Oilon is a private Finnish group of companies
founded in 1961. Oilon manufactures and
markets
heat pumps and burners up to 80 MW
capacity.
Applications for larger burners include power
plants, industrial processes, hazardous waste
incineration plants, district
heating plants and ships.
Oilon Group’s production facilities are located
in Lahti and Hollola in Finland, as well as in
Wuxi, China.
Group subsidiaries outside Finland include
sales companies in Brazil, USA, Russia and
China. Oilon also has representatives
in nearly every European country, Asia, Russia,
South and North America and in many African
countries.
The family-owned company employs more
than 300 people and has over EUR 60 million
turnover.
VELA FILAND doo Beograd
Dimitrija Georgijevića-Starika 48
11070 Beograd
tel: +381 11 3016760
mob: +381 63 338433
mail: [email protected]
Оилон је приватна Финска групација
састављена од више компанија, основана
1961. године
Оилон производи и продаје
топлотне пумпе и горионике до 80 MW.
Примена већих горионика у електранама,
индустриским процесима, фабрикама за
спаљивање опасног отпада, системима
даљинског гријања и у бродоградњи.
Производни капацитети Оилон Групе
налазе се у Лахтију и Холола у Финској, као
и у Вукси у Кини.
Група ћерки фирми изван Финске укључују
продајна предузећа у Бразилу, САД, Русији
и Кини. Оилон има представнике у скоро
свакој Европској земљи, Азији, Русији,
Јужној и Северној Америци, као и у многим
Афричким земљама.
Породична групација запошљава више од
300 људи и има преко 60 милиона евра
промета.
Oilon Industry OY
Metsä-Pietilänkatu 1
P.O.Box 5
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
www.oilon.com
AUTHORIZED DISTRIBUTOR
MACEF-MACEF INT G.m.b.h.
St. Nikola Parapunov 3 A/52
1000 SKOPJE R. Macedonia
phone: +389 2 3090 130
fax:
+389 2 3090 179
e-mail: [email protected]
www.macef.org.mk
Download

Oilon is a private Finnish group of companies founded in