T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 10/A
Ders
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni :
Pazartesi
(1)
08:10
08:50
DZ.GUV
T.BÜLBÜL
(2)
09:05
09:45
DZ.GUV
T.BÜLBÜL
(3)
09:55
10:35
DZ.GUV
T.BÜLBÜL
(4)
10:45
11:25
DZ.GUV
T.BÜLBÜL
(5)
11:35
12:15
FIZ10
S. DOĞAN
(6)
13:00
13:40
FIZ10
S. DOĞAN
(7)
13:50
14:30
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
Salı
ING-10
ING-10
Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
M AT-10
S.İSMAİL
M AT-10
S.İSMAİL
DINKAB
S. AR PAGU
YÜZME
N.ESEN
YÜZME
N.ESEN
Çarşamba
D.ANLT
D.ANLT
ING-10
ING-10
M. BAYRAM M. BAYRAM Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
Gün
Perşembe
(8)
14:40
15:20
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
O)
15:25
16:05
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
BİYOLJ
TEDBY
TEDBY
S. DOĞAN O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ
KIMY10
S. DOĞAN
KIMY10
S. DOĞAN
BİYOLJ
S. DOĞAN
BİYOLJ
S. DOĞAN
COGR YA
O.YAKAL
COGR YA
O.YAKAL
M AT-10
S.İSMAİL
M AT-10
S.İSMAİL
TEDBY
O.ÜNLÜTÜ
REH BY
S.İSMAİL
BEDEG.
Ö.DOST
TARİH
S.ATICI
TARİH
S.ATICI
M AT-10
S.İSMAİL
M AT-10
S.İSMAİL
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
DZ.SUT
T.BÜLBÜL
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Ö ğ r e t m e n i
1 BEDEĞ.
B E D E N EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 BİYOLJ
BİYOLOJİ
3
SERKAN DOĞAN
3 COGRYA
COĞRAFYA
2
ÖZKAN YAKAL
4 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
MURAT BAYRAM
5 DİNKAB
DİN K Ü L T Ü R Ü VE A H L A K
1
S E V D A AR PAG ÜŞ
6 DZ.GÜV
DENİZDE GÜVENLİK
4
T O L G A BÜLBÜL
7 DZ.SÜT
DENİZCİLİK VE SU ÜRÜN
8
T O L G A BÜLBÜL
8 FİZ10
FİZİK-10
2
SERKAN DOĞAN
9 İNG-10
İNGİLİZCE-10
4
ÜMMÜHAN BAŞTÜRK
10 KİMY10
Kİ M YA-10
2
SERKAN DOĞAN
11 MAT-10
MATEMATİK-10
6
SERPİL İSMAİLOĞLU
12 R E H B Y
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
SERPİL İSMAİLOĞLU
13 TARİH
TARİH
2
SELAHATTİN ATICI
14 T E D B Y
T Ü R K EDEBİYATI
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
15 Y Ü Z M E
YÜZME
2
T O L G A BÜLBÜL
CEM ÖĞÜTÇÜ
NURTEN ESEN
(10)
16:10
16:50
BEDEG.
Ö.DOST
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 10/B
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:10
08:50
BIYOLJ
S. DOĞAN
Toplam Ders Saati : 44
Sınıf Öğretmeni :
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
09:05
09:55
10:45
11:35
13:00
09:45
10:35
11:25
12:15
13:40
BIYOLJ
ING-10
ING-10
M AT-10
M AT-10
S. DOĞAN Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
(7)
13:50
14:30
BEDEG.
Ö.DOST
(8)
14:40
15:20
BEDEG.
Ö.DOST
TARİH
S.ATICI
TARİH
S.ATICI
Çarşamba
KIMY10
S. DOĞAN
KIMY10
S. DOĞAN
Perşembe
REHBY
M AT-10
M AT-10
ENDZ.
ENDZ.
ENDZ.
ENDZ.
A. KAFADA M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA
Cuma
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
TGYTKN
A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA
Salı
O)
15:25
16:05
TEDBY
O.ÜNLÜTÜ
TEDBY
TEDBY
M AT-10
M AT-10
TEKRES
TEKRES
DINKAB
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ A. KAFADA A. KAFADA S. AR PAGU
FIZ10
S. DOĞAN
FIZ10
ING-10
ING-10
S. DOĞAN Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
BIYOLJ
D.ANLT
D.ANLT
S. DOĞAN M. BAYRAM M. BAYRAM
COGRYA
O.YAKAL
COGRYA
O.YAKAL
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 BİYOLJ
BİYOLOJİ
3
SERKAN DOĞAN
3 COGRYA
COĞRAFYA
2
ÖZKAN YAKAL
4 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
MURAT BAYRAM
5 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
6 ENDZ.
ENDAZE
4
AYKUT KAFADAR
7 FİZ10
FİZİK-10
2
SERKAN DOĞAN
8 İNG-10
İNGİLİZCE-10
4
ÜMMÜHAN BAŞTÜRK
9 KİMY10
Kİ M YA-10
2
SERKAN DOĞAN
10 MAT-10
MATEMATİK-10
6
MEHMET TÜFEKÇİ
11 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
AYKUT KAFADAR
12 TARİH
TARİH
2
SELAHATTİN ATICI
13 TEDBY
TÜRK EDEBİYATI
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
14 TEKRES
TEKNİK RESİM
2
AYKUT KAFADAR
15 TGYTKN
TEMEL GEMİ YAPIMI TEK
8
AYKUT KAFADAR
CEM ÖĞÜTÇÜ
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 11/A
Ders
Toplam Ders Saati : 40
Pazartesi
(1)
08:10
08:50
VAR S
N.ESEN
(2)
09:05
09:45
VAR S
N.ESEN
Salı
SEYİR
N.ESEN
SEYİR
N.ESEN
SEYİR
N.ESEN
SEYİR
N.ESEN
Çarşamba
ELKSY
N.ESEN
ELKSY
N.ESEN
GEMİM
N.ESEN
GEMİM
N.ESEN
ING-11
ING-11
H. KOKSAL H. KOKSAL
KTHS
N.ESEN
KTHS
N.ESEN
Perşembe
GEMİM
N.ESEN
GEMİM
N.ESEN
KTHS
N.ESEN
KTHS
N.ESEN
TED11
O.ÜNLÜTÜ
BEDEG.
Ö.DOST
BEDEG.
Ö.DOST
GİRİSM
A. KAFADA
DENHB
T.BÜLBÜL
DENHB
T.BÜLBÜL
REHBY
TED11
TED11
M.TÜFEKÇ O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ
FELS
E.BALCI
FELS
E.BALCI
DINKAB
S. AR PAGU
Gün
Cuma
(3)
(4)
09:55
10:45
10:35
11:25
D.ANLT
D.ANLT
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ
Sınıf Öğretmeni :
(5)
11:35
12:15
DENMEV
T.BÜLBÜL
(6)
13:00
13:40
DENMEV
T.BÜLBÜL
(7)
(8)
13:50
14:40
14:30
15:20
ING-11
ING-11
H. KOKSAL H. KOKSAL
TCIA
S.ATICI
TCIA
S.ATICI
MAT-11
MAT-11
M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
0)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
ONUR ÜNLÜTÜRK
3 DENHB
DENİZDE HABERLEŞME
2
TOLGA BÜLBÜL
4 DENMEV
DENİZCİLİK MEVZUATI
2
TOLGA BÜLBÜL
5 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA ARPAGUŞ
6 ELKSY
ELEKTRONİK SEYİR
2
TOLGA BÜLBÜL
7 FELS
FELSEFE
2
ERDEM BALCI
8 GEMİM
GEMİ MANEVRALARI
4
NURTEN ESEN
9 GİRİSM
GİRİŞİMCİLİK
1
AYKUT KAFADAR
10 İNG-11
İNGİLİZCE 11
4
HATİCE KOKSAL
11 KTHS
KÜRESEL TEHLİKE HABE
4
NURTEN ESEN
12 MAT-11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
2
MEHMET TÜFEKÇİ
13 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
MEHMET TÜFEKÇİ
14 SEYİR
SEYİR
4
TOLGA BÜLBÜL
15 TC İ A
T.C İNKILAP TARİHİ ve AT
2
SELAHATTİN ATICI
16 TED11
TÜRK EDEBİYATI -11
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
17 VARS
VARDİYA STANDARTLARI
2
NURTEN ESEN
NURTEN ESEN
NURTEN ESEN
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 11/B
Ders
(1)
08:10
08:50
BEDEG.
Ö.DOST
Gün
Pazartesi
Toplam Ders Saati : 44
(2)
09:05
09:45
BEDEG.
Ö.DOST
Sınıf Öğretmeni :
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
0)
09:55
10:45
11:35
13:00
13:50
14:40
15:25
16:05
10:35
11:25
12:15
13:40
14:30
15:20
MAT-11
MAT-11
GYMRES
GYMRES
GYMRES
GYMRES
GIRISM
M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN
KAYTEK
KAYTEK
KAYTEK
KAYTEK
BDESÇ
BDESÇ
ING-11
ING-11
REHBY
A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA A. KAFADA H. KOKSAL H. KOKSAL H. KOKSAL
Salı
TCIA
S.ATICI
Çarşamba
TCIA
S.ATICI
TED11
TED11
TED11
DINKAB
ING-11
ING-11
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ S. AR PAGU H. KOKSAL H. KOKSAL
Perşembe
D.ANLT
D.ANLT
GYEMİ
GYEMİ
GYEMİ
GYEMİ
GYEMİ
GYEMİ
GYEMİ
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN
Cuma
GYEMI
GYEMI
GYEMI
GYEMI
GYEMI
GYEMI
GYEMI
S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN S.GÖKTAN
FELS
E.BALCI
FELS
E.BALCI
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Dersin Adı
Hs
1 BDESÇ
Ders
BİLGİSAYAR DESTEKLİ Ç
2
Yer
AYKUT KAFADAR
Dersin Öğretmeni
2 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
3 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
ONUR ÜNLÜTÜRK
4 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
5 FELS
FELSEFE
2
ERDEM BALCI
6 GİRİSM
GİRİŞİMCİLİK
1
SERHAT GÖKTAN
7 GYEMİ
GEMİ YAPIM ELEMENLAF
14
SERHAT GÖKTAN
8 GYMRES
GEMİ YAPIMI MESLEK RE
4
SERHAT GÖKTAN
9 İNG-11
İNGİLİZCE 11
4
HATİCE KOKSAL
10 KAYTEK
KAYNAK TEKNİKLERİ
4
AYKUT KAFADAR
11 MAT-11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
2
MEHMET TÜFEKÇİ
12 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
HATİCE KOKSAL
13 TC İ A
T.C İNKILAP TARİHİ ve AT
2
SELAHATTİN ATICI
14 TED11
TÜRK EDEBİYATI -11
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 12/A
Ders
Toplam Ders Saati : 16
Pazartesi
(2)
(1)
09:05
08:10
08:50
09:45
ING-12
ING-12
Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
Salı
MESING
MESING
ING-12
ING-12
H. KOKSAL H. KOKSAL Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
Gün
(3)
09:55
10:35
BGG
N.ESEN
(4)
10:45
11:25
BGG
N.ESEN
Sınıf Öğretmeni :
(5)
(6)
(7)
(8)
11:35
13:00
13:50
14:40
12:15
13:40
14:30
15:20
TED12
TED12
D.ANLT
D.ANLT
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ M. BAYRAM M. BAYRAM
REHBY
N.ESEN
TRF
A.İNANÇ
0)
15:25
16:05
TED12
DINKAB
O.ÜNLÜTÜ S. AR PAGU
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Dersin Adı
Hs
1 BGG
Ders
BALIKÇI GEMİSİNDE GÜV
2
Yer
NURTEN ESEN
Dersin Öğretmeni
2 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
MURAT BAYRAM
3 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
4 İNG-12
İNGİLİZCE-12
4
ÜMMÜHAN BAŞTÜRK
5 MESİNG
MESLEKİ İNGİLİZCE
2
HATİCE KOKSAL
6 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
NURTEN ESEN
7 TED12
TÜRK EDEBİYAT112
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
8 TRF
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
AYŞE ALEV İNANÇ
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 12/B
Ders
(1)
08:10
08:50
Gün
Toplam Ders Saati : 20
(2)
09:05
09:45
(3)
09:55
10:35
(4)
10:45
11:25
Sınıf Öğretmeni :
(5)
11:35
12:15
(6)
13:00
13:40
(7)
13:50
14:30
(8)
14:40
15:20
O)
15:25
16:05
(10)
16:10
16:50
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
GMONTJ
GMONTJ
TED12
TED12
İNG-12
İNG-12
GEÖ12
TRF
S.GÖKTAN S.GÖKTAN O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ H. KOKSAL H. KOKSAL M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
PROJE
REHBY
S. DOĞAN O.ÜNLÜTÜ
Cuma
MT-12
MT-12
TED12
DINKAB
ING-12
ING-12
TEKING
TEKING
D.ANLT
D.ANLT
M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ O.ÜNLÜTÜ S. AR PAGU H. KOKSAL H. KOKSAL H. KOKSAL H. KOKSAL O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
ONUR ÜNLÜTÜRK
2 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
3 GE012
GEOMETRİ-12
1
MEHMET TÜFEKÇİ
4 GMONTJ
GEMİ MONTAJ UYGULAIV
2
SERHAT GÖKTAN
5 İNG-12
İNGİLİZCE-12
4
HATİCE KOKSAL
6 MT-12
SEÇMELİ MATEMATİK-12
2
MEHMET TÜFEKÇİ
7 PROJE
SEÇMELİ PROJE HAZIRL
1
SERKAN DOĞAN
8 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
ONUR ÜNLÜTÜRK
9 TED12
TÜRK EDEBİYAT112
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
10 TEKİNG
TEKNİK İNGİLİZCE
2
HATİCE KOKSAL
11 TRF
TRAFİK VE İLKYARDIM
1
MEHMET TÜFEKÇİ
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 9/A
Ders
Toplam Ders Saati : 39
(2)
09:05
09:45
TARİH
S.ATICI
(1)
08:10
08:50
TARİH
S.ATICI
Gün
Pazartesi
(3)
09:55
10:35
BEDEG.
Ö.DOST
(4)
10:45
11:25
BEDEG.
Ö.DOST
Sınıf Öğretmeni :
(5)
11:35
12:15
MES.GŞ
N.ESEN
TEDBY
TEDBY
ING.9
ING.9
BIYOLJ
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ H. KOKSAL H. KOKSAL S. DOĞAN
Salı
Çarşamba
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
ING.9
ING.9
H. KOKSAL H. KOKSAL
DIHAKE
S.ATICI
Perşembe
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
İNG.9
İNG.9
H. KOKSAL H. KOKSAL
COGRYA
O.YAKAL
Cuma
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
DINKAB
S. AR PAGU
KİMYA
R.CAN
KİMYA
R.CAN
(6)
13:00
13:40
MES.GŞ
N.ESEN
(7)
13:50
14:30
FİZİK
S. DOĞAN
BIYOLJ
REHBY
S. DOĞAN S. AR PAGU
(8)
14:40
15:20
FİZİK
S. DOĞAN
O)
15:25
16:05
SAGBIL
A.İNANÇ
BIYOLJ
HMH
HMH
S. DOĞAN S. AR PAGU S. AR PAGU
COGRYA
O.YAKAL
MÜZİK
G.KIZILO
TEDBY
O.ÜNLÜTÜ
D.ANLT
D.ANLT
O.ÜNLÜTÜ O.ÜNLÜTÜ
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 BİYOLJ
BİYOLOJİ
3
SERKAN DOĞAN
3 COGRYA
COĞRAFYA
2
ÖZKAN YAKAL
4 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
ONUR ÜNLÜTÜRK
5 DİHAKE
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
1
SELAHATTİN ATICI
6 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
7 FİZİK
FİZİK
2
SERKAN DOĞAN
8 HMH
HZ. MUHAMMEDİN HAYA"
2
SEVDA AR PAG ÜŞ
9 İNG.9
İNGİLİZCE 9
6
HATİCE KOKSAL
10 KİMYA
KİMYA
2
RECEP CAN
11 MATEMK
MATEMATİK-9
6
SERPİL İSMAİLOĞLU
12 MES.GŞ
MESLEKİ GELİŞİM
2
NURTEN ESEN
13 MÜZİK
MÜZİK
1
GAZİ KIZILOĞLU
14 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLEN!
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
15 SAĞ BİL
SAĞLIK BİLGİSİ
1
AYŞE ALEV İNANÇ
16 TARİH
TARİH
2
SELAHATTİN ATICI
17 TEDBY
TÜRK EDEBİYATI
3
ONUR ÜNLÜTÜRK
CEM ÖĞÜTÇÜ
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 9/B
Ders
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni :
Pazartesi
(2)
(1)
09:05
08:10
08:50
09:45
MATEMK
MATEMK
M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
(3)
09:55
10:35
TARİH
S.ATICI
(4)
10:45
11:25
TARİH
S.ATICI
Salı
MATEMK
MATEMK
M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
BIYOLJ
S. DOĞAN
BIYOLJ
S. DOĞAN
SAGBIL
A.İNANÇ
TEDBY
F.KARAZE
FİZİK
S. DOĞAN
FİZİK
S. DOĞAN
Çarşamba
D.ANLT
F.KARAZE
D.ANLT
F.KARAZE
KİMYA
R.CAN
KİMYA
R.CAN
MES.GŞ
N.ESEN
MES.GŞ
N.ESEN
DIHAKE
S.ATICI
REHBY
S.ATICI
Perşembe
BEDEG.
Ö.DOST
BEDEG.
Ö.DOST
BİYOLJ
MATEMK
MATEMK
S. DOĞAN M.TÜFEKÇ M.TÜFEKÇ
Cuma
COGR YA
O.YAKAL
COGR YA
O.YAKAL
ING.9
ING.9
DINKAB
HMH
HMH
H. KOKSAL H. KOKSAL S. AR PAGU S. AR PAGU S. AR PAGU
Gün
(5)
(6)
(7)
11:35
13:00
13:50
12:15
13:40
14:30
ING.9
ING.9
TEDBY
H. KOKSAL H. KOKSAL F.KARAZE
MÜZİK
G.KIZILO
(8)
14:40
15:20
TEDBY
F.KARAZE
O)
15:25
16:05
İNG.9
İNG.9
H. KOKSAL H. KOKSAL
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 BİYOLJ
BİYOLOJİ
3
SERKAN DOĞAN
3 COGRYA
COĞRAFYA
2
ÖZKAN YAKAL
4 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
FATİH KARAZEHİR
5 DİHAKE
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
1
SELAHATTİN ATICI
6 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
7 FİZİK
FİZİK
2
SERKAN DOĞAN
8 HMH
HZ. MUHAMMEDİN HAYA"
2
SEVDA AR PAG ÜŞ
9 İNG.9
İNGİLİZCE 9
6
HATİCE KOKSAL
10 KİMYA
KİMYA
2
RECEP CAN
11 MATEMK
MATEMATİK-9
6
MEHMET TÜFEKÇİ
12 MES.GŞ
MESLEKİ GELİŞİM
2
NURTEN ESEN
13 MÜZİK
MÜZİK
1
GAZİ KIZILOĞLU
14 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLENI
1
SELAHATTİN ATICI
15 SAĞ BİL
SAĞLIK BİLGİSİ
1
AYŞE ALEV İNANÇ
16 TARİH
TARİH
2
SELAHATTİN ATICI
17 TEDBY
TÜRK EDEBİYATI
3
FATİH KARAZEHİR
CEM ÖĞÜTÇÜ
(10)
16:10
16:50
T.C.
TİREBOLU KAYMAKAMLIĞI
Piri Reis Mesl. ve Tek. Anad. Lisesi Müdürlüğü
Sınıf : 9/C
Ders
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni :
Pazartesi
(1)
08:10
08:50
TEDBY
F.KARAZE
(2)
09:05
09:45
TEDBY
F.KARAZE
(3)
09:55
10:35
KİMYA
R.CAN
(4)
10:45
11:25
KİMYA
R.CAN
(5)
(6)
11:35
13:00
12:15
13:40
ING.9
ING.9
Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
(7)
13:50
14:30
MES.GŞ
N.ESEN
(8)
14:40
15:20
MES.GŞ
N.ESEN
Salı
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
TARİH
S.ATICI
TARİH
S.ATICI
ING.9
ING.9
Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
SAGBIL
A.İNANÇ
TEDBY
F.KARAZE
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
DINKAB
S. AR PAGU
DIHAKE
S.ATICI
D.ANLT
F.KARAZE
D.ANLT
F.KARAZE
BEDEG.
Ö.DOST
BEDEG.
Ö.DOST
REHBY
S. DOĞAN
BİYOLJ
S. DOĞAN
BİYOLJ
S. DOĞAN
MÜZİK
G.KIZILO
FİZİK
S. DOĞAN
BIYOLJ
S. DOĞAN
MATEMK
S.İSMAİL
MATEMK
S.İSMAİL
Gün
ING.9
ING.9
Ü.BAŞTÜR Ü.BAŞTÜR
Çarşamba
COGR YA
O.YAKAL
Perşembe
COGR YA
O.YAKAL
HMH
HMH
FİZİK
S. AR PAGU S. AR PAGU S. DOĞAN
Cuma
O)
15:25
16:05
Cumartesi
Pazar
..../..../
Mustafa KERTMEN
Okul Müdürü
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
Yer
Dersin Öğretmeni
1 BEDEĞ.
BEDEN EĞİTİMİ
2
ÖZLEM DOST
2 BİYOLJ
BİYOLOJİ
3
SERKAN DOĞAN
3 COGRYA
COĞRAFYA
2
ÖZKAN YAKAL
4 D.ANLT
DİL VE ANLATIM
2
FATİH KARAZEHİR
5 DİHAKE
SEÇMELİ DEMOKRASİ VE
1
SELAHATTİN ATICI
6 DİNKAB
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
1
SEVDA AR PAG ÜŞ
7 FİZİK
FİZİK
2
SERKAN DOĞAN
8 HMH
HZ. MUHAMMEDİN HAYA"
2
SEVDA AR PAG ÜŞ
9 İNG.9
İNGİLİZCE 9
6
ÜMMÜHAN BAŞTÜRK
10 KİMYA
KİMYA
2
RECEP CAN
11 MATEMK
MATEMATİK-9
6
SERPİL İSMAİLOĞLU
12 MES.GŞ
MESLEKİ GELİŞİM
2
NURTEN ESEN
13 MÜZİK
MÜZİK
1
GAZİ KIZILOĞLU
14 REHBY
REHBERLİK VE YÖNLEN!
1
SERKAN DOĞAN
15 SAĞ BİL
SAĞLIK BİLGİSİ
1
AYŞE ALEV İNANÇ
16 TARİH
TARİH
2
SELAHATTİN ATICI
17 TEDBY
TÜRK EDEBİYATI
3
FATİH KARAZEHİR
CEM ÖĞÜTÇÜ
(10)
16:10
16:50
Download

10/A Toplam Ders Saati : 44 Sınıf