Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.
Ž 62,2
S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že
d.p. Peter MARCINKO, kňaz
(*19.2.1970, ord. 28.6.1997)
po dlhotrvajúcej ťažkej chorobe zaopatrený sviatosťami
prijal 18.10. 2013
Ježišovo pozvanie do večnosti
v 44. roku svojho života
a v 17. roku kňazstva.
Svätá omša s pohrebnými obradmi bude
v pondelok 21.10. 2013 o 14:00 hod.
v kostole sv. Kozmu a Damiána v Ostrovanoch (okr. Prešov),
v jeho rodisku, kde na miestnom cintoríne bude aj pochovaný.
Pohrebné obrady bude celebrovať
Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
Príbuzní a Biskupský úrad Banská Bystrica
Odpočinutie večné daj mu, Pane,
a svetlo večné nech mu svieti.
1997 – kaplán Detva
1998 – správca farnosti Dobrá Niva
Download

d.p. Peter MARCINKO, kňaz