Zoran Trajkov e roden na 22.08.1963 vo [tip .
Zavr{il ma{.fakultet vo Skopje na 22.12.1988 vo redoven
rok i vedna{ e vraboten vo MZT Metalna od [tip kade
raboti kako konstruktor 8 godini do 1996. Dve godini e
tehni~ki direktor na MZT Metalna , a ve}e od 1998
zapo~nuva da raboti vo svojata sopstvena firma Eko
Konsalting .
Glavna cel na firmata Eko Konsalting e proizvodstvo i plasman na
kolektorite.
So cel podobro prepoznavawe na pazarot i formirawe na brend , imeto na
firmata od Eko Konsalting e promeneto vo EKO SOLAR doo vo 2004.
Denes 70 % od instaliranite solarnite kolektori vo regionot na [tip se
proizvod na EKO SOLAR, a po na{i procenki 30 do 35 % od proda`bata na
kolektori vo cela Makedonija se na{ proizvod.
Vo redovno proizvodstvo se pove}e od 5 tipa na kolektori i 2 pod tipovi. Osven
proizvodstvoto se vr{i proektirawe, monta`a i servis i na solarni sistemi
^lenstvo vo asocijacii:
1. ^len na pretsedatelstvoto na sojuzot na Inovatori na Makedonija vo
Skopje
2. Potpresedatel na nevladinata asocijacija SOLAR MAKEDONIJA
3. ^len na MACEF, Stopanska komora i zdru`enie na zanaet~ii
Poseti na obuki i seminari:
vo 2006 prestojuvav 7 dena vo Atina i 15 dena - Glaisdorf Austria vo 2006 za
usovr{uvawe na proizvodstvoto na solarni sistemi i izrabotka na proekti za
primena na solarna energija preku T sol simulacii.
Obukata ja organizira{e Avstriskata ambasada. Poseteni se i mnogu drugi
seminari vo [tip i Skopje na razni temi za za{teda na energija i primena na
obnovlivi izvori .
Imam kontinuirana i aktivna sorabotka so:
•
•
•
•
SPATUM (sojuzot na pronao|a~i i inovatori od op{tina [tip),
Ma{inski fakultet Skopje. Vo 2006 so D-r Slave Armenski uspe{no
zavr{ivme 2 proekti za solarni sistemi. Sega rabotime na tretiot.
Kompanijata Helional , vtora po proizvodstvo na solarna oprema vo
Grcija.
Aktivna sorabotka so Ministerstvo za obrazovanie i nauka na
Rep.Makedonija.
Izraboteni proekti za za{teda na energija preku i realizirani:
1. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo Maj~in dom
Bitola ( dom za deca bez roditeli) vo Noemvri 2005 . Finasier
Norve{ka vlada
2. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo detska
gradinka vo s.Jegunovce Tetovo vo 2006. Finasier GEF
3. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo javni
kupatila na Romite vo [tip vo 2005. Finasier nvo ^erewa
4. Dimenzionirawe na solaren sistemo vo h.Tino vo Ohrid,
monta`ata e preku na{.distributer [e{o in`enering od Ohrid
5. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo muslimanski
internat vo [tip vo 2006.
6. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo restorant
NECKO 2 objekt vo [tip vo 2006.
7. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo hotel
VIKTOR vo Resen, 2005.
8. Dimenzionirawe na solaren sistem vo hotel Pelagonija Strumica
2007,
9. Dimenzionirawe na solaren sistem vo hotel Romanovce Kumanovo
2005,
10. Zavr{en e zaedni~ki proekt so Prof Slave Armenski na tema:
Dogrevawe na prostor vo esen i prolet preku son~evi kolektori i
latenten akumulator na toplina so voda i natriumсулфаtna sol
(Na2SO4) vo 2006
11. Zaedni~ki proekt so Prof Slave Armenski na tema:
Vlijanieto na plasti~nite materjali kako osnoven materjal za telo na
son~eviot kolektor Eko Ultra i prozra~nata polikarbonatna pokrivka
vrz sevkupnata efikasnost i krajnata proizvodna cena. Finasier min.za
obrazovanie i nauka na R.Makedonija
12. Zaedni~ki proekt so M-r Kiril Donski od [tip na tema:
Ured za zvu~no i mehani~ko i elektronsko zapla{uvawe na {tetni ptici so
pogon na fotovoltai~en kolektor
Finasier min.za obrazovanie i nauka na R.Makedonija
13. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo u~ili{teto ISKRA
Finasier Avstriskata vlada.
14. Dimenzionirawe i postavuvawe na solaren sistem vo fudbalski stadion
Bregalnica [tip, Finasier Avstriskata vlada.
15. Zaedni~ki proekt so Prof Slave Armenski na tema:
Воздушен колектор со селективен слој и ротирачки апсорпциони ќелии
за примена во сончеви системи за загревање на воздух
Dobieni nagradi i priznanija:
• Sekoja godina od 1991 u~estvuva so svoja inovacija na Makinova
• 1995 ima dobieno prvomajska nagrada od Stopanska komora na Makedonija
• Bronzen medal za komjuterska programa za solarni sistemi na Makinova
1999
• Narada za nadobar pretpriema~ na op{tina [tip od mali i sredni
pretprijatija vo Maj 2007
• Specjalno prizanie i nagrada od Mike Zafirovski i nevladinata organizacija Macedonia
2025
Nagradi , Priznanija i Diplomi
Download

Zoran Trajkov e roden na 22