…
„Ja som vzkriesenie a život.
Kto verí vo mňa, žiť bude
aj keď umrie.“
Jn 11, 25
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že náš bývalý zástupca riaditeľa školy
Mgr. Peter Paluš
odovzdal svoj život Stvoriteľovi
dňa 21. decembra 2012 v 56. roku života.
Svätá omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená
v pondelok 24. decembra 2012 o 10.00 hod.
vo Farskom kostole sv. Jakuba staršieho v Prašiciach.
Po skončení svätej omše budú obrady pokračovať na miestnom cintoríne.
R. I. P.
ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany
Download

Mgr. Peter Paluš