Ref
1
2
3
Kompanija
AMG Eco
Engineering
BB Solar
B.S.B d.o.o.
Kontakt Podaci
Tel. +382 20 813279, 813-281, 813-003
Fax. +382 20 813-281
E-mail: [email protected]
Web: www.amgpharm.com
Adresa: IV crnogorske brigade bb
81410 Danilovgrad
Djelatnost/Kratak opis firme
AMG Eco Engineering je konzorcijum koji
čine renomirane firme iz Crne Gore, Srbije,
Njemačke i Grčke, a koji se duži niz godina
bavi distribucijom, ugradnjom i održavanjem
solarnih sistema za različite potrebe (topla
voda, prostor, kolektivni sistemi i sl.).
Tel. +382 20 230-392
Fax. 020 230-133
E-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Web: www.bbsolar.me
Adresa: Vuka Karadžića br. 5
81000 Podgorica
Kompanija "BB Solar" je osnovana u
Podgorici sa ciljem da poveća energetsku
efikasnost. Bavi se alternativnim izvorima
energije sa posebnim akcentom na solarnim
sistemima. U sklopu projekta Montesol BB
Solar učestvuje u konzorcijumu sa
renomiranom kompanijom iz Srbije NS-ECO
FUTURA.
Tel. 041 /230-610
E-mail: [email protected]
Web: www.beha.me
Adresa: Nikole Lekića, 81250 Cetinje
Kompanija B.S.B Cetinje posluje u
konzorcijumu sa Standard inženjeringom iz
Podgorice, a ekskluzivni su zastupnici
Ariston solarnih sistema za Crnu Goru. Od
samog početka rada sa ino-partnerom
prioritet su dali solarnom sistemu kao
jednom od alternativnih izvora energije.
Denikoo se prvenstveno bavi izvoñenjem
termotehničkih instalacija i to instalacija
centralnog grijanja hlañenja; instalacija
klimatizacije, instalacija ventilacije, kao i
instalacija solarnih sistema posebno
kolektivnih
Firma se godinama inženjerski bavi
programom ugradnje termotehničkih
instalacija i posebno solarnih sistema.
Kompanija posjeduje višegodišnje iskustvo u
ugradnji održavanju individualnih i
kolektovnih solarnih sistema za potrebe
domaćinstava, privatnog i javnog sektora.
ETG grupa je tokom prethodnih godina svoje
poslovanje razvijala u oblasti uvoza,
distribucije, inženjeringa, servisa opreme za
centralna grijanja, solarne sisteme,
klimatizaciju, ventilaciju, vodovod i
kanalizaciju, pumpe i pumpna postrojenja,
protivpožarne sisteme, sanitanu opremu.
4
Denikoo
Tel/fax. +382 20 625 745,
E-mail: [email protected]
Web: www.denikoo.com
Adresa: Ul. Crnogorskih serdara 15,
81000 Podgorica
5
Ening d.o.o.
Tel/fax. +382 40 253401,
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.ening.co.me
Adresa: Ul. Straševina bb, 81400 Nikšić
6
ETG grupa
Tel.fax. +382 20 241-064,
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.etging.com
Adresa: Ul. 8. marta 36, 81000 Podgorica
Ponuda sistema
SOLTECHNICS (Njemačka):
• TSM modeli
• SolPEco modeli
Garancije i specifičnosti
• Termosifon paneli
• Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
• Garancija na sisteme duža od
predviñene
Kvalifikovani instalateri
• Božo Ignjić
• Slobodan Jovanović
• Dražen Stojanović
• Miodrag Vujošević
• Milan Čeković
• Prvoslav Rakić
•
Indirektni termosifonski sistemvakumske cijevi
Solarni sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Garancija duža od predviñene
•
•
•
•
Stojan Vojvodić
Slavoljub Knežević
Nebojša Petković
Goran Travar
Solarni sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Indirektni termosifonski sistemi
•
•
Željko Nikolić
Velimir Miketić
•
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
•
Muhidin Kozica
Alen Osmanović
Mujo Đukić
VIESSMANN (Njemačka):
• Vitosol 100
• Vitosol 222T
•
Termosifoni sa vakumskim
cijevima
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
•
•
•
•
Milivoje Matijašević
Miodrag Macanović
Jovan Mušikić
Luka Lazović
Zoran Blagojević
Borislav Gudelj
VAILLANT (Njemačka)
• Aurotherm
•
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
Marko Tatar
Milan Radonjić
NOBEL (Grčka):
• Aelios CuS
• Apollon AL
VIESSMANN (Njemačka):
• Vitosol 100
• Vitosol 222T
ThermoSolar (Slovačka):
• TS 300
• TS 350
• TS 500
ARISTON THERMO SPA
(Italija):
• KAIROS THERMO
200
• KAIROS THERMO
300
• KAIROS MACC
PHÖNIX SOLAR (Njemačka)
• Infinity 3
CENTROMETAL (Hrvatska)
• CPK
•
•
•
•
•
7
Mikromont
d.o.o.
Tel/fax. +382 50 488-533,
E-mail: [email protected]
Web: www.mikromont.co.me
Adresa: Ul. Kruševo bb, 50000 Bijelo
Polje
U ponudi Mikromonta zastupljeni su sljedeći
proizvodjači kotlova, radijatora, solarnih
sistema,: Viessmann, Centrometal, Junkers,
Viadrus, Termomont, Vaillant, Fondital,
Global, Grundfos, Wilo, Caleffi, Rehau,
Henco i još mnogo drugih. Mikromont
učestvuje u projektu MONTESOL u saradnji
sa kompanijom „Elektrovod“ koja će pružati
usluge instalacije i održavanja.
VIESSMANN (Njemačka):
• Vitosol 100
• Vitosol 222T
•
•
•
Termosifonski sistemi
Sistemi sa vakumskim cijevima
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
•
•
Pavle Jablan
Haris Ramović
Seid Suljević
Zoran Jovović
•
Solarni sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Sistemi sa vakumskim cijevima
Indirektni termosifonski sistemi
•
•
•
•
Branislav (Brandon)
Čelebić
Aleksandar Sekulić
Dragan Tomašević
Zoran Mihailović
Solimpeks- Bosch (TurskaNjemačka)
• Wunderclassic 200
• Wunderclassic 300
REHAU (Austrija)
• Rehau
8
9
10
11
NEMOMONT
SECG Bar
Sistem d.o.o.
Podgorica
Solaria Bar
Tel. +382 30 311-105,
E-mail: [email protected]
Adresa: Topolica III, 85000 Bar
Tel. +382 69 607-997
E-mail: [email protected] , [email protected]
Web: www.secg.me
Adresa:Ul. Nisice 39, 85356 Pečurice/Bar
Tel/fax. +38/2 20 229-720, 215-250,
E-mail: [email protected]
Web: www.sistem-mne.com
Adresa: Ul. Mitra Bakića 128, 81000
Podgorica
Tel. +382 69 096-216
E-mail: [email protected]
Web: www.solaria.me
Adresa: Ul. Bulevar revolucije Sprat I
kula 5, 85000 Bar
NEMO-MONT d.o.o. Bar u konzorcijumu sa
Medimont Podgorica bavi se ugradnjom
solarnih sistema, kao i pružanjem usluga
koje se odnose na ugradnju i održavanje
HVAC i solarnih sistema.
SECG-Solarna energija Crne Gore doo.je
firma koja se bavi prodajom i ugradnjom
termalnih i fotonaponskih solarnih sistema
na teritoriji Crne Gore.
Pored prodaje i ugradnje firma se bavi
istrazivanjima i inovacijom solarnih sistema.
Specijalizovana kompanija za primjenu
obnovljivih izvora energije posebno u
domenu instalacije hibridnih sistema u
telekomunikacionim sistemima
Izrada projekata i rukovoñenje izvoñenjem
radova na mašinskim postrojenjima kao i
postrojenjima za eksploataciju alternativnih
izvora energije (voda, sunce, vjetar).
firma je uvoznik opreme, a takoñe se bavi
projektova-njem, izborom, njegovom
isporukom i ugradnjom na
objektima, instalacijom i puštanjem u rad. U
nadležnosti ove firme je razrada tehnoloških
sistema za uštedu energije, a takoñe i
sistema za grijanje i snabdevanje toplom
THERMOTECH (Švedska)
• FP 202
SUNEX (Poljska)
• Basic X
• PR
SUNFLOWER RENEWABLE
ENERGY (Kina)
• SFB 3058
SOLIKER Unisolar (Španija)
• Unisol
•
•
•
•
Termosifon paneli
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
•
Kemal Ćorović
Siniša Cerović
Miloš Cerović
HELIONAL (Grčka):
• FPS
• HFPS
•
Solarni sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Termosifoni sa vakumskim
cijevima
•
•
•
•
•
Ljubiša Bošković
Darko Ćeranić,
Tomo Nikolić
Dejan Jovović
Miloje Bošković
HAINING JINSHOU (Kina):
• Splited 200
• Splited 300
•
Solarni sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Sistemi sa vakumskim cijevima
•
•
•
•
Veselin Blečić
Konstantin Skorniakov
Aliaksandr Kurjanovič
Nebojša Perović
MALTEZOS (Grčka) - SAC
•
•
12
13
Tedeko Solar
Energy Kotor
Termoinženj
ering d.o.o.
Tel. +382 69 069-122, +382 32 363-159
E-mail: [email protected]
Web: www.tedeko.me
Adresa: Ul.Radanovici bb, 85318 Kotor
Tel/fax. +382 20 212-110, 212-111
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.termoing.me
Adresa: Ul. Vlada Ćetkovića bb, Blok 9,
81000 Podgorica
vodom prvenstveno na osnovu solarnih
kolektora i toplotnih pumpi. U Konzorcijumu
sa kompanijom NS Elektronix zaduženi su
za dristriibuciju i insalaciju solarnih sistema.
Tedeko solar energy pruža kompletnu
uslugu projektovanja, montaže i održavanja
solarnih sistema za zagrijavanje vode i
solarnih fotonaponskih sistema po sistemu
"ključ u ruke". Članice ovog konzorcijuma
bile su takoñe kvalifikovane kompanije na
sličnom UNEP-ovom projektu u Egiptu
(EGYSOL).
Firma Termoinženjering je za područje Crne
Gore ovlašćeni distributer i serviser
američke kompanije “Carrier” i "Toshiba",
svjetskog lidera u opremi za grijanje i
klimatizaciju. Djelatnost ove kompanije
obuhvata izbor opreme, isporuku, montažu,
puštanje u rad i održavanje solarnih sistema
za domaćinstva i privredne objekte, posebno
hotelske i ugostiteljske komplekse.
SOLIMPEKS (Turska):
• TSM – Wunder CLS
• Solar 200 i Solar 300
•
•
VIESSMANN (Njemačka):
• Vitosol 100
• Vitosol 222T
•
•
•
•
Termosifonski sistemi
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
Garancija na sistem veća od
predviñene
•
•
•
•
Zorica Kordić
Lazar Kordić
Stanislav Kordić
Nebojša Marković
Termosifonski sistemi
Sistemi sa vakumskim cijevima
Sistemi sa prinudnom
cirkulacijom
•
•
•
•
•
Vuk Kasalica
Aleksandar Strugar
Lazar Jovanović
Vladimir Bulatović
Vladan Šuković
Download

ovdje - Energetska efikasnost