dĺžka 1 m
(upraviteľné na mieru)
7194841
24,–
7198592 Obj. č.
52,– Eur
dĺžka 0,5 m
(upraviteľné na mieru)
7194842
21,–
7198591 Obj. č.
38,– Eur
7337276
37,–
7337276 Obj. č.
37,– Eur
alebo
Lem plochej strechy
Prívod vzduchu
Odvod spalín
AZ koleno
AZ rúra
alebo
Prívod vzduchu
Odvod spalín
3
Ochranná mriežka
pri výstupe v blízkosti komunikácií.
6/7
Systém odvodu spalín pre Vitopend
Poz.
Popis
Mat. sk. 20
Rozmer systému (∅ mm)
Základný paralelný prechod šikmou a plochou
strechou, pozostáva z:
n pripojovacieho nástavca kotla (paralelného)
n zvislého prechodou strechou,
n upevňovacieho strmeňa
n západky kondenzátu
1
Pripojovací nástavec kotla (paralelný)
z ∅ 60/100 na ∅ 80/80 mm (musí sa objednať)
2
Zvislý koaxiálny prechod strechou
z ∅ 80/125 na ∅ 80/80 mm
3
Univerzálna strešná taška
80/80
farba čierna
7246549 Obj. č.
193,– Eur
farba škridlicovo červená
7246550 Obj. č.
193,– Eur
7194859 Obj. č.
46,– Eur
farba čierna
7338656 Obj. č.
150,– Eur
farba škridlicovo červená
7183940 Obj. č.
150,– Eur
farba čierna
7338644 Obj. č.
35,– Eur
farba škridlicovo červená
7183692 Obj. č.
35,– Eur
alebo
Lem plochej strechy
7338645 Obj. č.
23,– Eur
4
Univerzálne krycie lišty
7185140 Obj. č.
35,– Eur
5
Upevňovací strmeň (∅ 125 mm)
7198596 Obj. č.
7,50 Eur
Koleno (∅ 80 mm)
6
Rúra (∅ 80 mm)
90°
7198578 Obj. č.
11,– Eur
45° (2 kusy)
7198579 Obj. č.
24,– Eur
dĺžka 1 m
(upraviteľné na mieru)
7198580 Obj. č.
18,– Eur
dĺžka 0,5 m
(upraviteľné na mieru)
7198581 Obj. č.
11,– Eur
Západka kondenzátu (∅ 80 mm)
7198577 Obj. č.
16,– Eur
Revízny kus, priamy
7197777 Obj. č.
53,– Eur
Sifón odtoku kondenzátu s hadicou
(dĺžka 1,5 m)
7179307 Obj. č.
30,– Eur
1
Pripojovací nástavec kotla (paralelný)
z ∅ 60/100 na ∅ 80/80 mm (musí sa objednať)
7194859 Obj. č.
46,– Eur
2
Zvislý prechod strechou ∅ 80 mm
3
Univerzálna strešná taška
farba čierna
7338658 Obj. č.
161,– Eur
farba škridlicovo červená
7199791 Obj. č.
119,– Eur
farba čierna
7338644 Obj. č.
35,– Eur
farba škridlicovo červená
7183692 Obj. č.
35,– Eur
alebo
Lem plochej strechy
6
7
8
Koleno (∅ 80 mm)
Rúra (∅ 80 mm)
Prípoj prívodu vzduchu na vonkajšej stene (∅ 80 mm)
so stenovými clonami a ochranou prívodu vzduchu pred vetrom
Prívod vzduchu
Odvod spalín
7338645 Obj. č.
23,– Eur
90°
7198578 Obj. č.
11,– Eur
45° (2 kusy)
7198579 Obj. č.
24,– Eur
dĺžka 1 m
(upraviteľné na mieru)
7198580 Obj. č.
18,– Eur
dĺžka 0,5 m
(upraviteľné na mieru)
7198581 Obj. č.
11,– Eur
7162669 Obj. č.
29,– Eur
Prívod vzduchu
Odvod spalín
Cenník 2013
VITODENS 100-W, 6,5 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
6,5 – 19,0
5,9 – 17,3
Plynový kondenzačný kombinovaný kotol
Vitodens 100-W, pre prevádzku závislú a nezávislú
na vzduchu v miestnosti
Plynový kondenzačný vykurovací kotol
Vitodens 100-W, pre prevádzku závislú alebo
nezávislú na vzduchu v miestnosti
Popis
Menovitý tepelný výkon
n Normovaný stupeň využitia:
97% (Hs)/108% (Hi).
n Modulačný rozsah 1:4.
n Výmenník tepla Inox-Radial
50/30 ºC
80/60 ºC
n Jednoduchá, analógová obsluha
pomocou regulácie s otočnými
regulátormi a veľkým displejom.
n Regulácia s možnosťou pripojenia
8,8 – 35,0
8,0 – 31,9
Mat. sk. 25
–
WB1C091
1470,–
WB1C092 Obj. č.
1524,– Eur
WB1C088
1363,–
WB1C089
1457,–
WB1C090 Obj. č.
1492 ,– Eur
6,5 – 19,0
5,9 – 17,3
6,5 – 26,0
5,9 – 23,7
8,8 – 35,0
8,0 – 31,9
Mat. sk. 25
Vitodens 100-W
Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane
pripájacích armatúr, izbového termostatu Vitotrol 100
typ UTDB pre prevádzku na konštantnú teplotu a:
n zásobníka Vitocell 100-W objem 100 litrov
WB1C329
1859,–
WB1C330
1946,–
WB1C331 Obj. č.
1977,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov
n prepojovacej sady kotol-zásobník
WB1C093
2026,–
WB1C094
2108,–
WB1C095 Obj. č.
2138,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov
n prepojovacej sady kotol-zásobník
WB1C096
2086,–
WB1C097
2168,–
WB1C098 Obj. č.
2198,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov, typ CVB
n prepojovacej sady kotol-zásobník
WB1C099
2512,–
WB1C100
2591,–
WB1C101 Obj. č.
2620,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 120 litrov
WB1C245
2091,–
WB1C246
2172,–
WB1C247 Obj. č.
2202,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 150 litrov
WB1C248
2151,–
WB1C249
2232,–
WB1C250 Obj. č.
2262,– Eur
n zásobníka Vitocell 100-W objem 300 litrov, typ CVB
WB1C251
2587,–
WB1C252
2667,–
WB1C253 Obj. č.
2696,– Eur
z ušľachtilej ocele.
n Cylindrický horák MatriX.
6,5 – 26,0
5,9 – 23,7
pre modulárne priestorové termostaty (rozhranie Opentherm)
a manuálnym obmedzením
výkonu.
Vitodens 100-W
Plynový kondenzačný vykurovací kotol vrátane pripájacích
armatúr, prepojovacej sady kotol/zásobník, izbového
termostatu Vitotrol 100, typ OT a snímača vonkajšej
teploty pre ekvitermickú prevádzku a:
Popis
Mat. sk. 10
Vitotrol 100, typ RT
n izbový termostat so spínacím výstupom (dvojbodový)
7141709 Obj. č.
34,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom
Z007694 Obj. č.
103,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB-RF2
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom, bezdrôtový
Z011486 Obj. č.
254,– Eur
Vitotrol 100, typ OT
n izbový termostat pre ekvitermickú prevádzku v spojení so snímačom vonkajšej teploty
Z011931 Obj. č.
103,– Eur
Mat. sk. 30
Snímač vonkajšej teploty
n pre ekvitermickú prevádzku v spojení s Vitotrol 100, typ OT
Z006506 Obj. č.
94,– Eur
Popis
Mat. sk. 50
Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB
Doplnkový balík Vitosol 100-F
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m²,
solárnej expanznej nádoby (25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom
s odvzdušnením, prípojných vedení, teplonosného média (25 litrov),
čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovanou solárnou reguláciou
Vitosolic 100, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
Doplnkový balík Vitosol 200-F
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SV2H/SH2A, plocha absorbéra 4,6 m²,
solárnej expanznej nádoby (25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom
s odvzdušnením, prípojných vedení, teplonosného média (25 litrov),
čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovanou solárnou reguláciou
Vitosolic 100, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
typ SV1A
SK04314 Obj. č.
1987,– Eur
typ SH1A
SK04324 Obj. č.
2017,– Eur
typ SV2A
SK04337 Obj. č.
2316,– Eur
typ SH2A
SK04350 Obj. č.
2345,– Eur
Je potrebné objednať príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu podľa voľby. Viď strana 18 – 19.
8/9
VITODENS 111-W, 6,5 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
Vitodens 111-W
Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s 46-litrovým nabíjacím
zásobníkom pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu
v miestnosti.
6,5 – 19,0
5,9 – 17,3
6,5 – 26,0
5,9 – 23,7
B1LA024
1890,–
B1LA025
1921,–
8,8 – 35,0
8,0 – 31,9
Mat. sk. 25
B1LA026 Obj. č.
1981,– Eur
Popis
Mat. sk. 20
Pripájacie príslušenstvo pre montáž:
Montážna pomôcka pre montáž:
na omietku
7495443 Obj. č.
114,– Eur
pod omietku
7495445 Obj. č.
127,– Eur
na omietku
7248408 Obj. č.
197,– Eur
pod omietku
7248401 Obj. č.
261,– Eur
Sada odtokového lievika
n odtokový lievik so sifónom a rozetou
7459591 Obj. č.
25,– Eur
Kryt armatúr
n pre šírku zariadenia 600 mm
7438340 Obj. č.
56,– Eur
Membránová expanzná nádoba
n pre pitnú vodu, objem 2 l
7824494 Obj. č.
63,– Eur
n Mimoriadne priestorovo nenáročný
plynový kondenzačný nástenný
kotol s integrovaným nabíjacím
zásobníkom z ušľachtilej ocele.
n Normovaný stupeň využitia
do 97 % (Hs)/108 % (Hi).
n Dlhá životnosť a vysoká výkonnosť
vďaka výmenníku tepla InoxRadial.
n Modulárny valcový horák MatriX
s vyššou životnosťou vďaka tkanivu z nehrdzavejúcej ocele MatriX –
odolné proti vysokému teplotnému
zaťaženiu.
Popis
Mat. sk. 10
n Regulácia s ľahkou obsluhou
s manuálnym obmedzením výkonu
Vitotrol 100, typ RT
n izbový termostat so spínacím výstupom (dvojbodový)
7141709 Obj. č.
34,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom
Z007694 Obj. č.
103,– Eur
Vitotrol 100, typ UTDB-RF2
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným a týždenným programom, bezdrôtový
Z011486 Obj. č.
254,– Eur
Vitotrol 100, typ OT
n izbový termostat pre pre ekvitermickú prevádzku v spojení so snímačom vonkajšej teploty
Z011931 Obj. č.
103,– Eur
Mat. sk. 30
Snímač vonkajšej teploty
n pre ekvitermickú prevádzku v spojení s Vitotrol 100, typ OT
Z006506 Obj. č.
94,– Eur
a možnosťou pripojenia modulovaných priestorových termostatov.
n Vysoký komfort pitnej vody vďaka
nabíjaciemu systému a integrovanému nabíjaciemu zásobníku
z ušľachtilej ocele (objem 46 litrov).
n Manuálna adaptácia spalín
umožňuje dlhé, maximálne dĺžky
dymovodov bez straty výkonu.
Cenník 2013
VITODENS 200-W, 3,2 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW
50/30 ºC
80/60 ºC
(Hi) vďaka výhrevným plochám
Inox-Radial.
n Výhrevné plochy Inox-Radial
so samočistiacim efektom
hladkých stien z nerezu vďaka
usmernenému toku kondenzátu
a spalín.
n Cylindrický horák MatriX
s vysokým stupňom využitia
vďaka tkanivu z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele – odolný
pri vysokých teplotách.
n Regulácia spaľovania Lambda Pro
Control pre všetky druhy plynu.
n Tichý chod vďaka nízkym
otáčkam ventilátora.
n Kompaktné rozmery, šírka len
450 mm (3,2 až 35 kW).
n Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
n S vysoko účinným obehovým
čerpadlom (energetická trieda A).
3,2 – 19,0
2,9 – 17,2
5,2 – 26,0
4,7 – 23,7
5,2 – 35,0
4,2 – 31,7
Mat. sk. 20
Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku
závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Regulácia Vitotronic 100, typ HC1B.
B2HA001
1558,–
B2HA002
1769,–
B2HA073
1862,–
B2HA074 Obj. č.
2080,– Eur
Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku
závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Regulácia Vitotronic 200, typ HO1B.
B2HA003
1809,–
B2HA004
2020,–
B2HA075
2113,–
B2HA076 Obj. č.
2331,– Eur
Z002723
144,–
Z002723
144,–
Z002723
144,–
Z002723 Obj. č.
144,– Eur
Montážna pomôcka k montáži na omietku
n Účinnosť až do 98 % (Hs) / 109 %
3,2 – 13,0
2,8 – 11,8
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW
50/30 ºC
80/60 ºC
3,2 – 13,0
2,8 – 11,8
3,2 – 19,0
2,9 – 17,2
5,2 – 26,0
4,7 – 23,7
5,2 – 35,0
4,2 – 31,7
Mat. sk. 50
Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn s montážnou
pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač
vody, vrátane regulácie Vitotronic 100, typ HC1B
pre prevádzku s konštatntou teplotou s izbovým
termostatom Vitotrol 100, typ UTDB
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 120 litrov
B2HA359
2233,–
B2HA360
2406,–
B2HA642
2482,–
B2HA643 Obj. č.
2661,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 150 litrov
B2HA361
2294,–
B2HA362
2468,–
B2HA644
2544,–
B2HA645 Obj. č.
2724,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CVB
objem 300 litrov
B2HA363
2725,–
B2HA364
2894,–
B2HA646
2969,–
B2HA647 Obj. č.
3144,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 120 litrov
B2HA367
2455,–
B2HA368
2628,–
B2HA650
2704,–
B2HA651 Obj. č.
2883,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 150 litrov
B2HA369
2517,–
B2HA370
2691,–
B2HA652
2768,–
B2HA653 Obj. č.
2948,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CVB
objem 300 litrov
B2HA371
2943,–
B2HA372
3112,–
B2HA654
3186,–
B2HA655 Obj. č.
3361,– Eur
Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou
pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač
vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO1B
pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým
ovládaním Vitotrol 200A
Popis
Mat. sk. 50
Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB
Doplnkový balík Vitosol 100-F
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m², solárnej
expanznej nádoby (25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením,
prípojných vedení, teplonosného média (25 litrov), čerpacou stanicou Solar-Divicon
s integrovaným solárnym modulom SM1, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
Doplnkový balík Vitosol 200-T
pozostáva z:
n kolektora Vitosol 200-T, plocha absorbéra 3,03 m², solárnej expanznej nádoby
(25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25 litrov), čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovaným
solárnym modulom SM1, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
typ SV1A
SK04313 Obj. č.
1987,– Eur
typ SH1A
SK04323 Obj. č.
2017,– Eur
typ SP2A
SK04303 Obj. č.
2827,– Eur
Je potrebné objednať príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu podľa voľby. Viď strana 18 – 19.
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW
50/30 ºC
80/60 ºC
5,2 – 26,0
4,7 – 23,7
5,2 – 35,0
4,7 – 31,7
Mat. sk. 20
Vitodens 200-W
Kondenzačný kombinovaný (prietokový) kotol na plyn
pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Regulácia Vitotronic 100, typ HC1B.
B2KA001
2274,–
B2KA002 Obj. č.
2520,– Eur
Vitodens 200-W
Kondenzačný kombinovaný (prietokový) kotol na plyn
pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Regulácia Vitotronic 200, typ HO1B.
B2KA003
2525,–
B2KA004 Obj. č.
2771,– Eur
Montážna pomôcka k montáži na omietku
Z002719
156,–
Z002719 Obj. č.
156,– Eur
10/11
VITODENS 222-W, 3,2 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
Vitodens 222-W
Kompaktný kondenzačný kotol
na plyn s nabíjacím zásobníkom
pre prevádzku závislú alebo
nezávislú na vzduchu
v miestnosti.
3,2 – 13,0
2,9 – 11,8
3,2 – 19,0
2,9 – 17,2
5,2 – 26,0
4,7 – 23,7
5,2 – 35,0
4,7 – 31,7
Mat. sk. 20
Vitotronic 100
typ HC1B
objem zásobníka
B2LA001
2209,–
46
B2LA002
2275,–
46
B2LA003
2336,–
46
B2LA004 Obj. č.
2402,– Eur
46 l
Vitotronic 200
typ HO1B
objem zásobníka
B2LA005
2460,–
46
B2LA006
2526,–
46
B2LA007
2587,–
46
B2LA008 Obj. č.
2653,– Eur
46 l
Popis
Mat. sk. 20
na omietku
7248408 Obj. č.
197,– Eur
pod omietku
7248401 Obj. č.
261,– Eur
n Obzvlašť priestorovo úsporné
Kryt armatúr
7438340 Obj. č.
56,– Eur
s integrovaným nabíjacím
Sada odtokového lievika
n odtokový lievik so sifónom
7459591 Obj. č.
25,– Eur
n Vysoký komfort teplej vody
Membránová expanzná nádoba
n pre pitnú vodu, objem 2 l
7824494 Obj. č.
63,– Eur
n Modulárny cylindrický horák
Montážna pomôcka
plynové kondenzačné zariadenie
zásobníkom.
s okamžitou dostupnosťou.
MatriX s vyššou životnosťou
vďaka tkanivu z nehrdzavejúcej
ocele MatriX – odolné proti vysokému teplotnému zaťaženiu.
n S vysoko účinným obehovým
čerpadlom (energetická trieda A).
VITODENS 222/242-F, 3,2 až 35,0/3,2 až 26,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
3,2 – 13,0
2,9 – 11,8
3,2 – 19,0
2,9 – 17,2
5,2 – 26,0
4,7 – 23,7
5,2 – 35,0
4,7 – 31,7
Mat. sk. 20
Vitodens 222-F
Kompaktný kondenzačný kotol
na plyn s nabíjacím zásobníkom pre prevádzku závislú alebo
nezávislú na vzduchu
v miestnosti.
Vitotronic 100
typ HC1B
objem zásobníka
B2TA001
3126,–
100
B2TA002
3237,–
100
B2TA003
3347,–
100
B2TA004 Obj. č.
3432,– Eur
130 l
Vitotronic 200
typ HO1B
objem zásobníka
B2TA005
3377,–
100
B2TA006
3488,–
100
B2TA007
3598,–
100
B2TA008 Obj. č.
3683,– Eur
130 l
Vitodens 222-F
Kompaktný kondenzačný kotol
na plyn s vnútorne ohrievaným
zásobníkovým ohrievačom
vody pre prevádzku závislú
alebo nezávislú na vzduchu v
miestnosti.
Vitotronic 100
typ HC1B
objem zásobníka
B2SA001
3126,–
130
B2SA002
3237,–
130
B2SA003
3347,–
130
Obj. č.
– Eur
l
Vitotronic 200
typ HO1B
objem zásobníka
B2SA004
3377,–
130
B2SA005
3488,–
130
B2SA006
3598,–
130
Obj. č.
– Eur
l
Vitodens 242-F
Kompaktný kondenzačný kotol
na plyn s nabíjacím zásobníkom so solárnou podporou pre
prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Vitotronic 200
typ HO1B
objem zásobníka
B2UA004
3868,–
170
B2UA005
3968,–
170
B2UA006
4075,–
170
Obj. č.
– Eur
l
Mat. sk. 50
n Modulovaný cylindrický horák
MatriX s inteligentnou reguláciou
spaľovania Lambda Pro Control
zabezpečí nizke emisie a vysoký
stupeň využitia.
Popis
Mat. sk. 20
n Dlhá životnosť a efektívnosť vďaka
teplovýmennej ploche Inox-Radial.
n S vysoko účinným obehovým
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor
n pre Vitodens 222/333-F
7348566 Obj. č.
207,– Eur
čerpadlom (energetická trieda A).
n Jednoducho ovládateľná regulá-
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku nahor
n pre Vitodens 242/343-F
7348552 Obj. č.
241,– Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo zprava
n pre Vitodens 222/333-F
7350854 Obj. č.
207,– Eur
Pripájacia sada pre inštaláciu na omietku zľava alebo zprava
n pre Vitodens 242/343-F
7347985 Obj. č.
241,– Eur
cia s jasným textom a grafi ckým
znázornením, regulačná jednotka
sa dá z kotla odmontovať a upevniť na výhodnejšom mieste.
Cenník 2013
VITODENS 300-W, 1,9 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW
50/30 ºC
80/60 ºC
1,9 – 11,0
1,7 – 10,1
1,9 – 19,0
1,7 – 17,2
4,0 – 26,0
3,6 – 23,7
4,0 – 35,0
3,6 – 32,0
Mat. sk. 20
Vitodens 300-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku
závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.
Regulácia Vitotronic 200 RF, typ HO1C.
n so snímačom vonkajšej teploty, s káblom
B3HA001
2925,–
B3HA002
3104,–
B3HA003
3309,–
B3HA004 Obj. č.
3716,– Eur
n so snímačom teploty, bezdrôtovým
B3HA005
3018,–
B3HA006
3197,–
B3HA007
3402,–
B3HA008 Obj. č.
3809,– Eur
ZK00026
139,–
ZK00026
139,–
ZK00026
139,–
ZK00026 Obj. č.
139,– Eur
Montážna pomôcka k montáži na omietku
n Malý počet taktov aj pri nízkom
odbere tepla vďaka optimalizácii
intervalov prestávky a veľkému
regulačnému rozsahu až 1:10.
n Účinnosť až do 98 % (Hs) / 109 %
(Hi) vďaka výhrevným plochám
Inox-Radial.
n Dlhú životnosť a vysokú
účinnosť zaručuje výmenník
tepla Inox-Radial, vodou chladená
predná a zadná stena a funkcia
odvzušnenia.
n Plynový horák MatriX (polguľový
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW
50/30 ºC
80/60 ºC
1,9 – 11,0
1,7 – 10,1
1,9 – 19,0
1,7 – 17,2
4,0 – 26,0
3,6 – 23,7
4,0 – 35,0
3,6 – 32,0
Mat. sk. 50
Vitodens 300-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn s montážnou
pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač
vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO1C
a izbovým termostatom Vitotrol 200-A.
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 120 litrov
B3HA087
3448,–
B3HA088
3599,–
B3HA089
3771,–
B3HA090 Obj. č.
4113,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG
objem 150 litrov
B3HA091
3496,–
B3HA092
3646,–
B3HA093
3819,–
B3HA094 Obj. č.
4161,– Eur
n so zásobníkom Vitocel 100-W typ CVB
objem 300 litrov
B3HA095
3975,–
B3HA096
4082,–
B3HA097
4248,–
B3HA098 Obj. č.
4581,– Eur
horák) s reguláciou spaľovania
Lambda Pro Control pre trvalo
Popis
vyššiu účinosť a nízke hodnoty
emisií.
n Úsporné vysoko účinné obehové
čerpadlo (zodpovedajúce energetickej triede A).
n Jednoduché hydraulické napojenie: nie je potrebné zabezpečenie
minimálneho prietoku.
Mat. sk. 50
Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB
Doplnkový balík Vitosol 200-F
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SV2A/SH2A, plocha absorbéra 4,6 m², solárnej
expanznej nádoby (25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením,
prípojných vedení, teplonosného média (25 litrov), čerpacou stanicou Solar-Divicon
s integrovaným solárnym modulom SM1, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
Doplnkový balík Vitosol 300-T
pozostáva z:
n kolektora Vitosol 300-T, plocha absorbéra 3,03 m², solárnej expanznej nádoby
(25/40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení,
teplonosného média (25 litrov), čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovaným
solárnym modulom SM1, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom
typ SV2A
SK04336 Obj. č.
2316,– Eur
typ SH2A
SK04349 Obj. č.
2345,– Eur
typ SP3B
SK04286 Obj. č.
3025,– Eur
Je potrebné objednať príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu podľa voľby. Viď strana 19 – 21.
12/13
VITODENS 333-F, 1,9 až 26,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
1,9 – 11,0
1,7 – 10,1
1,9 – 19,0
1,7 – 17,2
4,0 – 26,0
3,6 – 23,7
Mat. sk. 20
Vitodens 333-F
Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom
pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti,
vysokoefektívne obehové čerpadlo, regulácia Vitotronic 200 RF,
typ HO1C, objem integrovaného zásobníka 100 l
n so snímačom vonkajšej teploty, s káblom
B3TA001
4121,–
B3TA002
4232,–
B3TA003 Obj. č.
4340,– Eur
n so snímačom teploty, bezdrôtovým
B3TA004
4214,–
B3TA005
4325,–
B3TA006 Obj. č.
4433,– Eur
Popis
Mat. sk. 20
Pripojovacia sada pre inštaláciu na omietku nahor
n Pre Vitodens 222/333-F
7348566 Obj. č.
207,– Eur
Pripojovacia sada pre montáž na omietku zľava alebo zprava
n Pre Vitodens 222/333-F
7350854 Obj. č.
207,– Eur
kotol s integrovaným nerezovým
Pripojovacia sada cirkulačného čerpadla
n Na montáž do zariadenia
7514306 Obj. č.
310,– Eur
n Expanzná nádoba na pitnú vodu
Pripojovacia sada pre expanznú nádobu na pitnú vodu
n Na montáž do zariadenia
7351854 Obj. č.
198,– Eur
n Kompaktný plynový kondenzačný
nabíjacim zásobníkom, 1,9 až 26 kW.
a cirkulačné čerpadlo je možné
integrovať do zariadenia.
n Univerzálne pripojovacie sady pre
individuálnu montáž pri stene.
n Vysokoúčinné čerpadlo na jednosmerný prúd.
VITODENS 343-F, 1,9 až 19,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
50/30 ºC
80/60 ºC
1,9 – 11,0
1,7 – 10,1
1,9 – 19,0
1,7 – 17,2
Mat. sk. 50
Vitodens 343-F
Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s nabíjacím zásobníkom so
solárnou podporou pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu
v miestnosti, vysokoefektívne čerpadlo, regulácia Vitotronic 200 RF,
typ HO1C, objem zásobníka 220 l
n so snímačom vonkajšej teploty, s káblom
B3UA001
4930,–
B3UA002 Obj. č.
5043,– Eur
n so snímačom teploty, bezdrôtovým
B3UA003
5023,–
B3UA004 Obj. č.
5136,– Eur
Popis
Mat. sk. 20
Pripojovacia sada pre inštaláciu na omietku nahor
7348552 Obj. č.
241,– Eur
Pripojovacia sada pre montáž na omietku zľava alebo zprava
7347985 Obj. č.
241,– Eur
n Kompaktná plynová vykurovacia
centrála s integrovaným solárnym
zásobníkom.
n Rozmontovateľný pre jednoduchšiu dopravu.
n Univerzálne prípojky pre individuálnu montáž.
n Vysoký komfort teplej vody vďaka
zásobníku z ušľachtilej nehrdzavejúcje ocele s objemom 220 litrov.
n Cylindrický horák MatriX
s regulácioou spaľovania Lambda
Pro Control zaisťuje trvalo vysokú
účinnosť a nízke emisie.
n Solárne krytie > 60 percent.
Cenník 2013
Systém odvodu spalín pre Vitodens
Poz.
Popis
Mat. sk. 20
Rozmer systému (∅ mm)
60/100
80/125
100/150
1
Pripojovací nástavec kotla
(v rozsahu dodávky vykurovacieho kotla)
2
Základná zostava šachty (PPs, tuhá)
Pozostáva z:
n oporné koleno
n uložný profil
n zakrytie šachty (PPs)
n dištančný držiak (3 ks)
alebo
7373211
76,–
7194305
82,–
7247534 Obj. č.
115,– Eur
Základná zostava šachty (kov/PPs, tuhá)
Pre dvojťahové komíny
(jeden ťah pre kotol na tuhé palivá)
Pozostáva z:
n oporné koleno
n uložný profil
n zakrytie šachty (kov)
n koncová rúra (nehrdzavejúca oceľ)
n dištančný držiak (3 ks)
7502679
163,–
7502680
174,–
7502681 Obj. č.
218,– Eur
Rozpierka
(3 kusy)
7176729
7,90
7147033
15,–
7339873 Obj. č.
16,– Eur
1,95 m dlhá (2 kusy
à 1,95 m = 3,9 m)
7373213
27,–
7194309
54,–
7247554 Obj. č.
68,– Eur
1,95 m dlhá
7373212
15,–
7194308
28,–
7247555 Obj. č.
41,– Eur
1 m dlhá
7373214
7,90
7194310
18,–
7247556 Obj. č.
29,– Eur
0,5 m dlhá
7373215
5,50
7194311
13,–
7247557 Obj. č.
23,– Eur
30° (2 kusy)
7373220
15,–
7194316
15,–
7247562 Obj. č.
23,– Eur
15° (2 kusy)
7373221
15,–
7194317
15,–
7247563 Obj. č.
23,– Eur
3
Rúra
Prívod vzduchu
Spaliny
Revízny otvor
Spojovací kus
Koleno
4
Revízny kus
priamy
7373216
15,–
7194312
21,–
7247558 Obj. č.
33,– Eur
5
Revízny AZ-kus
priamy
7373228
40,–
7199781
48,–
7247541 Obj. č.
74,– Eur
6
Stenová clona
7176760
4,10
7176662
12,–
7176681 Obj. č.
13,– Eur
7
AZ rúra
1 m dlhá
7373224
32,–
7194321
40,–
7247537 Obj. č.
58,– Eur
0,5 m dlhá
7373223
21,–
7194320
32,–
7247536 Obj. č.
49,– Eur
87°
7373226
26,–
7194323
42,–
7247539 Obj. č.
64,– Eur
45° (2 kusy)
7373227
47,–
7194324
58,–
7247540 Obj. č.
85,– Eur
AZ revízne koleno (T-kus)
87°
7373229
44,–
7199782
61,–
7247547 Obj. č.
85,– Eur
7373236
29,–
7194329
24,–
7247543 Obj. č.
41,– Eur
87°
7373218
5,90
7194314
7,90
7247560 Obj. č.
15,– Eur
45° (2 kusy)
7373219
12,–
7194315
16,–
7247561 Obj. č.
23,– Eur
revízne koleno (T-kus)
7373217
16,–
7194313
31,–
7247559 Obj. č.
44,– Eur
7176728
19,–
7176634
25,–
7516597 Obj. č.
55,– Eur
8
AZ koleno
9
AZ-posuvné hrdlo
10
Koleno
11
Vetracia clona
14/15
Systém odvodu spalín pre Vitodens
Poz.
Popis
Rozmer systému (∅ mm)
60/100
1
Pripojovací nástavec kotla
(v rozsahu dodávky vykurovacieho kotla)
2
AZ-prechod strechou
Predĺženie nad strechou
3
Univerzálna strešná taška
Pre pálenú krytinu, krytinu
z vlnoviek, bobroviek, bridlice
a ďalšie krytiny.
100/150
Mat. sk.
20
farba čierna
s upevňovacím strmeňom
7373230
98,–
7373271
122,–
7373249 Obj. č.
161,– Eur
farba škridlicovo červená
s upevňovacím strmeňom
7373231
98,–
7373272
122,–
7373250 Obj. č.
161,– Eur
farba čierna, 0,5 m dlhý
7311367
43,–
7311371
37,–
7373251 Obj. č.
78,– Eur
farba čierna, 1,0 m dlhé
s príchytkou.
7311369
57,–
7311373
64,–
Obj. č.
– Eur
farba škridlicovo červená
0,5 m dlhý
7311368
43,–
7311372
37,–
7373252 Obj. č.
78,– Eur
farba škridlicovo červená,
1,0 m dlhé. S príchytkou
7311370
57,–
7311376
64,–
Obj. č.
– Eur
farba čierna
7452499
33,–
7452499
33,–
7452501 Obj. č.
48,– Eur
farba škridlicovo červená
7452500
33,–
7452500
33,–
7452502 Obj. č.
48,– Eur
7426187
26,–
7426187
26,–
7426529 Obj. č.
37,– Eur
farba čierna
7174281
24,–
7174281
24,–
Obj. č.
– Eur
farba škridlicovo červená
7174279
24,–
7174279
24,–
Obj. č.
– Eur
alebo
Lem plochej strechy
alebo
Rúrkové priechodky na
vlnovkové tašky Klöber
Príslušnú strešnú tašku Klöber
má dodať zákazník.
80/125
4
Revízny AZ-kus
priamy
7373228
40,–
7199781
48,–
7247541 Obj. č.
74,– Eur
5
AZ-posuvné hrdlo
7373236
29,–
7194329
24,–
7247543 Obj. č.
41,– Eur
6
Univerzálne krycie lišty
7185139
34,–
7185140
35,–
7190026 Obj. č.
38,– Eur
7
Ochranná mriežka
7189821
41,–
7189821
41,–
Obj. č.
– Eur
8
Pripojenie AZ-potrubia cez vonkajšiu stenu
7373232
54,–
7435861
47,–
Obj. č.
– Eur
9
AZ rúra
1 m dlhá
7373224
32,–
7194321
40,–
7247537 Obj. č.
58,– Eur
0,5 m dlhá
7373223
21,–
7194320
32,–
7247536 Obj. č.
49,– Eur
87°
7373226
26,–
7194323
42,–
7247539 Obj. č.
64,– Eur
45° (2 kusy)
7373227
47,–
7194324
58,–
7247540 Obj. č.
85,– Eur
AZ revízne koleno (T-kus)
87°
7373229
44,–
7199782
61,–
7247542 Obj. č.
85,– Eur
Upevňovací strmeň
n biely
7176762
5,50
7176664
7,90
7176682 Obj. č.
12,– Eur
AZ adaptér
n 60/100 na 80/125
7373240
40,–
7373240
40,–
Obj. č.
– Eur
AZ adaptér
n 80/125 na 60/100
7373239
55,–
7373239
55,–
Obj. č.
– Eur
10
AZ koleno
Prívod vzduchu
Spaliny
Revízny otvor
10
5
9
4
8
A Prívod vzduchu
B Spaliny
C Revízny otvor
Rozmer systému: 60/100 a 80/125
Cenník 2013
Systém odvodu spalín pre Vitodens
Poz.
Popis
Mat. sk. 20
Rozmer systému (∅ mm)
1
Pripojovací nástavec kotla
(paralelný)
2
AZ prechod strechou
s upevňovacími prvkami
3
Veko uzáveru
AZ-prechod strechou
4
Univerzálna strešná taška
n pre krytinu zo škridiel a vlnoviek,
pre krytiny z bobrovky, bridlice
a iné krytiny.
60
80*
7418011
24,–
7418012 Obj. č.
24,– Eur
farba čierna
7373230
98,–
7373271 Obj. č.
122,– Eur
farba škridlicovo červená
7373231
98,–
7373272 Obj. č.
122,– Eur
7426185
12,–
7426186 Obj. č.
13,– Eur
farba čierna
7452499
33,–
7452499 Obj. č.
33,– Eur
farba škridlicovo červená
7452500
33,–
7452500 Obj. č.
33,– Eur
7426187
26,–
7426187 Obj. č.
26,– Eur
alebo
Lem plochej strechy
5
Univerzálne krycie clony
7185139
34,–
7185140 Obj. č.
35,– Eur
6
Pripojenie cez vonkajší múr pre paralelný
odvod spalína prívod vzduchu (vrátane
stenovej clony a veka ústia)
7426188
52,–
7426189 Obj. č.
59,– Eur
7
Koleno
87° (1 kus)
7373218
5,90
7194314 Obj. č.
7,90 Eur
45° (2 kusy)
7373219
12,–
7194315 Obj. č.
16,– Eur
AZ revízne koleno (T-kus)
87°
7373217
16,–
7194313 Obj. č.
31,– Eur
1,95 m dlhá (2 kusy
à 1,95 m = 3,9 m)
7373213
27,–
7194309 Obj. č.
54,– Eur
1,95 m dlhá
(1 kus)
7373212
15,–
7194308 Obj. č.
28,– Eur
1 m dlhá
(1 kus)
7373214
7,90
7194310 Obj. č.
18,– Eur
0,5 m dlhá
(1 kus)
7373215
5,50
7194311 Obj. č.
13,– Eur
7373338
6,–
7373338 Obj. č.
6,– Eur
8
Rúra
Rozšírenie
veľkosť systému ∅ 60 mm na ∅ 80 mm
*Pre veľkosť systému 80 sa musí doobjednať rozšírenie
16/17
Príslušenstvo regulácie
Popis
Vitotronic 100
Typ HC1B
Vitotronic 200 Vitotronic 200
Mat. sk. 10
Typ HO1B
Typ HO1C
Vitotrol 100, typ UTDB
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným
a týždenným programom
Z007694
103,–
–
–
Obj. č.
Eur
Vitotrol 100, typ UTDB-RF
n s digitálnymi spínacími hodinami, s denným
a týždenným programom, bezdrôtový
Z007695
193,–
–
–
Obj. č.
Eur
Príložný termostat
n na obmedzenie max. teploty pre podlahové vykurovanie
–
7151729
127,–
7151729 Obj. č.
127,– Eur
Vitotrol 200A
n diaľkové ovládanie
–
Z008341
123,–
Z008341 Obj. č.
123,– Eur
Vitotrol 300A
n diaľkové ovládanie
–
Z008342
198,–
Z008342 Obj. č.
198,– Eur
Vitotrol 200 RF
n diaľkové ovládanie, bezdrôtové
–
Z011219
166,–
Z011219 Obj. č.
166,– Eur
Vitotrol 300 RF
n diaľkové ovládanie, bezdrôtové, s držiakom na stenu
–
Z011412
467,–
Z011412 Obj. č.
467,– Eur
Vitotrol 300 RF
n diaľkové ovládanie, bezdrôtové, so stolným držiakom
–
Z011410
556,–
Z011410 Obj. č.
556,– Eur
–
Z011413
154,–
–
Bezdrôtový snímač vonkajšej teploty
n iba pre typ B2HA, B3HA, B3TA a B3UA
–
7455213
119,–
7455213 Obj. č.
119,– Eur
Bezdrôtový zosilovač
n zosilovač na zvýšenie dosahu signálu
–
7456538
311,–
7456538 Obj. č.
311– Eur
–
7301063
279,–
7301063 Obj. č.
279,– Eur
–
7301062
183,–
7301062 Obj. č.
183,– Eur
Interné rozšírenie H1
7498513
68,–
7498513
68,–
7498513 Obj. č.
68,– Eur
Rozšírenie AM1
7452092
84,–
7452092
84,–
7452092 Obj. č.
84,– Eur
Rozšírenie EA1
7452091
162,–
7452091
162,–
7452091 Obj. č.
162,– Eur
–
Z011389
217,–
Z011389 Obj. č.
217,– Eur
Mat. sk. 50
Z011396
345,–
Z011396
345,–
Z011396 Obj. č.
345,– Eur
Mat. sk. 50
Komunikačný modul LON
n na výmenu údajov cez systémovú zbernicu Viessmann LON
–
7179113
180,–
v rozsahu Obj. č.
dodávky Eur
Spojovací kábel LON
n na výmenu údajov medzi reguláciami, dĺžka 7 m
–
7143495
38,–
7143495 Obj. č.
38,– Eur
Koncový odpor
n na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice
–
7143497
7,90
7143497 Obj. č.
7,90 Eur
Vitotronic 200-H
n typ HK1B
–
Z009462
483,–
Z009462 Obj. č.
483,– Eur
Vitotronic 200-H
n typ HK3B
–
Z009463
755,–
Z009463 Obj. č.
755,– Eur
Bezdrôtová základňa
n na komunikáciu medzi reguláciou Vitotronic a Vitotrolom 200/300 RF
a/alebo so snímačom vonkajšej teploty
Doplnková sada s motorom zmiešavača
Doplnková sada bez motora zmiešavača
Vitocom 100, typ LAN bez komunikačného modulu LON
n pre diaľkové ovládanie vykurovacích zariadení prostredníctvom
internetu a IP-sietí (LAN) s routerom DSL
(v spojení s Vitotronic 200, typ HO1B nutné objednať
komunikačný modul LON, obj. č. 7179113)
Vitocom 100, typ GSM2
n diaľkový dohľad a ovládanie vykurovacieho zariadenia
prostredníctvom siete GSM
Popis
Obj. č.
Eur
Vitotronic 200-H
Mat. sk. 10
Typ HK1B/HK3B
Príložný snímač teploty
n NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m
7426463 Obj. č.
68,– Eur
Komunikačný modul LON
n potrebné pre komunikáciu s nadradenou reguláciou
7172173 Obj. č.
180,– Eur
Ponorný símač teploty
n NTC 10 kOhm, dĺžka 5,8 m
7438702 Obj. č.
74,– Eur
Konektor 52
n 3 ks
7415057 Obj. č.
10,– Eur
Konektor 20
n 3 ks
7415056 Obj. č.
9,70 Eur
Doplnková sada so zmiešavačom
7441998 Obj. č.
225,– Eur
Cenník 2013
VITOSOL 100/200-F, zvislé prevedenie
Popis
Farba zásobníka
strieborná
VITOSOL 100-F
n Vysoko výkonný, cenovo atraktívny plochý kolektor.
n Univerzálne použiteľný pre
montáž na strechu a na voľnom
biela
Mat. sk. 50
Solárny balík Vitosol 100-F
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
typ SV1A
2 kolektory
SK04305
3258,–
SK04306 Obj. č.
3258,– Eur
Solárny balík Vitosol 200-F
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 100/200-F plocha absorbéra
4,6 m², bivalentného zásobníkového ohrievača vody
Vitocell 100-B/-W, 300 l, solárnej expanznej nádoby
(25 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom
s odvzdušnením, prípojných vedení, teplonosného
média (25 litrov), čerpacej stanice Solar-Divicon
s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100,
odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom.
typ SV2A
2 kolektory
SK04325
3586,–
SK04326 Obj. č.
3586,– Eur
priestranstve.
n Vysoký stupeň efektívnosti
Popis
Mat. sk. 40
vďaka selektívne povrchovo
upravenému absorbéru a krytom
zo solárneho skla odolného proti
krupobitiu.
n Trvalá tesnosť a vysoká stabilnosť vďaka dookola ohnutému
hliníkovému rámu a bezšvovému
tesneniu.
n Zadná stena z pozinkovaného
oceľoveho plechu odolná voči
prerazeniu a hrdzaveniu.
n Upevňovací systém Viessmann
Kolektor Vitosol 100-F, typ SV1A
n plocha absorbéra 2,3 m2
7417761 Obj. č.
549,– Eur
Kolektor Vitosol 200-F, typ SV2A
n plocha absorbéra 2,3 m2
7374162 Obj. č.
740,– Eur
Spojovacie rúry, 1 pár
n pre prepojenie kolektorov do poľa
7248239 Obj. č.
32,– Eur
Pripojovacia sada
n pre kolektorové pole do 10 kolektorov
7248240 Obj. č.
64,– Eur
Sada puzdier
n jedna pre solárne zariadenie
7174993 Obj. č.
35,– Eur
so staticky preskúšanými a nehrdzavejúcimi dielcami z ušľachtilej
ocele a hliníka (jednotnými pre
všetky kolektory Viessmann)
umožňuje jednoduchú montáž.
n CE značka podľa normy EN 12975
a certifikát podľa Solar Keymark.
Príslušenstvo pre upevnenie
Potrebné príslušenstvo podľa počtu kolektorov
Upevňovacia sada pre šikmé strechy
2
3
4
6
Mat. sk. 40
Pre krytinu z vlnových škridiel
n s poistným latovaním
Z012075
203,–
Z012076
310,–
Z012077
402,–
Z012079 Obj. č.
601,– Eur
Pre krytinu z bobroviek
Z008489
176,–
Z008490
253,–
Z008491
330,–
Z008493 Obj. č.
486,– Eur
Pre krytinu z bridlíc
Z008497
178,–
Z008498
255,–
Z008499
334,–
Z008501 Obj. č.
490,– Eur
Pre upevnenie bez strešných hákov
n napr. pre montáž zo strany stavby na plechových strechách
Z008505
118,–
Z008506
179,–
Z008507
236,–
Z008509 Obj. č.
354,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 5 a 6 (väčší oblúk)
Z008513
168,–
Z008514
243,–
Z008515
318,–
Z008517 Obj. č.
468,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 8 (menší oblúk)
Z008521
168,–
Z008522
243,–
Z008523
318,–
Z008525 Obj. č.
468,– Eur
Príslušenstvo pre upevnenie
Potrebné príslušenstvo podľa počtu kolektorov
Upevňovacia sada pre ploché strechy
2
3
4
6
Mat. sk. 40
Pre umiestnenie na stojany na plochých strechách
a pre montáž na voľnom priestranstve na nosnú
konštrukciu zo strany stavby, napr. oceľové nosníky
Uhol sklonu 25 až 60°
n zaťaženie snehom až 2,55 kN/m2
Z005452
588,–
Z005453
880,–
Z005454
1172,–
Z005456 Obj. č.
1756,– Eur
Uhol sklonu 30°
n zaťaženie snehom až 1,5 kN/m2
Z009001
484,–
Z009002
712,–
Z009003
940,–
Z009005 Obj. č.
1396,– Eur
Uhol sklonu 45°
n zaťaženie snehom až 1,5 kN/m2
Z009009
484,–
Z009010
712,–
Z009011
940,–
Z009013 Obj. č.
1396,– Eur
Uhol sklonu 60°
n zaťaženie snehom až 1,5 kN/m2
Z009017
484,–
Z009018
712,–
Z009019
940,–
Z009021 Obj. č.
1396,– Eur
* Ďalšie typy uchytení viď Cenník 2013
18/19
VITOSOL 100/200-F, vodorovné prevedenie
Popis
Farba zásobníka
strieborná
biela
Mat. sk. 50
Solárny balík Vitosol 100-F
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
typ SH1A
2 kolektory
SK04315
3287,–
SK04316 Obj. č.
3287,– Eur
Solárny balík Vitosol 200-F
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
pozostávajú z:
n 2 kolektorov Vitosol 100/200-F plocha absorbéra
4,6 m², bivalentného zásobníkového ohrievača vody
Vitocell 100-B/-W, 300 l, solárnej expanznej nádoby
(40 litrov), nákrutky so zvieracím krúžkom
s odvzdušnením, prípojných vedení, teplonosného
média (25 litrov), čerpacej stanice Solar-Divicon
s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100,
odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom.
typ SH2A
2 kolektory
SK04338
3615,–
SK04339 Obj. č.
3615,– Eur
VITOSOL 200-F
n Trvalá tesnosť a vysoká stabilita
použitím priebežne ohýbaného
hliníkového rámu.
n Rýchle a bezpečné pripojenie kolektorov pomocou osvedčených
vlnovcových spojok z nereze.
Popis
Mat. sk. 40
n Univerzálne použitie ako voľne
stojace zariadenie, pre montaž
na strechu ako aj integráciu do
Kolektor Vitosol 100-F, typ SH1A
n plocha absorbéra 2,3 m2
7417762 Obj. č.
549,– Eur
Kolektor Vitosol 200-F, typ SH2A
n plocha absorbéra 2,3 m2
7374161 Obj. č.
740,– Eur
Spojovacie rúry, 1 pár
n pre prepojenie kolektorov do poľa
7248239 Obj. č.
32,– Eur
Pripojovacia sada
n pre kolektorové pole do 10 kolektorov
7248240 Obj. č.
64,– Eur
so staticky preskúšanými a nehr-
Sada puzdier
n jedna pre solárne zariadenie
7174993 Obj. č.
35,– Eur
ocele a hliníka (jednotnými pre
strechy.
n Výkonné ploché kolektory
s vysoko selektívne povrstveným
absorbérom.
n Upevňovací systém Viessmann
dzavejúcimi dielcami z ušľachtilej
všetky kolektory Viessmann)
umožňuje jednoduchú montáž.
n CE značka podľa normy EN 12975
Príslušenstvo pre upevnenie
Potrebné príslušenstvo podľa počtu kolektorov
Upevňovacia sada pre šikmé strechy
2
3
4
6
a certifikát podľa Solar Keymark.
Mat. sk. 40
Pre krytinu z vlnových škridiel
n s poistným latovaním
Z012083
357,–
Z012084
534,–
Z012085
710,–
Z012087 Obj. č.
1063,– Eur
Pre krytinu z bobroviek
Z008537
288,–
Z008538
420,–
Z008539
554,–
Z008541 Obj. č.
822,– Eur
Pre krytinu z bridlíc
Z008545
290,–
Z008546
422,–
Z008547
558,–
Z008549 Obj. č.
826,– Eur
Pre upevnenie bez strešných hákov
n napr. pre montáž zo strany stavby na plechových strechách
Z008553
230,–
Z008554
346,–
Z008555
460,–
Z008557 Obj. č.
690,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 5 a 6 (väčší oblúk)
Z008561
280,–
Z008562
410,–
Z008563
542,–
Z008565 Obj. č.
804,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 8 (menší oblúk)
Z008569
280,–
Z008570
410,–
Z008571
542,–
Z008573 Obj. č.
804,– Eur
Príslušenstvo pre upevnenie
Potrebné príslušenstvo podľa počtu kolektorov
Upevňovacia sada pre ploché strechy
2
3
4
6
Mat. sk. 40
Uhol sklonu 25 až 45°
n pre umiestnenie na stojany na plochých strechách
a pre montáž na voľnom priestranstve (betónové
dosky zo strany stavby)
n zaťaženie snehom až 2,55 kN/m2
Z005484
518,–
Z005485
775,–
Z005486
1032,–
Z005488 Obj. č.
1546,– Eur
Uhol sklonu 25 až 45°
n pre umiestnenie na stojany na plochých strechách
a pre montáž na voľnom priestranstve na nosnú
konštrukciu zo strany stavby (napr. oceľové nosníky)
n zaťaženie snehom až 2,55 kN/m2
Z005492
408,–
Z005493
610,–
Z005494
812,–
Z005496 Obj. č.
1216,– Eur
Uhol sklonu 45°
n pre umiestnenie na stojany na plochých strechách
a pre montáž na voľnom priestranstve na nosnú
konštrukciu zo strany stavby (napr. oceľové nosníky)
n zaťaženie snehom až 1,5 kN/m2
Z009033
394,–
Z009034
578,–
Z009035
762,–
Z009037 Obj. č.
1130,– Eur
* Ďalšie typy uchytení viď Cenník 2013
Cenník 2013
Solárna zostava na ohrev pitnej vody
Popis
Farba zásobníka
strieborná
VITOSOL 200-F
n Štandardizovaná solárna zostava
na ohrev pitnej vody.
n Bivalentný zásobníkový ohrievač
vody s namontovanou čerpadlovou stanicou a reguláciou.
n Nádoba zásobníka z ocele
s ochranou proti korózii so smaltovaním Ceraprotect. Dodatočná
katodická ochrana prostredníc-
biela
Mat. sk. 50
Solárna zostava na ohrev pitnej vody
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou
absorbéra 4,0 m2 , bivalentného zásobníkového
ohrievača vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou čerpacou stanicou Solar Divicon vrátane
3-stupňového/vysoko účinného obehového
čerpadla, solárnej expanznej nádoby 18 l, modulu
solárnej regulácie SM1, odlučovača vzduchu,
teplonostného média, plniacej armatúry
obehové čerpadlo:
3-stupňové
SK03486
2266,–
SK03490 Obj. č.
2266,– Eur
obehové čerpadlo:
s reguláciou otáčok
SK03488
2308,–
SK03492 Obj. č.
2308,– Eur
Solárna zostava na ohrev pitnej vody
pozostáva z:
n 2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou
absorbéra 4,0 m2 , bivalentného zásobníkového
ohrievača vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou čerpacou stanicou Solar Divicon vrátane
3-stupňového/vysoko účinného obehového
čerpadla, solárnej expanznej nádoby 18 l, regulácie
Vitosolic 100, typ SD1, odlučovača vzduchu,
teplonostného média, plniacej armatúry
obehové čerpadlo:
3-stupňové
SK03485
2266,–
SK03489 Obj. č.
2266,– Eur
obehové čerpadlo:
s reguláciou otáčok
SK03487
2308,–
SK03491 Obj. č.
2308,– Eur
tvom horčíkovej anódy, anódy
s externým napájaním, dodávateľná ako príslušenstvo.
Upevňovacia sada pre šikmé strechy
(montáž na strechu) pre 2 kolektory
Mat. sk. 40
n Jednoduchá a rýchla montáž –
plniace, odvzdušňovacie, uzatváracie ventily a solárna regulácia
Pre krytinu z vlnových škridiel
n s poistným latovaním
Z012090 Obj. č.
191,– Eur
sú súčasťou Solar-Divicon a sú
Pre krytinu z bobroviek
Z011884 Obj. č.
173,– Eur
Pre krytinu z bridlíc
Z011885 Obj. č.
175,– Eur
Na upevnenie bez strešných hákov
n na montáž zo strany stavby na plechových strechách
Z011886 Obj. č.
115,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 5 a 6 (väčší oblúk)
Z011899 Obj. č.
165,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 8 (menší oblúk)
Z011900 Obj. č.
165,– Eur
namontované na zásobníku
n Špeciálna meandrová hydraulika
na dobré stagnačné správanie.
20/21
VITOSOL 200/300-T
Popis
Farba zásobníka
strieborná
biela
Mat. sk. 50
Solárny balík Vitosol 200-T
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
typ SP2A
3,03 m2
SK04296
4097,–
SK04297 Obj. č.
4097,– Eur
Solárny balík Vitosol 300-T
n pre napojenie na stávajúce zdroje tepla
pozostáva z:
n kolektora Vitosol 200/300-T plocha absorbéra 3 m²,
bivalentného zásobníkového ohrievača vody Vitocell
100-B/-W, 300 l, solárnej expanznej nádoby (25 litrov),
nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením,
prípojných vedení, teplonosného média (25 litrov),
čerpacej stanice Solar-Divicon s integrovanou solárnou
reguláciou Vitosolic 100, odlučovačom vzduchu
a plniacim kohútom.
typ SP3B
3,03 m2
SK04279
4296,–
SK04280 Obj. č.
4296,– Eur
VITOSOL 200-T
n Plochy absorbéru s vysoko
selektívnym povrstvením sú
integrované do vákuovej trubice
a sú odolné voči znečisteniu.
n Otočné trubice sa dajú optimálne
nasmerovať voči slnku a zabezpe-
Popis
1,26 m2
1,51 m2
3,03 m2
Mat. sk. 40
čujú tak najvyššiu mieru využitia
energie.
Kolektor Vitosol 200-T, typ SP2A
(1,26 m2 len pre vodorovnú montáž na balkónoch)
Kolektor Vitosol 300-T, typ SP3B
Spojovacie rúry, 1 pár
n pre prepojenie kolektorov do poľa
Pripojovacia sada
n pre kolektorové pole do 15 m2
Pripojovacia sada s odvzdušňovacím kolenom (len pre SP2A)
n pre kolektorové pole do 15 m2
n pre montáž na fasády
Príslušenstvo pre upevnenie – zvislá montáž
Upevňovacia sada pre šikmé strechy
SK03687
912,–
SK03688
1093,–
SK03689 Obj. č.
2115,– Eur
–
SK03707
1211,–
SK03708 Obj. č.
2346,– Eur
–
7510993
38,–
7510993 Obj. č.
38,– Eur
–
Z012010
90,–
Z012010 Obj. č.
90,– Eur
Z012011
108,–
Z012011
108,–
Z012011 Obj. č.
108,– Eur
Vitosol 200-T
1,51 m2
/3,03 m2
n Vysoko účinná tepelná izolácia
zberača minimalizuje tepelné
straty.
n Jednoduchá montáž pomocou
montážnych a spojovacích prvkov
firmy Viessmann.
Vitosol 300-T
1,51 m2
Mat. sk. 40
/3,03 m2
Pre krytinu z vlnových škridiel
n s poistným latovaním
ZK00854
170,–
ZK00854 Obj. č.
170,– Eur
Pre krytinu z bobroviek
ZK00588
120,–
ZK00588 Obj. č.
120,– Eur
Pre krytinu z bridlíc
ZK00589
120,–
ZK00589 Obj. č.
120,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 5 a 6 (váčší oblúk)
ZK00590
114,–
ZK00590 Obj. č.
114,– Eur
Pre vlnité dosky
n profil 8 (menší oblúk)
ZK00591
114,–
ZK00591 Obj. č.
114,– Eur
VITOSOL 300-T
n Vysoko účinný vákuový trubicový
kolektor pracujúci na princípe
tepelnej trubice(Heatpipe) s teplotným odpájaním trubíc zabezpečuje vysokú mieru prevádzkovej
bezpečnosti.
n Plochy absorbéru sa vyznačujú
nízkou citlivosťou voči znečisteniu
– čo sa dosiahlo integráciou plôch
Príslušenstvo pre upevnenie – zvislá montáž
Upevňovacia sada pre ploché strechy
Vitosol 200-T Vitosol 300-T
1,26 m²/ 1,51 m2 1,51 m2
Mat. sk. 40
/3,03 m2
/3,03 m2
Obj. č.
Eur
Pre montáž v ležatom prevedení
ZK00576
100,–
–
Pre montáž na stojany na plochých strechách
a pre montáž na voľnom priestranstve
7510997
321,–
7510997 Obj. č.
321,– Eur
absorbéru do vákuových trubíc.
n Účinný prenos tepla prostredníctvom plne zakrytých kondenzátorov
vo výmenníku tepla Duotec z medi.
n Trubice sa dajú optimálne nasmerovať na slnko a tým dosiahnuť
maximalizáciu energetického zisku.
n Suché napojenie, žiadny priamy
Príslušenstvo pre upevnenie – vodorovná montáž
Upevňovacia sada pre šikmé strechy
Vitosol 200-T
1,26 m²/ 1,51 m2 Mat. sk. 40
/3,03 m2
kontakt medzi teplonosným
a solárnym médiom t.j. jednotlivé
trubice môžu byť vymenené pri
Pre krytinu z vlnových škridiel
n s poistným latovaním
ZK00852 Obj. č.
193,– Eur
Upevňovacia sada pre fasády
ZK00825 Obj. č.
149,– Eur
naplnenom zariadení.
n Kryt kolektora a absorbčné
plochy v tmavomodrej farbe
poskytujú jednotný obraz.
n Vysoko účinná tepelná izolácia zberača minimalizuje tepelné straty.
n Jednoduchá montáž pomocou
montážnych a spojovacích prvkov
firmy Viessmann.
Cenník 2013
Solárne príslušenstvo
Popis
Mat. sk. 40
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n bez regulácie pre solárne systémy, s vysokoúčinným obehovým čerpadlom
Z012020 Obj. č.
602,– Eur
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n bez regulácie pre solárne systémy, s 3-stupňovým obehovým čerpadlom
Z012021 Obj. č.
510,– Eur
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n s integrovaným modulom solárnej regulácie SM1, s vysokoúčinným obehovým čerpadlom
Z012016 Obj. č.
864,– Eur
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n s integrovaným modulom solárnej regulácie SM1, s 3-stupňovým obehovým čerpadlom
Z012017 Obj. č.
772,– Eur
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100 SD1, s vysokoúčinným obehovým čerpadlom
Z012018 Obj. č.
864,– Eur
Solar-Divicon
n typ PS 10, pre prvý kolektorový okruh
n s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100 SD1, s 3-stupňovým obehovým čerpadlom
Z012019 Obj. č.
772,– Eur
Solárna čerpacia jednotka
n typ P 10, pre ďalší kolektorový okruh
n s vysokoefektívnym obehovým čerpadlom
Z012022 Obj. č.
397,– Eur
Solárna čerpacia jednotka
n typ P 10, pre ďalší kolektorový okruh
n s 3-stupňovým obehovým čerpadlom
Z012023 Obj. č.
306,– Eur
Odlučovač vzduchu
n s nákrutkami so zvieracím krúžkom (∅ 22 mm)
7316049 Obj. č.
73,– Eur
Rýchly odvzušňovač (mosadz)
n s nákrutkami so zvieracím krúžkom (∅ 22 mm)
7316789 Obj. č.
44,– Eur
Nákrutka so zvieracím krúžkom
n priamy skrutkový spoj pre ∅ 22 mm
7316568 Obj. č.
10,– Eur
Nákrutka so zvieracím krúžkom s odvzdušnením
n priamy skrutkový spoj pre ∅ 22 mm
7316263 Obj. č.
10,– Eur
Pripojovacie potrubia (2ks)
n dĺžka 1 m, priemer prípoja 22 mm
7316252 Obj. č.
78,– Eur
Solárna expanzná nádoba
n s uzatváracím ventilom a s upevnením
n farba biela
objem: 18 l
10 bar
7248241 Obj. č.
89,– Eur
objem: 25 l
10 bar
7248242 Obj. č.
110,– Eur
objem: 40 l
10 bar
7248243 Obj. č.
144,– Eur
objem: 50 l
10 bar
7248244 Obj. č.
215,– Eur
objem: 80 l
10 bar
7248245 Obj. č.
298,– Eur
Plniaca armatúra
n na preplachovanie, plnenie a vyprázňovanie solárnych systémov
7316261 Obj. č.
41,– Eur
Solárne ručné plniace čerpadlo
n na doplňovanie a zvyšovanie tlaku
7188624 Obj. č.
87,– Eur
Teplonosné médium „Tyfocor LS“
n objem 25 l
7159727 Obj. č.
112,– Eur
Teplonosné médium „Tyfocor LS“
n objem 200 l
7159729 Obj. č.
906,– Eur
Modul solárnej regulácie, typ SM1
n v spojení s reguláciou Vitotronic 100 HC1B, HO1B
7429073 Obj. č.
319,– Eur
Vitosolic 100, typ SD1
n pre jednu teplotnú diferenciu
Z007387 Obj. č.
343,– Eur
Vitosolic 200, typ SD4
n pre až 4 teplotné diferencie
Z007388 Obj. č.
595,– Eur
Ponorný snímač teploty
n pre solárny modul SM1
7438702 Obj. č.
74,– Eur
Mat. sk. 10
Ponorný snímač teploty
n pre Vitosolic 100/200
7426247 Obj. č.
58,– Eur
Snímač teploty kolektora
n pre Vitosolic 200
7831913 Obj. č.
55,– Eur
22/23
Zásobníkové ohrievače vody
Popis
Farba zásobníka
strieborná
Vitocell 100-W, typ CUG
n na ohrev pitnej vody v spojení
s nástennými zariadeniami
n z ocele, so smaltovaním Ceraprotect
objem 100 l
Vitocell 100-B, typ CVB
n stojatý zásobníkový ohrievač vody
n z ocele, so smaltovaním Ceraprotect
n s 2 vykurovacími špirálami
Mat. sk. 20
–
Z011870 Obj. č.
525,– Eur
–
Z002356 Obj. č.
761,– Eur
–
Z002357 Obj. č.
818,– Eur
objem 160 l
3003702*
781,–
Z002358 Obj. č.
781,– Eur
objem 200 l
3003703*
807,–
Z002359 Obj. č.
807,– Eur
objem 300 l
Z002575*
1033,–
Z002360 Obj. č.
1033,– Eur
objem 500 l
Z002576*
1833,–
–
objem 300 l
Z002577**
1477,–
Z002361** Obj. č.
1477,– Eur
objem 400 l
Z002883**
1715,–
Z005379** Obj. č.
1715,– Eur
objem 500 l
Z002578**
1924,–
–
objem 120 l
objem 150 l
Vitocell 100-W/100-V, typ CVA
n na ohrev pitnej vody v spojení s vykurovacími kotlami
a diaľkovým ohrevom
n pri objeme zásobníka od 300 l s prírubovým otvorom
biela
Obj. č.
Eur
Obj. č.
Eur
* Mat. sk. 10
** Mat. sk. 40
Popis
Mat. sk. 10
Poistná skupina podľa STN 736666
n DN 15, pre zásobníky do 200 l
7219722 Obj. č.
138,– Eur
Poistná skupina podľa STN 736666
n DN 20, pre zásobníky od 300 l
7180662 Obj. č.
138,– Eur
Teplomer
n pre montáž do tepelnej izolácie
7819509 Obj. č.
13,– Eur
Závitový uhoľník
n pre montáž snímača teploty zásobníka pri solárnej prevádzke
n pre Vitocell 100-V, typ CVA, objem 160 až 300 l
7175213 Obj. č.
24,– Eur
Mat. sk. 40
Závitový uhoľník
n pre montáž snímača teploty zásobníka pri solárnej prevádzke
n pre Vitocell 100-V, typ CVA, objem 500 l
7175214 Obj. č.
24,– Eur
Mat. sk. 40
Elektrická vykurovacia vložka
n voliteľný výkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW
n pre 300 l zásobníky typu CVA, CVB
n pre montáž do spodnej časti zásobníka
Z004954 Obj. č.
405,– Eur
Elektrická vykurovacia vložka EHE
n voliteľný výkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW
n pre 400 a 500 l zásobníky typu CVA, CVB
n pre montáž do spodnej časti zásobníka
Z004955 Obj. č.
402,– Eur
Elektrická vykurovacia vložka
n voliteľný výkon ohrevu 2, 4 alebo 6 kW
n pre montáž do hornej časti Vitocellu, typ CVB
7247972 Obj. č.
300,– Eur
Prepojovacia sada pre podstavený zásobník
n pre Vitopend 100-W, Vitodens 200/300-W
7178347 Obj. č.
157,– Eur
Mat. sk. 20
Prepojovacia sada pre podstavený zásobník
n pre Vitodens 100-W
7510285 Obj. č.
157,– Eur
Mat. sk. 20
Prepojovacia sada pre zásobník umiestnený vedľa
n skrutkové vyhotovenie
7178349 Obj. č.
126,– Eur
Mat. sk. 20
Termostatický zmiešavací automat
n rozsah nastavenia 35 až 65 °C, závitová prípojka G1
7438940 Obj. č.
49,– Eur
Mat. sk. 40
Snímač teploty zásobníka
n na meranie teploty pitnej vody (dĺžka 3,75 m)
7179114 Obj. č.
74,– Eur
Mat. sk. 20
Cenník 2013
Mebránové expanzné nádoby
Popis
Farba
strieborná
Expanzná nádoba pre vykurovacie systémy
n Pre uzavreté vykurovacie zariadenia podľa DIN 4751-2, schválenie
podľa smernice 97/23/ES.
n Max. prevádzková teplota 120 °C.
n Prednastavený tlak z výroby
1,5 bar.
n Farba strieborná Vitosilber,
biela
Mat. sk. 30
N 25
objem 25 l
9572214
37,–
9572994 Obj. č.
37,– Eur
N 35
objem 35 l
9572212
40,–
9572995 Obj. č.
40,– Eur
N 50
objem 50 l
9572215
68,–
9572996 Obj. č.
68,– Eur
N 80
objem 80 l
9572904
100,–
9573664 Obj. č.
100,– Eur
N 100
objem 100 l
9572905
148,–
9573665 Obj. č.
148,– Eur
N 140
objem 140 l
9572906
206,–
9573666 Obj. č.
206,– Eur
N 200
objem 200 l
9572907
259,–
– Obj. č.
Eur
N 250
objem 250 l
9572908
301,–
– Obj. č.
Eur
N 300
objem 300 l
9572909
342,–
– Obj. č.
Eur
nádoby 25 až 140 litrov takisto
v čisto bielej (RAL 9010).
Popis
n Vysoká prevádzková bezpečnosť.
Mat. sk. 30
n Vysokohodnotná membrána pre
teplotné zaťaženie do 70 °C.
Nástenný držiak pre nádobu N 25
Ventil so zaistením
n na kontrolu, údržbu a výmenu
expanzných nádob
9572216 Obj. č.
5,– Eur
R 3/4
pre N 25 až 50
9572213 Obj. č.
25,– Eur
R1
pre N 80 až 500
9565673 Obj. č.
28,– Eur
Popis
Mat. sk. 30
Expanzná nádoba pre inštaláciu pitnej vody
DD 8
objem 8 l
9572217 Obj. č.
97,– Eur
DD 12
objem 12 l
9572218 Obj. č.
104,– Eur
DD 18
objem 18 l
9572219 Obj. č.
116,– Eur
DD 25
objem 25 l
9572350 Obj. č.
138,– Eur
DD 33
objem 33 l
9573667 Obj. č.
161,– Eur
Prepojovacia sada pre zásobník
n prietoková armatúra R 3/4
9572220 Obj. č.
33,– Eur
Nástenný držiak
n pre nádoby do 25 l
9572216 Obj. č.
5,– Eur
24/25
Hydraulické výhybky a hydraulické príslušenstvo
Popis
Mat. sk. 30
Hydraulická výhybka typ 60/60
n prietok vykurovacej vody do 3 m 3/h
n pripojovacie hrdlá R 1 vnútorný závit
n Rp ½ hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty
n vrátane izolácie
7501894 Obj. č.
188,– Eur
Hydraulická výhybka typ 80/60
n prietok vykurovacej vody do 4,5 m 3/h
n pripojovacie hrdlá R 1 1/4 vonkajší závit
n Rp ½ hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty
n vrátane izolácie
7501895 Obj. č.
221,– Eur
Hydraulická výhybka typ 120/80
n prietok vykurovacej vody do 8 m 3/h
n pripojovacie hrdlá R 2 vonkajší závit
n Rp ½ hrdlá pre odvzdušnenie, vypúšťanie a ponorné púzdro pre snímač teploty
n vrátane izolácie
7501896 Obj. č.
306,– Eur
Hydraulická výhybka typ 160/80
n prietok vykurovacej vody do 10 m 3/h
n prípojný nátrubok s privarenou prírubou DN 65 PN 6
n pripojovacie hrdlá R 2 na odstránenie usadenín
n hrdlo Rp ½ pre snímač teploty vrátane ponorného púzdra
n podstavec s otvormi pre upevnenie na podlahe
9572678 Obj. č.
441,– Eur
Tepelná izolácia typ 160/80
n pre hydraulickú výhybku typ 160/80
9572682 Obj. č.
278,– Eur
Popis
Odkalovač Spirotrap
n na nepretržité odstraňovanie nečistôt
n max. prev. teplota: 110°C
n max. prev. tlak: 10 bar
Odvzdušňovač Spirovent
n na nepretržité odstraňovanie
vzduchových bublín
n max. prev. teplota: 110°C
n max. prev. tlak: 10 bar
Vodorovná
prípojka
Zvislá
prípojka
Mat. sk. 30
vnútorný závit R 3/4
9148396
80,–
9148401 Obj. č.
117,– Eur
vnútorný závit R 1
9148398
89,–
9148403 Obj. č.
125,– Eur
vnútorný závit R 1 1/4
9148399
123,–
– Obj. č.
Eur
vnútorný závit R 1 1/2
9148400
142,–
– Obj. č.
Eur
vnútorný závit R 3/4
9144458
80,–
9144466 Obj. č.
117,– Eur
vnútorný závit R 1
9144460
89,–
9144468 Obj. č.
125,– Eur
vnútorný závit R 1 1/4
9144461
123,–
– Obj. č.
Eur
vnútorný závit R 1 1/2
9144462
142,–
– Obj. č.
Eur
Popis
Mat. sk. 30
Füllcombi BA 6628
n na automatické plnenie vykurovacích zariadení
9566931 Obj. č.
213,– Eur
Cenník 2013
Čerpadlá Grundfos
Popis
Mat. sk. 30
Obehové čerpadlá
n Obehové čerpadlá typ Alpha2,
Magna.
n Cirkulačné čerpadlá typ UP.
n Nízka spotreba energie.
n Nízka úroveň hluku.
n Široký rozsah použitia.
n Jednoduchá inštalácia.
Alpha 2 15-40
n montážna dĺžka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7534011 Obj. č.
226,– Eur
Alpha 2 15-60
n montážna dĺžka 130 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7529558 Obj. č.
251,– Eur
Alpha 2 25-40
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7534014 Obj. č.
213,– Eur
Alpha 2 25-50
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7533018 Obj. č.
226,– Eur
Alpha 2 25-60
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7533019 Obj. č.
242,– Eur
Alpha 2 32-50
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7534019 Obj. č.
251,– Eur
Alpha 2 32-60
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7534020 Obj. č.
263,– Eur
Magna 25-40
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7440143 Obj. č.
448,– Eur
Magna 25-60
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7198420 Obj. č.
568,– Eur
Magna 25-80
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7457127 Obj. č.
611,– Eur
Magna 25-100
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7198421 Obj. č.
605,– Eur
Magna 32-60
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7198422 Obj. č.
601,– Eur
Magna 32-80
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7534021 Obj. č.
646,– Eur
Magna 32-100
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7194343 Obj. č.
676,– Eur
Magna 32-80 F
n montážna dĺžka 180 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7457129 Obj. č.
689,– Eur
Magna 32-100 F
n montážna dĺžka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7457130 Obj. č.
721,– Eur
Magna 3 32-120 F
n montážna dĺžka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519140 Obj. č.
1029,– Eur
Magna 3 40-80 F
n montážna dĺžka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519141 Obj. č.
1019,– Eur
Magna 3 40-100 F
n montážna dĺžka 220 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519142 Obj. č.
1125,– Eur
Magna 3 40-120 F
n montážna dĺžka 250 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7457128 Obj. č.
1250,– Eur
Magna 3 40-150 F
n montážna dĺžka 250 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7534022 Obj. č.
1529,– Eur
Magna 3 50-40 F
n montážna dĺžka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7534024 Obj. č.
1125,– Eur
Magna 3 50-60 F
n montážna dĺžka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519145 Obj. č.
1327,– Eur
Magna 3 50-80 F
n montážna dĺžka 240 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519146 Obj. č.
1462,– Eur
Magna 3 50-100 F
n montážna dĺžka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519147 Obj. č.
1548,– Eur
Magna 3 50-120 F
n montážna dĺžka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7519148 Obj. č.
1635,– Eur
Magna 3 50-150 F
n montážna dĺžka 280 mm, 1 x 230 - 240 V 50 Hz
7534023 Obj. č.
1885,– Eur
Popis
Mat. sk. 30
Cirkulačné čerpadlá
Comfort up 15-14B PM
n montážna dĺžka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7519126 Obj. č.
129,– Eur
Comfort up 15-14BA PM
n montážna dĺžka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7519127 Obj. č.
218,– Eur
Comfort up 20-14BX PM
n montážna dĺžka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7519128 Obj. č.
156,– Eur
Comfort up 20-14BXA PM
n montážna dĺžka 80 mm, 1 x 230 V 50 Hz
7519129 Obj. č.
246,– Eur
26/27
Rýchlomontážne sady
Popis
Dimenzia
DN 20
DN 25
DN 32
Mat. sk. 30
Sada bez zmiešavača M 31
n s čerpadlom Alpha 2 60
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7419212
314,–
30/15
7424142
364,–
50/25
7419219 Obj. č.
419,– Eur
65/32,5 kW
Sada so zmiešavačom M 32
n s čerpadlom Alpha 2 60
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7419213
384,–
21/10,5
7457072
454,–
33/16,5
7457093 Obj. č.
545,– Eur
51/25,5 kW
Sada na nastavenie konštantnej teploty M 33
n s čerpadlom Alpha 2 60
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7457060
505,–
10/5
7441169
558,–
20/10
– Obj. č.
Eur
kW
Sada so zmiešavačom a bypassom M 34
n s čerpadlom Alpha 2 60
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7457156
399,–
21/10,5
7457079
461,–
45/22,5
7457100 Obj. č.
565,– Eur
64/32 kW
Modulárny rozdeľovač 2-násobný
n s tepelnou izoláciou, možnosť pripojiť až 3 vykurovacie okruhy
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7159829
194,–
50/25
7194269
264,–
80/40
7194270 Obj. č.
313,– Eur
150/75 kW
Modulárny rozdeľovač 3-násobný
n s tepelnou izoláciou, možnosť pripojiť až 5 vykurovacích okruhov
n max. prenesený výkon pri Δt = 20 K/10 K
7159830
279,–
50/25
7194271
379,–
80/40
7194272 Obj. č.
448,– Eur
150/75 kW
Rozširovací modul rozdeľovača
n s tepelnou izoláciou
7159828
134,–
9529053
139,–
9529054 Obj. č.
168,– Eur
Hydraulická výhybka
n pre montáž pod rozdeľovač, s tepelnou izoláciou
n max. prietok
7194454
149,–
do 2200
7194456
201,–
do 3500
7194457 Obj. č.
244,– Eur
do 4800 l/h
Upevnenie na stenu pre rozdeľovač
9556120
28,–
7194276
30,–
7194277 Obj. č.
34,– Eur
Upevnenie na stenu pre rýchlomontážne sady
n pre montáž rýchlomontážnej sady bez rozdeľovača
9569444
39,–
9569445
41,–
9569446 Obj. č.
56,– Eur
Popis
Mat. sk. 30
Redukcia DN 20 – DN 25
n pre montáž rýchlomontážnej sady DN 20 na rozdeľovač DN 25
n zníženie rozostupu zo 125 mm na 90 mm
9566612 Obj. č.
34,– Eur
Redukcia DN 25 – DN 32
n pre montáž rýchlomontážnej sady DN 25 na rozdeľovač DN 32
7194333 Obj. č.
28,– Eur
Redukcia DN 32 – DN 25
n pre montáž rýchlomontážnej sady DN 32 na rozdeľovač DN 25
7194334 Obj. č.
23,– Eur
Ponorný snímač teploty
n na meranie teploty hydraulickej výhybky v spojení s reguláciou Vitotronic 200
7179488 Obj. č.
74,– Eur
Mat. sk. 20
Puzdro pre ponorný snímač teploty
n pre montáž snímača teploty do hydraulickej výhybky R 1/2 s vonkajším závitom
9556119 Obj. č.
12,– Eur
Mat. sk. 20
Servomotor SR 10
n servopohon pre zmiešavač, voliteľná ručná alebo automatická prevádzka
7199567 Obj. č.
139,– Eur
Montážna sada pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom
n pre montáž doplnkovej sady podľa voľby 7301 063, 7441 998
7454467 Obj. č.
33,– Eur
Doplnková sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom
n s motorom zmiešavača pre montáž na zmiešavač
n pre Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO1C)
7301063 Obj. č.
279,– Eur
Mat. sk. 10
Doplnková sada pre jeden vykurovací okruh so zmiešavačom
n pre nástennú montáž, bez motora zmiešavača
n pre Vitotronic 200 (Typ HO1B, HO1C)
7301062 Obj. č.
183,– Eur
Mat. sk. 10
n Rýchlomontážne sady v dimenziách DN 20, DN 25, DN 32.
n Integrované čerpadlo Grundfos.
n 100% izolácia armatúr z EPP.
n Integrovaný celokovový teplomer.
n Uzatvárateľné čerpadlo – nie je
potrebné vypustenie pri servise.
n Všetky vodu vodiace časti
z mosadze.
n Spätná klapka v spiatočke.
n Spiatočka štandardne na ľavej
strane, možnosť zmeny priamo
na mieste.
Cenník 2013
Podlahové vykurovanie
Popis
Mat. sk. 25
Systémová doska NM 50/30, celková plocha 10,08 m2
n max. prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m2
7452295 Obj. č.
117,– Eur
Spojovací kotúč VNM 30, celková plocha 10 m2
n ako izolácia v kotúči s fóliou z páskovanej tkaniny (30 x 1000 x 10000 mm)
7247183 Obj. č.
60,– Eur
Kotviace sponky, 600 ks
n v zásobníkoch po 50 ks
7247185 Obj. č.
35,– Eur
5-vrstvová rúra PEXc, 16 x 2 mm
n max. prevádzkový tlak: 6 bar, max. prevádzková teplota: 95 °C
n Bezpečná montáž, málo
5-vrstvová rúra PE-RT, 16 x 2 mm
n max. prevádzkový tlak: 4 bar, max. prevádzková teplota: 70 °C
montážnych krokov a navzájom
200 m na kotúči
7248316 Obj. č.
187,– Eur
600 m na kotúči
7248317 Obj. č.
565,– Eur
200 m na kotúči
7248318 Obj. č.
165,– Eur
600 m na kotúči
7248319 Obj. č.
495,– Eur
pre 3 vykurovacie okruhy
dĺžka: 305 mm
7438448 Obj. č.
127,– Eur
pre 4 vykurovacie okruhy
dĺžka: 360 mm
7438449 Obj. č.
152,– Eur
pre 5 vykurovacích okruhov
dĺžka: 415 mm
7438450 Obj. č.
177,– Eur
pre 6 vykurovacích okruhov
dĺžka: 470 mm
7438451 Obj. č.
199,– Eur
pre 7 vykurovacích okruhov
dĺžka: 525 mm
7438452 Obj. č.
225,– Eur
pre 8 vykurovacích okruhov
dĺžka: 580 mm
7438453 Obj. č.
249,– Eur
pre 9 vykurovacích okruhov
dĺžka: 690 mm
7438454 Obj. č.
272,– Eur
pre 10 vykurovacích okruhov
dĺžka: 690 mm
7438455 Obj. č.
296,– Eur
pre 11 vykurovacích okruhov
dĺžka: 745 mm
7438456 Obj. č.
330,– Eur
pre 12 vykurovacích okruhov
dĺžka: 800 mm
7438457 Obj. č.
353,– Eur
zosúladené systémové prvky
s veľkým stupňom prefabrikácie
vo výrobe znamenajú úsporu
Rozdeľovač s prietokomerom
výstupné a vratné rúrky sú z mosadze a je možné ich
pripojiť doľava alebo doprava cez vonkajšie závity R 1.
času.
n Vyvinuté pre hrubú staveniskovú
prevádzku.
Prívod:
n s uzatvárateľnými prietokomermi (rozsah nastavenia
0-4 l/min) k nastaveniu jednotlivých ohrievacích okruhov.
n Nopový systém: Uloženie výhrevných rúr s presne definovanou
vzdialenosťou uloženia podľa
projektu.
n Sponkovací systém: Uloženie
vykurovacieho potrubia variabilne
prostredníctvom integrovaného
rastra na uloženie.
Spiatočka:
n s integrovanými, uzatváracími ventilmi termostatu
n prípojky vykurovacích okruhov uskutočniť pomocou
eurokónusu R ¾
n rozdeľovač namontovaný na dvoch konzolách izolujúcich hluk.
Rozsah dodávky:
Rozdeľovač, koncové diely s uzatváraním na plnenie,
vyprázdnenie, odvzdušnenie; označovacie štítky, návod
na montáž.
n Hygienické, ekonomické
a úsporné.
n Účinné a s dlhou životnosťou.
Guľový kohút G1
n poniklovaná mosadz
7438468 Obj. č.
12,– Eur
Nákrutky so zvieracím krúžkom 16 x 2 mm, 10 ks
n mosadz
9572844 Obj. č.
25,– Eur
Skrinka pre podomietkovú montáž
Skrinka pre nadomietkovú montáž
typ SPR-2
šírka: 530 mm
7249597 Obj. č.
52,– Eur
typ SPR-3
šírka: 680 mm
7249598 Obj. č.
60,– Eur
typ SPR-4
šírka: 830 mm
7249599 Obj. č.
66,– Eur
typ SPR-5
šírka: 1030 mm
7249600 Obj. č.
77,– Eur
typ NS-2
šírka: 530 mm
7249604 Obj. č.
47,– Eur
typ NS-3
šírka: 680 mm
7249605 Obj. č.
55,– Eur
typ NS-4
šírka: 830 mm
7249606 Obj. č.
61,– Eur
typ NS-5
šírka: 1030 mm
7249607 Obj. č.
71,– Eur
Okrajový izolačný pás, kotúč 25 m
n výška 150 mm, hrúbka 8 mm
7247184 Obj. č.
11,– Eur
Dilatačný profi l, 10 ks
n na bezpečné ohraničenie poľa poteru a na vytvorenie trvale elastických škár
n dĺžka 1800 mm, výška 100 mm a hrúbka 10 mm
9572020 Obj. č.
152,– Eur
Ochranná rúrka, 25 m
n určené pre výhrevné rúry 16 x 2 mm
9572039 Obj. č.
25,– Eur
Servopohon pre rozdeľovač
n závit M30 x 1,5
TS+ 5.11/230
230 V
7419860 Obj. č.
25,– Eur
Pripojovací modul
n na spojenie servopohonu s príslušnými termostatmi
EV 230
230 V
7247843 Obj. č.
74,– Eur
Priestorový termostat
n montáž na omietku
RTR-E 6124
230 V
7247852 Obj. č.
26,– Eur
28/29
Rozvody
Popis
Mat.
sk. 25
5-vrstvová plasthliníková rúra ViPEX
n systémová rúra PEX/Al/PEX
n max. prevádzková teplota 95 °C
n max. prevádzkový tlak 10 bar
n biela farba
Popis
T-kus,
rovnomerný
n mosadz
T-kus,
redukovaný
n mosadz
T-kus
s vnútorným
závitom
n mosadz
T-kus
s vonkajším
závitom
n mosadz
Spojka
n mosadz
Spojka,
redukovaná
n mosadz
DN 16 mm
200 m na kotúči
7418637 Obj. č.
191,– Eur
DN 20 mm
100 m na kotúči
7418638 Obj. č.
138,– Eur
DN 26 mm
50 m na kotúči
7418639 Obj. č.
184,– Eur
DN 32 mm
50 m na kotúči
7418640 Obj. č.
219,– Eur
Mat.
sk. 25
16 × 16 × 16
7439119 Obj. č.
4,90 Eur
20 × 20 × 20
7439120 Obj. č.
6,40 Eur
26 × 26 × 26
Popis
Prechod
s vnútorným
závitom
n mosadz
Mat.
sk. 25
16 × ½“
7439129 Obj. č.
3,20 Eur
20 × ½“
7439130 Obj. č.
4,20 Eur
7439150 Obj. č.
9,10 Eur
20 × ¾“
7439131 Obj. č.
4,60 Eur
32 × 32 × 32
7439151 Obj. č.
14,– Eur
26 × ¾“
7439161 Obj. č.
4,80 Eur
16 × 20 × 16
7439121 Obj. č.
5,70 Eur
32 × 1“
7439162 Obj. č.
6,40 Eur
20 × 16 × 16
7439122 Obj. č.
6,60 Eur
16 × ½“
7439136 Obj. č.
2,90 Eur
20 × 16 × 20
7439123 Obj. č.
6,70 Eur
16 × ¾“
7439137 Obj. č.
4,10 Eur
20 × 20 × 16
7439124 Obj. č.
6,70 Eur
20 × ½“
7439138 Obj. č.
3,40 Eur
26 × 16 × 26
7439152 Obj. č.
8,40 Eur
20 × ¾“
7439139 Obj. č.
4,60 Eur
26 × 20 × 26
7439153 Obj. č.
8,40 Eur
26 × ¾“
7439168 Obj. č.
4,50 Eur
26 × 26 × 20
7439154 Obj. č.
10,– Eur
26 × 1“
7439169 Obj. č.
7,20 Eur
32 × 16 × 32
7439155 Obj. č.
12,– Eur
32 × 1“
7439170 Obj. č.
5,80 Eur
32 × 26 × 32
7439157 Obj. č.
13,– Eur
16 × 16
7439142 Obj. č.
4,– Eur
16 × ½“ × 16
7439127 Obj. č.
6,20 Eur
20 × 20
7439143 Obj. č.
4,70 Eur
20 × ½“ × 20
7439128 Obj. č.
8,20 Eur
26 × 26
7439171 Obj. č.
6,50 Eur
26 × ¾“ × 26
7439158 Obj. č.
8,30 Eur
32 × 32
7439172 Obj. č.
9,70 Eur
32 × ¾“ × 32
7439159 Obj. č.
15,– Eur
16 × ½“
7439140 Obj. č.
5,– Eur
32 × 1“ × 32
7439160 Obj. č.
13,– Eur
Nástenné
koleno s vnútorným
závitom
n mosadz
20 × ½“
7439141 Obj. č.
5,50 Eur
16 × ½“ × 16
7439125 Obj. č.
5,30 Eur
16 × ½“
7439144 Obj. č.
3,70 Eur
20 × ½“ × 20
7439126 Obj. č.
6,10 Eur
Koleno
s vnútorným
závitom
n mosadz
20 × ½“
7439145 Obj. č.
5,20 Eur
16 × 16
7439132 Obj. č.
3,60 Eur
20 × ¾“
7439146 Obj. č.
6,– Eur
20 × 20
7439133 Obj. č.
4,30 Eur
26 × ¾“
7439173 Obj. č.
5,60 Eur
26 × 26
7439163 Obj. č.
6,– Eur
26 × 1“
7439174 Obj. č.
9,50 Eur
32 × 32
7439164 Obj. č.
7,90 Eur
16 × ½“
7439147 Obj. č.
3,70 Eur
16 × 20
7439134 Obj. č.
4,– Eur
20 × ½“
7439148 Obj. č.
4,70 Eur
16 × 26
7439135 Obj. č.
4,60 Eur
20 × ¾“
7439149 Obj. č.
5,10 Eur
20 × 26
7439165 Obj. č.
5,60 Eur
26 × ¾“
7439176 Obj. č.
5,20 Eur
20 × 32
7439166 Obj. č.
6,60 Eur
32 × 1“
7439178 Obj. č.
9,70 Eur
Prechod
s vonkajším
závitom
n mosadz
Koleno,
rovnomerné
n mosadz
Koleno
s vonkajším
závitom
n mosadz
Cenník 2013
Vykurovacie telesá Ventil Kompakt – spodné pripojenie
Typ 11
hĺbka 73 mm
výška (mm)
Typ 20
hĺbka 76 mm
výška (mm)
600
500
Dĺžka
(mm)
n S integrovanou vložkou ventilu,
600
900
500
600
900
Mat. sk. 25
400
7512123
46,–
398
7512135
52,–
282
7512147
53,–
330
7512159
58,–
470
7512168
58,–
374
7512180
59,–
434
7512192 Obj. č.
70,– Eur
595 W
500
7512124
51,–
497
7512136
59,–
353
7512148
60,–
413
7512160
67,–
588
7512169
63,–
467
7512181
64,–
543
7512193 Obj. č.
77,– Eur
744 W
600
7512125
55,–
596
7512137
61,–
424
7512149
63,–
495
7512161
70,–
705
7512170
68,–
560
7512182
70,–
652
7512194 Obj. č.
84,– Eur
893 W
700
7512126
60,–
696
7512138
68,–
494
7512150
70,–
578
7512162
80,–
823
7512171
73,–
654
7512183
75,–
760
7512195 Obj. č.
91,– Eur
1042 W
800
7512127
65,–
795
7512139
70,–
565
7512151
72,–
660
7512163
83,–
940
7512172
78,–
747
7512184
80,–
869
7512196 Obj. č.
98,– Eur
1190 W
900
7512128
70,–
895
7512140
78,–
635
7512152
80,–
743
7512164
92,–
1058
7512173
83,–
841
7512185
85,–
977
7512197 Obj. č.
110,– Eur
1339 W
1000
7512129
74,–
994
7512141
79,–
706
7512153
82,–
825
7512165
99,–
1175
7512174
88,–
934
7512186
90,–
1086
7512198 Obj. č.
117,– Eur
1488 W
1200
7512130
84,–
1193
7512142
88,–
847
7512154
91,–
990
7512166
111,–
1410
7512175
98,–
1121
7512187
101,–
1303
7512199 Obj. č.
132,– Eur
1786 W
1400
7512131
94,–
1392
7512143
97,–
988
7512155
101,–
1155
7512167
124,–
1645
7512176
108,–
1308
7512188
111,–
1520
7512200 Obj. č.
147,– Eur
2083 W
1600
7512132
103,–
1590
7512144
106,–
1130
7512156
110,–
1320
–
7512177
118,–
1494
7512189
122,–
1738
7512201 Obj. č.
161,– Eur
2381 W
1800
7512133
113,–
1789
7512145
120,–
1271
7512157
124,–
1485
–
7512178
133,–
1681
7512190
137,–
1955
– Obj. č.
Eur
W
2000
7512134
122,–
1998
7511146
129,–
1412
7512158
134,–
1650
–
7512179
143,–
1686
7512191
148,–
2172
– Obj. č.
Eur
W
2200
–
–
–
–
–
–
– Obj. č.
Eur
W
2600
–
–
–
–
–
–
– Obj. č.
Eur
W
3000
–
–
–
–
–
–
– Obj. č.
Eur
W
n Vyrobené v Nemecku.
n S 5 pripojovacími hrdlami R 1/2.
Typ 21
hĺbka 76 mm
výška (mm)
odzdušňovacou zátkou
a záslepkou.
n Povrch podľa normy DIN 55900
s farebným odtieňom RAL 9016
(čisto biely).
n Certifikované podľa
EN ISO 9001: 2008.
n Otáčateľné a podľa voľby
pripojiteľné pravo alebo ľavo.
Upozornenie!
Údaj o tepelnom výkone pri teplotnom spáde 70/55 °C a požadovanej teplote miestnosti 20 °C.
Dodacie lehoty:
Možno dodať
okamžite
Podľa
dohody
30/31
Typ 22
hĺbka 106 mm
výška (mm)
Dĺžka
(mm)
300
Typ 33
hĺbka 161 mm
výška (mm)
400
500
600
900
300
400
500
600
900
Mat. sk. 25
400
–
–
–
7512228
70,–
555
7512243
89,–
743
–
–
–
–
7512290 Obj. č.
124,– Eur
1023 W
500
–
–
7512299
75,–
599
7512229
76,–
694
7512244
99,–
929
–
–
7512310
103,–
827
7512279
106,–
954
7512291 Obj. č.
135,– Eur
1279 W
600
7512202
72,–
506
7512215
80,–
594
7512300
81,–
718
7512230
83,–
832
7512245
108,–
1114
7512266
96,–
724
7512253
107,–
827
7512311
109,–
992
7512280
111,–
1145
7512292 Obj. č.
151,– Eur
1534 W
700
7512203
79,–
591
7512216
88,–
693
7512301
87,–
838
7512231
89,–
971
7512246
118,–
1300
7512267
106,–
845
7512254
119,–
965
7512312
123,–
1157
7512281
126,–
1336
7512293 Obj. č.
166,– Eur
1790 W
800
7512204
79,–
675
7512217
89,–
792
7512302
93,–
958
7512232
95,–
1110
7512247
128,–
1486
7512268
108,–
966
7512255
122,–
1103
7512313
128,–
1322
7512282
131,–
1526
7512294 Obj. č.
182,– Eur
2046 W
900
7512205
83,–
760
7512218
94,–
891
7512303
99,–
1077
7512233
101,–
1248
7512248
138,–
1671
7512269
114,–
1086
7512256
130,–
1488
7512314
137,–
1488
7512283
141,–
1717
7512295 Obj. č.
198,– Eur
2301 W
1000
7512206
86,–
844
7512219
98,–
990
7512304
105,–
1197
7512234
108,–
1387
7512249
148,–
1857
7512270
120,–
1207
7512257
137,–
1379
7512315
146,–
1653
7512284
151,–
1908
7512296 Obj. č.
213,– Eur
2557 W
1200
7512207
93,–
1013
7512220
107,–
1188
7512305
117,–
1436
7512235
120,–
1664
7512250
167,–
2228
7512271
131,–
1448
7512258
153,–
1984
7512316
165,–
1984
7512285
171,–
2290
7512297 Obj. č.
255,– Eur
3068 W
1400
7512208
100,–
1182
7512221
117,–
1386
7512306
128,–
1676
7512236
133,–
1942
7512251
194,–
2600
7512272
143,–
1690
7512259
168,–
1931
7512317
184,–
2314
7512286
191,–
2671
7512298 Obj. č.
287,– Eur
3580 W
1600
7512209
107,–
1350
7512222
126,–
1584
7512307
140,–
1915
7512237
145,–
2219
7512252
215,–
2971
7512273
155,–
1931
7512260
183,–
2206
7512318
203,–
2645
7512287
211,–
3053
– Obj. č.
Eur
W
1800
7512210
114,–
1519
7512223
135,–
1782
7512308
152,–
2155
7512238
158,–
2497
–
7512274
166,–
2173
7512261
198,–
2173
7512319
222,–
2975
7512288
231,–
3434
– Obj. č.
Eur
W
2000
7512211
121,–
1688
7512224
145,–
1980
7512309
164,–
2394
7512239
170,–
2774
–
7512275
178,–
2414
7512262
213,–
2758
7512320
241,–
3306
7512289
251,–
3816
– Obj. č.
Eur
W
2200
7512212
128,–
1857
7512225
154,–
2178
–
7512240
182,–
3051
–
7512276
189,–
2655
7512263
229,–
3043
–
–
– Obj. č.
Eur
W
2600
7512213
142,–
2194
7512226
172,–
2574
–
7512241
207,–
3606
–
7512277
213,–
3138
7512264
259,–
3585
–
–
– Obj. č.
Eur
W
3000
7512214
156,–
2532
7512227
191,–
2970
–
7512242
232,–
4161
–
7512278
236,–
3621
7512265
289,–
4137
–
–
– Obj. č.
Eur
W
Cenník 2013
Vykurovacie telesá Kompakt – bočné pripojenie
Typ 21
hĺbka 76 mm
výška (mm)
Dĺžka
(mm)
500
n Povrch podľa normy DIN 55900
900
Mat. sk. 25
400
7511793
43,–
374
7511805
47,–
434
7511817 Obj. č.
54,– Eur
595 W
500
7511794
51,–
467
7511806
53,–
543
7511818 Obj. č.
65,– Eur
744 W
600
7511795
53,–
560
7511807
54,–
652
7511819 Obj. č.
68,– Eur
893 W
700
7511796
58,–
654
7511808
59,–
760
7511820 Obj. č.
80,– Eur
1042 W
800
7511797
62,–
747
7511809
64,–
869
7511821 Obj. č.
88,– Eur
1190 W
900
7511798
67,–
841
7511810
69,–
977
7511822 Obj. č.
95,– Eur
1339 W
1000
7511799
72,–
934
7511811
74,–
1086
7511823 Obj. č.
102,– Eur
1488 W
1200
7511800
81,–
1121
7511812
84,–
1303
– Obj. č.
Eur
W
1400
7511801
91,–
1308
7511813
94,–
1520
– Obj. č.
Eur
W
1600
7511802
107,–
1494
7511814
111,–
1738
– Obj. č.
Eur
W
1800
7511803
118,–
1681
7511815
122,–
1955
– Obj. č.
Eur
W
2000
7511804
128,–
1686
7511816
133,–
2172
– Obj. č.
Eur
W
n Vyrobené v Nemecku.
n S 4 pripojovacími hrdlami R 1/2.
600
s farebným odtieňom RAL 9016
(čisto biely).
n Certifikované podľa
EN ISO 9001: 2008.
n Otáčateľné a podľa voľby
pripojiteľné pravo alebo ľavo.
Upozornenie!
Údaj o tepelnom výkone pri teplotnom spáde 70/55 °C
a požadovanej teplote miestnosti 20 °C.
Dodacie lehoty:
Možno dodať
okamžite
Podľa
dohody
32/33
Typ 22
hĺbka 106 mm
výška (mm)
Dĺžka
(mm)
300
Typ 33
hĺbka 161 mm
výška (mm)
400
500
600
900
300
400
500
600
900
Mat. sk. 25
400
–
–
7511891
57,–
479
7511838
59,–
555
7511850
73,–
743
–
–
7511903
79,–
661
7511872
81,–
763
7511884 Obj. č.
109,– Eur
1023 W
500
–
–
7511892
59,–
599
7511839
61,–
694
7511851
82,–
929
–
–
7511904
88,–
827
7511873
91,–
954
7511885 Obj. č.
125,– Eur
1279 W
600
–
–
7511893
65,–
718
7511840
67,–
832
7511852
91,–
1114
–
–
7511905
98,–
992
7511874
101,–
1145
7511886 Obj. č.
132,– Eur
1534 W
700
–
–
7511894
71,–
838
7511841
73,–
971
7511853
101,–
1300
–
–
7511906
108,–
1157
7511875
111,–
1336
7511887 Obj. č.
158,– Eur
1790 W
800
7511824
66,–
675
7511831
73,–
792
7511895
77,–
958
7511842
79,–
1110
7511854
110,–
1486
7511865
94,–
966
7511858
105,–
1103
7511907
110,–
1322
7511876
114,–
1526
7511888 Obj. č.
174,– Eur
2046 W
900
–
–
7511896
82,–
1077
7511843
85,–
1248
7511855
120,–
1671
–
–
7511908
127,–
1488
7511877
132,–
1717
7511889 Obj. č.
190,– Eur
2301 W
1000
7511825
73,–
844
7511832
82,–
990
7511897
88,–
1197
7511844
91,–
1387
7511856
129,–
1857
7511866
105,–
1207
7511859
119,–
1379
7511909
128,–
1653
7511878
133,–
1908
7511890 Obj. č.
206,– Eur
2557 W
1200
7511826
80,–
1013
7511833
91,–
1188
7511898
99,–
1436
7511845
103,–
1664
7511857
159,–
2228
7511867
116,–
1448
7511860
134,–
1984
7511910
146,–
1984
7511879
152,–
2290
– Obj. č.
Eur
W
1400
7511827
86,–
1182
7511834
100,–
1386
7511899
111,–
1676
7511846
115,–
1942
–
7511868
128,–
1690
7511861
149,–
1931
7511911
176,–
2314
7511880
183,–
2671
– Obj. č.
Eur
W
1600
7511828
93,–
1350
7511835
108,–
1584
7511900
122,–
1915
7511847
127,–
2219
–
7511869
139,–
1931
7511862
163,–
2206
7511912
196,–
2645
7511881
203,–
3053
– Obj. č.
Eur
W
1800
7511829
100,–
1519
7511836
117,–
1782
7511901
134,–
2155
7511848
139,–
2497
–
7511870
150,–
2173
7511863
178,–
2173
7511913
215,–
2975
7511882
224,–
3434
– Obj. č.
Eur
W
2000
7511830
114,–
1688
7511837
135,–
1980
7511902
145,–
2394
7511849
151,–
2774
–
7511871
173,–
2414
7511864
206,–
2758
7511914
234,–
3306
7511883
244,–
3816
– Obj. č.
Eur
W
Cenník 2013
Príslušenstvo pre vykurovacie telesá
Popis
Konštrukčná výška vykurovacieho telesa
300
400
500
600
900 Mat. sk. 25
Rýchlomontážna sada
pozostáva z:
n 2 konzôl, 4 skrutiek
a 4 hmoždiniek
7513065
7,80
7513066
7,80
7513067
7,80
7513068
7,80
7513069 Obj. č.
7,80 Eur
Mat. sk. 25
Stojanová konzola, 2 ks
n pre montáž na hotovú podlahu
7509412
31,–
7509413
31,–
7509414
31,–
7509415
31,–
7509416 Obj. č.
31,– Eur
Motážne príslušenstvo
Popis
Mat. sk. 25
Univerzálne použiteľné
Termostatická hlavica ET 35
n farba: biela
7501900 Obj. č.
10,– Eur
Termostatická hlavica TRV 4
n farba: hlavica chrómová, podstavec biely
9573913 Obj. č.
15,– Eur
Termostatická hlavica TRV 4
n farba: chrómová
9573912 Obj. č.
33,– Eur
Zaslepovacia zátka R ½
n 10 ks
9572862 Obj. č.
6,– Eur
Odvzdušňovacia zátka R ½
n 5 ks
9572863 Obj. č.
3,50 Eur
Vložka ventilu R ½
7527871 Obj. č.
5,– Eur
Krycia ružica pre podstavec stojanovej konzoly
7527881 Obj. č.
8,90 Eur
Popis
Mat. sk. 25
Pre variant pripojenia vyk. telies VK
Pripojovacie skrutkovanie, H-kus
priame
dvojrúrový systém
9573920 Obj. č.
10,– Eur
rohové
dvojrúrový systém
9573922 Obj. č.
10,– Eur
Popis
R 3/8
R½
R¾
Mat. sk. 25
Pre variant pripojenia vyk. telies K
Termostatický ventil
n opieskovaná a poniklovaná mosadz,
vopred nastaviteľný, s pripojovacím
skrutkovým spojom
Uhlový rohový ventil
rohové prevedenie
konštrukčná dĺžka 58 mm
7199364
10,–
9573908
10,–
7199366 Obj. č.
20,– Eur
priame prevedenie
konštrukčná dĺžka 94 mm
7199365
10,–
9573909
10,–
7199367 Obj. č.
20,– Eur
–
9573907
11,–
Obj. č.
– Eur
–
9573916
11,–
Obj. č.
– Eur
priame prevedenie
konštrukčná dĺžka 80 mm
7199470
10,–
9573914
8,80
7199472 Obj. č.
21,– Eur
rohové prevedenie
konštrukčná dĺžka 58 mm
7199469
10,–
9573915
8,80
7199471 Obj. č.
21,– Eur
priame prevedenie
konštrukčná dĺžka 84,5 mm
7199464
6,–
9573919
7,–
7199466 Obj. č.
11,– Eur
rohové prevedenie
konštrukčná dĺžka 58 mm
7199463
6,–
9573918
7,–
7199465 Obj. č.
11,– Eur
pre montáž vľavo
pre montáž vpravo
Skrutkovanie na spiatočku
n s vypúšťaním
Skrutkovanie na spiatočku
34/35
Úprava vody
Popis
Mat. sk. 30
Aquahome 10-N
n na zmäkčenie vody pre byty a malé rodinné domy
n max. Prietok: 1,1 m3/h
n max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 3000 l
7511782 Obj. č.
694,– Eur
Aquahome 20-N
n na zmäkčenie vody pre rodinné domy
n max. prietok: 2,0 m3/h
n max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l
7511783 Obj. č.
760,– Eur
Aquahome 30-N
n na zmäkčenie vody pre váčšie rodinné domy
n max. prietok: 2,8 m3/h
n max. výkon medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 6100 l
7511784 Obj. č.
922,– Eur
Aquaset 500-N
n na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy
n výkon kotolne: 80 – 500 kW
n objem naplnenia: 2,0 – 4,0 m3
n max. prietok pri napĺňaní systému: 1,2 m3/h
7511786 Obj. č.
773,– Eur
Aquaset 1000-N
n na zmäkčenie vody pre vykurovacie systémy
n výkon kotolne: 500 – 1000 kW
n objem naplnenia: 4,0 – 8,0 m3
n max. prietok pri napĺňaní systému: 2,0 m3/h
7511787 Obj. č.
2328,– Eur
Aquacarbon
n filter s multifunkčnou filtračnou vrstvou
n systém na filtráciu a zlepšenie chuti, vône a vzhľadu vody
n rozsah prietoku. 0,8 – 3,0 m3/h
7419724 Obj. č.
551,– Eur
Regeneračná soľ
n balenie 25 kg
7419725 Obj. č.
24,– Eur
Aquatest TH
n tester na stanovenie tvrdosti pitnej vody
n orientačné množstvo testov: 50 – 90 (v závislosti od tvrdosti vody)
7440915 Obj. č.
37,– Eur
Filter pitnej vody Boxer
n filter so spätným preplachom
n trieda filtrácie: 100 μm
n filtračná vložka: ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele
Filter pitnej vody Epurion
n filter so spätným preplachom
n trieda filtrácie: 200 μm
n filtračná vložka: nehrdzavejúcej ocele
Rp 3/4
menovitý prietok 2,3 m 3/h
7247855 Obj. č.
213,– Eur
Rp 1
menovitý prietok 3,6 m 3/h
7247856 Obj. č.
224,– Eur
Rp 1 1/4
menovitý prietok 5,8 m 3/h
7247857 Obj. č.
234,– Eur
Epurion A25-2
menovitý prietok 3,5 m 3/h
7511791 Obj. č.
181,– Eur
Epurion A32-2
menovitý prietok 4,0 m 3/h
7511792 Obj. č.
200,– Eur
Filter pitnej vody Epurion Plus
n filter so spätným preplachom
n trieda filtrácie: 60 μm
n filtračná vložka: nehrdzavejúcej ocele
n priemer prípojky 1“
n prietok 3,4 m3/h
9576137 Obj. č.
299,– Eur
Epuroit I25-50
n trieda filtrácie: 50 μm
n priemer prípojky 1“
n prietok 2,8 m3/h
7511789 Obj. č.
26,– Eur
Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk
5471 073-1 SK 08/2013
Právo na zmeny vyhradené
Download

Cenník Viessmann 2013